Stagnace cyklodopravy na Praze 11

Publikováno: 22. října. 2018, 9 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 22. října. 2018, 9 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Autor: Vratislav Filler

Jako rezident Městské části Praha 11 se okrajově zabývám i cyklodopravou na této městské části. Dokonce jsem ve volebním období 2014-18 byl členem dopravní komise, kde občas přišla nějaká cyklozáležitost na přetřes. Berte prosím tento článek jako jistou reflexi a současně apel na novou radu ohledně dalšího fungování cyklodopravy na městské části – řeknu to totiž natvrdo, takhle se to dál opravdu dělat nedá.

Tento cyklistický průjezd právě teď mizí.

Exkurs do historie

Rozvoj cyklodopravy za vlády starosty Mlejnského (ODS), tedy před rokem 2014, byl sice vedený dost konzervativně, přesto ale alespoň nějak. Městská část měla generel z roku 2007, ze kterého se zvlášť zpočátku provedla větší část akčního plánu, hlavně v podobě proznačení a legalizace některých tras, kde nebyly třeba náročné stavební úpravy. Autor generelu následně působil na městské části na malý úvazek jako konzultant v pracovní skupině pro cyklistickou dopravu. Městská část aktivně žádala o cyklostojany, které byly následně zřízeny u téměř všech mateřských a základních škol.

Městská část také zpracovala (jako součást záměru na bazén „Jedenáctka“) projekt cyklostezky podél Košíkovského potoka. Na realizaci do konce roku 2014 nebyly peníze, byla ale připravenost. Byl také připravený pilotní projekt cykloboxů u stanic metra. Ten ale radnice stornovala, údajně kvůli velikášskému nápadu investovat deset milionů z napjatého rozpočtu městské části do (tehdy v Česku ještě nikde nerealizované) parkovací cyklověže, která měla vzniknout na Hájích.

Nová rada, která přišla v roce 2014, měla zcela jiné priority než cyklistickou dopravu. Nechci zde příliš komentovat naší místní politickou situaci, vyhrocený politický boj, který zde léta probíhá, měl ovšem v roce 2014 nepřímé dopady i na cyklistiku. Vše, co dělala předchozí radnice, muselo být zavrženo. Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu byla zrušena, na cyklogenerel se zapomnělo. Jediné, co bylo zachráněno, byl téměř dokončený projekt stezky Košíkovského potoka, který přinesl tehdejší radní Ladislav Kos (HPP11) na magistrát a získal pro něj finanční podporu. Projekt se tak postupně realizoval, druhá etapa byla dokončena v létě 2018.

Tento projekt byl iniciován před rokem 2014, realizován v etapách v letech 2016 a 2018. Kolik projektů v pokročilé fázi přípravy po sobě zanechaly radnice vládnoucí zde v následujících letech?

Apatičtí radní a bezzubá dopravní komise

Od roku 2015 byla doprava na městské části pod dohledem radní Šárky Zdeňkové (HPP11), kterou ovšem záležitosti cyklistické dopravy naprosto nezajímaly a tak téma neformálně delegovala na Ladislava Kose staršího. Po změně rady v roce 2016 se stal radním pro dopravu Petr Lukeš, směřování se ale nezměnilo.

Zpočátku jsem se snažil iniciovat z pozice místního občana drobná zlepšení: dlouhodobě neřešené legalizace průjezdů mezi slepými ulicemi, zřízení několika potřebných cykloobousměrek, náhradu přechodů přerušující stezky sdruženými přejezdy. Jednal jsem s Ladislavem Kosem, situace ale patrně neumožňovala, aby intenzivně zasahoval do věcí v kompetenci jiného radního. V roce 2016 jsem byl přizván k účasti v dopravní komisi, kde jsem se tedy mohl občas vyjadřovat i k záležitostem bezmotorové dopravy.

Tam jsem si ověřil, že na městské části skutečně není nikdo, kdo by se cyklodopravou systematicky zabýval a kdo by ji na úřadě hájil. Většina členů komise chtěla obnovit alespoň projektovou přípravu cyklostezek, které by zajistily chybějící spojení a sloužily dobře rekreaci. S tím, že sice není reálné najít pro ně peníze v rozpočtu městské části, ale případně je může alespoň zaplatit magistrát. Na komisi jsme se ale nedokázali dopracovat k zadání, které by bylo pro radu snadno uchopitelné a přijatelné. Opakovaně – a bez úspěchu – jsme v rozpočtu městské části žádali přidělení finančních prostředků alespoň na projektovou přípravu.

Když cyklistickou dopravu řeší úřad

Cyklodoprava tak postrádala jakoukoliv podporu od Rady a opatření, která by měla dopad na cyklistickou dopravu na městské části, byla ponechána na volném rozhodování úřadu. Neměl jsem čas dělat v této věci hlídacího psa, a tak jsem jen zaznamenával, co se ke mně dostalo. Legální průjezd na trase A22 pod Chilskou ulicí kolem metra Opatov byl namísto opravy rozporného značení zcela odstraněn.

Značka opatovské pěší zóny ještě s legálním průjezdem. Zrušeno po roce 2015.

Veškeré návrhy na legalizace či jiné zlepšení podmínek pro jízdu na kole byly odmítány, dokonce i když byly dobře podložené. Magistrátní odbor rozvoje a financování dopravy navrhl v roce 2018 Praze 11 zřízení několika cykloobousměrek na základě dat o tom, kudy cyklisté již dnes v protisměru reálně jezdí. Návrh byl odmítnut s vágním, ničím nepodloženým a dle zahraniční zkušenosti s cykloobousměrkami zcela nepravdivým odůvodněním od vedoucí oddělení dopravy a silničního správního úřadu paní Muzikářové, a sice že cykloobousměrky jsou nebezpečné. A tím to skončilo.

Zato se ale na křižovatce tras A21 a A22 u Modré školy zřizuje hůře sjízdná hrubá dlažba. Spouštěčem byl sice podnět SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) požadující bezpečné řešení pro nevidomé, vzniklý projekt je ale nesmyslný, a městská část ho odkývala, aniž by se snažila ho jakkoliv zlepšit. Dlažba je uprostřed sídliště navíc naprosto ahistorický povrch. Na místě tak budou trpět nejen cyklisté, ale zejména děti na všem s malými kolečky. (Celá zpráva zde.)

Likvidace sjízdné cyklotrasy právě probíhá. To nejsou padesátá léta v Kodani, to je Praha 11 v říjnu 2018.

Vrcholem všeho byl ovšem zákaz jízdy na kole na chodovské lávce přes D1. Průjezd po lávce byl před několika lety velkým úsilím zlegalizován a nyní byl smáznut vlivem cyklistice nepřejícího policejního dovolenkového záskoku a cyklistice nenakloněného úřadu. Stačilo jedno opatření obecné povahy. Samozřejmě, opět bez dokladů nebezpečnosti tohoto místa, kde není evidována jediná nehoda s účastí cyklisty, stejně jako třeba na Opatově. Vše šlo interní cestou, třeba k dopravní komisi nebo snad dokonce k magistrátní cyklokomisi se to nedostalo.

Osobně mám na tomto také jistou vinu. Ačkoliv si nechávám posílat změny dopravního značení na Praze 11 z úřední desky přes edesky.cz, tento návrh stanovení mi vyloženě protekl mezi prsty. Postrádal totiž výkres situace, vše tak prošlo bez připomínek, které bych jinak rozhodně měl.

Chodovská lávka. Legální průjezd zrušen 2018.

Prosím, dělejte to jinak

Na Praze 11 fakticky dochází k naprosté stagnaci až plíživému zhoršování situace pro jízdu na kole. Na stávajících cyklotrasách vznikají bezdůvodné zákazy, zatímco skutečně problematická místa se neřeší. Je to výsledkem téměř úplné absence politické podpory cyklistiky na této městské části v posledním volebním období.

Nazval bych to totální cykloapatií. Když jsem před volbami oslovil osm kandidujících stran s několika dotazy ohledně cyklodopravy, odpověděli mi jen Sociální demokraté a Piráti. A byť pirátská odpověď byla nadějná, je zřejmé, že ostatní strany jízdní kolo na Praze 11 nezajímá.

Přitom charakterem zcela srovnatelná Praha 14 dokázala za osm let oproti jedenáctce úplné zázraky. A to zejména díky tomu, že poskytla tu trošku podpory a zřídila na část úvazku cyklokoordinátora, který měl dostatečné kompetence na to, aby uvnitř úřadu dokázal zabránit největším excesům a postupně městskou část rozhýbal k realizaci spousty úspěšných věcí.

Obracím se proto na nové radní naší městské části s jednoduchou prosbou: prosím, dělejte to jinak než doposud.

A kolo k tomu znovu vynalézat nemusíte.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

zangief 22. 10. 2018, 12:14

Fajn článek, jsem rád že na to upozorňujete, třeba to někoho kompetentního trkne.
Jinak - že jsem tak smělý - připravuje se z cykloopatření/infrastruktury na jedenáctce vůbec něco?

újezďák 22. 10. 2018, 12:26

Zajímavé čtení, přes Prahu 11 docela často jezdím na kole nejenom do práce, ale za mámou a nějak Prahu 11 nevímám jako cyklobklý prostor:)
Navíc Košíkovský potok je zrovna projekt, který úplně zbytečně cyklistu povodí nahoru a dolů, doleva a doprava a jen díky značné kopcovitosti a přítomnosti nedalekého bruslařského rejdiště se nestal dráhou ani procházkovým rejdištěm...

Co mě zaujalo je ale velmi podivný argument pro sídliště " ahistorický povrch", který podle mě tak nějak nahrává zastáncům kočičích hlav v centru tedy památkářům neb " historicky to tam patří" :) :)
Obecně vzato , pro sídliště by pak" historickým povrchem cest od někud někam" mohl pak být mlatový nebo šotolinový, protože co si lidi vydupali to tam bylo po desetiletí, pak by historickým povrchem mohla být nouzová dřevěná lávka z Hájů ( pro pamětníky známá z filmů Jako jed nebo Vesničko má středisková) , ostatně i cesty z prken nebo zbylých panelů i s oky si určitě pamatuji jen já:D

Mimochodem právě nově budovanáí pražská sídliště měla mít původně dlážděné povrchy , ale rozmohlo se zde asfaltové šílenství, které bylo levnější, rychlejší a na kvalitu pracovní síly méně náročné a navíc žulové kostky se exportovaly kvůli devizám do Rakouska a Německa. Určitou dobu se dláždilo velkoplošnými dlaždicemi z betonu, ale asfalt byl prostě jednoduší( viz výše) a tak s ním nakonec zalili všechno..

No a to nemluvě o tom, že se sídliště na mnohých místech zabořily do stávající zástavby, kde dlažba byla obvyklá.

Vratislav Filler 22. 10. 2018, 13:12

Újezďák: tvoje historické sídlištní funpovrchy nebyly v době výstavby samozřejmě zamýšlené jako finální, takže to beru jen jako žert. Moje poznámka o kostkách upozorňuje na to, že se naopak kostky umisťují nejen do míst, kde mají aspoň ten historický smysl (když už ne ten funkční), ale dokonce i do míst, kam se nehodí ani funkčně ani historicky.

Btw., ta informace o původně zamýšlených dlážděných površích pro sídlištní komunikace má nějaký zdroj? Týkalo se to vozovek i chodníků, nebo jen vozovek, nebo jen chodníků? Kde konkrétně se původně dláždilo betonem?

újezdák 22. 10. 2018, 14:02

Jak jsem psal, jednalo se o první projekty sídlišť, tedy Invalidovna, Na Zelené lišce , Červený vrch, Strašnice a snad Petřiny, viděl jsem to na výstavě na Staroměstské radnici někdy před cca 7 lety měli jsme tam komentovanou prohlídku...

Rozhodně to byly chodníky a cesty pro pěší v parcích, silnice nevím tak jistě.
Ostatně část z prvních sídlišť vycházela z předválečných plánů ( Solidarita, Vršovice ) a tam se s asfaltem rozhodně vůbec nepočítalo :)

Ony se ty plány docela v čase měnily, kdo dneska ví, že na Jižním městě měly po roce 1985 vyrůst energeticky úsporné bytové/obchodní paneláky ( tzv Sluneční domy) které měly mít v prvním podlaží běžné obchody ?.

Martin Š. 22. 10. 2018, 15:01

Zrovna Praha 11 má pro cyklistiku obrovský potenciál – nemá „negativity", které se v cyklistice přisuzují celému městu: není tak kopcovitá, nemá úzké ulice. Místo zde je, dokonce mimo silnic a i ty cesty jsou často postavené – existuje mnoho nevyužívaných chodníků a dalších cest.

Pro obyvatele P11 by mohlo být kolo alternativním prostředkem do práce (ke stanici metra), či například na nákup. K tomu je potřeba kvalitní infrastruktura bez zbytečných zákazů a také něco kde si kolo uložit – cyklověže u stanic metra (podle mě mají největší potenciál Opatov a Háje).

Tak uvidíme, jak to půjde s novou koalicí. Piráti by s tím mohli hnout, dokonce aktivně odepisují na dotazy, což se o jiných na P11 říct nedá.

josuk 22. 10. 2018, 15:47

potenciál nepotenciál.. ;-) pragmaticky vzato se nic nemění a měnit nebude. My na jižňáku jezdíme a jezdit budem. Naše řady na kolech rozšiřují bezdomovci a sběrači cenností.. ;-) nějaké ty kostky nebo zákazy nám nevadí, a případný hazard na silnici je snížen již relativně krátkou dobou našeho předpokládaného dožití.. ;-) (btw dětí na kolech nepřibývá, u nich frčí spíš elektro.. ;-))

Dlažba by měla být proti asfaltu lepší pro podzemní vody, pokud není jen dekorační a podizolovaná, tak předláždění je asi určitě pozitivní. Povrch by měl taky odrazovat od vysokých rychlostí..další plus.

Většina lidí na kole jezdit nechce a nebude!! Lepší než přiznat, že jim samotným něco nejde, je jednodušší udělat maximum aby to nešlo nikomu.. ;-) a klub vizionářů z PNK se může se svými koly třeba vyfotit a konečně přejmenovat třeba na ZaPrahouNaKole... ;-)

újezďák 22. 10. 2018, 16:50

Josuk, to je fakt, léta jsem mezi Petrovicemi a Jižňákem potkával pána, který tahal za skládačkou takovej ten kdysi modrý ruční vozík plný haraburdí... ten když tam jel do kopce, tak prakticky šel :)

Ta zmínka u elektra u dětí mě připomněla jeden nedávný názor z diskuse o elektrokloběžkách lime, že ze zákona na nich smí jezdit po chodníku jen děti, ale ty podle provozovatele jejich koloběžky používat nesmí :) Taková hlava 22-Lime :)
Navíc uživatel Lime odsouhlasuje, že vlastní řidičák :D a přitom koloběžky jsou v ČR vnímány jako kola, prostě chaos ---

Martin Š. 22. 10. 2018, 18:58

Josuk: lidé by jezdili rádi, kdyby ta kola měli kam dát, nebo kdyby si nějaká mohli půjčit a pak se o ně nemuseli bát! Určitě by pro řadu lidí bylo kolo na metro rychlejší než jít na bus, čekat na bus a pak se v něm tlačit – a nebo jít si na parkoviště pro auto a pak zas někde hledat místo...

Martin Š. 22. 10. 2018, 19:02

Josuk: kdyby existovali jen lidé s vaším přístupem, je pravda že by se nic nepohlo. Nevím co to kecáte s podzemními vodami, dlažba tam byla i předtím akorát hladší! Někde se betonujou stovky m2 parkovišť a vy tu mluvíte o pár metrech hladké cyklostezky jako katastrofě.
Potenciál na P11 je! Lidé by jezdili kdyby to pro ně bylo efektivnější než cesta autem/busem z bodu A do B. A to se stane, když budou mít kam kolo dát, nebo si ho lehce půjčí. A musí být přehledná infrastruktura

Martin Š. 22. 10. 2018, 19:15

Omlouvám se za dva podobné komentáře – to je tak když mi server hlásí chybu... :D

josuk 22. 10. 2018, 21:56

Martin: se omlouvám, ale moje rozčarování je prostě moc silné.. cca 2013-4 jsme ještě na cyklokomisi P11 v letních vedrech komplikovaně řešili zda cykloboxy na opatově nebo na roztylech (byly na to peníze), kde umožnit průjezd jednosměrkou a pokoušeli se diskutovat s policií proč se to nelíbí… No a od 2014 se k lepšímu nezměnilo asi skoro nic. Zrovna nemusím pana Kose (nejdřív ho HPP odvolalo, pak ale vyhrál volby do senátu, tak se HPP zase hodil) a trochu mě proto mrzí, že jediné pozitivum, ta košíkovská stezka je vlastně jeho „zásluha“... Někdy do roku 2014 se tady montovaly stojany ke školám a školkám (včetně milionu stojanů u bazénu), vydala se v květnu 2014 cyklomapa prahy 11 (za Mlejnského ODS) existovala stránka https://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/jiznim-mestem-na-kole/ ... Od těch časů pokrok na Praze 11 vidím v tom, že si ještě hůř si zamknu kolo u OC Chodov, už si tu nepůjčím Rekolo (jako loni? předloni?) a že ti co říkají, že by jezdili kdyby.., tak nejezdí protože by nejezdili nikdy! ;-) protože se na Praze 11 stále dobře jezdí autem!
a taky hůř na kole… :-( ale co, ještěže tramvaje tu nejsou.. - na nově přestavěné Nuselské teď musím tolikrát přejíždět koleje a čelit troubení, že tam asi budu muset úplně přestat jezdit.. nemám na to nervy.. snad to na jaře za světla bude trochu lepší. .. ale jak měl říct Churchill: „úspěch sestává z cesty od nezdaru k nezdaru bez ztráty nadšení.“

Martin Š. 22. 10. 2018, 22:37

Josuk: na druhou stranu se svět mění, doufám že za toto volební období Praha v cyklistice celkově postoupí kupředu a to bude měnit i jednotlivé MČ. Jinak, košíkovskou stezku ani miliardu u ní nepovažuji za velký úspěch, spíš za prohru selského rozumu a velké plýtvání (tolik stojanů by se neobsadilo ani v Kodani, natož někde v Praze; ty vydlážděné prostory tam jsou blázinec.
Ohledně Rekol jsem to už řešil, příští sezónu se možná dočkáme návratu, ale prý je to s nima na periferii těžké v tom a) že je to na kopci b) kola se tu více kradou c) nemá je sem kdo vozit.
Tramvaje jsou hudba budoucnosti, nejbližší je etapa na Spořilově a to bude minimálně do pěti let, takže bych zatím z kolejí ve strachu nebyl. Navíc je tu podstatně více místa, takže se na kole pod tramvají plést nebudete muset.

újezďák 22. 10. 2018, 23:08

Martin Š prý je to s nima na periferii těžké v tom a) že je to na kopci b) kola se tu více kradou c) nemá je sem kdo vozit....

No ale to je pěkné shrnutí, na jedné straně píšete, že kdyby si lidé kola lehce půjčili a nemuseli se o ně bát, na druhou stranu asi citujete neblahé zkušenosti Rekola s Prahou 11

A pak jsou hezké ty dva " stejné komentáře" ten druhý mě přijde až přehnaně útočný směrem k aktivnímu městskému cyklistovi :)

Kdyby jezdili lidi alespoň jako Josuk, tak by rozhodně bylo na ulicích vidět víc cyklistů.

Dneska jsem cestou do práce ráno doslova nepotkal ani jednoho cyklistu , to znamená, že nejenom v celé Praze 11 jsem dnes ráno viděl 0 cyklistů , takže si vážím každého cyklisty, který je ochoten jezdit i když mu nepřistaví kolo o které se nemusí být a nenakreslí mu nějakou veselou barevnou cyklotrasu a který nepotřebuje k cestování po Praze vyleštěný asfaltík :)

Vlastně se to vážení si i dnes se to týká mé ženy, našeho prostředního a nejmladšího syna, ujeli méně, ale kluci vyjeli v rámci deště v rámci cesty na trénink...
No a že by za používáním kol u nás stála nějaká zvláštní aktivita úřadů nebo společností, které na kolech vydělávají ale provozují je jen tam, kde jim na nich jezdí lidi ?

Milan 23. 10. 2018, 03:33

Ad Modrá škola
To místo nebylo skvělé ani předtím, protože trhy, relativně dost lidí a drncalo to. Jestli tam dají klasické kostky, nebudu tam jezdit někdy, ale nikdy. Tedy sjedu na silnici už u odbočky do sídliště a ke kruhovému objezdu pojedu po silnici.

Ad jednosměrky
To je zralé na proplesk odpovědných už dlouho, zejména dobrá je cesta na úřad MČ, kde to znamená objet velkou část sídliště nebo rezignovat na přepisy a střihnout to po chodnících. Navíc je to nepřehledné, takže se v těch jednosměrkách snadno zamotáte a nakonec rupnou nervy a stejně to skončí nelegálním chodníkem.

Ad cyklostezka za bazénem (jihoměstským brouzdalištěm)
To je tak, když se projektují dětská hřiště a ne dopravní cesty. Kdo si to projel, ví, o čem píšu.

Nicméně část Brodského - Mercedes používám téměř vždy místo velmi frekventované silnice Mírového hnutí. Výjimkou jsou pouze noční návraty domů, kdy jedu po silnici. Vadí mi nepořádek (písek) na vjezdu na cyklostezku u Mercedesu. Je to ve frekventované křižovatce, takže nutnost to tam rychle fiknout a do pravého úhlu. Nerad bych si tam někdy lehnul.

Naopak část Brodského - K Horkám jsem jel pouze jednou zkušebně ze zvědavosti. Přes den jedu horem Donovalskou, v noci po silnici. Vadou je nulová návaznost na pokračování (les nebo směr Háje), šílený výjezd do ulice K Horkám a upřímně říkám, že se tam v noci bojím.

Ad výhled po volbách
Souhlasím s Vratislavem, že to jde na Praze 11 s cyklistikou od deseti k pěti. Bohužel ve zlepšení nevěřím, když vidím, kdo ve volbách uspěl.

újezďák 23. 10. 2018, 10:51

Ad Mírového hnutí, pro mě to vkastně jeden z dobrých úseků trasy do práce, který mám docela rád :)
Jedu skoro celou Výstavní ( mimo směru do centra v úseku cca 300 metrů Exnárova kruhák, dřív jsem to jezdil celé, ale od doby kdy tam obětovali krajnici ve prospěch cyklo-autobuso-taxi pruhu, jezdím nahoru ten kousek odbočením na bývalou silnici zarostlou v keřích) a plynule přecházím na Mírového hnutí, v dobách kdy tam tudy jezdím běžně předjedu 50 aut, většinou tam stojí nebo popojíždí kolona zhruba od Matúškovi až po semafor u plavečáku, opačným směrem to stojí taky. Mírového hnutí ve směru do centra opouštím na křižovatce Klířova vedle Agrofertu, beru sdílený chodník kolem Mercedesu a vjedu si tam na Turkovu, abych neprudil lidi v zastávce , opačným směrem projíždím bud po Turkove na kruhák u KFC nebo kolem Agrofertu Klíčovou, dle chuti :)

Mírového hnutí je momentálně celkem normální pražská ulice, kde provoz nevnímám jako něco co by mě nějak omezovalo, je to široké, přehledné a auta tam většinou ve špičkách stojí :)

Na druhou stranu zrovna legalizace, v podstatě vždy prázdného, chodníku podél skoro celého Mírového hnutí až po ulici U přehrady by bylo elegatní řešení pro lidi, co nechtějí s auty... Krom malého úseku u zastávky před Plavečákem ( Brodského Leopoldova) tam nikdy nikdo nechodí.....

Martin Š. 23. 10. 2018, 20:56

Újezďák (22/10/2018-21:08) ty argumenty se nevylučují – tím že je to na kopci je myšleno že tu jinak tolik kopců není, ale je to taková náhorní plošina oproti zbytku Prahy. Možná ten druhý dvojitý komentář byl moc útočný a omlouvám se, jen jsem to psal po druhé tak mě to víc naštvalo. Většině cyklistům podle mě nejde o přistavené kolo a naleštěné asfaltky – jde především o souvislou bezpečnou a přehlednou infrastrukturu. A u plavečáku souhlasím, mohl se jen legalizovat chodník, vyznačit, možná opravit, nějak oddělit od silnice a bylo by to o desítky milionů levnější, navíc i efektivní.

újezďák 23. 10. 2018, 21:42

Náhorní plošina to je, na druhou stranu tam nikde není moc daleko
Bydlí mi tam máma, důchodkyně čipera, jsem si skoro jistý, že všude v okolí v pohodě dojde, ona tedy dojde procházkou i k nám do Újezdu nad lesy :) což já musím na kole, pěšky bych to nedal...

Obecně tam v okolí Mírového hnutí a Výstavní by stačil ten chodník, srazit na něm obrubníky a případně nějak rozumně zprůchodnit úsek na Spořilov, asi přes Lešanskou, já to do Jihovýchodní IX beru normálně po Turkově s tím, že na Lešanské vjedu na přechod a projedu skrz protihlukovou zeď těch 15 metrů chodníku.... jezdit dolů na Hlavní nebo přejíždět ze Senohrabské do Božkovské mi směrem na centrum nedává žádný smysl..

Jinak na jižňáku na silnicích nemívám problém, jsou poměrně široké a přehledné

Milan 27. 10. 2018, 12:54

Vnímání Mírového hnutí v době dopravní špičky záleží na celkové trase a směru jízdy.

Když tu zrušili přechod pro chodce, posunuli ho dál a doplnili semaforem, tak jsme mysleli, že budeme dál přecházet v místě původního přechodu, protože nový je docela z ruky. No a realita je taková, že chodíme prakticky všichni na nový přechod, protože bez přechodu a semaforu se v dopravní špičce nedá přejít.

Když se z Brodského vyjíždí autem, děkujeme za ten světly řízený přechod, protože aspoň vznikne díra, do které lze odbočit. Tak to dřív nebylo, takže ten provoz opravdu zhoustl.

Pokud jedu po Mírového hnutí na kole, je dnes problém s ostrůvky pro přecházení chodců. Auta mne mají snahu předjíždět i tam, ale prostoru tam není moc a je to nepříjemné.

Kdybych jel z Újezda nad Lesy, asi bych to vnímal jinak, ale když vyjíždím z Brodského, je pro mne výhodnější Mírového hnutí vynechat nebo směrem k Mercedesu použít cyklostezku. Mírového hnutí tak skřížím jen krátce, tedy stačí mi menší mezera mezi auty, po pár metrech zabočím na cyklostezku a autům přestanu překážet. Je to bezpečnější pro všechny a na trase Brodského - Agrofert rozhodně nejsem na cyklostezce pomalejší než na Mírového hnutí.

Pokračování kolem Mercedesu nepoužívám kvůli dlažbě a kořenům pod asfaltem. Jezdím doprava směr Top hotel a dál buď doleva kolem archivu směr DEKRA a lávka přes D1 anebo dolů kolem hotelu směr Spořilov.

Opačným směrem se vyhýbám Mírového hnutí a Výstavní a jezdím horem přes Donovalskou, Schulhoffovu a Květnového vítězství nebo Hviezdoslavovu. Zase je to o tom, že jsem místní a vyjíždím z Brodského, tedy do Brodského kvůli tomu nezajíždím. Na druhou stranu když vidím, kolik cyklistů denně potkávám, tak stejnou preferenci má většina, když neberu jezdce na silničních kolech.

Významnou roli hraje určitě fakt, že do práce jezdím 5,5 km, do garáže k autu 2 km, do destinací u nás na Jižním Městě to mám 2-5 km. Při těchto vzdálenostech pochopitelně nemusím tolik honit čas a mohu preferovat pocit bezpečí a jízdní pohodu. Proto třeba do práce do Hostivaře jezdím Hostivařským lesoparkem a nikoli ulicí K Horkám, i když je to po silnici trošku rychlejší a kratší. Na druhou stranu lesoparkem mohu jezdit i při sněhu a náledí, což bych si po silnici nedovolil (někdo by mne zajel). Díky tomu nemám zimní přestávku.

újezďák 27. 10. 2018, 21:51

Kořeny jsou na trase kolem Mercedesu přes celou šířku chodníku dohromady dva, ještě před dlažbou a dlažby je tam dokonce asi 10-12 metrů :)
Na odbočce z Mírového hnutí do Klíčovi je před přechodem v silnici příšerná díra, kterou jsem na TSK hlásil už asi před dvěma měsíci :(

Ve Schullhoffově celý život bydlí moje maminka... takže to tam znám docela dobře...

Ostrůvky pro přechod chodců mě obecně, tedy na dvouproudových a celkem přehledných ulicích jako cyklistu štvou taky, zužují profil silnice tak, že tam neostane prakticky místo pro souběžnou jízdu cyklistů a normálního auta. Navíc tam auta jezdí kolikrát zbytečně pomalu a mě to nutí se znovu rozjíždět...

Vždycky mě štve, když pak vidím lidi přecházet deset-patnáct metrů před nebo za takovým ostrůvkem ( typicky na Františka Diviše, tam jsem snad člověka z autobusové zastávky po přechodu v životě jít neviděl, musel by si zajít 20 metrů 10 tam a 10 zpátky a to je pro pražáky moc ). Navíc neposkytují vůbec žádnou ochranu a dost často nesou stopy, že je někdo autem zválcoval...

To už je prostě lepší rychlý semafor, tedy takový jako je ten proti plavečáku, zmáčkneš a padne červená , sice se pak musím rozjíždět ale nejsem narvaný mezi obrubníkem a zrcátkem auta... ale lidi tam stejně v celém prostoru mezi Broského a tímto semaforem pořád přebíhají, to vidím každý den...

Jinak souhlas s vlivem trasy, u nás je problém s tím, že vyjedu a u nás je led, sníh a v cíli na Budějovické je o hodinu později jen mokro a teplota je o 3-5 stupnů vejš. Navíc mám po cestě pár mostků ve svahu a ty rády namrzají ... Vidím i vliv městkého ostrova, já ještě jedu do centra čapákách a prstových rukavicích a na jižňáku lidé jedou v protisměru v kratasech a tričku :)

Pro mě je ale hlavní problém tma, prostě se mi nechce trefovat díry v prostoru Uhříneves, Dubeč, Běchovice, Kralovice, Koloděje a Sibřina a navíc tu je v zimě často po ránu mlha.... ani klouzavá pracovní doba už moc neopomáhá abych počkal na světlo, v 9,00 musím být v práci, teď po změně času ještě po ránu pojezdím, ale odpoledne už z Budějárny sjedu rovnou na Hlavák nebo Masaryčku a dojedu vlakem do Klánovic, abych jezdil po tmě po okrskách Prahy východ na to se mám moc rád :)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Revoluční bez revoluce
Hodnocení infrastruktury,

Revoluční bez revoluce6

05. května. 2021, 6min. čtení
Budského vize: nula cyklistů v Česku?
Blogy,

Budského vize: nula cyklistů v Česku?17

29. dubna. 2021, 7min. čtení
Otevřený dopis: apel na 1,5 metru
Blogy,

Otevřený dopis: apel na 1,5 metru11

12. dubna. 2021, 6min. čtení