Nedělejme cyklokiksy! 2: Špatné řazení v křižovatkách

Publikováno: 09. března. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Publikováno: 09. března. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020

Ve druhém článku naší série podrobného výkladu, jak se vyhnout projektování komunikací, u kterých budou mít cyklisté potíže je používat, se budeme věnovat noční můře všech, kdo na kole neumí držet tempo se stádem nosorožců a bezproblémově s ním splynout (tedy v zásadě téměř všech cyklistů): špatným řešením v křižovatkách.

Zásadní problém v řazení před křižovatkou nastává v situaci, kdy se máte na kole dostat do jiného než pravého pruhu. V živém provozu s rychlostí 50 km/h a více je to problém, kterého by měl být jezdec na kole maximálně ušetřen.

Míra kiksovosti téhle situace roste se silou provozu, strmostí stoupání, je-li to nutné přes 2 a více pruhů, pokud pravý pruh pokračuje silnicí pro motorová vozidla bez možnosti kamkoliv uhnout, případně je-li povolená rychlost vyšší než 50 km/h. Vyskytuje se několik mírně odlišných situací:

Kiks B 1 :
V křižovatce přímo až z druhého pruhu

Pravý průběžný pruh se náhle změní v odbočující a vás donutí řadit se do levého pruhu, i když nikam neodbočujete. Nutí vás tedy při jízdě na kole přímo vlastně “odbočovat vlevo”, což je při jízdě na kole v živějším provozu už dosti náročný manévr. A zpravidla je to zbytečné.

“Bonusem” je, když se pravý průběžný pruh změní ve sjezd na rychlostní komunikaci. Není-li zde přechod, neexistuje na kole ani “záchranný” způsob, jak místo bezpečně překonat.

Příklady:
– Na Pankráci vs. Na Strži.
– Trojský most.
– Československé armády na křížení s Eliášovou (tam je to bez světel).
– V menším provedení Ondříčkova – Slavíkova.

Varianty nevhodného řazení (kliknutím zvětšíte). Zde se s metodickými listy Tomáše Cacha příliš neshodnu. Domnívám se, že požadavky na řazení by měly být přísnější a situace, které po cyklistovi vyžadují řazení do druhého pruhu by měly být omezeny na naprosté minimum.

Jak nedělat kiks:

 • Nezřizovat zvláštní řadící pruh pro odbočení vpravo. U řazení ve dvou pruzích je žádoucí preferovat kombinaci “levý pruh vlevo, pravý pruh přímo a vpravo” .
 • Je-li pruh pro odbočení vpravo zřízen, umožnit z něj jízdu na kole přímo a nezřizovat pro odbočení vpravo zvláštní fázi na světelné signalizaci.
 • Je-li už zvláštní pruh pro odbočení vpravo zřízen, mělo by to být formou “cyklistické výhybky” (ale kvalitně, viz následující kiks).
 • Při vysokých intenzitách odbočení vpravo se zvláštním pruhem s velkým poloměrem odbočení je poslední možností ještě přechod přejezd pro cyklisty na bočním rameni na zvláštní signál (podrobněji opět u následujícího kiksu).
 • NIKDY nenechávejte přejít pravý průběžný pruh v odbočení na silnici pro motorová vozidla.

Kiks B 2:
Přesmyk s piktokoridorem

Od předchozího se liší tím, že je doporučený průjezd do levého pruhu doplněný piktokoridorem, zpravidla proto, že se jedná o převládající směr jízdy na kole, nebo že pokračování v pravém pruhu nedává pro kolo smysl (vede třeba na komunikaci pro motorová vozidla). Piktokoridor směřující šikmo přes pruh upozorňuje na přítomnost cyklisty, ale nezajišťuje přednost.

Příklady:
– Rohanské nábřeží,
– Svatovítská na křížení s Milady Horákové

Cyklistická výhybka, s různou délkou pravých řadících pruhů. Mnichov.

Jak nedělat kiks:

 • Zřídit cyklistickou výhybku (cyklopruh pro směr přímo pokračuje nepřerušen, řidiči odbočující vpravo jej na začátku řazení kříží) – je vhodná tam, kde nejsou intenzity odbočení vpravo příliš vysoké. Může být použita i pro řazení vlevo – vpravo, je-li odbočení vpravo silné. Je-li v řazení místo jen na jeden cyklopruh, je vhodnější zřídit jej pro směr přímo spíš než pro odbočení vpravo. Ona tedy ani cyklistická výhybka není žádný zázrak, je-li odbočení vpravo silné. Dává ale smysl aspoň v tom, že správně zajišťuje povinnost kontrolovat situaci tomu, kdo se dívá dopředu a ne tomu, kdo se dívá dozadu (a při ohlížení se nemůže ani přesně kontrolovat směr jízdy). Nevýhodou je, že cyklistickou výhybku nelze zřídit, nechceme-li v křižovatce zvyšovat počet pruhů pro IAD, její zřízení by tak bylo absurdní například na výjezdu z třídy Dukelských hrdinů.
 • Uklidit se s pruhem do přidruženého prostoru a těsně před odbočením zřídit signalizovaný přesmyk. Zelená pro cyklisty nesmí být na tlačítko a musí svítit tak, aby se křižovatka na kole dala vždy projet najednou stejně, jako kdyby jel cyklista v hlavním dopravním prostoru. Jinak bude řešení navádět k řazení do HDP nebo jízdě na červenou.

Varianty bezpečného řazení před křižovatkou

Kiks B 3:
„Zelená kudla“ do zad

Bezpečná varianta “B” z předchozího obrázku se dá fatálně zmršit, vytvoříte-li v takovéto konfiguraci řazení zvláštní fázi pro vozidla odbočující vpravo, zatímco vozidla jedoucí přímo (včetně cyklisty v pravém pruhu) mají červenou. Nebo, dovolíte-li v jinak chvályhodné snaze ulehčit cyklistům jízdu přímo, aniž byste zaregistrovali, že odbočení vpravo má vlastní fázi a cyklista vyčkávající na fázi přímo se nebude mít kam schovat.

Takové řešení vede ke dvěma druhům problémových situací:
a) cyklista uhýbá, ale nemá kam, takže se tlačí před auta přímo, nebo se nechává natěsno objíždět,
b) cyklista neuhne a je “viníkem” zdržování, což může vést až k tomu, že se jej netrpělivý odbočující řidič bude chtít ze silnice vytlačit.

V “lehčím” provedení mohou mít jízdu přímo dovolenou i auta, ale pravé odbočení v tomto pruhu převažuje natolik, že se zde auto jedoucí přímo vyskytne tak zřídka.

Příklady:
– Jelení – U Brusnice z centra (umocněno veleúzkými pruhy)
– Michelská – Vyskočilova z centra (zde). Zde mohou auta přímo, ale protože je to za autobusovou zastávkou, auta přímo se zde řadí jen výjimečně.

Zůstaňte stát první a počkejte si, co se stane, až se rozsvítí šipka úplně vpravo.

Jak nedělat kiks:
Jak nedělat tento kiks:

 • Vozidlům odbočujícím vpravo ponechat větší poloměr a pro cyklisty jedoucí přímo mít “chlívek” mimo jejich dráhu.
 • Zrušit oddělenou fázi pro odbočení vpravo (pro slabou intenzitu odbočení) nebo zřídit cyklistickou výhybku (pro silnou intenzitu odbočení).

Kiks B 4:
Vlevo jen z levého pruhu

Řazení do levého pruhu je samozřejmě nepříjemné i při odbočování vlevo, zvlášť, je-li potřeba řadit se o dva nebo dokonce i více pruhů. Jsou-li na komunikaci souvislé proudy vozidel pohybující se 50+ km/h, není to často snesitelné ani pro zdatné jezdce. Stání v kolonách má na pomoci občas vídaný řadící cyklopruh “ z ničeho” (např. Rohanské nám. před Sokolovskou), ten ale neumožňuje snadné zařazení a tak není dostatečně komfortním řešením. Velmi nebezpečné je také řazení s kombinací pruhů přímo a vlevo, kdy je vlevo odbočující cyklista vystaven riziku smetení zezadu.

Příklady
– Kdekoliv se odbočuje vlevo ze 3. pruhu a není zde zřízeno nepřímé odbočení (asi tak 300 míst v Praze).

Nádrží Libeň od Balabenky. Tady se lze obtížnému levému odbočení šikovně vyhnout boční ulicí.

Jak nedělat kiks:

 • Jsou-li v křižovatce 2 a více pruhů přímo, je třeba zřídit nepřímé odbočení. Na křižovatkách bez světelné signalizace by to mělo jít skoro vždycky.
 • Na světelných křižovatkách není v podmínkách V ČR vyžaduje nepřímé odbočení zvláštní signalizaci, protože místo, kde cyklista při nepřímém odbočování stojí, je zpravidla až před běžnou světelnou signalizací.
 • V nejhorším lze zřídit nepřímé odbočení formou přejezdu pro cyklisty s vyčkávacím prostorem, jako je tomu například při odbočení z nábřeží Kapitána Jaroše na třídu Dukelských Hrdinů.

Nepřímá odbočení zobrazují lépe listy z metodické pomůcky. Schéma ukazuje pět možností, kde může být signalizace umístěna:
cyklokiksy_cach-metodika_neprime-signalizace


kiks B 5:
Sjezdové rampy

Když se sice rušná, ale pořád ještě na kole sjízdná komunikace na pár stovek metrů promění v komunikaci rychlostní, bezpečnost jízdy na kole skokově klesá. Na takovýchto “vředech” se zpravidla vyskytuje kombinace nepříjemného řazení (jak jsme se mu věnovali u kiksu B1) a sjezdových ramp umožňujících řidičům pohodlné zařazení mezi přímo projíždějící vozidla. Hladké křivky oblouků dovolují křížit dráhu cyklisty rychlostí vysoko přes 50 km/h a to i zprava zezadu, což je vnímáno jako velmi ohrožující.

“Bonusem” je připojovací pruh měnící se v průběžný pravý pruh, kteréžto řazení kromě toho, že cyklistu vrhne mezi dva proudy vozidel jedoucích 50+, jej ještě nutí, aby byl za řešení této nepříjemnosti zodpovědný.

Příklady:
– Chodovská – Spořilov
– Malovanka (dokonce se zákazem)
– Vltavská
– Prašný most (okořeněno stoupáním)
– Nábřeží Edvarda Beneše
– Budovatelská x Vysočanská radiála

Jak nedělat kiks:

 • V intravilánu používejte u mimoúrovňových křížení komunikací, kde je povolena jízda na kole, minimální poloměry oblouků a co nejkratší odbočovací a připojovací pruhy, což zajistí pro všechna vozidla bezpečné rychlosti.
 • Odbočení na komunikace pro motorová vozidla realizujte podle zásad řešení u kiksu B1.
 • Připojovací pruh z rychlostní komunikace veďte přes cyklopruh, který musí být v daném místě barevně zdůrazněn (sjízdné rampy, varianta “B”).
  Únosným řešením je dočasné odsazení cyklopruhu od komunikace a společné překřížení obou ramp. V ČR není možné nabídnout zde cyklistům přednost odpovídající souběžné hlavní silnici, křížení by proto mělo být opatřeno světelnou signalizací s detekcí a preferencí cyklistů.
 • Vyžaduje-li intenzita provozu odbočení s velkými poloměry, zajistěte cyklistům trasu v přidruženém prostoru. V takovém případě ale buď formou včetně úrovňových křížení se světelnou signalizací (varianta “D” na obrázku bezpečných křížení a “F” nebo “H” u sjezdových ramp) a bez zbytečného zdržování (tj. s předběžnou detekcí a preferencí cyklistů).
 • Nikdy nenechávejte křížit cyklisty ve sjezdovém oblouku dva jízdní pruhy.
 • Mimoúrovňová řešení v přidruženém nesmějí vést ke zbytečným zajížďkám a ztraceným spádům (o tom více ve 4. a 5. pokračování).

Kiks B 6:
Cyklista uprostřed řazení

Pro jízdu na kole je velmi nepříjemná situace, kdy na připojovací pruh rovnou navazuje pruh odbočovací. V takové situaci je dráha cyklisty křížena auty zezadu zprava i zleva a ani nejzdatnější cyklista není schopen situaci za sebou kontrolovat. Čím je takový úsek delší, tím hůře.

Příklady:
– SJM mezi Bulharem a Těšnovem.
– Milady Horákové z centra před Prašným mostem. Zatím poměrně solidně realizované řešení. Je zde cyklopruh a vjezd zprava je na signalizaci (+- obrázek výše, varianta „C“, chybí ale oddělovač zprava; pruh budou možná někteří řidiči ignorovat).
– Dobré řešení s cyklopruhem a oddělením je u stanice metra Strašnická z centra (zde).

Milady Horákové. Chybí oddělovač zprava.

Jak nedělat kiks:

 • Kombinuje-li se sjezdová a nájezdová rampa, měl by být jednoznačně ukončen úsek, kde vozidla kříží cyklopruh zprava, a teprve za ním by měl následovat úsek, kde se vozidla řadí do odbočovacího pruhu zleva.
 • Je-li úsek dostatečně dlouhý, je vhodné vložit střední úsek, kdy je cyklopruh od pravého pruhu fyzicky oddělen – vodorovným pásem (podobně jako tramvaje), odraznými terčíky nebo citybloky.

kiks B 7:
Atypické kiksy v řazení

Další kiksy se vyskytují jen zřídka či jednotlivě, často jako relikty řešení ze 70. – 90. let či opatření vynucená těsným prostorem křižovatek v centru.

Levým pruhem přes více křižovatek
V centru na sebe často navazuje několik světelných signalizací, což vás na kole nutí řadit se do druhého či třetího pruhu ještě o světla dříve a pak se nechávat předjíždět z obou stran. Ještě docela slušně je to vyřešeno na náměstí Míru (průjezd Rumunská -> Korunní) nebo z Jiráskova mostu směr Anděl. Normou by ale měl být v takovém případě minimálně piktokoridor, lépe ale souvislý cyklopruh zahájený cyklistickou vidličkou.

Vidlička
Ze dvou pruhů se stávají čtyři formou tzv. “vidličky”, umožňující řadit se do dvoupruhového odbočení i z levého pruhu. Tento anachronismus se v Praze snad objevuje jen na Türkově ulici a patrně už by nyní jeho vznik nebyl legálně možný.

Sjezdová rampa se dvěma pruhy
Nájezdová rampa se okamžitě po odbočení stává dvoupruhovou a právě ve vnitřním oblouku je na ní příčné bezmotorové křížení. Takovéto odbočení bylo jeden čas z Chlumecké na Černém Mostě k CČM, následně bylo odstraněno, i když také ne dobře: doprava byla stažena do vnitřního pruhu a ne do vnějšího, což by zajistilo lepší rozhled.

Jak nedělat další podobné kiksy:

 • Tyto lokality nám budiž odstrašujícími příklady, které by měl projektant znát, aby je při realizaci nových komunikací nezreplikoval.
 • Myslete stále na to, že není-li to zakázáno, cyklisté se na vámi navrhované komunikaci budou vyskytovat a budou muset být schopni jet bezpečně rychlostí kolem 20 km/h.
 • Minimalizujte situace, kdy se cyklista musí řadit do proudu projíždějících vozidel a situace, kdy je dráha cyklisty křížena motorovými vozidly zezadu, zleva i zprava.

V následujícím pokračování série se budeme věnovat skupině nezařaditelných kiksů v hlavním dopravním prostoru, mezi které patří zejména nepovedené kruhové objezdy, cyklopruhy svádějící ucpání, zanedbání plošné prostupnosti ve vedlejších uličkách nebo světelné signalizace neschopné detekovat přijíždějícího cyklistu.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Vratislav Filler 15. 3. 2015, 18:02

Další díly série přesouváme na středu, následující díl tak vyjde ve středu 18.3.

NightRider 30. 3. 2015, 19:41

Kiks B2, obrázek "varianty bezpečného řazení před křižovatkou", varianta A: cyklopruh rovně/vpravo napravo od autopruhu rovně/vpravo je ukázkový generátor pravých háků, mezi doporučovaná řešení bych ho rozhodně nedával.

Typicky: kolona čeká na červené, někdo vepředu bliká doprava, ale pravý blinkr i zrcátko mu zakrývá náklaďák/autobus stojící za ním. Pruhem si to valí cyklista, kolona se zrovna v tu chvíli rozjede, přední auto odbočí doprava a s cyklistou se potká.

Jinak souhlas - odbočování doleva přes dva pruhy zažívám denně a je to dobrodružnější, než bych se mi líbilo.

Zacyklení 31. 3. 2015, 09:20

[2] To je podle mě problém toho, že cyklista má sice v tu chvíli přednost, ale spíš než obezřetnost toho, kdo přednost dává, situace vyžaduje opatrnost cyklistovu. Prostě ten cyklista musí jet tak, aby mohl včas zastavit vozidlo, když mu to tam někdo pošle. To je přeci při předjíždění kolon požadavek naprosto všudypřítomný bez ohledu na aktuální řešení křižovatky.
Mě by tahle varianta A vyhovovala - milionkrát lepší než nic, máš v tu chvíli přednost a navíc by ten ckp měl (!) zařídit alespoň to, že bude podél pravého mantinelu místo pro průjezd..

Vratislav Filler 31. 3. 2015, 09:33

(2),(3): Žádoucí je samozřejmě, aby cyklopruh vedl i přes křižovatku a případně byl i zvýrazněn, pak je to v pohodě. Je to v zásadě německý standard. Existuje i standard nizozemský, s tím vybočením stezky a překřížením nakolmo, ale ten u nás nelze zrealizovat funkčním způsobem, dokud se nezmění legislativa.

Jirka 11. 8. 2015, 01:40

Zacyklení (2): "Prostě ten cyklista musí jet tak, aby mohl včas zastavit vozidlo, když mu to tam někdo pošle. To je přeci při předjíždění kolon požadavek naprosto všudypřítomný bez ohledu na aktuální řešení křižovatky."

To je blbost, takhle prostě jet nejde. Právě řadicí pruhy jsou před křižovatkou k tomu, aby k podobnému náhlému křížení nedocházelo, aby pohyb vozidel byl pokud možno předvídatelný. Bohužel, každé pravé odbočení přes cyklopruh, byť zvýrazněný, zvláště pokud je to "na pětníku", je velmi nebezpečné a skutečně jen přivolává pravé háky.

Jestli si myslíte, že váš přece v tom pruhu nemůže nic překvapit, že jedete opatrně, tak lžete sám sobě. V kvalitativně podobné (ne stejné) situaci jsem se párkrát octnul, a nestihnete nic. I v opravdu šnečí rychlosti můžete jen uhnout (ale v omezeném prostoru cyklopruhu není kam), zabrzdit v žádném případě. Ten rušící pohyb je tak náhlý a rychlý a lidské reakce pomalé, že se to prostě nedá.

Obecně k článku: Kiks B3, prosím, nedémonizujme. Obecně, pokud jsem v pruhu, který má směr rovně a doprava, a na semaforu je zelená jen doprava, a já chci jet rovně, tak prostě stojím. Vozidlo odbočující doprava si bude muset počkat. To platí v autě i na motorce, platí to i na kole. Pokud to lze, tak jako cyklista takovému autu můžu uhnout, samozřejmě doleva, když to bude bezpečné (tzn. mimo jiné musí to auto za mnou zastavit). K té Brusnici: Zaprvé tam zrovna moc aut neodbočuje. Zadruhé jak často tam bude svítit pouze zelená šipka vpravo? Zatřetí, ty pruhy jsou tak úzké, že se pravděpodobně to odbočující auto k semaforu nedostane vůbec nebo jen malou rychlostí.

To samé platí i pro "nevhodné" řazení s levým průběžným pruhem, zejména pokud pravý pruh není pokračováním přímého, nedělá to větší problém. Pokud to není tedy doprasené jinak, jako například průjezd Milady Horákové -> Letenské náměstí.

S problémovostí odbočování ze třetího pruhu souhlasím, nepřímé levé odbočení by mohlo být na mnohem víc místech. Hint: i tam, kde třeba auta levé odbočení vůbec nemají (třeba Slánská -> Čistovická). Ani si nemyslím, že by to bylo o moc pomalejší než přímé odbočení.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Cyklokiksy