Cyklodálnice F35 v Twente

Publikováno: 24. května. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 09. listopadu. 2021
Autor: redakce
Publikováno: 24. května. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 09. listopadu. 2021
Autor: redakce

Přinášíme vám další inspirativní překlad z webu Bicycle Dutch.

F35 je označení nejdelší rychlostní cyklostezky, která se v Nizozemsku projektuje a staví. Tato téměř 60 km dlouhá cesta se nachází na východě země v regionu Twente hraničícím s Německem. Významnější města v tomto kraji představují Enschede a Hengelo.

Podíl (modal share) cyklodopravy v regionu Twente v roce 2005 činil 32 %, což je více než celostátní průměr 27 %. Byl ale zjištěný pokles, což vedlo ke znepokojení místních samospráv. Průzkum odhalil příčiny tohoto poklesu: rostoucí vzdálenosti způsobené přílišným rozrůstáním měst, nenavazující cyklotrasy, nutnost ve městech příliš často zastavovat a stále dostupnější motorová doprava. Aby se pokles zastavil, kraj sestavil dopravní plán (2007), ve kterém si vytyčil cíl vrátit podíl cyklodopravy na úroveň roku 1995. Takový cíl vyžaduje vybudování velmi kvalitní sítě cyklotras.

Páteří této sítě bude právě cyklodálnice F35. V roce 2009 byl pro tuto rychlou, bezpečnou a příjemnou cestu bez vynucených zastávek vydán samostatný plán (Master plan). Citujeme z něj:

F35 má značný potenciál. Není určena pouze pro cestování z jednoho konce na druhý; když se na ni napojí další trasy, stanou se kola pro kratší cesty atraktivní alternativou k autům. F35 je multifunkční stezka a má řadu cílů:

 • Poskytnutím alternativy ke stále sílící motorové dopravě zmenšit dopravní zácpy na silnicích do center měst, u vlakových nádraží, úřadů a v místech různých akcí (dopravní hledisko).
 • Propojit větší i menší města, vesnice a rekreační oblasti (rekreační hledisko).
 • Nabídnout rychlé spojení s centry, kde žije a pracuje nejvíc lidí a kde se nachází nejvíc veřejných institucí (ekonomické hledisko).
 • Poskytnutím rychlého spojení mezi městskými částmi, vesnicemi a nově zastavěnými oblastmi navzájem přiblížit lidi ze všech sociálních vrstev (společenské hledisko).
 • Přispět ke snížení emisí CO2 a hluku (ekologické hledisko).
 • Podporovat cyklistiku jako formu cvičení (zdravotní hledisko).
 • Snížit počet obětí dopravních nehod (bezpečnostní hledisko).
 • Zviditelnit region Twente (propagační hledisko).

Celá 60kilometrová trasa cyklodálnice F35. Fialový úsek představuje dokončené spojení mezi Enschedem a Hengelem, kde bylo natočeno video. (zdroj: OpenStreetMap)


Označení F35 je odvozeno od čísla důležité krajské dálnice A35: A jako auto, F jako Fiets – kolo. Lidé podle toho snadno pochopí, že F35 je bezmotorová obdoba A35 a přibližně kopíruje její trasu. Rovněž bude kopírovat linie železnic, které míří stejným směrem.

Položení stezky vedle železničního tělesa přináší řadu výhod. Trať je většinou přímá a kolem ní bývá volný pás země, který se dá využít. Protože většina křížení s hlavními silnicemi už je mimoúrovňová, je snadné výškově oddělit i cyklostezku a tím zlepšit její bezpečnost. Koleje navíc cyklisty dovedou k důležitým bodům: nádražím. Ta se obvykle nalézají poblíž center měst, což jsou také důležité body.

Blízkost kolejí má bohužel i své nevýhody. Jak je vidět na přiloženém videozáznamu, na kříženích při železničních přejezdech musí cyklisté na stezce dávat přednost vozidlům na silnici. To není v souladu s principy stanovenými Hlavním plánem (viz níže), ale je to nutné kvůli železničním předpisům: vozidla musí mít za všech okolností možnost rychlého opuštění přejezdu. Rovněž je nebezpečné přejíždět koleje, pokud svírají s cyklostezkou hodně ostrý úhel – jako například na jednom přejezdu poblíž Hengelo.

Až na tyto drobné nedostatky je zbytek cesty mezi Enschede a Hengelo dokonalý. Až tak bude trasa vypadat po celé své délce, bude z ní skutečně výborná cyklodálnice.

Plán do roku 2020

Stavba cyklostezky je naplánována po logických segmentech mezi roky 2008 a 2020. Dokončeny byly už i některé další části, jako například úsek v Almelu. Protože mnoho podrobností ještě není definitivně rozhodnuto, celkovou cenu můžeme zatím pouze odhadovat, a to v poměrně širokém rozmezí: 38,4 až 82,1 milionů eur za celkem 59,5 kilometrů cyklostezky. Z toho 16 km bude úplně nová cesta, 15 km povede podél již existujících silnic a 28,5 km podél železnic.


Celá nesestříhaná jízda po F35 z okraje Enschede na okraj Hengelo na videu.

Parametry

Pozn.: použitá klasifikace typů komunikací je popsaná v tomto článku o udržitelné bezpečnosti.

Mimo zastavěné oblasti:

 • Profil: obousměrná cyklostezka o minimální šířce 4 metry.
 • Kde je intenzita provozu pod 5000 vozidel za den, postačí zklidněná komunikace (tzv. cycle-street).
 • Křížení:
  1. s tranzitními komunikacemi: mimoúrovňové,
  2. se sběrnými komunikacemi: mimoúrovňové nebo formou kruhového objezdu,
  3. s přístupovými komunikacemi: úrovňové s předností cyklistů.

V zastavěných oblastech:

 • Profil sběrných ulic: obousměrná cyklostezka o minimální šířce 4 metry (v největších městech 4,5 m). Oddělení od pěších, vedle cyklostezky chodník o minimální šířce 2 m.
 • Profil přístupových ulic: obousměrná cyklostezka o minimální šířce 4 metry (v největších městech 4,5 m). Kde je intenzita motorové dopravy nižší než 2500 vozidel denně, stačí zklidněná ulice
 • Křížení:
  1. Zdržení maximálně 15 sekund na kilometr.
  2. Se sběrnými ulicemi mimoúrovňově, s ostatními běžné úrovňové křižovatky nebo kruhové objezdy s předností cyklistů nebo se semafory s maximálně 30 sekund dlouhou červenou.
  3. S přístupovými komunikacemi: cyklisté mají přednost.

Ostatní charakteristiky:

 • Povrch musí být dostatečně hladký, stezka musí být osvětlená a okolo by měla být zeleň pro ochranu před větrem. Kopce nesmí být prudší než 4 %.
 • Na stezce se cyklisté musí cítit bezpečně. Toho se dá dosáhnout jejím umístěním poblíž domů nebo veřejných prostorů, kde se pohybuje hodně lidí, a osvětlením.
 • Poblíž úřadů, nádraží a dalších veřejných institucí musí být dostatek parkovacích míst pro kola a další služby, jako třeba opravny nebo půjčovny kol (např. OV-Fiets).
 • Stezka dodržuje principy podle manuálu pro cyklodopravu CROW.
 • Kde stezka vede podél železnic, tam musí dodržovat předpisy dané železniční společnosti.
 • Vzdálenost od trati je pokud možno alespoň 2 metry (minimálně 1,2 m).
 • Trasa má dostatek styčných bodů s místními sítěmi cyklostezek. Vzdálenost odboček by v zastavěné oblasti neměla překročit 300 m a mimo ni 500 m.

Z článku na webu Bicycle Dutch přeložil Mirek. Chcete-li podpořit autora tohoto vynikajícího nizozemského blogu, můžete zde.

redakce
Redakční tým online magazínu Městem na kole

ÚJEZĎÁK 24. 5. 2013, 13:39

Takže cca 26 milionů korun za 1km, to celkem asi odpovídá :)
Vypadá to pěkně.

Možná k tomu i zajímavý link o dalším možném důvodu výstavby
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2012/09/cyclists_get_ruder_as_city_cycle_lanes_become_more_crowded_.php

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat