Novinky v (nové) cyklomapě

Publikováno: 06. června. 2011, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Na adrese mapa.prahounakole.cz běží už od konce dubna nová verze cyklomapy. Postupně jsme z ní udělali verzi hlavní. I když jsme zatím nesáhli na grafickou podobu podkladu, první velké změny už proběhly. V mapě na vás čekají nové značky přesněji vyjadřující řadu problémových míst. Obsah prošel první revizí, která odstranila řadu dávno neplatných fotografií a popisky. Průběžně se vylepšilo vedení řady doporučených tras.

Nové ikony

Původní ikony byly sjednoceny co do rozměru a z velké části překresleny. Hrozba zaplácání mapy ikonami byla eliminována různými úpravami: ikony fotografií a stojanů jsou částečně transparentní, takže naznačují obsah pod sebou, a především jsme sloučili ikony v místech, kde byla zvláštní značka pro varování a fotografii. I tak je ale v mapě především v centru těch ikon nějak příliš mnoho, takže tohle ještě není definitivní stav. Naštěstí můžete překážející ikony v pravém panelu vypnout.

Většina ikon byla převzata z předchozí mapy, některé graficky změněny. Za podstatnou změnu můžeme považovat zvýšení počtu varovných značek, které byly v mapě dříve vyjádřeny nic neříkajícím vykřičníkem (problém). Jsou to především:

Schodiště Schodiště

Stoupání Strmé stoupání nebo klesání

Protisměrka Protisměrka

Cyklisto, veď kolo Cyklisto, veď kolo

Problémový přechod Problémový přechod

Značka problémového místa zůstává vyhrazená pro zdůraznění problémovosti případné jinak popsatelné lokality, vzácná rizika, situace, kdy se v jednom místě setkává více různorodých potíží a bylo by těžké použít některou ze specifických značek. Kromě toho přibylo několik značek spíš popisných, sloužících často jako pokrytí místa, které není zrovna problémové, ale stojí za to ukázat v mapě jeho podobu, nebo pomocí fotografie naznačit vhodný průjezd. Jsou to značky:

Pomáhající přechod Bezpečný nebo pomáhající přechod

Přejezd pro cyklisty Přejezd pro cyklisty

Světelná křižovatka Světelná křižovatka

Vyznačený průjezd křižovatkou Vyznačený průjezd křižovatkou

Značka fotografie na trase zůstává vyhrazena pro snímky méně důležitých míst, pokud je nějaké místo vyfotografováno, mělo by mít především specifickou značku.

Důležitou novou značkou, která bude postupně přibývat s tím, jak budeme v mapě zpřesňovat situaci v orientačním značení, je rozcestí značených tras ( Rozcestník ). Tuto ikonku najdete na místech, kde je v reálu buďto rozcestník, nebo se jedná o důležitou křižovatku značených (a výjimečně i doporučených) tras.

Ze značek, které už v mapě byly, ale po úpravě je nepoznáte, vybírám tyto:

Automatický sčítač cyklistů Automatický sčítač cyklistů – po kliknutí se dostanete na online údaje o počtech projíždějících cyklistů.

Půjčovna nebo B+R Půjčovna kole nebo parkoviště B+R.

Řada tradičních značek ( hrboly, zúžení, uzavírka, chodci, stojany, auta, metro, atd.) zůstala v nové podobě víceméně beze změny.

Revize aktivního obsahu

Změny v mapových značkách proběhly současně s výraznou revizí obsahu. Všechny značky byly zkontrolovány. Byly odstraněny fotografie, které ukazovaly zcela neplatný stav, nebo ležely na opuštěné doporučené trase. V případě změn ve vedení doporučených tras byly fotografie ponechány, protože zobrazují dané křižovatky, což považujeme za přidanou hodnotu přinejmenším do doby, než fotografie zaktualizujeme. Byly doplněny pokud možno všechny protisměrky, schodiště a přejezdy pro cyklisty. U ostatních značek byl spíše zkorigován způsobe zobrazení.

Revize odhalila několik chyb v mapovém podkladu, které byly také opraveny. V mapě je aktuálně přes 2200 značek, z nich více než 800 s fotografiemi. V budoucnu nepředpokládáme masivní zvyšování celkového počtu značek, spíše budeme zkvalitňovat popisky a přidávat fotografie.

Samozřejmě, revize nemohla být dokonalá, takže když narazíte na nějakou pozůstávající chybu, napište na mail redakce@prahounakole.cz .

Novinky v trasách za půl roku

Tempo úprav v mapě bylo v posledním půlroce zhruba stejně pomalé, jako výstavba městské infrastruktury. Tolik změn, aby o nich mělo smysl psát, se nashromáždilo během celého půl roku.

Totální překopání doporučených tras na Vinohradech.

Díky důkladnějšímu seznámení se s touto čtvrtí jsem mohl vyházet trasy ulicemi, co jsou jedna jako druhá, a ponechat jen nejvýznamnější průjezdy bez zbytečné kombinatoriky. Příjemně mne překvapila především Slezská ulice, která není zdaleka tak frekventovaná, jak by se mohlo zdát (a to ani v dolní části). Naopak jsem se pokusil eliminovat průjezdy po dolní Vinohradské, která stojí z houby především od doby, kdy bylo opět umožněno odbočit z ní u Muzea vlevo. Za zmínku stojí také nalezené nejmírnější možné stoupání z Karlína až k žižkovskému vysílači, využívající vtipně několik málo schůdků z Chelčického do Táboritské. Ke zlepšení severního bypassu Vinohradské s pomocí úseku Baranovou ulicí přispěl Kagaka.

Obchvat parkoviště na Vypichu a cyklostezka podél Hvězdy

Návštěva okolí Vypichu odhalila existenci moc pěkné cesty objíždějící parkoviště Intersparu. Mimoto přibyly další vhodné spojky. Naopak některé trasy jsem z mapy víceméně svévolně vyřadil, i když mohou být využívány. Až budou cyklopruhy v Ankarské, stejně to tu přijde zase předělat.

Na tuto úpravu navazuje také nová cyklostezka podél obory Hvězda (za jejíž zmapování děkuji spolehlivému Jiřímu Bernáškovi).

Oblast pod Skalkou

Konečně jsem si také osobně prohlédl zajímavé boční údolí mezi sídlištěm Homolka a Podbělohorskou, které nabízí sice kopcovitý, ale rozhodně zajímavý průjezd z Motola na Strahov. Průjezd rezidenčním areálem byl ověřen: je možný jen v denních hodinách (po chodníku opatrně), ale i tak je to dobré. Trvale průjezdná cesta o kus níž pod Skalkou přináší dalších dvacet metrů ztraceného spádu.

Zklidnění trasy Střížkov – Ďáblice (zadem)

K inspiraci pro tuto změnu přispěla magistrátní mapa. Vymístění části hlavní trasy Z42 vedoucí ze sídliště Prosek do Ďáblic mimo čtyřpruhový úsek ulice Ďáblické považuji za dobrý nápad.

Úklid starých tras na Novodvorské

Díky jedné společné jízdě jsem se seznámil s velmi pohodlným chodníkem stoupajícím poklidně podél ulice Vrbovy (zatímco doporučovaná trasa procházející ulicí Skaláků znamená daleko víc bolesti ve stoupání a dvě křížení Vrbovy navíc). Bylo také třeba opravit vedení doporučených tras, které se lišilo v různých měřítcích mapy. Stále ale nejsem spokojený s vedením vhodných tras v oblasti Lhotky, Kamýka a Libuše. Tipy a korekce vítány!

Drnovská a Vaníčkova od J.B.

Díky tipům od Jiřího bylo možné opravit značně neaktuální (a k tomu ještě nepřesné) vedení cyklostezky u křížení ulic Drnovské a Evropské. Zajímavější je ale nový cyklopruh stoupající ulicí Vaníčkovou od Malovanky ke Strahovskému stadionu. No prosím, co v pohodě jde na Praze 6, zjevně nejde na Praze 4, o čemž by mohly vyprávět ulice Jeremenkova, Novodvorská, Zálesí a další, které mělo už loni potkat stejné vylepšení.

Změny kolem Dolních Počernic

Nový lesopark a všelijaké probíhající změny mezi Dolními a Horními Počernicemi umožnily zaktualizovat (a také opravit) vedení cyklotras v této oblasti. Klánovický Expres projel rozšířenou a prodlouženou cestu z Vinice do Běchovic kolem běchovického nádraží. Doporučil také pěknou zkratku (pro MTB) z Kyjí k rybníkům pod sídlištěm Černý most.

Další změnou je oprava povrchu u vyznačených cyklostezek A257 v Xaverovském háji, které se ukázaly výrazně méně méně asfaltové, než mapa původně naznačovala. Na krosu to s jistými obtížemi projedete, což o to, ale inliny rozhodně nechte doma ;-) .

Uhříněves

Kilian upozornil na definitivní uzavření průjezdu areálem ulic Vlasty Průchové, Karla Zicha, Ingišova a Hulanova (ano, správně chápete, že v Praze lze udělat neprůchozí areál dokonce ze čtyř ulic). Navrhl také úpravu schodišťového průjezdu kolem podjezdu ulice Ke Kříži. V důsledku toho jsem ubral několik kostrbatých návazností a překlopil trasování páteřky C10 na stranu před nádražím.

Drobnosti a čistky (Dubeček, Rohanský ostrov, K Barrandovu, most Inteligence)

V rámci drobných úprav trasování byla zrušena spojující panelačka na Rohanském ostrově (poslední fragment bývalé objížďky tehdy nedokončeného úseku RO). Byly odstraněny některé mapu zbytečně zahušťující průjezdy v okolí ulice K Barrandovu. V Dubečku byla přetrasována jedna spojka směrem do nové zástavby. Z mapy se po konzultaci s diskutéry na nakole.cz vytrácí dlouhodobě neověřená, tajemná, ale pro dopravní cyklisty velmi pravděpodobně naprosto nepotřebná doporučená trasa přes branický železniční viadukt. Honza Černý připomněl už delší dobu opomenutý cyklopruh v ulici V Olšinách směrem do centra.

Pojedeme dál

A na co se budeme moct těšit v následujících týdnech a měsících? Mapový podklad se prozatím stále ještě nezmění (bohužel). Určitě budou přibývat nové fotografie a zlepší se popisky na řadě míst. Měla by přibýt vrstva cykloservisů, kterou zatím najdete jen na Zelené mapě Prahy. Výsledky malé ankety z minulého článku o mapě zatím naznačují, že si přejete možnost naklikat trasu, vrstevnice a doplnění piktokoridorů. Kdo jste v té anketě ještě nehlasovali, poslužte si. Necháme jí ještě nějaký čas běžet.

Jaké funkce byste uvítali v nové verzi cyklomapy? (volte max. 5 možností)

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

A samozřejmě, podněty na opravy a změny i nadále posílejte na mail redakce@prahounakole.cz .

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Jiří Bernášek 6. 6. 2011, 12:14

Chválím pokroky této do značné míry unikátní a nezastupitelné mapy. Pokud by šlo o anketu, nehlasoval jsem protože mi žádná z těch věcí nepřipadá důležitější než ty ostatní, ani sama o sobě nějak palčivě potřebná, ale na druhou stranu zcela nepotřebné nic z toho taky asi není. Co v anketě není - kladl bych důraz na důsledné sjednocení obsahu všech měřítek, letité to bolesti téhle mapy (nemluvilo se kdysi o všech zoomech z jediných dat, "až bude nový engine"?) Je opravdu dost nezvyklé, aby mapa ukazovala po zvětšení něco jiného, na což neustále zapomínám. I když jde často jen o nepatrné detaily, jako třeba minulý týden v Mezitraťové (Hrdlořezy) kde jsem chtěl vyzkoušet pěšinu na Vinici (kterou jen a jen chválím, stejně jako tu pod Balkánem směrem k nyní otevřenému tunelu), vyústění pěšiny je ale v (omylem mnou použitém) menším zoomu kousek jinde - takže ztracený spád, otočka v ne moc přehledné zatáčce, stoupání zpět, další otočka... Drobnost, ale nepotěší.

Potěšilo mě, že je v Motole přece jen průjezdné to "pěkné bydlení" směrem od Strahova. Já tam před časem narazil dopoledne na zamčená vrátka, ale očividně aspoň někde zavanul od té doby příznivější vítr.

Branický most jsem vloni projel, v podstatě se to dá použít (nahoře na mostě se dá jet), ale s ohledem na sousedství Barrandovského mostu, problematické chodníkové návaznosti a enormní množství schodů na obou koncích, musím souhlasit s tím že asi za zákres trasy nestojí.

Vratislav Filler 6. 6. 2011, 12:20

JB: Jojo, kresba je pořád ještě ta samá, ručně malovaná :-( . Ale doufám, že už ne na dlouho. Až bude renderovaná z jednoho vektorového podkladu (který kromě těchto omalovánek průběžně vytvářím do šuplíku), tak se ten meziměřítkový problém vyřeší.

Jan Krejčík 6. 6. 2011, 19:14

Nevím, jestli to není dotaz úplně mimo mísu, ale nešlo by využít/spolupracovat nějak s podklady z openstreetmap.org?

Vratislav Filler 7. 6. 2011, 10:27

JK: Teď se snažíme přijít na to, jak to udělat nejlépe. OSM je skvělá jako mapa infrastruktury a určitě by bylo dobré spolupracovat na obsahu. Uvažujeme o přípravě renderu OSM s tématem městské cyklomapy. Síť doporučených tras je nad rámec OSM, takže ta se asi bude dál kreslit nad tím, buďto jako vyrenderovaná bitmapa nebo jako vektor v databázi.

Václav Řehák 7. 6. 2011, 11:10

JK: Jinak je i v současné verzi možné přepnout podklad na základní nebo cyklo mapu OSM (pomocí modrého pluska vpravo nahoře). Nejsou tam ale znázorněny naše trasy, takže použitelnost je dost omezená.

jkjk 9. 6. 2011, 18:01

Castecna ci uplna integrace s OpenStreetMap je myslim dobry napad, oba projekty maji dost podobnou filozofii. Moznost uzivatele, kdyz vidi chybu ci nedokonalost v mape, ji proste vlastnorucne opravit je proste kouzelna. Strandartni renderer Mapnik ale moc z cykloinfrastruktury nezobrazuje. Renderer opencyclemap je na tom sice lepe, ale zas aktualizace dlazdic trva oproti Mapniku strasne dlouho; asi pred mesicem jsem opravoval vedeni tras v Letnanech a na mensim priblizeni se to objevilo asi pred tydnem, na nejvetsich jeste porad ne...

Vratislav Filler 12. 6. 2011, 12:16

Přidal jsem ještě značku cykloobousměrka: .

Kubajz 15. 6. 2011, 11:54

Ohledne OSM - tak neni problem rozjet klidne i vlastni server, ktery ty dlazdice upocita tak, jak se to bude hodit primo tomuto projektu na miru. Upozornim treba na fascinujici projekt OSM MTB Mapy od Martina Tesare: http://tchor.fi.muni.cz:8080/

Zde najdou vyznavaci trochu tvrdsi jizdy svoje tereny...

Petr Dlouhý 15. 6. 2011, 20:08

Ahoj,

zrovna tuhle mapu bych rád použil jako základ pro vytvoření nového podkladu pro cyklomapu, a už jsem se na tom Martinem domlouval. Doufám, že se mi povede si na to najít čas ještě teď v červnu.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Mapa Městem na kole aktualizována
Redakční blog,

Mapa Městem na kole aktualizována

17. října. 2023, 2min. čtení4