Stoupání k legalizaci

Publikováno: 23. listopadu. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 23. listopadu. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

V kopcovitém městě, jako je Praha, je třeba věnovat zvláštní pozornost řešení tras ve stoupání. Zatímco z kopce nemáte často problém nasadit rychlost přes 40 km/h, stoupání může z cyklisty udělat víceméně chodce, přivázaného ale k pravému kraji vozovky. Necyklistům, kteří si chtějí vyzkoušet, zač je toho loket, lze poradit, aby se prošli kousek po nějakém přivaděči či frekventované okresce a drželi se přitom hezky vpravo.

Cykloopatření ve stoupání si tedy žádají podstatně větší úroveň segregace, ze které zde budou těžit i zdatnější cyklisté. V Praze se zatím s opatřeními refelktujícími rozdílnost použitelnosti komunikace ve stoupání a klesání setkáváme ve formě cyklopruh ve stoupání / piktokoridor nebo nic v klesání (Vrbova, Jeremenkova, Benešovská, Frencouzská, Jugoslávských Partyzánů), případně piktokoridor ve stoupání / nic v klesání (Davídkova).

Segregovaná stoupání

Stoupací cyklopruhy či piktokoridory jsou docela „fajn“. Jenže ani cyklopruh není nic moc v 5-10% stoupáních, jež vás zklidní na rychlost žádanou sice na Kampě, nikoliv však v místě, kde vás auta předjíždějí padesátkou. A tak je na čase, aby přišla na řadu segregace od IAD — jakkoliv je v ČR její kvalitní provedení omezeno jak nemožnou legislativou, tak nemožnými prioritami, podle kterých má odkládání soukromých kup železa ve veřejném prostoru ulic přednost před ekologicky a prostorově nejúspornějším prostředkem dopravování se po městě na střední vzdálenosti.

Jednosměrné stoupání cyklistů v přidruženém prostoru má v Praze jednoznačně smysl. Jednosměrnost, kdy je „rychlý“ směr z kopce ponechán v provozu, koexistenci s chodci výrazně usnadňuje a nabízí tak teoreticky možnost zlegalizovat jízdu na kole i na chodnících, kde by to v rovině či klesání nevyhnutelně vedlo k nežádoucím konfliktům. Úmyslně mluvím o teoretické možnosti, protože – pokud tedy vím – jednosměrnou stoupací segregovanou trasu v Praze zatím nenajdeme.

Je třeba poznamenat, že aby jednosměrná trasa nezpůsobovala problémy, musí být také vyřešena jízda v klesání, a to pokud možno takovým způsobem, aby to nesvádělo k používání legalizovaného chodníku v protisměru.

Kandidát na pilot

Diskusi o této možnosti se pokusil odstartovat na nedávném jednání cyklokomise Jan Zalabák z IPR. Rychlá debata spláchla možnosti realizovat s výhodou legalizaci pouze formou dodatkové tabulky. PČR bude velmi rezistentní vůči legalizaci jízdy na kole po chodníku, vedou-li na něj vchody či vjezdy, a to i kdyby to bylo ve vydatném stoupání. Ze stejných důvodů nepůjde sdílená stezka. Jediným teoretickým řešením se tak zatím zdá buď naprostá absence vchodů v dané ulici, nebo segregovaný jednosměrný pás v o šířce 1,25 metru. Na základě této debaty jsem si dal za úkol vytipovat ulice, kde by to teoreticky mohlo jít.

Podmínky, které je žádoucí pokud možno splnit, jsou:

 1. chodník s výrazným stoupáním podél frekventované ulice,
 2. minimum vchodů, vjezdů a jiných příčných vazeb (pokud možno nula),
 3. řešení bez stavebních úprav, zejména bez snižování obrub,
 4. cyklisticky významné, nebo alespoň v návaznosti na existující trasy
 5. řešení v přidruženém prostoru má smysl jen ve stoupání,
 6. vyskytuje se v městské části, která dává šanci na realizaci před rokem 2019.

A jací kandidáti na legalizaci stoupacího chodníku se tedy v Praze nacházejí?

1 Na Dolinách

Výhody:

 • významná nástupovka od A2.

Nevýhody:

 • vjezdy k domům, nepřehledně za parkujícími auty,
 • Průjezd autobusovou zastávkou.

Možné řešení: Jako jednosměrný cyklopás, vhodné s řešením navazujících úseků:

na_dolinach_koncept_legalizace

Koncept možné legalizace stoupání po chodníku ulice Na Dolinách. V části s mírnějším stoupáním je navržena integrace, chodník je legalizován jen v úseku s 5% sklonem. (ortofoto Google maps)


Moje zkušenost: Jezdím zde v provozu, příjemné to není, slabší jezdci se mohou na Pankrác dostat vedlejšími uličkami. Ale lidi na chodníku jsem tam už viděl.

2 Chorvatská

vk_chorvatska

Stoupání je kolem 8%, chodník vede v dolní části kolem vchodů do vilek, výše je pak úzký (tam by se muselo najít řešení v provozu). Foto Václav Kříž


Výhody:

 • Stoupání cca 8%, tj. ani elektrokolista se tam nerozjede víc než na 12 km/h,
 • trasa celoměstského systému (nebude-li přetrasována do Hradešínské).
 • konfigurace návazností zajišťuje, že pro klesání nebude příliš atraktivní

Nevýhody:

 • V horní části to nejde (úzké), tam by muselo přejít v cyklopruh, který by tam nejspíš měl být tak jako tak – čímž se snižuje komfort řešení jako celku.

Možné řešení: Od Ruské 2,5 bloku legalizace, před zúžením přechod v cyklopruh, případně ve vyvýšený cyklopruh. Poslední blok podél parkujících aut piktokoridor (kvůli řazení), slabší jezdci mohou odbočit vlevo do Dykovy (kde by to chtělo udělat stoupací pás hladké dlažby).

chorvatska_koncept_legalizace

Koncept legalizace stoupání v ulicích Norská a Chorvatská, s možnými doprovodnými opatřeními v provozu. (Ortofoto Google)


Moje zkušenost: Chorvatskou jezdím pravidelně 1-2x týdně. Ve stoupání je nepříjemná kombinace dlažby a strmého stoupání. Pravý chodník je v dolní části málo frekventovaný, v horní části podél opěrné zdi je ale úzký a tam by jízda na kole rozhodně neměla být umožněna.

Chtěli byste tuto legalizaci? Hlasujte pro podnět na webu Cyklisté sobě.

3 U Rajské zahrady

Výhody:

 • Asi nejdrsnější pro jízdu na kole smysluplné stoupání (až 12%). Půlka lidí, co znám, tam kolo už dneska vodí hned od VŠE.
 • Minimum vchodů – jen 2 vjezy a vchod na hřiště (v horní části, kdyby se dělal jen bypass toho dlážděného úseku, jen ten vchod).
 • Od přechodu na úrovni Vozové výše naprosto minimální pěší frekvence. Chodí se podél budov, ne podél zahrady.

Nevýhody:

 • Kdo chce nahoře pokračovat Vozovou, potřeboval by pomoc při začlenění do provozu.
 • Na Praze 3 nelze v současnosti očekávat příliš velkou vstřícnost.
 • Nebude-li odstraněna dlažba v ulici, může řešení na chodníku svádět i k jízdě dolů. (Naštěstí je ta křižovatka s Vozovou tak o hubu, že kdo ji ve směru od Slavíkovy dovede přejet směrem na chodník, už to klidně sjede i v provozu.)

Možné řešení: Jednosměrně legalizovaný chodník, doplněný případně o vhodné návaznosti (cyklopruh, piktokoridor, přejezdy).

u_rajske_zahrady_koncept_legalizace

Koncept možného řešení legalizace včetně doprovodných úprav, zakreslený do mapy Prahou na kole.


Moje zkušenost: Ulicí jezdím také dost často, stoupání je strmé a nepříjemné především v části, kde se připojuje Siwiecova. Horní blok (od Bořivojovy nahoru) nejezdím.

Chtěli byste tuto legalizaci? Hlasujte pro podnět na webu Cyklisté sobě.

4 Náchodská mezi Hartenberskou a Stoliňskou

vk_nachodska_hartenberska_cut

Chodník Náchodské od konce cyklostezky. Foto Václav Kříž.


Výhody:

 • Navazuje na značenou trasu a zcyklostezkované chodníky,
 • trasa celoměstského systému,
 • bicycle friendly městská část,
 • minimum vchodů (jen jedna ulička a pak v horní části),
 • minimální pěší frekvence,
 • fakticky nevadí ani jízda směrem dolů.

Nevýhody:

 • Podstatně větší smysl by to mělo, kdyby se to protáhlo až po Božanovskou; tam je to ale už po rovině, s bus zastávkou, restauracemi, a vůbec všeobecně frekventované,
 • Periferie, jako modelový příklad málo atraktivní,
 • Špatný technický stav chodníku (záplaty).

Možné řešení: Jednosměrně legalizovaný chodník v celé délce (lze zvážit i obousměrnou legalizaci).

Moje zkušenost: Když jsem jezdil od Černého Mostu do Horních Počernic po cyklostezce, volil jsem zde chodník automaticky (zpravidla jsem ale jezdil od rybníčku na Chvalech, takže jsem touto ulicí nemusel). Stoupání Náchodské je fajn jen, pokud vám už nedělá problém najet do ní ze třetího pruhu Chlumecké :-) .

Chtěli byste tuto legalizaci? Hlasujte pro podnět na webu Cyklisté sobě.

5 Michelská mezi Ohradní a Baarovou / Ohradní nahoře

Výhody:

 • navazuje na značenou trasu a zcyklostezkované chodníky, které mají prakticky stejný charakter jako tento chodník
 • bicycle friendly městská část,
 • malý počet vchodů a vjezdů (7 přehledných vjezdů),
 • na chodníku se nelegálně parkuje (= místa je tam dost),
 • jízda směrem dolů je ve vozovce OK.

Nevýhody:

 • nutno řešit jeden průjezd autobusovou zastávkou,
 • návaznost v provozu by bylo fajn také řešit aspoň po Vyskočilovu, včetně odbočení vlevo
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Michelská ulice, chodník vhodný pro stoupání v zatáčce vlevo. (Foto Vratislav Filler)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Michelská, detail autobusové zastávky. (Foto Vratislav Filler)


Možné řešení: Jednosměrně legalizovaný chodník, přerušený v autobusové zastávce.

michelska_koncept_legalizace

Koncept legalizace v Michelské. (ortofoto Google)


V autobusové zastávce lze stáhnout cyklisty do zastávkového zálivu, který by se proznačil jako pruh bus + cyklo. Vjezd do vozovky by byl přes výjezd z parkoviště, pro návrat zpět na chodník by bylo třeba udělat na konci zálivu sníženou obrubu. Řešení mi přijde jako použitelné: Nejede-li autobus, není průjezd nebezpečný. Naopak, když by autobus přijížděl, stejně by cyklista měl počkat na odbavení. Bylo by ale nutné udělat v kostkách v zálivu pás hladšího betonu, jinak se to nebude používat a lidi budou raději nevhodně kličkovat mezi lidmi čekajícími v zastávce.

michelska_detail_zastavky

Detail řešení průjezdu autobusovou zastávkou.


Moje zkušenost: Někdy tudy jezdím, když si chci dát stoupání směrem ke Spořilovu víc v klidu a vyhnout se ulici Nad Vinným potokem. Chodník je volný, jen v autobusové zastávce je potřeba velkých ohledů. Někdy zastávku objíždím v provozu a pak se přes přechod zase vracím ťapkat na chodník. Ano, i zkušený jezdec si ve výrazném stoupání od provozu rád odfrkne :-) .

Chtěli byste tuto legalizaci? Hlasujte pro podnět na webu Cyklisté sobě.

6 Radlická v úseku Pechlátova – ČSOB

Výhody:

 • bez stavebních úprav,
 • trasa celoměstského systému,
 • možno odůvodnit i samostatně (funguje jako součást „trasy vedlejšími ulicemi k ČSOB“),
 • fakticky by neměla vadit ani jízda směrem dolů.

Nevýhody:

 • bez orientačního proznačení A13 alespoň od Smíchovského nádraží po Radlickou to nebude působit jako smysluplné.

Možné řešení: Obousměrně legalizovaný chodník.

radlicka_legalizace_u_skoly

Koncept legalizace severního chodníku Radlické mezi školou a tramvajovou smyčkou. (ortofoto Google)


Moje zkušenost: Nedávno jsem tam jel dvakrát a musím říct, že v provozu směrem nahoru tedy rozhodně ne, především proto, že auta nemají bezpečný způsob, jak vás předjet – což znamená, že vás předjíždějí i tak, ale nebezpečně. Jel jsem po chodníku. Zkusil jsem i dojet Pechlátovou až na konec a kvůli schodům musím říct, že ne. V místě se sice staví nová budova, ta ale bude mít jen jeden vjezd.

Chtěli byste tuto legalizaci? Hlasujte pro podnět na webu Cyklisté sobě.

A jinde?

Zdají se vám vytipované lokality vhodné? Dejte jim hlas na stránkách Cyklisté sobě. Nebo na stránky Cyklisté sobě vložte vlastní návrh na legalizaci průjezdu místem, kde považujete jízdu po chodníku za bezproblémovou (a dejte odkaz do komentáře níže). Třeba na levém břehu, kde jsou stoupání větší, a segregace tudíž potřebnější, se pár míst určitě najde…

Také děkuji těm, kdo již možné ulice navrhli v komentářích pod článkem k cyklokomisi (Jaurisova, Holečkova, Apolinářská, Viničná, Spojovací, K Žižkovu). Určitě se jim budu také věnovat.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

pekas 24. 11. 2015, 23:02

Doplnil bych:
Ocelkova v úseku Broumarská-Dobrovolného
Prosecká v úseku U Pekařky-Na Rozhraní
Na Stráži
Českobrodská v úseku Za Mosty-Průmyslová

Petr Dlouhý 24. 11. 2015, 23:44

V případě stoupacích chodníků by mi přišlo důležité pořádně vyřešit především nájezd a výjezd z chodníku. Ideálně odpojovací a připojovací cyklopruh. Taky nutnost snižovat obruby je možné brát jako výhodu, protože by to znamenalo výraznější zlepšení oproti aktuálnímu stavu.

Napadají mě:
Evropská v úseku Šárecká - U Hadovky
+minimum vazeb
+minimum chodců
+při prodloužení až k Na Pískách by nabízelo propojení se stávající stezkou
+na východě možnost napojení na trasu 201
+trasa z generelu

Šárecká ve stoupání:
+chodník pouze s jedním křížením a jedním ústím parkové cesty (možná legální pro jízdu na kole)
+minimum chodců
-méně využívané pro jízdu na kole

josuk 25. 11. 2015, 13:01

já bych rád stoupal legálně po chodníku jenom asi v Severní XI, ale ta splňuje asi jen to minimum chodců, a vlastně tam ani pořádný chodník není. Používám ho ale radši než to křížení s Hlavní v provozu, kde někteří řidiči na sjezdu z Jižní spojky pozdě reagují na konec osmdesátky a ti co najíždí, mají zase dost starostí s dáváním přednosti. Zdá se mi to tam nebezpečné.
Jinak po Michelské stoupám k té zastávce BUS a pak to vezmu přes silnici doleva a pokračuji Hadovitou a Vnitřní, protože i směrem někam k metru Kačerov je to klidnější a na dýchání čistší cesta než směr křižovatka Michelská x Vyskočilova, která podle mého má smysl jen pro cíle v jejím okolí, jinak snad ani moc ne. Takže mě by tam stačilo nějak se rozumně dostat od té zastávky do Hadovité a byl bych spokojen.
Na Dolinách je to nejlepší, co se týká rozložení stoupání (do kopce – rovinka – do kopce) jinudy (vedlejšími uličkami) je to asi všude jen horší. A po chodníku je to tam opravdu nejlepší. BUS tam jezdí málo, resp. lidí čeká málo, stejně je to na chodníku relativně široké, domy jsou tam většinou nízké, tudíž jejich vchody nepříliš frekventované.
Obecně co se týká stoupání, tak mám docela rád schody. Čím prudší, tím obvykle kratší a tím lépe. Takže bych potřeboval občas na schodištích kolejničku, ale to už sem nepatří. ;-)

Zacyklení 25. 11. 2015, 16:37

Jako ulice splňující podmínky vysoký provoz aut, prudké stoupání, málo chodců a vjezdů, potřebná cyklospojení mi na P6 připadají:
Gymnasijní + Pevnostní
Starodejvická + Na Ořechovce (+ V Průhledu)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení