Specifika cykloopatření v OpenStreetMap

Publikováno: 15. listopadu. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 15. listopadu. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

V minulém článku jsem (doufám) některé z vás navnadil na vyzkoušení si OpenStreetMap (OSM), ať pro obecné mapování v okolí bydliště, či pro zpřesnění stavu cyklistické infrastruktury. Cyklistický obsah OSM je nesmírně významný pro vyhledávače i jiné aplikace, je proto důležité mapovat cyklo pokud možno způsobem, na kterém existuje shoda, a konzistentně alespoň v rámci Česka.

V tomto článku bych pak rád vysvětlil, jak cyklomapa Prahou na kole pracuje s obsahem OSM a zmínil nějaká „ano“ a „ne“ ohledně mapování cyklistické infrastruktury v OSM. Článek vám doporučuji číst, máte-li za sebou alespoň nějakou praxi a pokud možno už jste se v OSM někdy pohrabali i v atributech či relacích.

Budu se při tom samozřejmě držet  návodu pro mapování cykloopatření na stránkách OSM-wiki k cyklistické infrastruktuře, ten nicméně trochu rozšiřuje náš manuál pro mapování cyklistické infrastruktury v mapě Prahou na kole. Dnešní článek je výtahem podstatných či zajímavých postřehů, které vám při mapování v OSM mohou přijít vhod. Na závěr pak otevřu jednu otázku, ze které se (doufám) nestane Pandořina skříňka.

Kudy kolo smí a kudy nesmí

Mapová kresba i routing si samozřejmě poradí se základními pravidly, jako že na dálnici kolo nesmí, na běžnou ulici ano, a na pěší zónu jen, doplníte-li informaci bicycle=yesNěkteré situace je ale potřeba hlídat.

Existují úseky komunikací, které se z důvodu kontinuity kresby značí jako highway=motorway (dálnice) nebo highway=trunk (silnice pro motorová vozidla), ačkoliv je na nich jízda na kole povolena (například průjezd ze Spořilova do Chodovské ulice pod Jižní spojkou). V takovém případě se uvádí doplňkový tag motorroad=no.  Naše mapa v tom případě nenakreslí červený „cikcak“ označující jinak komunikace, kde je jízda na kole zakázána. Mnohé vyhledávací algoritmy ale tento tag ignorují a přes trunk kolo nevedou (což si lze snadno ověřit, vyhledáte-li si trasu mezi horním Spořilovem a Bohdalcem v různých vyhledávačích cyklotras).

bicycle=yes, se používá spíš pro pěší cesty a v případě, že je vjezd omezen obecně a cyklisté mají výjimku. Není vhodné používat jej pro cesty, kde je jízdní kolo implicitně povoleno (highway=path/track/living_zone), ani jako zdůraznění toho, že je to možné, či jako náhradu doporučené trasy. Je to z principu nadbytečná informace, v naší mapě pak z toho vznikají cesty nesmyslně podbarvené růžovým odstínem.

Příkaz k vedení kola se specifikuje tagem bicycle=dismount. Pro pěší cesty, kde je možné vést kolo, nepoužívejte nikdy bicycle=no, který znamená, že na danou cestu není vstup s kolem vůbec povolen. Bicycle=no má oprávnění například uvnitř obchodních center a podobných prostor, kam s kolem skutečně nesmíte ani vkročit.

Zákaz vjezdu pro veřejnost se značí jako access=no. Takto označené cesty se v cyklomapě Prahou na kole ani nekreslí.  Zákaz průjezdu se značí access=destination. Průjezd jízdních kol ale může být na takových cestách předpokládán či standardně tolerován, i když to dopravní značení neimplikuje, případně to může implikovat vedení značené cyklotrasy. V takovém případě je vhodné použít buďto motor_vehicle=no/destination nebo doplnit bicycle=yes.

Cyklista nemá jet po komunikaci souběžné s cyklostezkou. Taková silnice by se měla označit jako bicycle=use_sidepathTag se v mapě Prahou na kole nerenderuje (zatím), routovací algoritmy s ním ale mohou pracovat. Česká praxe je značně nekonzistentní. V Praze se toleruje jízda na kole souběžně s nevyhrazenými cyklostezkami C9 a C10, dokonce se na souběžných komunikacích zřizují cykloopatření. V jiných městech může být situace odlišná. Proto doporučuji tento tag používat jen velmi obezřetně a pouze při znalosti místních poměrů. Je-li zákaz jízdy na kole na souběžné komunikaci vyjádřen značkou „zákaz vjezdu cyklistů“, použije se přímo bicycle=no.

Cyklopruhy vyhrazené a ochranné

Pro vyhrazené cyklopruhy (používané u nás již více než 10 let) se používá cycleway=lane. Piktokoridory jsou cycleway=shared_lane. Vyhrazený pruh bus + cyklo (+taxi) potom cycleway=share_busway. Doposud není shoda na tom, jak správně značit ochranné cyklopruhy (v národní legislativě od roku 2016, v zahraničí známé také jako „víceúčelové pruhy“). V roce 2014 bylo v mezinárodní OSM komunitě pro ochranné cyklopruhy diskutováno označení cycleway=soft_lane, ale bylo v hlasování (velmi těsně) zamítnuto, ve prospěch kombinace cycleway=lane + lane=soft_lane.

Naše mapa umí korektně zobrazit všechny uvažované kombinace. Pro nové ochranné cyklopruhy doporučujeme používat komunitou přijatou kombinaci cycleway=lane + lane=soft_lane (následující obrázek ukazuje starší formát, který jsme opustili).

Je-li opatření jen na jedné straně vozovky, používá se cycleway:left nebo cycleway:right. Pro cykloobousměrky se používá obecně oneway=yes + oneway:bicycle=no. Je-li v cykloobousměrce vyhrazený pruh, použije se cycleway=opposite_lane.

Cyklostezky a cyklistické zóny

Vyhrazená stezka pro cyklisty (C8) je jednoduchá: highway=cycleway. Stezka pro pěší a cyklisty by se měla značit highway=cycleway + foot=yes. V minuosti se nezřídka používalo i opačné řešení (highway=footway + bicycle=yes), hlavně pro stezky, které vznikly pouze doplněním dopravního značení na stávající chodníky, a neměly parametry kvalitní cyklostezky. Od ledna 2016 jsou ale definovány zvláštní značky a chování pro chodník s povolenou jízdou cyklistů (limit 20 km/h a přednost chodců), což by se mělo značit právě touto kombinací. Je-li tedy někde stezka C9 nebo C10 značena jako highway=footway + bicycle=yes, mělo by to být opraveno.

U stezek značených jako highway=path se předpokládá se, že jde o úzkou nezpevněnou cestu, sjízdnou na kole. Existují případy, kdy se „těžké“ asfaltové cyklostezky značí jako highway=path + bicycle=designated + foot=designated, často užívaný editor JOSM tak totiž v minulosti cyklostezky (v souladu s německou praxí) označoval. Takové případy je také potřeba vyhodnotit a pokud nejde o lesní chodníček nesjízdný pro auta, nastavit podle situace highway=cycleway/footway/track.

Nová značka cyklistická zóna (IZ 9a) se v Praze pravděpodobně objeví už za několik měsíců (kde, to neprozradím). Až se tak stane, bude třeba ji otagovat touto kombinací: highway=residential + bicycle_road=yes +maxspeed=30 + motor_vehicle=yes/no (podle situace), viz  OSM wiki .

Může se objevit také cyklostezka, která bude mít povolený vjezd některých motorových vozidel. Potom je třeba použít kombinaci highway=cycleway + motor_vehicle=destination/permissive.

Service nebo track?

Někdy si nemusíme být jistí, zda pro cestu použít highway=service (účelová komunikace) nebo highway=track (cesta). On mezi tím není velký rozdíl, fyzicky platí, že nějakou veřejně přístupnou obslužnou asfaltku můžete stejně dobře označit jako highway=service i jako highway=track + tracktype=1. Service nicméně napovídá spíše umístění v intravilánu nebo uvnitř nějakého areálu (často s omezeným přístupem), případně jedná-li se o cestu, která vede k nějakému konkrétnímu objektu, nebo obsluhuje nějaká zařízení. Track je zpravidla polní nebo lesní cesta, která je veřejně přístupná. Omezení přístupu je nicméně třeba vždy označit pomocí tagu Access.

U cesty track nezapomínejte na údaj o kvalitě cesty tracktype=1-5, protože charakter cesty značně ovlivňuje její použitelnost pro jízdní kolo. 1 je asfalt, 2 je zpevněná, zhutněná cesta, 3-5 jsou cesty nezpevněné. Také některé vyhledávací algoritmy jsou na tento parametr velmi citlivé a třeba cestám s kvalitou 3-5 se výrazně vyhýbají, protože předpokládají, že cesta nebude za mokra sjízdná.

Povrchy

Cyklomapa Prahou na kole rozlišuje tři kvality povrchu, zjednodušeně „silnička“ (plná čára), „cross“ (čárkovaná) a „MTB“ (tečkovaná). Kromě toho se v mapě značí zvlášť ulice, ve kterých je dlažba (mřížkou). U některých typů povrchu je potřeba dát si pozor na specifikaci. surface=concrete znamená souvislý beton, ne betonové panely. Ty se značí surface=concrete:plates a když jsou mezi nimi větší mezery, je vhodné dodat ještě smoothness=bad. Další obvyklá chyba je surface=gravel, to znamená cestu sypanou hrubým štěrkem, obtížně sjízdným na jiném než horském kole. Pro cyklostezky se štěrkovým povrchem pokrytým jemnějším zhutněným kamenem s pojivem (v Praze trasa A2 v Karlíně či A22 u fotbalových hříšť v Braníku)  se používá surface=compacted.

Na dlažební kostky jsme v Praze experti, musíme si proto zavést poměrně jemnou klasifikaci. Křemencové, koňskými kopyty a povozy takřka dokulata omlácené oranžové kostky v historickém městě označujeme surface=cobblestone. V obzvlášť nesjízdných případech lze dodat smothness=bad. Toto označení unesou i jejich žulové protějšky, jsou-li ve špatné kondici, nebo jsou-li mezi nimi zvlášť velké mezery (například v tramvajových kolejích). Stejně velké ale neomlácené a natěsno položené žulové kostky (v dobré kondici je najdete třeba na západě Karlova náměstí či v ulici Jakubské) se značí surface=cobblestone:flattened. Menší silniční dlažba (modul 10 cm) se značí surface=sett/setts. Neplést s surface=paving_stones, což označuje zámkovou dlažbu či hladké betonové, případně kamenné dlaždice. Takto označené cesty se v mapě jako dlážděné ani neznačí.

Nutno podotknout, že řada ulic, zejména v centru, je (domnívám se, že nesprávně) značená jako sett, ačkoliv by mělo jít o cobblestone:flattened. Ovšemže je možné, že se status quo opět trochu posunul.

V centru je informace o tom, které ulice nejsou dlážděné, dost užitečná.

Značky v křižovatkách

Přechod pro chodce je highway=crossing, bez světelné signalizace pak crossing=uncontrolled. Přejezd pro cyklisty (bez přechodu pro chodce) je highway=crossing + bicycle=yes + foot=no. Sdružený nebo přimknutý přechod a přejezd značíme pouze highway=crossing + bicycle=yesV obzvlášť velkých křižovatkách se i u linie přechodů používá footway=crossing. Předsunutá stopčára před signalizací se značí bodovým tagem  cycleway=asl

Světelné signalizace vyhodnocují routovací algoritmy často jako zdržení. V mapě se přitom někdy nanese na linii semafor, který platí jen v jednom směru. V takovém případě se dá použít traffic_signals:direction=1/-1 (pozor, tag není schválený komunitou).

Překážky a jiné

Neoblíbené zelené sloupky, balisety, se značí jako barrier=bollard, stejně jako sloupky pevné. Dvojice zábradlíček bránící v průjezdu kol, kterými musíte kolo prostrkat, se značí barrier=cycle_barrier. Někdy je vhodné zakreslit svodidla, značí se barrier=guard_rail a pravá strana linie je vnitřní (do silnice). Opěrné zábradlí barrier=handrail, dopravní zábradlí barrier=fence + fence_type=railing.

Vysoký obrubník se značí barrier=kerb (+ height=0.2 ). Smysl to má pro mapy bezbariérovosti, ale i pro kolo se to hodí, přes vysoké obruby se například nerada routují nákladní kola, pokud vyhledávač tras rozlišuje typ kola.

Lišty pro kola a kočárek na schodišti se tagují ramp=yes . Speciálně pro kočárek (zpravidla lze použít i s kolem) ramp:stroller=yes , speciálně pro kola ramp:bicycle=yes . Pro vyhledávač tras je důležitá informace o počtu stupňů. Taguje se jako step_count=počet .

Cyklotrasy existující i doporučené

Cyklotrasy značené v terénu najdete v mapě označené čísly se žlutým podkladem. V mapě dále kreslíme i trasy, které mají state=recommended, čísla mají ale bílé pozadí. I „magistrátní“ trasy s číslem na bílém pozadí jsou pouze doporučenými průjezdy. Existuje ještě state=proposed, pro trasy, které mají vzniknout v budoucnu. Pro kresbu doporučených či praktických průjezdů je ale vhodné používat pouze state=recommended, vyhledávače totiž dávají routování po těchto trasách dílčí výhodu.

Dalším důležitým parametrem je správce trasy (operator=cz:něco). V ČR najdeme operátory KČT, Greenways, HMP (Hlavní město Praha – značené trasy). Doporučené trasy v Praze, které spravuje náš tým, mají jako operátora uvedenou zkratku Prahou na kole (operator=cz:PNK).

Trasy, které jsou součástí mezinárodní, národní nebo regionální cyklistické sítě (network=icn/ncn/rcn) se kreslí ve všech měřítcích mapy, lokální trasy (network=lcn) se v přehledných měřítkách nekreslí. Na to je potřeba dávat pozor, aby síť regionálních tras byla pokud možno souvislá.

Tramvajová otázka

V nedávné době byly v pražské OSM překresleny tramvajové koleje do samostatné kresby, prakticky nezávislé na ostatních ulicích. Je to v souladu s konceptem umožňující další využití dat OSM, například pro simulaci provozu na tramvajových tratích. Tato změna ale rozhodně nebyla bezproblémová vzhledem k ostatnímu obsahu. V některých místech,  kde je povolená jízda na kole po tramvajovém pásu, se kresba (a zejména routing cyklo) rozpadl. Opravit to není sice obtížné, zatím jsem ale neměl čas projít celou Prahu, abych to zkontroloval. Druhý problém je ale v tom, že se z tagů u ulice vytratila informace o přítomnosti tramvajových kolejí ve vozovce – skutečnost pro komfort a routing cyklo dost podstatná.

Ztracená trasa A410 v Havlíčkově ulici.

Anděl po překreslení tramvajových kolejí. Mapová kresba v Nádražní ulici je nesprávná. Bude třeba ji opravit tak, aby reflektovala legální průjezd na kole Nádražní ulicí jižním směrem skrz tramvajové zastávky.

Vzhledem k postoji komunity (tramvajové koleje nemají sdílet linie s uliční sítí) a limitům datového modelu OSM bude tento problém nutné řešit nepřímo. Je to spíš otázka na vývojáře routovacích algoritmů: jak pro vás tagovat přítomnost tramvajových kolejí ve vozovce?

Očekávám tedy vaše komentáře a reakce.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Michal Porteš 8. 12. 2017, 13:15

"Pro cykloobousměrky se používá obecně oneway=yes + oneway:bicycle=no."

Třeba v Králodvorské vidím oneway=yes + cycleway=opposite. Má se to v takovém případě opravovat?

Povrch je tam nastaven jako sett, ale podle mě je to spíš něco mezi cobblestone a cobblestone:flattened.

Vratislav Filler 18. 12. 2017, 19:58

Michal Porteš: cycleway=opposite se také používá (pro cykloobousměrky bez vyznačeného protisměrného pruhu), takže není-li tam protipruh, je to také správně.

Povrch bych dal cobblestone:flattened . Obecně v Praze ty povrchy nejsou všude tak přesně. Sett se často používá pro velké dlažební kostky, když jsou jakž-takž rovné, což dnes není správně, ale dřív se cobblestone:flattened nepoužívalo, takže to bývalo OK.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat OpenStreetMap
Pustíte se do OpenStreetMap?
Inspirace,

Pustíte se do OpenStreetMap?

06. listopadu. 2017, 1min. čtení1