2% podíl investic cyklo na rozpočtu – stačí to?

Publikováno: 02. září. 2013, 8 min. čtení
Aktualizováno: 27. prosince. 2020
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 02. září. 2013, 8 min. čtení
Aktualizováno: 27. prosince. 2020
Autor: Vratislav Filler

Rozšířeno z článku na webu Cyklojízdy.cz a na základě materiálů iniciativy Auto*Mat.

Motto letošní velké podzimní cyklojízdy je prosté: vykonají-li se na kole po Praze 2 % cest, měly by být v rozpočtu na rok 2014 na podporu cyklodopravy vyčleněna 2 % z pražských dopravních investic. Je to oprávněné, moc nebo málo? Podíl cyklistické dopravy podle různých metodik 2% již nepochybně přesáhl. Jak na tom ale byly investice?

Přehled investic do cyklodopravy

Podle čerpání investic (tedy skutečně proinvestovaných peněz) je objem investic do cyklistické infrastruktury v Praze dlouhodobě velmi nízký. Dokonce i v době, kdy se podařilo vybudovat finančně nejnáročnější záměry (2009, stezka Rokytka), nepřesáhl objem vlastních investic hlavního města 75 milionů Kč a 1 % investic do dopravních staveb (cyklostezka Rokytka byla z velké části hrazena z operačního programu EU).

Graf ukazuje investice do staveb cyklistické a jiné dopravní infrastruktury (asi správně tušíte, že cyklo znázorňují ty 1-2pixelové čárky dole).

Pro podrobnější přehled bylo nutno trochu změnit měřítko. Je zcela zřetelný postupný nárůst investic do cyklodopravy v letech 2004-7 a slušná úroveň vlastních investic v letech 2008-11. Rozpočet pro rok 2011 byl připraven ještě před volbami na podzim 2010. Rozpočet 2012 je Březinův, rozpočet 2013 Noskův.


Doplníme-li informace o dopravním výkonu cyklodopravy a jejím podílu na vykonaných cestách (modal share), získané z průzkumů cyklistické dopravy GFK z let 2008, 2010 a 2012 (více zde), získáme následující údaje:

RokInvestice Cyklo (mil. Kč)Dopravní investice (mil. Kč)Podíl na městských investicích do dopravyPodíl na dopravním výkonu (bez pěší, celoroční)Modal split (podíl na cestách, září)
200412,445000,27%1,1%1%
200520,042000,47%
200636,950000,73%
200746,081000,56%
200867,682000,82%1,51%
200973,0109000,67%
201060,0107000,56%1,80%1,50%
201162,075000,82%
201215,667840,23%2,79%2,00%
201325,063800,39%
2004 – 2013418,5722640,58%

Zdroje:

  • Rozpočty HMP 2004-2013 (čísla pro ne-cyklo jsou zpravidla zaokrouhlena na stovky mil. Kč)
  • Materiály Komise RHMP pro cyklistickou dopravu pro výbory dopravy v letech 2011-12 (pro skutečné čerpání rozpočtu na cyklodopravu).
  • Zprávy z průzkumů cyklistické dopravy GFK pro Technickou správu komunikací z let 2008, 2010 a 2012

Komentáře k datům:

  • Do položky „investic“ jsou zahrnuty pouze investiční výdaje z rozpočtu Hlavního města Prahy (nejsou zařazeny finance z programů EU nebo jiných zdrojů mimo město, ani řešení financovaná formou údržby).
    Dopravní výkon je v průzkumu GFK určen jako celoroční průměr, ale bez zahrnutí pěší dopravy.
  • Modal split je určen jako podíl na počtu vykonaných cest, v září, ve všední den, včetně pěších cest.
  • Pro odhad hodnot z roku 2004 jsou použity deklarované počty kilometrů ujetých na kole podle průzkumu TSK z roku 2002. Ve výsledcích z r. 2002 lze ovšem předpokládat jisté nadhodnocení dané tehdejší metodikou.

Náhled do rozpočtové problematiky

Celá investiční a rozpočtová problematika je o něco složitější. Výše představený přehled tak obsahuje jen investiční výdaje hrazené přímo hlavním městem. Kdybychom chtěli vzít do hry skutečně všechny faktory, zabředneme do velkých komplikací: Co je ještě údržba nebo obnova, a co je už investice? Jaký přínos jednotlivým druhům dopravy má záměr zasahující do všech modů? Jaký přestavba? Proto jen stručně.

Mimo investice z městského rozpočtu se do skutečně proinvestovaných peněz připočítávají granty ze strukturálních programů EU, které jdou v řádu miliard ročně převážně na veřejnou dopravu (metro A, rekonstrukce tramvajových tratí). Částkou, hrající ve financování pražské dopravy velmi významnou roli, nicméně v našem přehledu taktéž neuvedenou, je kompenzace provozovatelům veřejné dopravy, což je částka v řádu cca 10 miliard ročně — v ní je ovšem skryta také řada investic do veřejné dopravy.

V menší míře šly peníze ze strukturálních programů také do dopravy cyklistické (šlo zhruba o 200 mil. Kč, převážně na Rokytku, přičemž od roku 2011 není Praha pro cyklistickou dopravu prakticky schopna čerpat). V roce 2013 poprvé Praha čerpá na cyklodopravu také ze Státního fondu dopravní infrastruktury (v řádu desítek mil. Kč na rampy v Komořanech). Řada úprav zlepšujících podmínky pro jízdu na kole se realizuje také v rámci rekonstrukcí dopravního značení údržby TSK.

V jisté míře investují také městské části: především do chodníků, někdy ale i do opatření pro cyklisty.

Na investice do pražských automobilistických „priorit“ EU ani SFDI peníze nedává: městský okruh je na ministerstvu dopravy (stejně jako metro) považován za vnitřní záležitost Prahy pokrytou nejvyšším koeficientem rozpočtového určení daní. Na vnější okruh peníze ze SFDI jdou. Před grantovými komisemi EU se výstavbu autodráhových komunikací typu Blanky Praha ani nepokusila obhájit — z pochopitelných důvodů.

Aby byla věc ještě složitější, u řady investic, které nejsou primárně považovány za cyklodopravní (rekonsturkce tramvajových tratí, světelných signalizací a uličních profilů) vznikají sice řešení pro cyklisty, nicméně není příliš možné oddělit, co je kde pro koho. Například investice do bezpečného vedení cyklistů křižovatkami můžeme považovat za řešení vynucená intenzivním automobilovým provozem.

2% jsou akorát

Jaký mají výše zmíněné složitosti vliv na požadavek přidělit 2% přímých městských dopravních investic na dopravu cyklistickou? Domnívám se, že prakticky žádný.

Důvod je prostý: požadavek spojený s cyklojízdou je směřován na přímé dopravní investice a tudíž provedené srovnání nemůže vyjít z ničeho jiného.

Požadovaný objem investic bude někde kolem 150 milionů Kč. Taková částka už byla investována (s pomocí fondů EU) v roce 2009, nejde tedy o žádný extrém. Požadavek daný cyklojízdou je tedy pouhým návratem k tempu realizací z dřívějších let. Ve srovnání například s ročními náklady na pouhý provoz (!) tunelu Blanka (300 mil. Kč) nebo cenou za prodloužení tramvajové trati v Podbabě (taktéž kolem 300 mil. Kč) je to přitom částka velmi přijatelná – a dostanete za ni daleko více (třeba půl procenta modal share ve prospěch cyklodopravy, což za takové peníze u jiného dopravního modu — snad kromě chůze — prostě nejde). Částka také odpovídá nákladům na předpokládané dokončení základní sítě cyklotras do roku 2020 (odhad najdete v Krajském programu snižování emisí 2010-2012).

Ovšemže nesmíme zapomínat, že investice nejsou všechno. Dopracování koncepce rozvoje cyklodopravy a zejména promyšlená propagace prospějí cyklistické dopravě v dlouhodobém měřítku více, než pozitivní, ale ne vždy do důsledků domyšlená prohlášení primátora Hudečka.

Závěr

2 % pro investice do cyklodopravy v rozpočtu 2014 považuji za částku nezbytnou k opětovnému nastartování přiškrceného rozvoje cyklodopravy a naplnění cíle dosáhnout v roce 2020 5 – 7% podílu kola mezi městskými dopravními mody.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

Petr 02. 09. 2013, 19:04

Dobrý den

rád bych se zeptal jak probíhá výpočet výše investic do cyklodopravy?

díky

Vratislav Filler 02. 09. 2013, 20:37

Petr: Jsou to čísla, prezentovaná cca v dubnu 2012 na výboru dopravy tehdejším cyklokoordinátorem Pavlem Polákem.

Petr 02. 09. 2013, 20:52

Zajímala by mne spíše jak takové číslo vznikne, než kdo výsledky prezentuje. Konkrétně třeba zda při celkové rekonstrukci ulice je do cyklo opatření započteno jen nabarvení cyklopruhu a nebo adekvátní procento které cyklopruh zabírá. Například do investice pro IAD se také započítává celková cena silnice a nezohledňuje se, že kvůli nákladním vozům a autobusům MHD musí být silnice dimenzována na diametrálně vyšší zatížení a tedy výrazně dražší než by bylo nutné pro IAD. Živostnost silnice také řada organizací uvádí na tunokilometry a nezohledňuje se, že provozem pouze osobních automobilů by se nezničila za celou svou životnost zatímco provozem autobusů a nákladních vozidel je to všude samá díra. Vzniká z toho potom nedorozumění a zbytečně vášnivé reakce na obou stranách, přitom řada cyklistů potřebuje i auto a naopak.

Vratislav Filler 03. 09. 2013, 09:25

Aha. Tohle byly jenom investiční akce cyklo, skutečně vyčerpané (tedy nikoliv rozpočet, ale to, co se v kalendářním roce vyfakturovalo), a jenom z rozpočtu HMP (žádné operační programy). Žádná běžná údržba, nebo rekonstrukce. Tím se to právě vyhýbá výše zmíněným složitostem. Cyklostezky se třeba také někdy dimenzují na náklaďák, i když k tomu nejsou určeny, protože by i případné vzácné pojíždění těžkými vozidly by je mohlo v opačném případě zničit.

Jinak cyklopruhy se v Praze většinou dělají v rámci údržby, což znamená nové čáry (nové parkování :-) ), někdy nové signalizace (ale to je zase složitější, protože Praha má dlouhodobou zakázku na obnovu signalizace) a někdy se dělá úprava povrchu, pokud je tak příšerný, že by se třeba při kraji nedalo na kole bezpečně jet.

Petr 03. 09. 2013, 20:11

no jo sice se to vyhne slozitostem, ale v podstatě vůbec nijak to nesouvisí s částkou která byla reálně investována do cyklodopravy. Spoustu lidí by zajímala více pravda než částka ve které chybí možná většina výdajů. Dimenzování cyklostezek na náklaďák je trochu zbytečnost, ale věřím že může nastat případ kdy je to potřeba ( hasiči, sanitka, vrtulník atd. ), aspoň se nemusí rozlišovat jestli cena nové silnice by byla stejná pro cyklo jako pro auta a lze poměrnou část silnice započítat do rozpočtu cyklodopravy. Jako auto-cyklistovi mi tedy narozdíl od Vás vychází, že investice jsou opravdu v poměru cyklo-moto adekvátní. Otázka je zda by pozitivní diskriminace cyklodopravy spíše přitáhla více cyklistu a nebo naštvala zbytek společnosti. Liduprázdné pruhy a stezky jsou vidět docela často, lidi si toho všímají a když si večer ve zprávách poslechnou kolik stovek milionů ten párkilometrový úsek stál tak to nepůsobí zrovna pozitivně a pak se ještě ke všemu dozví, že se do cyklo nepočítá půlka peněz kterě jsou za cyklo reálně utraceny.

josuk 03. 09. 2013, 23:04

Petře, právě podobné detaily by občané Prahy imho vůbec neměli řešit, resp. nechat se tím rozhádat. Odborné věci mají řešit odborníci, infrastruktura má fungovat optimálně a krást se nemá! Jsou to celkem jasný věci, ale názory pražských občanů se na to, pro mě překvapivě, i výrazně liší. Stačí projít některé diskuze zde na PNK. Možná nechápu, protože nevím, co je cyklista, co automobilista, dodneška. ;-)

Petr 03. 09. 2013, 23:57

pokud má veřejnost spolurozhodovat o veřejném prostoru musí mít relevantní podklady. Kdyz budete chtím rodinný dům za svoje peníze tak se taky budete zajímat kolik to bude stát a nebude ríkat nechám to na odbornících at to stojí co to stojí. Je nutné najít kompromis mezi cenou a užitkem. Množství a obsah kapes které může stát vyždímat je bohužel omezený, takže nejde stavět všeno co by kdo chtel. Proto chci vědět proč se tolik mlží s náklady na podporu cyklo, raději rovnou řekněme lže. Pokud se mám rozhodovat co a proč chci podpořit tak jako každý svéprávný člověk potřebuji relevantní informace podle kterých můžu vyhodnotit jestli je to výhodné. Pokud má být cyklodoprava pro společnost užitečná jak nám aktivisté vtloukají do hlavy je trochu paradoxní že se volá po stejné spotřebě veřejných zdrojů jako pro motorovou dopravu. Raději bych tyhle peníze viděl zpět v kapsách daňového poplatníka aby je mohl investovat podle své vůle.

wanted 04. 09. 2013, 01:22

Petr: "pokud má veřejnost spolurozhodovat o veřejném prostoru musí mít relevantní podklady"
Dle meho 80% "verejnosti" by ani nemela mit volebni pravo (neb je placena z dani mensiny) natoz aby o necem rozhodovala. Z toho zbytku by takovym vypoctum rozumela hrstka lidi. No, a zrovna tahle hrstka je placena prilis dobre na to aby utracela volny cas vyzkumem dopravnich investic. Kterou "verejnost" mas na mysli?
Nikdo ti nebrani spocitat si spravna cisla. Pokud s tim prijdes tak ti pogratuluju a budu chtit vedet jak si zalepil nove mezery. Diry a vratke odhady budou totiz vzdy pritomne. Zaruceno.

josuk 04. 09. 2013, 08:59

Petr: právě si doma říkáme, kdybychom si raději něco připlatili a nechali si na stavbě poradit i ty zdánlivé drobnosti... :-D No nic, šetření není vždycky úspora a pravda je, že sehnat schopného člověka - odborníka, na kterého je spolehnutí, je obtížný.
Jinak cyklodoprava ve městech JE výhodná i užitečná, pro mě určitě, jestli je výhodná pro společnost? Myslím, že vážně je! Nebo takhle: solidní argument, že cyklodoprava ve městě výhodná není, nebo že si nezaslouží podporu, jsem ještě neslyšel.
No a že „aktivisté“ občas trochu „vtloukají“..? Sympatický to třeba není, ale když je druhá strana skutečně hluchá..!? ;-)

Vratislav Filler 04. 09. 2013, 09:18

Petr: Imho to rozklíčovat opravdu nejde, a i kdyby se o to někdo pokusil, povede to ke značným sporům, protože komplexní opatření si může každý vykládat jinak. Když se dělala údržba Vinohradské, měnil se tam dopravní režim, zabezpečovaly přechody a přidávala parkovací stání, jak těch několik set tisíc korun za kilometr rozklíčujete mezi "cyklisty", "chodce," "uživatele MHD" a "řidiče"? A kdo je cyklista, kdo je chodec, kdo je řidič? Třetina Pražanů sedne v sezóně aspoň jednou měsíčně na kolo. Víc než polovina populace má řidičák, polovina Ptažáků má tramvajenku s ročním předplatným. Pěšky chodí i ti, kdo jinak jezdí všude autem. Kdybychom to sečetli, zjistíme, že v Praze jsou dohromady tři miliony cyklistů, chodců, řidičů a majitelů tramvajenky.

Jinak k tomu "cyklisti vlastně chtějí stejně jako motoristi, jak to?" Motorová doprava spotřebovává obrovské prostředky na to, aby se udržel její podíl, rostla v posledním desetiletí meziročně o 2 % a poslední dva roky neroste vůbec. Cyklo roste o 15-20 % ročně. Jestliže tedy enormní investice do IAD jdou víceméně na to, aby městu "tolik nevadila," tak investice do cyklo jdou na to, aby rostla a městu pomohla. Je to tedy kvalitativně něco docela jiného a z tohoto titulu si cyklo zaslouží přinejmenším takové investice jako IAD.

Vratislav Filler 04. 09. 2013, 09:22

Petr: Jinak ovšem souhlasím, že kompromisy mezi cenou a užitkem jsou potřeba. Proto je taky potřeba dělat taková cykloopatření, která mají alespoň nějaký standard. Viz seriál o kvalitní infrastruktuře ( https://mestemnakole.cz/serie/planovani/ ).

vlakno 05. 09. 2013, 14:24

Stejně, to hlavní není o penězích, ale o dopravní koncepci města. Pokud se město rozhodne podporovat nemotorovou a veřejnou dopravu oproti IAD, může to udělat velmi levně. Za desítky milionů se dneska většinou postaví pár metrů úžasné cyklostezky za městem, která vede odnikud nikam a pokud má nějaký účel tak rekreační (hlavně nesmí nikomu vadit, zejména autům). To hlavní co Praha potřebuje je vyřešit centrum a podíl bezmotorové a motorové dopravy v něm a to jde udělat velmi levně, je to jen politické rozhodnutí. Investice do P+R a omezení IAD v centru udělá cyklodopravě v Praze mnohem větší službu než lávka přes Vltavu u Zbraslavi za 50 míčů. Takže já bych s tím voláním po penězích z eráru pro cyklo byl opatrný, spíš by se mělo volat po tom, aby se nevyhazovaly peníze zbytečně a udělala se dopravní koncepce města, která určí jakým směrem město půjde a co je žádoucí a co ne, co omezovat a co podporovat pro po všech stránkách kvalitní život ve městě.

Tomaš K. 06. 09. 2013, 20:34

To je dobré, dával jsem sem komentář ohledně toho jak se to má s modal splitem, ovšem příspěvek tu není. Takže tu platí čistá cenzura - viďtě pane Fillere - hlavní to cenzore. Nebo budete cenzurovat i toto ?

Podíl cyklistů je 1% dle ročenky TSK, vaše výpočty jsou pouze vaše dojmy, ale skutečná čísla se vám nehodí viďte.

Nebojte, příjde čas a cykloaktivismu bude konec jako s tou pohádkou, kde zazvonil zvonec. A pak se začne dělat cykloinfastruktura s rozumem a koncepčně a né salámově jak předvádí jeden skvělý architekt toho času na URM-KVP.

wanted 07. 09. 2013, 10:32

Tomas K: To se mi nezda. Pan Cenzura se tu ukaze az kdyz to zacina byt hodne divoky a navic offtopic. Takze bud Ti tam neco nekde neklaplo nebo to muselo byt opravdu hodne mimo.
S procentama je to tezky a ani TSK je nema tak uplne v poradku. Ale i kdyby tak investice porad kulhaji. Cyklo nikdy nemelo ani to 1%.

Vratislav Filler 09. 09. 2013, 14:25

Tomáš K.: Ten příspěvek rozhodně neobsahoval jen názor na to, jaký je v Praze modal split. Zopakujte si https://mestemnakole.cz/o-nas/pravidla-diskuse/ .

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat