Advokační manuál (7): Policejní stanoviska – kdy jsou nezávazná a kdy závazná

Publikováno: 13. listopadu. 2022, 4 min. čtení
Aktualizováno: 12. listopadu. 2022
Publikováno: 13. listopadu. 2022, 4 min. čtení
Aktualizováno: 12. listopadu. 2022

Při prosazování lepších podmínek pro chůzi a jízdu na kole často narazíte na zdůvodnění, že policie to nedovolila a není to tedy možné. Nyní se podíváme, jaká je role stanovisek Policie ČR, kdy tato stanoviska jsou závazná a kdy nezávazná. 

Co je to závazné stanovisko přesně definuje správní řád:

“Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.” ( § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.)

Pokud má být stanovisko závazné, je nutné, aby jeho závaznost byla explicitně daná zákonem, tedy existencí zákonného ustanovení, které by specifikovalo, kdy dotčený orgán vydává závazné stanovisko. Závazné stanovisko má dále podle správního řádu obsahovat závaznou část a odůvodnění. V odůvodnění musí dotčený orgán uvést důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. Díky tomu je zaručeno, že je závazné stanovisko přezkoumatelné.

V případě policie můžeme nalézt v české legislativě několik málo zákonů obsahující ustanovení upravující, kdy policie jako dotčený orgán poskytuje stanovisko. V případě, že policie jako dotčený orgán poskytuje závazné stanovisko, je to v zákoně explicitně formulováno, jako například v § 10 zákona č. 13/1997 Sb.: “Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení … [vyžádá] … závazné stanovisko Policie České republiky.”

Kompletní přehled, k čemu se podle zákona policie vyjadřuje, a zda je její stanovisko závazné nebo nezávazné, najdete v tabulce níže.

V případě změny a instalace dopravního značení formou opatření obecné povahy jsou stanoviska policie nezávazná. Při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, tedy při změně dopravního značení, je podle zákona policie dotčeným orgánem, se kterým je nutné opatření projednat. Nevyjádří-li se policie jako dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí (§ 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.).

V online magazínu Městem na kole postupně vydáváme sérii článků „Advokační manuál„. Návody z pera Michala Šindeláře a spolku AutoMat popisují, jak z pozice aktivního občana podporovat rozvoj cyklistické dopravy a infrastruktury.

Manuál zprostředkovává know-how o tom, jak se zorientovat v celém procesu veřejné správy a zákonných možností ovlivnění svého nejbližšího okolí.

Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.

Příloha: Textová verze tabulky

Kdy je policie dotčeným orgánem a jaký typ stanoviska vydává

typ stanoviska

situace

povinnost projednat,
nezávazné stanovisko

závazné stanovisko
nebo souhlas

zákonné ustanovení
kolaudační souhlas (vztahuje se k ust. § 16 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zvláštní právní předpis) a tudíž Policie ČR v této věci vydává pouze stanovisko, nikoliv však závazné)

x

§ 122 zákona č. 183/2006 Sb.,
územní, stavební a společné územní a stavební řízení

x

§ 16 zákona č. 13/1997 Sb.
rozšíření obecného užívání komunikace

x

§ 24b zákona č. 13/1997 Sb.
stanovení dopravního značení (OOP)

x

§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.
výjimka z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

x

§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.
odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu

x

§ 77a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.
připojování pozemních komunikací

x

§ 10 zákona č. 13/1997 Sb.
vedení linky a umístění zastávek náhradní autobusové dopravy

x

§ 18c zákona č. 111/1994 Sb.
zvláštní užívání komunikace

x

§ 25 zákona č. 13/1997
umístění pevné překážky na komunikaci

x

§ 29 zákona č. 13/1997 Sb.
zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu

x

§ 31 zákona č. 13/1997 Sb.
křížení pozemní komunikace s dráhou

x

§ 37 zákona č. 13/1997 Sb.
rušení přejezdů

x

§ 37a zákona č. 13/1997 Sb.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Advokační manuál