Ostravské zastupitelstvo schválilo koncepci cyklistické dopravy

Publikováno: 16. května. 2024, 2 min. čtení
Aktualizováno: 10. června. 2024
Úvodní foto: MAPPA, MNK
Publikováno: 16. května. 2024, 2 min. čtení
Aktualizováno: 10. června. 2024
Úvodní foto: MAPPA, MNK

Ostravské zastupitelstvo včera schválilo Koncepci cyklistické dopravy. Strategický dokument vytvořený Městským ateliérem prostorového plánování (MAPPA) má za cíl dobudovat síť cyklostezek, zvýšit počet lidí na kole i celkovou kvalitu života obyvatel.

Nová Koncepce cyklistické dopravy zahrnuje šest dílčích cílů, které mají přispět k lepší cyklistické dopravě v Ostravě. Chce dosáhnout vyššího počtu lidí na kole, snižovat počty nehod cyklistů, budovat bezpečnější, přitažlivější a pohodlnější ulice pro cyklodopravu. Čtvrtým bodem je vytvoření přímé a propojené sítě cyklo-infrastruktury. Dále chce město vylepšit síť sdílených kol a udržitelnou mobilitu podporovat i navenek.

Příležitostí naplnit cíle dokumentu budou všechny akce týkající se veřejných prostranství – ať už je bude provádět magistrát, městské společnosti či příspěvkové organizace. Obecné zásady by měly být plněny při každém zásahu do veřejného prostranství – při rekonstrukci ulice, prostranství či nové stavby. Dokument se tak snaží být přínosný jak pro samosprávu, magistrát, městské obvody, projektanty nebo úředníky, ale i pro veřejnost.

Zásadním pravidlem koncepce je, že ve všech ulicích s maximální povolenou rychlostí rovnou či vyšší 50 km/h má být cyklodoprava oddělena od automobilové provozu. Tam kde rychlost nepřesahuje 30 km/h, není oddělení jízdních kol a aut potřeba.

Dokument řeší i drobnosti jako vhodné obrubníky cyklostezek, provedení značení i křižovatek. Nezapomíná ani parkování kol, uvádí umísťování stojanů před přechody nebo zamykatelné cykloboxy v ulicích.

Zároveň si lze ale povšimnout, že v některých detailech se navrhovaná řešení rozcházejí s doporučeními formulovanými pro navrhování cyklistických komunikací Ministerstvem dopravy (TP179).

Spokojenost nad schválením dokumentu vyjádřil bývalý primátor Tomáš Macura: „Jednou z prvních implementací je probíhající rekonstrukce ul. Přemyslovců. Děkuji.“

Celá koncepce včetně map a harmonogramu je ke stažení na stránkách ostravského Městského ateliéru prostorového plánování.

Martin Šnobr
Student architektury a urbanismu se zájmem o udržitelnou dopravu a zlepšování míst kolem sebe. Členem redakce od roku 2018.

Komentáře k článku

Vratislav Filler 18. 5. 2024, 10:13

Nutno říci, že některé vzorové listy opatření jsou nejenže v rozporu s TP 179, což by sám o sobě problém nebyl. Větší problém je, že některé vzorové listy jsou dost zavádějící, v rozporu s doprovodným textem nebo navrhují řešení pro jízdu na kole přímo nebezpečná. Připravuji na toto téma polemiku.

Kuba Kutílek 21. 5. 2024, 10:24

Některá zde ukázaná řešení jsou také očividně v rozporu s vyhláškou č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a některá i se zdravým rozumem (zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou cyklistům vjezd povolen).
Fatální na celém dokumentu ale je, že si vůbec nevytkl za cíl plynulost jízdy. Takže přesto, že obsahuje mj. nadpis „Minimalizujme zbytečné úsilí.“, tak navrhuje řešení křižovatek, kde cyklista dává vždy přednost. Přitom neustálé zpomalování a zrychlování má jednak přímý dopad na cestovní čas, jednak námaha omezuje dojezd, odrazuje a vyvolává potřebu sprchy.
Možná, že letmým pohledem to připomíná Nizozemsko, ale věcně je to velký špatný.

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat