Změní se legislativa k lepšímu?

Publikováno: 05. srpna. 2010, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Městský cyklista se při své každodenní jízdě často pohybuje na hraně předpisů, nebo i za ní. Neudržitelné situace v oblasti dopravních předpisů pro cyklisty si je vědomo i ministerstvo dopravy. Na pražské cyklokonferenci, která proběhla v dubnu, se tak hovořilo také o připravovaných změnách pravidel silničního provozu. Ty by mohly ulehčit jak pozici cyklistů v provozu, tak usnadni projektování a zlevnit výstavbu cyklistické infrastruktury.

Vedoucí odboru provozu silničních vozidel, Ing. Josef Pokorný měl na toto téma zajímavou prezentaci. Kromě úpravy dopravního značení v jednosměrkách (podané médii nesprávně jako ,,bojte se, cyklisté budou moci jezdit v protisměru!“), byly představeny i další záměry ministerstva dopravy v oblasti legislativy týkající se cyklistů.

Změny, které MD navrhuje

Změny legislativy týkají především známého zákona 361/2000, a jeho prováděcích vyhlášek. Prvním krokem ministerstva je navrhnout takové změny, které by v budoucnosti neblokovaly další zlepšení pro cyklisty.

Na jaře 2010 projednávala Poslanecká sněmovna malou novelu zákona 361 (bohužel volby toto projednání zastavily). MD také otevřelo vyhlášku č., 30/2001 sb (tj. začalo připravovat aktualizaci, jedná se o prováděcí vyhlášku k provozu na pozemních komunikacích, obsahující především dopravní značení). Hlavním motivem pro novelu vyhlášky byla úprava vztahů a označení přechodů pro chodce. V roce 2009 se na MD vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců MD, krajů, CDV, PČR, projektantů a odborné veřejnosti, za Prahu v ní jednal (a i nadále jednají) ,,tři králové“ Tomáš Cach, Tomáš Prousek a Květoslav Syrový.

Pokud jde o změny týkající se cyklistů, tak ty bylo třeba rozdělit do částí: a) k využití otevřeného zákona 361, b) k začlenění do právě otevřené vyhlášky a c) část, která potřebuje širší diskusi, bude vypracován pouze věcný záměr a konkrétní změny budou zapracovány do velké novely zákona 361, kterou by předkládala až příští (tj. nyní současná) vláda.

Ministerstvo dopravy chápe, že v ČR je cyklistická doprava jednoznačně podceňována, zákon na cyklisty leckde primárně nemyslel a ustanovení k cyklistům se do zákona dostávala dodatečně, podle potřeby a bez většího konceptu. Při připravovaných změnách je nicméně třeba brát ohled na to, aby pravidla měla kontinuitu: Nová právní úprava by neměla výrazně zhoršovat podmínky provozu.

Diskuse, i v Poslanecké sněmovně, musí být vedena s dobrými argumenty pro jednotlivá opatření, protože zavedení vhodnějších podmínek pro cyklisty není všeobecně zájmem. Zájmem některých motoristů je spíš cyklisty omezit, aby se řidiči na komunikacích zdánlivě pohybovali lépe. To znamená, že příprava změn musí být důkladná a navržené změny musejí být v PS prosaditelné.

Základním prvkem je přebírání zkušeností ze zahraničí, tam, kde má cyklistická doprava větší rozměr, kde zákony dávají cyklistům jiná, někdy větší práva.

Sněmovní tisk, který neprošel (ale ne kvůli cyklistům)

Pracovní skupina sesumarizovala požadavky a vytipovala jednoduchá ustanovení, která bylo možno zařadit již do sněmovního tisku 679. Muselo se jednat o nekontroverzní věci, tedy ne například o úpravu přednosti na přejezdech pro cyklisty. Návrh do sněmovního tisku 679 obsahoval:

  • Požadavky pro zastavení a stání u přechodu (min. 5m odstup) budou platit i u přejezdu pro cyklisty. (pro zajištění rozhledových poměrů – je až překvapivé, že toto doposud neplatilo)
  • Rychle jedoucí cyklisté nemusejí použít cyklopruh nebo stezku pro cyklisty. (Viz Podolí, možná by šlo aplikovat i pro nepřerušování cyklopruhu v místě, kde cyklista může odbočit vlevo). Konfliktní případy je možné ošetřit značkou ,,zákaz vjezdu cyklistů“. (poznámka: Už toto opatření je vnímáno jako mírně kontroverzní!)
  • ,,Blikající cyklista“ chybějící u světelné signalizace pro volný směr při odbočování.
  • Formální upřesnění ustanovení, u kterých nebylo jasné, zda se vztahují také na cyklisty.

Zmíněný sněmovní tisk nebyl sice v červnu schválen, MD je ale připraveno navrhnout připravené změny znovu.

Navržené změny ve vyhlášce 30

Otevřená vyhláška 30 byla v květnu v meziresortním připomínkovém řízení. Návrh obsahuje úpravu dopravního značení pro jízdu cyklisty v protisměru (nyní se řeší dodatkovou tabulkou s textem, nová verze je jednotná).


Nové dodatkové tabulky dovolující cyklistovi průjezd jednosměrkou v protisměru (zdroj obrázků: prezentace MD).
 

Dále dodatkové tabulky jsou povolení odlišného směru jízdy cyklistů a doporučeného odbočení (umožní nepřímá odbočování a pro cyklisty specifická řazení v pruzích).


Dodatkové tabulky vyznačující nepřímé odbočení a odlišné řazení cyklistů v jízdních pruzích před křižovatkou.
 

Formálně chyběla značka „konec cyklistické trasy“, nebyla možnost umístit na ,,žlutou“ cedulku více čísel tras, případně piktogramy dálkových nebo mezinárodních tras.

Nově vznikne přimknutý přejezd pro cyklisty k přechodu. Odstraněním jedné čáry a prostoru se sníží prostorové nároky na celkovou šířku sousedícího přechodu pro chodce a přejezdu asi o metr.


Schéma nové vodorovné značky ,,přimknutý přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty“.
 

Piktokoridor bude možné nově značit i v protisměru: To znamená (velmi důležité) snížení minimální šířky cykloobousměrky asi o tři čtvrtě metru – při značení cykloobousměrek se často vyžadovalo vodorovné značení, kterým mohl být v minulosti pouze cyklopruh.


Piktokoridor už v Praze známe. Nyní ho bude možné značit i v protisměru.
 

Piktokoridor bude v novém konceptu dopravního značení pro cykisty prvkem, který sice neznamená žádná zvláštní práva, ale je to výstraha, vedení cyklistů a současně informace o možném pohybu cyklistů pro řidiče.

Vyhláška potřebuje projít schválením legislativní komisí vlády a 15 dnů po podpisu nového ministra by mohla začít platit. Optimistický předpoklad byl, že již toto léto, odborná veřejnost to s nadějí očekává. Nicméně podle registru, v němž můžete sledovat postup prací na přípravě legislativy na MD (zde), se od května nic nového nestalo.

Výhledové změny do velké novely

Jedná se o záležitosti, které se na ministerstvu diskutují, výsledný návrh tak může být i dosti jiný. Řada témat bude vyžadovat důkladnou podporu. Uvažované změny jsou:

  • I když se to zdá být zbytečným formalismem, velká novela by měla nově (a přesněji) definovat stezky pro chodce, stezky pro cyklisty a stezky pro chodce a cyklisty, dále jízdní pruhy pro cyklisty, víceúčelový jízdní pruh a piktogramový koridor. Není vyřešena definice pro cyklistu důležitého pojmu „vozovka“, který má výrazně jiný význam v silničním zákoně a stavebních normách.
  • Ve víceúčelovém pruhu by předjíždějící vozidlo nemuselo dávat znamení o změně směru jízdy.
  • Uzavřena není otázka vyšší úrovně přednosti cyklisty na přejezdu (jedna z možností je zavedení přednosti pouze před odbočujícími vozidly)

 

Vozíky MD nerado

V prezentaci byla nastolena i otázka vozíků za kolo. Dětské vozíky za kolo se v Evropě i ČR v různé míře používají, v praxi se považují za bezpečnější, než dětské sedačky. Současný zákon je v sobě nemá uvedeny. Výklad ministerstva je takový, že v důsledku formulace v zákoně 361 (dítě smí být na kole přepravováno pouze v sedačce) a zákona 56 (ve vleku za motorovým vozidlem nesmějí být přepravované osoby) není přeprava dětí ve vozících možná.

Odborníci na ministerstvu dopravy si současně nejsou jistí, do jaké míry vozíky v ČR na silnice pustit – zda budou ve finále omezeny na silnice nižších tříd, bude možná jízda jen za světla apod. Představa neomezeného provozu dětských vozíků za kolo nepadla na MD na příliš úrodnou půdu.

Názor redakce Prahou na kole se v této věci od výkladu ministerstva liší. Vozíky jsou v ČR i zahraničí široce používány, náš zákon jejich použití neupravuje a tedy ani nezakazuje. Zmíněná konstrukce MD je postavena na výkladu, který lze právně rozporovat. Jediným jasným omezením je vhodné osvětlení a maximální šířka 80 cm. Tento názor podporuje autor článku tím, že příští týden vyráží na dovolenou — jak jinak než na kola a s vozíkem.

Jaká je budoucnost navržených změn?

Ministerstvo dopravy ještě pod bývalým vedením začalo pracovat na změnách, které by ČR umožnily začít alespoň trochu dohánět legislativní zpoždění, které, pokud jde o cyklistiku, máme.

Zda v tomto směru bude ministerstvo pokračovat i pod novým ministrem, není zatím jasné. Dobře informovaný zdroj uvádí, že nový ministr dopravy neví o dopravě skoro nic a bude tedy velmi záležet na tom, jaké si k sobě vezme poradce.

I v případě, že navržené změny časem projdou, by se s nimi cyklisté (a chodci) neměli spokojit. Navrhované změny opomíjejí řadu důležitých opatření:

  • Neuvažuje se změna pro městského cyklistu nebezpečného ustanovení o povinnosti držet se v jízdním pruhu vpravo za všech okolností
  • Nezavádí se společný přechod a přejezd, který by konečně umožnil zachovat u cyklostezky i při křížení komunikace šířku tři metry.
  • Neuvažuje se o zavedení dvojsignálové soustavy pro cyklisty, která by umožnila zavést společný signál pro chodce a cyklisty.

A řada dalších. Berme to ale jako začátek cesty, na jejímž konci možná bude i přiznání platnosti principu absolutní zodpovědnosti.

Odkazy

Cyklokonference 2010 – videozáznamy prezentací
Návrh na legislativní změny ve prospěch cyklistů (z roku 2009)

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

dracul 5. 8. 2010, 15:51

Snad si novy ministr nevezme jako poradce pana Skarku:)

squish 5. 8. 2010, 16:49

dracul: z toho se mi ježí vlasy jen když to čtu :)

Dan Barta 12. 8. 2010, 14:21

Clanek jsem cely necetl, ale zda se mi ze v nem chybi pokracovani.
Neschvaleny snemovni tisk 679 se castecne dostal do senatniho tisku 150, ktery byl schvalen senatem a ceka na snemovnu.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?T=150&O=7

http://files.brnonakole.cz/200010858-828eb83887/Odpov%C4%9B%C4%8F%20MD.pdf

Štěpán 14. 8. 2010, 00:38

Sice možná pozdě (holt dovolená, tak není na internetění čas), ale přece...

Ta první zmiňovaná dodatková tabulka (obousměrný provoz cyklistů) už je platná víc než rok - má číslo E12 a název "Jízda cyklistů v protisměru". Kdyby to chtěl někdo hledat, tak ji zavedla vyhláška č. 91/2009 Sb. (čl. I, odst. 8) platná od 21.4.2009.

Piktodráha v této podobě nemá na silnici co dělat, protože je zaměnitelná s jinou platnou dopravní značkou - konkrétně s V16 "Bezpečný odstup". Fakt, že v Praze někdo okopíroval zahraniční šablonku a čmárá to po asfaltu jako "nápis na vozovce" nemůže být důvodem, aby se to následně protlačovalo do zákonů. Mimochodem i ten "Nápis na vozovce" (V15) má svá jasně daná pravidla a vzory, kterým ten pražský streetart neodpovídá ani velmi vzdáleně.

Vratislav Filler 15. 8. 2010, 19:03

Štěpán: Přiznám se, že značku V16 jsem viděl poprvé v životě poté, co jsem si jí vygoogloval. Ona se někde v ČR vyskytuje?

Jinak bych se v téhle věci pražských "streetartistů" rád zastal a pozeptal se, jak byste za nepřítomnosti patřičného značení ve vyhlášce řešil vyznačení průjezdu pro cyklisty v pravé části pruhu vy.

Štěpán 16. 8. 2010, 05:26

Pár výskytů jsem zaznamenal v cizině, u nás se V16 zcela jistě vyskytuje mezi Kolínem a Kutnou Horou (v obou směrech) a pak jsem ji potkal ještě jednou, jen si teď nevzpomenu kde. Nicméně neznalost vyhlášky neomlouvá ;-).

Já problém piktokoridoru nevidím jako "jak ho vyznačit" ale "zda ho vůbec vyznačovat". Samotné magistrátní stránky o něm mimo jiné píší:
- může být provedeno tam, kde kvůli nedostatečné šířce není možné provedení samostatného vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty
- prostor určený především cyklisty, jehož vyznačením pro účastníky provozu neplynou žádná další práva ani povinnosti
Když se tedy provádí tam, kde není dostatečná šířka pro cyklopruh, tak proč několikrát končí před řadicími pruhy právě kvůli šířce? To před nimi cyklisté vždy vysublimují? Nebo proč je přerušený u autobusové zastávky - tudy cyklisti nejezdí (asi ji přeskakují)?
Když z piktokoridoru neplynou žádná práva ani povinnosti, tak v čem vlastně spočívá ta lepší ochrana cyklistů? Auta po piktokoridoru v klidu jezdí a pro cyklistu představuje jen sadu "drnců". To mě taky nejde na rozum - proč je (narozdíl od ostatních značek) proveden zásadně reliéfně? Že by kvůli slepým cyklistům s dlouhou bílou holí?

V březnu byl v Praze na návštěvě můj přítel z jižních Čech, taky cyklista. Někde (na Jarošově nábřeží?) jsme potkali piktokoridor a proběhl následující rozhovor:
on: Co je to?
já: No tak schválně, jestli na to přijdeš. Máš řidičák a mírnou výhodu dopravního vzdělání.
on: Na první pohled bezpečný odstup, ale je to moc blízko u sebe a ještě k tomu úzký. Navíc tam přebývá ten znak - co je to?
já: To je kolo.
on: Kolo? Tak proč to neni normální kolo?
já: Protože to kolo nesmí vypadat jako kolo.
on: Hmm... takže bezpečný odstup pro cyklisty. Ale proč je přes křižovatku menší než mezi nima? To jako že se mají v křižovatce na sebe víc nalepit?
já: Ne, s bezpečným odstupem to nemá co dělat.
on: Tak co to teda je?
já: Cyklopiktokoridor.
on: Cyklo - co?
já: Cyklopiktokoridor.
on: To slyšim prvně. Co to znamená?
já: V praxi nic - smí po tom jezdit auta i kola, povozy, traktory, hnaná zvěř....
on: Tak k čemu je to dobrý?
já: Má to všem názorně ukazovat prostor, ve kterém jezdí kolaři.
on: V Praze nevíte, že cyklisti jezdí vpravo?
já: Asi ne. Nebo si to myslí nějaký úředník s důležitým razítkem.
on: Kterýho zeťák potřebuje prodat Sadurit navíc.
já: Kdyby Sadurit. Většina jich je pěkně z plastu.
...

Abych se vrátil k původní otázce: já bych piktokoridory nevyznačoval. A když už by to muselo být, tak jen symbolem kola (normálním, v případě nouze tou přejetou užovkou) bez šipek. Kdo bez šipek neví, po které straně sinice se jezdí "dopředu", ten na ní nemá co dělat.

Vratislav Filler 16. 8. 2010, 10:25

Myslím, že ten piktokoridor má dva efekty, kvůli kterým má smysl ho značit:
První je, že cyklistovou ukazuje minimální bezpečný odstup od řady parkujících vozidel. V úzkých pruzích to cyklisté často ve snaze neznemožnit předjíždění mastí těsně podél zaparkovaných aut, což je samozřejmě pěkně o hubu. Ty šipky tak ukazují, jak zhruba daleko už je to od těch aut OK.
No a druhý je "visibility of network" efekt známý z veřejné dopravy. Viditelnost sítě přitáhne cestující a dává na řidičům vědomí, že zde něco jezdí (tramvaj, trolejbus, kola). Řidiči vědí, že zde mohou cyklisty očekávat, cyklisté vědí, že zde by neměl být problém projet.

To že se piktokoridor často nedotahuje až ke stopčáře, je mizérie. Důvodem je ale asi opět nedostatečná šířka, tentokrát řadících pruhů, protože i ten pikťák, pokud vím, má nějaké minimum, pod které už ho nejde umístit - nebo pod které ho někdo nechce umístit (dtto značit přes bus zastávky). Mně by se líbilo, kdyby vedl i přes světelné křižovatky, klidně i v pěších zónách s povoleným průjezdem cyklistů, zkrátka všude, kde je vhodné ukázat méně zdatnému cyklistovi nejvhodnější průjezd (a třeba mu i poradit neprovádět zbytečná nepřímá odbočení ;-) ).

Jo, Jižní Čechy, krásný kraj chodníkových cyklostezek... Zrovna minulý týden jsem tam byl na dovolené, projížděl Třeboní a prohlédl si nový úsek cyklostezky v Jiráskově ulici (speciálně ten od nájezdu do centra zde: http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@dm=133847104+132109760+4128-4128+3136-960+4192-3552@x=133850144@y=132105568@z=15 ). Neříkám, že jsem po něm jel - to bych totiž asi nedokázal ;-). Jediný praktický způsob, jak tuto chodníkostezku "překonat", bylo jet podél ní po ulici.

squish 16. 8. 2010, 10:27

Štěpán: já to vidím zase trochu jinak, jsem za pikťáky rád. Řidiče aut upozorňuje, mě ukazuje že se se mnou v provozu počítá. Pokavaď mají být cyklokoridory a nevejdou se cyklopruhy, je tohle dobré řešení.

Štěpán 18. 8. 2010, 01:13

> Vratislav
A zase tady máme ten divný šířkový argument:
"Důvodem (nekreslení) je ale asi opět nedostatečná šířka, tentokrát řadících pruhů, protože i ten pikťák, pokud vím, má nějaké minimum, pod které už ho nejde umístit".
Metodický pokyn k umisťování cyklopiktokoridoru (cpk), kde jsou i šířky jsem viděl, ale stejně…

Základní (magistrátní) dogmata jsou tato:

1) Cyklopruh
Když je šířky dost, aby se vedle sebe vešla auta i kola, tak se udělá vyhrazený jízdní pruh pro kola - cyklopruh. Opatření je to v podstatě segregační, kolaře od aut odděluje bílou čárou a občasnou změnou barvy povrchu. Pokud k tomu není závažný důvod, tak by si kolisti a autaři do pruhů vzájemně vjíždět neměli.

2) Cyklopiktokoridor
Když je šířky málo, udělá se nápis na vozovce - cpk. Opatření je to v podstatě integrační, jeden prostor používají jak kolaři, tak autaři, nikdo tam nemá žádná extra práva. Jediný význam je "zviditelnění" cyklistů v prostoru vozovky.

A teď pár argumentů, proč nejde udělat cpk v řadicích pruzích.

a) Řadicí pruhy jsou úzké.
Jsou. S tím se obvykle nedá nic moc dělat, zvlášť v kombinaci s maximální délkou přechodu pro chodce. Proto se tam nevejde cyklopruh (1), ale kvůli malé šířce přece máme cpk (2). Takže cpk se v řadicím pruhu nedělá kvůli malé šířce, protože se dělá tam, kde je malá šířka. Evidentní nesmysl.

b) Na kolaře není v řadicích pruzích potřeba upozorňovat.
Kolaři, jedoucí mezi křižovatkami potřebují, aby na ně bylo upozorněno, takže se kvůli tomu zřídí cyklopruh nebo cpk. V řadicích pruzích už cpk nebude, protože tam na cyklistu není potřeba upozorňovat:
I) - řadicí pruhy jsou širší a tedy bezpečnější. Evidentní nesmysl.
II) - do řadicích pruhů kolaři z mezikřižovatkového úseku nedojedou (a použijí teleport). Evidentní nesmysl.

c) V řadicím pruhu by se vedle cpk nevešla auta.
V rozporu s (2) se tedy předpokládá, že cpk bude segregační a auta po něm nebudou jezdit. Evidentní nesmysl.

d) Umístění cpk má nutnou minimální šířku (ať už vlastního cpk, nebo místa vedle něj) a do řadicího pruhu se nevejde.
Trochu to zavání argumentací z (a), ale vezmeme to ještě odjinud, tak říkajíc geometricky.
I) připusťme, že cpk je nápis na vozovce (2), byť na to nevypadá. Pak by tvrzení znělo, že nápis na vozovce má minimální šířku a do řadicího pruhu se nevejde. Při šířce cpk 0,60 m. Evidentní nesmysl.
II) cpk není dopravní značka (ve vyhlášce č. 30/2001 Sb. se nevyskytuje ani vzdáleně) a je to druh výtvarného umění. Na ne-značku tedy budeme uplatňovat podmínky pro značky. Evidentní nesmysl.

Zapomněl jsem na něco? Tak proč to tedy nejde?

Vratislav Filler 18. 8. 2010, 01:39

Štěpán: Cyklopruh jako segregační opatření? To je dobrý vtip, takhle po ránu! A jak by na takové vozovce, kam se ckp. vejde, v tom případě vypadala integrace?

A myslím, že ta "magistrátní dogmata" vytváříte sám a to dost pokřiveně, abyste (si) dokázal, jak to na tom magistrátě dělají blbě.
Piktokoridor minimální šířku průběžného pruhu zjevně potřebuje a to proto, aby se nekreslil v místech, kde už ani osobní auta nemohou cyklistu v témže pruhu bezpečně předjíždět. Tam totiž naprosto ztrácí smysl zákonem požadovaná jízda cyklisty u pravé krajnice.
V úzkém pruhu je pro cyklistu daleko bezpečnější rovnou zabrat celý pruh - určitě to také tak praktikujete. To se ovšem podle současné legislativy nesmí, neboť cyklista musí lízat krajnici, ať ho předjíždějící auta pískujou zrcátkem, jak chtějí.
Piktokoridor, pokud má sloužit jako optické vedení cyklisty jedoucího podle předpisů, by zde cyklisty přímo naháněl do průšvihu. Takže je lepší, když v v těch nejužších případech namalovaný není.

Proč se piktokoridory někdy nemalují v řadících pruzích nebo skrz křižovatky, i když to šířkové poměry dovolují, na to byste se měl zeptat těch, kdo finální stav každé jednotlivé úpravy schvalují. Kromě lidí z dopravních odborů je to několik úředníků dopravní policie, každý má několik městských částí, jména neznám a předpokládám, že tenhle web nečtou.

A divím se, proč považujete za nesmysl to, že pro piktokoridory byly stanovené nějaké zásady. Proč ne, když se piktokoridor zakrátko stane skutečnou dopravní značkou? Stěžoval byste si potom, že ty dříve namalované piktokoridory nejsou podle normy a proto musejí být odstraněny?

Štěpán 18. 8. 2010, 06:20

Že je tlustá bílá čára (barevný podklad jsem přidal já) segregační není vtip můj, ale jedno z těch zmiňovaných policajtů (pokud to tady čtou, tak že zdravím Kongresovou). Asi pode zásady "vyhrazený pruh pro kola je jen pro kola, takže tam nikdo jiný nejede". Nefunkčnost je v praxi k vidění například na Štefánikově mostě. Já se u jednoho projektu tu bílou čáru pokusil kompromisně nahradit / doplnit kolejovým obrubníkem, ale neprošlo to. Dokonce ta bílá čára ani nesmí být plná (snad jen v protisměrce ano), ale musí být přerušovaná.

Ta "dogmata" (je fakt, že jsem mohl napsat "pravidla pro použití"- úplně zjednodušeně: když se vejde cyklopruh, tak ten, jinak cpk. ) jsem takhle dostal, když se mi myšlenka piktokoridoru ještě líbila a chtěl jsem ji používat. Takové "vystřízlivění" přišlo po prvních realizacích. Buď jsem od toho čekal víc a realizace je správná, nebo byla myšlenka dobrá a realizaci někdo po cestě okrouhal. Každopádně současné provedení, kdy se délá cpk tam, kde se bez problémů vejde kolo i s autem místo míst, kde se právě oba současně skoro nevejdou mi prostě nepřijde normální. Proč upozorňovat na cyklistu tam, kde je předjíždění úplně bez problémů místo míst, kde se může dostat do úzkých (i doslova)?

Nedivím se, že má cpk nějaké zásady, to je v pořádku. Vadí mi, jaké to jsou. Ale to možná souvisí s tím, že si pro něj představuju jiné využití, než jaké mu nyní silniční kresliči přisoudili.

K tomu zabírání celého pruhu - určitě to tak nepraktikuju. Nechávám autaře předjíždět jak se jim zlíbí a po zrcátko jsem si zatím neštrejchnul :-) ani u tramvajového ostrůvku. Oni mají také svůj pud sebezáchovy a o lak a plechy se (neopodstatněně) bojí.

squish 18. 8. 2010, 09:28

Já mám pocit že jsem pikťák viděl i v řadícím pruhu (ještě k tomu naveden do levé odbočovacího) na Petřinách. Takže někde to jde když se chce :-)

squish 23. 8. 2010, 21:27

Tak například čerství pikťáci na Letné:
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/tunelblanka/letna/100823/tunel_blanka_010.jpg.html

Jsou i v řadícím pruhu, na křižovatce ale nejsou a nejspíš tam asi nebudou.

Tohle bych řekl že je docela i nebezpečné: http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/tunelblanka/letna/100823/tunel_blanka_003.jpg.html

Vratislav Filler 1. 9. 2010, 20:58

Čerstvá zpráva: Novela vyhlášky 30 vstoupí v platnost 14. září.

prt 1. 9. 2010, 21:08

V 20 - piktogramový koridor pro cyklisty asi zarmoutí Štěpána, protože to je počátek legislativního pojetí jím neoblíbeného výtvarného umění...

jkjk 2. 9. 2010, 23:03

Jen pro poradek, novela uz platna je, od 14. zari nabyde ucinnosti.

squish 3. 9. 2010, 09:18

Ha, no vida. Praha 4 bokuje piktak smerem dolu z Pankrace, ze to neni v zakone. Tak uz to tam bude. Po 14. zari jim zase napisu :-) Uz se nebudou mit na co vymluvit.

Štěpán 13. 9. 2010, 19:36

> prt
Vyhláška na objednávku na zarmoucení nestačí ;-).

Co mě spíš zaráží je odůvodnění PKpC:
I) Piktogramový koridor pro cyklisty“ (č. V 20),
která vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče
motorových vozidel upozorňuje, že se nachází
na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem
cyklistů.“

První část předpokládá, že cyklisti nevědí, že se jezdí po pravé straně a dopředu… znáte snad někdo takové individuum?

Řidiče motorových (a proč ne ostatních?) vozidel pak upozorňuje na cyklisty - ale od toho tady máme značku A19 "Cyklisté". A to už hodně dlouho - zavedla ji vyhláška 100/1975 Sb., účinná od 1.1.1976. Proč se tedy už mnoho let nepoužívá stávající značka, když "je to tak hrozně moc potřeba"?

Co mi vadí nejvíc, je pražský způsob jeho použití - na cyklisty se upozorňuje tam, kde je spousta místa na předjetí; tam, kde místo chybí a cyklista musí použít stejný prostor jako auta, se na cyklistu pomocí PKpC zásadně neupozorňuje - asi tam cyklisté vysublimují a zhmotní se zas o kus dál.

Tohle fakt nechápu a vadí mi to.

Když projedu ostatní novinky:

IS 10e "Návěst doporučeného způsobu odbočení
cyklistů vlevo" (nepřímé levé odbočení).
Je pěkné, že je jen doporučené (takže nikdo nebude trestat při normálním odbočení), ale to "doporučení" znamená, že pokud budeš odbočovat normálně, a něco se stane, tak jsi autiomaticky spoluviníkem (nedbal jsi doporučení), byť jsi nic neporušil a z hlediska ostatních předpisů jsi "čistě oběť". Srovnej například se spoluvinou při nenosení "doporučené" přilby http://jinepravo.blogspot.com/2010/04/jak-je-dulezite-miti-prilbu.html , nebo (vzhledem k všeobecné fascinaci západními vzory) automatickou spoluvinu za nehodu na německé dálnici při rychlosti > 130 km/h v místě, kde rychlost není omezena.
Doporučení je první krok na cestě vedoucí do kriminálu.

IS 21d "Konec cyklistické trasy".
Viděl někdo ceduli "konec silnice II/256? Asi sotva… tak proč má mít extra konce cyklistické číslování? Chápal bych to u turistických značek, ale když jde jen o jinak očíslované normální silnice, tak mi to hlava nebere.

E 12b "Vjezd cyklistů v protisměru
povolen".
Loni jsme zavedli značku E12a "Jízda
cyklistů v protisměru", teprve letos k ní zavedeme protikus. Je to jako kdyby se jeden rok zavedla jednosměrka (modrý čtverec s bílou šipkou), ale až za rok se k ní na druhý konec ulice zavedla "protisměrka" (červený kruh s bílým obdélníkem). Vyhláškový zmetek jak vyšitý, nyní opravený.

Na druhou stranu - do teď to celkem spolehlivě (na obou koncích) řešila dodatková tabulka "mimo cyklistů", která vycházela z analogických "mimo mhd", "mimo izs" nebo "mimo zásobování" (tu jsem zahlédl někde v západních Čechách).

E 12c "Povolený směr jízdy cyklistů".
Vypadá rozumně, konkrétní použití v Rumunské je nejspíš jen místní kiks.
Ale opět je nadbytečná - kupříkladu na křižovatce Úvalská × V Olšinách, pokud přijedete od severu, je tam krásně vidět fungující řešení i bez této nové značky.

V 8b "Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu
pro chodce".
Hurá!

Jeden (a půl) z šesti - to skóre mohlo být lepší.

Jirka 14. 9. 2010, 13:27

@Štěpán: na cyklisty se upozorňuje tam, kde je spousta místa na předjetí; tam, kde místo chybí a cyklista musí použít stejný prostor jako auta, se na cyklistu pomocí PKpC zásadně neupozorňuje – asi tam cyklisté vysublimují a zhmotní se zas o kus dál.

Tuhle námitku od vás nechápu - sám v jiném příspěvku píšete, že tam, kde nejde cyklista předjet není problém, protože tam auta nepředjíždí. S tím bych dejme tomu souhlasil, ale v takovém případě přece není nutno na žádné cyklisty upozorňovat - řidič prostě před sebou cyklistu uvidí. Mnohem nebezpečnější je, když na místě, kde se předjet dá, dojede a předjede kolona aut cyklistu, kdy se cyklista druhému či třetímu v koloně zjeví před kapotou až na poslední chvíli, protože ho předtím neviděl přes předjezdce.

> Řidiče motorových (a proč ne ostatních?) vozidel pak upozorňuje na cyklisty – ale od toho tady máme značku A19 „Cyklisté“.

Promiňte, ale tohle je pitomost. Měla by podle vás značka A19 být vyvěšena na každém sloupu podél komunikace (jako by už nebylo přeznačkováno)? Nebo snad namalovaná na vozovce v pravidelných rozestupech (v prostoru pikťáku, tedy mrňavé a nečitelné, nebo přes celý jízdní pruh, a tedy bez vyznačení "prostoru pohybu cyklistů")? Obecně tyhle výstražné značky nemůžou upozorňovat na nic jiného než "bodovou poruchu," a i tam si myslím, že slouží spíš jako alibi než jako cokoli užitečného (co asi mám udělat u značky "letadla" nebo stálé značky "nehoda"?).

> První část předpokládá, že cyklisti nevědí, že se jezdí po pravé straně a dopředu… znáte snad někdo takové individuum?

Chyba, první část předpokládá, že cyklisté, nebo ostatní účastníci silničního provozu nevědí... A bohužel, odhad prostoru, který potřebuje cyklista, aby projel, mnoha motoristům zoufale chybí (zdravím řidiče autobusů z Kladna). Ostatně ani u vás si nejsem jistý, když tvrdíte, že odbočení Sokolská->Rumunská znamená přejetí pouze dvou pruhů.

> to „doporučení“ znamená, že pokud budeš odbočovat normálně, a něco se stane, tak jsi autiomaticky spoluviníkem (nedbal jsi doporučení), byť jsi nic neporušil a z hlediska ostatních předpisů jsi „čistě oběť“

Nikoli, nerespektování doporučení opravdu neznamená vinu. Rozsudek s přilbami nebyl o vině, navíc nikde v něm nefiguruje "doporučená" přilba. (nezávisle na tom si myslím, že "tah koněm" je nesmysl)

> Viděl někdo ceduli „konec silnice II/256? Asi sotva… tak proč má mít extra konce cyklistické číslování? Chápal bych to u turistických značek, ale když jde jen o jinak očíslované normální silnice, tak mi to hlava nebere.

Tohle ale jsou "turistické značky (trasy)," rozhodně ne "jinak očíslované normální silnice." Používají se hlavně k navigaci (zkuste si rozmyslet, proč se nepoužívá značka "silnice II/256 pokračuje vlevo", příp. proč je jedna silnice značená pouze jedním číslem, a ne třeba II/605+II/118), snad vám to ta hlava vezme.

> E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů“.
Vypadá rozumně, konkrétní použití v Rumunské je nejspíš jen místní kiks.
Ale opět je nadbytečná – kupříkladu na křižovatce Úvalská × V Olšinách, pokud přijedete od severu, je tam krásně vidět fungující řešení i bez této nové značky.

Na křižovatkách, kde je řazení vyjádřeno značkou "řadicí pruhy," by byla nějaká samodomo dodatková tabulka malá a nečitelná.

squish 14. 9. 2010, 18:45

http://www.novinky.cz/domaci/211460-na-silnicich-je-sedm-novych-znacek-cykliste-mohou-i-do-protismeru.html

Číst tam tu diskuzi je vážně porod :-)

Peß 14. 9. 2010, 21:47

Vydržel jsem číst diskusi asi 2 minuty. Čtenáři Rudého práva (až na světlé vyjímky) při prokazování svého intelektu nezklamali :-)

Štěpán 14. 9. 2010, 22:02

Diskusi jsem nezkoušel, ale pro silné nervy je i ta zpráva.

Odstavec o E12b:
"Další nová značka se také týká cyklistů. Na víceproudých silnicích například ve městě jim umožní jet v krajním pruhu u patníku i v případě, že pro automobily je pruh odbočovací, a oni chtějí jet rovně."

- proč na víceproudých? To jako že v jednosměrce taková značka neplatí?
- ve městě v krajním pruhu u patníku… daleko častěji potkávám ve městě obrubníky, než patníky

"Podle Václava Krumphanzla z ministerstva dopravy jsou cyklisté dodatkovou tabulkou chráněni."
- jak? To si úředník představuje, že když pojede cyklista, tak kvůli tabulce na sloupku najednou nepojedou auta? Nebo to redaktor zase zmatlal...

o PKpC
"Další ne úplně klasickou značkou je vyznačený koridor na silnici, kudy často jezdí cyklisté, přesto na ní není prostor na vybudování regulérní trasy."
- pro "vybudování regulérní trasy" stačí žlutá plechová cedulka, s prostorem to nemá nic společného.

Dlouhodobě mám o Novinkách spíš špatné mínění, ale dokud člověk neví, o čem píší, tak si to nemůže moc porovnat s realitou. Tohle je jen otázka, zda to podělal víc redaktor, nebo ministerský úředník a student FD ČVUT.

Vratislav Filler 14. 9. 2010, 22:31

Štěpán: Řekl bych, že redaktor vzal něco z ČTK (či odkud) a dotvořil. Na Idnesu aspoň zagooglovali a vykradli nakole.cz, takže ten jejich článek je o něco kvalitnější.
Hrabat se v tom slovíčkaření stejně nemá smysl. Drtivá většina národa odbornou dopravní terminologii neovládá, šum vzniklý na straně vysílače tak nemá šanci projevit se negativně na kvalitě záznamu v přijímači ;-) Výchovná a vzdělávací funkce médií je stejně pasé, tohle je infotaiment.

Pess: Je fakt, že hodně udělá i provedení té zprávy a tahle byla ubohá stejně jako ta předchozí někdy před měsícem.

Peß 15. 9. 2010, 00:07

Vratislav: To je pravda, souhlasím. Článek před měsícem byl ale otřesný, autor by si zasloužil pověsit za dřevák do průvanu... Ten dnešní se mi zdá přeci jen lepší minimálně v tom, že nešíří mýtus o univerzálním povolení cyklistům vjíždět do protisměru.

mech1 15. 9. 2010, 12:35

Mno, tak todle je presne ten duvod, proc lidi v Praze nezacnou jezdit na kole:

http://www.novinky.cz/diskuse?id=210742&articleId=/domaci/211460-na-silnicich-je-sedm-novych-znacek-cykliste-mohou-i-do-protismeru.html&sectionId=8
Názor s nejvíce souhlasnými hlasy (318)
František Vitvar, Praha 6
> To zase bude mrtvých cyklistů !!!!!!!!

Vratislav Filler 15. 9. 2010, 12:40

mech1: Absolutní zodpovědnost na ně! ;-)

Mirek 15. 9. 2010, 14:12

A nejvíce NEsouhlasných "u nás to funguje už kolik let v jednosměrce se nakreslila bílá čára dalo s eoznačení a žádný mrtvý zatím, tak nekecejte!"...

Ach jo. Chce to víc osvěty. Nebo se jet aspoň podívat do prvního rakouského či německého města - téměř každá jednosměrka průjezdná pro cyklisty, všechny pěší zóny průjezdné. Pouze úzká nebo nepřehledná místa doplněná tabulkou s prosbou (!) o opatrnou jízdu. Pokud je na silnici provoz a dovolí to šířka tak se jezdí i po chodníku a žádná extra násilná separace "nebezpečných cyklistů" od aut a chodců.
A překvapivě žádní mrtví cyklisté :-D

squish 15. 9. 2010, 15:45

Ani mě ty některé názory tam nepřekvapují. Nejčastější je "cyklista nemá na silnici co dělat" nebo "je to hrozně nebezpečné"

Jeden můj kolega říkal, že je to hrozně nefér, že on chce jet taky se svým mercedesem v protisměru. Tak jsem mu vysvětlil, že až ho zkomprimuje na dvě kole a dvě šlapky tak klidně může :-)

Mirek 15. 9. 2010, 20:01

Čím víc sleduju reakce "prostého lidu" na novou úpravu, tím míň je mi nanic. Zvlášť diskusní fóra jsou výživná: "ted se staví plno asfaltovych cyklostezek a oni přesto cpou cyklisty do provozu.to okorát přibide nehod"... "když mám motorku o výkonu jízdního kola, můžu se řídit těmahle značkama?"... "umíš si to představit: jedeš v poklidu v jednosměrce a najednosu se proti tobě vyřítí cyklobuzna". Nebo jeden se ptá, kdo má přednost v odbočovacím pruhu, pokud tam dle nové značky jede cyklista. Odpověď: obrátit se na MDČR, nebo "porazit nějakýho takovýhodle cyklovypatlance a počkat na výrok soudu!"

mech1 15. 9. 2010, 20:31

To je prave to, klidne te nekdo srazi! O tom ja pisu, ne o tom ze je to potreba, ale o tom ze neni tolerance.

Peß 16. 9. 2010, 10:27

mech1: Tohle si nemyslím. Z výlevů v diskusích bych žádné závěry nedělal. Ledva tak závěry o inteligenci dotyčných přispěvatelů :-)

Jan Fiala 16. 9. 2010, 22:09

"Výklad ministerstva je takový, že v důsledku formulace v zákoně 361 (dítě smí být na kole přepravováno pouze v sedačce) a zákona 56 (ve vleku za motorovým vozidlem nesmějí být přepravované osoby) není přeprava dětí ve vozících možná."
Ve vozíku je sedačka, tak co? A vláček z motorového vozidla a dvou přívěsných vagónků, přepravujících osoby například v ZOO Praha, nebo v okolí lázní Velké Losiny i po silnici 1.třídy č.44 má nějakou vyjímku?

Vratislav Filler 17. 9. 2010, 08:44

Mech1, pess: Není třeba na to reagovat, je to běžná poplachová reakce - zděšení nastávající ve chvíli, kdy člověk pochopí, že padá nějaký mýtus, který bral po léta za pevně daný; jako třeba že cyklisté jsou na silnici na vlastní nebezpečí. Z tohoto hlediska bych dokonce řekl, že čím větší zděšení, tím lépe (pak totiž nastává fáze přizpůsobení ;-) ). Jiná věc ovšem je, že to nepřispívá subjektivní bezpečnosti.

Jan Fiala: Pracujeme ("naši" právníci pracují ;-) ) na vlastním výkladu, který by názor ministerstva věcně popřel. Do doby, než ho budeme mít, se dá jenom jezdit.

Petr 17. 9. 2010, 14:58

Zatím stále vstřebávám informaci ministerstva, že jízdní kolo je motorové vozidlo. Proč kurňa nikdo neřekl, že tam mám někde motor? Já vůl se s tím dřu do kopců sám...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava
Názory, Praha,

Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava

11. března. 2024, 3min. čtení5