Praha 3 odmítla magistrátem navržené cykloobousměrky

Publikováno: 19. září. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Publikováno: 19. září. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020

Zástupkyně starostky Prahy 3 Lucie Vítkovská (ODS) upozornila na svém facebookovém profilu na rozhodnutí Rady Prahy 3 neprodloužit cykloobousměrku v Lupáčově ulici, tak jak navrhoval pražský magistrát. Zjistili jsme podrobnosti celého případu.

Návrh magistrátu

Odbor Rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (RFD) zaslal Praze 3, podobně jako i jiným městským částem, návrh na zřízení cykloobousměrek na území městské části. Nový úsek v Lupáčově zmiňovaný zástupkyní starostky je tak jen jednou z navržených ulic.

Na dotaz Prahou na kole zástupce RFD odpověděl, že se jedná o výběr jednosměrných ulic, kde podle dat z magistrátní mobilní aplikace Na kole Prahou a sesterské aplikace Urban Cyclers v současnosti jezdí cyklisté v protisměru, a kde by bylo možné podle nových TP 179 (Technické podmínky navrhování komunikací pro cyklisty) cykloobousměrku zřídit bez stavebních úprav.

Historie cykloobousměrky Lupáčova

Pro cyklistickou dopravu zásadní úsek Lupáčovy ulice (zpřístupňující alternativní klidné spojení dolního Žižkova s oblastí kolem Flory a náměstí Jiřího z Poděbrad) je cykloobousměrný již od roku 2014. Tehdy vzbudila rekonstrukce ulice velké vášně především kvůli novému řešení parkovacích stání před základní školou. Jedním z terčů kritiky byla ovšem i tehdy zřízená cykloobousměrka Lupáčovou v úseku mezi ulicemi Chelčického a Táboritská. Kritiku cykloobousměrky publikovaly například Radniční novinky (býv. časopis vydávaný ODS Praha 3), reakci jednoho z cyklistů tehdy otisklo Prahou na kole.

RFD dále upřesňuje, že se konkrétně jedná o záznamy průjezdů od 1. do 22. června 2016. Data z aplikace byla porovnána se zaznamenanými průjezdy na automatických sčítačích a bylo zjištěno, že aplikace zaznamená zhruba 0,5 – 1,5 % reálných průjezdů na sčítačích. Lidé z RFD data z aplikace extrapolovali (počítali, že aplikace zaznamená zhruba 1 % skutečných průjezdů) podle dat ze sčítačů a získali tak odhad počtu průjezdů cyklistů danými úseky. Zástupce RFD ale doplňuje, že cílem nebylo ani tak přesně odhadnout absolutní počet průjezdů, magistrát si je vědom možných nepřesností vzniklých zvolenou metodologií, cílem RFD bylo ulice seřadit podle cyklistické významnosti a zjistit relativní poměr průjezdu cyklistů jednotlivými jednosměrkami.

Stanovisko Prahy 3 a dalších

Rada MČ Praha 3 koncem srpna zřizování cykloobousměrek na základě návrhu RFD zamítla. Zástupkyně starostky Lucie Vítkovská (ODS) přímo pro Prahou na kole řekla: „Uváděné počty jsou podle stanoviska Policie ČR (pražské Krajské ředitelství) nadnesené a zkreslené. A právě stanovisko Policie je pro nás v této věci zásadní. Nechceme samoúčelně omezovat cyklisty, ale chceme vytvářet maximálně bezpečné podmínky pro všechny účastníky dopravního provozu.“

Kontaktovali jsme Policii ČR s dotazem na přesné stanovisko policie a s žádostí o přiblížení výsledků a metodiky zmiňovaného policejního šetření počtu cyklistů. Tiskový mluvčí pražské policie Jan Daněk uvedl: „K cykloobousměrce v Lupáčově ulici máme záporné stanovisko z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Komunikace nesplňuje podmínky v podobě její potřebné šířky pro bezpečné míjení.“ 

Dále ještě tiskový mluvčí dodal, že Policie ČR není obecně proti obdobným změnám dopravního režimu. Tyto změny se však musí podle policie posuzovat individuálně a na prvním místě musí být vždy bezpečnost účastníků silničního provozu. Navíc upozornil, že policie je jen jedním z dotčených orgánů a její stanovisko může být příslušným úřadem vyhodnoceno jako neopodstatněné. Vlastní šetření počtu cyklistů v Lupáčově policie nekomentovala.

V otázce bezpečnosti se s policií a zástupkyní starostky shoduje i zástupce trojkové opozice Ondřej Rut (Zelení), cykloobousměrku ale jinak spíše podporuje: „Moje stanovisko ke zřízení cykloobousměrky je v Lupáčově kladné, za předpokladu prověření a splnění šířkových parametrů – to by ale předpokládám neměl být problém. Sám touto trasou jezdím několikrát týdně cestou z práce a ke stoupání používám chodník na straně panelových domů. Cykloobousměrku je podle mě určitě potřeba doplnit snížením rychlosti na 30 – za těchto podmínek by cesta cyklisty vzhůru Lupáčovou měla být bezpečná.“

Ostatně i magistrátní RFD se zabývalo v analýze bezpečností navrhovaných úseků: „Data byla doplněna o údaje o nehodách s účastí cyklisty, evidovaných v letech 2007 až 2016, zveřejněná PČR a zpracované pomocí aplikace. Bylo zjištěno, že nehody s účastí cyklisty nejsou v jednosměrných úsecích komunikací častým jevem. Dosud byly identifikovány pouze 2 nehody, při kterých jel cyklista jednosměrným úsekem v protisměru. Z celkového počtu nehod se jedná o extrémně nízký podíl.“

Pohled RFD je takový, že na základě analyzovaných dat se jedná o úseky, kudy se již v současnosti obousměrně jezdí a zároveň zde nejsou podle statistik evidovány téměř žádné nehody. Daný postoj by se dal interpretovat tak, že se tato místa z pohledu magistrátu osvědčila: cyklisté těmito úseky beztak jezdí a nehody se v nich nedějí. RFD ale zdůrazňuje, že se jedná o pouhý návrh. Zástupce RFD uvádí, že je plně na městských částech, jak s poskytnutými daty naloží.

Průjezd cykloobousměrkami Prahy 3 podle magistrátní aplikace. (Autor: RFD, Zdroj: Praha3.cz)

Kde je problém

Na základě stanovisek jednotlivých aktérů lze identifikovat především dva hlavní předměty diskuze. Prvním a nejvýznamnějším je často zmiňovaná bezpečnost a s ní spojená otázka šířky komunikace, rozhledových poměrů a dalších parametrů. Druhým tématem je pak počet cyklistů projíždějících ulicí a relevantnost analýz.

Počet cyklistů je v úseku Lupáčovy ulice diskutován již dlouho. Ve zmiňovaném časopise ODS Prahy 3 Radniční novinky byla již při zprovoznění prvního úseku cykloobousměrky v Lupáčově  v roce 2014 vyřčena obava, že je uvedené opatření zbytečné, jelikož touto ulicí lidé na kolech nejezdí. Tato obava stále přetrvává, (s odkazem na šetření policie) zástupkyně starostky Lucie Vítkovská (ODS) i letos argumentuje, že Lupáčovou lidé na kolech nejezdí. Tyto obavy navíc mohly být podpořeny i tím, že městská část přesně nevěděla, jakou metodikou RFD ke svým počtům lidí na kolech došlo. Jak sdělil odbor dopravy Prahy 3: „Není zřejmý časový způsob sběru a interpretace dat v přiložené tabulce.“ 

Bohužel se nám nepodařilo zjistit žádné podrobnosti k policejnímu šetření počtu cyklistů v Lupáčově ulici. Alespoň jsme ale zjistili, jak k číslům došel samotný magistrát. S jistotou tak lze říci, že za sledované období úsekem projelo 275 cyklistů se zapnutou magistrátní aplikací, z toho 25 % jich jelo v protisměru. Ostatně jeden cyklista ulicí projíždí i na videu zástupkyně starostky Lucie Vítkovské (ODS). Pro jistotu jsme ale provedli vlastní šetření.

Náš průzkum není nijak reprezentativní, pouze jsme si chtěli v redakci ověřit, zda cyklisté občas ulicí projíždí. Krátké sčítání jsme provedli 6. září odpoledne od 16:13 do 18:13. Sčítali jsme tedy celkem dvě hodiny, v úseku před ZŠ Lupáčova. Za tu dobu úsekem projelo 24 cyklistů (mezi cyklisty nezapočítáváme děti jedoucí na kole po chodníku).

Děti na chodníku jsme nepočítali.

Z celkového počtu zaznamenaných 24 průjezdů se jich 19 týkalo zamítnutého úseku mezi Rokycanovou a Chelčického. 10 lidí jelo tímto úsekem směrem dolů, 4 směrem nahoru a 5 lidí úsek objelo legální objížďkou – ulicí Chelčického. Z provedeného šetření se tedy dá usoudit, že se Lupáčovou ulicí na kole jezdí.

Mnohem zásadnější tak bude otázka bezpečnosti. Jak magistrát uvádí, v Lupáčově ulici nejsou evidovány žádné nehody cyklistů. Jednotlivé strany se ale na bezpečnosti možné cykloobousměrky neshodnou.

Na základní bezpečnostní zásady zřízení cykloobousměrek se lze podívat do technických podmínek navrhování komunikací pro cyklisty (TP179). Lupáčova je v daném úseku široká zhruba 3 metry. Pro ulice dané šířky je obecně stanoveno, že jimi může vést cykloobousměrka bez dodatečných úprav, pokud je v nich provoz maximálně 100 aut za hodinu a maximální rychlost omezena na 30 km/h.

Podmínky návrhu cykloobousměrek podle platných TP179. (zdroj: TP179)

Lupáčova ulice mírně zatáčí a klesá. Během našeho dvouhodinového sčítání ulicí projelo 185 aut nebo motorek. Samozřejmě by to ale chtělo provést reprezentativnější změření hustoty provozu během celého dne, nejlépe ve vícero časových obdobích, aby se předpoklad 100 aut do hodiny skutečně potvrdil.

TP179 podobně jako Policie ČR uvádí, že je vždy nutné posuzovat konkrétní lokalitu individuálně. Pokud se ale budeme držet obecné roviny, tak by cykloobousměrku v Lupáčově ulici mělo být možné podle nových TP179 bezpečně prodloužit bez stavebních úprav, pokud by se maximální rychlost snížila ze současných 50 km/h na 30 km/h.

Pohled od Rokycanovy na diskutovaný úsek. Bylo by třeba snížit maximální povolenou rychlost.

Pravdu tak mají svým způsobem obě strany. V současnosti cykloobousměrku nelze bezpečně realizovat bez dodatečných opatření: bylo by třeba snížit maximální povolenou rychlost. Na druhou stranu ale stačí snížení maximální povolené rychlosti z 50 na 30 km/h a cykloobousměrce by nemělo nic stát v cestě.

Rada Prahy 3 již rozhodla a předložený návrh RFD zamítla. Zvažovaná cykloobousměrka by sice zkrátila tudy projíždějícím lidem cestu a značně zvýšila komfort oproti dnešní trase ulicí Chelčického se zanedbanou dlažbou, zároveň je ale nutné poznamenat, že ten pro průjezd nejdůležitější úsek před ZŠ Lupáčova již třetím rokem zdárně a bez nehody funguje.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Vratislav Filler 19. 9. 2017, 10:53

S podobně chabou argumentací zamítla Rady Prahy 3 také několik dalších cykloobousměrek na dolním Žižkově. Ty doporučila k realizaci dopravní komise Prahy 3 v březnu tohoto roku, a to jako objízdné trasy kompenzující to, že při rekonstrukci Husitské nemají být zřízena žádná cykloopatření, ačkoliv je to nejmírněji stoupající ulice široko daleko.

Evael 20. 9. 2017, 16:04

Tahle argumentace by se měla rozšířit i do dalších oborů. Tady přes to pole nejezdí žádná auta, proto není třeba tady stavět dálnici. Tady na té louce nikdo nenakupuje, proto není třeba tady stavět nákupní středisko. Možná tam těch cyklistů jezdí relativně málo proto, že nemají kudy?

újezďák 20. 9. 2017, 21:29

Hm do školy v Lupáčově jezdím hrát pinec, tam 30ka od Táboritské určitě už je ale za další křižovatkou nevím.
Popravdě docela by mě zajímalo, kdo tam dokáže jet maximálně povolenou rychlostí 50 je to úzké,zaparkovaná auta, samá křižovatka , ani na kole bych si netroufl, natož v autě :) O
becně když se v bočních svahových uličkách Vinohrad, Žižkova Vršovic dostanete v autě na 40ku, tak je to max co se tam dá s rozumem jet,,, 50 využije jen magor jezdící stylem brzda plyn...

MM 21. 9. 2017, 08:19

To újezďák ... to se netýká zdaleka jen této oblasti. Evidentně je inspirací legendární čím víc pruhů, tím víc Adidas. Takže čím víc značek, zón, regulací, místních omezení, tím víc ....

Vratislav Filler 21. 9. 2017, 10:58

Cykloobousměrka v Lupáčově byla takto zřízena dočasně a nestavebně s rekonstrukcí signalizace s tím, že v rámci přestavby prostoru před školou se ten peostor zcivilizuje. Ta rekonstrukce měla proběhnout někdy předloni, ale vzhledem k tomu, že se musí splnit neřešitelný požadavek (zajistit bezpečně kapacitně ranní výsadek z desítek aut hned u školy, aby děti nedej bože nešly po nebezpečné ulici, kde v danou chvíli tvoří drtivou většinu provozu rodiče ostatních žáků), se tak nějak na radnici rozhodlo, že to takhle zatím nechají. Ostatně, radnici Prahy 3 to velmi vyhovuje jako důkaz toho, že cykloobousměrky nejde udělat jinak než hnusně (když chceme zachovat 50 km/h, na což má motorista ve městě přece nárok), a je to další argument pro to, že jinde už žádné cykloobousměrky vzniknout nemají.

Jiří Motýl 21. 9. 2017, 13:08

VF: Myslím, že MB mi říkal, že se to nyní bude dělat stavebně.

Petr 21. 9. 2017, 17:08

Újezďák: Co si pamatuji z nedávné tlače, tak je v Praze normální jet v rezidenční ulici 50+, v křižovatce předjet hasičskou cisternu bez majáků, po hasičském zatroubení je několikrát vybrzdit - a na facebooku ze sebe udělat oběť závistivých socek, kterým vadí jeho drahé auto. A úřad mu nakonec dá tisícovku pokuty za to, že při posledním pokusu o vybrždění cisterny nezastavil u pravého okraje silnice; to je zjevně jediné, co na tom celém bylo špatně.

Takže to jde a ne že ne. "Padesátka je tu povolená" => "padesátka je tu bezpečná" => "mám nárok tu jet padesát". To si myslí nejen řidič, to si myslí i přestupková komise. "Nebezpečná jízda" přestupek není, "jízda 54 na 50ce" přestupek je.

"Maybe this world is another planet's hell." - Aldous Huxley

MM 22. 9. 2017, 08:54

To Petr ... tak to tak možná v tlači. Jenže to je ryzí Matrix, realita je fakt někde jinde.

Aby bylo jasno, bavím se teď opravdu o rezidenčních čtvrtích! Že se občas najde nějaký magor je pravda, a nejde zdaleka jen o rychlost. Ale to bude vždy. V drtivé většině případů se nikdo není ochoten nechat jednak zavřít, jednak si odkráglovat auto(stav komunikací v těchto čtvrtích je otřesný a jde vytrvale stejným směrem ... do ... ), jednak jsou všude zpomalováky ... což je kapitola sama o sobě ... v autě, ale zejména v autobusech.

To je podobná mediální masáž, jako že by 150 km/h na některých úsecích našich dálnic způsobilo, že tam každý bude kalit 180 a do roka se navzájem pozabíjíme. Přitom si stačí jet souvisle 130 km/h(dle gps) a dělat si čárky, kolik aut předjedete vy, a kolik předjede vás.

A k tomu peklu ... v Praze se jezdí (teď mám na mysli chování řidičů) ve srovnání s ostatními městy v ČR velmi slušně a vstřícně.

MM 22. 9. 2017, 09:15

Jinak taková malá ukázka, co jsou pražští řidiči za divou sobeckou bezohlednou a veskrze vražednou zvěř ... "Vida, páteční ranní špička, u Národního divadla nefunguje světelná signalizace, není tam ani příslušník řídící dopravu a jak to tam nádherně odsýpá!
Nikde nic nestojí a nečeká, ani tramvaje, ani IAD, všechno zcela plynulé. ...námět na řešení...?" ... https://www.k-report.net/discus/messages/48/513.html?1506062606

Zahleděn do čtiva jsem to osobně nezaregistroval, ale mohu potvrdit, že ta devítka tam projela úplně v pohodě a plynule.

Petr 22. 9. 2017, 15:36

MM: Dotyčné video jsem (bohužel) viděl. Je snad na "vině" to, že zrovna Osadní není plná výmolů a vypadá široce? Tlač je v tom pravděpodobně nevinně, ledaže by ofejkovali facebookový účet, aby skandalizovali nebohého řidiče, který chudák akorát v Osadní děsně spěchal a závistiví hasiči ho totálně vyděsili.

Slibuji, že už na tohle téma končím. Ano, je to ojedinělý případ, aspoň v tomto rozsahu. A ano, článku se to dotýká opravdu jen velmi vzdáleně.

újezdák 22. 9. 2017, 21:00

Petr:

to je právě krásný příklad toho, jak pomýlený je pohled na svět, který říká, že nějaká omezení rychlosti, nějaké značky , nějaké zóny čehosi a slovně příhodně třeba zpomalovací retardéry
" chrání svět před retardy"

Tebou citovaná příhoda říká doslova toto :

V každé společnosti, societě( moderní slovo a hlavně zní cize, to na cyklodebatě zabere vždy:) tedy i třeba mezi účastníky provozu , se najde retardovaný jedinec kterému nic nezabrání si dělat " co on považuje za vhodné, zvládnutelné a bezpečné či nikoho neohrožujicí".

Takže polopaticky opakuji mantru :

"ŽÁDNÉ OPATŘENÍ, OMEZENÍ A REGULACE NECHRÁNÍ LIDI PŘED NĚKÝM, KOMU JE TO ŠUMÁK"

Takže tento argument neberu a prosil bych něco k věci místo krycí mlhy.

Díky.

Petr 25. 9. 2017, 14:11

Újezďák: Myslím, že to je přehnaná reformulace toho, co říkám. Takhle přehnaná je samozřejmě vnitřně nesmyslná; ale není to to, co jsem se snažil říct.

Zkusím to tedy takhle: "Pokud je Osadní rovná, široká a vypadá jako výpadovka na Kutnou Horu, tak na ní řidiči jezdí jako na výpadovce na Kutnou Horu. Pokud se stavebními úpravami způsobí, že Osadní vypadá jako obytná zóna, řidiči na ní budou jezdit jako v obytné zóně." Nemusí to být nutně příčné prahy; použít se dají třeba mysy na pár místech zužující průsvit, vyvýšené křižovatky ... a ano, i obyčejné čmáranice na zemi, pokud jsou dostatečně viditelné."

Pokud trváte na vaší reformulaci, tak přitvrdím: "Dejte tam příčný práh. I ten největší d*bil chápe, že na příčném prahu nepojede sedmdesát anebo že tam nepředjíždí."

Omlouvám se, pokud jsou mé úvahy popsané zkratkovitě.

MM 25. 9. 2017, 14:35

To myslíte tu Osadní na sedmičce, nebo nějakou hypotetickou osadní? Protože ta holešovická má do výpadovky na KH dost daleko.

Jinak tvrzení ve vaší přitvrzené formulaci má k realitě bohužel velmi daleko .... to jen tak na okraj.

Petr 26. 9. 2017, 14:19

Myslel jsem, že víte, o kterém nedávno medializovaném případu mluvím. Včetně obhajoby dotyčného řidiče, že jen využil svého práva tam jet padesátkou - a včetně toho, že úřad tuto obhajobu přijal. (Předjíždění v rezidenční ulici, přejetí plné čáry i předjíždění v křižovatce evidentně není předmětem diskuse. Nepřekročení padesátky je.)

Přestávám rozumět, proč se pořád v této diskusi všichni vracíme právě k tomuhle. Už jsem s tím chtěl přestat dávno, ale vždycky tam někdo přidá výzvu, na kterou musím zareagovat vysvětlením.

Jo a ta přitvrzená formulace ... vycházím jen z toho, jak to vypadá v Troji před Čechovou školou. Přes retardéry se tam občas objíždí stojící autobus, ale sedmdesátkou tam nepředjíždějí ani d*bilové, kteří si myslí, že nejlepší cesta z Bohnic do Blanky je srdcem obytné čtvrti. - Možná jsem zbytečně velký optimista. Občas.

újezďák 26. 9. 2017, 14:50

Problémem je prostý fakt, že pokaždé když se začneme bavit o regulaci veřejného prostoru, tak se vytáhne podobný příklad chování typu výše popsaného retardy s tím, že pokud by bylo " prostředí regulovanější" tak pak bude vše lepší a takové věci se nestanou....

Nu a pak mě ovšem schází vysvětlení, jak je možné, že na všech kruhových objezdech v okolí vidím stopy havárií, proč jsou u nás v Ujezdě nad lesy ochranné ostrůvky přechodů dost často zválcované a proč k přejetí dívky u nás před školou v dokonalé proregulované nové ulici vlastně došlo ?
Protože se babička přivážející vnučku do školy snažila koly po praví straně objet nové zpomalovací hrby, trošku se lekla jak to houplo dolů a omylem zmáčkla plyn a protože dívka stála " v bezpečí" za balisetami ?

Nebo to byla nějaká náhoda ?

vlákno 26. 9. 2017, 18:07

"omylem zmáčkla plyn" Asi jsi myslel sešlápla?
Každopádně dobrý argument, po celém světě je potřeba začít rušit zpomalovací prvky v rezidentních ulicích, protože podle trolla z Újezda to děsí babičky v autech, které si pak pletou brzu a plyn.

újezďák 26. 9. 2017, 20:13

No ovšem, netroll vlákno použije hned v první větě klasickou trollovskou strategii a druhou větou místo argumentu vloží do úst " protivníka" něco co neřekl, což je také klasická trollovina.

Jinými slovy vlákno, prosil bych nějaký skutečný argument proti názoru, že zamoření veřejného prostoru značkami, retardéry a balisetami funguje jen na slušné lidi , vůbec nefunguje na lidi z příkladu Petra( viz o něco vějš) a některým lidem ztěžuje průchod/průjezd takovým prostorem.

Ovšem to po vás asi chci příliš, tak se předem omlouvám za potíže, které s tím budete mít.

Jinak pozdrav z Újezdu nad lesy, sem se na elektrokole bez regulace přípomoci dá dojet skutečně hodně rychle a v přilehlém lese se vydýchat nebo si jinak ulevit aniž by se musel sešlápnout plyn .

Vratislav Filler 27. 9. 2017, 00:15

Újezďák: Myslím, že problém je klasicky v našem domácím provedení dobré věci. Zkrátka tu to dopravní zklidňování neděláme dostatečně dobře. Ideální stav je, že se vyhodnotí situace, a pak překope celá ulice od baráku k baráku, přechody se zkrátí, zřídí cyklo, atd., zkrátka profil se provede "up to date" včetně toho, že se značky nalámou na sloupy osvětlení, aby nestrašily další, atd., atd. Baliset by tam pak mělo být nula, protože ty jsou v intravilánu z principu dočasným opatřením. Jenomže takovéhle rekonstrukce se dělají buď jednou za sto let, nebo vůbec, protože pozemky / sítě / SSZ ještě slouží / není shoda na řešení mimo tramvaj / není shoda na čekmkoliv jiném - takže i při větší rekonstrukci se do celého profilu jde málokdy. A v rámci BESIP se každý rok vybírá cca 10 akcí z požadavků městských částí. No a to jsou zpravidla bodovky, často nestavební (protože stavebně by to trvalo 5 let) a tudíž ne dostatečně kvalitní. Kvalitní dopravní zklidňování dělají Nizozemci už třicet let - a taky nebyli zpočátku dokonalí, o čemž si lze nějaké věci načíst.

Stopy havárií u kruháků možno spatřit patrně proto, že tohle se zametá jen dvakrát ročně, a je-li to bez IZS, tak se o tom ani nemusí nikdo dozvědět. Krev by asi umyli hned. Jsou místa, kde to před zřízením kruháku smrdělo krchovem snad každý druhý den (Na Jelenách), teď jsou tam jen ty plechy.

Ovšemže každé opatření by bylo třeba vyhodnocovat, což se ale víceméně nedělá. Naštěstí můžeš dopad jakéhokoliv opatření na bezpečnost statisticky posoudit sám pomocí policejní mapy dopravních nehod. Stačí vyjet "analýzu dopravního opatření", a vypadne ti nehodovost v období před a po. Samozřejmě, nebývá to zcela průkazné, zvlášť, když jsou počty v řádu max. desítek, ale pro orientaci to stačí.

újezďák 27. 9. 2017, 06:57

Pamatuji si Vratislave, že jsme tady probírali nehodu cyklista a auta na kruháku ve Strašnicích a dospěli jsme k názoru, že kruhák postavený do výšky a osazený dalším patrem vegetace vytváří situaci, kdy cyklista na kruháku může být pro účastníky provozu vjíždějící na kruhák docela překvapením. Cyklista tam v podstatě vyjede " zpoza rohu" ( jejda roh na kruhovém objezdu, to bude zase troll vlákno tančit na hrobech nepřátel:)

Jinak samozřejmně souhlas v tom, že by se to mělo dělat s rozumem a komplexně, na druhou stranu pořád hlásám názor, že skutečné retardy v provozu nezastaví žádná regulace a omezení rychlosti, oni prostě pojedou a pojedou . Ostatně i tady občas vyzýváš aby jsme my cyklisté nejezdili na červenou, tedy skrz nejvyšší bod regulace a přesto to část retardů dělá ať už jedou autem nebo na kole a tvrdí, že jim to na kole přijde bezpečnější :(

Vratislav Filler 27. 9. 2017, 08:25

újezďák: Antisociální retardi, co se programově snaží ochcat každou regulaci, nemají prostě na silnici co dělat, na to není stavěný žádný systém, aby takové věci unesl, to se prostě musí eliminovat. V Nizozemsku řeší věci jako alkozámky, apod, časem dojde na to, že člověk se zákazem řízení nenastartuje, nebude-li hacker. Naše společnost bohužel není tak zralá, aby nebezpečné chování za volantem v některých případech neadorovala jako symbol svobody dělat si, co chci. Na normální lidi, kteří se na běžné ulici zapomenou, fyzicky omezující prostředí platí, ať jde o motoristy (zpomalovací prahy a stoly, šikany, nemyslím ten plastový balast), cyklisty (vyhrazené a oddělené cyklopruhy - pokud tedy někam vedou) i chodce (zábradlí - byť tedy to se zřizuje spíš proto, aby mohla autíčka nerušeně jezdit tou nebezpečnou rychlostí).

Vratislav Filler 27. 9. 2017, 08:29

újezďák: Jinak z hlediska cyklo jsou kruháky dost na houby a třeba v těch Olšinách by tomu průsečná křižovatka se SSZ seděla líp (na tom jsme se myslím opravdu shodli :-) ). Někde (kde je o hodně silnější provoz) by zase seděl líp kruhák s bezmotorovým objezdem. A pozor na novinku, která se začne objevovat, turbookružní křižovatky. To bude, zvlášť v extravilánu, pro jízdu na kole smrtící. Jenže ty se nedělají kvůli dopravnímu zklidnění, ale proto, aby se zvýšila kapacita bez SSZ.

David 27. 9. 2017, 08:33

Vlákno: Jestli jsem dobře pochopil, ona dáma co si popletla pedály rozhodně nezpůsobila nehodu kvůli nepřizpůsobení rychlosti, ale kvůli nezvládnutí řízení vozidla. Neoznačoval bych ji tedy retardem, což je jednoznačná urážka. (Ne, nebyla to má babička.)

Ad "Kruhák". Ano, stávají se na nich nehody cyklistů, ale způsobeny jsou opět porušováním předpisů řidiči. Minimálně porušením zákazu předjíždění v případě, kdy se řidič (na kruhovém objezdu) nestihne bezpečně zařadit před předjížděné vozidlo - § 17 odst. 5 písm. b), nebo ohrozí jiné účastníky provozu či sebe - tamtéž písm. c). Opět mě o tom přesvědčil jeden řidič v pondělí, který mě nutně předjížděl na novém kruháči v Chrášťanech a vůbec mu nevadilo, že já pokračuji (tedy chtěl jsem pokračovat) po kruháči na další odbočku, ale on musí vyjet hned tou první, což samozřejmě ani jednomu z nás nasledně "neklaplo". Obecně ale kruháče snižují počet vážných nehod už tím, že když jsou udělané dobře, tak musí všichni snížit rychlost jízdy.

újezďák 27. 9. 2017, 08:50

No, myslím že je to i v Holandsku spíš hudba budoucnosti a nějaký alko zámek na (elektro)kolo si taky rád počkám :)

Ještě k tomu úklidu stop po haváriích na " zklidňujících prvcích", soudím že jsou časté i z vlastní lokální zkušenosti , třeba u nás na ostrůvek přechodu opravují v průměru 1x měsíčně, je tam takový ten světelný prvek o průměru cca 70 cm s šipkou doprava pro auta a ten je rozbitý každou chvíli, obrubníky toho ostrůvku taky... a to je zhruba kilometr a půl za vjezdem do obce od Úval s měřenou 50kou radarem.....

MM 27. 9. 2017, 08:53

To Petr ... je možno uvést zdroj? Protože sám fakt, že někde MOHU jet 50 km/h v případě řešení nehody neznamená vůbec nic ... krom faktu, že řidiči nehodí na hrb překročení max. povolené rychlosti. Pokud někdo chápe max. dovolenou rychlost ... jedno jak vysokou ... za nějaký nárok jet tou rychlostí vždy a za všech podmínek ať, se děje co se děje, tak bych doporučil si dát pár kondičních hodin čtení a pak se (znovu?) ponořit do hlubin 361/2000 Sb.. Chyba je totiž zjevně na jeho přijímači.

Jak rychle jedete přes retardér se primárně odvíjí od vašeho vztahu k řízenému povozu:-). Znám mraky retardérů, kde jsou rozhledové podmínky vynikající a často přes něj přejíždím za situace, kdy jsem si na 110% jist, že v okruhu mnoha (desítek) metrů nikde nikdo. Jenže nemám ani RR, ani LC, a svoje tlumiče ... a zuby ... mám docela rád:-))). Takže nejste zbytečný optimista, ale jen asi řidič nanejvýš občasný.

Než ze mě někdo udělá vraha a blba a podobně, tak dodávám, že jindy bych tam samozřejmě jel těch 30 km/h i bez toho protitankového příkopu.

MM 27. 9. 2017, 09:10

To VF ... "Ideální stav je, že se vyhodnotí situace, a pak překope celá ulice od baráku k baráku, ..." ... proč ne, pokud se v rámci toho vyhodnocení zejména v rezidenčních čtvrtích nejprve navrhovatel/tvůrce zeptá místních, jak by to oni chtěli. Jinak to dopadne jako na Šárecké ... trochu mi jich bylo líto, ale na druhé straně si to plně zasloužili a byla to docela sranda:-).

Jinak k tomu mýcení ... tedy vlastně tolerování:-) ... fakt by mne zajímalo, kdo třeba chápe prosvištění jednosměrky v protisměru( Myslím teď autem) jako cokoli jiného, než prasárnu. Já nikoho takového neznám. Alkozámky jsou pakárna a myslím, že se to nikdy neprosadí, protože chybovost i kalibrovaných verků tohoto typu je značná. Navíc je dobré si připomenout, že nikde na západ od našich hranic si na absolutní nulu nehrají.

Jinak jsem se zvědavě v pátek prošel od Švandova divadla na Anděl, a krom zcela subjektivního pocitu zmaru (což je ale čistě můj problém) jsem koukal, že výklad § 58 zák. 361/2000 Sb. může být velmi kreativní, že? Ale chápu, když je to pro dobrou věc .... :-).

David 27. 9. 2017, 10:57

MM:
Co přesně máte namysli tím kreativním výkladem §58 zákona o provozu? Někdo neměl kolo vybavené světlem? Nebo nějaké dítě nemělo přilbu? Jinak mi připadne trochu tristní psát, že na organizované akci (organizátoři?) porušují zákony, když v daném paragrafu je 6 zcela rozdílných věcí. A organizátoři tam toho na kolech stejně tolik nenajezdili. Ono to bylo na udržitelnou mobilitu jako celek, ne jen na cykloteroristy...

Vratislav Filler 27. 9. 2017, 11:15

MM: Samozřejmě s dobře vedenou participací (což dělat solidně není úplně peříčko, a u nás to také skoro nikdo neumí - ani přímo dělat, ani dobře zadat, ani se podle výsledků řídit, a dokonce ani vědět, co může člověk jako místní od participace vůbec očekávat).

Jinak den pro Prahu (se tam dokonce báli napsat "den bez aut"), byl hezkým PR pro mnoho pozitivních věcí, které se v reálu tak důsledně nedělají. Udělat to ale na ulici, kde jezdí tramvaje každou minutu, byl hodně blbý nápad, a feedback v téhle věci už od nás na magistrát šel - imho si to vynutili policajti, aby se na autíčka ani malíčkem nesáhlo. Celé to ale bylo v režimu pěší zóny s koly, takže chování účastníků bylo myslím v souladu se značením.

Petr 27. 9. 2017, 14:10

MM: Teď si se mě myslím děláte srandu. Stačí do googlu zadat "vybrzdovani osadni", pročíst si prvních pár nalezených článků a podívat se i na místa v nich odkazovaná (zejména pak stránky řidiče s jeho verzí). Nemusíte souhlasit s mým hodnocením situace (včetně hodnocení názoru řidiče samotného), ale proboha, snad si to aspoň dokážete najít.

Ad "občasný řidič", to je docela úsměvné. Bez dalšího dokazování vám akorát řeknu, že na silnicích a v Praze mám autem za svůj život naježděno víc kilometrů než vy (pravda, jen v osobáku; od volantu dodávky, autobusu ani tiráku to neznám); a že pindíka mám taky většího, protože tohle je evidentně relevantní argument v této diskusi.

Petr 27. 9. 2017, 14:16

Újezďák: Pokud vám správně rozumím - a prosím, opravte mě - tak říkáte, že stavební a dopravní opatření nevyřeší úplně všechno (vždycky se najde retard atd.), a proto tedy nemá smysl je dělat vůbec.

Já si dovoluji i přesto zastávat názor, že s přibývajícími dopravními opatřeními počet takových retardů klesá. Některé to prostě přestane svádět, některým to již nedovolí fyzika, některým to nedovolí strach o auto, atd. A dále si dovoluji zastávat názor, že se současným množstvím dopravních opatření ještě zdaleka nejsme na optimu; je jich prostě málo, ještě pořád je dost retardů, kterým by dopravní opatření a důsledné vymáhání základních pravidel lidského soužití (příklad: ne "dodržování padesátky" ale "neohrožování ostatních") pomohlo, aby se chovali jako svéprávní členové společnosti.

MM 27. 9. 2017, 14:20

Tak udělat to tam i bez tramvají by bylo docela prima ... tisíce děkovných dopisů ... a mnozí by jistě přišli svůj vděk i osobně vyjádřit:-). Jinak jak píšu ... je to subjektivní ... Š. je obecně hnusná ulice, ale musím po pátku za sebe konstatovat, že auta za to nemohou. Nicméně pár děvčat myslím že z magistrátu bylo esteticky velmi zdařilých:-).

A co myslíte nesaháním malíčkem na autíčka? Ten eltoďácký kamerovač nebo ty elektrohrůzy, kdy zejména ta Tesla si tam našla davy potenciálních kupců:-))).

To David ... světlo netuším, já tam byl asi ve čtyři a to svítí jen ten, kdo to má befelem ... a jinak za dva litry:-). Při troše vzpomínání by dotyčný měl vědět. Zase nebudu vyloženě k...a:-). Ale třeba by to uhrál na materiální aspekt přestupku ... kdyby se příslušný správní orgán hooodně snažil ;-).

BTW ... na Národní jezdí tramvají méně? Asi sotva. A vydávalo se to obrovský úspěch a počátek cesty k lepším zítřkům a tak vůbec, ne?

MM 27. 9. 2017, 14:50

To Petr ... tak jsem si to kvůli vám našel, protože já zase podobné kraviny v médiích fakt nesleduji a jediné co jsem věděl je, jak vypadá Osadní, a vaše argumentace výpadovkou na Kutnou horu mi nedávala smysl. A vaše hodnocení situace je fajn ... je vaše ... kdyby jej přejal i správní orgán, bylo by to o dost horší:-). Ten ale kupodivu prokázal překvapivou dávku objektivity a zdravého rozumu.

Vašeho pindíka si užijte, můžeme tu taky začít hrát licitovaný mariáš s tím, za kterého generálního tajemníka jsme začali jezdit autem po Praze ... ale podle vašeho tvrzení to vypadá ještě na Sašu nebo dokonce Tondu, což tedy já fakt nedávám:-). Nicméně pokud jste nikdy neviděl jet někoho přes retardér rychlostí okolo té sedmdesátky, tak ... se holt musíte líp koukat, no:-). Pokud ale máte na mysli ten "váš" v Troji, tak tam dám rád na vás, tam jezdím akorát na kole podél kanálu:-).

Jo, a až jednou budete jezdit do špitálu pár týdnů s ortézou od zadku po kotník obden na převazy a punkce, tak k těm retardérům získáte vyloženě vřelý citový vztah:-) ... 167 v kloubu od Kotlářky, sen každého pacoše!

David 27. 9. 2017, 15:33

MM: Tak když už na něco házíte špínu, tak bych rád věděl proč. Stále to nechápu. Někdo tam jel ve 4 bez světel? Z organizátorů?

Kdyby se Štefánikova zklidnila pro tranzit a nebyla používána jako přibližovací trasa do tunelů, myslím, že by jí to celkem slušelo.

Podíval jsem se na ty intenzity tramvají. K dnešnímu dni je mezi špičkami na zastávce Národní divadlo 536 v každém směru, na Štefánikově (Arbesovo náměstí) je to 311 v každém směru. Tramvaje se asi na takovéto akci nelíbí nikomu, ale do udržitelné mobility tak trochu patří.

Vratislav Filler 27. 9. 2017, 16:42

Já byl vloni v té části Národní bez tramvají, a tam to bylo lepší, dala se tam kola půjčovat bez obavy, že se na tom někdo zrakví o koleje nebo lekne tramvaje. Magistrát má určitě na výběr lepší ulice, třeba na magistrále by to fungovalo líp. A ještě by to aspoň trochu nakoplo některé lidi, že jako o dni bez aut mají to auto fakt nechat doma, nebo se v něm nikam nehnou. Ale já vím, Praha udělala všechno proto, aby sdělení tohoto dne zamaskovala. :-(

David 27. 9. 2017, 17:06

VF: Je ale otázkou, kolik lidí by na takovou akci na magistrálu potom přišlo. Kolik lidí by vážilo cestu jen třeba do Sokolské nebo Legerky. Nemuseli by chodit ani na Nuselák, nebo třeba na estakádu u hlaváku nebo Holešoviček. Udělat uzavírku magistrály, na které by se neobjevila ani noha - je to řešení? Pravda, o horní části Václaváku by se asi dalo diskutovat. Zkuste to navrhnout na správná místa ("...Přes to všechno, co lid v tom kraji zažívá, probíhaj všechny nepokoje v pajzlu u piva...":o)

Vratislav Filler 27. 9. 2017, 17:55

David: Jak to dělají v Paříži, že jim tam ti lidi přijdou? Je to městská akce.

David 27. 9. 2017, 19:26

VF: Nevím. Možná tam jsou v práci s veřejným prostorem i veřejností trochu dál než tady. Co vím, tak to tam vypadá trochu jinak než u nás - ale sám nemůžu soudit, nikdy jsem tam nebyl.

újezdák 27. 9. 2017, 21:31

Petr:
Neřekl jsem že se nemá, jen to, že dnes to vzalo prostě neskutečný švunk a kdysi přehledná a jednoduchá místa se mění ve slalomovou dráhu, změť značek, barevných čar a pruhů, místo rovného a pro všechny jednoduchého prostoru máme všude tyče, patníky, valy, náspy, hrby, poklice a válce v cestě.

Přitom fungují i města na principu pana Hanse Mondermana, psalo se o nich i na prahou nakole, jen netuším kdy.

Mě třeba jako cyklistovi vadí bující dopravní zn. a retardéry .
Značky, někde je to už skutečně hustoles železných sloupů a desek které vás vítají, varují , upozorňují, zakazují, loučí se s vámi a navádí vás na cíle, které nikdo už nehledá. Řidiči kvůli nim už nemají čas sledovat co se děje.
Zpomalováky vám na jedné straně přímo vadí a mohou vás schodit z kola, na druhé straně na nich řidiči různě manévrují do stran, aby snížili dopad přejezdu a ohrožují tím cyklisty.
Navíc proznačkováním u nás vznikají prostory pro retardy jako dělané.

K čemu je mi existence přednosti zprava když už dnes musí být označená značkou přednosti zprava ? K vidění třeba v Karlíně nebo i u nás. Za jak dlouho se retardové začnou vymlouvat, nedal jsem přednost zprava, protože jsem o tom, že tam TAKÉ platí nebyla žádná informace.

No a je jasné, že i v zoně přednosti zprava není žádná jistota, že se tam taková nehoda nestane, no a kdo spoléhá na značky, přednosti, semafory a na to, že neexistují lidi bez zdravého rozumu a že ty lidi " náš stát dokáže eliminovat" je nenapravitelný optimist.

DJ 28. 9. 2017, 19:43

David: lidí by se našlo dost. V Brně jsme zvládli už 2× zaplnit celou Minskou a Horovu (první rok víceméně spontánní akce Otevíráme Minskou po roční reko obou ulic, letos repete pod jménem „Zavíráme Minskou“ ), což je zhruba stejně dlouhý úsek jako od Václaváku po Nuselák. Bylo plno a to je Brno přinejlepším třetinové, není to vyloženě v centru jako S/L v Praze a v době konání už bylo po zkouškovým – město bylo vylidněné…

DJ 29. 9. 2017, 01:04

VF: jo, turbo stojí za houby, protože pro ???? kombinuje nevýhody kruháčů s velkýma křižovatkama. V ???????? je prý proto používají jen na trasách, kde se na kole nejezdí vůbec, resp. pokud ano, vedou kola v jiné výškové úrovni (většinou se silnicí vytaženou na násep, což dává i smysl energeticky: kol se pak stoupání moc netýkají a autům rampy pomáhají s brzděním ke kruháči a opětovným rozjezdem od něj pryč)

Petr 29. 9. 2017, 13:57

Újezďák: Myslím, že rozumím. Ale já (doufám) nevnucuji nefungující podoby řešení; pouze trvám na tom, že řešení je potřeba. Proč bychom nemohli použít nějaké fungující? Když to funguje v Německu, v Rakousku nebo v Belgii, proč by nemohlo tady; nevěřím na genetickou predispozici Čechů k neschopnosti ohleduplné jízdy.

Jak (alespoň někdy) řeší v Belgii dlouhou rovnou ulici skrz rezidenční čtvrť? Ne mořem značek, a ani ne stacionárním radarem, a ani ne příčným prahem, ale tím, že ji na pár místech (a zdálky viditelně) zúží na šířku jednoho auta; už to stačí ke zpomalení provozu. Jak (alespoň někdy) řeší v Německu příjezd rovné silnice do vesnice? Ne mořem značek, a ani ne stacionárním radarem, a ani ne příčným prahem, ale šikanou do boku.

"Stejně se najde někdo, kdo nezpomalí, proto nemá smysl zpomalovat nikoho" je podobně nelogické jako "některá dopravní opatření jsou špatná, proto nemá smysl dělat žádná".

Jiří Motýl 29. 9. 2017, 14:42

újezďák: článek k Mondermanovi zde: https://mestemnakole.cz/2015/06/shared-space-dobry-sluha-nebo-zly-pan/

Jenda 30. 9. 2017, 05:25

Petr: Já jezdím skoro každý den tady (dolní část Na Dolinách). Je to tam trochu do kopečka, jedu tak 15-18 km/h, a občas mě tam nějaký expert dost nekomfortně předjede. Totéž tady (Na Vrstvách). Jak přijde, že v té Belgii či v Německu to nezpůsobuje sundavání cyklistů?

Vratislav Filler 30. 9. 2017, 12:30

Jenda, Petr: Co jsem viděl "dusítka" (tj. zúžení na 1 pruh) Nizozemsku, tak byly s bočními objezdy pro cyklisty, tj. proti sobě staví a zpomalují jen motorová vozidla.

MM 2. 10. 2017, 09:55

To David ... špínu bych tu házel, kdybych jmenoval a byl konkrétní. Což nečiním. Zejména z toho důvodu, že se dle mého soudu jednalo o ptákovinu, byť prakticky jistě v rozporu se zákonem, která mne především pobavila.

Jinak k diskuzi o nejrůznějších prazích, retardérech a podobně. Ono je vždy něco za něco ... nakonec, jako na zavolanou ... "Pokud jde o celkové snižování emisí, k tomu můžeme přispět my všichni už teď „ekodrivingem“ čili ekologickým, plynulejším způsobem řízení bez častého prudkého akcelerování kombinovaného s nadbytečným brzděním" ... http://www.cistoustopou.cz/autem/clanek/elektromobily-emise-547. Prostě prahy a retardéry můžete do jisté míry zvýšit bezpečnost (někdy, někde a do jisté míry), na straně druhé tím jízdu rozkouskujete, což nutně povede k větší hlučnosti a vyšším emisím. Samozřejmě opět v závislosti na tom, kde je "zpomalovák" umístěn a jakou má podobu.

DJ 2. 10. 2017, 17:02

MM: tak ona se nabízí pro úspornou jízdu mezi retardérama vzkříšení staré karburátorové techniky „trojka–neutrál“, případně „dvojka–neutrál“. Totiž za každým retardérem zrychlit jen tak, aby člověk k dalšímu doplachtil bez brždění nebo jen se zanedbatelným přibrzděním.

Ale na to se samozřejmě silný auta nekupujou, žejo. :)

MM 2. 10. 2017, 22:13

Přemýšlím, kam byste doplachtil třeba ve Weberovce u školy nebo Na Pískách u kaštaňáku .... asi zpátky na ten retardér:-) ... v lepším případě ... v horším na Plzeňskou/Šáreckou:-). Můžete to zkusit, výběr vozu nechám na vás .... jen taková malá rada, s automatem to sice také jde, ale přece jen ... :-), A taky by stálo za to vaši metodu patřičně zpopularizovat mezi autobusáky, jistě si rádi nechají poradit:-))).

Jinak jsem si myslel, že známý fakt, že čím silnější motor, tím méně jej pro dosažení požadované rychlosti musíte točit, a tedy tím menší brajgl dělá, dorazil už i na cyklistická fóra:-).

David 2. 10. 2017, 23:34

MM: Je fajn že jste už pochopil, že pokud auto jede plynule, tak smrdí a hlučí méně, než když brzdí a znova se rozjíždí. Ještě by jste mohl pochopit, že když nejede vůbec, tak že ani nesmrdí, ani nehlučí.

Ještě poznámka ke Štefánikově. Když už nechcete říct co bylo špatně, tak to laskavě příště nepište vůbec. Jinak "jen" kydáte hnůj. Nebo jak jinak se dá nazvat věta: "výklad § 58 zák. 361/2000 Sb. může být velmi kreativní"... a její pokračování říkají, že se tam porušovaly předpisy. Patrně plošně, když Vás to tak rozhořčilo. Ale nebudete k...a a neřeknete, co že to tak hrozného se to tam dělo. To je přece jasné, ne?

MM 3. 10. 2017, 13:16

To David ... kdybych tu na Vás někde viděl mail, tak Vám to klidně napíšu a Vy to tady můžete prezentovat po libosti, pokud cítíte potřebu. Bude to čistě na Vás;-).

Jinak když vidím co jste zplodil v tom prvním odstavci, tak je zřejmé, že napsat se dá úplně všechno ... a s ohledem na nastavenou laťku to bude furt v pohodě:-).

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat