Zveme vás na veřejné projednání cyklogenerelu Prahy 3

Publikováno: 06. června. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 06. června. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Praha 3 zadala generel cyklistické dopravy. Nyní proběhne jeho veřejné projednání a připomínkování. Chcete-li se seznámit s podrobnostmi, podpořit zlepšování podmínek pro jízdu na kole na Praze 3, nebo se jen na něco zeptat, přijďte ve středu 19.6. od 18 hodin do divadla Ponec v Husitské ulici.

Autorem generelu je architekt a urbanista Tomáš Cach, projektant řešení pro cyklodopravu, autor zóny 30 v Karlíně, dlouhodobý člen Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu a jeden z největších znalců cyklodopravy v Praze. Na pražské poměry se jedná o nesmírně progresivní dokument, jehož zřízení v obdobném záběru by bylo nesmírně žádoucí na všech městských částech. Veřejné projednání generelu bude podkladem pro hlasování o generelu na zastupitelstvu, odezva veřejnosti na jeho červnovém představení bude tudíž poměrně významná.

Co generel obsahuje?

Generel cyklistické dopravy na území Prahy 3 představuje dlouhodobou vizi a směr, kterým by se měla podpora cyklodopravy v budoucích letech ubírat. Se svolením autora zde přinášíme jeho stručný výtah.

Celý generel najdete ke stažení na stránkách Prahy 3 (studie, grafická část). Vyšel zde i článek s pozvánkou na veřejné projednání.

Úvodní část generelu se věnuje principům obsluhy území jízdním kolem a rozhodně stojí za přečtení. Je zde mimo jiné definován nákladní princip zkvalitnění dopravní obsluhy území: Čím menší prostorové nároky máte, tím volněji se v ulicích můžete pohybovat.

Cyklisté jsou přitom různí: Vykonávají cesty s různým účelem, což klade různé požadavky i na řešení území.

Co generel navrhuje?

Generel řeší cyklistickou dopravu komplexně v celém území. Rozhodně nejde o návrh, jak protlačit územím několik tras metodou nejmenšího odporu. Současně ale nenavrhuje příliš mnoho samostatných či nákladných staveb: většinu zlepšení lze realizovat lacino, integrací cyklistů na hlavních ulicích a zklidněním a zprostupněním zón mezi nimi. Generel proto navrhuje řešit cyklodopravu ve třech stupních:

Integrované koridory

Na Praze 3 se jedná zejména o historické cesty propsané do současných ulic, případně novodobá propojení vytvářející funkční kostru území. S ohledem na charakter těchto ulic jsou nejvhodnějším řešením integrační opatření (cyklopruhy, piktokoridory), tak, jak je tomu už například na Vinohradské nebo Koněvově. Opatření je vhodné realizovat po logických úsecích, koordinovaně s dalšími záměry a v kvalitě přinášející pro jízdu na kole dostatečnou přidanou hodnotu ve vnímané bezpečnosti a atraktivitě.

Poznámka: Všechny mapky ve vyšším rozlišení najdete ve výkresové části generelu, ke stažení zde.

Chráněné koridory

Síť chráněných tras a vazeb by měl rovnoměrně pokrývat celé území městské části tak, aby nejbližší chráněné napojení nebylo dále než několik stovek metrů. Smyslem chráněných koridorů je nabídka bezpečné infrastruktury i pro méně zdatné a pomalejší uživatele, kteří preferují minimalizaci kontaktu s automobilovou dopravou. Snahou je zde napojit rekreační oblasti a budovy či areály vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit.

Kromě tras oddělených od automobilové dopravy se zde počítá s výhledovým zavedením prvku známého ze zahraničí, takzvané „cyklistické ulice.“ Ta je vhodná tam, kde se nehodí vytvořit samostatnou stezku a současně není žádoucí vedení cyklistů společně s chodci. Jedná se o „silnější“ řešení než zóny 30 popsané dále, s vyšší prioritou a legislativní ochranou cyklistů. Česká legislativa tento režim zatím nezná, ale je žádoucí s ním počítat při rozhodování a úpravách uličních profilů.

Zklidněné území a vazby

Pobytová a dopravní funkce veřejného prostoru by měly být v souladu, tam, kde tomu odpovídá charakter místa, pak může být pobytová funkce nadřazena funkci dopravní. Přednost má prostorová integrace jednotlivých druhů dopravy a funkcí, základními principy jsou zklidňování provozu a sdílení prostoru, včetně ochrany slabších a zranitelnějších uživatelů (cyklistů a chodců před automobily, ale také chodců před cyklisty). Použitelnými řešeními je zde zóna 30 nebo sdílený prostor (obytná zóna, pěší zóna, prostor s omezením vjezdu motorových vozidel, nebo stezka se společným provozem chodců a cyklistů).

Generel navrhuje plošné dopravní zklidnění v devatenácti (podmíněně dvaceti) zónách, plošně prostupnými pro cyklistickou dopravu, tedy obecně obousměrnými pro cyklisty. Vlastnostmi zón 30 jsou zvýšení bezpečnosti provozu, zkvalitnění obsluhy území pro pěší i cyklisty, snížení hlučnosti při zachování emisí, a možnost zobousměrnit komunikace pro cyklisty při praktickém zachování počtu parkovacích míst.

Parkování kol

Generel doporučuje umisťovat stojanová hnízda (více stojanů) k významným zdrojům a cílům cyklodopravy (úřady, školy, sportoviště, kulturní a obchodní centra, uzly veřejné dopravy). Hlavními uživateli stojanů budou návštěvníci požadující krátkodobé a střednědobé parkování poblíž vstupu do budovy. Pro další rozvoj má smysl rozmístit stojany plošně v intenzivně zastavěném území, zejména v tradiční blokové zástavbě Žižkova.

vývojové záměry

Generel také řeší také plánované záměry v území, jako jsou rekonstrukce ulic, světelných křižovatek nebo nová výstavba. Chcete-li tedy vědět, co vás na Praze 3 v nejbližších letech čeká, je generel skvělým souhrnným dokumentem.

Cíle pro rok 2013

Součástí generelu je i akční plán pro rok 2013. Ten zahrnuje záměry realizovatelné okamžitě a s malými investičními náklady.

Vybíráme z opatření připravovaných k realizaci v roce 2013:

 • Zóna 01 (mezi Vinohradskou, Jičínskou a Ondříčkovou, po Jiřího z Poděbrad) – Tempo 30 a cykloobousměrky
 • cykloobousměrka Bořivojova + návaznosti
 • cykloobousměrka Jeseniova (část / celá)

Další záměry podle stavu prověření a připravenosti projektové dokumentace:

 • návaznost + koordinace signalizace Vinohradská x U Vodárny,
 • zóna 5 (mezi Prokopovou, Koněvovou a Rokycanovou) – Tempo 30 a cykloobousměrné propojení,
 • dopravní hřiště – doplnění cyklistických opatření,
 • osvětové, resp. pozitivně-propagační panely,
 • domeček starého spojení – cyklistická restaurace a dílna,
 • chráněné propojení Vozová,
 • zklidnění a humanizace křižovatky Vozová – Kubelíkova,
 • legalizace a úprava propojení Chelčického – Parukářka,
 • zóna 11 – Tempo 30 a cykloobousměrka,
 • stojany a stojanová hnízda.

Podrobněji ve středu 19.6.

Podrobněji se s generelem můžete seznámit ve středu 19.6. v Ponci.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Luděk 6. 6. 2013, 12:11

Fajn, tam kde v uličkách je bezpečná maximálně rychlost 20 km/h, dáme zónu 30, ať je jasné i opatrným řidičům jako já, že se tam má jezdit rychleji ;)

Ale vážněji, jsem zvědav, co udělají z "odvodňovacích" ulic Slezská a Šrobárova, sice úzké, ale s preferencí hlavní, slouží k tomu, aby člověk z dané rezidentní oblasti mohl dobře vyjet. Slezská by se dala nahradit širší Korunní, pokud by se ovšem na ni zrušil úsek s protisměrkou.

V rezidentních uličkách je přes zaparkovaná auta velmi mizerná viditelnost do křižovatek, pokud tam mají jezdit v protisměru i cyklisti, hodila by se na křižovatku zrcadla.

Pro zklidnění rezidentních uliček by (než vyhlašování něčeho, co už tam dávno je, tj. zóny 30) se více hodilo vyřešit průjezd světlama na hlavních silnicích, mám na mysli hlavně křižovatku Jičínská - Vinohradská, často si tam někdo hraje se světelným režimem a po Jičínské projedou maximálně tři auta na zelenou. Pak je dlouhá červená, takže po Vinohradské přes křižovatku už nic neprojíždí, jen na Jičínské čeká dlouhá fronta aut. Místní, co to znají, křižovatku objíždějí okolními uličkami.

Jo a velmi mě "nadchlo" plánované puštění cyklistů do prostoru před ZŠ na Lobkovičáku, bylo to takové poslední místo v oblasti, kde se děti mohly bezpečně učit jezdit na kole. Takže to taky končí, hmm.

Luděk R. 6. 6. 2013, 12:37

Generel mi zní dobře. Polovina informací je ale v obrázcích, které jsou v ukrutně malém rozlišení. Nešlo by to napravit?

Díky L.

Vratislav Filler 6. 6. 2013, 12:42

Luděk: Přece víš, jaký je rozdíl mezi tím, když je v ulici, kde se dá jet bezpečně 20, maximální povolená rychlost třicítka nebo padesátka...

Po Slezské a Korunní jezdím třikrát týdně, takže tamní režim už docela dobře znám. Slezská je průběžně hlavní naprosto zbytečně, jako relikt minulosti, Korunní je tam souběžně v celém úseku, který by podmíněně připadal ke zklidnění, obousměrná (ty jednosměrné úseky jsou až na Praze 2, kde už je ale Slezská "kanál" s mrakem semaforů). Tohle je ale stejně na prověření.

Na Lobkovičáku není ten prostor před školou řešený jako žádný průjezdní koridor, není to ani místní chráněná trasa. Pouze je zde navržen volný průjezd v rámci plošné prostupnosti území pro cyklisty. V textové části jsou vyjmenované možné dopravní režimy, zde by to například mohlo být řešení s maximální preferencí chodců, tedy pěší zóna s doporučeným koridorovým průjezdem cyklistů. Jestli ti na něm záleží, zajdi devatenáctého a zeptej se na to.

Vratislav Filler 6. 6. 2013, 12:44

Luděk R: Obrázky jsem sem dal spíš pro ilustraci, nejlepší je stáhnout si pdfko a koukat do něj: http://www.praha3.cz/public/9b/df/59/174154_73117_Cyklogenerel_P3_vykresy.pdf .

Luděk 6. 6. 2013, 13:17

[3] Jasně, že vím, jinak bych to tu nepsal. Řidiči jsou čím dál více vedeni za ručičku, přestává platit pravidlo, že se jede podle toho jak se vidí, ale na všechno pořebujeme značku. Pokud je v daném místě bezpečná rychlost víc než poloviční oproti maximální povolené, tak to mnohým ještě naskočí a jedou postaru, pomalu. Když je maximální jen o trochu vyšší než bezpečná, jezdí se v rámci nového myšlení "za mne myslí stát".

Aha, takže Praha 2, cizinci někde za humny, je mi to jasné. Výsledek tudíž asi bude, že se bude skákat mezi ulicemi Korunní a Slezská podle toho, kterou městskou částí zrovna projíždím. Taky kdo by chtěl, aby auta z dané oblasti byla co nejdříve pryč po co nejpřímější spojnici, máme auta rádi a chceme, aby u nás jezdila oklikama co nejdéle ;)

Nikam devatenáctého chodit nebudu, pracuju teď na tom, abych se z oblasti (čím dál více) nevhodné pro rodinu s dětmi odstěhoval. Tohle si budou muset dořešit jiní.

Vratislav Filler 6. 6. 2013, 13:29

Luděk: Tak proč v tom Německu a Nizozemsku zóny 30 mají? Že by to nevěděli? (ono jim to tam totiž tu V80 snížilo a navíc eliminovalo pitomce, co jim tam jezdili 70 - teď tam pitomci jezdí 50, což je za daných okolností docela úspěch).

Když dneska jedeš Korunní, tak stejně musíš do Slezské. Jen to holt půjde o pár bloků jinde, kde se to ostatně už dneska stejně děje. Nevidím problém, odbočení přibude jedině tranzitu z Jičínské na Mírák. A to je kolik aut a ptejme se, nakolik má takový tranzit vůbec smysl a zda je v pořádku, že v té Slezské je.

Luděk 7. 6. 2013, 11:39

[6] Neznám Německo a Nizozemsko tak dobře, nevím, zda tam taky mají přeznačkováno jako u nás, kdy se předpokládá, že za řidiče musí myslet někdo jiný a na každou změnu rychlosti je potřeba mít značku. A přístup "kvůli několika pitomcům potrestáme všechny ostatní slušné řidiče" se mi dost příčí. Ani nechci čekat, kdy na Vinohradské zavedou retardéry jen proto, že si tam jeden motorkář pravidelně dává časovku na trase Flora - Želivského. Případně kdy na vltavském nábřeží přibude pro cyklisty omezení na 10 km/h a retardéry (aha, ty už tam jsou), protože pár individualit je moc sexy na pomalou a ohleduplnou jízdu, když tam zrovna chodí lidé.

Když dneska chci od nás přejet Prahu směr západ, najedu do Slezské a pak už jen držím směr. Štastné mi to moc nepřipadá, radši bych najel na širokou Korunní a směr držel tam (aspoň že na kole to jde). Ale ještě horší varianta než přímý průjezd Slezskou mi připadá kombinovaný průjezd Korunní a Slezskou, zbytečné vytváření nebezpečných situací při zahýbání na úzkých křižovatkách.

Vratislav Filler 7. 6. 2013, 12:00

V Německu mají v zákoně o provozu na pozemních komunikacích zásadu, že v místních ulicích máš očekávat tempo 30. Ve Francii jsou ulice v zóně 30 automaticky obousměrné pro cyklisty. Tak se to dělá, že potom nepotřebuješ na každém rohu hory značek, nastavíš rozumně obecná pravidla...

Slzeská imho není (nemá být) v horní části tranzitní komunikace. To by pak mohla být tranzitní třeba i Lucemburská. Viz http://mapy.cz/#!x=14.447060&y=50.077158&z=13&l=5 .

újezďák 7. 6. 2013, 12:25

Aj !

Vidím městské policisty přešťastné,
jejichž radar v kopcovitých oblastech Prahy měří.

Hle někdo na kole jede 35-40 v zóně naší posvátné,
to tolerovat mohou stěží ....

Sundají cyklistu z kola, jak pod Vyšehradskou skálou,
Pokuta tě volá, buď rád že dostaneš jen malou ...

Vratislav Filler 7. 6. 2013, 12:34

Na náplavce,
tam na té dvacítce
policajti nechytají.

Na náplavce,
tam na té dvacítce
policajti nechytají.

Tvá starost je
přebytečná,
příště zkus najít jinou potíž.

újezďák 7. 6. 2013, 13:18

Lautr rovina ta náplavkovina .... :)
majoritná populace tam udejchá maximálno dvacet :)

V Záběhlicích teď, při vyhýbání se centru, jezdím každý den 45-50, budu moc štastný až tam bude zona 30 a nějaký iniciativní mešťák tam bude měřit.

Vratislav Filler 7. 6. 2013, 13:22

A kterými tam jezdíš ulicemi? Pro Práčskou, Záběhlickou nebo V Korytech by s tím nepočítali ani ti, kdo chtějí 30 ve městech zavést jako plošnou normu, ze které by měly hlavní ulice výjimky.

Jerzy 7. 6. 2013, 13:49

No abych se vyjádřil ke svému okolí (Střešovice) a zónám 30. Nedávno jsem se zúčastnil setkání občanů Střešovic s radnicí (byl jsem tam suverénně nejmladší - věkový průměr kolem 50-60 let). Jen jsem poslouchal, nic jsem tam do diskuze nepřidával. Celkově občany nejvíc trápila rychlost aut u tranzitní dopravy, některé pak bezohledné parkování + další témata mimo dopravu.
Byl žádán semafor na Střešovické u zastávky Ořechovka (věčné nesmrtelné téma) + značky 30 na kdejakém rohu, kde zrovna ten který dotyčný bydlel. Dále žádány vysvětlující značky na kdejakých křižovatkách, kde zrovna není jasné, že se tam dává přednost zprava, protože se režim ulice (hlavní X přednost zprava) mění co 150 metrů (Na Petynce, U Střešovických hřišť).

Radnice na tyto různé žádosti již pár let reaguje a jen v mojí ulici přibylo asi 5 značek (30) co 150 metrů. Zároveň v naší čistě rezidenční ulici přibývá tranzitní dopravy, zvláště ráno, lidí co se snaží dostat do centra (spěchají). Takže se nedivím, že lidé požadují zklidnění.

Pokud si mohu vybrat, tak skutečně upřednostním zónu 30 s jednou značkou na vjezdu do oblasti a pak jasnou předností zprava a jednou rychlostí, než současnou metodu zklidňování s miliónem (30) značek a režimy, které se střídají po desítkách metrů podle toho, kde si jací občané napíšou na radnici, že jsou jejich děti v ohrožení.

újezďák 7. 6. 2013, 14:58

Střídám to, taková blbá úzká dlážděná hodně dolů...
nebo na spořilově, tam máš 40 směrem dolů raz dva. při váze 100 kilo to má akceleraci jako blázen.
Bydlel jsem ve starých Vršovicích, ty sjezdy od Vinohrad dolů to samý...
Mě v autě 30 nějak moc nevadí, ale na kole se přistihuju, že to většinou z kopce mažu dost a dost.
Na vystavní, kde už 30 je jezdím běžně rychleji.
Pokud mě někdo nebude buzerovat tak to omezení při omezené počtu značek, retardérů všeho druhu a hrůzy typu betonových protitankových zátarasů, unesu.

Ale tuším , že to dopadně špatně, protože všechno tohle opěvnování pěších prostorů stejně před idioty neochrání ani normální lidi, natož idioty :)

Vratislav Filler 7. 6. 2013, 15:42

Myslím, že máš skutečně zbytečné obavy, které byly už třeba v Německu dávno vyřešeny ( tamní autoklub zóny 30 přijal, aktuálně se vymezuje vůči plošné třicítce v obcích, ze které by měly vybrané ulice výjimku směrem nahoru ).

újezďák 7. 6. 2013, 23:04

No ale mě nejde o pozici řidiče, v autě jezdím na 30ce 30 úplně v pohodě.

Jen říkám, že se i navzdory německému automotoklubu, cyklisté nově dostanou na rozsáhlých územích do pozice automobilistů, tedy do pozice nejrychlejších účastníků provozu v zóně omezení rychlosti.

A jak znám českou městskou policii, tak ta si to pole neorané ráda užije.....

Vratislav Filler 7. 6. 2013, 23:13

Újezďák: Dobrá, tak můžeme otočit naše sázky: První pokutu, kterou na kole zaplatíš v zóně 30 za rychlou jízdu, ti revanšuju trojnásobně. Ber to jako pojištění :-)

újezďák 10. 6. 2013, 11:30

No to je férová nabídka, že bych se domluvil s tím dobrákem měšťákem z nakole ? On mě pokutěnku , ty 3x já mě a já s ním 50/50 čistej zisk :)

Když už jsme u tý sázky, viděl jsi nějaký nárůst cyklistů na Smetanově nábřeží v době jeho uzavření ??

Mě to přišlo, že nás tam v pátek bylo +- stejně a to počítám s tím, že hlavní cyklotah s jihu byl zavřenej, ale i s tím, že dost lidí si kvůli přestupovací průdě ta kola v Praze vyzkoušelo..
U nás bylo překvapivě docela dost lidí, nečekaný boj o sprchy---

Petr 10. 6. 2013, 14:51

Dokud nebude na kolech SPZka, aby se dali cyklisti brát ve velkém kamerama a pak obesílat, tak se nebojím, že by se nějak plošně radarovalo a vybíralo za rychlost. Analogie s autama je v tomto směru myslím vcelku jasná...

újezďák 10. 6. 2013, 22:02

Kamery ? K čemu ? V Podolí nebo v tunýlku chytají s kamerama ?

No nevím, ale pamatuju dobu, kdy neexistovala jediná kamera a přesto se rychlost meřila a konkrétní účastníci provozu se pokutovali,
Ano bylo to v době, kdy jsme si chodili zavolat z budky na ulici a čekali tam ve frontě a mobilní radar bylo zařízení připoínající sondu Pioneer 10 a né pistolka do ruky zaučeného MP..

Jestli já nebudu nakonec už starej ? :D

josuk 11. 6. 2013, 11:04

Kamery jsou naštěstí na nic, bez centrálního registru kol a správního deliktu pro majitele, který neřekne komu to půjčoval. :-D
btw: technika sama o sobě může plnit peněženku státu (nebo možná jednotlivců) ale pokud není společenská objednávka technika vlastně podstatu neřeší. Naopak. Četníci jsou stále línější. Vždyť taky byly doby bez techniky, a stačilo si stěžovat četníkovi nebo jen panu doktorovi a dotyčný měl utrum (někdo možná pamatuje ;-)). Dnes si lidi stěžujou spíš na MP a náš hodný stát se snaží vybrat co nejvíc peněz a ještě přitom vypadat jako dobrák! (např. nově třeba pokutou za jízdu lodí na 2. a 3. SPA a nebo třeba důsledným tarasením cesty Zbraslav – Vrané, což vede akorát k ničení přilehlého soukromého pozemku :-O)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat