Ohlédnutí za jarem s cyklistickými mapathony

Publikováno: 31. července. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 29. ledna. 2021
Publikováno: 31. července. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 29. ledna. 2021

Letos na jaře proběhly další tři cyklistické mapathony. Nutno podotknout, že účast postupně slibně rostla. Pojďme shrnout, co se podařilo vylepšit.

Co to je mapathon?

Mapathon je koordinované mapovací setkání, které umožňuje nováčkům seznámení se základními principy mapování a pokročilým mapařům zase diskuzi nad nečekanými problémy. Zároveň zajišťuje efektivní rozdělení úkolů a činností. V českém prostředí jsou asi nejznámější mapathony pořádány Lékaři bez hranic, kde dobrovolníci za pomoci satelitních snímků mapují odlehlé nezmapované končiny, ve kterých působí mise Lékařů bez hranic, a tím jim pomáhají s orientací v neznámém terénu.

Cyklistická infrastruktura v Praze sice není na mapách zcela prázdným nezmapovaným místem, přesto mají ale cyklistické mapy stále mnoho prostoru ke zlepšení. Cyklistický mapathon si právě zlepšování pražských cyklistických map a navigací klade za cíl.

Na cyklistických mapathonech mapujeme v prostředí OpenStreetMap – ekvivalentu Wikipedie mezi mapami. Aktualizovat by sice šlo mnoho různých rozhraní, kdejaká soukromá navigační/mapová aplikace má možnost, aby ji uživatelé sami aktualizovali, nebo do ní alespoň přidávali různá upozornění. Na OpenStreetMap ale vidíme jako zásadní přednost její univerzálnost – data z OpenStreetMap jsou pro kohokoliv dostupná zdarma. Jakákoliv změna v OpenStreetMap tak má dopad na mnoho dalších aplikací, které z veřejných map čerpají. Samotnou mapu Prahou na kole proto již po mnoho let budujeme právě v rámci prostředí OpenStreetMap tak, aby naše společné znalosti o cyklistické infrastruktuře v Praze byly co nejšířeji dostupné.

Nakonec je to právě kvalitní mapový podklad, který zajistí, že vás vaše mobilní aplikace provede městem co nejlépe. A zásluhu na tom mají také všichni uživatelé, kteří někdy data v OpenStreetMap aktualizují.

Co se na jarních mapathonech podařilo?

V únoru jsme začali opravou těch nejzásadnějších datových chyb, které mohou automatizovanou navigaci městem velmi zkomplikovat. Jednalo se o značení zhoršené průjezdnosti – například o místa, kde se musí sesedat z kola. Poměrně běžně vyskytující se chybou při mapování je, že někdo z uživatelů mapy takové místo označí tagem „bicycle=no„. Ten ale pro mnoho aplikací znamená situaci, kdy se na dané místo s kolem vůbec nesmí. Opodstatnění tak má třeba v hale autobusového nádraží Florenc, kde vás skutečně s kolem vykáží ven, i když ho jen tlačíte. Pokud ale takový tag použijete ve Vyšehradském tunelu, rázem celý úsek cyklostezky vyřadíte pro některé navigace z provozu. V místech, kudy se na kole nesmí šlapat, ale kolo klidně tlačit můžete, je mnohem vhodnější používat tag „bicycle=dismount„. Tím jasně řeknete, že se daným místem nesmí jet, ale že přítomnost kola jako takového nevadí. Navigace pak počítá, že tamtudy cyklistu protáhnout může, ale místo časově diskvalifikuje a upozorní na nutnost sesednout.

Určitě se nám nepodařilo opravit všechna podobná místa, a jistě i další nová mezitím přibyla – chyba je to častá. Ale u těch nejzásadnějších se to snad podařilo a mapa bude nyní pro navigace fungovat lépe. Kdyby chtěl někdo přispět svou trochou k dílu, mapu míst s tagem „bicycle=no“ naleznete zde. Prosíme ale, upravujte jen podle reálného stavu věcí, nikoliv vašich přání. Pokud se na místo skutečně s kolem nesmí, pak je na místě tam tag „bicycle=no“ ponechat. Mnohý chodník by si ale spíš zasloužil „bicycle=dismount„, pokud již někdo má nutkání nadbytečně mapovat, že na chodníku nemají cyklisté jezdit na kole. Ono je to jinak zřejmé samo od sebe, když něco v mapě označíte jako chodník.

To ale nebyl jediný mapathon. V dubnu jsme navázali dalším, kde jsme se pokusili vypořádat s novou legislativou zavádějící chodníky s povolenou jízdou cyklistů. Na těch je rychlost omezena na 20 km/h, je zde zajištěna zvýšená ochrana chodců a oproti stezkám pro pěší a cyklisty je bez debat, že není zakotvena zákonná povinnost jejich použití. Z těchto důvodů je vhodné chodníky s povolenou jízdou cyklistů odlišit od stezek pro pěší a cyklisty – navigace pak může počítat ve výpočtech s tím, že rychleji než 20 km/h se tamtudy nepojede. Většina pražských chodníkových cyklostezek byla doposud v mapě značena kombinací tagů jako chodník s povolenou jízdou cyklistů. To řečí mapy znamená tagy „highway=footway“ a druhý tag „bicycle=yes„. Toto značení jsme se rozhodli ponechat pro nově zavedené chodníky s povolenou jízdou cyklistů. Naopak místa označená značkami stezky pro pěší a cyklisty, kde není ze zákona omezena rychlost cyklistů (tedy až na obecné limity), jsme se rozhodli používat značení tagy „highway=cycleway“ a „foot=yes„.

highway=footway nebo highway=cycleway?

Toto koncepční rozhodnutí si vyžádalo přeznačení velkého množství pražských chodníkových cyklostezek. Většina podstatnějších úseků by již měla být díky mapathonu hotova a v souladu se současnou zákonnou úpravou více diferencovat jednotlivé stezky. Ovšem do budoucna lze očekávat, že se část dříve zcyklostezkovaných chodníků díky svému minimálnímu komfortu pro cyklisty „vrátí“ v realitě spíše do režimu chodníků s povolenou jízdou cyklistů a v mapě pak budou opět postupně vyžadovat patřičnou aktualizaci. Ostatně na Hlávkově mostě je již od loňských změn Vltavské chodník opět chodníkem. I když s povolenou jízdou cyklistů.

Zatímco první dva mapathony byly svým tématem spíše pro pokročilejší cyklomapaře, poslední červnový byl „oddychový,“ vhodný i pro začátečníky. Podívali jsme se na městské cyklostojany a snažili jsme se je doplnit do mapy. Za tímto účelem jsme kontaktovali i různé městské části, u kterých jsme disponovali zprávami, že v posledních letech byly v instalaci cyklostojanů aktivní. Některé nám zaslaly kvalitní seznamy včetně souřadnic, které šly lehko strojově zpracovat, jiné nám zaslaly alespoň nějaké seznamy, a jiné bohužel ani neodpověděly. Ačkoliv většinu veřejných cyklostojanů v posledních deseti letech instalovala ze svého rozpočtu TSK Praha, žádný centrální seznam, kde se stojany nacházejí (zatím) neexistuje. Jejich mapování je tak závislé na pozorování v terénu a na informacích od městských částí. Obáváme se ale, že ne všechny čtvrtě si evidenci svých stojanů vedou.

Mapathon v akci.

Ke stojanům jsme v červnu začali doplňovat i podrobné tagy označující typ stojanu (zda se jedná o podkovy, nebo třeba drátolamy), jejich kapacitu, správce stojanu (nejčastěji městskou část) a zda jsou kryté či nikoliv. Těmito tagy rozhodně nedisponuje většina pražských stojanů v mapě, ale při jejich rozšíření by šlo v mapách rozlišit zobrazení stojanů podle dostupné kapacity nebo jejich kvality. Zatím jsem takovou mapu neviděl, ale co není, někdy může být. Měla by být mapa PNK tou první, která to tak udělá?

Díky naší červnové práci by snad měly být v mapě aktuální městské cyklostojany v těchto městských částech: Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 6, Praha 7, Praha 14, Horní Počernice, Královice, Libuš, Lochkov, Nedvězí, Slivenec a Koloděje. Snad jsem na nikoho nezapomněl. Ostatní městské části čekají třeba právě na vás. Kupříkladu na Praze 5 je dle pozorování v terénu ještě hodně práce. Bohužel ale oficiálním seznamem nedisponujeme.

Co bude dál

Samozřejmě se nabízí otázka, zda budeme v cyklistických mapathonech pokračovat? Jednoduchá odpověď je ano! Již brzy zveřejníme termíny mapathonů na podzim a zimu. Neočekáváme, že se z cyklistických mapathonů stane masová záležitost, na druhou stranu ale vlastními silami nikdy neudržíme cyklistickou mapu tak aktuální, jak by měla být. Mapathon je společenským setkáním, kde lze probrat záležitosti spojené s cyklistickou infrastrukturou a jejím mapováním. Kdokoliv, kdo by chtěl vylepšit stav cyklistických map ve svém okolí, je vítaný. Vše rádi vysvětlíme. A pokud si i tak netroufáte, klidně napište, co by bylo vhodné v mapě podle vás aktualizovat. Třeba se k tomu na jednom z dalších mapathonů dostaneme.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Vratislav Filler 31. 7. 2019, 10:41

Měl bych tři témata, byť cyklistická jsou v podstatě jen nepřímo:

1. Bylo by dobré udělat pořádek v rychlostních limitech na vedlejších komunikacích. Na řadě míst vznikly v posledních letech zóny 30 km/h nebo obytné. Dělal jsem kontrolu třicítky na doporučenách trasách magistrátní mapy podle streetview a současně s tím porovnával i OSM, a OSM je v tom tedy hodně děravá. Chce to ale vhodný zdroj. Kde ty zóny 30 vznikly v rámci obnovy zón placeného stání, tak by se snad dala od městských částí vyžádat stanovení dopravního značení, které tehdy visely na úředních deskách.

2. Udělat revizi povrchů, sice se to moc nemění a v roce 2013 jsme to do OSM kvůli vyhledávači dost systematicky přidávali, ale nejsem si jistý, zda jsou dobře zmapované okrajové části Prahy.

3. Tohle je spíš "domácí úkol" pro mne či opravdové experty, a sice doplnit ulice, kde je tramvajová trať ve vozovce, o rozpis jízdních pruhů tak, aby byla z OSM zjistitelná informace, že se může stát, že kolo kolo pojede v tramvajovém pásu. Je to ale hodně netriviální a sám jsem do toho zatím nešel, protože nechci mapu rozbít neúmyslně zavlečenými chybami.

Jinak už pár týdnů je k dispozici mimovegetační ortofoto IPRu z letošního března, které je možné použít jako podklad pro mapování OSM (s patřičnou atribucí), pro Prahu tak máme čerstvé satelitní snímky s rozlišením, které umí jak ty jízdní pruhy, tak možná při troše fantazie i poznat, kde je povrch z dlažebních kostek.

Martin Šnobr 31. 7. 2019, 14:00

Skvělý report. Motivovalo mě to si k OSM sednout a jih Prahy jsem zbavil většiny omylem přidělených tagů bicycle=no.

Ta mapa je obecně skvělý nástroj a bylo by skvělé, kdyby ho začaly používat například úřady či stavební firmy. Představte si, že si každá MČ neeviduje stojany do vlastních seznamů, ale s přesnými údaji je přidává do OSM... Svět by byl lepším místem. :D

Martin Šnobr 31. 7. 2019, 14:02

@Vratislav Filler – jak si přidám to nejnovější mimoveget. foto jako podkladové na OSM? Já tam našel IPR latest ortophoto, jenže tam je to starší.

Jiří Motýl 1. 8. 2019, 11:20

@Martin: To ano. Snažil jsem se k tomu motivovat jednu mimopražskou samosprávu, která nám čas od času píše prosby o aktualizaci vedení některých cyklotras v jejich regionu. Bohužel zatím neúspěšně.

Dovedu si představit, že se úřady mohou bát mapového vandalismu, aby se jim jejich přehled nedegradoval, ale máte pravdu - aktualizace přímo úřady by byla super (i když by někde měly pro sicher svou vlastní needitovatelnou databázi).

Ale i radnice, které si seznam vedou samy s geolokačními údaji, případně ho mají ve své online mapě lehko a veřejně stažitelný, jsou úplně úžasné. Nejhorší práce je dostat seznam lokací stojanů v pdf v podobě čísel parcel z katastru (přičemž parcela umí být dost rozlehlá).

Vratislav Filler 3. 8. 2019, 08:16

@Martin: Přiznám se, že to do JOSMu taky přidat neumím, asi to chce, aby na IPRu zaktualizovali. Vycházím ze souhlasu, který byl udělen k ortofotům asi před rokem a půl.

Martin Šnobr 4. 8. 2019, 12:38

@Jiří Motýl - ano, chápu že by se mohly bát, ale tak myslím, že by nebyl problém si vést vedle toho nějakou uzavřenou mapu. Potenciál to má obrovský.

@Vratislav Filler - zkusím jim ohledně nového ortofota na OSM napsat.

Batat 6. 8. 2019, 16:58

@Vratislav Filler Ad 3) Do OSM jsem cca před 4 měsíci dal embedded_rails a levý břeh má i embedded_rails:lanes. Budu rád za opravu. Není to kompletné...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Mapa Městem na kole aktualizována
Redakční blog,

Mapa Městem na kole aktualizována

17. října. 2023, 2min. čtení4