Manuál pro web Cyklisté sobě

Publikováno: 16. ledna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 16. ledna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Ve středu 22. ledna pořádáme další setkání iniciativy Cyklisté sobě pro ty, kdo se chtějí seznámit s posledním vývojem nebo více zapojit do dění v místních skupinách. Pro ty z vás, které konkrétní místa na cestě sice trápí, ale nehodlají tomu věnovat zvláštní schůzku nebo mnoho času, dnes přinášíme manuál k webu Cyklisté sobě.

Kompletní manuál najdete na zvláštní stránce, v následujícím článku přetiskujeme vybrané kapitoly.

Co je platforma Cyklisté sobě

Platforma „Cyklisté sobě“ (www.cyklistesobe.cz) je do češtiny převedeným nástrojem pro zlepšování podmínek jízdy na kole Cyclescape, vzniklým v Británii v roce 2011.

Platforma Cyklisté sobě si klade tři základní cíle:

 1. zkvalitnit podněty na zlepšení problémových míst úřadům,
 2. pro jednotlivé podněty získat odpovídající podporu od lidí, kteří přes dané místo jezdí,
 3. nabídnout prostor pro rozvoj komunity aktivní v podpoře cyklistické dopravy.

Co vám Cyklisté sobě nabízejí, jezdíte-li na kole po městě:

 • sledovat vývoj u problémových míst, přes která jezdíte (nebo ve čtvrti, která vás zajímá),
 • vyjádřit svým hlasem podporu k řešení konkrétního problémového místa,
 • v diskusi přispět ke zkvalitnění návrhu na řešení problémového místa.

Co vám Cyklisté sobě nabízejí, chcete-li zlepšit podmínky pro jízdu na kole:

 • sledovat vývoj u problémových míst ve vaší oblasti zájmu,
 • sdružit se do skupiny na řešení konkrétních míst a společně pak jednat s úřady,
 • prokázat úřadům zájem o řešení konkrétních míst díky hlasům ostatních.

Není to jen další diskusní fórum

Základem jsou podněty v mapě. Diskuse jsou postavené na těchto bodech. Vymezíte si oblast zájmu (například cestu do práce nebo svou čtvrť) a můžete se tak soustředit jen na místa, která vás zajímají.

Můžete se stát součástí místní skupiny, která pak jedná s úřady i za ty, kdo jen jezdí a mají zájem o řešení problémů na své cestě. Můžete přikládat dokumenty, a to buď k místu či lokalitě, tak do celkové knihovny. Celý systém můžete používat buď přes web, nebo přes e-mail.

„Lajkování“ problémových míst

Důležitou součástí systému je „lajkování“ problémových míst: zajímá-li vás problémové místo, dejte mu svůj hlas. To má několik významů:

 1. Hlasy ukazují lidem v místních skupinách, na která místa se soustředit při jednání s úřady,
 2. Hlasy ukazují úřadům, že to není jen tak nějaký výmysl, ale problém, který trápí vás osobně a X dalších konkrétních lidí.

Místa s velkým počtem hlasů mají větší šanci na vyřešení!

Prahou na kole běží s podporou Citybikes:
Elektrokola, skládací kola, městská kola

Jak začít?

Základní myšlenka

Začnete tím, že si na mapě vyznačíte vlastní oblast zájmu. Jakmile někdo označí problémové místo, které leží ve vaší zájmové oblasti, dostanete zprávu a získáte přístup do diskuse.

Například Petr zakreslil jako oblast zájmu svou cestu do práce. Jakmile kdokoliv jiný označí problém v místech, která se s touto cestou překrývají (s přesností desítek metrů), obdrží Petr pozvání do diskuse.

1. Vytvoření účtu

Klikněte na obrázek a pak na „Registrovat“.

registro

Vyplňte jméno, email, heslo. Přijde vám potvrzovací email. (Podaří-li se vám zapomenout heslo, klikněte na „Přihlásit se“ a „Zapomenuté heslo?“.)

2. Vyznačení oblastí zájmu

Na rozdíl od běžného mailinglistu, kde můžete dostávat hodně balastu, tato platforma bude propojovat oblasti, kudy jezdíte, nebo o které se zajímáte, s problémy v těchto oblastech. Po registraci vyberete oblasti, které vás zajímají, a budete automaticky přihlašování do diskusí, které se týkají těchto míst.

2

 

4Jakmile jste si přidali své oblasti, zaklikněte také nastavení „Následovat všechny existující vlákna,“ (odkaz najdete v textu pod mapou) abyste se mohli dostat do diskusí, které už běží.

Potom si také ověřte, zda máte správně nastavené upozorňování na nové zprávy:

8

15

Optimální je, pokud budete automaticky upozorňováni na diskusní proudy ve vaší oblasti zájmu. Můžete si zapnout upozornění pomocí emailu.

3. Připojení do skupiny (nepovinné)

Platforma Cyklisté sobě je primárně organizovaná kolem lokálních skupin. Máte-li zájem, připojte se ke skupině ve vaší zájmové oblasti (jakkoliv to není povinné). Ke skupinám se ale nemůžete přihlásit automaticky, připojit se můžete na stránce skupiny (například p6.cyklistesobe.cz/ pro Prahu 6). Seznam stránek skupin v Praze budeme ve spolupráci se skupinami udržovat na souhrnné stránce. Administrátor skupiny pak potvrdí vaše členství.

4. Přepnutí se na stránku skupiny (nepovinné)

Kdykoliv pak přistupujete na web, je žádoucí se připojit do skupiny s použitím tlačítka vpravo nahoře. Jakmile jste na stránce skupiny, nastavení je tomu přizpůsobeno (viditelnost příspěvků, výpisy, apod.).

5. Nastavení mailů

Platforma Cyklisté sobě může fungovat buď jako web nebo jako mailinglist. Máte-li zájem sledovat zprávy spíš mailem, můžete si zapnout jejich zasílání – a také na ně můžete běžně mailem reagovat. Nastavení najdete ve svém profilu (menu vpravo nahoře), v položce „Správa notifikací“.

Standardní nastavení vás automaticky přihlašuje do záležitostí překrývajících se s vašimi sférami zájmu a informuje vás o záležitostech jinde v oblasti působnosti místní skupiny. Máte-li zájem zapojit se víc do organizace skupiny, zaškrtněte políčko „Sledovat obecné diskuse místní skupiny.“

6. Tím je vše nastaveno!

Nyní máte založený účet, určili jste, kudy jezdíte na kole, jste připojeni do skupiny a máte nastaveny mailové notifikace.

Doporučení pro začínající uživatele

Bez oblasti zájmu je váš účet téměř k ničemu
Nevyznačíte-li si oblast zájmu, nebudete informováni o nových problémových místech a nebudete moct využívat možnosti cyklisté sobě ani z desetiny.

„Lajkujte“ místa, která vás zajímají
Při první návštěvě si projděte problémová místa, která vám systém ukáže ve vaší oblasti zájmu, a pokud máte zájem o jejich vyřešení, přidejte jim hlas. Vaše podpora je důležitá – čím více hlasů místo získá, tím spíš bude vyřešeno!

Lajkuje se kliknutím na malou šipku nad počtem hlasů. Dolní šipkou můžete vzít svůj hlas později zpět.


Zapojte se do diskusí

Můžete odpovídat ve všech diskusních vláknech v záložce „Moje stránka“ – stačí otevřít vlákno a odpovídat. Můžete také procházet témata podle mapy. V pravé části stránky s podněty jsou vidět vlákna vztažená k lokalitě. Pokud zde žádná diskuse není, můžete ji založit velkým tlačítkem „Nové Vlákno“.
Zapojujete-li se do debaty k problémovému místu, projděte si nejdřív dosavadní diskusní vlákna (zvlášť, chcete-li založit nové). Váš názor již mohl být vysloven, vaše otázka zodpovězena. Téma můžete vytáhnout i ze staršího vlákna doplněním vlastního příspěvku.

V debatě raději dvakrát měřte, než budete řezat. Ohnivá diskuse není špatná, pokud se vede k tématu. Cílem platformy je především hledat optimální řešení problémových míst. Máte-li pochybnosti o řešení, ke kterému směřuje konsensus, formulujte své výhrady přesně, věcně a zdůvodněte je co nejlépe.
Při zakládání diskusního vlákna budete dotázáni, zda má být vlákno přístupné jen skupině nebo veřejné. Doporučujeme respektovat nastavení, které používá vaše skupina. Nejste-li ale členem skupiny, tak v uzavřené diskusi neuvidíte další příspěvky.

Časem se starší diskuse stanou užitečným zdrojem informací o daném podnětu, tudíž se nováček dokáže snadno zorientovat.

Vkládání podnětu

Víte-li o problému spojeném s jízdou na kole, klikněte na stránku podněty, kde najdete velké tlačítko: Nahlásit podnět. Při zadávání podnětu dbejte na následující:

 • Při popisu problému uveďte, jak ovlivňuje cyklistickou dopravu.
 • Buďte struční – nejvýš několik řádků.
 • Buďte obecní – podnětu se mohou chopit i jiné skupiny, tak nejděte do detailu, který pak můžete probrat v rámci skupiny, do které jste se přihlásili.

Po vytvoření podnětu o něm budou informováni všichni, komu bude ležet v oblastech zájmu.

Knihovna

Do knihovny vkládejte jen dokumenty, u kterých chcete, aby byly veřejně dostupné. Chcete-li dříve vložený dokument smazat, požádejte administrátora systému (redakce@prahounakole.cz nebo petr.dlouhy@email.cz )

Často kladené otázky

1. Jak založím vlastní místní skupinu?

Jednotlivec může založit vlastní skupinu a přizvat do ní kolegy nebo lidi bydlící v blízkosti. Naším cílem je podpořit vznik nových skupin. Pro vytvoření nové skupiny nás kontaktujte na adrese redakce@prahounakole.cz . Vzniklé skupiny pak mají k dispozici různá vlastní nastavení.

2. Může jednu oblast pokrývat více skupin?

Ano, skupiny se mohou překrývat, v běžícím systému ve Velké Británii je mnoho oblastí ve sféře zájmu většího počtu skupin. Skupiny, pokud chtějí, mohou pak postupovat společně. Předpokládáme, že systém pomůže spolupráci mezi skupinami tak, aby dohromady měly silnější hlas.

3. Kolik informací mohou spolu skupiny vzájemně sdílet?

Obecně vzato právě tak málo, kolik chtějí. V základním nastavení nejsou diskuse v rámci skupiny veřejné – každá skupina může být uzavřená a nesdílet navenek žádné informace. Záleží na lidech vedoucích každou skupinu, nakolik své diskuse otevřou nad tento rámec, obecné zásady vhodné pro pražské podmínky jsou popsány v kapitole 5.

Diskuse mohou být otevřeny jiným uživatelům nebo veřejnosti. Správci skupiny také rozhodují, zda se nový člověk do skupiny přidá.

Knihovna je cílena na sdílení podkladů, příkladů dobré praxe a podobně, a její dokumenty jsou vždy veřejně k dispozici. Chcete-li sdílet dokument pouze se skupinou, vložte ho do uzavřeného diskusního vlákna.

4. V místě máme nám známý problém či nebezpečné místo. Může tento systém nějak pomoci?

Už tím, že jednotlivci vyznačí trasu přes tento problém, naznačuje, že jeho odstranění prospěje řadě konkrétních lidí. Systém automaticky eviduje počty zapojených lidí, kterým řešení problému prospěje, nemusíte sbírat podpisy, zde se to provede automaticky.

Systém dále nabídne řešení podobného problému z jiných oblastí, což může podpořit vaši argumentaci. Konečně, systém může ukázat kompromisní řešení. Systém tak nabízí nejsnazší postup k odstranění problémového místa.

5. Mám zájem se zapojit, ale neumím moc s počítači. Budete dělat školení nebo máte manuál, který by mi pomohl?

Původní britští vývojáři se snažili o maximální srozumitelnost a použitelnost celého systému. My na to navazujeme. Připravili jsme manuál a nejčastěji kladené otázky, které právě čtete. V průběhu roku 2014 budeme na systém provádět několik školení.

6. Jak funguje sdílení nejlepší praxe?

Skupiny mohou vytvářet materiály popisující, jak dosáhly konkrétního úspěchu. Předpokládáme, že další vývoj sdílení dobré praxe povede k vzniku dokumentů, které budou moci používat ostatní skupiny v Praze, případně v celé ČR.

Skupiny mohou přidávat fotografie dobré a špatné praxe. Předpokládáme, že v rámci dalšího vývoje propojíme web Cyklisté Sobě s fotografiemi v cyklomapě Prahou na kole (na území Prahy máme přes tisíc fotografií).

7. Je to zdarma?

Ano, použití platformy Cyklisté sobě je zdarma. Vývoj britského systému Cyclescape, jehož jsou Cyklisté sobě překladem, byl možný jen díky grantu získaného od společnosti GeoVation. Český překlad a implementace je možná díky grantové podpoře Nadace Partnerství a Nadace Via.

8. Jaký je vztah vrstvy „Cykloopatření“ v mapě Prahou na kole a platformy Cyklisté sobě?

Protože jsme přehodnotili náš původní úmysl vyvíjet podobnou platformu jako rozšíření cyklomapy a raději jsme sáhli po adaptaci „hotového“ řešení. Vrstvu „cykloopatření“ mapy Prahou na kole můžete i nadále používat jako solidní databázi informací o dříve řešených problémech.

Předpokládáme, že se nám podaří najít vhodný způsob propojení obou aplikací tak, aby každá sloužila svému hlavnímu účelu a současně byly schopny o sobě vhodně vzájemně informovat.

9. Můžu pomoct s vývojem aplikace?

Ano, aplikace je opensourcována. Český překlad najdete na adrese https://github.com/auto-mat/toolkit .

Projekt Cyklisté sobě podporují:

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení