Maďarsko zlepšilo silniční zákon

Publikováno: 03. prosince. 2009, 6 min. čtení
Aktualizováno: 09. února. 2021
Autor: Vratislav Filler

Žlutý cyklista na semaforu v Budapešti Copenhagenize informuje, že maďarský silniční zákon platný od 1.1.2010 obsahuje zajímavé změny, jejichž účelem je především zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů. Některé úpravy ukazují, že náš silniční zákon ještě nebyl tak nepřívětivý, jiné mohou být inspirující i pro nás.

I když jde o informace poněkud vytržené z kontextu, je zajímavé sledovat, jakým způsobem se se svými pro cyklisty nepříliš přívětivým silničním zákonem vypořádávají v zemi, kde na cyklojízdu v hlavním městě přijede na 50 000 lidí.

Dohánějí naše možnosti

Některé úpravy už v našem zákoně máme, zde tedy Maďarsko jen dohání (a někdy ne docela):

Cyklisté a motocyklisté (!) budou od prvního ledna moci legálně projet mezi auty stojícími na červenou až na hranici křižovatky a pak vyjet jako první. Bohužel, toto pravidlo bude platné jen na křižovatkách s vyznačenými představenými stáními — do jejichž vyznačování se v Budapešti údajně zrovna neženou. U nás je toto u cyklistů možné, kdykoliv je vpravo dostatek místa.

Zákon poprvé umožňuje vyznačit cykloobousměrku pouze svislým značením (dodatkovou tabulkou). Doposud musel být vodorovně vyznačený protisměrný cyklopruh, což kladlo vyšší nároky na prostor. Podle nového zákona je také možné odtáhnout auto parkující na pruhu vyhrazeném pro cyklisty.

Kde nám utíkají

Změna zákona konečně odstranila nebezpečné pravidlo známé i z českých předpisů (§57, (2) ), které cyklistovi přikazuje jízdu při pravém okraji vozovky. V městském provozu je někdy třeba v zájmu bezpečnosti ,,zabrat pruh“, což je Maďarům na kole od prvního ledna zákonem dovoleno.

Za významnou změnu můžeme považovat také upřednostnění chodců a cyklistů před odbočujícími auty (s odůvodněním ,,pro zvýšení jejich bezpečnosti“).

Piktokoridor, u nás realizovaný pod legislativním označením nápisu na vozovce, se v Maďarsku stává vyjmenovanou značkou doporučující průjezd cyklistů.

Trochu divočina?

Motocyklisté budou mít dovolený průjezd vyhrazenými pruhy pro autobusy. Je dost zajímavé, že pro cyklisty tato výjimka platit nebude, s údajným odůvodněním, že jsou ,,příliš pomalí“. Příliš pomalý cyklista tak bude mít za povinnost jízdu uprostřed vozovky ve stylu, který jsme donedávna mohli užívat na Vrchlického třídě.

Absence sdružených BUS+cyklopruhů je zatím drsná zvlášť v Budapešti, kde jsou v oblibě rychlíkové autobusové linky a na řadě ulic existují tři pruhy: Vzájemné předjíždění kloubových autobusů je tam běžným jevem. Cyklisté si tak i nadále budou užívat dost strašidelných situací, kdy jeden kloubový Ikarus předjíždí druhý — a on je mezi nimi.

Maďarsko se nebojí zavést věc u nás nepředstavitelnou: rychlostní limity pro cyklisty. Zjevně nevadí, že jízdní kolo nemusí mít tachometr. Mimo město je rychlostní limit nastavený na 50km/h, pokud máte přilbu. Bez přilby na 40. Na stezkách určených pouze pro cyklisty je dovoleno 30 a na smíšených stezkách 20 km/h.

Co zůstává

Z pravidel, která cyklisty obtěžují, zůstává v platnosti povinné používání cyklostezek. Zde ale můžeme závidět, povinnost se totiž vztahuje jen na stezky s provozem odděleným od chodců — ne jako u nás, kdy i každý ,,chrt“ musí někde používat na sto metrech třikrát přerušený cyklochodníček.

Maďarské řešení navíc logicky prohlašuje, že použití stezky na chodníku není povinné, pokud je na ulici vyznačený cyklopruh nebo piktokoridor. Absence podobného ustanovení u nás znemožňuje vyznačit cyklopruh rovnoběžný se stezkou na chodníku. Na druhou stranu, maďarští cyklisté se obávají, že jim piktokoridory rovnoběžné s chodníkovými stezkami zase nikdo nenamaluje, i když to zákon umožní.

Dobře nebo špatně?

Za zmínku stojí, že zákon byl prezentován jako procyklistický, ale ministerstvo se pokusilo podsunout do finální úpravy několik sporných paragrafů. Jedním z nich byla povinnost projíždět křižovatky, na kterých máte přednost, rychlostí nejvýš 10 km/h. Naštěstí se maďarská cyklistická asociace o těchto změnách dozvěděla a dokázala včas reagovat, takže se do finálního znění zákona nedostaly.

A co u nás?

I v ČR se připravují změny silničního zákona. Návrhy, které připravilo Centrum dopravního výzkumu (s výrazným přispěním pražských odborníků) právě procházejí zpracováním na ministerstvu dopravy. Uvidíme, nakolik progresivní návrh z toho vzejde a jak si povede u naší Sněmovny.

Jak vypadá cyklistická Budapešť v reálu léta 2009, se můžete podívat třeba na tomto albu Slávka Syrového. Lze očekávat, že novinky se poměrně rychle projeví i v tamní infrastruktuře — jak moc, se bezpochyby dozvíme během příštího roku.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

Vojta 03. 12. 2009, 16:21

Ahoj,
zajímalo by mě, jak je to se smíšenými stezkami? Já si to vykládám jinak. Myslim, že zákon nenařizuje použití souběžné stezky, pokud je smíšená. Nařizuje použití pruhu nebo stezky pro cyklisty. Ne stezky pro pěší a cyklisty. Jsem z Pardubic a tam si to tak vykládáme všichni. Jak to teda je??

Tomáš 03. 12. 2009, 16:44

Ohledně povinnosti použití opatření je v tuto chvíli legislativní úprava taková, že umožňuje různý výklad a záleží pak na především na dohodě všech zúčastněných (např. v Letňanech jsou nyní souběžné cyklopruhy v HDP i smíšená stezka v PP)...výhledově to dříve či později bude ošetřeno lépe a jednoznačně i u nás....
...jinak k té rychlosti 10km/h: pokud vím, tak např. v Německu platí na přejezdech pro cyklisty toto omezení všude, přičemž je to určitý kompromis mezi bezpečností a použitelností s ohledem na slepé úhly...tím se ostatně dostáváme k tomu, proč v silně urbanizovaném území nejsou některé typy opatření zrovna nejšťastnější....

Vratislav Filler 03. 12. 2009, 20:50

Vojta: Přiznám se, že si v té věci povinného použití smíšené stezky nejsem naprosto jistý - na druhé straně mě dost lidí přesvědčovalo, že povinná je, nebo aspoň, že si to tak v některých krajích vykládají především policisté.

Tomáš: Aha, je docela možné, že i tom Maďarsku to mělo být s tou rychlostí 10km/h taky tak (ten komentář, ze kterého jsem to vyvodil, není dokonale jasný). Pokud by to mělo být na přejezdech pro cyklisty, kde má cyklista přednost, tak to je asi rozumný kompromis (v tom komentáři, ze kterého jsem to vyvodil, to vyznělo, jako že všude, třeba i na hlavní při průjezdu křižovatkou).

Slávek Syrový 03. 12. 2009, 22:15

§ 57 (1): Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
V Pardubicích stezku pro chodce a cyklisty užít cyklista nemusí, V Praze musí, v Břeclavi nemusí, v Brně musí, v Hradci nemusí...
Je to o výkladu jednotlivých policistů. Nejednoznačnost vyžaduje změnu resp. doplnění! ...a takovýchto zásadních nejasností je v zákoně ještě několik.

MichalV 07. 12. 2009, 15:03

Já v tom žádnou nejasnost nevidím: "Stezka pro cyklisty" je označena značkou C8a (kolo) na rozdíl od "Stezky pro chodce a cyklisty", které jsou označeny značkami C9a (kolo a panáčci) nebo C10a (kolo a panáčci v odděl. pruzích). Zákon v par. 57, odst. 1 taxativně vyjmenovává, čeho je cyklista povinen užít a "Stezka pro chodce a cyklisty" tam není. V případě, že budu konfrontován s jiným názorem policisty, jsem připraven tento výklad ověřit u soudu. Testuji to několikrát týdně v P10, Plynární ulici, kde směrem na P4 (z kopce) zásadně nejezdím po pseudostezce na opačném chodníku, která začíná v zastávce MHD, ale s auty v HDP.

Vratislav Filler 07. 12. 2009, 15:26

MichalV: V Plynární jezdím stejně, diskusi s policistou bych se věnoval jen v případě, že by trval na pokutě, jinak se nechám spláchnout a myslet si budu svý.

Jenže znění zákona je stále dostatečně nejednoznačné na to, aby ovlivnilo rozhodování o podobě nové infrastruktury. (Povolíme cyklopruhy vedle stezky? - Myslíme si, že stezka je povinná, takže ne. Povolíme cyklopruh v místě, kdy cyklista může odbočit vlevo? Myslíme si, že cyklopruh je povinný, tak tam musí být pikťák - viz https://mestemnakole.cz/wp-content/pnk/gallery/fotky_mista/vf09_11_07tupolevova7.jpg . Povolíme cyklistům jet v kruháči tak, aby se nenechali sejmout? Ne, protože podle §57/2 mají jet vždycky vpravo.) Tahle nejednoznačnost tu je a je pro cyklisty odrazující, protože jednak vytváří chaotickou infrastrukturu, jednak zasévá v cyklistech samotných zbytečné obavy. Ti, co chtějí jezdit v klidu a pohodě, potřebují slyšet, že si mohou před kruháčem udělat odstup, že můžou jet po silnici, když je cyklostezka na nic, a když jedou souběžně s auty, tak mají přednost před auty, která přes ně odbočují světla nesvětla, a že to platí jasně a ne pro 58,2% zúčastněných včetně policajtů.

za podobných podmíe

mech1 22. 12. 2009, 10:13

Vrato tak tos presne uderil hrebicek na hlavicku!

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat