Jak do města VI: Zlepšujeme techniku a efektivitu

Publikováno: 04. září. 2008, 1 min. čtení
Aktualizováno: 03. dubna. 2012

Být v silnějším městském provozu efektivní není docela snadná věc. Zatímco v minulých článcích jsme se soustřeďovali hlavně na to, co a proč mezi auty dělat, dnes se zmíníme o tom, jak ovládnout kolo tak, abychom to dělat mohli. Některé předvedené manévry (třeba vyskakování obrubníků) jen zvýší plynulost a pohodlí naší jízdy. Znalost krizových dovedností (jako je bleskové uhnutí nebo nouzové zastavení) nám ale pomůže zvládat nečekané situace a předejít případným kolizím.

Nejdřív je trénink

Většinu těchhle fíglů je potřeba nejdřív nacvičit. Samozřejmě, nemusíte navštěvovat závodní polygony, trénovat nějaký trik lze prakticky kdykoliv jedete nějakým klidným místem. Tak na zabetonovaném obrubníku můžete zkoušet rovnou jízdu s ukazováním a ohlížením, retardéry v opuštěných uličkách vás vedou k nácviku skoků, a pohozené noviny k tréninku rychlého vyhnutí. Jen několik triků je potřeba nacvičovat účelově – u většiny časem zjistíte, že je prostě umíte.

Základní dovednosti

,,Mateřská škola“ typu ukazování, zastavování a rozjíždění trochu zavání banalitou. Přesto uvedeme několik tipů, jak i tyto v základní dovednosti přivést k maximální efektivitě.

Ukazování směru rukou

Jízda s jednou rukou na řidítkách a druhou ukazující směr je naprostý základ, který jistě ovládáte. Pokud ale chcete být opravdu předvídatelní, budete muset ukazovat často a dlouho — ve chvílích, kdy je to zapotřebí, bez ohledu na ztížené podmínky. Komplikací (od nejjednodušší po nejtěžší) může nastat několik:

  • Brzdění. Při řízení jednou rukou je brzdění méně efektivní a kolo má tendenci zatáčet. Naučte se brzdit každou brzdou zvlášť a tak, aniž byste měnili směr jízdy.
  • Ohlížení se při odbočování vlevo. Jediné, co je potřeba zvládnout, je udržování přímého směru. Pokud to nedokážete, zkuste trénovat jízdou na rovné čáře.
  • Přeřazování: vyzkoušejte si podřazování pomocí změny tácu pro případ, že musíte ukazovat vpravo. Ověřte si, které kombinace převodů tak můžete měnit.
  • Silové šlapání do kopce. Při odbočování vlevo v prudkém stoupání může být obtížné udržet dostatečnou rychlost nebo dokonce zrychlovat, pokud současně ukazujete a ohlížíte se. Pokud místem projíždíte častěji, najděte si optimální převod, který vaší rychlost maximalizuje.

Zastavování, sesedání a rychlé rozjezdy

Naučte se zastavovat právě na hranici křižovatky. Při zastavení můžete s výhodou využít zvýšený obrubník, na který se postavíte pohodlněji, než na ulici. Někdy se dá využít zábradlí nebo sloupek k tomu, abyste se o něj opřeli a nemuseli vůbec sundavat nohu z pedálů. U světelných signálů na vyzvání (přejezdů a přechodů) lze dojet ke sloupku, zmáčknout tlačítko a touž rukou se o sloupek rychle opřít, aniž byste museli dát nohu na zem.

Na světelné křižovatce se často snažíme dostat se před stojící auta a vyjet jako první. Pro takový rychlý rozjezd je třeba mít mírně podřazeno. Nejvhodnější je ne úplně lehký převod – takový, abyste se ještě dokázali rychle rozjet a současně mohli při průjezdu křižovatkou plynule zrychlovat bez vícenásobného řazení. Výhodou jsou také obě nohy v pedálech (a tedy výše zmíněné opření se o sloup).

Dvojí vidění

Při rychlé jízdě městem se soustředíme na situaci na dohled před námi: Vyhodnocujeme potenciální rizika – křižovatky, vjezdy na ulici, přechody, volíme trasu, rozhodujeme se, jak budeme řešit dopravní situaci. Současně ale sledujeme prostor těsně před drahou předního kola, abychom se mohli vyhnout nerovnostem na silnici. Obě tyto zóny musíme mít permanentně pod kontrolou; princip se nazývá „dvojí vidění“ (double vision).
Kromě toho se za určitých okolností (před odbočováním, změnou pruhu) ohlížíme.

Nouzové manévry

Nacvičením následujících manévrů se nestanete rychlejšími — ale budete schopni vyřešit problematické situace, které mohou nastat, ať se snažíte sebevíc. Dobře nacvičený a prakticky reflexivně provedený únikový manévr dělá v krizovém okamžiku rozdíl mezi nebezpečnou situací a srážkou.

Efektivní brzdění

Zabrzdění v situaci, kdy před vás nečekané vlétne auto a už opravdu není kam uhnout, musí být brutální. Běžný způsob využívá obou brzd. Napnutím rukou přesunete váhu dozadu a dolů a opřete se do řidítek; současně pořádně vezmete za obě brzdy. Pokud se zadní kolo dostane do smyku, povolíte.

Pokročilejší metoda, která ale vyžaduje trochu tréninku, využívá pouze přední brzdy. Nejúčinněji brzdíte, když se zadní kolo už takřka zvedá ze silnice (taky ho v tu chvíli ani nemusíte brzdit). Zde musíte být skutečně pořádně zapření rukama — tím eliminujete riziko přeletu přes řidítka. Budete překvapeni, nakolik si můžete dovolit brzdit, aniž byste se předním kolem dostali do smyku.

Tip z jiného zdroje:

Rychlého a bezpečného zastavení docílíte, když stisknete přední brzdu třikrát silněji než zadní. Pokud se zadní kolo dostane do smyku, zmírněte stisk na přední brzdě.

Ovšem za mokra jsou možnosti účinně brzdit výrazně snížené. Zvlášť namoklé kočičí hlavy a mokré tramvajové koleje znemožňují efektivně brzdit i prudce měnit směr. Nemluvě o náledí či sněhu, který z kola při zabrzdění dělá neřiditelné sáně. Za ztížených podmínek se proto pokorně vracíme k brzdění zadním kolem, jehož smyk můžeme ještě korigovat. Zkoušejte brzdit na různě kluzkých površích, abyste je dostali takříkajíc ,,do ruky“

Když zatáčíte, musíte si vybrat – buďto se bleskově vyhnete (viz dál), nebo zastavíte — nemůžete udělat obojí najednou.

V některých případech, když je kolize neodvratná, se vyplatí z kola prostě spadnout — nebo spíš skočit — směrem od hrozícího rizika.

(podrobný článek s popisem techniky brzdění najdete zde.)

Klička při rovné jízdě

Klička - vyhnutí se překážce
Klička při rovné jízdě

Jedete si vcelku pohodlně po úzké vedlejší ulici, na které vás auta sice dost těsně (jak je v Česku zvykem), ale vcelku bezpečně předjíždějí. Za sebou zaslechnete další – a přímo ve vaší dráze uvidíte kanál s podélnou mřížkou – právě ten typ, na který byste najeli jen velmi neradi. Nemůžete ho objet zleva, ani zprava. Co teď?

Trik spočívá v zakličkování bicyklem, zatímco vaše tělo udržuje stále přímý směr. Jakmile dojedete ke kanálu, strhněte kolo doleva, pak doprava, abyste se srovnali — a pokračujete. Přední kolo překážku objede, zadní ho (poněkud mírněji) následuje. Bicykl se pod vámi jen zavlní — a vy jste přeletěli přímo nad překážkou.

Technika vyžaduje trénink – zkoušejte si to na klidné silnici nad imaginárními kanály a balvany.

Okamžité zabočení

Nouzové obočení vpravoNouzové obočení vpravo – 1. situace
Technika 1 - iturnNouzové obočení vpravo – 2. situace

Nouzový úhybný manévr se hodí, když vás auto „zahákuje“ zleva, nebo vám vystrčí čumák z vedlejší a znemožní jakoukoliv jinou možnost úniku než okamžité zabočení vpravo.

Trik spočívá v tom, že před odbočením vpravo nejprve zatočíte mírně vlevo, aniž byste se tam nakláněli (poněkud nelogicky právě směrem k autu, kterému se chcete vyhnout). Tím si ale vytváříte jedinou možnost úhybu: okamžitě nakloníte kolo a současně získáváte větší poloměr zatáčení, který ve své rychlosti zoufale potřebujete. Odbočíte výrazně ostřeji, než by se dalo čekat; a pokud to nestihnete, dojde ke kolizi alespoň v menší rychlosti a ne čelně.

Trik je třeba si nacvičit, pokud možno na prázdném parkovišti a nejdřív v malé rychlosti. Až se ho naučíte, vyzkoušejte, jak prudce si můžete dovolit odbočit při své běžné cestovní rychlosti.

Fígle zefektivňující jízdu

Plynulá jízda bez velkých změn rychlosti — to je základ efektivního pohybu po městě. Zastavení je závažné narušení plynulosti jízdy, stejně jako zpomalení do kroku. Pokud chceme být efektivní, musíme jezdit plynule — a na některých překážkách se nezdržovat. Samozřejmě, musíme jezdit bezpečně. Rozhodně tedy není vhodné nezpomalovat třeba při míjení chodců nebo vjíždění na přechod.

Překonávání retardér a obrubníků

Retardéry dokážou jízdu pěkně znepříjemnit. Jistě, část retardérů lze objet při kraji vozovky, v mezeře u chodníku. Ale ty, které ,,těsní“ je třeba přeskočit. U dlouhých (betonových) retardérů většinou stačí se v pravý okamžik zvednout v pedálech a kolo se po mírném oblouku zvedne samo. Nepříjemnější jsou úzké a vysoké (obvykle černožluté) plastové prahy. Zde už musíme doopravdy skákat.

Při skoku si musíme dát pozor na udržení přímého směru. Natočíme pedály vodorovně a nazdvihneme se. Pokud nemáme nohy upevněné v pedálech klipsnami nebo nášlapy, fixujeme se tím, že stehny stiskneme přední část sedla. Těsně před překážkou zatáhneme za řidítka a nadzvedneme přední kolo. Jakmile je přední kolo nad překážkou, přeneseme pokrčením rukou váhu víc dopředu a lehce se v pedálech odrazíme — tím odlehčíme zadní kolo, které pak snáz vyjede nahoru. Čím jste rychlejší, tím kratší je interval mezi oběma úkony. V plném tempu zvedáte přední i zadní kolo prakticky současně. Pro začátek je tedy dobré cvičit si skákání v menších rychlostech.

Samozřejmě, v nášlapech je to jednodušší, ale i bez nich se dá zadnímu kolu pomoci předkloněním a nadlehčením. Jen si dejte pozor, abyste neztratili kontakt se sedlem, které musíte stále držet nohama. Jinak sice poletíte, ale jinam než bicykl. Zadnímu kolu zatíženému brašnami se chce nahoru také o poznání hůře. V takovém případě musíte zadek kola v podstatě ,,vytahovat za sedlo“.

Když získáte zkušenost s retardéry, můžete se pustit do obrubníků. Vždycky hledejte místo, kde je obrubník nejnižší a najíždějte na něj pokud možno kolmo. I na vyšší obrubník vyskočíte, pokud pojedete dostatečně pomalu: Přední kolo vysadíte nahoru a zadní si po odlehčení vyskočí na obrubu samo.

Jízda v tramvajových kolejích

Vyjíždění z kolejí, přejíždění výhybky Jízda v tramvajových kolejích

Mezi tramvajovými kolejemi bývá často lepší terén (betonové panely namísto dlažby), leckdy se tak také vyhnete nebezpečné dveřní zóně. Je tu ale riziko podklouznutí na ocelových pásech, zvlášť, pokud jsou koleje mokré. Kolejnice proto musíte přejíždět současně co nejvíce kolmo a přímo.

Ovšem, že nejvíc pomůže snížení rychlosti skoro do kroku, ostré zabočení a vyrovnání směru — ale to není efektivní. Na rychlé přejíždění kolejí naštěstí funguje jednoduchý psychologický trik: chovat se, jako by místo kolejnic byly, řekněme, deset centimetrů široké příkopy.

Obrázek ukazuje, jak se chovat mezi kolejnicemi na výhybce a jak z kolejí vyjet, aniž byste si rozmlátili kokos. Nemusíte se namáhat křížit kolejnice pod úhlem větším než nějakých třicet stupňů. Podstatné je, abyste v okamžiku křížení kolejnice už jeli přímo.

A nezapomeňte, že bychom jízdou po tramvajovém pásu neměli omezovat tramvaje. Pokud jde o možnost z kolejí uhnout, jsou na tom ještě výrazně hůř než kolo ;-).

Jízda v tramvajových kolejích jako efektivní způsob, jak se pohybovat v centru, je umění samo o sobě. Proto mu v budoucnu věnujeme samostatný článek.

Dávkujeme tempo

Také jste si všimli, že v úseku se silnějším provozem, než jste zvyklí, do toho podvědomě víc šlapete, abyste to už měli za sebou? V zásadě je to správné: V provozu bývá často nejsnazší jet s auty — a na to musíte být skoro stejně rychlí jako auta. Pokud vaše trasa střídá klidné a frekventované úseky, můžete se na to soustředit: Klidný úsek si úmyslně pomalu vychutnáte, naberete dech a síly, a po hlavní třídě to pak rozpálíte rychlostí, která řidičům znemožní vás předjet.

Bonus pro potěšení — jízda bez rukou

Co bychom to byli za propagátory příjemné cyklistiky, kdybychom se nezmínili o tomto zakázaném ovoci? Kdo se to dosud nenaučil, nemůže mít ze své jízdy plné potěšení. A protože autor článku je v tomto případě značně nezkušený, ponechává způsob, jak se tohle soukromé potěšení naučit, na vás: Na pusté ulici se pusťte. Když se to povede, budete to umět.

Shrnutí

V dnešním článku jsme si řekli něco o ukazování směru v obtížnějších podmínkách a teoreticky probrali základní únikové manévry:

  • Nouzové brzdění
  • Kličku v přímé jízdě
  • Okamžité zabočení
  • Skok přes překážku

Dále jsme se trochu věnovali jízdě v tramvajových kolejích a jako bonus jsme si dali jízdu bez rukou.

Tak hurá do ulic — a nezapomeňte: mistra dělá teprve trénink!

Několik odkazů

http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/turistika/ch09s01.html
http://www.bikexprt.com/streetsmarts/usa/chapter5a.htm (v angličtině)
http://www.bicyclinglife.com/SafetySkills/RoadVogue.htm (v angličtině)

Příště

V dalším článku vás zpravíme o zásadách bezpečné a spolehlivé jízdy za ztížených podmínek: za tmy, deště, větru a sněhu.

Starší díly seriálu:
Jak do města I: Proč na kole
Jak do města II: Na ulici
Jak do města III: Jak se vyhnout nejčastějším nehodám
Jak do města IV: Zamknout kolo a jít
Jak do města V: S kolem veřejnou dopravou

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
8 kroků, jak na školní cyklojízdu
Návody,

8 kroků, jak na školní cyklojízdu

13. dubna. 2024, 5min. čtení