Cyklisté sobě: Podněty, jednání i úřední desky

Publikováno: 06. září. 2022, 8 min. čtení
Publikováno: 06. září. 2022, 8 min. čtení

Co jsou Cyklisté sobě? Facebooková skupina? Web na správu podnětů? Pár samorostů filtrujících úřední desky a připomínkujících chybějící cyklooobousměrky? Projekt spolku AutoMat? Ano, toto všechno a ještě něco navíc.

Čas od času se zde objeví, že se něco udělalo pod hlavičkou Cyklisté sobě. Pojďme si proto přiblížit jednotlivé aktivity, které se pod tímto názvem schovávají, a které provozuje Laboratoř udržitelného urbanismu spolku AutoMat (dále LAB) i osoby mimo ni.

Starý web do začátku

Od roku 2013 je oporou aktivit Cyklisté sobě systém na sledování problémových míst pro jízdu na kole na stránkách cyklistesobe.cz. Po letech budování je dnes sice poněkud těžkopádnou, zato ale velmi obsažnou základnou, obsahující jen v Praze více než 600 podnětů na řešení problémových míst. Nejsnáze se na ně můžete podívat v mapě Městem na kole, odkud se dostanete i na jejich jednotlivé stránky.

Systém je převzatý ze Spojeného království, kde sloužil hlavně jako geolokalizovaný mailinglist, koordinující stovky lidí z desítek místních skupin. Po osmi letech praxe se ukazuje, že pro naše podmínky je to tak trochu jako jít na komára s kanonem, naopak ale postrádáme funkce, jako je vygenerování úhledného přehledu podnětu do PDF. Výhledově proto uvažujeme o náhradě něčím jednodušším, patrně přímo zapojeným do naší celostátní cyklomapy. Zatím se ale snažíme držet ho v provozu a pravidelně sledujeme, zda se zde od lidí objeví něco nového.

Nemějte ale od vložení podnětu na tento web nadměrná očekávání. Vložením podnětu se tento nikam neposílá, pouze veřejně eviduje. Pro komunikaci s úřady je lepší použít službu, kterou propaguje a nabízí samotná obec (v případě Prahy je to  zmente.to), a na webu cyklisté sobě třeba dát jen vědět – a diskutovat.

Skupina žije na sociálních sítí

Praktická komunikace ohledně řešení problémových míst se postupně přesunula do soukromé facebookové skupiny Cyklisté sobě, která má v současnosti přes 700 členů. Diskuse tam je celorepubliková, stále ale převažuje pražský obsah. Zaměření skupiny občas od řešení problémových míst přesáhne k řešení obecnějších problémů cyklodopravy, například nedostatků legislativy.

Skupina slouží také jako neformální informační kanál o nových cykloopatřeních v Praze či rekonstrukcích, kde nebylo řešení pro jízdu na kole uspokojivé, sdílejí se zde také informace o jednáních s úřady při řešení problémových míst.

Sledování a řešení problémových míst

Z mnoha stovek pražských podnětů Cyklisté sobě se v AutoMatu věnujeme sledování a řešení zhruba dvou stovek, pro které jsme si udělali vlastní databázi. Jde hlavně o problémy ve vnitřním městě, Praha 1 je hodně „na ráně,“ nicméně za poslední rok tam bylo pět sledovaných podnětů realizováno.

O dlouhodobě sledovaných podnětech jsme v minulosti s městskými částmi komunikovali. Aktuálně se k nim vracíme zpravidla jednou za rok nebo dva, když se objeví příležitost – dojde k nějaké související změně dopravního řešení, nebo po obměně politické reprezentace.

Systematicky kvůli opatřením obecné povahy sledujeme úřední desku hlavního města Prahy a některých městských částí. O městské části mimo centrum se zpravidla zajímají spíše tam žijící dobrovolníci. Přímo členové týmu nebo kolegové z Městem na kole sledují podrobněji situaci na Praze 1, 2, 4, 6 a 11, převážně díky místu bydliště.

Cyklističtí “samorosti”

V Praze se řešení problémových míst pro jízdní kola věnuje několik “samorostů”, kteří na vlastní pěst jednají s úřady nebo připomínkují vydané návrhy opatření obecné povahy, v krajních případech někdy podávají žádosti na soudní přezkum. V LABu jsme s nimi v občasném kontaktu, jaké podněty budou podávat, je ale zcela na nich. Podporu jim nabízíme prakticky výhradně formou konzultací a kontaktováním úřadu po naši linii v případech, kdy to může věci pomoct.

Právě snaha těchto donkichotů pražské cyklistické infrastruktury ale přinesla v posledních letech výsledky u řady úprav dopravního značení, které původně s cykloopatřeními nepočítaly, zejména u cykloobousměrek na Praze 1 a 4.

Nová aktivita - nabídka projektů

LAB se aktivně snaží řešit problémová místa především na městských částech, které mají o zlepšování podmínek pro jízdu na kole alespoň elementární zájem, a kde se změny k lepšímu navržené zvenčí mohou dočkat realizace. Od počátku roku 2021 jsme konzultovali cykloopatření s úředníky či politiky na Praze 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, na další městské části jsme posílali podněty nebo návrhy k jednání.

Nově umíme zpracovat jednoduché projekty dopravního značení: nestavební legalizace chodníků, cykloobousměrky, orientační značení, drobné úpravy integrace. Projekty pro nás zpracovávají dopravní projektanti, nebo je s nimi konzultujeme. Také máme k dispozici malé prostředky na realizaci drobných úprav infrastruktury. Tato rezerva je určená pro místa, která nemůže nebo nezvládá řešit veřejný sektor.

Protože je tato aktivita ještě mladá a realizace nějakou dobu trvá (a ne vždy se povede), pochlubíme se projekty realizovanými ve spolupráci s městskými částmi, až budou hotové v terénu. Aktuálně (na konci srpna) máme rozpracováno či předáno k dalšímu projednání k desítce takových drobných projektů.

Co nás čeká na podzim: Úklid cyklostezky a zkoušky pluhu

Do aktivit Cyklisté sobě patří již tradičně úklidy cyklostezek. Podzimní úklid nás čeká i tento podzim, uvítáme proto v komentáři tipy na úseky cyklostezek v Praze, které trpí na neúdržbu a pár lidí s košťaty a lopatami je dokáže zásadně pročistit.

Tuto zimu jsme také vyzkoušeli zatím asi nejbláznivější formu cyklistické svépomoci: dáváme vyvíjet pluh pro jízdní kolo. Díky úspěšnému fundraisingu jsme získali dost prostředků i na bonusové řešení s otáčivým kartáčem, které by mělo být testováno tento podzim. Na zimu pak předpokládáme nasazení dvou kusů pluhu, které nám, věříme, dovolí udržet v případě větší sněhové nadílky sjízdné i ty pražské cyklotrasy, kterých se běžná zimní údržba nikdy nedotkne.

Budoucnost aktivit Cyklisté sobě

V následujících letech předpokládáme, že budeme i nadále sledovat problémová místa pro jízdu na kole a využívat příležitostí k návrhu jejich řešení. Budeme jednat o konkrétních místech a kde je to vhodné, můžeme pomoci malým projektem.

Věříme, že lidé připomínkující ve veřejném zájmu cyklisticky nešikovné záměry úprav dopravního řešení, v této snaze vytrvají a třeba jich i přibude. Pro ten účel nabízíme možnost konzultovat problémové projekty, formulovat připomínky ve složitějších případech, nebo se zasadit za konkrétní úpravu naším jménem.

Platformu Cyklisté sobě hodláme sjednotit s cyklomapou Městem na kole. Tato úprava se neobejde bez výrazné veřejné podpory, která probíhá formou magistrátního grantu. Projekt Cyklisté sobě v podobě podporované hlavním městem vyplňuje dlouhodobě mezeru v řešení cyklistické infrastruktury tam, kde jsou cyklistické problémy pod rozlišovací schopností městských částí, nebo kde na jejich řešení nezbývá kapacita.

V podobě, kdy Laboratoř udržitelného urbanismu pomáhá městským částem nabídkou zpracování projektů a inženýringu, přestávají být aktivity Cyklisté sobě pouze kverulantstvím reagujícím na nevhodné změny organizace dopravy, a dostávají se také do komfortnější polohy partnera městských částí a magistrátu při zlepšování podmínek pro jízdu na kole.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení