Jak do města XVI: Přechody pro chodce

Publikováno: 09. června. 2009, 1 min. čtení
Aktualizováno: 05. dubna. 2012

na_prechodu_150 Podle předpisů nesmíte na přechod na kole vjet, máte použít přejezdu pro cyklisty nebo jiného podobného opatření, v nejhorším kolo vést. Ale co dělat, když město ještě přejezdy pro cyklisty téměř nikde nevyznačilo, jak je běžné v zahraničí? Sčítání ukazují, že 999 z 1000 cyklistů na přechodech na povltavské A2 nesesedá. Proč to tak je a jak se s přechody prakticky vypořádat, aby to bylo bezpečné? Jakých chyb se vyvarovat?

Na prechodu Přejezdů pro cyklisty je v Praze minimum. Společný přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty v zákoně zatím neexistuje. Proto musí být řada míst, především u křižovatek, řešena ukončením stezky a přechodem pro chodce. Světelné přejezdy pro cyklisty jsou vzácné a nepohodlné: vždy si zelenou musíte vyvolat stiskem zvláštního tlačítka (a tedy vlastně sesednout, no není to ironie?). Nedivme se tedy, že se v Praze po přechodech pro chodce běžně jezdí. Tak běžně, že policie v Praze toto jednání většinou toleruje.

Pak ale dojde k dopravní nehodě, kdy odbočující auto sejme cyklistu na přechodu (situace 9 z tohoto článku, viz obrázek). Viníkem a obětí je vždy cyklista — ať jel jakkoliv opatrně, ať místní úprava byla jakkoliv nesmyslná a ať auto jelo jakkoliv hovadsky. Proto musí cyklisté být ve vlastním zájmu velmi opatrní.

Prakticky vzato

Především je potřeba myslet na to, že cyklista svým jednáním nesmí ohrozit sebe ani kohokoliv jiného, musí se chovat předvídatelně a tak, aby bylo jeho jednání přijatelné pro všechny přítomné.

Pro cyklistu přejíždějícího přechod platí následující:

1. Cyklista nemá na přechodu přednost.
Řidič přibližující se k přechodu je povinen dát přednost pouze chodci. Nikoliv cyklistovi, i kdyby se k přechodu blížil rychlostí chůze, i kdyby u přechodu stál. Nemá povinnost, nemusí. Avšak pokud před přechodem zastavíte, často vás pustí. Je-li silnice frekventovaná a nikdo vás přesto nepouští, sesedněte a kolo převeďte (tehdy přednost máte).

2. Přechody se přejíždějí ohleduplně.
Rychlá jízda na přechodu je nejen bezohledná, ale ve většině případů i přímo nebezpečná. Záleží také na frekventovanosti přechodu pěšími. Pokud se po přechodu soustavně přechází, může se cyklista zařadit vpravo, zvolnit do kroku.

3. Pozor na odbočování aut vpravo
Na mnoha světelných křižovatkách mají zároveň zelenou chodci a auta odbočující vpravo přes přechod. Auta pochopitelně musí dávat chodcům přednost, avšak nemusí dávat (a často nedají) přednost cyklistům! Tedy zelená na semaforu pro chodce neznamená, že máte volný průjezd — to může být velmi matoucí a nebezpečné.

4. Na červenou pro chodce zastavte
Zdánlivě samozřejmé pravidlo i tak mnoho cyklistů nerespektuje a vystavuje se velmi nebezpečným situacím. Na složitější světelné křižovatce obyčejně nejste schopni si rychle uvědomit, odkud odevšad může vyjet do vašeho směru auto.

Modelové situace

Přehledný a klidný: dát přednost a přejet

Přechody, kde stezka pro chodce a cyklisty končí, kříží přehledně málo frekventovanou ulici a pokračuje opět stezka pro chodce a cyklisty, je zbytečné převádět. Stačí zpomalit, pořádně se rozhlédnout, dát přednost, pokud něco jede… a přejet.

prechod1_dat_a_prejet
Dát přednost a přejet: A26 Vysočany, ulice Podvinný mlýn)

Něpřehledný: zastavit

Před málo přehlednými přechody je třeba zpomalit na minimum nebo i zastavit. To, zda potom kolo převedete či nikoliv, záleží jen na vás. Na fotografii je přechod na málo frekventovaném východním chodníku mostu Barikádníků. Bližší přechod, po kterém auta vyjíždějí od pumpy, je přehledný. Druhý je z obou stran velmi nepřehledný kvůli sloupu železničního mostu a informační tabuli pumpy, zakrývajícím výhled na odbočovací pruh až do posledního okamžiku.

prechod3_neptehledny_zastavit
Druhý je nepřehledný, zastavit. (most Barikádníků)

Silný provoz: Převést kvůli autům

Třetí z našich ukázkových přechodů se nachází kousek od trasy A2 na její odbočce směrem na Bulovku. Vzhledem k velmi silnému a rychlému provozu a mizivé frekvenci chodců zde o použití chodníku není takřka pochyb. Přechod je ale třeba převést a to ze dvou důvodů: Jednak nám vedení kola nabídne přednost, kterou zde při hustotě provozu skutečně potřebujeme, jednak je zde nesnížený obrubník, takže jízda prakticky ani není možná.

prechod_2_prevest_auta
Nepřejíždět, příliš silný provoz. (vyústění ul. Bulovka do Povltavské)

Světelný bez kolizních směrů: Počkat a přejet

Světelný přechod můžeme bez obav přejet tam, kde je malá frekvence chodců a kde máme jistotu, že nám žádný semafor nepustí do cesty auta. Někdy si musíte zelenou vyžádat zmáčknutím tlačítka.

prechod_prejet_bez_chodcu
Zde máte jistotu a klid (Argentinská, u Tržnice).

Světelný s kolidujícími auty: Podle okolností

Na řadě světelných přechodů mají společně s chodci zelenou auta odbočující vpravo. Řidiči jsou při odbočování povinni dát přednost chodcům, nikoliv cyklistům. Pokud už při čekání vidíte, že někdo na přechod odbočí, bývá lepší kolo převést.

prechod4_pockat_a_prejet.jpg
Na takovýchto přechodech pozor na auta odbočující vpravo! (Argentinská)

Převést kvůli chodcům

Jestliže na některých přechodech musíme sesedat kvůli odbočujícím autům, jinde je to třeba proto, abychom nebyli bezohlední vůči chodcům. Z přechodů, které cyklisté v centru používají, je to především ten před Muzeem, ale i kdekoliv jinde, kde třeba dojíždíte k metru, nebo z obav před silným provozem popojíždíte po chodníku.

prechod5_chodci
Na jízdu mezi přecházejícími hloučky chodců raději zapomeňte (před Muzeem).

 

Tipy a triky, aneb praktické zneužití přechodů

Přítomnosti přechodů pro chodce, jako míst do značné míry chráněných před automobily, ale můžeme využít ve svůj prospěch tam, kde zatím adekvátní opatření pro kola chybí. Přechod pro chodce je městskému cyklistovi významným pomocníkem při vjíždění do vozovky a jejím opouštění. Jejich rozumná aplikace vám může ušetřit nejen zbytečné slézání z kola či minuty čekání na zelenou na velké křižovatce, ale i nebezpečné situace.

Trik 1: Tlačítko pro chodce

Tlačítko pro chodce za normálních okolností nutí cyklistu sesednout, stisknout a znovu nasednout. Pokud se chcete při mačkání tlačítka obejít bez sesedání, přijeďte pomalu až ke sloupku a rukou dobrzděte o oranžovou krabičku sloupku (o sloupek to často není možné, protože bývají pokryty protisprejerskými nástřiky s ostrými kamínky). Po zastavení přehmátněte na tlačítko a ejhle: máte zmáčknuto.

Přechodové triky

Trik 2: Utíkáme ze silnice

Přechod pro chodce můžeme díky sníženým hranám s výhodou využít jako místo, kde silnici opustíme. Chováme se přitom jako při odbočování. Ukážeme, a pokud odbočujeme vlevo, dáme přednost protijedoucím vozidlům. Dejte si pozor na překombinované manévry typu odbočení vlevo na křižovatce s následným pokračováním po chodníku: ať děláte, co děláte, musíte být srozumitelní pro řidiče okolo.

Trik 3: Na zelenou do silnice

Světelný přechod můžeme s výhodou použít pro vjezd do frekventované ulice. Namáčkneme si zelenou, počkáme na ni a po vjezdu na přechod odbočíme z přechodu vlevo, zatímco auta z obou stran čekají (horní obrázek). Pozor: Vjezd na zelenou pro chodce používejte jen, pokud pokračujete směrem od křižovatky! Rozhodně tak nezkoušejte vjíždět někam, kam mohou mít zelenou auta z jiného směru.

Trik 4: Pole position

Na zelenou pro chodce vjedeme do křižovatky a zařadíme se před auta, čekající u tohoto přechodu na zelenou. Tohle si můžeme dovolit jen, když přechod přímo sousedí se stopčárou a nic nám nekříží cestu (prostřední a dolní obrázek).

Trik 5: Jeďte s auty

Pokud nejste s průjezdem nějaké křižovatky spokojeni ani s využitím zmíněných triků, zvažte, zda jí nepojedete spolu s auty. Protože auta málokde projedou na více než jednu zelenou, bývá to suverénně nejrychlejší.

Závěrem

Dokud nebude bezpečně vyřešeno vjíždění cyklistů do většiny křižovatek podél městských nebo doporučených tras, zůstane překonávání přechodů pro chodce nutným pro každého, kdo jezdí po městě na kole. Je proto potřeba se s tím smířit a chovat se na nich co nejlépe. Když poznáte ty, které jsou přehledné a bezpečné, budete si moct ušetřit námahu při jejich převádění. Buďte ale vždy pozorní, a nezapomeňte, že nemáte přednost jako chodci.

Další užitečné rady najdete v příručce ,,Jak do města“.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

mišel 12. 6. 2009, 00:16

Není stavění kola před čekající auta příliš pobuřující a vlezlé? Ne že bych to občas neudělal, ale nemívám z toho dobrý pocit.

Vratislav 12. 6. 2009, 07:12

Já z toho mívám dobrý pocit, protože je to obvykle nejbezpečnější možnost :-) Už i v Praze je několik křižovatek s představenými stáními (takovými červenými chlívky před auty), které to přímo dovolují, v zahraničí jsou mezi stopčárou pro auta a přechodem běžné chlívky s šipkou pro nepřímé odbočení, které to přímo doporučují. No a tam, kde představené stání není, to být obvykle může, takže se chovám, jako by tam bylo.

Roman Rogner 12. 6. 2009, 12:51

Ahoj, určitě to podle mě není vlezlé. Je tam většinou dost místa, auta na mě vidí a počítají se mnou, a navíc nemusím čuchat smrady z jejich výfuků :)

Jan Valeška 12. 6. 2009, 17:50

No jo ale pokud tam není dost místa, tak by člověk většinou stál na přechodu nebo alespoň v lepším případě za čárou vyzmezující stání na semaforu, což už není uplně košér. Vlezlé to tedy dle mého názoru určitě není, ale dá se to dělat jen ve velmi omezené míře, navíc mám zkušenost, že řidiči na větších komunikacích, kde podle nich cyklista nemá co dělat ragují na tuhle "drzost" dost negativně...

ridic auta 15. 6. 2009, 07:46

Mluvime o situaci, kdy kolo dojede kolonu aut cekajicich na zelenou, proplete se a postavi se na "pole position"? Pokud ano, tak bych chtel vsechny, pouzivajici tento zpusob "predjizdeni" upozornit na dve skutecnosti:
1. propletani se kolonou stojicich ci pomalujedoucich aut je stejne xxx chovani, jako kdyz cyklistu omete predjizdejici auto.
2. predjizdeni v krizovatce je zakazano a docela prisne postihovano. Takze kolona, kterou jste se propletli se za Vami musi vleci celou krizovatkou a vzhledem k rychlosti kola projede jen cast aut (a tim prispivate k tvorbe tak oblibene zacpy), nasledne Vas auta predjedou a na dalsi krizovatce se ta situace zas opakuje. Pokud se cyklista citi ohrozeny, kdyz je predjizden autem, nemel by si tu situaci opakovane navozovat .....

Hynek_ 15. 6. 2009, 08:42

Ridic auta: Nemluvíme, článek je úplně o něčem jiném, diskuze taktéž.

Jinak cyklista člověka sedícího ve stojícíjm autě nijak neohrožuje, to přeci každý vidí, že to je strašný nesmysl. Ohrožuje sebe, ale to je jeho volba. Zákon mu umožňuje kolonu stojících vozidel zprava i zleva předjíždět. Vzhledem k tomu, že to je v zákoně, řidič s tím musí počítat.

chk 25. 6. 2009, 17:06

Na přechodu motorista ani cyklistovi dát často nemůže - z jednoho prostého důvodu: Cyklista se pohybuje příliš rychle a řidič nestačí reagovat. Přesto si spousta cyklistů na přechodech (kde opravdu nemají striktně vzato co dělat) přednost vynucuje.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
8 kroků, jak na školní cyklojízdu
Návody,

8 kroků, jak na školní cyklojízdu

13. dubna. 2024, 5min. čtení