Dětské vozíky: „zákaz“ z opomenutí?

Publikováno: 12. července. 2011, 1 min. čtení
Aktualizováno: 29. července. 2015

Jsou dětské vozíky zakázané? Má policie právo pokutovat rodiče, které své děti ve vozíku vezou? A má k tomu státní orgán morální kredit, když jiný státní orgán (Ministerstvo dopravy) nechává situaci už tři roky vyhnít? Zdá se, že policie ČR vytáhla v okurkové sezóně proti zdravému rozumu — jinak si snad ani nelze tuto kampaň vysvětlit.

(Článek vychází společně na webu nakole.cz)

Nejprve výklad práva

Právní výklady Ministerstva dopravy z roku 2008, či tajemníka Asociace výrobců a dovozců jízdních kol, vyvozující, že vozík s dítětem nesmí na veřejné komunikace (což jsou mimo jiné i cyklostezky), jsou postavené na spojení dvou samo o sobě naprosto zvrácených předpokladů:

1. Protože zákon nepředpokládá přepravu osob ve vozíku za jízdním kolem, platí pro dětské vozíky za jízdní kolo stejné podmínky, jako pro přívěsy za motorová vozidla.
2. Ježto se na vozíky za jízdní kolo vztahují požadavky platné pro přívěsy za motorová vozidla, platí pro ně také zákaz přepravy osob.

Na tento alibistický výklad se pak věší ono strašení zákazy vjezdu na pozemní komunikace, potažmo pokutou, která má být udělena za blíže neurčené porušení blíže neurčeného ustanovení.

Podívejme se nyní blíže na první předpoklad.

§ 58 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. uvádí:
Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.

Výklad ministerstva dopravy je takový, že z tohoto ustanovení vyplývá, že zákonodárce rozhodně nepředpokládá přepravu osob v přívěsných vozících. Náš výklad je následující:

1. O tom, že ve vozíku za kolo nesmí být přepravovaná osoba, není v daném ustanovení (ani jinde v české legislativě) ani slovo. Není to tudíž explicitně zakázáno.
2. Ani ze znění tohoto paragrafu nevyplývá, že by zákonodárce nepředpokládal přepravu osob ve vozících. Dětské vozíky za kolo jsou obvykle zastřešené a jejich konstrukce pasažéra zcela zakrývá. Ve větě popisující podmínky pro instalaci obrysového světla tak nemusí být pasažér vůbec zmíněn.

Výsledek je zřejmý: Na pozemní komunikace nesmí pouze dětské vozíky nesplňující požadavky § 58 odst. 6 zákona č. 361/2000, zejména tedy šířku 80 cm.

A záleží na tom?

A i kdyby byl výklad MD ČR správnější, záleží na tom? Jsou snad dětské vozíky tak nebezpečné, že má smysl za jejich použití na veřejné komunikaci ukládat pokutu?

Děti jsou ve vozících při přepravě ve větším bezpečí než na sedačkách. Pád kola zpravidla vozík nepřevrátí, zatímco na sedačce dítě okamžitě padá z poměrně značné výšky. Děti jsou ve vozíku připoutány a kryty pevnou konstrukcí, není tak dokonce ani nezbytné používání přilby. V České republice se pohybuje přibližně 12 000 dětských vozíků za kolo (třetí největší trh v Evropě). Není zaznamenána jediná smrtelná nehoda dítěte ve vozíku. Zato existuje případ, kdy opilý řidič vletěl do rodiny s dětským kolem a vozíkem a nehodu nepřežila dívka na kole, zatímco dítě ve vozíku ano.

Podíváme-li se do okolních zemí, všude jsou dětské vozíky za kolo povolené (zpravidla i v šířce do 100 cm, která zaručuje jejich větší stabilitu a možnost umístit vedle sebe dvě děti). Evropský parlament v současnosti projednává legislativu pro provoz dětských vozíků za kolo, která vyjde v platnost na jaře. Poté bude Ministerstvo dopravy povinno tato pravidla do zákona zapracovat.


Na pokutu?
 

Ministerstvo dopravy tři roky nekoná. Proč?

Stav v legislativě kolem dětských vozíků je nicméně sporný. Vozíky se do ČR dovážejí už nejméně deset let a masově rozšířené jsou již nejméně pět let. Podle datování právního výkladu, který mám k dispozici, je existence vozíků na českých silnicích MD známa přinejmenším od března 2008. Tři roky jsou dost dlouhá doba na to, aby byla česká legislativa uvedena do souladu s evropskou praxí a dětské vozíky za kolo na pozemních komunikacích povoleny tak, jako je tomu v okolních zemích a civilizované Evropě vůbec.

Ministerstvo dopravy mohlo již dávno iniciovat změnu zákona, která by vozíky jednoznačně legalizovala. Silniční zákon byl od roku 2008 již dvakrát novelizován, z toho jednou (2011) šlo zčásti o cíleně „cyklistickou“ novelu. Ze strany MD je tak patrná zjevná vůle ponechat dětské vozíky v právním vakuu tak dlouho, jak to jen půjde.

Je možné, že důvodem pro nezabývání se vozíky byla obava z toho, že v případě „vrtání“ do této legislativy by mohly být vozíky vlivem parlamentní tvořivosti přímo zakázány. To je ovšem jen domněnka. Stejně tak se můžeme jen domnívat, co vedlo MD k náhlé aktivitě uprostřed okurkové sezóny.

Sklopit uši a jít

Zodpovědnost na současné hysterii je tedy zcela jasně na straně státních orgánů, potažmo MD, které mohlo předpokládat, že k takové situaci jednou dojde a vozíky v klidu legalizovat (a nebo zakázat, i když to bych rozhodně neradil), než kolem toho vypukne taková hysterie. Že jsou takto zmršenou přípravu zákonů mohou být postihovány tisíce lidí, kteří si vozík z nejrůznějších důvodů pořídili, je jen příznakem chaosu v české legislativě a dalším důvodem pro to, brát zákony této země s velkou rezervou.

Jediným čestným řešením celé věci ze strany ministerstva dopravy by nyní bylo sklopit uši a přislíbit jasné stanovení statutu vozíků za kolo v souladu s praxí EU v nejbližším možném termínu. Ze strany Policie ČR pak očekávám slib, že příslušníci PČR se nebudou do té doby pokoušet o stíhání uživatelů dětských vozíků za kolo tak, jako tomu bylo doposud.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Vratislav Filler 12. 7. 2011, 11:34

Ještě jak to vyřešili na Slovensku:

http://natankuj.sme.sk/c/5915552/27-zmien-v-dopravnych-predpisoch-ktore-by-ste-mali-poznat.html#a11

JacquesClouseau 12. 7. 2011, 13:46

Nešel by sem dát odkaz na to "strašení"?

Vratislav Filler 12. 7. 2011, 13:52

JC:
http://www.ct24.cz/domaci/129363-detsky-vozik-za-kolem-je-nezakonny-cykliste-mohou-zaplatit-tisice/
http://www.novinky.cz/domaci/238708-cykliste-nesmeji-s-vozikem-pro-deti-na-silnici-ani-cyklostezku.html?ref=ostatni-clanky
http://www.lidovky.cz/kolo-s-vozikem-nesmi-na-silnici-ani-cyklostezku-tvrdi-expert-ptk-/ln_domov.asp?c=A110711_143000_ln_domov_ape

Michal Vokáč 12. 7. 2011, 22:45

Možná by mělo pro úplnost zaznít, že výklad MD se zřejmě opírá o §48 (Přeprava osob) odst. 5: "V jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, je přeprava osob, s výjimkou případů podle §51, zakázána.". Zmíněný par. 51 upravuje "Přepravu osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru", takže je z hlediska cyklistů nezajímavý, protože kdo by se tahal za kolem s traktorovým přívěsem, že?

Na druhou stranu lze argumentovat, že vozík pro děti je ze své podstaty určen pro přepravu osob. :-)

Ale souhlasím s Vratislavem, že na tom nezáleží, prostě jsme jen v ČR zase trochu pozadu.

P.S. My jezdíme s vozíkem Burley ST Solo. Má šířku 76,8 cm, ale ani ne tak kvůli zákonu (i když jsem o tom věděl), ale spíš kvůli šířce našich domovních dveří. Od jara 2010 máme ujeto cca 1300 km, hlavně v okolí Prahy.

Jirka 13. 7. 2011, 09:45

Sdílím stanovisko Vráti, Silniční zákon i souvisící zákon o Podmínkách provozu vozidel jsem četl.

Podotýkám, že v Zákoně o Silničním provozu je

§48 Přeprava osob
odst.(5) V jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, je přeprava osob, s výjimkou případů podle § 51, zakázána.
(§51 se týká ložné plochy nákl. automobilu a přívěsu traktoru.)

Z dikce obou zákonů jasně plyne, že dítě ml. 7let mohu vézt ve vozíku za kolem jsem-li starší 15ti let. Musím ale POUŽÍT VOZÍK PRO DOPRAVU OSOB.
Nikde totiž tato varianta není zakázána, NAOPAK JE V §48 a §57 POVOLENA, i když ne výslovně.

A jak říkají lidé od práva, co jsem nezakázal, to je povoleno. Ostatně toto heslo razil pan Havel jako disident i jako prezident.

Marketa 13. 7. 2011, 12:56

Tak mi dnes volala tchýně a hned spustila, že ráno v rozhlase (tuším Radiojurnál) říkali, že s vozíkem smím pouze na "speciálně upravené cyklostezky"... ehm... to existuje? :o))). Na jednu stranu ji uklidnilo, že o problému víme, na druhou stranu jsem ji vyděsila, že jezdit budeme i nadále (a to i po silnicích).

Peta 13. 7. 2011, 14:28

Pěkně depresivní článek:

http://zpravy.idnes.cz/detske-voziky-za-kola-nesmi-na-silnice-ani-cyklostezky-pg0-/domaci.aspx?c=A110712_214423_domaci_abr

Zvláště závěrečná věta: "Podle Ptačinského totiž mohou rodiče s dětmi dojet ke stezce, kde nehrozí pokuty, autem."

Vratislav Filler 13. 7. 2011, 17:40

Tak novinka: MD údajne mělo "novou" analýtu, ve skutečnosti je to přesně ten samý text, který používají už tři roky.

Podle mě se na ministerstvu dopravy někdo prostě zbláznil (kdo je tam nový?), nebo si někdo vymýšlí pseudokauzu, aby se odvedla pozornost od něčeho jiného.

Jirka 13. 7. 2011, 18:04

Petra: Ta poslední věta nadzvedla i mě.
Napsal jsem redaktorce iDNESU totéž, co jsem v komentáři 5. psal tady.
Fascinuje mě, jak všichni opisují navzájem od sebe a nikdo si nedal tu práci, aby se do zákona na zákaz podíval. A ten §48 čtou špatně, je tam dvojitý zápor, právníci ho občas používají kvůli přesnosti a stručnosti.
Pátral jsem i na WEBu ministerstva dopravy po "studii" na kterou se Ptačinský odvolává, nic tam není.

Já si teprve vozík budu kupovat a tak jsem se o tyhle záležitosti staral trochu dopředu. Prošel jsem tam i zákon o schvalování vozidel do provozu na pozemních komunikacích.

Pro všechny, koho policista zastaví s vozíkem a bude chtít pokutovat: Chtějte, aby Vám zákaz UKÁZAL v zákoně, dopravní policie má zákon v autě s sebou. Jinak neplatit pokutu a nechat se předvolat, na předvolánku napsat důvod slovy a ne jen číslo §. A případně foto do mobilu.
jp

Vratislav Filler 13. 7. 2011, 18:11

Studii na webu nemají, ale novinářům posílají text Pokorného z roku 2008, jenom mu uříznou hlavičku a patičku. Přesně tento:

Přívěsný vozík pro dítě je nezákonný ?
od: MP

Stanovisko ministerstva dopravy.
"Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel, obdrželo dne 17. března 2008 od Vás dotaz, týkající se přívěsného vozíku za jízdní kolo. K Vašemu dotazu Vám podávám následující sdělení.

Platná právní úprava provozu na pozemních komunikacích přepravu osob, tj. ani dětí, v přívěsném vozíku za jízdní kolo neumožňuje. Obecně je přeprava osob upravena v § 48 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. V odstavci 5 tohoto ustanovení je uvedeno, že přeprava osob v jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, je zakázána. Určení pro přepravu osob pochopitelně nemůže být skutečností závislou pouze na výrobci či uživateli přípojného vozidla, ale na tom, zda bylo vozidlo pro tento způsob užití schváleno.

Přitom je třeba poukázat také na § 5 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona, ze kterého vyplývá, že řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít pouze takové vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Tím je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí právní předpisy. Podle § 30 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů, technická způsobilost jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků nepodléhá schválení a v příloze č. 13 k této vyhlášce se pouze stanoví technické požadavky, které jsou stanoveny především s ohledem na bezpečnost cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Také tento právní předpis vůbec nepředpokládá, že by za jízdní kolo mohl být připojen vozík pro přepravu osob.

Zvláštní pravidla silničního provozu týkající se jízdy na jízdním kole jsou upravena v § 57 a § 58 zákona č. 361/2000 Sb. Zde je upraven způsob jízdy na jízdním kole, včetně podmínek přepravy jiné osoby, kterou však může být pouze dítě mladší 7 let.

Možnost připojení tzv. přívěsných vozíků za jízdní kolo vyplývá z § 58 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., přičemž takový vozík nesmí být širší než 800 mm, musí mít na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístněné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Také z prvních slov poslední věty uvedeného ustanovení vyplývá, že zákonodárce rozhodně nepředpokládal možnost přepravy osob v takovém přívěsném vozíku.

Z uvedeného je zřejmé, že ani jedno z dotčených ustanovení nepředpokládá možnost přepravy dětí v přívěsných vozících za jízdní kola. Podle názoru Ministerstva dopravy je důvod zcela zřejmý, a je jím především bezpečnost přepravovaných osob, neboť cyklista má velmi omezené možnosti sledování situace za sebou a tedy také velmi omezenou možnost reakce na nepředvídané rizikové situace. Především na rušnějších pozemních komunikacích z toho plyne pro přepravovanou osobu i pro samotného cyklistu vysoká míra rizika.

Ing. Josef Pokorný
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel"

Jirka 13. 7. 2011, 18:07

VF: Ten dojem s kauzou mám taky.
Je tam nový ministr VV, a dodatek k zákonu, který zpřesní pohyb vozíků zaboduje u toho kdo jezdí autem.

Jirka 13. 7. 2011, 18:40

VF: Díky za text.
Z něho jasně plyne to co jsem již psal. Závěrečný odstavec zcela překrucuje zákon.

Zákonodárce v zákoně ponechal možnost provozovat vlečný vozík i pro dítě. I vlečnou tyč pro kolo prcka.
Ta by totiž z dikce dopisu byla taky nevyhovující.

Hynek Hanke 14. 7. 2011, 00:14

Je třeba zakázat přívěsné vozíky za koně, čili kočáry. Možnosti koně sledovat provoz za sebou jsou velmi omezené, neboť je poměrně těžké na koně přimontovat zpětné zrcátko! Schopnost koně reagovat na nepředvídatelné situace je rovněž malá. Z toho jasně vyplývá, že kočí i cestující v přívěsném vozíku za koně jsou velmi ohroženi. Ani nechci domýšlet, co by se stalo, pokud by do takového koňského povozu s lidmi naboural opilý řidič kamionu. Nehledě na to, že jak kočí, tak posádka, jsou přímo vystaveni okolnímu vzduchu, který, jak víme, v mnoha místech trvale překračuje zákonné hygienické limity.

Mimo koňských povozů bude v houstnoucím vzdušném provozu rovněž nutno zakázat větroně.

mech1 14. 7. 2011, 08:18

... by me zajimalo, co bude priste?

Jestli se vrhnou i na povinnou vybavu kol na komunikacich, tak vetsina lidi bude muset zustat doma :-D

Vratislav Filler 14. 7. 2011, 10:12

Nové odkazy:
Slovensko a Polsko legalizuje:
http://natankuj.sme.sk/c/5915552/27-zmien-v-dopravnych-predpisoch-ktore-by-ste-mali-poznat.html#a06
http://www.ecf.com/4264_1

Dnešní Hospodářské noviny (tištěné / placníá sekce) mají článek: http://hn.ihned.cz/c1-52298530-rarita-deti-za-kolem-mohou-vozit-skoro-vsude-jen-v-cesku-ne

jonáš 14. 7. 2011, 11:09

No a nesouvisí to celý s timhle článkem? Nejen pivo, ale i vozejky.
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/policiste-se-v-lete-zameri-a-cykl20110710.html

Vratislav Filler 14. 7. 2011, 11:15

jonáš: Souvislost bych nehledal, podle mě iniciativa na vozíky vzešla odněkud z MD, PČR se toho jen chytla, ostatně se k tomu ani příliš nevyjadřují.

Vratislav Filler 14. 7. 2011, 14:41

Podařil se dlouhý rozhovor na téma dětských vozíků na Ihnedu: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-52302650-expert-pokutu-za-jizdu-s-vozikem-pro-deti-neplatte-vyckejte-na-spravni-rizeni

Jirka 15. 7. 2011, 08:21

Velmi přesné stanovisko právníka:
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-52302250-cyklisticky-kocourkov-cesko-zakaz-detskych-voziku-by-mel-jit-k-soudu-rika-pravnik

Vratislav Filler 15. 7. 2011, 10:47

Petice za legalizaci vozíků k podepsání zde:

http://www.petice.nazory.cz/petice/petice-podpisy.php?id=374

Zdenek Piskule 18. 7. 2011, 15:18

Mam uplne stejnou reakci z MD ze dne pozdeji, ale jen od referenta. ctrl+c, ctrl+v ;)

jonáš 18. 7. 2011, 15:55

Tak prej nám to "vyjasněj" -- a možná i "zmírněj".
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakaz-vozit-deti-ve-voziku-za-jizdnimi-koly-se-mozna-zmirni/664355&id_seznam=

Vratislav Filler 18. 7. 2011, 19:12

Celkem zřejmé a příjemné:
http://www.autoweb.cz/voziky-za-jizdni-kola-jsou-skutecne-zakazane/

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat