Do města na kole: cyklopruhy a další řešení v provozu

Publikováno: 21. března. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 03. ledna. 2023
Úvodní foto: Praha cyklistická
Publikováno: 21. března. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 03. ledna. 2023
Úvodní foto: Praha cyklistická

Jedna z velkých aktualizací se u našich návodů týkala kapitoly jízdy v cyklopruzích a se silnější dopravou vůbec. Nový návod najdete zde a současně jej představujeme formou dnešního článku.

Po šesti letech od prvního pražského cyklopruhu už se v Praze jejich používání docela zažilo. Cyklopruhy pomáhají na řadě míst projíždět dříve prakticky nepoužitelnými ulicemi. Na druhou stranu jsou často přerušované a chybí zejména tam, kde by komfort a pocit bezpečí cyklistů zvýšily nejvíc, tedy před křižovatkami a v nich. Jak tedy jezdit po ulicích vybavených cyklopruhy, piktokoridory a dalšími úpravami bezpečně a pohodlně? O tom bude tento dnešní návod.

Cyklopruh vám často umožní projet vcelku volně tam, kde auta stojí…


Jízda v provozu s asistencí

Všechna vyjmenovaná zařízení pomáhají cyklistům k tomu, aby se jim lépe jelo v provozu. Čas od času pouze získáte vlastní pruh nebo vyhrazený prostor. Platí zde stále obecné zásady jízdy v provozu:

 • Držíte si odpovídající odstup od krajnice nebo parkujících aut
 • Přednosti máte stejné jako ostatní souběžně jedoucí vozidla
 • Při odbočování se řadíte do odpovídajících pruhů
 • v místech, kde žádná opatření nejsou, jedete dál společně s auty.

Cyklopruhy jsou před křižovatkou zpravidla přerušené. Pak pokračujete normálně s auty.


Cyklopruhy

Cyklopruh se je prostě vyhrazený jízdní pruh, určený pro bicykly. Platí pro něj pravidla pro jízdu ve vyhrazených pruzích. Použití cyklopruhu je povinné. Jiná vozidla smějí cyklopruh křížit pouze příčně nebo při odbočování, parkování, apod. Je zakázáno v cyklopruhu stát a zastavit. Cyklopruh může (trochu nečekaně) použít i bruslař. Zásady pro jízdu v cyklopruhu jsou následující:

 • V cyklopruhu podél parkujících aut jedete v jeho levé části, piktogramy cyklisty by měly být posunuté vlevo a naznačit vám tak správnou polohu.
 • Cyklopruhy jsou zpravidla určeny pro cyklisty, kteří se již umí pohybovat v provozu. S dětmi pojedete spíš vedlejšími ulicemi a po stezkách, děti do deseti let mohou jet po chodníku. Ale všechno záleží na zkušenostech a věku. Kdo své děti na provoz učí, ten s nimi cyklopruhy za čas bez potíží zvládne.
 • Když cyklopruh skončí, pokračujete s auty. Řidič nesmí ohrozit cyklistu vyjíždějícího z končícího cyklopruhu.
 • Při odbočování vlevo se nejprve zařaďte do správného pruhu, „nestřihejte“ to z cyklopruhu doleva těsně před křižovatkou.
 • Stojí-li v cyklopruhu auto, zařaďte se opatrně do hlavního proudu vozidel a překážející auto objeďte. Není-li dost místa, zaberte pruh, že někdo parkuje v pruhu vyhrazeném pro cyklisty, není vaše vina.

Cyklopruh podél aut je vpravo rozšířený o bezpečnostní odstup. Správná poloha jízdy je v levé části.

Bližší jezdec je velmi blízko u parkujících aut, měl by si udělat odstup. Vzdálenější cyklista používá cyklopruh v protisměru, což také rozhodně není správně.


Piktokoridory

Piktokoridor pouze naznačuje doporučený průjezd cyklistů v pruhu. Z přítomnosti piktokoridoru neplynou žádná práva nebo povinnosti. Piktokoridory se v Praze zpravidla kreslí tak, aby vás v pruhu mohlo osobní auto předjet bez problémů. Nákladnímu autu nebo autobusu ale budete muset uhnout; jedete-li podél parkujících aut, nezapomeňte zpomalit tak, abyste dokázali zareagovat na otvírající se dveře nebo chodce vyskakující do vozovky zpoza aut.

Piktokoridor nicméně psychologicky funguje: drží osobní auta více vlevo a jejich řidiči jsou předem upozorňováni na možnou přítomnost cyklisty.

Piktokoridor v křižovatce, šikmo přes pruh nebo v tramvajových kolejích naznačují doporučený a možný průjezd cyklistů. Pozor: piktogramy vám nedají žádnou přednost! Vedou-li tedy piktogramy do středu pruhu, znamená to jen, že je vhodné zařadit mezi auta, ale pozici v koloně už si musíte vyjednat sami.

Piktikoridor vám zde zajistí přiměřený odstup aut.


Cyklo+bus+taxi pruhy

Vyhrazené pruhy pro autobusy, taxíky a jízdní kola nejsou napohled příliš atraktivním řešením a jsou vhodné jen pro zkušené cyklisty. Bez nich byste ale museli jet vlevo od buspruhu, což by bylo ještě mnohem horší.

V pruzích pro autobusy na ně berte ohled, sledujte provoz za sebou a autobusům pokud možno uhýbejte. Je také vhodné nepředjíždět autobus v zastávce, raději počkejte za ním. Více o jízdě mezi autobusy a náklaďáky najdete ve ve speciálním návodu.

Pruh pro autobusy a cyklisty vám někdy umožní jet mimo kontakt s poskakující kolonou.


Jízda rovně v odbočení vpravo

V řadících pruzích před křižovatkou cyklopruhy zpravidla končí. Někdy mají auta pravý pruh pro odbočení vpravo a cyklisté jej mohou použít i pro jízdu přímo. Zde musíte předejít nebezpečné situaci, kdy by vás auto odbočující vpravo při odbočování „uzamklo“ a případně srazilo. Jednodušší to máte ve vzácnějším případě, kdy se v tento pruh mění plynule váš cyklopruh — potom stačí držet se stále v jeho levé části. Komplikovanější je řazení ze zaniklého cyklopruhu. Zde musíte nově vzniklý řadící pruh zabrat, přitom berte ohled na vozidla za vámi. Ta vás sice nesmí ohrozit, se zabráním pruhu ale nemusejí počítat.

Na konci cyklopruhu před řazením rovně kontrolujte vozidla za vámi, případně ukažte (1). Následně se řaďte do středu pruhu, aby vám auto nemohlo dát pravý hák (2).


Předsunuté stopčáry

Jedním z nejrozšířenějších prvků v pražské infrastruktuře v provozu je předsunutá stopčára. Využívá se po předjetí kolony k postavení v křižovatce na první místo. Je to současně výhodné, příjemné i bezpečné: nedýcháte exhalace z auta před vámi a projedete bezpečně bez zákrytu jiným vozidlem.

Jen na málo místech v Praze vás až k předsunuté stopčáře dovede cyklopruh…


V předsunuté stopčáře se řadíte zhruba před řidiče vozidla za vámi: jednak vás tak nepřehlédne, jednak necháváte místo případným dalším cyklistům. Když stojí na vašem „chlívku“ osobní auto, nezůstávejte vpravo, ale postavte se ještě před něj. Počítejte s tím, že takový řidič bude méně ohleduplný a nechte jej předjet hned v křižovatce.

Cyklopruh ani piktokoridor zpravidla nevedou až ke stopčáře. Nemusíte se tedy vždy snažit dojet až k ní. Závisí hlavně na prostoru, který vám řidiči nechají. Pokud o stopčáře předem víte, může vás to povzbudit, dbejte ale maximální opatrnosti. Zvlášť nepříjemná je situace, když se kolona, kterou zprava předjíždíte, náhle rozjede. Potom se musíte co nejdříve zařadit do proudu.

Když vede ke stopčáře cyklopruh a auta v souběžném pruhu pomalu jedou, nesnažte se je předjíždět. Řidiči vás neuvidí (nejsme v Nizozemsku) a mohou odbočit vpravo přímo do vás.  Těsně před křižovatkou jeďte stejně rychle nebo pomaleji než auta v souběžném pruhu.

Na předsunuté stání se raději vůbec necpěte, když:

 • je první auto náklaďák
 • první auta odbočují vpravo
 • auta nechala vpravo tak málo místa, že byste měli potíže se vejít

Když se ale nesnažíte stojící kolonu předjet, zařaďte se do ní.

Po naskočení zelené vyjeďte ze stopčáry co nejrychleji, abyste nezdržovali vozidla za sebou. Výjimkou je situace, kdy máte za sebou jen pár aut. Ty můžete nechat předjet ještě v křižovatce, kde bývá zpravidla víc místa.

Řazení v křižovatce s předsunutými stopčárami. Pro odbočení vlevo (1) se řadíme do levého pruhu včas, než cyklopruh skončí. Kontrolujeme situaci za sebou a opatrně se řadíme na předsunutou stopčáru. Pro jízdu přímo (2) opatrně míjíme čekající vozidla, pokud je tedy místo.


Nepřímá odbočení

Nepřímé levé odbočení se hodí na vícepruhových komunikacích: namísto řazení do levého pruhu zastavíte u pravého okraje a komunikaci překonáte příčně. Na některých místech jsou pro to připravené zvláštní prostory pro nepřímé levé odbočení.

Nepřímo odbočovat ale můžete i tam, kde takové „chlívky“ nejsou. Na křižovatce bez světel se postavíte do výhledu. Na signalizované křižovatce je žádoucí vidět na semafory, což zpravidla znamená překřížit přechod pro pěší a postavit se před čekající vozidla. Pokud je na místě předsunutá stopčára, můžete využít tu.

Nepřímé odbočení – vjezd a orientaci kola při čekání naznačují piktogramy.


Se zimní úrdžbou nepočítejte

Zvláštní kapitolou využívání cyklopruhů je údržba. Většina komunikací se v Praze čistí jen dvakrát ročně, počítejte proto s různými nečistotami, zvlášť v pravé části cyklopruhů, které nesousedí s parkujícími auty. Zimní údržba je pak zcela nepokrytě nulová.

Závěr

Jízdou po ulicích s cyklopruhy se postupně naučíte větší jistotě a dovednostem jízdy v provozu. Zvládnete-li ulice typu Vršovické, nebude vám časem dělat problém prakticky žádná městská komunikace. Stanete se pokročilými jezdci.

Fotografie k článku: Tomáš Cach, Vratislav Filler, Václav Kříž.

Používáte cyklopruhy?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Jirka 21. 3. 2013, 07:50

Ještě k odstavci návodu: "- Když cyklopruh skončí, pokračujete s auty. Řidič nesmí ohrozit cyklistu vyjíždějícího z končícího cyklopruhu."

V zákoně 361/2000 Záákon o provozu... je:
§14 odst.(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.

Z toho plyne, že na konci cyklopruhu bych měl dát znamení o změně směru (zpravidla levačkou krátce a zřetelně) a potom každému řidiči je jasné že vjedu do jeho pruhu a má mi dát prostor (viz §14, odst.2). Jedu čitelně a jasně.
Platí i před křižovatkou, kde pruhy končí a mění se na řazení v jednotlivých směrech.

Stejně by se dalo vykládat i odbočení doleva na ulici s průběžným cyklopruhem. Připouštím, že je to použitelné až pro zkušenější jezdce.
Ale je dobré o tom vědět, když dojde ke kolizi či nehodě na konci cyklopruhu / vyhrazeného jízdního pruhu, aby každý z nás znal svá práva.

Vratislav Filler 21. 3. 2013, 11:07

Jirka: V článku je míněno běžné ukončení cyklopruhu tím způsobem, který ukazuje druhá fotografie v článku a obě ilustrační kresby: tedy že se cyklopruh "rozpouští" v jízdním pruhu (nebo třeba pokračuje piktokoridorem). Potom platí myslím spíš závěr §12 odst.(5): (...) Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

Pokud cyklopruh končí tak, že jeho levá bílá čára zahne k obrubníku, aplikují se pravidla podle toho, co jsi napsal -- tj. cyklista by měl ukázat, řidič by mu měl umožnit pokračování v jízdě. Nejsem teď ale zrovna přesvědčený o tom, že v Praze vůbec nějaké takové místo je...

Jerzy 21. 3. 2013, 11:08

Co se řazení v křižovatkách týče, tak nejhorší na mých pravidelných trasách je Jelení X Brusnice po rekonstrukci, dodání SSZ a předsunutých stání http://goo.gl/maps/wBpgo.

Před tím to byla pohoda jel jsem z centra vpravo u kraje po hlavní a pak zabočil na stezku přes koleje, vše dobře předvídatelné.
Nyní v kombinaci s tím novým pseudo-dvoupruhem pro směr rovně a doprava, rovinkou, nejdříve širokou silnicí a pak úzkým řazením, to je pokaždé individuální oříšek, jak to tam člověku zrovna nejlíp vyjde, na kterou fázi do křižovatky přijede, co za řidiče pojede kolem.

Dost zoufalství na to, že na to existuje zadávací karta a i Svoboda někde v tv před pár lety říkal, že je třeba tento úsek vylepšit. Nedej bože, když za křižovatkou u toho přechodu čekají chodci a člověk tam má v silném provozu zabočit.

Vratislav Filler 21. 3. 2013, 11:11

Jaště dodám, že v Rakousku mají tu zákonnou úpravu o dost horší. Tam mají velmi často konec cyklopruhu nebo víceúčelového pruhu zakončenou nápisem "Ende", který znamená, že cyklista má dát v tomto místě přednost vozidlům předjíždějícím ho vlevo.

Vratislav Filler 21. 3. 2013, 11:15

Jerzy: kua, to je prasácké místo. Za Noska se ovšem vykládají rozvojové cyklo dokumenty tak, že jako toto je OK a cyklistům to musí vyhovovat.

jbohac 21. 3. 2013, 11:18

Mě se zdá, že to záleží na způsobu, jakým cyklopruh končí - pokud končí tak, že oddělující čára uhne směrem ke krajnici, pak člověk evidentně přejíždí do jiného pruhu.

Pokud ale čára najednou končí, jako na všech obrázcích v článku, nejde podle mě o přejíždění do pruhu, a měl by platit §12 odst 5 ne?


(5) Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

To je přesně ten případ, kdy není zřejmé, který je průběžný, ne?
A proto si myslím, že i v článku to je špatňě:


Zde musíte nově vzniklý řadící pruh zabrat při dání přednosti případným vozidlům přijíždějícím zezadu.

??

Vratislav Filler 21. 3. 2013, 12:33

jbohac: Ano, §12(5) tam sice platí, ale řidiči nemohou automaticky počítat s tím, že řadící pruh zaberete. Daleko spíš budou předpokládat, že pokračujete při pravém okraji, nezapomínejme, že zabrání pruhu není u nás dovolený manévr. Proto je třeba více opatrnosti. Inkriminovanou větu jsem upravil následovně: Zde musíte nově vzniklý řadící pruh zabrat, přitom berte ohled na vozidla za vámi. Ta vás sice nesmí ohrozit, se zabráním pruhu ale nemusejí počítat.

josuk 21. 3. 2013, 16:02

formální poznámka: v zákoně se nepíše o cyklopruhu, ale o "jízdním pruhu pro cyklisty" případně "vyhrazeném jízdním pruhu.." . Slovo "vyhrazený" se bych jako cyklista bral raději s rezervou. Radši velkou. Ostatní účastníci tím pruhem mohou objíždět, předjíždět, odbočovat, otáčet, vjíždět na komunikaci a zřejmě taky vyžadují-li to zvláštní okolnosti .. snažím se tímto tak trochu polemizovat s větou: "Cyklopruh se je prostě jízdní pruh vyhrazený pro bicykly" ;-)

Jozef 21. 3. 2013, 16:02

Při odbočování vlevo se nejprve zařaďte do správného pruhu, „nestřihejte“ to z cyklopruhu doleva těsně před křižovatkou.

Prosím vysvětlit. Co znamená to "nestříhejte"? Díky!

Vratislav Filler 21. 3. 2013, 16:06

josuk: Dovolil jsem si opravit slovosled tak, aby bylo vše jasné: Cyklopruh se je prostě vyhrazený jízdní pruh, určený pro bicykly.

Jozef: Nebrat to z pravého pruhu do levého podél stopčáry. :-)

Luděk 21. 3. 2013, 16:36

Ještě bych přidal trochu řidičské psychologie k cyklopruhům. Když na silnici cylopruh není, řidič cyklistu předjíždí, to jest dává (musí dávat) blinkr a dost řidičů i vybočí až do vedlejšího (proti)pruhu (když je tam volno). Je-li na silnici cyklopruh, naskočí řidiči jízda v souběžných pruzích, takže každý jede ve svém pruhu a o nějaké vybočování se už starat nemusí (i když je na to místo), od toho tam ty pruhy zakreslené jsou, aby vozidla mohla jet souběžně vedle sebe). Takže s tím by měl cyklista počítat, obzvláště pokud chce kvůli zaparkovaným autům jet v levé části cyklopruhu, většina aut ho bude míjet v menší vzdálenosti, než kdyby tam cyklopruh nebyl.

(Aby to zas někdo špatně nepochopil, tím nechci říct, že jsou cyklopruhy špatné, řidiči do nich nesmí, takže vás jednou za uherský rok nesloží zezadu nepozorný řidič).

Vratislav Filler 21. 3. 2013, 16:43

Luděk: To je pravda. Záleží ale i na konfiguraci: když je vlevo už jen jeden pruh, nemají řidiči stejně moc kam uhýbat. Příliš úzké cyklopruhy jsou horší než žádné. O tom by mohli vyprávět zejména cyklisté z Británie, kde se s nějakou minimální šířkou často nemažou. Osobně si myslím, že tady to celjem jde, cyklopruhy zase nemohou být zpravidla širší, protože pak by to bohužel byla už příliš otevřená pozvánka k parkování ve druhé řadě...

Jinak jízdě podél parkujících aut se věnuje starší, velmi podrobný článek, převedený do návodu: https://mestemnakole.cz/jak-do-mesta/jezdime-v-provozu/dverni-zona-pro-pokrocile/ .

Ivoš 22. 3. 2013, 15:00

Především děkuji za článek, který jasně a srozumitelně dává jak formální, tak hlavně praktické návody na jízdu.
Já cyklopruhy (zejména v Praze) nemám rád. To co píši už tu zaznělo, spíše to shrnuji a hodnotím vlastní optikou.
1) cyklopruhy jsou obvykle na rovných úsecích. Auta mě míjejí blíže, než kdyby tu cyklopruh nebyl. Auta nedávají znamení (což jejich řidiči nedělali nikdy), ale protože jedou rovně, tak mě přes předchozí auto vidí až na poslední chvíli. kde cyklopruh není, každý vidí, že předchozí řidič něco objíždí a připraví se na to. Závěr: opatření působí přesně opačně, než byl jeho dobrý úmysl a jako cyklistu zvyšuje mé ohrožení.
2) cyklopruhy chybí v křižovatkách, kde bych je naopak uvítal. V tomto jsem byl fascinován v Düsseldorfu, kde se cykloopatření objevilo 30 metrů před křižovatkou a 10 metrů za ní končilo chráněným nájezdem do hlavního proudu. U nás by to určitě neplnilo desítky norem, ale bylo to na první pohled, či přesněji na první průjezd, funkční.
3) v cyklopruzích je vrstva bordelu. V zimě odhaduji střední dobu mezi defekty, kdybych jezdil pouze prostředkem cyklopruhu na 20km. Poučen praxí :-( se snažím jezdit co nejblíže levému okraji pruhu a pokud to provoz umožňuje, tak zcela mimo cyklopruh. V létě je to lepší, ale nikoliv dobré. Občas je v cyklopruhu i ztracený kus nákladu, mrtvá kočka ap. Bordel je vlastnost, nikoliv vada. Silnice vedle je čistá a také ji nikdo nečistí. Uvítal bych častější čištění krajnic a cyklopruhů, ale dvoj-, či trojnásobek současného stavu moc nepomůže.

Byla tu zmínka o Británii. Ano, tam cyklopruhy mají od 4 yardů po cca 10 palců. Navíc v nich každých cca 100 yardů parkuje auto. Ale ohleduplnost ze strany řidičů aut, taxíků i autobusů je příkladná. Bát jsem se tam přestal velmi rychle.

Něco optimistického na závěr. Mám rád cyklopiktokoridory. Snad tím, že nemají žádnou přikazující či zakazující funkci, tak jsou vždy jasné a logické. Vyskytují se tam, kde smysl mají a chybí tam, kde jsou zbytečné. Přijde mi to jako malé vítězství rozumu nad byrokratem.

Jerzy 22. 3. 2013, 15:54

Ivoš: docela souhlasim, pokud by skutečně všichni řidiči předjížděli v bezpečné vzdálenosti.

Ale právě proto, kolik těsných míjení zažívám, jsem rád za ty úseky, kde vím, že mi tito řidiči do tohoto prostoru (snad) nevjedou. A to i za cenu toho, že i ti ostatní, co by si nechali při předjíždění metr odstup, tak mě míjejí blíž. Každopádně ale vím, kde se budou pohybovat a kde se mám pohybovat já. Rozhodně jsem raději, když mě všichni minou bezpečně blízko, než když mě 1 z 10 málem sejme zrcátkem a 9 zbylých si nechá veliký odstup. Taky to urychlí ten automobilový provoz, když není celý pruh zpomalován mou existencí - což třeba já osobně poměrně těžko nesu, když za mnou jede kolona a nemám kam uhnout.

Na křižovatkách se samosebou shodneme, tam bych pruh ocenil mnohem víc než kdekoliv jinde. Klidně bych i všechny cyklopruhové úseky vyměnil za pár křižovatek.

A ani se nijak nepřu, každý to vnímá jinak a je to tak normální. I už tu na to padlo hodně místa v diskuzích.. jen jsem chtěl přidat jiný pohled na věc.

jonáš 22. 3. 2013, 21:22

K tomu bordelu, ony totiž silnici čistěj projíždějící auta (a odhazujou to vedle na ten cyklopruh), zatimco ani terénní cykloplášť toho moc neodhodí a galuska už vůbec ne. To asi nemá v česku řešení.

Luděk 25. 3. 2013, 10:05

[14] Zrovna dneska jsem viděl cyklistu pomalu stoupajícího Benešovskou (Praha) a za ním kolonu, taky to nemám rád, když takhle zdržuju provoz. Mimochodem, cyklopiktogramy na Benešovské mě jako řidiče auta naučili prolomit tu psychologickou bariéru a jezdit po nich normálně i autem (samozřejmě když tam nejede cyklista), prostě tak, jak se tam u kraje jezdívalo i před cykloznačením (ohleduplně vůči ostatním v protisměru, aby mohli objíždět zaparkovaná auta či předjíždět s odstupem pomalé cyklisty).

Vratislav Filler 25. 3. 2013, 13:27

Luděk: Ve které části Benešovské to bylo? V tom dvojpruhu, nebo až výš, nad ul. U Zdr. ústavu? Já tam jezdíval pravidelně a v té horní části jsem nikdy neměl dojem, že bych auta nějak zdržoval... Pikťák dolů je úmyslně víc vlevo, takže je to OK.

Luděk 25. 3. 2013, 15:28

[17] Tohle bylo výš, až za tím hrdlem u přechodu křižovatky s Vlašimskou. Asi pomalý průjezd křižovatkou, že se tam nasbíralo tolik aut ;) Sympatické dneska bylo, že jsem tam cestou dolů viděl dokonce dva cyklisty (že by doopravdy začalo jaro?) a oba měli zelenožluté bundy, do daleka viditelné.

Je hezké, že pikťák se povedl vlevo, jen mi to připadá trošku kontraproduktivní. Auta zatím jezdí mimo pikťák, i když tam zrovna širokodaleko žádný cyklista nejede, v horní části to pak znamená, že skoro drhnete zrcátkem o protijedoucí autobus. Možná tímto i jiné řidiče napadne, že po pikťáku se vlastně může jezdit stejně jako by tam nebyl ...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
8 kroků, jak na školní cyklojízdu
Návody,

8 kroků, jak na školní cyklojízdu

13. dubna. 2024, 5min. čtení