Vyhledávač trasy je na světě!

Publikováno: 27. prosince. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 27. prosince. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Po dlouhém, náročném (a doposud ne zcela ukončeném) vývoji vám nabízíme velkou novinku: Cyklomapa Prahou na kole nově obsahuje vyhledávač trasy.

Naším cílem bylo především vyvinout vyhledávač, který nabídne v drtivé většině dobře použitelné trasy. Nemůžete od něj očekávat, že nalezne trasu do detailu totožnou s tou, kterou jste si vyladili deseti lety ježdění do práce. Na druhou stranu, pro cestu do neznámé části města nebo jako nalezení trasy pro začátečníka by měl být dobře nápomocen.

Náš vyhledávač vám nabídne tři varianty trasy (s důrazem na rychlost, komfort a „něco mezi“), a jako první pražský cyklovyhledávač umí vzít v potaz kromě značených a doporučených tras také provoz, kopce a tak trochu i dlažbu.

Vyhledávač spouštíme přes zimu v ověřovacím provozu. S laděním počítáme až do začátku sezóny.

Nový panel vlevo

Vložení vyhledávače si vyžádalo úpravu designu cyklomapy. Nově najdete vlevo panel, ve kterém můžete jednak zapnout vyhledávání, jednak přepínat mezi dalšími užitečnými režimy mapy. Namísto složitého vypínání vrstev tak můžete získat jedním kliknutím například mapu uzavírek a zimní údržby. Také si zde můžete zapnout legendu tak, že ji budete mít stále vedle mapy.

Přepínání mapového podkladu najdete nově v panelu v levém horním rohu mapy.

Po přepnutí do režimu mapy uzavírek uvidíte jen dopravní omezení a zimní údržbu na pozadí ortofotomapy. Mapový podklad můžete přepnout v panelu vlevo nahoře, který se otevře po najetí myší.


Postup vyhledání

  1. V levém panelu klikněte na položku v menu najít trasu. Tím přejdete do vyhledávacího režimu mapy.
  2. Vyberte počátek (A) a cíl trasy (B). Buď napíšete do okýnek ulici či adresu, nebo kliknete na mapu.
    Našeptávač názvů ulic funguje až, když zadáte celé slovo odpovídající části názvu ulice – pak můžete kliknutím vybrat, kterou ulici jste měli na mysli.
  3. Trasa se začne vyhledávat automaticky.

Vyhledávač vám nabídne tři různé trasy, mezi kterými se můžete přepínat:

  • Nejrychlejší (červená), nebere ohled na provoz (pouze se vyhýbá komunikacím pro motorová vozidla)
  • optimální (žlutá), vyhýbá se pokud možno nejfrekventovanějším komunikacím)
  • klidná (zelená), za daných okolností asi nejklidnější možná praktická trasa.

Mezi trasami se můžete přepínat pomocí popisku trasy uvádějícím vzdálenost a orientační čas jízdy. Pod přepínačem se objeví itinerář, uvádějící ulice, směry odbočení a vyznačující úseky, kde je třeba vést kolo.

Nejste-li spokojeni s počátkem nebo cílem, můžete trasu kdykoliv změnit. Potom je třeba stisknout velkou šipku startující nové hledání.

Co bereme v potaz

Vyhledávač bere v potaz prakticky všechny prvky cyklistické infrastruktury a k tomu i některá pražská specifika. Značené cyklotrasy a praktické trasy jsou pro vyhledávání mírně zvýhodněny. Kromě dojezdového času je hodnocena také tzv. „sjízdnost“ trasy, kde dostává penalizace jak jízda v silném provozu, tak třeba po nezpevněné, bahnité cestě. Klidná trasa se snaží najít trasu více s ohledem na sjízdnost než na dojezdový čas, u rychlé trasy je tomu právě naopak.

Vyhledávač bere v potaz většinu parametrů, které najdete v mapové kresbě. Provoz odvozuje z třídy komunikace, vyhýbá se cestám, kde je uveden zákaz vstupu či vedení kola. Za odrazující považuje i trasy s nezpevněným povrchem (přece jen se jedná o vyhledávač pro městské cyklisty). Jednosměrky v protisměru řeší vedením kola rychlejší chůzí, stejně jako chodníky.

Kopce chápe jako zdržení, počítejte se zpomalením o 10 minut na 100 metrů stoupání; je to nastavení pro výkonnější jezdce.

Za odrazující považuje vyhledávač i tramvajové koleje a v ulicích mimo provoz i dlažbu.

Řiďte se itinerářem i vlasním rozumem

Vyhledanou trasu nelze v žádném případě považovat za nějakou „zjevenou pravdu,“ podle které se můžete slepě řídit bez ohledu na reálnou situaci v terénu. Zprávy o řidičích, které GPSka dovedla až na zcela nesjízdné místo lze považovat za legrační jen, dokud nepochopíte, že tohle navigace a vyhledávače tras prostě občas dělají. Slepé spoléhání na itinerář proto rozhodně nedoporučujeme.

V potaz musíte brát dva zdroje chyb: mapový podklad prostě může obsahovat nepřesnosti (i když tam jsme se hodně snažili, abychom je našli během ladění) a vyhledávač pak navrhne průjezd, který v reálu neexistuje. Druhým zdrojem chyb je způsob, jakým si vyhledávač mapovou kresbu „přechroustá“ do svých doporučení. Vyhledávací algoritmus některé věci zatím neumí (např. zakázaná odbočení), v okolí křižovatek může být mapová kresba tak složitá a možností kombinace tolik, že se v tom počítač prostě nemá šanci vyznat a volí pak na pohled nesmyslná řešení.

Pokud jde tedy o jízdu podle itineráře, dívejte se daleko víc kolem sebe. Řiďte se pravidly provozu a svým úsudkem, a to zejména v křižovatkách.

Vždyť to hledá jinak!

Začnete-li s vyhledávačem tím, že si necháte vyhledat svou cestu do práce, a vyhledávač vám ukáže něco zcela jiného, nelekejte se. Odlišnosti jsou reálně možné. Nelze předjímat veškeré nuance trasování do největšího detailu, ani vyladění trasy osobními preferencemi, které jsou navíc u každého jezdce mírně odlišné.

Máte-li přesto dojem, že je vyhledaná trasa skutečně nesmyslná, napište nám to.

Zejména problémy způsobené chybami v mapě jsme schopni odstranit poměrně snadno, ohlášené nelogičnosti na dobře zmapovaném místě nám pomohou upřesnit požadavky na další vývoj. Protože pro vyhledávání využíváme algoritmus, který musí fungovat stejně dobře i v zahraničí, jsme omezeni v možnosti brát v potaz místní specifika. Přesto jsme v pražské verzi vyhledávače dosáhli některých úprav, další ještě připravujeme a proto se nám hodí každá informace o nelogicky vyhledané trase.

Najde-li vám vyhledávač problematickou trasu, napište nám na adresu redakce@prahounakole.cz (uveďte prosím ID trasy, najdete jej v adresním řádku prohlížeče).

Přejeme vám, ať vám náš nový vyhledávač přinese co nejvíce užitku!

Další vývoj

Vyhledávač trasy je sice prakticky použitelný, dál ale budeme intenzivně pracovat na jeho vývoji. Chceme dále vylepšovat uživatelské rozhraní a nabídnout možnost výběru mezilehlých bodů. Dále plánujeme zlepšit některé parametry vyhledávání tak, aby vyhledávač nacházel trasy v dané situaci co nejvýhodnější. Ladění chceme věnovat celé jaro tak, aby se do začátku sezóny stal vyhledávač nejen tím nejkvalitnějším, co můžete v Praze použít, ale také nástrojem přesným, příjemným a pohodlným.

Credits

Hledání tras využívá vyhledávacího engine CycleStreets. Ten pracuje s mapovám podkladem OpenStreetMap. Aplikaci pro Prahou na kole a opravy mapového podkladu OpenStreetMap realizovali zejména Václav Řehák, Vratislav Filler a Petr Dlouhý. Design 2046.

Děkujeme také všem, kdo se v průběhu posledního půl roku podíleli na testování vyhledávače.

Projekt nové cyklomapy vzniká za přispění hlavního města Prahy.

 

 

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Marek Turnovec 27. 12. 2012, 21:17

Pěkné, i když nevím, jak je to myšleno s tím nastavením pro "výkonné" jezdce. :-) Schválně jsem si zkusil najít svoji trasu do práce, co jsem v létě párkrát zkoušel (Vinohrady-Motol) a i rychlá varianta je prý 37 minut. Já, aniž bych byl zrovna moc vyježděný, jsem to zvládal i pod 30...

Jo a ještě mě zaujalo, proč při průjezdu Lidickou směrem k Andělu mě to nabádá odbočit na Svornosti, jet kousek ulicí Na Bělidle a pak se Staropramennou zase vrátit do Lidické... :-) Asi je tam v mapě něco, kvůli čemu si vyhledávač myslí, že to nejde projet rovně - ale v reálu, pokud si pamatuji, je tam dokonce i značka, která dovoluje průjezd cyklistů...

Vratislav Filler 27. 12. 2012, 21:24

Marek (a všichni, kdo se podivují divným trasám): Prosím pište mi do komentářů URL trasy, abych to viděl a mohl řešit. V rychlé je tu penalizace za světelnou signalizaci, které se to raději vyhne, i když vlastně nemusí.

Jinak ta "výkonnost" se týká výhradně kopců, standard je nastavený na 20 km/h, také proto, že když se jede podle návodu neznámým územím, člověk občas zastavuje a orientuje se.

Jirka 27. 12. 2012, 22:09

Mě jen tak napadá, proč to ani u žádné z pomalejších variant nedává průjezd přes park v Chotkových sadech, kde je i vyznačená trasa, ale vede to přes křižovatku, kde je navíc i dlažba (trasa=9868091).

A ještě přemýšlím, jak to je se schody? Třeba trasa=9868625 nejlehčí varianta mě vede k této úvaze.

brax 27. 12. 2012, 22:22

Nádhera, jsem nadšen :-)
Zelenou bych možná čekal asi ještě o něco defenzivnější ve stylu (červená - fakt spěchám, žlutá - cesta rozumu, zelená - tudy bych klidně jel s celou rodinou).
Také mi přijde, že cesta se občas zbytečně klikatí pro úsporu pár metrů, snazší navigace s menším množstvím odbočení by stála za drobné prodloužení trasy.

Vratislav Filler 27. 12. 2012, 23:21

Jirka: Díky, to je přesně to, co potřebujeme ještě ladit.

Okolí Chotkovy je lehce prokleté. Zkiusil jsem to poupravit v mapovém podkladu (značnená A15 v inkriminovaném úseku změněna na praktickou, protože myslím, že "značení" je zde jen tou směrouvou tabulí, a na křižovatce s Badeniho nic není), ale teď je potřeba pár dnů počkat, než se to propíše do vyhledávače.

Schody se považují za klidné, pokud nejsou delší než 50 stupňů :-) . Z Radotína nebyly v podkladu sečtené. Upravil jsem v podkladu horní část schodiště, co šla odhadnout z ortofota. Opět nutno pár dnů počkat. Rozhodně ale uvítám informace o tom, která schodiště mimo centrum opravdu ne (podstatný je počet schodů větší než 50, ideálně tedy i s odhadem nebo přesným počtem schodů).

Vratislav Filler 27. 12. 2012, 23:25

brax: Díky za pochvalu :-)

S těmi zelenými trasami je to potíž, leckde v širším centru ten požadavek "jel bych s celou rodinou" nějak není jak splnit :-( . Tak se bere to nejsnazší (s jistými výjimkami, jako že to bohužel nepozná blbé levé odbočení). Redukce nepříjemných odbočovacích manévrů vůbec by ostatně přispěla nejen k použitelnosti trasy, ale i k čitelnosti itineráře. Víme o tom (kolegové z CycleStreets o tom vědí taky), a je to téma pro další vývoj.

hrabosh 28. 12. 2012, 02:32

Testuje se teď jenom vyhledávací engine nebo také GUI?

Na mobilu PITA. Včetně jednoho ošklivého bugu.

Václav Řehák 28. 12. 2012, 08:55

Testování skončilo, teď jedeme v ostrém provozu :) Počítá se s dolaďováním mapových dat a případnými úpravami pravidel enginu. V GUI už doufejme moc chyb nezbylo, i když nějaká menší vylepšení se ještě chystají.

Na mobilu jsme záměrně netestovali, protože nechceme jít cestou univerzálního webu pro desktop i mobil, ale mít raději samostatný mobilní web nebo přímo aplikaci.

hrabosh 28. 12. 2012, 09:50

No když zvostra, tak se vším všudy.

Jedna otázka: jak to mám dostat na cestu? Doporučujete připevnit NTB na řidítka?

Tohle myslím vážně. Vytisknout to nejde. Exportovat samotný itinerář nejde. Exportovat trasu (.gpx, .xml) nejde. Zobrazení na mobilu nejde.

-----------------

Export trasy v nějakém standardním formátu by mohl být první rychlý workaround. Locus zobrazuje zaznamenané a importované trasy. "Stačilo" by napsat doplněk, kterému se předhodí místa (nebo souřadnice) a ten to podá vyhledávači, který zpátky pošle .xml. Nebo aby alespoň bylo možné trasu exportovat a nacpat ji do mašinky před cestou (což by mohlo fungovat na mobilu i na neoptimalizovaném webu).

Václav Řehák 28. 12. 2012, 09:59

Všechno časem bude. Zejména ten tisk patří mezi priority. Drtivá většina vývoje probíhá ve volném čase po večerech, takže to jde pomalu. Každý, kdo má pocit, že by něco šlo snadno přidat, má možnost: https://github.com/auto-mat/prahounakole

hrabosh 28. 12. 2012, 09:59

Nevím jestli to mám psát dohromady nebo dělit, aby se dalo lépe odkazovat.

Přidal bych možnost vynutit průjezd přes nějaký bod- umožňuje opravit engine ve chvíli, kdy se "splete". Nebo porovnat trasu, kterou mám najetou (a z nějakého důvou mi přijde lepší) s trasou doporučenou.

MInimálně pro červenou bych nastavil vyšší rychlost (případně umožnit uživatelské nastavení).

Do enginu zabudovat (hlavně pro rychlou variantu) zvýhodnění jednoduché, rovné trasy. Když nekličkuji a každých 50m nemusím zpomalovat a hledat kam odbočit a místo toho valím 30+, tak i přes delší trasu to je výhodnější.

Jirka 28. 12. 2012, 10:20

K těm schodům třeba ještě i tady v centru, zelená varianta: trasa=9885683
Zámecké schody mají podle mě přes 50 stupňů určitě. Tak nevím, zase v Nerudově je docela dlouho chůze jednosměrkou, ale tak na to upozorňuju, ty schody jsou docela dlouhé.

jonáš 28. 12. 2012, 10:23

Rozhodně by to chtělo export do gpx, když už mam na říditkách držák na garmina.

Vratislav Filler 28. 12. 2012, 12:19

hrabosh: Jo, to všechno je v zásadě plánu. Zatím jsme omezeni tím, jak jde vývoj u Britů, ale měli by to časem opensourcovat, pak to budeme moc ladit výrazněji rychleji.

Vratislav Filler 28. 12. 2012, 12:20

Jirka: Na ty schody se taky podívám.

Jakub Ditrich 28. 12. 2012, 13:11

Vraťo a spol., díky.. Když to nevyšlo s PLAN studio, pveslo se s OSM.. tak ať se zdárně rozvíjí, budeme s kolegy hledat brouky.

Jiri Stepan 28. 12. 2012, 14:30

Hodne dobre! Na mych trasach vicemene 100% shoda s moji dlouhodobou zkusenosti.

Ivoš 29. 12. 2012, 00:16

Díky,
přidám se k tomu, co už zaznělo.
Penalizaci by měla dostat každá neplynulost:
- odbočení (vlevo větší)
- schody (sesednutí +za každý schod :)
- přednost v jízdě
- chůze (nejen rychlostí, ale také nutností sesednutí)
Naopak ocenit:
- soulad s cyklotrasou (jednodušší navigace)

Kalimero 29. 12. 2012, 00:23

Paráda, funguje. Moje osobní penalizace schodů:
1 schod = zajížďka 300m,
2 schody = zajížďka 1km,
3 a více schodů = zeď.

jonáš 29. 12. 2012, 00:47

No mně zaujalo, že mě to nutí do myší díry v Chotkově (na schody) i ve směru dolů, to jsem jezdíval normálně v provozu (a nahoru nosil dávno předtim, než se to začalo značit). Což mj. znamená dvakrát křížit silnici navíc.

Ivoš 29. 12. 2012, 00:53

Autem jezdí většina lidí stejně. MHD rovněž. 80% uživatelů si vystačí s univerzálním nastavením.
My cyklisti jsme ale stádo velmi nesourodé a naše stroje rovněž. O tom svědčí i většina diskusí pod články. V mapě jsou 3 odlišné režimy. Ale co třeba žena s elektrokolem. Pro tu je pár schodů nepřekonatelnou bariérou.
Možnost nastavení a uložení osobních preferencí by tedy nemělo být okrajovou záležitostí. Doporučoval bych minimálně:
- bezbariérovost, tedy žádné schody
- přípustnost smíšených stezek a pěších zón (kdo se courá, tomu asi tolik nevadí, ale rychle se tam jet nedá. Lidí, co zlomili ráfek o psa znám více)
- přípustnost chůze
- přípustné stoupání v %
- přípustnost nezpevněných cest
Většina položek by měla posuvník, kdy na jedné straně by bylo „preferuji“ a na opačné straně „vylučuji“. Zrovna u nezpevněných cest si dovedu představit časté využívání obou extrémů.

Vratislav Filler 29. 12. 2012, 08:25

Ivoš: Nějaké penalizace za schody tam jsou, ale ne moc velké. Soulad s cyklotrasou je ohodnocen zvýšením rychlosti o několik km/h. (značené více, praktické trasy méně). Odbočování, křižovatky, atd. zatím engine penalizovat neumí. Ona je to také věc toho, že ten systém se umí řídit jen tím, co je v databázi OpenStreetMap a z toho zpětně odvozuje, jak to asi vypadá v reálu.

Jonáš: Chotkova je prokletá kvůli nepřesnému výškopisu (podívejte se, jak tam vedou vrstevnice) - Routing si pak myslí, že je to 2x nahoru - dolů a doporučuje myší díru. Na to neexistuje jiné řešení než získat přesnější, volně dostupný globální výškopis. V menší míře se takový problém vyskytuje i na Nuseláku (domnělá výšková ztráta cca 20 metrů jej činí méně výhodným a "nestahuje" na něj trasy z dostatečné vzdálenosti).

Vratislav Filler 29. 12. 2012, 09:06

Ivoš: Souhlasím, že osobní preference jsou hodně různé. Schody, jízda s dětmi, terén, dlažba, chodníky... Liší se také stoupavost, pro kopce je obrovský rozdíl mezi elektrokolem a kolem s dětským vozíkem nebo cargem.

V tuhle chvíli to ale z principu není možné. Systém funguje tak, že pro každý ze tří režimů "předpočítá" vhodné trasy a pak vyhledává na té abstrahované síti (dotáhne akorát start a cíl). Takže těch režimů musí být omezený počet, v tuto chvíli jsou tři.

Kdo má zájem studovat víc do detailu, jak to vlastně funguje, ať se podívá na http://www.cyclestreets.net/help/overview/ .

jonáš 29. 12. 2012, 12:57

[23] Dík, tak to už je mi jasný, tyhle satelitní modely terénu jsou vhodný víceméně pro mírně zvlněnou rovinu a v roklích a soutěskách selhávaj zcela. Obávám se ale, že volně dostupnej žádnej kvalitní výškopisnej soubor hned tak nebude, protože ta lokální verifikace (nebo spíš historicky lokální vytváření) modelu terénu je zatraceně pracná a drahá záležitost. Možná by šlo pro tyhle lokálně ověřený problémy stávající data editovat či doplnit (a postupně se dopracovat ke kvalitnímu modelu terénu aspoň na půl cesty jako mají profíci), ale to je zas spíš zase feature request pro nějaký hardcore vývojáře kolem samotnýho jádra OSM.

Václav Řehák 29. 12. 2012, 19:30

hrabosh, jonáš: Tak export do GPX máte dole pod itinerářem. Dejte vědět, jestli to funguje, neměl jsem čas to otestovat na nějakém reálném zařízení.

Zároveň přibyl odkaz pro posílání připomínek k nalezené trase, byť zatím jen mailem.

Marek Turnovec 29. 12. 2012, 20:56

Vratislav Filler: Tak ta konkrétní trasa, o kde je ten podivný průjezd Lidickou (ta nejrychlejší - červená - varianta):
http://mapa.prahounakole.cz/#trasa=9865509

Jinak ještě se mi na té trase moc nelíbí ten průjezd Wenzigovou ulicí. Na překonání magistrály je asi lepší jet přes Fügnerovo náměstí, i když tam bohužel jsou ty jedny schody...

A když už se tu probíraly ty schody - asi by ve vyhledávači mělo být nějaké zaškrtávátko - něco ve stylu - schody nepřipadají v úvahu. Nejen pro elektrokola, ale i pro různé přívěsné vozíky. S nějakým šoupátkem by to asi bylo složitější...

Jakub Ditrich 30. 12. 2012, 08:43

Pokud jsou schody jako jednoznačný atribut, zakazat je by melo byt velmi jednoduche.. Ale proč by s elektrokolem byly schody překážkou? Skládací ekola, nejvhodnější do města, s nošením po schodech přímo počítají ;)

Václav Řehák 30. 12. 2012, 10:14

jakub Ditrich: Není jednoduché, jako jednoduché. To co na první pohled vypadá jako jednoduchý atribut, znamená v důsledku, že kromě šesti routovacích sítí (3 varianty předpočítané pro každý směr) se musí uložit ještě jednou tolik variant pro volbu bez schodů.

Vzhledem k tomu, že v současnosti trvá import dat pro podporované oblasti cca 3 dny, je snaha proces zrychlit, nikoliv zkomplikovat. To je, paradoxně spolu s detailním pokrytím ČR v OSM, důvod proč zatím pokrýváme pouze Prahu a okolí.

zemze 30. 12. 2012, 10:34

Ja dosahuji osobni preference s velmi dobre s timto v Brne, ale v Praze s tím velkou zkušenost nemám. Ale napr. tuto trasu ve vyhledavaci PNK nedam:
http://www.openrouteservice.org/index.php?start=14.4521535,50.0942012&end=14.4387584,50.0859237&pref=BicycleRoute&lang=de&noMotorways=false&noTollways=false
http://mapa.prahounakole.cz/#trasa=10019022

Vratislav Filler 30. 12. 2012, 11:36

zemze: Hledal jsem příčinu a je tam mix drobných nedůsledností, které jdou všechny "špatným" směrem. CS nedovolí začít nebo skončit trasu na chodníku (tudíž nutno začít na Seifertce), dlažbu ještě neumíme dostatečně, aby to odradilo od Prvního pluku a trasy to zase tolik nepreferuje, aby to na ně "stáhlo" i ten Karlín.

hrabosh 30. 12. 2012, 13:56

vygenerované *.gpx funguje normálně tak jak má.

Ocenil bych: jiný název souboru (teď tam je číslo trasy a kategorie- lepší by byl počáteční a koncový bod, vzdálenost, čas a případně také ta kategorie).

Ocenil bych stránku určenou jen s formulářem na vyhledání trasy (a její stažení). Nahrávání mapy to zbytečně zpomaluje (když to člověk dělá na mobilu...). Na ní bych také ocenil jen jednodušší výstup- textový.

Přivítal bych, kdyby se pod itinerářem zobrazily linky na všechny tři trasy (a případně zvýraznit tu aktuální)- abych kvůli exportu .gpx nemusel jezdit po stránce nahoru a dolů a přepínat.

Ocenil bych, kdyby bylo možné také zobrazovat celou adresu ze které je možné .gpx stáhnout (mobilní prohlížeče nenabízebízejí "zkopíruj odkaz").

V mobilu: nevím proč, ale v Dolphinu se .gpx neuloží, ale zobrazí se jen textové popisy. V Chrome je možné odkaz stáhnout. Automaticky se nabízí otevření v Orux a v Trasy (google). Po uložení je možné spustit Locus, který si pamatuje cestu do adresáře s posledním importem, takže pak to je snadné.

Musel jsem si trochu pohrát s Locusem, vypnout stavovou lištu, horní a dolní lištu s nástroji, přenastavit navigování (zkrátit vzdálenost přechodu na další bod, zapnout zvukové výstrahy, zvětšit písmo), a teď už mám docela pěknou cyklonavigaci do mobilu.

------------------------------

Ukecat Locus (jsou z ČR), aby přidal dialog pro vyhledání a stažení .gpx přímo do app (už tam mají podobnou položku pro trail.pl), tak to by bylo žráááádlo.

Václav Řehák 30. 12. 2012, 14:05

Pro mobil bude mnohem lepší řešení, trpělivost :)

Petr Dlouhý 30. 12. 2012, 15:10

Marek Turnovec (27): Ten podivný průjezd je dán tím, že se ta rovně jet nesmí (ani na kole) a vyhledávač z nějakého důvodu preferuje průjezd ulicí vedle místo přechodu rovně.

Marek Turnovec 30. 12. 2012, 15:57

Petr Dlouhý: A proč by se tam nesmělo jet rovně? Je tam sice značka jednosměrka, ale pod ní je doplňková tabulka a na ní je pokud si dobře pamatuji uvedeno "mimo MHD a cyklistů" (pro cyklisty je tam myslím použit symbol jízdního kola). Nebo to tam zase nějak změnili (k horšímu)?

Petr Dlouhý 30. 12. 2012, 16:06

Nic nezměnili, ale od začátku, co povolili průjezd cyklistů v protisměru není správně vyřešený ten semafor. Takže v protisměru se sice smí, ale jen ze Zborovské, případně by se mělo kolo převést přes přechod. Při jízdě v Lidickou rovně je příkaz vlevo a zelená je tam současně se zelenou pro chodce ve směru rovně. Někde se to tady řešilo.

Vratislav Filler 30. 12. 2012, 19:35

Marek Turnovec: Potíž je tam ta, že se to zbytečně vyhýbá protisměrné světelné signalizaci. Řešení opět vyžaduje další vývoj.

DD 30. 12. 2012, 22:57

Na to, že to je první veřejná verze, tak dost slušný - díky!

Docela by mě zajímalo:
- datové podklady jsou jen OSM + výškopis (SRTM?)?
- které věci jste kvůli vyhledávači museli v OSM nejvíc upravovat?
- které věci by bylo dobré v OSM podle vašich dosavadních zkušeností kvůli vyhledávači ještě zlepšit?

Vratislav Filler 31. 12. 2012, 14:52

DD: Data jsou skutečně jen OSM + výškopis.

V OSM jsme spíš zkvalitňovali a odstraňovali chyby. Relace cyklotras byly v Praze už dřív pro render cyklomapy, museli jsme ale upravit některé tagy, aby si správně rozuměly s routingem (využít tagy network=lcn/rcn, u praktických tras state proposed->recommended, apod.) V mapě jsme doplňovali chodníky podél rušných komunikací (secondary+) a jednosměrek. Hodně jsme měnili tagy jako access=no (s ohledem na toleranci jízdy na kole v konkrétních lokalitách). U dlouhých schodišť bylo potřeba dopsat step_count (v nejhorším odhadem z leteckých snímků), aby se jim routing vyhýbal (teď je bug, nedělá to, ale měl by). Zpřesňovali jsme povrchy u lesních a polních komunikací (track).

Trochu jsme museli uklidit v tagování cyklostezek, opět s ohledem na routing byly stezky tagované jako highwyay=path+bicycle=yes/designated převedeny na cycleway+foot=yes nebo footway+bicycle=yes. Přeznačovali jsme mnohé parkové cesty, podle toho, kdo to kde mapoval, se tagování velmi výrazně lišilo a vedlo to někdy k hodně divokým výsledkům. Největší přetrvávající potíž je s cestami typu track, které mají pro tracktype 3 a horší rychlost chůze, takže jsme doplňovali povrchy a místy posouvali tracktype 2 nebo 1 i tam, kde je to na hraně (diskutovali jsme s Brity o zvýšení rychlosti, jenže u nich jsou tyhle cesty skutečně méně, a především nespolehlivě sjízdné). Známé rozbité komunikace jsme doplňovali o smoothness.

V několika málo případech bylo třeba vytvořit "technické spojky," tedy propojení např. chodníku a odbočky z něj v místě, kde je žádoucí vjet na komunikaci.

Bylo potřeba upravit značení světelných signalizací (umístit semafory před křižovatky a pro budoucnost ty "nad obousměrkama" tagovat traffic-lights:direction), doplňovali jsme (také pro budoucnost) zákazy odbočení. Řadu křižovatek jsme přitom překreslili do větší podrobnosti.

Dost velký škrt přes rozpočet byla navíc letní změna licence, kvůli ní jsme se vžrazně zdrželi, bylo nutné znovu sešít "roztrhanou" síť.

Spoustu lokalit (řádově odhaduji přes sto) jsme upravovali poté, co jsme v rámci letního ladění dostali report na nesmyslný routing. Vždycky jsme se snažili "neznásilňovat" OSM k obrazu chyb routingu, ale spíš namalovat to co nejvíc v souladu s reálným stavem a současně tak, aby to routing vyhodnotil žádoucím způsobem.

V OSM jsme toho soce udělali docela hodně, ale rozhodně jsou tu věci, které potřebují zlepšít. Spíš ale s ohledem na připravovaná zlepšení routovacího algoritmu. Co si myslím, že by bylo pro budoucnost vhodné zlepšit:

- Dotáhnout křižovatky (nakreslit zvlášť linie kolem ostrůvků, traffic lights posunout na stopčáry, advanced stoplines, doplnit zakázaná odbočení)

- Doplnit nebo zkorigovat v některých místech tagy důležité pro routing (step_count, smoothness, bicycle=no->dismount, apod.)

- Vytvořit konsensus na značení cyklostezek (je přijatelné path + bicycle=yes/des.+foot=yes/des.?)

- Najít konsensus na značení různých druhů dlažby a sjednotit značení. V Praze máme kočičí hlavy omleté, kočičí hlavy rovné, běžnou dlažbu, chodníkovou dlažbu, jsou tam běžné chyby, jako že "standardní" dlažba je značená nesprávně buď jako cobblestone, nebo paving_stones, což je zámková dlažba, nerozlišují se "velké" dlažební kostky, i když jsou dobře sesazené a vcelku sjízdné od rozbitých nebo naprosto příšerně uložených kočičích hlav, atd., což má potenciálně velký vliv). Následně pak dlažbu podle toho prověřit. V okrajových částech Prahy často není dlažba značná vůbec.

- Doplnit chybějící parkové a lesní cesty v lesoparcích při hranicích Prahy (třeba na jihu to dostalo v rámci změn licence těžký zásah a stále ještě to asi není dostatečně opravano.

- Vůbec se věnovat zkvalitnění obsahu v okrajových částech Prahy a zejména za jeho hranicí (vozové a lesní cesty, cyklotrasy). Tam nejsou po změně licence ještě leckdy opravené ani značené trasy.

- Najít způsob, jak tam naimportovat kvalitnější výškopis (imho by se alespoň pro Prahu dal někde sehnat). Stejně se ale bude muset pro některá místa použít tagování nadmořské výšky, nebo relativního převýšení oproti terénu (až to bude CS umět použít).

Šeřík 2. 1. 2013, 09:42

Jezdím často Antala Staška - Těšnov podél Vltavy. Vyhledavač to nenabízí.

Vratislav Filler 2. 1. 2013, 12:33

Šeřík: No, tam je to na jízdu po nábřeží už přece jen dost velká objížďka (navíc, Smetanovo nábřeží v zásadě degraduje "klidnou" trasu, která by se tam případně mohla natáhnout).

Jirka 2. 1. 2013, 16:50

Jen pár připomínek:

Tenhle průjezd je hodně podivný, měl by asi být zakázaný.

Zakázané otáčení v signalizované křižovatce (a přechody tam nejsou).

Tahle ulice není jednosměrná. BTW tahle (hardcore 10186621) trasa by asi určitě měla vést po Slánské skrz sídliště, už kvůli ztraceným spádům a zdržení při přejíždění Mukařovského.

Vratislav Filler 2. 1. 2013, 17:16

Jirka. Díky. Ty "podivné" průjezdy jsou dané tím, že se to nesprávně vyhýbá semaforům. Upravím křižovatky v OSM, aby byla signalizace tam, kde je. Zakázaná odbočení zatím algoritmus neumí. Bazovského v OSM zjednosměrním; některá místa na východě Prahy nejsou v OSM zakreslena dost podrobně.

DD 2. 1. 2013, 20:39

Vratislav Filler [39]: OK, zkusím se při těch občasných editacích OSM tímhle směrem zaměřit.

Jirka 2. 1. 2013, 22:17

Uff. Ta ulice Mukařovského v mém příspěvku měla být samozřejmě Makovského.

Zacyklení 3. 1. 2013, 09:41

Vyhledávač je pěkný, oceňuji zvláště rozdělení na tři různé obtížnosti. Ty tři varianty jsou ale často hodně podobné - myslím, že by stálo za to je víc natáhnout do krajností. Ať je zelená opravdová pohodička nanejvýš využívající cyklstezek a jiných chráněných úseků bez provozu, s minimem odbočení atd., zato červená ať nebere ohledy na nic (vlastně by mohla být hodně podobná optimální trase pro auto s výjimkou rychlostních silnic). Tedy souhlas s brax [5]. A taky se Šeříkem [40]: tam by podle mě zelená mohla vést kolem Vltavy, dlouhý plynulý úsek bez křižovatek na (jakkoli pomalé či místy smíšené) povltavské stezce by měl převážit Smetanovo nábřeží a měl by být velkou výhodou oproti žluté trase s množstvím křížení, odbočování a složité navigace.

TomasN 4. 1. 2013, 11:53

Vynikajici nastroj, diky!

Idealni by byla moznost hybat s prujezdnimi body a tim si trasu doladit a nasledne vyexportovat (podpora gpx je super). Server by mohl s manualne upravenymi trasami dale pracovat a davat jim preferenci pri budoucim vyhledavani. Je to sci-fi nebo muze pouzita infrastruktura k necemu takovemu dospet?

Zkousel jsem 2 trasy, obe vypadaji celkem rozumne.

Bohnice - Strasnice
http://mapa.prahounakole.cz/#trasa=10354181
(cervna po Spojovaci je imho pro kolo nesmyslna; zluta se tak z poloviny kryje s moji odladenou trasou - zacatek a konec je o vlastnich preferencich, ale s navrhy by se dalo dojet)

Bohnice - Stodulky
http://mapa.prahounakole.cz/#trasa=10354652
(trasu neznam, teprve ji zacnu jezdit - jako uvodni nastrel vypada rozumne k dalsimu pruzkumu; jen cervena v zaveru po Slanske a Jeremiasove se mi na kolo nezda; Jeremiasovu pouziva i zluta; cekal bych, ze pro zaver trasy kazdy spis zvoli RE-HL/JZM tak, jak navrhuje zelena)

Václav Řehák 4. 1. 2013, 12:21

TomasN: Hýbání s průjezdními body je realizovatelné snadno, chybí nám jen vývojářské kapacity na dotažení této funkcionality do uživatelského rozhraní (stále hledáme programátorské posily).

Vzít upravené trasy jako preferenci při vyhledávání je při současné architektuře řešení nemožné. Ale bylo by asi možné použít je pro hlášení návrhů na vylepšení algoritmu.

Night Rider 4. 1. 2013, 12:34

Vyhledávač je výborný, díky!
- Na kratších trasách se víceméně shodujeme, i když někde jezdím po hlavnějších silnicích než doporučuje červený režim (např. trasa=10357354, to bych vzal spíš po Michelské - trochu delší, ale míň kličkování. Ale možná to takhle máte schválně kvůli semaforům).
- Na dálkové trase Chodov - Horoměřice bych ovšem zelenou trasu vedl radši po A22 a A2 (Braník, Modřany a Podolí nebo Smíchov) než přímo skrz město. Je to sice pár kilometrů navíc, zato prakticky bez kopců (kromě Krčského lesa), mimo provoz a bez bloudění.
- V Chotkově ulici nemá smysl hnát rychlé trasy myší dírou. Dolů to jde mezi auty a nahoru je cyklopruh.
- Uvítal bych možnost schovat ten vyhledávací panel, aby nepřekážel při normálním koukání do mapy.

cobic 12. 1. 2013, 08:41

Jde nějakým parametrem v URL vynutit vykreslení zelené či červené trasy?
Pomohlo by mi to, když někomu něco vysvětluju. Opravdu skvělý nástoj, má šanci být téměř dokonalý, díky!

Vratislav Filler 12. 1. 2013, 17:06

Night rider
- Michelská má mooc světel (ve smyslu "zmapováno" moc světel.)
- Chotkova je známý problém, který nedovedeme snadno odstranit (mapa si myslí, že Chotkova je moc nahoru - dolů - viz vrstevnice).
- Na schovávání panelu se pracuje.

cobic:
- tahle úprava je také v plánu.

Lucie V. 13. 1. 2013, 22:08

Na úvod bych ráda řekla, že mi takový vyhledávač dlouho chyběl a jsem z něj nadšená. V zájmu zlepšování ale přidám i připomínku. Vím, že červená trasa nemá brát ohled na provoz, ale jet většinu cesty po magistrále si nedovedu moc představit (http://mapa.prahounakole.cz/#trasa=10351111). Naopak trasa po nábřeží, která je, řekla bych, dost oblíbená (i když některé úseky chtějí odvahu), mezi nalezenými vůbec není. Je to asi tím, že je moc dlouhá...

Epo 13. 1. 2013, 23:18

Klobouk dolu - za chvili, abych si ten chytry telefon s navigaci poridil :-)))

Jinak Bohnice - Karlin mi stale prijdou rozumnejsi jet cele kolem reky (cca 13km, 30-40 min dle tempa), ale uznavam, ze je to spis "kochaci" zalezitost. Me se na tom libi minimum jizdy v provozu :-)

sherman 19. 3. 2013, 16:39

Díky za skvělou funkcionalitu!

Těším se a jsem zvědavý na řešení pro mobilní telefony – je možné alespoň trochu poodkrýt, co se v tomto ohledu chystá.

Jinak také používám Locus a tak jsem na vývojaře zadal námět pro přidání podpory pro online vyhledávací služby (kam by se schovala i PNK).

Autor Locus se přednostně zabývá náměty, které dostanou nejvíce hlasů od uživatelů. Pokud vám to tedy přijde zajímavé, hlasujte zde: https://getsatisfaction.com/locus/topics/custom_online_routing_services

Václav Řehák 20. 3. 2013, 08:51

Nechceme slibovat něco, co nezáleží jen na nás, tak prosíme ještě o trpělivost :)

Řešení s Locusem je také možná alternativa, kdyby autor implementoval CycleStreets API (http://www.cyclestreets.net/api/).

sherman 23. 3. 2013, 20:17

Kdo by chtěl vyhledávač tras do mobilu, tak existuje zajímavý projekt BRouter (bicycle router), který funguje offline na platformě Android.

Co je na něm unikátní je to, že umožňuje nadefinovat vlastní profily vyhledávání - zda upřednostňovat cyklotrasy, jakou penalizaci dát za kopec, zda se vyhýbat hlavním silnicím atd...

Projekt je v počátcích a jeho nastavení není moc uživatelsky přívětivé. Pokud jste však alespoň trochu technicky zdatní a nebojíte se experimentovat, tak to můžete vyzkoušet. Sám jsem úspěšně zprovoznil integraci s Locusem a na čtyři kliknutí mám najitou trasu.

Výsledná trasa je kromě předdefinovaného profilu dána především kvalitou mapového podkladu - a ten je díky usilovné práci týmu PNK a ostatních skvělý.

http://brensche.de/brouter/offline.html

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Mapa Městem na kole aktualizována
Redakční blog,

Mapa Městem na kole aktualizována

17. října. 2023, 2min. čtení4