Trasy po Blance (3/3): Bohnice, Kobylisy, Ďáblice

Publikováno: 10. listopadu. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 10. listopadu. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

V posledním díle série o praktických trasách navazující na stavby tunelového komplexu Blanka se budeme věnovat „nástupním“ trasám od Trojského mostu a mostu Barikádníků, které jsou oba do jisté míry novými spojeními podstatné části Severního města s Holešovicemi (a zejména naopak).

8. Bohnice – Trojský most / Libeň

Tady zahybáte od tramvajové trati do Bohnic.

Bez Trojského mostu sloužila jinak klidná ulice Trojská nejvýš k nablížení z Kobylis na Trojskou lávku. Zprovoznění Trojského mostu ale dává trase ulicí Trojskou zcela jiný význam.

Snažili jsme se proto posílit návaznosti na tuto ulici. První vhodná trasa (kterou jsme mimochodem v mapě už měli) odbočuje do ulice Nad Trojou a stoupá do Bohnic. Nyní je dobře využitelná jak pro směr od Trojského mostu, tak jako nástupovka do Bohnic od A2 z východu (z Libně a dále). Pro odbočení od A2 je možné využít nový podchod pod vyústěním Blanky (nově Povltavskou), čímž se vyhnete křížení odbočovacího pruhu z Trojského mostu do Tunelu Blanka.


9. Trojský most – Kobylisy

Zvýšený význam Trojské ulice nás vedl k nalezení kvalitnějších návazností do Kobylis. Rozhodli jsme se proto nabídnou alternativu problémovému křížení Trojské a Zenklovy. Praktická trasa A272 tak ve stoupání nově využívá ulice Pod Kynclovkou a Služskou. Čimickou překonáte po pohodlném světelném přechodu. Za Služskou lze po dobře navazujících ulicích pokračovat do sídliště Ďáblice nebo do Dolních Chaber.

V horní části Trojské akorát potřebujete dávat pozor na tramvaje za zády.


Na klesání by měla zde stačit hlavní Hornátecká, sjezd s využitím bus + taxi + cyklo pruhu je komfortní i ráno všedního dne.

Trasu přes nepříjemnou křižovatku Trojské a Zenklovy máme v mapě stále zakreslenou. Tomu, zda ji ponecháme, se věnujeme dále, v posledním uličním kvízu.


7. Most Barikádníků – Kobylisy

Debata u minulého článku rozhodla, který chodník mostu Barikádníků použijeme jako praktickou trasu (doufám :-) ). Pokračování do Kobylis ale v každém případě povede ulicí Nad Rokoskou.

Trasu jsme prozatím ponechali ve stávající podobě (Nad Rokoskou – Kubišova – U Vlachovky – Klapkova). V této podobě vzniká zajímavá návaznost na stoupání (A271) směr Služská. Pro pokračování ale zůstává ale nesmírně problémové křížení Zenklovy na křižovatce s Trojskou. Zenklovu zde lze překřížit jen „na čočky“, ve směru z centra zde ale není ani přechod na převedení kola. Navazující Klapkova je pak velmi frekventovaná tramvajemi a pro kolo tudíž ne zcela vhodná.

Rádi bychom našli způsob, jak se v našich doporučených trasách téhle křižovatce vyhnout.


Tudíž máme ale pár otázek pro místní znalce, na téma, zda přece jen nezvolit některou z nabízejících se alternativ:

A) Zenklovu překřížit u ulice Na Stírce. Přechod zde sice není, ale ulice tu je přehledná a ne moc široká. Do ulice Nad Rokoskou ale vede krátké schodiště. V ulici Na Stírce směrem k ulici Na Okrouhlíku je krátký ztracený spád. Pak ale stoupáte po legalizované parkové cestě. K ulici U Slovanky a směrem k sídlišti Ďáblice vůbec se ale dostanete jen po vyšlapané pěšině v lese.

Varianta (A): Nedávno zlegalizováno na základě podnětu z webu Cyklisté sobě.


B) Zenklovu překřížit jako ve variantě (A), a velmi mírně stoupající ulicí Na Stírce se dostat do Klapkovy. Odtamtud pak stejně jako dnes, hlavním kladem je tak vyhnutí se křižovatce Trojské a Zenklovy. Zůstává větší část poměrně nepříjemného úseku Klapkovou se spoustou tramvají, pokračujete-li ale Klapkovou dál k Ústecké, je tohle velmi šikovná varianta.

C) Jako (B), ale lepší v tom, že se vyhnete schodišti na konci ulice Nad Rokoskou. Zenklovou překřížíte o blok výš (S.K. Neumanna – Okrouhlická). Skoro bych řekl, že toto je nejlepší místo k překřížení Zenklovy a návrh je tudíž pro stoupání lepší než (B). Směrem dolů je zde jeden blok protisměrky v Kubišově.

D) Zavedení trasy do ulice Trojské není ani tak alternativou k variantám A – C, jako spíš možností jednu z vybraných variant doplnit o trasu napojenou až do Služské.

Ve všech případech by na Trojské zmizelo nebezpečné křížení se Zenklovou — a ovšem i trasa Ládví – Trojská – Trojský most. Vezmeme-li ale v potaz, že dole se z ulice Nad Rokoskou na Trojský most v pohodě dostaneme, není tuto trasu vlastně nezbytné držet.

Osobně váhám mezi variantami (A) a (C). Jak to vidíte vy?


8. Sídliště Ďáblice

Poslední balík změn snad mnoho otázek nevzbudí. Když jsme zasáhli do příjezdových tras od Trojského mostu, přišli jsme na to, že doporučené trasy přes Sídliště Ďáblice za mnoho nestojí a rozhodli se to změnit.

Hlavním impulsem bylo hloupé vedení praktické trasy A28 po frekventovaných chodnících kolem metra Kobylisy. Rozhodli jsme se tento úsek zahodit a trasu A28 přeložit do ulice Přemyšlenské (která byla značena jen lokální praktickou trasou). V návaznosti jsme Zrušili lokální trasu z Přemyšlenské dál sídlištěm Ďáblice. V tomto směru zde nevede žádná vhodná osa, sídlištní chodníky jsou pro místní pojíždění po sídlišti použitelné víceméně plošně.

Přemyšlenská ulice je v pohodě použitelná.


Praktickou trasu A42 jsme v Kobylisích rozdělili pro směr nahoru a dolů. Přišlo nám dobré doporučit stoupání klidnou a mírněji stoupající ulicí Na Pěšinách. Zdatnější jezdci mohou od stanice metra ven z Prahy pokračovat Klapkovou, v mapě jsme ale pro stoupání použili klidnější Pakoměřickou, jež byla doporučená už dříve, a navazuje na lesní cestu vedoucí směrem k Dolním Chabrům. Pro klesání jsme využili přímější ulici Čumpelíkovu, navazující na jednosměrku U Školské zahrady a nedávno zlegalizovanou parkovou cestu k ulici Na Okrouhlíku, kde se oba směry spojují.

Čtvrtou změnou v Kobylisích bylo převedení praktické trasy A270 (dříve stoupající od Davídkovy do ulice Nad Okrouhlíkem) právě do Davídkovy, která je ve stoupání vybavena piktokoridorem.

Pátou změnou bylo dílčí přetrasování praktické trasy X289 tak, aby měla v okolí smyčky Sídliště Ďáblice méně kolizních míst. Strava heatmap nám napověděla, že by bylo dobré pokračovat zde Davídkovou, trasu jsme tak prodloužili až k začátku značené cyklostezky A283.

Poslední, vyloženě drobnou změnou bylo přetrasování praktické trasy A289 na křížení se Střelničnou směrem z centra z pochdodu tramvajových zastávek Štěpničná na úrovňové křížení. Nenosit kolo zde snad za tu malou zajížďku stojí.

Závěrem

Stavby doprovázející tunel Blanka tedy vytvořily jisté příležitosti na úpravu praktických tras, které jsme se snažili využít. Praktické trasy v naší mapě nejsou neměnné. Zvlášť tam, kde se obtížně rozhoduje mezi více ne zrovna bezproblémovými průjezdy je pro nás cenná vaše osobní zkušenost. Máte-li dojem, že kdekoliv v Praze existuje k naší praktické trase výhodnější alternativa, napište nám to!

Zlepšila cykloopatření související s tunelem Blanka rychlost nebo komfort vašeho dojíždění na kole?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

robilad 10. 11. 2014, 08:30

Je zajímavé, že pro křížení Zenklovy není vůbec zmíněn systém podchodů na Vychovatelně. Já je používám k transferu z Okrouhlíku do ulice V Holešovičkách, kde jezdím po chodníku k matfyzu. Pokud je pro někoho lepší Nad Rokoskou, pak se tam minimálně shora může dostat přes Gabčíkovu a Pomezní. To jsou jednosměrky a je tam nějaký ztracený spád, ale chodníky jsou použitelné, takže by to šlo i na stoupání. Oproti tomu pěšinu do ulice U Slovanky bych vůbec nezmiňoval, ta je tak úzká, že se tam kolo nedá ani tlačit. Objet přes ulici Nad Okrouhlíkem.

Vratislav Filler 10. 11. 2014, 09:28

robilad: To vypadá zajímavě. Podchody a chodníky obecně jsem chtěl minimalizovat, uznávám ale, že tohle je aspoň bezbariérové. Ta trasa by mohla vypadat nějak takhle?: http://mapy.cz/s/e6g0

Tu pěšinu do ulice U Slovanky jsem šel pěšky, beru, že za moc nestojí. Díky!

Mosquit 10. 11. 2014, 10:21

Já myslím, že bezbariérově je to i podchodem pod tram-zastávkama Vychovatelna a rovnou do Gabčíkovy, bez zmíněné spirály u V Holešovičkách.

U křižovatky Zenklova x Klapkova bydlím, a nepřijde mi nijak problematická. Vjíždím do ni ze všech směrů kromě Zenklovy (zespodu - tam je provoz opravdu hustý).
Ze severu Kobyliské náměstí) na jih (Zenklovou dolů) projedu přímo.
Z Kobyliského náměstí do Trojské jezdím Uzavřenou.
Z Trojské do Klapkovy a naopak jezdím přímo skrz křižovatku. Kvůli tramvajovému SSZ jsou tam buď přikázaná odbočení vpravo, nebo svítí jen zelená šipka vpravo. Prakticky si stačí dát pozor na tramvaj a lze to projet rovně. Samozřejmě nelegálně; ale jako praktická trasa... Mimochodem, hned tam sídlí PČR, a hádejte, jak tam jezdí (i bez zapnutých majáků).

Klapkova jako taková mi přijde právě bike-friendly, protože tramvají je sice hodně, ale taky často zastavují a stoupání je mírné.

Ulice Ke Stírce stoupá mírně, je ale docela frekventovaná. Odpoledne/večer tamtudy IAD objíždějí kolonu v Zenklově nahoru (i přes B1 "mimo dopravní obsluhy" u Zenklova x Na Stírce. Jezdím denně tudy: http://mapy.cz/s/e6ja

Ještě přidávám link na trasu z Kubišovy do Bohnic, podle mě se nejlépe jezdí tudy: http://mapy.cz/s/e6jT - obsahuje ale jízdu přes park.

Jakub Velímský 10. 11. 2014, 11:27

Zenklovou jsem nedávno překročil z ulice "Pod Vlachovkou" a přišlo mi to v pohodě. Člověk se musí chovat jako auto: zastavit, nebýt líný ukázat odbočení, dát přednost zleva a ve štrůdlu zprava už ho někdo pustí. Hned se řadit vpravo a zahnout do Klapkovy.

robilad 10. 11. 2014, 11:43

Podjezd pod Zenklovou jsem myslel takto http://mapy.cz/s/e6tS, tedy jak píše Mosquit. Úplně bezbariérové to není, v Rozšířené je při nájezdu do podchodu obrubník (už asi rok mám v plánu požádat o jeho odstranění). Souhlasím s tím, že Klapkova je docela v pohodě. Když nechci na Ládví, ale na Kobylisy, beru to namísto zlegalizované cesty okrouhlickým lesoparkem ulicí Ke Stírce a pak do Klapkovy. Výhoda je právě mírné stoupání a Ke Stírce je dost široká, abych se tam cítil bezpečně.

Pro mě jako pro celkem už otrkaného cyklistu je samozřejmě přejezd Zenklovy použitelný. Ale dívám se na to i pohledem otce, který by rád s dítětem absolvoval trasu z Kobylis k řece (zpátky třeba metrem nebo na tažné tyči) a zatím nevymyslel kudy. Nebo pokud mám poradit nezkušené kamarádce, která se prostě na křížení kolony a tramvajové trati necítí.

Mosquit 10. 11. 2014, 12:09

4: Ulici Pod Vlachovkou uplně nedoporučuju. Zleva jezdí auta ve dvou pruzích, a navíc často dost rychle.
Je nutné počkat na další fázi SSZ Trojská x Zenklova, kdy mají volno jen auta z Trojské, pak je tam možné najet.
Potíž je ráno - Zenklova dolů stojí, a v tomto místě auta stojí ve 2 pruzích a pomalu se řadí do jednoho, v tu chvíli vyjíždět doleva je o hubu.

Ladia 11. 11. 2014, 10:27

Kobylisy -- most Barikádníků Jezdím to celé v pohodě oběma směry ze Stírky ulicí Ke stírce pak druhou doprava tj Okrouhlická, krosnu napřímo rychle a jednoduše Zenklovu a první doleva Kubišova (pozor zeshora je to jednosměrka v protisměru s odbočením dole za ostrý roh, kde Vás případné auto nečeká) a ulicí Nad rokoskou dolů nakonec, kde po kousku parkem podjedu po chodníku dálnici a kolem matfyzu na přechod a na levý chodník mostu a levý chodník Argentinské. Co máte v mapě mi nikdy nepřišlo dobře, ať už ty podchody nebo Davídkova.

Vratislav Filler 11. 11. 2014, 14:15

Takže předběžně shrnuji dosavadní komentáře.

Zatím to všeobecně hodnotím tak, že ulici Nad Rokoskou bych nechal, křižovatka Trojská - Klapkova není takové peklo, jak jsem si myslel, takže trasu netřeba za každou cenu rušit, a ani Klapkova není na vyhnutí.

Na druhou stranu, tahat trasu po pěšince do ulice U Slovanky není dobrý nápad. Do těch podchodů nad Vychovatelnou se moc nechce mně, hlavně protože to nemá ne zase tak dobrou návaznost na ulici Nad Rokoskou, ta Okrouhlická vypadá líp...

kolorád 11. 11. 2014, 16:21

Jedeš-li přes Okrouhlík a potom podchody pod Vychovatelnou, lze pokračovat Gabčíkovou, Valčíkovou po mostě přes Holešovičky, Na Truhlářce, kousek po liduprázdném chodníku v Holešovičkách a vlevo k Matfyzu...pořád z kopce bez šlapání

tik 11. 11. 2014, 21:31

"nablížení" ?! #grammarnazi

Vratislav Filler 23. 11. 2014, 12:29

Dolní úsek Kubišovy (Nad Rokoskou -> S.K.Neumanna) byl legalizován.
Takže další bod pro ponechání křižovatky v Trojské a doplnění Okrouhlické. Omlouvám se, ale od doporučených tras na chodnících ustoupíme, existuje-li snesitelná alternativa po ulici.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Blanka nové trasy
Trasy po Blance (2/3): Holešovice a Troja
Cyklotrasy, Praha,

Trasy po Blance (2/3): Holešovice a Troja

06. listopadu. 2014, 1min. čtení22
Doporučené trasy po Blance (1/3): Praha 6
Cyklotrasy, Praha,

Doporučené trasy po Blance (1/3): Praha 6

03. listopadu. 2014, 1min. čtení9