O předjíždění kolon

Publikováno: 30. dubna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 02. května. 2014
Publikováno: 30. dubna. 2014, 1 min. čtení
Aktualizováno: 02. května. 2014

Jízdní kolo je ve městě nesmírně efektivní dopravní prostředek, v mnoha případech rychlejší než auta, navzájem se zdržující v pomalu poskakujících kolonách. V Praze je ale vzácná existence vyhrazených pruhů umožňujících pohodlnou jízdu podél kolony ve vlastním prostoru. Předjíždění kolon je tak zásadní dovedností nezbytnou pro maximální efektivitu jízdy na kole v provozu. Předjíždění kolon se někdy považuje za nebezpečné, není to ale rozhodně tak horké, pokud budete dodržovat několik základních bezpečnostních zásad.

Upozorňuji, že tento článek je určen pro středně a více pokročilé jezdce, nikoliv pro začátečníky!

Co na to zákon?

S předjížděním kolon zprava počítají dopravní předpisy, když deklarují, že cyklista při tom musí dbát zvláštní opatrnosti. Implikace vyplývající z dalších paragrafů jsou již ale poněkud rozporuplné: cyklista je povinen použít předsunuté stání, což do jisté míry naznačuje povinnost předjet stojící kolonu, aby se tam dostal. Na druhou stranu, auta se, s výjimkou odbočování vlevo, mají řadit v pravé části pruhu — což zase implikuje, že by pro předjíždění vlastně neměli nechávat místo. Hezký rozpor, odhalující především nekonzistenci zákona o provozu na pozemních komunikacích, pokud jde o cyklisty.

Zase tak těžkou hlavu si s tím ale dělat netřeba: cyklisté kolony stojících aut předjížděli, předjíždějí a předjíždět budou, ať bude litera zákona jakákoliv. Podívejme se raději na to, jak předjíždět kolony bezpečně.

Ani ve Vídni to někdy není žádný med. (Mariahilferstrasse, na které byl pořízen tento snímek, ale už vypadá jinak.)


Cyklista

Požadavek na zvýšenou opatrnost při předjíždění kolony není v zákoně pro legraci. Stojící a „pomalu jedoucí“ kolona jsou dvě rozdílné situace, přičemž předjíždění stojící kolony je snazší. Kritickými okamžiky jsou změny stavu: situace, kdy se kolona rozjíždí, a situace, kdy doposud jedoucí auta zastavují. V praxi platí pro předjíždění kolon zhruba následující zásady:

 • Kolony se zpravidla předjíždějí zprava. Při řazení před křižovatkou byste měli předjíždět zprava kolonu v odpovídajícím řadícím pruhu. Předjíždění kolony zleva má smysl, když je víc místa mezi dvěma řadícími pruhy než vpravo. Předjíždění zleva řidiči dokonce předpokládají spíš. Problém ale nastává v okamžiku, kdy se kolony začnou rozjíždět.
 • Buďte připraveni kdykoliv okamžitě zabrzdit. Nejezděte podél kolony naplno, rozhodně ne přes 20 km/h. Koneckonců, na začátku kolony zpravidla svítí červená, tak kam se hnát?
 • Do pomalu jedoucí kolony je někdy lepší se zařadit. Od cca 15 km/h už se auta pohybují dost rychle na to, aby byla pro vás jízda v řadě přijatelná. Jistěže záleží také na šířce pruhu a situaci před vámi; ve vyšších rychlostech se situace obrací a předjíždění začínají mít pod kontrolou řidiči.
slepe_kolona_200
 • Pozor na mezery v koloně. Je-li kolona před vámi přerušena, může to znamenat, že řidič pouští auto odbočující vlevo.
 • Pozor na auta s vyhozeným pravým blinkrem. Sice to zpravidla znamená, že řidič chce odbočit až na následující křižovatce, někdy ale také může vysazovat spolujezdce nebo odbočovat do dvora.
 • Pozor na boční ulice, vjezdy, mezery v parkujících autech, apod. Ten, kdo tam odbočuje, tak může učinit náhle a bez blinkru.
 • Snažte se nebrat řidičům zpětná zrcátka. Hlavně při předjíždění stojící kolony natěsno, řidítka jsou často v té nejméně vhodné výšce…
 • Nezapomínejte sledovat situaci vpravo od vás, zvlášť, míjíte-li zaparkovaná auta a nemůžete-li si od nich zachovat bezpečný odstup. Chodci mohou chtít využít příležitosti a přejít silnici skrz stojící kolonu.
blindspot_truckviewnet_1
Relativně bezpečná stání cyklisty
jsou modře, nebezpečná červeně.
Modré plochy značí mrtvý
úhel řidiče kamionu.
 • Autobusy a zejména náklaďáky nepředjíždějte. Jedině, když kolona před nimi opravdu natvrdo stojí, nerozjíždí se, a je skutečně dost místa (třeba na krajnici).
 • Před křižovatkou se zařaďte do předsunutého stání nebo před první stojící auto – tím víc vlevo, čím méně místa vám řidič nechal, abyste se dostali do jeho zorného pole.
 • Sledujte auta zastavující na konci kolony. Zatarasit cyklistovi při zastavování cestu nalepením se na pravý obrubník není neobvyklá praxe. Nikdy nebuďte v takové situaci na úrovni předku zastavujícího auta.
 • Jakmile se kolona rozjíždí, je lepší se zařadit. Často je právě tolik místa, že se podél stojících aut v pohodě protáhnete, ale s auty v pohybu to není možné. Potom se pokuste zařadit přímo do kolony, a to dříve než se rozjede. Třeba i na šikmo. Není-li mezi auty dost místa, zastavte aspoň tak, aby vás řidič za vámi co nejlépe viděl, dejte znamení upažením a zařaďte se v okamžiku, kdy mezera vznikne. Je vhodné řidiči poděkovat za spolupráci (pokynutím ruky či hlavy, úsměvem).

Kdy se předjíždění kolony nehodí:

 • Když není dost místa, vzdejte to, zařaďte se do pruhu mezi auta a poskakujte s nimi.
 • Když je provoz slabý. Stojí-li před semaforem jedno, dvě auta a za vámi nikdo, není žádný důvod se před ně tlačit. Zařaďte se za ně.
 • Když víte, že za křižovatkou vás řidiči budou předjíždět s obtížemi, třeba pro úzké pruhy. V takovém případě je naopak lepší nechat si auta odjet a třeba se ještě nechat předjet pár auty za vámi ještě v křižovatce. Malou časovou ztrátu vám mnohonásobně vynahradí to, že vás za křižovatkou pět aut za sebou nebude tlačit na obrubník.

Co hraje ve váš prospěch:

 • Stojící auta vás nemohou přejet ani přitlačit ke kraji (nejvýš vás vezmou dveřmi), proto je můžete považovat za víceméně stacionární objekty a míjet je podstatně těsněji než když jsou v pohybu.
 • Jste-li dobří, vejdete se podél stojící kolony prakticky všude, kam se vejdou vaše řidítka.

Specifickým způsobem předjíždění kolon je jízda po tramvajovém tělese.

Podmínkou těchto manévrů je schopnost se bezpečně zařadit zpět do kolony, v centru jde ale o poměrně často praktikovaný nejbezpečnější způsob zvládnutí kolony. Důležité je nekomplikovat průjezd tramvajím — ty se dají naopak použít jako „razicí štít“ :-) . Více o jízdě s tramvajemi najdete v našem starším návodě.

Řidič

Jak už jsem napsal výše, cyklisté kolony předjížděli, předjíždějí a předjíždět budou. Jde jen o to, aby se tak dělo s minimem rizika, k čemuž ovšem může nemalou měrou přispět i chování řidičů.

Pokud jde o pohyb v pomalu jedoucí koloně, není třeba měnit své návyky. Nebude na škodu, když se při odbočování vpravo naučíte kontrolovat také pravé zrcátko, zda se zezadu náhodou neblíží kolo. Při odbočování přes souběžný cyklopruh, třeba na Vršovické, stejně musíte dát cyklistům přednost — a jedete-li před odbočením méně než třicet, pravděpodobnost výskytu cyklisty přijíždějícího zezadu rozhodně nebude nulová. Kde cyklopruhy nejsou, je sice cyklista ten, kdo má být opatrný, na druhou stranu, ničí pozornost není nikdy stoprocentní. Jste-li ležérní při práci s pravým blinkrem, zkuste to přehodnotit.

Jiná věc je zastavení v koloně před křižovatkou. Jakkoliv to není povinnost, pro osobní auto ani dodávku není zpravidla problém řadit se tak, aby cyklistům zůstal prostor pro předjíždění kolony zprava. Cyklisté jsou součástí dopravy, ve které se každý potřebuje dostat ke svému cíli v rozumném čase. Je to přinejmenším elementární slušnost, v pravidlech cyklistické etikety k tomu nabádáme z opačné strany (pravidlo č. 10). Hovořím samozřejmě o menších autech. S autobusem nebo náklaďákem si s tímhle nemusíte dělat starosti. Cyklista má zpravidla dost rozumu, aby se do duelu s náklaďákem nepouštěl. Tak proč někomu na kole zbytečně bránit předjet stojící kolonu?

V praxi se tak ovšem někdy děje. Situaci, kdy se řidič s osobákem či dodávkou namáčkl na obrubu, ačkoliv měl v řaďáku vlevo od sebe spoustu místa, zažil asi leckdo, kdo po městě pravidelně jezdí. Tohle chování se často považuje za jednání pro dobro cyklisty (brání se tím údajně nebezpečnému předjíždění kolony). Je to ale tak? Není to spíš racionalizace pocházející z toho, že některé řidiče naštve, když je předjede cyklobuzna?

Podívejme se na nějaké „dobré“ důvody pro blokování cyklistů pokoušejících se předjíždět stojící kolony tak, jak jsem je v minulosti porůznu zaslechl:

Důvod první: Auta mají předjíždět cyklisty s nejméně metrovým odstupem, cyklisti se tak nemají co cpát do ještě užší mezery. Tahle úvaha nebere v potaz následující:
1) Auto předjíždí cyklistu v daleko větší rychlosti, následky při případné srážce jsou tím pádem zcela jiné. V řazení před křižovatkou auto zpravidla stojí, nároky na bezpečný odstup jsou tedy podstatně menší.
2) Situaci zde kontroluje a riziko na sebe bere cyklista, který navíc dokáže daleko lépe než řidič posoudit, zda se do mezery vejde nebo ne.
3) Polohu kola v pruhu může cyklista kontrolovat s daleko větší přesností než řidič polohu auta.
4) když se kolona rozjede, cyklista se do ní prostě zařadí.
Jde tedy o velmi rozdílné situace a argument je neplatný.

Důvod druhý: Zabránění tomu, aby cyklistu ohrozily náhle otevřené dveře spolujezdce vystupujícího z auta. Ehm. Když řidič někoho vysazuje, tak to snad ví. A v takovém výjimečném případě je zcela OK, když se na ten obrubník nalepí.

Důvod třetí: Zabránění tomu, aby cyklista najel do auta, které z pruhu odbočuje vpravo. Toto má zdánlivě největší legitimitu, protože nehody, při kterých vpravo odbočující auto srazí cyklistu, se stávají a často mají závažné následky. Ovšem, jsou tu nějaké ty háčky:

1) Zpravidla jde o kolize s nákladními automobily, které cyklistu „semelou“ až dovnitř oblouku vybočujícími zadními koly. A nebo je to tzv. „pravý hák“, kdy řidič odbočí vpravo vzápětí po předjetí cyklisty. Ani jedna situace nenastává ve stojící koloně, která čeká před semaforem.
2) Pravděpodobnost, že „náhodně předjíždějícího“ cyklistu sejme řidič v křižovatce, není větší než ve chvíli, kdy se „preventivně“ lepí k obrubě. Ve skutečnosti bude riziko v křižovatce menší. V řadícím pruhu je spíš jasné, že není kam odbočit, a tudíž se cyklisti budou spíš snažit nějak dostat dopředu. V křižovatce je naopak cyklistovi vcelku jasné, že se kdokoliv může snažit odbočit vpravo, a riziko srážky bude sám aktivně snižovat, ať už snahou zařadit se do kolony, jízdou sice podél kolony, ale „mezi“ auty, nebo připraveností okamžitě zastavit.
4) Jestli auto odbočuje vpravo bez blinkru, je to jeho prasárna.
5) Toto není situace s průběžnými cyklopruhy přes křižovatku, kde má cyklista přednost.

Důvod čtvrtý: Řidič proaktivně brání v tom, aby cyklistu srazilo auto nebo náklaďák před ním. Jak obětavé! Ale taky špatně. Stojí-li před osobákem kamion odbočující vpravo, potom to nejlepší, co se dá udělat, není zablokovat cyklistům další cestu. Lepší je nechat před sebou dva metry místa, aby se cyklista mohl pohodlně zařadit za náklaďák a neměl cukání pouštět se protáhnout skrz kamioňákovy slepé úhly někam, kde se třeba už konečně do té natěsno vyskládané kolony vecpe.

Důvod pátý: tohle vzájemné předjíždění snižuje kapacitu komunikace. Nikoliv. Kapacitu komunikace ve městě určují světelné křižovatky. A tam platí tři věci:

1) Cyklista, který startuje ze svého „chlívku“, reaguje na oranžovou rychleji, takže v křižovatce nezabírá žádný prostoročas využitelný auty;
2) Naopak cyklista, který se rozjíždí někde daleko v koloně a pro svoje bezpečí zabere pruh, akceleruje pomaleji než auta a tudíž projíždí hranici křižovatky s mezerou, do které by se pár aut vešlo — čímž snížil kapacitu komunikace právě o tento počet aut.
3) Předjíždět cyklistu v úzkých řadících pruzích, aby se zabránilo případu „2“, je daleko větší prasárna než nedovolit mu dostat se na stopčáru. Řadící pruhy jsou totiž zpravidla užší než pruh, který následuje za křižovatkou.

Důvod šestý: Vyhnutí se opakovanému předjíždění. Jistěže to může působit špatně na nervy, protože to prokazuje souměřitelnost motorové a bezmotorové mobility. Jenže tím, že cyklista dané auto předjel, si zajistil, že o něm při dalším předjíždění řidič bude vědět. Což možná není taková výhra pro cyklistu ani pro řidiče, ale pořád je to lepší, než když se řidič o cyklistovi dozví až z toho, že šofér toho vanu před ním udělal rychlou vlnku doleva, aniž by se obtěžoval vyhozením blinkru. Krom toho, cyklista, co vás předjede v koloně, bude i dost zdatný na to, aby se při tom následném předjíždění nesvalil nikomu pod kola. A to je přece taky fajn.

Tolik k těm zástupným důvodům proč ne. A teď ještě velmi závažný důvod, proč cyklistům prostor na předjetí zprava nechávat:

Tím, že řidič cyklistu zablokuje, jej ohrožuje více než kdyby ho nechal dojet si do jeho „chlívku“.

Ze dvou důvodů:

1) Cyklista blokující auto zpravidla stejně předjede. Nenamáčkne-li se auto až na obrubu, vezme ho zprava. Namáčkne-li se auto až na obrubu, vezme ho zleva. Jediné, čeho řidič dosáhl, bylo, že cyklistu donutil provést nebezpečný manévr.

2) Cyklista, který blokující auto nepředjede, je tím zpravidla donucený zastavit v nevhodném místě — při předku nebo po straně auta za ním. Což je samozřejmě méně bezpečné, než kdyby stál před prvním autem (ať ve skutečném nebo fiktivním) vyhrazeném prostoru, nebo se zařadil do kolony. Když je dost šikovný na to, aby se do té kolony vecpal, tak rozjíždění zabere pruh: a sníží tím kapacitu křižovatky i plynulost provozu.

Přesto, zařadit se vpravo může být za výjimečných okolností vhodnější. Jsou to tyto dvě situace:

1. Když auto odbočuje vpravo, je první v řadě a křižovatka nemá předsunuté stání. Potom se cyklista může řadit vlevo od auta, aby mu nekřížil cestu — a je to win-win situace. Ovšem poněkud vzácná.

2. když je provoz slabý (!) a opětovným předjížděním za křižovatkou byste cyklistu zaručené ohrozili. Ano, je o něco menší hovadstvo cyklistu zablokovat před křižovatkou, než ho potom natěsno oprat za křižovatkou. Máte-li ale třeba jen malou šanci vyhnout se obojímu, udělejte to tak. Cyklisté vědí, že v úzkých pruzích za křižovatkou nejspíš dostanou při předjíždění co proto, a bezdůvodně se dopředu tlačit nebudou. Na druhou stranu, v delších kolonách, které ke světlům poskakují několik cyklů, je bránění cyklistům v dojetí na stopčáru zcela bezpředmětné.

Rada na závěr

Když se na to necítíte, kolonu nepředjíždějte. Najděte si jinou trasu, třeba sousední ulicí. Náš vyhledávač vám nově umožní zvolit si ručně body, kterými chcete na své cestě projet.

Předjíždíte na kole kolony?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Milan 30. 4. 2014, 23:34

Zrovna dneska jsem si říkal, jestli za jízdu po tramvajovém pásu místo parkování mezi auty mezi Mánesem a Národním divadlem nezaplatím pokutu. U ND stáli dopraváci a tvářili se divně, ale možná to nebylo kvůli mně. Legální způsob jízdy to není nebo je?

Luděk 30. 4. 2014, 23:47

[1] Milan: proč řešit legálnost, máš to doporučené z prahounakole.cz, tak prostě jezdi po tramvajích. Auto nesmí, kolo může, o tom to je.

tik 1. 5. 2014, 03:27

Par mych postrehu:
V kolonach bez predsunuteho stani se spis radim az ZA prvni auto. Mam dojem, ze prvni ridic prilis kouka na semafor a malo na to, co se deje vpravo kolem nej.
Pokud jede kolona pomalu, tak jedu stredem a zabiram cely pruh. On ma dost casto nekdo napad, ze se tam jeste vejde s autem...
Obcas neni na skodu pribrzdit a naopak mavnou na nejake auto, at jede. Ridici to necekaji a dost casto je to potesi.
A jeste jedna: ukazovat, ukazovat ukazovat. i kdyz prasim, tak radsi ukazu, at ti kolem me vidi, kam se to chystam narvat.

Vratislav Filler 1. 5. 2014, 08:02

Milan: Předjíždění kolony po tramvajovém pásu legální nejspíš není. Na tramvajový pás se smí podélně při odbočování nebo objíždění překážky. Konzutloval jsem s jedním expertem na jízdu po tramvajovém pásu, který tvrdí, že pokud kolona stojí, jde o objíždění překážky; tváří v tvář PČR bych toto tvrzení viděl ale spíše jako neudržitelné ;-) .

Luděk: Bezpečnější je to po tramvajovém pásu než po chodníku. To je zveřejnění skutečnosti, nikoliv rada.

tik: Ukazování je dobrá připomínka, i ten přesun do středu pruhu v koloně, všehno. Viz pravidlo 6 ( https://mestemnakole.cz/etiketa/#6 ).

Petr Hluší 1. 5. 2014, 11:06

Jezdím po Praze na kole i v autě a řezení k okraji řadícího pruhu v autě prostě dělám. Hlavně tam, kde vím, že jsou nemocnice. Důvodem tedy není jen zákon, ale co nejsnazší průjezd hlavně vozidel záchranné služby. Samozřejmě když vidím, že je dost místa, prostor vpravo ponechávám. Říkám to proto, že ne vždycky se nutně musí jednat o úmyslné blokování cyklistů.

matka 1. 5. 2014, 13:09

Dovolila bych si ocitovat příslušné ustanovení v celku:
"4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti."

Domnívám se tedy, že předjíždět kolonu v jiném pruhu, než v tom, který bezprostředně přiléhá k pravému okraji vozovky nebo krajnice, není dovoleno a z hlediska bezpečnosti mi to dává smysl.

Luděk 1. 5. 2014, 16:02

[4] Vráťa: samozřejmě, že na tramvajovém pásu je to na kole strašně bezpečné, každý totiž předpokládá, že tam jezdí nejenom pomalé velké tramvaje, ale i neviditelní rychlí cyklisti. Už mi takhle zpoza jediného zaparkovaného auta vyskočily před kolo dvě dívenky, holt auta v tom místě mají zakázaný vjezd, že se neblíží tramvaj holčiny viděly i přes to auto, ale cyklistu (legálně jedoucího po tramvajovém svršku) tak nějak nepředpokládaly. Podobné je to s cyklistama vyskakujícími z mezer mezi auty, chodci přecházejícími skrze kolonu, policajty vyjíždějícími z kolony k případu, ti všichni tramvaj registrují, ale cyklistu tam nepředpokládají, takže ho (občas) ani nevidí.

Ale chápu, cyklista musí být vždycky nejrychlejší (občas i za cenu vlastního života), ten pocit nadsamce/nadsamice, když předjíždíte kolonu, za to stojí ;)

josuk 2. 5. 2014, 09:20

myslím jen, že s úmyslným zablokováním řidičem auta jsem se ještě nesetkal. Možná jen jiné vnímání stejné situace. Ale přece i z pohledu řidiče auta by se jednalo o nesmyslný souboj měkkého lakovaného plechu a plastů s poměrně oděruodolnými součástmi bicyklu. V praze je běžné, že auta řadí cikcak, kvůli rozhledu, kvůli kanálům apod., vlevo je předjíždějí motorky, vpravo kola, a velmi často je zastavení auta nucené, v momentě kdy řidič zastavení nijak detailně neplánoval...atp.
Nemyslím si tedy, že by na tom řidiči mohli něco sami změnit, pokud infrastruktura nebude dostatečně návodná a ty pruhy namalovány prostě prakticky všude, a v křižovatkách zejména.
Jinak návod pro cyklisty perfektní! :-)

Zacyklení 2. 5. 2014, 09:40

Ono je často výhodnější tu kolonu předjíždět zleva, ať už po tramvajovém pásu, či nikoliv. Bohužel to oporu v zákoně nemá, ale je to, myslím, docela bezpečné: řidiči jsou zvyklí spíše na to, že je někdo předjíždí zleva. V Itálii to například je naprosto běžné, a to i v relativně úzkých ulicích, kde se člověk natěsno míjí s protijedoucími auty.

Vratislav Filler 2. 5. 2014, 10:16

josuk: Je to myslím poznat docela snadno. I řadící pruhy jsou někde hodně široké, a když se podíváte dobře, tak zjistíte, že řidiči mají podvědomou tendenci řadit se tak, jak zastavilo auto před nimi. Takže když pět osobáků zastaví tak, že nechají u kraje tři čtvrtě metru, a šestý se na tu obrubu nalepí, jako kdyby parkoval, tak to zrovna neúmyslně nepůsobí. Nejde zpravidla o vytlačování, respektive jsem takovou situaci nezažil, protože si dávám pozor a zastavující kolonu předjíždím zásadně až v okamžiku, kdy auto přede mnou opravdu definitivně stojí. Samozřejmě, něco jiného jsou dodávky, ty jsou širší a mají nárok na to, nechat vpravo místa méně :-) .

Vratislav Filler 2. 5. 2014, 10:21

Luděk: K jízdě na tramvajovém pásu viz ten podrobný návod (stručně řečeno: s tím vším musí cyklista počítat).

Matka: Hm, tak z toho znění možná také vyplývá, že kolonu stojící ve druhém nebo třetím řadícím pruhu může cyklista předjíždět zleva :-) .
Daleko víc z toho ale vyplývá, že zákonodárce nepočítal s tím, že by se cyklista mohl řadit do předsunutého stání v odbočovacím pruhu - jakož i s řadou dalších věcí.

matka 2. 5. 2014, 11:38

Pro jízdu v řadících pruzích platí příslušná ustanovení v silničním zákoně, tudíž cyklista se řadí tak, jako ostatní řidiči, neboť cyklista JE také řidič, navzdory tomu, že jste je v článku rozdělil do dvou rozdílných skupin.
Předjíždět kolonu, která se řadí do levého pruhu na odbočení vlevo po její pravé straně, jenom proto abych se před ně dostal, je čirý nesmysl.
Prosím tedy opravit v článku příslušnou pasáž:
"Kolony se zpravidla předjíždějí zprava. Při řazení před křižovatkou byste měli předjíždět zprava kolonu v odpovídajícím řadícím pruhu."

matka 2. 5. 2014, 12:34

A pokud tak činíte a nabádáte činit i ostatní cyklisty, tak si, prosím uvědomte, že při předjíždění kolony vpravo v levém pruhu, mohou dostat vozidla vpravo od vás kdykoliv zelenou a mohou vás lízat s velmi malým bočním odstupem, třeba právě proto, že mysleli na vašeho kolegu cyklistu a nechávali mu místo při pravém okraji vozovky, kde on může legálně vpravo předjíždět.

Vratislav Filler 2. 5. 2014, 12:51

Zase bych z toho nerad dělal Itálii :-)

matka: Kola a auta mají pro chování v koloně rozdílné strategie. To se s tím, že jsou to také vozidla, nevylučuje.
Situace, kdy člověk předjíždí stojící kolonu v pravém pruhu, může být různá. Někde je signál pro jízdu rovně a vlevo společný a vámi popisovaná situace víceméně nemůže nastat (rozjedou se auta v obou pruzích, nebo aspoň popojedou natolik, že se cyklista zařadí). A i když se rozjede jen pravý pruh, riziko jde velmi snadno eliminovat prostě tím, že se cyklista v okamžiku, kdy se kolona vpravo rozjede, zařadí k autům vlevo. Vaše poslední věta už je pak totální spekulace, která opět prakticky nemůže nastat, protože buďto jede auto vpravo tak pomalu, že cyklistu nedojede, nebo jede tak rychle, že ho cyklista zprava předjíždět nebude, ale zařadí se do té kolony. Hledáte problémy tam, kde nejsou.

matka 2. 5. 2014, 13:12

VF:
Já problémy nehledám. Naopak, jako řidič motorového vozidla nechávám cyklistům dostatek místa při pravém okraji vozovky, protože jako cyklista vím, že tam on mě může předjet/objet.
V ostatních pruzích takové místo pro cyklisty nevytvářím a ani jako cyklista si takové místo nevynucuju.
Prosím příště až budete rozebírat určité zákonné ustanovení, nejdřív ho citujte, ať je všem jasné, co se v něm píše a o čem se v něm mluví.

Vratislav Filler 2. 5. 2014, 14:32

matka: Tento článek nerozebírá zákonná ustanovení, ale zkušenosti ohledně toho, jak na kole bezpečně předjíždět kolony. Legislativa v sobě v této oblasti obsahuje řadu protimluvů.

pavel 2. 5. 2014, 14:41

ad3: souhlasim, v uzkem za prvni auto a vsem davat najevo co budu delat i kdyz to neni lege artis

matka 2. 5. 2014, 14:41

V příslušném ustanovení se žádná řada protimluvů nevyskytuje. Objevuje se v něm 2x! slovní spojení "pravý okraj vozovky", jednou slovo "krajnice" a jednou formulace "vpravo od vozidel".

Vratislav Filler 2. 5. 2014, 14:46

matka: viz úvodní kapitola v článku.

matka 2. 5. 2014, 15:03

VF:
Jistě, rozumím Vám velmi přesně. Myslíte tato slova:
"Zase tak těžkou hlavu si s tím ale dělat netřeba: cyklisté kolony stojících aut předjížděli, předjíždějí a předjíždět budou, ať bude litera zákona jakákoliv"
Myslíte něco jako:
"Zase tak těžkou hlavu si s tím ale dělat netřeba: auta do jednosměrky vjížděli, vjíždí a vjíždět budou, ať bude litera zákona jakákoliv"

Vratislav Filler 2. 5. 2014, 15:48

matka: Myslel jsem větu zařínající "Implikace vyplývající z dalších paragrafů jsou již ale poněkud rozporuplné." K té poslední větě: Nemyslel jsem to tak, jak to píšete. Ale obávám se, že na ploše tohoto příspěvku nebudu schopen vysvětlit vám cokoliv, dokud nepřijmete jako fakt skutečnost, že i když jsou kolo i auto vozidla, různé aspekty jejich provozování* znamenají, že se k nim v konkrétních případech musí přistupovat odlišným způsobem.

*) menší prostorové nároky kola, větší citlivost na provoz u cyklistů, větší citlivost kola na zajížďky a kopce, rozdíl v produkovaném hluku a emisích, zdravotní dopady, bezpečnostní dopady, atd., atd.

Zacyklení 2. 5. 2014, 15:58

[22] V tom je právě ten vtip, že křižovatky se poslední dobou houfně osazují těmi chlívky, protože je to prostě strašlivě jednoduché a nijak to nekoliduje s infrastrukturou pro auta. Zato cyklopruhy se zřizují jen výjimečně až do křižovatky, protože by to stálo nějaké ústupky ze strany motorové dopravy. Takže máme plno křižovatek s cykloboxy, do kterých se nedá rozumně dostat (bez objíždění kolony). A tam, kde nejsou kolony, předsunutá stání jaksi postrádají smysl.

matka 2. 5. 2014, 16:53

Implikace vyplývající z dalších paragrafů za rozporuplné považujete Vy.
Třeba ta povinnost použít představné stání. Doporučují přečíst to ustanovení znovu velmi pozorně a pokusit se významově odlišit spojku "nebo" a spojku "a".
Neboť i průměrně inteligentnímu účastníkovi silničního provozu je jasné, že pokud k tomu kotci tam někde vepředu nevede cyklopruh, tak o jeho existenci cyklista vůbec neví, jakož o něm neví řidič druhého, třetího....pětadvacátého pomalu se pohybujícího či za sebou stojícího vozidla.

matka 2. 5. 2014, 17:22

23.
Na to, proč se ty kotce s kolečkem bez příslušné návaznosti na silnice malují, se musíte zeptat těch, co o jejich malování rozhodují a těch, co jejich malování chtějí.

Táňa 3. 5. 2014, 01:28

@matka: To byste se těch legislativců stejně mohla zeptat i na další protimluvy, na které VF výše odkazuje. Mám otázku. Dnes jsem na křižovatce Michelské s Nuselskou v dobrém úmyslu dostat se do chlívku předjížděla v levém řadícím pruhu zleva, ale nestihla, tak jsem se zařadila, načež mě málem sejmula rovněž doleva zabočující dodávka za mnou. Do které tělesné části mi při tom řidič nadal, nemusím rozebírat. Že mě seknul vědomě, jsem si téměř jistá. Podle vašeho výkladu, co jsem měla dělat za situace, kdy jsou tam dva pruhy, jeden doleva, druhý doprava, kromě stání v koloně? Díky za vyjasnění.

Vratislav Filler 3. 5. 2014, 12:17

matka (24). Na to, proč se nedělají příslušné návaznosti se musíte zeptat těch, co o jejich malování rozhodují a současně je jejich malování nezajímá.

Milan 3. 5. 2014, 12:55

Článek tohoto typu je na hraně a může být dokonce kontraproduktivní. Předpisy jsou nedokonalé a na městské cyklistice je to hodně vidět, protože je to menšinový způsob dopravy. To ale neznamená, že je třeba dávat veřejné návody jak je porušovat. Konec konců žádný právní předpis není za všech situací dokonalý.

Kdo má zkušenosti nebo rozum, ví, že předsunutá stání pro cyklisty mají své opodstatnění a je nutné motivovat cyklisty k jejich používání. To logicky znamená i to, že se musí cyklista k předsunutému stání rozumně dostat. Je jedno, jestli projedu křižovatkou první, druhý nebo někde i třetí. Jsou ale místa, kde už čtvrtý v pořadí bude při průjezdu křižovatkou ohrožen na životě.

Prostě buď se musí prodloužit interval mezi zelenou ze všech směrů nebo se musí odstranit překážky ve sjízdnosti (hrubá dlažba, koleje a křižovatky kolejí...) anebo se musí udělat a preferovat předsunutá stání a doufat, že na oranžovou tam žádný cyklista nevjede a nejlépe i na končící zelenou, což je ale problém poznat, protože žádný odpočítávač v Praze není.

Nejlepším řešením pro cyklisty a pro městskou kasu je zásah do semaforů, což je ale hrob pro automobilovou dopravu. Proto by měl každý řidič jásat, že se malují předsunutá stání a že k nim snad časem i povede nějaká průjezdná cesta (třeba cyklopruh). Pro úplnost je třeba říct, že jsou i jiná pomalá vozidla jako jsou pracovní stroje a traktory, ale těch jezdí v Praze tak málo, že se při nastavení světel neřeší.

Přes výše uvedené je problematické veřejné navádění k jízdě po tramvajových kolejích a předjíždění kolony i tam, kde není důvodem dostat se do předsunutého chlívku, ale jen a pouze předjet stojící kolonu. Jaký je pak rozdíl mezi cyklistou, motocyklistou, řidičem malého nebo velkého auta atd.? To je zcela oprávněný dotaz, který ale napadne každého trochu soudného člověka.

Je to zbytečná munice do zbraní odpůrců městské cyklistiky, protože to potvrzuje jejich slova, že městští cyklisté jsou anarchisté, které je třeba vymýtit nebo srovnat, a že na jejich návrhy a podněty je třeba pohlížet obezřetně, neboť hledí jen a pouze na sebe a ostatní nejlépe aby nebyli.

matka 3. 5. 2014, 13:21

Taňo, je mi líto, co se vám stalo. Nicméně vy předci víte, za jakých podmínek a kde smí řidiči předjíždět a jaká pravidla pro předjíždění platí, že?

David 3. 5. 2014, 14:53

27) naprosto souhlasím, že takovýto článek může být kontraproduktivní. Možná by nebylo od věci napsat co je ještě zákonné a co ne, a vyjádřit politování nad tím, že z důvodů bezpečnosti jsou cyklisté mnohde nuceni jezdit po tramvajovém pásu. Tato situace není optimální a měla by vést k zamyšlení nad současnou právní úpravou. V policejních statistikách se najde dost podpůrných příkladů. Klasický případ: Trasa mezi zastávkami Plzeňka a Na knížecí. Pokud vyjíždím s tramvají současně z předchozí zastávky (Smíchovské nádraží či semafory za Andělem), nemá tramvaj šanci mě mezi jmenovanými zastávkami dojet. S časem na nastoupení lidí to prostě nezvládne. Směrem Na knížecí přitom ve vozovce není v několika úsecích dost místa, aby mě auto mohlo bezpečně přejet zleva kvůli malé šířce jízdního pruhu a oddělovacímu pásu mezi tramvajovým pásem a vozovkou. Přesto zde většina řidičů předjíždí cyklistu za každou cenu a nedbají ani na velmi nerovný povrch, který brání cyklistovi jet pokud možno rovně a bezpečně (alespoň ne s mou šířkou plášťů). V opačném směru se situace opakuje. Pokud mě dojedou auta a já jim neuhnu doprava na rozbité kostky ale zůstanu ještě cca. 100 m na tramvajovém pásu, tak mě auta pohodlně předjedou před ostrůvkem a kolem ostrůvku zprava a neohrožují mě v zúžených místech na začátku a konci ostrůvku a kolem kanálů. Je to smutné, vím že prasím a porušuji předpisy, ale rozhodně je to MNOHEM bezpečnější a nikoho neohrožuji a ve finále ni neomezuji, protože auta nezdržím - a to stojí za zamyšlení. Samozřejmě, jen blázen by se cpal před tramvaj vyjíždějící právě ze zastávky. Legislativa to ale řešit nemusí, protože nepřipouští jízdu cyklistů po tramvajovém pásu - pokud místní úprava nestanoví jinak. A jeden příklad k předsunutým stáním, který mi denně trochu zvedá žluč z pohledu cyklisty. Křižovatka Badeniho a Milady Horákové. Předsunuté stání je ve zúženém místě, takže se k němu cyklista nemůže dostat, protože auta tam stojí na těsno, autobus a auto se za stání vedle sebe nevejdou. Kupodivu - při malování vodorovných značek na to bylo myšleno a cca. do vzdálenosti 5 m před předsunutým stáním je zákaz zastavení. Denně tam ráno potkávám stejné řidiče (alespoň některé) a až na na výjimky všichni zastavují až na předsunutém stání a na zákazu stání. Přesto že ví, že tam jezdí cyklisté pravidelně. Přesto že ví, že tam předsunuté stání je. Přesto že ví, že z křižovatky vyjede cyklista dřív než oni. Tady stojí za to říct, že případě neprasí jen cyklisté, což cyklisty samozřejmě neomlouvá. Přesto se domnívám že mám právo opatrně předjet auta zabírající předsunutá stání. A vždy se směji při vzpomínce, jak jsem jednou při zastavení na tomto předsunutém stání omylem škrtl jedné blondýnce v novém Mercedesu stojícím tamtéž (těsně za mnou na zákazu stání bylo další auto) o levé zrcátko. Okamžitě jelo dolů okýnko, i když jsem jen lehce crnkl o zrcátko rukou. Omluvil jsem se, skutečně to nebyl úmysl. Když ji to neuspokojilo, podotkl jsem, že kdyby sama neporušila hned dva předpisy, tak by se jí to určitě nestalo. Málem vyletěla střechou:o) Ale tam kde cyklisté předjíždí kolony po tramvajovém pásu "jen" kvůli rychlosti se žádný cyklista nesmí divit, když dostane pokutu, nebo ho někdo "sejme". O to více bychom se měli jako cyklisté snažit o legalizaci jízdy po kolejích tam, kde je to vhodné a bezpečné. Např. na Smetanově nábřeží.

Mosquit 3. 5. 2014, 15:47

Na ta zrcátka pozor, věta "Snažte se řidičům nebrat zrcátka" mě nadzvedla ze židle - na to si dávejte sakra pozor, a nedivte se, když se proti vám někdo ohradí - ono i zrcátko na moji škodovku stojí přes 10 tisíc, k tomu nějaká práce, lakování, ...

matka 3. 5. 2014, 16:41

No a když už si o tom tak povídáme, co kdybychom si řekli, co je to vlastně ta kolona vozidel.

matka 3. 5. 2014, 21:24

Taky si myslím, že tohle není zrovna moc dobrý způsob, jak dostat víc lidí na kola.
Na otázku, kam že to tak strašně moc spěchám, že musím nutně předjet ty čtyři auta v řadícím pruhu, si musí odpovědět každý sám.
Stejně jako na otázku, zda by tohle doporučil svému 15-letému potomkovi s tím, že už je fakt na tom kole dobrej, docela pokročilej, tak ať se těch "kolon" nebojí a moc to neřeší.

Vratislav Filler 3. 5. 2014, 21:40

Optimální stav by byl, kdyby ke každému předsunutému stání vedl cyklopruh. Tento stav tu nemáme a tak se s tím prostě musíme porvat, jak to jde. Tento návod slouží k tomu, aby 1) upozornil na věci, na které si při předjíždění kolony skutečně musíte dávat pozor, 2) dostal lidi, kteří ty kolony předjíždějí například na Smetaňáku po chodníku, někam, kde nadělají méně škody.
Praxe je taková, že zkušení jezdci, se kterými jsem článek před vydáním konzultoval, jezdí víceméně popsaným způsobem, ať si to kdo chce hodnotí jak chce. Město je to naučilo. Samozřejmě uvítám komentáře k věcem, které nejsou napsané nejšikovněji.
Samozřejmě je obtížné hledat tu hranici, kdy se ještě jedná o reakci na nedostatečnou infrastrukturu, a kdy už je to sobectví. Upozorňuju ale na to, že za přítomnost kolon na Smetaňáku i jinde cyklisti fakt nemůžou.

Vratislav Filler 3. 5. 2014, 21:52

Milan: Jo, vyklízecí doby, to je další kapitolka. Ono zase jejich prodloužení by leckde vedlo k tomu, že by se ty křižovatky začaly jezdit masově na červenou. Někde jsem viděl blikající zelenou i pro IAD. To by mohlo být řešení - pokud tedy na kole na blikající zelenou nezastaví člověk tak, že ho borec, který to chce projet na oranž, přitom nesejme. Zvlášť u velkých křižovatek je prostě nakonec nezbytné udělat extra signalizaci a příjezd ke křižovatce, ať v holandském, dánském, německém nebo pohnojeném českém provedení.

Na tu legalizaci jízdy po kolejích se zeptám. Imho to bude velmi problematické. Pominu-li šílenství, které takový návrh vyvolá jen tím, že zazní, pak tu zůstává faktický problém s jízdou na čočky a tím, jak zajistit, aby se cyklisti necpali těsně před tramvaje opouštějící zastávku.

Táňa 3. 5. 2014, 23:31

@matka (28): Nevím, čí předky máte na mysli, a právě tak nevím, jak se mám ve zmíněné situaci chovat coby cyklista, pokud nemám plně kopírovat pravidla pro řidiče aut. Podotýkám, že většinou tak dělám a snažím se neprasit. Proto se do chlívku za každou cenu necpu a když to nejde, tak počkám mezi auty (byť za chlívek jsem radši z prostého důvodu, že se tam při čekání nedusím). Tahle má anekdota směřovala spíše k tomu, že cyklista křižovatku opustí rychleji z chlívku a navíc při odbočování doleva bude pro něj imho bezpečnější držet se na vnějším oblouku, než když bude auta za sebou zdržovat na křižovatce typu Michelská, jak jsem udělala já. Tím pádem jsme zpět u předjíždění zprava.
Souhlasím, že pobízení k porušování zákona není vhodné, myslím, však že ten článek čtou hlavně lidi, kteří si problematických aspektů jsou převážně vědomi, a vaše reakce je trochu přehnaná, resp. nenabízí konstruktivní řešení. Na závěr, můžu se zeptat (jsem tu nová, tak se omlouvám, jestli to všichni ostatní vědí): Vy po Praze na kole jezdíte? Díky za odpověď.

matka 4. 5. 2014, 09:31

Táňo, hluboce se Vám omlouvám za ty předky. Ano byla to moje chyba. Člověk, který udělá chybu, by se měl zamyslet místo toho, aby si stěžoval, že mu někdo jiný za tu chybu vynadal.
Ano, jezdím na kole po Praze i jinde a věřte mi, že to jde i bez předjíždění kolon v levém či jakémkoliv jiném řadícím pruhu. Já totiž nejsem tak moc důležitá a nikdy nespěchám tolik, aby můj příjezd někoho nějak výrazně ohrozil.
Řekněte, jak douhá bya ta kolona v tom levém pruhu, kolik těch aut jste nakonec předjela a kolik času jste nakonec tím manévrem sobě ušetřila?
Dloho jsem přemýšlela, zda sem ten link mám dát, ale mysím, že i drastická prevence je lepší, než blbý konec.
http://www.zvraceny.cz/video/61722-smrt-motorkare/

matka 4. 5. 2014, 09:43

Pobavila mě hláška, která se mi tu objevila o tom, že než se můj příspěvek zobrazí, budu si muset chvíli počkat.
Jo, ráda si počkám, nikam nespěchám. Takové návěstí, by se mohlo klidně zobrazovat i některým účastníkům provozu, kteří spěchají příliš moc.
Takže, pokud si jste tam moc jistí tím, že máte vaše kolo vždy a stále pod kontrolou, máte malé nároky na prostor, umíte vždy včas a bezpečně reagovat na vzniklou situaci, umíte rychleji zabrzdit a rychleji akcelerovat než všichni kolem Vás, tak holt jeďte. Bůh s Vámi, i drobnou chybu odnesete vy.

josuk 4. 5. 2014, 13:13

25 Táňa: pokud je jeden pruh doprava, druhý doleva cyklista předjíždí vpravo svůj (!) pruh. Na skútru se občas pustím do předjíždění kolony svého pruhu vlevo, ale prakticky jen v situaci, kdy osobně vidím jak padá červená a tudíž jsem si jistý že mám dost času dostat se až před čelo. Podle mého jen narážíme opakovaně na skutečnost, že pravidla a značení se vyvíjí, možná mění příliš často a ještě neexistují žádná nepsaná pravidla, kterými by se cyklista mohl řídit. Cyklistů je zatím málo, každý má nějaké svoje finty a je asi potřeba nějaký čas vydržet než se to srovná.
Itálii jsem mohl zažít na skútru a byl jsem poměrně rychle vyveden z dojmu, že tam žádná pravidla pro motorky nejsou. Jsou! Asi nepsaná, ale všichni je dodržují (i řidiči náklaďáků mají totiž v garážích připravený svůj skútr). U nás spousta cyklistů nejezdí autem, spousta řidičů mot.voz. nejezdí na kole, tak asi proto to tak vypadá.. a na miliardu ujetých kilometrů máme tuším dvojnásobek mrtvých co „blázniví“ italové. Vydržet! ;-)

Jitka 4. 5. 2014, 14:23

Děkuji za článek, určitě mi pomohl v orientaci. A upozornil i na některé věci, kterých si jako řidič (bez praxe) a cyklista mírně pokročilý, (který čím dál více opouští chodník a pouští se i do rychlejšího provozu) musím dávat mnohem větší pozor, než jsem dělala.

David 4. 5. 2014, 15:17

32: Svému synovi bych dostat se bezpečně na předsunuté stání určitě doporučil, protože projekt křižovatku je rozhodně bezpečnější z předsunutého stání, kde může cyklista využít své kratší reakční doby a tím lepší akcelerace při zelené, než při pozvolném rozjezdu v koleně, kde o tuto výhodu přijde a naopak má oproti autům delší vyklízecí dobu, jak již bylo řečeno.
35: Po Praze jezdím na kole do práce, takže denně, a to čtvrtým rokem. Rok jsem jezdil Barrandov - Vršovice (cca. 15 km jedna cesta), teď jezdím Barrandov - Dejvice (14,5 nebo 16,5 km dle zvolené trasy). Je to rychlejší než MHD, ale dražší (kvůli servisu) a pomalejší než autem, ale nerad smrdím ostatním a rád se hýbu:o) Pravdou ale je, že v zimě a dešti to má i své nevýhody...

Charles K. 4. 5. 2014, 16:14

Nevim, jestli to tu nekdo uz zminil, ale chybi mi tam dost podstatny bod pri predjizdeni kolony zprava a to davat velky pozor na zastavena auta pred krizovatkou, z kterych muze vystupovat spolujezdec. Ridic ani spolujezdec neocekava v takovem pripade zadne nebezpeci a zpravidla se nerozhlidne, zda je mozne otevrit dvere...

Vratislav Filler 4. 5. 2014, 17:29

Mosquit, Charles: Díky za technické připomínky, až to budu překlápět do stránky, vezmu v potaz - přepsat varování před zrcátky, upozornit více na možnost vystupujícího spolujezdce (je naznačeno, ale ne řečeno).

matka 4. 5. 2014, 18:25

Že je každý cyklista při výjezdu z křižovaky rychlejší než každé auto je mýtus pocházející z minulého tisíciletí. Já jsem s autem rozhodně při rozjíždění rychlejší než na kole. Nemusím nic řadit, nemusím pouštět spojku.
Předsunutá stání mají smysl, pokud k nim vede cyklopruh, pak samozřejmě nejde o žádné předjíždění, ale o souběžnou jízdu. Mají smysl, pokud je v provozu cyklistů více, pak samozřejmě třeba dva nebo tři cyklisté v tom boxu se souběžně rozjedou rychleji.

Vratislav Filler 4. 5. 2014, 20:34

matka: No vida, konečně se dostáváme k jádru pudla, které zní: Proč tedy k předsunutým stáním zpravidla nevedou cyklopruhy?

matka 4. 5. 2014, 20:56

VF: Ano, proč se kreslí cykloboxy, ke kterým nevedou cyklopruhy? To jsem se ptala již na začátku.

Vratislav Filler 4. 5. 2014, 20:58

matka: Ne, to je zcela jiná otázka.

matka 4. 5. 2014, 21:05

Já na svých pravidelných trasách vím, kde jsou. Ale, když zabrousím do méně známé části, jsem ztracená. Poraďte mi, jak poznám, že se dopředu nehrnu zbytečně, protože tam nebudu mít možnost se před ostatní zařadit.
Jak vy to poznáváte?
Nebo prostě jen jedete a buď tam je nebo tam není?

David 4. 5. 2014, 22:45

matka: Možná by to chtělo trošku ubrat na agresivitě "argumentů". Možná máte auto s výbornou akcelerací, automatickou převodovkou a brilantní postřeh i řidičské dovednosti, ale pořád pro Vás bude bezpečnější, když budete jako cyklistka stát v cykloboxu než někde v koloně. Ani to že cyklobox na dané křižovatce je Vám ale v Praze nezaručí, že po předjetí kolony v něm nenajdete stát hudbou se otřásající BMW (výběr značky je zcela náhodný). Proto předpokládám, že většina cyklistů se po předjetí kolony v místě kde není cyklobox chová stejně jako když předjede kolonu v místě, kde v cykloboxu parkuje "auto-terorista". Pokud je víc místa (a tedy bezpečněji) při pravé krajnici nebo mezi auty, zůstanou stát ve volném místě na úrovni prvního auta. Pokud je více místa a tedy bezpečněji naopak před prvním autem, předřadí se tam (a logicky zůstanou na okraji, kdyby měl předjetím popuzený šofér tak výborné auto a dovednosti jako vy a snažil se cyklistu "trhnout" okamžitě jakmile blikne oranžová, nebo lépe jakmile padne chodcům červená). Intiutivně se tak řadí asi každý cyklista, který vyjede v Praze do provozu - a ani o tom moc nepřemýšlí... Trochu se to tu cyklí:o)

Vratislav Filler 5. 5. 2014, 07:34

matka: V mapě je máme vyznačená červenou čárkou v místě stopčáry (pokud o nich víme). Např na křižovatce Michelská - U Plynárny ( http://mapa.prahounakole.cz/?zoom=18&lat=50.05446&lon=14.4534&layers=_Pzefsmpur ) jsou na všech ramenech. Na světelných křižovatkách upravených v posledních 3-4 letech je velká šance, že budou, doplňují se i do starších. Jde-li tedy o světelnou křižovatku, šance je dost velká.

matka 5. 5. 2014, 07:38

VF:
Navíc nechápu, proč se na to ptáte tady v diskusi a zrovna mně. Já nejsem dopravní expert a neradím cyklistům, jak mají předjíždět auta v řaďácích a mezi radícími pruhy. Ani neradím řidičům (motorových vozidel), jak se mají chovat oni, aby to těm cyklistům umožnili. Protože efektivita. To děláte vy. Vy musíte vědět, jak to to ten předjíždějící cyklista a ten předjížděný řidič (motorového vozidla) má poznat.

matka 5. 5. 2014, 07:57

VF:
Řekněte mi, jak ten řidič, jedoucí na víceproudé silnici, pozná, že ten cyklista předjíždějící mezi pruhy, předjíždí zleva a bude se tudíž chtít zařadit zpět vlevo, nebo zda předjíždí zprava a bude se chtít zařadit vpravo?

matka 5. 5. 2014, 08:28

VF:
Vysvětlete mi, prosím, co přesně dělá ten cyklista na vašem druhém schematickém obrázku. Myslím toho modrého cyklistu, co se vyskytuje MEZI dvěma proudy aut. On vyjíždí z levého okraje pravého pruhu do pravého okraje levého pruhu a těsně před křižovatkou (bez předsunutého stání) jede bud dál rovně v levém pruhu nebo se tlačí před auta v pravém pruhu.
Co on teda dělá? Předjíždí vpravo nebo předjíždí vlevo?

Luděk 5. 5. 2014, 12:19

[39] Jitka: hlavně předpokládejte vždy tu horší možnost, plno potenciálně nebezpečných situací souvisejících s míjením aut vpravo či vlevo a s jízdou po tramvajovém svršku zde popsáno vůbec není, člověk tyhle zkušenosti získá až za jízdy. Samozřejmě hodně pomůže, pokud má člověk zkušenosti nejen s kolem, ale i s řízením auta v městském provozu, pak porozumí dost jevům, které ryzímu cyklistovi spadnou jen do škatulky "schválnosti".

Vratislav Filler 5. 5. 2014, 13:15

matka (50-52): Neptám se vás konkrétně. Jen předkládám otázku, která má s celou touhle věcí hodně velkou souvislost. Otázku 51 nechápu - k čemu by to řidiči bylo? Chce-li předjíždět cyklistu vpravo od sebe, nechť ho předjede, má-li na to bezpečný boční odstup, je-li cyklistou předjížděn, nechť se nechá předjet. Pokud jde o obrázek s pozicemi cyklistů, pak ten především ukazuje, ve kterých místech vás řidič náklaďáku uvidí, a ve kterých ne.

matka 5. 5. 2014, 13:17

48.
Davide, prosím, neobviňujte mě z přílišné agresivity mých argumentů.
Mít automatickou převodovku neznamená automaticky, že jsem "řidič - terorista", že jsem předjetím cyklistou "popuzena" nebo, že se ho snažím za každou cenu "trhnout". A už vůbec to neznamená, že si myslím, že mám nějaké "lepší dovednosti" než ostatní.
Nedomýšlejte věci, které v příspěvcích nepíšu. Děkuji.

matka 5. 5. 2014, 13:29

54.
Proč by měl předjížděný řidič vědět, že je předjížděný?
No proto, že jako předjížděný má také nějaké povinnosti:-))
Chce vědět, zda ten cyklista zrovna předjíždí toho vedle vpravo nebo předjíždí jeho vlevo, protože mu to jeden z nich (ten předjížděný) musí umožnit.
Nebudu se už ani ptát, jak vůbec ten cyklista takové předjíždění signalizuje.

matka 5. 5. 2014, 13:42

VF: Dovolím si na závěr ještě poznámku.
Oni ti řidiči motorových vozidel opravdu nechtějí cyklistu zranit nebo, nedej bože, zabít. Proč by to měli chtít?
Dávají si na ty cyklisty pozor, což je jedině správně a dobře.
Ale není dobře na to automaticky spoléhat nebo dokonce toho využívat.

David 5. 5. 2014, 14:43

55. Matko, větou "Možná máte auto s výbornou akcelerací, automatickou převodovkou a brilantní postřeh i řidičské dovednosti, ale pořád pro Vás bude bezpečnější, když budete jako cyklistka stát v cykloboxu než někde v koloně." jsem jenom vyjádřil předpoklady, za kterých budete v autě při rozjezdu na semaforech rychlejší než průměrný cyklista. Již konec věty naznačuje, že teroristou rozhodně nemyslím Vás, to bych napsal příspěvek trochu jinak. Měl bych snad? Nevím sice kdo je zde odborníkem na domýšlení nenapsaných věcí, ale možná již odtuším, kdo je tu ještě vztahovačnější než já ... a to je co říct:o).

Jitka 5. 5. 2014, 16:39

Děkuji Luďku, bohužel auto nevlastním a tedy přestože mám řidičák již 10 let opravdové zkušenosti z provozu mám až teď co jsem začla jezdit do práce na kole. Snažím se brát ridiče s rezervou a doufám, že i oni mi občas odpustí nějakou tu nedokonalost, když třeba zatáčím před Národním divadle na kostkách s kolejemi a rozplácnu se jak žába a všichni koukají jak se seškrabuji ze země trochu pomaleji než by potřebovali a musí šlápnout na brzdu. Nebo když musím zabrat celý pruh v Revoluční přitom kdyby tam byla rovná dlažba myslím, že by se tam vešel celý cyklopruh i s autem.

Milá Matko myslím, že by jste svou energii mohla věnovat několika mailů do místních městských částí a myslím, že by se vaším přičiněním mohlo mnoho kolizník úseků v Praze zlepšit k obou strané spokojenosti jak cyklistů tak automobilistů. Ona totiž salámová metoda kterou se dnes staví a žáby na prameni, které za to zoodpovídají potřebují více impulzů aby se nám tu žilo lépe.

matka 5. 5. 2014, 16:58

Jitko, to máte pravdu.
Problém je, že s argumentem "cyklisté prostě kolony předjížděli, předjíždějí a předjíždět budou bez ohledu na literu zákona" nebo s argumentem: "když můžou cyklisté předjíždět zpava po pravém okraji vozovky stojící nebo pomalu jedoucí auta, mohou to dělat i kdekoliv jinde" nebo s argumentem "proč by měl řidič vědět, že je předjížděn?" se s Vámi jaksi nikdo moc bavit nebude.
Mám ve zvyku jako spolujezdec mimopražským řidičům připomínat, aby nechávali vpravo před křižovatkou místo pro případné cyklisty. Můžu Vám říct, že jakmile se jim začne cyklista motat zprava zleva, tak znervozní, nejsou na to zvyklí a už ani to místo vpravo nenechají.
A v tom je ta potíž.

Vratislav Filler 5. 5. 2014, 17:33

matka: Vy to totiž strašně dramatizujete. Zeptal jsem se, k čemu je řidiči sedícímu právě v autě, co se nemůže hnout ani o píď, jestli kolo, míjející jej z libovolné strany, bude někde daleko před ním pokračovat vlevo nebo vpravo. Protože když auta jedou, je to úplně jiná situace, která zpravidla zahrnuje zpětné zařazení cyklisty zpět do kolony.

Jestli se chcete tématu dále věnovat, nabízím Vám, abyste mi na mé cestě do práce ukázala váš způsob jízdy v různě konfigurovaných kolonách, včetně např. řazení do levého pruhu v tomto místě: https://mestemnakole.cz/app/uploads/2011/01/sporilovska_dc.png . Sraz si můžeme dát na křižovatce Hlavní a Senohrabské zítra v 7:55. Na kole jezdím ráno do práce, ne na výlet, takže hezky po Chodovské, Bohdalecké a u Slavie doleva na Vršovickou, rozhodně žádné kličkování přes Slatiny. Máte možnost předvést mi, jak se to má správně dělat.

matka 5. 5. 2014, 17:50

Pane Fillere, zítra v 7:55 já už budu sedět ve své práci, převlečená a umytá po své cestě na kole:-))

matka 5. 5. 2014, 18:03

Ale můžeme se sejít zítra v 16:30 v Karmelitské. Vystoupáme si spolu Petřínem, tedy pokud mě nebudete moc honit, protože já v duchu toho článku o ženách jezdím na kole ze zdravotních důvodů, vyhýbám se, pokud to jde, provozu, tužím fyzické i psychické zdraví a je mi to ku prospěchu.
Jo, kolo je fajn.

Jitka 5. 5. 2014, 19:12

Máte pravdu první připomínka je to trochu pobuřující, ale pravdu máte oba argumentovat by se tím nemělo, bohužel to bude fakt až do té toby než se některé úseky zlepší. A pak si myslím, že to Vratislav F. psal s nadsázkou a hlavně článek byl určen cyklistů protože byl publikován na stránce určené cyklistům. A možná bude ještě hůř jestli nám Blanka přivede do Prahy více aut a náplavka bude určena pro transit.

U druhé narážky - nejsem si uplně jistá nesledovala jsem všechny komentáře, ale pokud auto stojí v koloně a vedle je tramvajový pás (případně odbočující pruh), tak přeci musí být připraven na to že ho tramvaj předjede tedy potencionálně i cyklista. A tedy budeli chtít vybočit z řady musí dát minimálně blinkr a podívat se jestli něco nejede, v takovém případě nemůže dojít k ohrožení. A vystupují li lidé má se tak dít na krajnici zase z blinkrem a člověk co z auta vychází se taky musí rozhlédnou po chodníku případně v silnici a když to neudělá tak se nemůže divit že ho převálcuje důchodce na trojkolce či segway.

Nejsem si uplně jistá co myslíte tím kdekoliv jinde. Ti co předjíždějí kolony to dělají z jednoduchého důvodu, nechce se jim čekat v tom smradu a to že k tomu člověk jednou použije levou či pravou stranu je myslím jedno. Protože se před takovým manévrem musí soudný člověk podívat za sebe stejně jako to dělá řidič když kouká do zpětných zrcátek.

Stejně jako když má řidič hodit blinkr když předjíždí aniž by vybočil z původní dráhy on totiž ten další řidič netuší že tam jsem já jako cyklista a řízne mě s 10 cm odstupem a ještě si zatroubí abych joo uskočila ikdyž nemám kam ono tam je totiž svodidlo hustě porostlé křovím. A už jsem napsala několik mailů ať s tím křovím něco dělají, ale je to buť moc práce nebo prostě není zájem.
Třeba kdyby bylo více obousměrek na Praze 1 a 2 a taděsně děravá a hrbolatá dlažba v některých ulicích by se opravila, zvýšila by se prostupnost města pro cyklisty a ubylo kolon které musí předjíždět cyklista v levo a po kolejích. Bohužel zájem není a těch co by chtěli změnu asi taky není dost, když to těm městkým částem stále prochází můžou si stavět Blanky bez dalších opatření jako jsou carpooly, podpora bezmotorové dopravy, mhd a jiné méně zatěžující a zaplňující dopravy jako je cyklistika a chůze.

matka 5. 5. 2014, 21:23

Jitka:
Jo, jo.
A představte si, že nějaký autař někde na webu ostatním autařům napíše:
"Hele, nebudem to dramatizovat. Odjakživa jsme předjížděli cyklisty bez blinkru, tak to budeme dělat i nadále, ať si je v předpisech, co chce."

tik 5. 5. 2014, 22:31

@matka: nakrmime trola.
Je pekne dbat na doslovne zneni zakonu. Mame zakazane vrazdy. Mame zakazane kradeze. Mame zakazenou jizdu na cervenou. Zakon to specifikuje velmi podrobne, vcetne taxativniho oceneni trestu.
A hle - vrazdi se, krade se, jezdi se na cervenou.
Takze co?
Budu mluvit za @vrata - tohle NENi clanek "pravnicke minimum pro cyklisty". Je to soubor praktickych rad, jak s co nejmensim ohrozenim sebe/okoli prezit jizdu na kole v Praze.
Nic vic, nic mene.
Muzes tu stokrat citovat zakon - a co je tvym cilem ? Zaprudit si ? Ukazat ze jsi lepsi clovek? Ukazat, ze ty zakon dodrzujes a ostatni ne ? Cechackovsky ukazat "hele, ti jsou ti spatni, ti striktne nedodrzuji zakon. Ale meli by..." ?
Hele, fakt nevim. Pripominas mi fanaticke cleny ruznych seskupeni ( a je jedno, jestli variaci na osbid ci auto-mat), kteri tu hlasaji svou pravdu, protoze maji potrebu hlasat. Vysvetlovat. Usmernovat. Vychovavat.
Mohl bych stupnovat k "narizovat, trestat, ovladat", ale to bych ti podsouval uz prilis.
Nebo ne ?

Táňa 5. 5. 2014, 22:50

36 matka: Milá spolucyklistko, že jsem na té Michelské udělala chybu, jsem nepopírala, že mě řidič seknul, když jsem už v koloně před ním stála, ale při rozjezdu byla pomalejší než on (ne že bych mu tam vlítla na poslední chvíli), a ještě na mě řval, jsem pouze konstatovala v kontextu toho, že jsem pochopila, že dle vašeho názoru nemám zprava co předjíždět. Jestli jsem vás pochopila špatně, omlouvám se. Aut bylo 4 nebo 5 a za každou cenu si opravdu nemusím dokazovat, že jsem nejrychlejší - v sukni na městském kole vím, že nejsem:) Přesto jezdím po silnici, jízdě v protisměru, tramvajovému pásu, natož chodníku se, seč můžu, vyhýbám, tramvaj na zastávce nepředjíždím, po přechodech kolo vodím, ve Vyšehradském tunelu sesedám atd. Na vašem místě bych tedy ubrala na konfrontačním tónu, který jste tu z nějakého důvodu zvolila, a radši bych odpověděla na vážně míněnou otázku. To místo vás udělal josuk@38, kterému tímto děkuju.

A díky Vráťovi Fillerovi za celý článek, poučila jsem se v několika aspektech. Snažil se s maximálním možným ohledem na stávající právní rámec a zkušenosti s reálnými provozními podmínkami v Praze poskytnout pár rad, jak dát vlkovi nažrat, aby koza zůstala celá a všichni jsme to přežili, což se mu podle mě docela dobře povedlo.

Dopravní předpisy v mnoha ohledech na cyklisty nemyslí, což neznamená, že cyklisti smí prasit. Nesmí a bohužel mnoho z nás to dělá (za což mám kolikrát chuť je srazit z kola). Restriktivní výklad, resp. otrocká aplikace předpisů na všechny "řidiče" však taky není řešení, protože to neodpovídá realitě ani nesplňuje nároky bezpečnosti jak řidičů aut, tak "řidičů" kol.

Zbytek "odborné" diskuse, co se tu rozvinula, nechávám na vás, přeju hodně šťastných kilometrů.

matka 6. 5. 2014, 06:44

Táňa:
No vidíte, věděla jsem, že si nakonec porozumíme.
Tak já jedu a vám taky přeju hodně pěkných kilometrů:-))

matka 6. 5. 2014, 08:22

No, a až nás bude na těch kolech po městě jezdit víc, jako že chceme, aby nás víc jezdilo, a až nás budou bezpečné cyklopruhy vést bezpečně k tomu boxu, odkud budeme moct bezpečně přejet křižovatkou, tak budeme muset mít a ctít nějaká pravidla hry, Protože budeme mít pomalé a rychlé cyklisty, cyklistky v sukni a babičky s košíkem a rychlým cyklistům se možná bude zdát, že je ty pomalejší zdržují.

matka 6. 5. 2014, 14:25

Tato diskuse mi pomohla pochopit, proč se ty cyklopruhy nedělají.
Nejsou potřeba. Cyklisté (někteří) svým chováním v provozu dnes a denně dokazují, že nejsou potřeba. Cyklista se dopředu prostě dostane i bez nich, tak proč je někam kreslit.

josuk 6. 5. 2014, 14:36

71: do provozu, kde se s nimi prakticky nepočítalo se cyklisté živelně vypustili. A nyní by bylo konečně dobré pro ně nějaká pravidla ustanovit, třeba tím, že se nějaké pruhy namalují a jejich užívání se bude vyžadovat!
(dnes jsem ve Štěpánské pozoroval jednoho, co z kolony aut občas vyskočil na chodník :-O, aby na Václaváku byl o jedno auto – 3 vteřiny - dřív..) - tak mě napadlo, že zrovna Štěpánská by se na obousměrné cyklopruhy hodila velmi, protože mimo jiné ideálně se tamtudy opouští Václavák směrem Lipová, Nuselský most ;-)

Luděk 6. 5. 2014, 15:03

[61] Vráťa: v čem je na té Spořilovské problém? Jezdívám tam na kole často (jedu i dneska, za hodinku), tak ať vím, co dělám špatně, když tam žádnou hrůzu nikdy nevidím ...

Luděk 6. 5. 2014, 15:24

[66] Ale no tak @tiku, to není zrovna strategické napsat svůj příspěvek hned pod [64], tak se prosím s @Jitkou dohodněte, budeme trvat na zákonech nebo probíráme reálný stav na silnicích? (kdy například cyklisté přejíždějící z pravé škvíry do levé se ve většině případů vůbec nepodívají, zda levou mezerou nejede zrovna jejich kolega cyklista, elektrocyklista, či ještě hůře, kolega motorkář)

Vratislav Filler 6. 5. 2014, 16:48

Luděk: já tam žádný problém nemám. Ale řadím se tam do patřičného pruhu (kdybych zůstal v pravém, tak skončím na Jižní Spojce) a přitom předjíždím kolonu, a tak nějak mám dojem, že je to možná podle někoho problém :-)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
8 kroků, jak na školní cyklojízdu
Návody,

8 kroků, jak na školní cyklojízdu

13. dubna. 2024, 5min. čtení