Vyšehradskou ulicí na Albertov a zpět

Publikováno: 03. října. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 03. října. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Jízda po běžné pražské ulici v sobě někdy zahrnuje potřebu vypořádat se s nástrahami, které necyklista nemá šanci ani postřehnout. Pro méně zdatné jezdce to ale může znamenat problém, který je při opakované cestě buďto přesune na chodník nebo, v horším případě, rovnou vyžene z kola pryč. V následujícím článku si některé z obvyklých nástrah předvedeme na konkrétním příkladě, kterou je nepříliš obtížná spojnice Karlova náměstí a Albertova ulicemi Vyšehradskou a Na Slupi. Ukážeme si také, jak lze i v poměrně stísněném prostoru podmínky pro jízdu na kole drobnými úpravami znatelně zlepšit.

mapě jí máme jako praktickou trasu, protože se vyznačuje poměrně slabým provozem a má převážně asfaltový povrch. Je to výhodná ulice pro cesty od trasy A2 nebo A23 směrem na Karlovo, případně Václavské náměstí. Na Albertově je rozsáhlý univerzitní areál a jedná se o východisko údolí Botiče, které je cyklisticky jedním z nejfrekventovanějších vjezdů do centra (odhad v příznivé pracovní dny přes tisíc cyklistů v obou směrech).

Směr Albertov, aneb jak se nezabít ve sjezdu mezi kolejemi

Ulice má tramvajové koleje, a pokud nezvládáte jízdu v nich, buďte velmi opatrní — ve sjezdu vás čekají manévry v plné rychlosti. (Jak  si poradit na kolejích se dočtete v návodu, v zásadě je nutné koleje přejíždět pod co největším úhlem, velmi opatrně a za mokra bez náklonu či zatáčení).

Z Karlova náměstí se dostanete přes kostky tramvajové křižovatky a vjedete na hladký asfalt. Vyšehradská se začíná postupně svažovat. Ve většině sjezdu je mezi kolejí a obrubníkem málo místa a je proto pro bezpečnou jízdu nutné poměrně nadlouho vjet mezi koleje.

Za sebou můžete mít auta, jízda vpravo od kolejí ale není možná, protože pás mezi kolejemi a chodníkem je pro rychlosti kolem 30 km/h příliš úzký. V pracovní dny 7-20 h je zde psaná třicítka, současně je vyznačeno varování před nebezpečím smyku za mokra. Držení ostražitější rychlosti je tak v tuto dobu podpořeno dopravním značením, ovšem řidiči za Vámi nemusí tento váš názor na bezpečnou rychlost s vámi zrovna sdílet.

Dolů je to víc o ústa, než to napohled vypadá.


Při rychlé jízdě mezi kolejemi z kopce jste sice snížili riziko plynoucí z jízdy v příliš úzkém kanálku mezi pravou kolejnicí a obrubou, samotný prostor mezi kolejemi ale také není zrovna široký. Kontrolujte proto pečlivě své kolo, abyste ledabyle nezamířili předním kolem rovnou do žlábku. Autorova zkušenost je zřejmá: jde to až příliš lehce. A zakousnout se v 35kilometrové rychlosti předním kolem do žlábku může být osudné.

Vpravo od kolejí se proto přesunete až před zastávkou tramvaje pod kopcem. Jste-li mezi kolejemi, máte za sebou auta a jedete přes 30 km/h, není ale vaše situace vůbec snadná. I na hladkém a suchém asfaltu je odbočení z kolejí v této rychlosti riskantní a může skončit pádem, musíte proto dbát nejvyšší opatrnosti: před vyjetím z kolejí si nadjet co nejvíc vlevo, zatočit razantněji, ale tak krátce, abyste nad kolejí už nezatáčeli. A předem zdvihnutím ruky upozornit řidiče za vámi, že uděláte něco, na co si má dát pozor. Za mokra zdvihněte ruku a zpomalte na maximálně dvacetikilometrovou rychlost.

Sjezd s kolejemi jsme snad bezpečně překonali. Pokud pokračujete na Albertov, zůstáváte v levém pruhu rovně. Pokud budete čekat na zelenou, předřaďte se před auta na předsazeném stání. V křižovatce a dále za křižovatkou již díky dostatku místa mezi koleje vjíždět nemusíte a řidiči mají navíc dost prostoru, aby vás předjížděli.

Směr Karlovo náměstí

Přijíždíme od Albertova ulicí Na Slupi. Mezi tramvajové koleje musíte již u Apolinářské. Jsou tu zaparkovaná auta a zastávkový mys. Blízko parkujících aut byste riskovali kolizi s otevřenými dveřmi, což je vůbec nejčastější nehoda cyklisty v městském provozu. Mezi kolejí a auty je sice ještě zdánlivě dost místa, ale mezi koleje stejně budete muset později, při průjezdu zastávkou.

Zastávkový mys.


Pokud v zastávce dojedete tramvaj, nepředjíždějte jí, je to zakázané a při provozu v protisměru nebezpečné. Dojedete ke křižovatce, opět předsazené stání. Přes křižovatku se rozjedete jako první, ale je dobré ještě v ní pustit auta, která se za vámi rozjíždějí — v následujícím úseku by vás stejně předjížděla a v mnohem nepříjemnější konfiguraci.

Pohled za zastávkou směr Karlovo náměstí.


Hned za křižovatkou je krátká řada zaparkovaných aut. Jsou zde stání vyhrazená Policii ČR a dvě místa, na kterých v pracovní dny 8-18 hodin platí zákaz zastavení s výjimkou zásobování. Buď tedy pojedete naplno, mimo dveřní zónu a uprostřed kolejí, nebo zvolníte a stáhnete se k zaparkovaným autům. V nižší rychlosti je na otevření dveřní snazší reagovat, ale zase svou pozicí dostanete těsné předjíždění od jedoucích aut. Po skončení zaparkovaných aut vystoupáte zbytek ulice podél pravého obrubníku. Jsou tam místa, kde by vás tramvaj předjížděla těsně, tramvajáci jsou si toho naštěstí vědomi.

Každé dveře se mohou otevřít.  Jistější je držet se dál, přejetí koleje se pak nevyhnete.


Nedávné úpravy, aneb koordinace ze 2/3

Nejdůležitější jsou v této ulici tramvaje. V roce 2010 došlo investicí Dopravního podniku k rekonstrukci tramvajové trati a výměně panelů za asfalt. Koleje byly posunuty tak, aby nebránily pozdější úpravě zastávky a posunu obrubníků. Zastávka Botanická zahrada směr centrum pak byla investicí Technické správy komunikací v květnu 2013 upravena na bezbariérovou. Na křižovatce byl zároveň zkrácen přechod, rozšířen chodník, odstraněno zábradlí, přidány lavičky a obnoveny semafory.

Aby bylo dosaženo tohoto výsledku, byla nezbytná koordinace mezi TSK a DPP. Ta zde proběhla dobře (až na značný časový odstup mezi oběma zásahy), v Praze ale nejde o běžný jev. Pravidelně se promarňují šance na odstranění bariérových zastávek a zlepšování podmínek pro chodce — integrace cyklistů pak zpravidla dopadne ještě hůř. To, co se povedlo vydupat ze země na nábřeží Kapitána Jaroše s pomocí několika milionů přikázaných do úprav přechodů a přejezdů navíc, byl výsledek nesmírně dlouhého vyjednávání a v pražských podmínkách víceméně zázrak. Přesto lze právě v koordinovaných záměrech, třeba kofinancovaných z různých rozpočtových kapitol města či jeho akciovek hledat klíč k dosažení alespoň slušné integrace cyklistické dopravy do rekonstrukcí a přestaveb.

Prostor pro zlepšení

Chystám se, že navrhnu Odboru dopravy a územního rozvoje MČ Prahy 2 na této ulici několik menších úprav. Stejný podnět zašlu na TSK, protože ta má ulici jako součást tzv. vybrané komunikační sítě ve správě. Současně se jedná o plánovanou trasu městského systému A401, kde je integrace cyklodopravy v odpovídající kvalitě nezbytná.

Pokud chceme, aby cyklodoprava lákala nové uživatele, musí být komfortní a rychlá. Nezabývat se ulicí v zástavbě s tím, že o kus dál je jiná, lepší, je pohrdání potenciálem cyklistické dopravy. Ulice byla v posledních letech vhodně upravena, navrhuji proto jen změny dopravního značení a režimu parkování, žádné posuny obrubníků.

Jádrem mého návrhu je vyznačit cyklopiktokoridor mezi kolejemi, stejný jako je v průjezdu Karlovými lázněmi. V místech, kde je to bezpečnější, navede cyklistu mezi koleje a zároveň bude zmenšovat riziko nebezpečného předjíždění auty. V směru nahoru navrhuji označit piktokoridorem v kolejích úsek mezi ulicí Apolinářská a sloupkem tramvajové zastávky. Pak již je pro cyklistu dostatek místa vpravo od koleje. V křižovatce samotné by byl žádoucí cyklopruh, který by snížil pravděpodobnost kolizí při zahýbání aut přes cyklistu doprava. Cyklopruh by za křižovatkou díky zrušeným osmi parkovacím místům vedl až k ulici Na Hrádku. Cyklista by tu nemusel riskovat v dveřní zóně či znovu přejíždět koleje.

Dále ve stoupání je piktokoridor či cyklopruh stále vhodný, protože posouvá auta dále od pravého okraje vozovky a zvyšuje pocit bezpečí pro cyklistu, což má ve stoupání kvůli většímu rozdílu rychlostí ještě větší význam. Většinu úseku by bylo možné použít kvůli nedostatečnému odstupu tramvajové koleje od obruby jen piktokoridor, těsně před Karlovým náměstím by ale bylo možné vyznačit znovu cyklopruh — minimálně po hranici asfaltu.

Ve směru dolů navrhuji piktokoridor mezi kolejemi od Karlova náměstí až před zastávku Botanická zahrada. V místě, kde je žádoucí přejet vpravo, ještě jeden pikťák už u pravého okraje, navádějící cyklisty pryč z kolejí.

Schéma navrhovaného stavu.


Optimální stav

Stav, který v rámci možností navrhuji, má k ideálu stále ještě velmi daleko. V Nizozemsku by se zeptali: pustili byste do této ulice své desetileté dítě? Cyklistická infrastruktura musí být ale použitelná pro všechny. V ulici tohoto typu je nezbytné, aby koridor bezpečný pro cyklistu vedl po celou dobu vně tramvajových kolejí — cyklista by je měl křížit jen kolmo nebo při odbočování. To by ovšem vyžadovalo na řadě míst větší odstup pravé kolejnice od obruby (z kopce až dva metry), a jiné řešení průjezdu cyklistů přes zastávkový mys.

Chápu, že splnění takového požadavku není v užších ulicích historického centra snadná věc. Při projektování „od domu“ musíte nechat dostatečnou šířku pro chodníky, tramvajové koleje zase vyžadují pro slušnou rychlost jízdy dostatečné poloměry oblouků. Bez úplné přestavby celé ulice, posunů obrubníků, zásahu do semaforů a tramvajové trati by to nebylo možné. Nová přestavba této ulice ale po nedávné rekonstrukci nepřipadá v úvahu.

Ve Vyšehradské tak bude ještě řadu let platit, že cyklista si musí dávat pozor. Věřím ale, že se dočkáme stavu, kdy se při komplexních rekonstrukcích uličního profilu bude dbát dostatečně i na bezpečné, komfortní a plynulé vedení cyklistické dopravy.

Václav Kříž
Mezi lety 2011 a 2015 redaktor magazínu. Dále editor mapy. Poté postupně cyklokoordinátor MČ Praha 14, 4 a TSK Praha. Od 2021 především cargobajker. Má za to, že pestré zacílení a inovace nutné k řešení výzev, kterým civilizace čelí, nacházíme někde mezi politikou, úřady, firmami a občanskou společností.

újezďák 3. 10. 2013, 14:45

Ostatně někdy je doslova škoda tramvaj předjíždět, v takových ulicích kde je je jízda za tramvají téměř celou délku trasy legální :) je vlastně většinou docela výhodná a ten kdo ví, jaká je brzdná dráha tramvaje, ten se za ní sveze přímo na pohodu... a to pak to zastavení v zastávce za ní není ztrátou času....

újezďák 3. 10. 2013, 14:50

ještě dodatek, minimálně směrem nahoru je asi lepší varianta se nasměrovat na ulici Pod Slovany :)

josuk 3. 10. 2013, 17:58

Pěkně popsaný, ani jsem netušil, že jet tam je tak složitý.. :-D Mám jenom technickou. Policajti tam občas vedou i někoho v klepetech z auta, do auta, že by je vodili přes křižovatku, když jinde parkovat nemůžou, to bych po nich ani nechtěl. Když jedu nahoru v dolní části není problém ani na bromíku, pěkně mezi kolejemi, předjíždět auta začínají až za křižovatkou, ale tam většinou, díky preferenci, tramvaj zrovna nestojí, takže v pohodě. Problémově to vidím až od ulice na Hrádku a zejména pak tu horní část až za zatáčkou, která je prudší, síly cyklisty ubývají a bohužel se ocitá zrovna v ideální stopě aut, která profrčí zatáčku (její vrchol těsně u obrubníku). přitom místo pro nějaké opatření tam je (a zase bohužel: nedávná rekonstrukce takže hýbat s obrubníky nereálný).
Takže tam nahoře nějaký opatření určitě ano, rušit místa policii za mě ne.

Kadel 3. 10. 2013, 20:36

Mám dotaz - "cyklopktokoridor" není z hlediska Zákona 361/2000 dopravním značením. Přesto ale, podle Vašeho návodu ...vyznačit cyklopiktokoridor mezi kolejemi, stejný jako je v průjezdu Karlovými lázněmi. V místech, kde je to bezpečnější, navede cyklistu mezi koleje a zároveň bude zmenšovat riziko nebezpečného předjíždění auty..., navádí k porušování §57 odst. 2) tohoto zákona (povinnost jet při pravém okraji vozovky) a §17 odst. 4) (bránění v předjíždění). Vysvětlí mi editor, nebo někdo jiný, co dává zrovna cyklistům právo ignorovat dokonce dvě zákonná ustanovení současně?

josuk 3. 10. 2013, 21:12

4. to je pravda. Ideální by tam totiž byla car free zóna! Ale úplně vážně. Povolit vjezd policii, poště, nemocnici a stačí. Vždyť ta ulice stejně nikam nevede. Jen přivádí auta..!! Chápu, že to možná není v současnosti pochopitelný pro "většinu", ale je to tak.

Luděk 3. 10. 2013, 21:14

[4] Kadel: řekl bych, že cyklista dodržuje stejný § 4 a) jako já, když jedu autem úplně u levého okraje ulicí Hlavní v úseku od křižovatky s Boční II po Jižní IV, prostě mám jet tak, abych (mimo jiné) neohrožoval sebe ani svůj majetek. Požadavek na jízdu při pravém okraji samozřejmě platí a jakmile je to bezpečné pro mě i pro moje auto, hned se přesouvám vpravo (podobně to dělám i na kole).

Kadel 4. 10. 2013, 00:40

5: Zajímavá myšlenka ... ulice, která nikam nevede, a přitom přivádí auta. Kampak je přivádí? A kam se přivedená auta podějí? Pokud opravdu nikam nevede, musí se záhy naplnit a další auta nepřivádět. Pokud ale auta mají kam odjíždět, asi tudy jet potřebují a celé tvrzení o vedení nikam je blábol. No a protože ulicí Vyšeradskou v tomto úseku auta běžně projíždějí celý den, úvaa o blábolu se jeví vcelku reálnou.

Nicméně pořád jsem nedostal odpověď na to, co by cyklisty (v případě aplikace popsaného "vylepšení") opravňovalo k uvedenémuporušování zákona.

DD 4. 10. 2013, 01:17

4: Zákon vykládáte jednostranně a doslovně, to nejde. Zákon přece nemůže nařizovat cyklistům, aby jezdili těsně vedle stojících aut (kde pak hrozí kolize s dveřmi apod.), nebo aby jezdili těsně vedle koleje (kde pak hrozí vjetí do koleje), protože bezpečnost provozu je důležitější než plynulost provozu.
To je asi jako kdybyste vytrhl větu "řidič nesmí omezit plynulost provozu", a interpretoval to tak, že zákon nařizuje jezdit co nejrychleji, protože pak je přece doprava nejplynulejší.

Kadel 4. 10. 2013, 04:00

8: Žádné věty nevytrhávám, všimněte si, že odkazuji na celá ustanovení odstavců paragrafů zákona. Co se týče Vaší úsměvné demagogie s "nařizováním jezdit co nejrychleji", doporučuji přečíst §18 odst. 2, písm. b) - ono to zase až takový nesmysl není.

Naproti tomu nikde v citovaném Zákoně 361/2000 Sb. není zakotvena výjimka pro cyklisty, umožňující jim nerespektovat výše uvedená ustanovení Zákona, jen proto, že si myslí, že něco hrozí. Neřku-li kvůli takovéhle chiméře šmahem zrušit osm parkovacích míst v lokalitě,kde je jich už tak zoufale málo.

Lepší argument?

Mimochodem, pořád nevím, jak je to s tou ulicí, co nevede nikam. Karlovo náměstí je autorovi málo?

josuk 4. 10. 2013, 07:52

Vyšehradská nikam nevede. Ano. Vždyť je přece úchylné mít místo náměstí v centru Prahy parkoviště a místo klidných uliček okolo Moráně a u nemocnice, polikliniky, hotelů, porodnice (v apolinářské) a turisticky navštěvovaných památek jenom dopravní alternativu pro auta, která nejsou ani zásobování ani dopravní obsluhou daného místa!!. Dříve byla U Nemocnice jednosměrná, pak kvuli sanitkám aspoň průjezd zakázán s výjimkou VFN. A dnes? Ano zvykli jsme si, přijde nám to v pořádku, ale normální to vážně není.

Vratislav Filler 4. 10. 2013, 08:35

Kadel nám jasně vysvětlil, jak máme jezdit podél tramvajových kolejí, dělá to tak určitě už desítky let a my jen ignorujeme jeho dlouholetou zkušenost, že když někdo označí jízdu deset čísel od kolejového žlábku za nebezpečnou, je to jenom jeho pocit. On sám totiž nepochybně do kolejového žlábku předním kolem bicyklu nikdy nezajel a nikdy mu zaparkované auto neotevřelo dveře pět metrů před kolem, tak, aby by byl do tech kolejí vytlačen. Taky v kruhových objezdech jezdí zásadně při pravém okraji a auto vyjíždějící z kruháče ho nikdy nezavřelo, ani se ho nikdy nikdo nepokoušel předjíždět při jízdě podél tramvajového ostrůvku s deseticentimetrovým odstupem zrcátka a řidítek, zvlášť proto, že takoví řidiči se podle jeho dokonalé zkušenosti v provozu nevyskytují, všichni jsou svobodně zodpovědní, a existence lidí, kteří se na sociálních sítích chlubí opíráním cyklistů "protože na silnicích nemají co dělat," je sprostá pomluva. Kadlovy zkušenosti z jízdy na kole po městě jsou natolik všeobjímající, že se i při ročním nájezdu třicet tisíc kilometrů po Praze nebezpečným situacím dokázal vždy vyhnout, a to jedině jízdou přesně podle §57 odst. 2) a §17 odst. 4) . Jsme nesmírně rádi, že se mu přitom nikdy nic nestalo, protože jinak by na nás tato studnice moudrosti nemohla své praktické zkušenosti ohledně skutečného a domnělého rizika přenášet pokaždé, kdy se v debatě objeví byť jen náznak toho, že by cyklista někde mohl jet v rozporu s předpisy.

Kadel 4. 10. 2013, 10:38

VF: Pardon, při vší úctě, měl jsem Vás za lepšího diskutéra s lépe srovnanými argumenty. Tenhle příspěvek tak trochu zavání hysterickým křikem puberťačky, která neví, co se sebou, ale chce všem kolem sebe říct, že jí nedošly věcné argumenty. Proč si to myslím?

Ani slovo jsem neřekl o tom, že po Praze jezdím na kole. Najezdil jsem toho na kole sice hodně, ale podstatně dříve, v dobách (a nemyslím to jako urážku), kdy většina z Vás ani nebyla na světě. Ano, také jsem si několikrát skočil přes řidítka s předním kolem v koleji (jezdil jsem galuskáč a tam je to natošup). Nikdy mne ale nenapadlo se kvůli tomu snažit změnit svět omezením ostatních, jen jsem si vždy pomyslel něco o blbovi, co nedává pozor a teď za to má silniční lišej - a držel hubu.

Za mého cyklistického mládí moc kruháčů nebylo, neblblo se ještě s Evropskou únijí. Ale jako bubenečák si nepamatuju, že bych někdy na Vítězném náměstí měl problém s autem - asi to bude tím, že jsem se vždycky, před vjezdem na kruháč, jako auto choval a jel v řadě. Když řadu podjíždím zprava, nesmím se divit, že auto na kruháč taky vyjíždí doprava a s hodně ostrým úhlem a najednou čumím do pravých dvířek. Pokud jedu za ním, nic se mi nestane.

Za mého mládí bývaly ulice široké a nástupní ostrůvky jen v nutné šíři. Dneska je to naopak a zužování, případně odebírání pruhů vozovky na úkor nesmyslně širokých chodníků a ostrůvků MHD přineslo toto ovoce. Bojujte proti tomuhle, cyklokativisté, ne proti řidičům IAD, které to také s**e. V úzkém pruhu jsou vozidla holt víc namačkána na sebe, nedivte se. Za sebe mohu říci, že se cyklistům vyhýbám, jak daleko to dá, protože nikdy nevím, který z nich je ožralý a spadne mi pod auto sám. Následná Bouchaliáda s mediálně diktovaným rozsudkem, celoživotním otřesem z ublížení člověku a nahnědlou právnicí za zády mi za to nestojí.

A mstít se cyklistům za prasečinu? Jen to zvedne jejich pocit mučedníků, oni si totiž své prasení neuvědomují - naopak, zdůvodňují si jej "dynamicky přizpůsobivým" výkladem předpisů a články, jako tento, je v tom jedině podporují. Otče odpusť jim, neb nevědí, co činí [Lukáš 23,34].

Třicet tisíc nájezd jsem po Praze nemíval, pravda. Dobrých deset ale jo. Pak jsem dospěl a přesedlal na opravdové dopravní prostředky. Dvoukolé i čtyřkolé. A jako takovému mi vadí, když si kdokoli ohýbá, nebo ignoruje dopravní předpisy tak, že omezuje, či ohrožuje ostatní. Nevidím, například, nic špatného na "macho parkingu", pokud neomezím ostatní účastníky a nevytvořím nebezpečnou situaci (např. uzavřením výhledu). Nevadí mi porušení maximální rychlosti, nastavené "kvůli hluku" na 80 na Cínovecké, kde lze hlukem rušit nejvýše souložící zajíce v okolních polích.

Vadí mi cyklista, který mi skočí z chodníku před auto kolmo. Vadí mi cyklista. který si na přechodu pro chodce vymáhá přednost. Vadí mi cyklista, který si myslí, že mu patří svět. Vadí mi totiž kterýkoli účastník silničního provozu, který svojí arogancí omezí, či ohrozí ostatní. Nechce se mi na stará kolena k soudu.

Caidel 4. 10. 2013, 11:00

Snahy některých trollů jsou skutečně obdivuhodné. Pokud je podobné otravování ve zdejších diskuzích maximum toho, co je v tuto chvíli pro jejich lepší život možné a nutné udělat, máme se tu na světě/v Praze asi krásně.

Nicméně: V popsané trase žádný rozpor s §57 odst. 2) nevidím. Snaha jet při pravé krajnici se s ježděním uprostřed pruhu nebo mezi kolejemi nijak zvlášť nevylučuje, je to zkrátka nejvíc k pravé krajnici jak to daný cyklista vyhodnotí s ohledem na bezpečnost, situaci na silnici, stav vozovky, plynulost provozu apod. (zkrátka samé nadřazené principy).

Předpokládám, že Kadel by asi neměl žádnou zvláštní radost, kdybych to dotáhl do extrému a zaparkovaným autům urážel zrcátka, protože se snažím jet u krajnice co to dá :)

Kadel 4. 10. 2013, 11:21

13: Áááá, už se mi po označení za trolla stýskalo, děkuji. Všiml jsem si, že kdo netleská a neplácá po ramenou, kdo má jiný názor, je zde za trolla. Pakliže je to tak, jsem trollem rád.

DD 4. 10. 2013, 11:29

12: Před kruháčem jste jel v řadě? To jste podle své interpretace porušoval zákon, ne? Protože cyklista podle vás přece má jet co nejvíc vpravo.

Caidel 4. 10. 2013, 11:30

Ale samozřejmě. Vy jste ten jediný se správným názorem a dorazil jste obracet hloupoučké ovečky na tu jedinou správnou víru, co bychom si tu bez vaší jasnozřivosti počali. Opravdu děkujeme za snahu. Jen se nemohu ubránit dojmu, že vaše názory které by se nepochybně lépe uplatnily na novinkach.cz nedávají valného smyslu (jak již mnozí přede mnou poznamenali: jde zkrátka o zásadní nesoulad v ideologii s jakou nahlížíte na svět) a mají zde za význam jediné: provokovat.

Takže v pohodě, všem jste to tu nandal - a teď můžete zas pokračovat o dům dál (a nechat se poplácat po ramenou od kolegů).

Ach jo. Někteří jsou v tom žadonění o krmení opravdu úspěšní, zase jsem se nachytal.

Lei 4. 10. 2013, 11:40

Uf, pořád ta samá písnička - gramofon značky Kadel.

Tolik (nepodložených) starostí o paragrafy, a potom "Nevidím, například, nic špatného na “macho parkingu”, pokud neomezím ostatní účastníky a nevytvořím nebezpečnou situaci (např. uzavřením výhledu). Nevadí mi porušení maximální rychlosti, nastavené “kvůli hluku” na 80 na Cínovecké, kde lze hlukem rušit nejvýše souložící zajíce v okolních polích."

Zdá se, že i ve světě plechu se drží jen těch paragrafů, co je mi hodí.

Kuriózní je ovšem představa machoparkingu, kterým neomezím ostatní účastníky - nechci nic říkat, ale pak to není machomarking, a obráceně... Slůvko sem, slůvko tam, spousta sentimentálních keců a prýskajícího nátěru spořádaného občana (hrdě v plechu). To už to bylo, ty dojemné řečičky o koexistenci. Skoro mě mrzí, že ty náběhy na "háelpéčka" vždycky skončí nedotažené, provětral bych aspoň kapesník.

Vratislav Filler 4. 10. 2013, 11:51

Kadel: Děkuji za potvrzení toho, jak se bezpečně jezdí kruháče, to je fajn. Akorát to "jako auto" je v intencích předpisů zhruba totéž jako držet si odstup od dveřní zóny nebo jet mezi kolejnicemi středem pruhu. Takže před lety, když on ještě jezdil, to sám dělal, zato dneska, když on nejezdí, tak je takové chování zavrženíhodné a musí být na diskusích tepáno hlava nehlava.

Jinak slibuji, že troly už tu na webu krmit nebudu, a to ani nepřímo, formou poskytování prostoru k trolování. Kadle, dostáváte prostor napsat na rozloučenou poslední komentář na tomto webu.

prt 4. 10. 2013, 11:57

Ad 4+6+8+12:
Potěšilo mne, že i Kadel přiznal, že povinnost jízdy při pravém okraji má své limity: "...jsem se vždycky, před vjezdem na kruháč, jako auto choval a jel v řadě. Když řadu podjíždím zprava, nesmím se divit, že auto na kruháč taky vyjíždí doprava a s hodně ostrým úhlem a najednou čumím do pravých dvířek. Pokud jedu za ním, nic se mi nestane."
Ono jet na jednostopém vozidle třeba Karlovými lázněmi, Lidickou či Vyšehradským tunelem vpravo od koleje je nezodpovědné a v rozporu s oním § 4a.

Ad 4: Dopravní značení stanovuje prováděcí Vyhláška 30/2001 MD ČR.

Ta místa pro PČR by se skutečně měla řešit promyšleněji, než prostou likvidací (co třeba částečné stání na chodníku v onom obtížněji využitelném pásu mezi sloupy)?

jonáš 4. 10. 2013, 12:20

On je to zas jen takovej Kadlí herink .. ten §57 odst. 2) samozřejmě nemůže suspendovat obecnej první paragraf týkající se způsobu jízdy, pouze ho rozšiřuje o možnost jízdy po krajnici (která pro normální gumokol nemá zpravidla technickou únosnost, viz §11 (2))

"§11 (1) Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak." A ve zmiňovaných případech tomu zjevně "brání zvláštní okolnosti", tedy koleje či charakter prasácký jízdy některých čtyřgumokolů, domnívajících se zřejmě, že cyklista stojí na místě.

Kadel 4. 10. 2013, 16:31

18: ... Kadle, dostáváte prostor napsat na rozloučenou poslední komentář na tomto webu...

Pokud názorové oponenty "vyřizujete" banem, ani o ten poslední komentář nestojím.

Vratislav Filler 4. 10. 2013, 19:20

Kadel: Zdejší audience nepochybně posoudí sama, zda to, co jste tu předváděl, byla prezentace odlišného názoru, nebo trolling. Přeji hezké diskutování někde jinde.

wanted 4. 10. 2013, 21:20

Všiml jsem si, že kdo netleská a neplácá po ramenou, kdo má jiný názor, je zde za trolla. Pakliže je to tak, jsem trollem rád.

Ze stejnych predpokladu nelze vyvodit vicero platnych a zaroven protichudnych zaveru. Toho si vsiml uz Aristoteles pred bratru 2400 lety. Diskuze je v techto pripadech zcela zbytecna. Nektere mdle existence toto nechapou ani dnes a jeste jsou na to hrde. Skoda, ze svoboda slova neni priznana az po uspesne slozenem testu ze selskeho rozumu...

K clanku bych mel faktickou poznamku. Se zvysujici se rychlosti pri sjezdu se narok na pricny prostor snizuje. Cyklista (ale i motorkar) se prestava vrtet.

Vratislav Filler 5. 10. 2013, 15:58

wanted: No, já nevím. Jasně, gyroefekt něco udělá a ve vyšších rychlostech je ten odpor při najíždění zatáčky cítit, ale i tak mám dojem, že se ty oblouky spíš jen prodlužují, než že by šla dolu odchylka od přímé.

Luděk 5. 10. 2013, 22:09

[24] Vráťa: to je přímo šalamounská odpověď a jsem za ní rád, pokud bys kategoricky vyslovil protichůdný závěr, musel by wanted dostat ban za trolling - a to bych nechtěl, já si jako třetí strana rád vyslechnu oba (klidně i protichůdné) závěry.

DD 5. 10. 2013, 23:50

22: Mě osobně to přijde tak napůl mezi prezentací odlišného názoru a trollingem. S banem každopádně nesouhlasím, i Kadel by měl mít možnost důsledně prohrát.

wanted 6. 10. 2013, 13:34

Ludek: Pobavils ale nerozhodils. Ja nevylucuju diskuzi ohledne predpokladu :D

Vrata: Vychazim z toho, ze pro udrzeni se na temeni kolejnice je nutna nejaka minimalni rychlost (dejme tomu nejakych 20 km/h). Navic se mi zda, ze vetsina uspesnych zavodniku v prejezdu po prkne pres rybnik slape co to da.

Milan 6. 10. 2013, 15:40

Ad (22)
Souhlasím s blokováním uživatele a Vráťovi tímto děkuji.

Je hezké dát každému prostor na to, aby se mohl vyjádřit a případně i znemožnit, na druhou stranu by to nemělo likvidovat podstatu diskuse (a tím i onu dovolávanou svobodu slova), což se Kadelovi úspěšně daří. Svými příspěvky na stále stejné téma Cykloaktivizmus NE! v diskusích pod články na JINÁ konkrétní témata dociluje jediné. Každý si přečte článek, protože ten je avizován na titulní stránce webu. Kdo ale nestihne počátky diskuse, tak při zjištění velkého počtu příspěvků a ještě k tomu velkého počtu příspěvků, které se nevztahují k článku, dojde k rozhodnutí diskusi nečíst.

Málokdo má dnes čas na to, aby mohl číst litanie s malou informační hodnotou. Proto je zásah redakce naprosto na místě a mělo by k němu docházet i na jiných webech (například nakole.cz), kde se běžně stává, že se diskutuje zcela mimo nadhozené téma a v extrémních případech je relevantních příspěvků do 25%.

Petr 7. 10. 2013, 14:45

Při sledování debat s Kadelem je zajímavé povšimnout si následující zákonitosti (stalo se to více než v jedné diskusi - na náhody nevěřím): Kadel nadnese nějakou kritiku situace ve formě dotazu. Dostane na to celé spektrum odpovědí, některé věcně vysvětlují, jiné rozvádějí potřebu změny světonázoru, některé další jsou prostě nesprávné či mimo. Kadel ty věcné opomine a soustředí se na ty ostatní - u nich totiž může i nadále oponovat a kritizovat. Nespokojí se s tím, že už někdo zpočátku jeho původní otázku zcela zodpověděl; má potřebu autory ostatních odpovědí vyučit.

Na tom v podstatě není nic špatného. Nevidím problém s tím, že vytříbí diskuse a že nesmyslné a vnitřně rozporné odpovědi jsou jako takové rozpoznané a že odpovědi vycházející z jiného světonázoru jsou jako takové označené. Měli bychom být rádi, že nám Kadel pomáhá vytřídit plevel a opravit formulace.

Akorát mi vadí, že ty věcné a správné odpovědi v ryku diskuse zaniknou. Že vyznění diskuse není "byla tu otázka a na ni se našla odpověď", ale že to je "nemůžeme se shodnout vůbec na ničem".

Hrabosh 7. 10. 2013, 19:54

Děkuju za zabanování. Diskuse s někým kdo ignoruje vyvrácení vlastních tvrzení z předešlých diskusí a znovu opakuje nepravdivé... Je přinejmenším únavné.

Například explicitně jsem Kadlovi vypisoval že pokud není někde dost prostoru pro předjíždění tak tam ani nemůže dojít k zahájení předjíždění. A dokud není zahájen předjížděcí manévr neexistuje řidič předjíždějícího ani předjížděného vozidla a tudíž se na danou situaci paragraf týkající se povinností řidiče předjížděného vozidla nevztahuje. Ignorováno, opět nám zkusil vnutit paragraf 17. S jízdou u pravého okraje vozovky to samé. Je snad někdo hodlá tvrdit že někdo kdo jede 1,5m od pravého okraje vozovky a 5,5m od levého okraje vozovky tak že jede u levého okraje vozovky (a tudíž nejede u pravého okraje vozovky)? A když už jsme u toho, okraj vozovky je u obrubníku. Jak má cyklista plnit tuto povinnost když okraj vozovky okupují zaparkovaná vozidla? Jako Sagan?

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Jezděme slušně!
Předpisy a etiketa,

Jezděme slušně!

14. května. 2023, 4min. čtení13
Parkování kola na ulici
Lifestyle, Návody,

Parkování kola na ulici

27. prosince. 2022, 17min. čtení5
Na kole ve městě (10): Dopravní nehody
Pokročilí,

Na kole ve městě (10): Dopravní nehody

04. prosince. 2022, 12min. čtení5