Anketa III: Cyklostezky proti cyklistům

Publikováno: 29. července. 2009, 1 min. čtení
Aktualizováno: 01. dubna. 2012

park_cekejte_150 Ve třetím článku série se budeme věnovat dalším záporným nominacím, tentokrát dojde na cyklostezky, které dělají ostudu svému jménu. Čtenáři nominovali ,,chodník“ v Plynární ulici, nepovedené řešení křižovatek na trase A22 u metra Chodov a jako redakční nominaci vám představíme dokonale průšvihové řešení cyklostezek A2 a A26 mezi Pelc-Tyrolkou a Kolčavkou.

Zvláštní úvaha na konci článku se pak bude věnovat potížím vycházejícím z potřeby převést cyklostezky přes velké světelné křižovatky.

Negativní nominace č. 7, cyklostezka U Plynárny

Zadal:OMI
Stavěno: Devadesátá léta

Cyklostezka v ulici U Plynárny je ukázkou toho, jak se cyklostezky v Praze stavěly před deseti lety. Stezka 11, plánovaná z Výtoně k Hostivaři, nebyla nikdy souvisle vyznačena. Stala se obětí éry ignorance jakékoliv cyklistiky v Praze na přelomu tisíciletí, z tehdejšího projektu Greenwaye přímo do centra zbyly jen nesouvislé relikty.

Oboustranná stezka v ulici U Plynárny vyhnala cyklisty z kilometru poměrně frekventované ulice na zámkovou dlažbou pokrytý chodník. Úsek trpí snad všemi nectnostmi, jaké cyklostezka může mít. Nerovný povrch, lampy a sloupy uprostřed koridoru pro cyklisty, průjezd zastávkami, nevyřešené vjezdy a sjezdy, naprosto nejasný způsob, jak se na stezku dostat z protisměru.

plynarni_konec
Začátek obousměrné cyklostezky (zvýrazněno žlutě): Pokud o existenci stezky na pravém chodníku nevíte, netušíte, že je třeba odbočit vlevo ke Kauflandu a vzápětí vpravo na chodník u tramvajové zastávky. Nebo to střihnout vlevo po přechodu?
 
plynarni_brana
U bývalé brány je cyklostezka zúžená. Všimněte si lamp uprostřed stezky. Ostatně, náhodně vyfocený cyklista uprostřed to vyřešil po svém.
 
plynarni_zacatek
Na konci cyklostezky máte spoustu špatných možností jak pokračovat: Rovně po chodníku, nebo skočit do provozu v místě, kde to o vás řidiči skutečně nebudou předpokládat.
 
(Fotografie jsou převzaté z mapy Praha cyklistická.)

Přitom tato stezka má smysl a slušné návaznosti. V městském systému jí najdete jako část páteřní trasy A23 (nahrazující trasu 11). Z konce pod mostem železniční trati můžete pokračovat vcelku uspokojivou ulicí Nad Vinným potokem do Vršovic, po chodnících se po překřížení Botiče dostanete do Ohradní ulice na Pankrác, případně do starých Nuslí. Na druhou stranu můžete dojet do Záběhlic nebo pokračováním ulice U Plynárny do Slatin a Strašnic, drsňáci mohou použít Chodovskou na Spořilov. Směrové možnosti má tedy stezka dobré, ale ta podoba…

Budoucnost

V okolí se chystá několik navazujících staveb. Nový úsek bude protažený plochou před Kauflandem a napojený na nově upravenou jižní stranu křižovatky Chodovské. Pokračování bude jak na jih podél Chodovské (v rámci stavby marketu Baumax), tak podél Záběhlické (akce TSK), kde budou kromě oddělené stezky podél jižního chodníku také cyklopruhy. Vznikne tak zajímavé zdvojené řešení pokrývající potřeby cyklistů s různými nároky.

Nejprve ale dojde k vyznačení bus+cyklopruhů na Chodovské, které se chystá v následujících dnech. Projektovaných staveb se dočkáme nejdříve v příštím roce. Samotný problémový úsek v ulici U Plynárny je třeba udělat znovu a pořádně, drobné úpravy zde nepomohou. Vzhledem k dlouhé řadě prioritnějších akcí se ale může stát, že tato nekvalitní a zastaralá stezka bude na svém místě strašit ještě dost dlouho.

Negativní nominace č. 6, Pelc-Tyrolka

Trasa: A2 (Pelc-Tyrolka — ústí Rokytky, 3,7 km), A26 ( — Kolčavka, ca 3 km)
Zadal: TSK
Zhotovitel/projektant: Obermeyer
Městská část: Praha 8

Úsek cyklostezky A2 mezi Pelc Tyrolkou (sever mostu Barikádníků) a ústím Rokytky, pokračující dále proti proudu Rokytky přes starou Libeň jako trasa A26 je vzorovou ukázkou řady nepovedených řešení. Stavba přes Libeň ještě není dokončena; náš kritický pohled se proto soustředí na úsek po konec ulice U Českých Loděnic. Dobře si pamatuji, jak tento úsek vypadal v době, kdy jsem tudy jezdil do školy: Široká ulice jako pěší zóna, po lávce v ústí Rokytky ani stopa a dva kilometry pustého chodníku podél rychlé Povltavské, kde člověk potkal cyklistu jednou za uherský rok.

To ovšem bývalo, nyní je trasa upravená, zlegalizovaná a naprosto nepoužitelná. Kdo tamtudy jezdíte, víte:

_pelc_2_urokytky

V široké aleji jsou cyklisté zahnáni těsně k zábradlí. Projektant si zde představuje, že cyklisté se budou tísnit na té straně staré asfaltky, která je nejhrbolatější.

_pelc_6_stredni_usek_small

Na čtyřmetrové asfaltce podél Vltavy vzniká zbytečně prostorové oddělená stezka. Společný prostor by v tomto přírodním koridoru vůbec nevadil, bez rekonstrukce povrchu bude oddělení stejně ignorováno.

_pelc_5_kmbar

Nejhorší je ale úsek podél ulice Povltavské. Původní chodník, oddělený od silnice svodidly, umožňoval ohleduplné míjení cyklistů. ,,Legalizace“ spočívala ve zjednosměrnění a nahnání cyklistů do prostoru frekventované silnice. Svodidla, nově oddělující cyklostezku a cyklopruh, byla pro jistotu zvýšena a rozšířena tak, aby případné vyhýbání na chodníku co nejvíc zkomplikovala. A aby toho nebylo málo, byl chodník v délce více než jednoho kilometru doplněn hmatným pásem pro nevidomé, umístěným i podle mínění nevidomých samotných zhola zbytečně. Hmatný pás, který má oddělovat prostor pro chodce a cyklisty, je umístěn právě tak, aby po něm musel jet každý cyklista, který nechce holit zábradlí nebo narážet do lamp.

_pelc_4_chodnicek_ckp

Konečně, cyklopruh umístěný do charakterem mimoměstské ulice Povltavské, je půl roku od vyznačení již naprosto neviditelný. Vše je ovšem přesně podle normy.

Co s tím dál?

Současná podoba stezky je důsledkem nepříliš pevného postoje projektanta, který se o pohodlí cyklistů příliš nestará. Návrhy policie a hnutí nevidomých, prosazujících maximální segregaci a hmatné pásy všude, přijal bez větší starosti o účelnost a použitelnost výsledku.

Snad jen jako třešničku na dortu doplním, že pokračování trasy přes starou Libeň, které se budovalo v první polovině roku, bylo zmršené ještě víc. Tabulky A2 místo A26, přejezd pro cyklisty v nepřehledné zatáčce frekventované Voctářovy ulice, neřešené vjezdy na chodníky… Došlo to tak daleko, že stavba je v současnosti pozastavena, značky odstraněny nebo zakryty igelitem a co bude dál, není vůbec jisté.

Tato stavba je pro mě osobně tím, jak se vleče, jak zde bylo po dlouho dobu umístěno polovičaté a nebezpečné řešení a konečně i nedávnou uzavírkou nejužšího úseku, jedním z favoritů na vítěze ,,ostudné“ části naší ankety.

Negativní nominace č. 5, Zmršení světelných přejezdů pro cyklisty na Chodově

Projektant: Cigler Marani Architects
Stavba: Cigler Marani
Městská část: Praha 11
Odkaz: Praha cyklistická

Projekt business centra Park Chodov je třeba pochválit za progresivní přístup, díky kterému byla cyklostezka podél Roztylské navržena už od začátku a zcela nezávisle na přání města nebo Prahy 11. O takové vstřícnosti ze strany developerů si jinde můžeme nechat jen zdát.

park_oddelena_stezka
Oddělená cyklostezka podél Roztylské.

Původní projekt zahrnoval dva přejezdy pro cyklisty na obou vyústěních ulice V Parku do Roztylské, po jednom z nich vede páteřní trasa A22. Dlouhých šest let ovšem trvalo, než byly přejezdy pro cyklisty do již stavebně připravených křižovatek začleněny. Projektant nejprve musel splnit podivný požadavek, vznesený při jednání zástupce investora na Odboru dopravy MHMP). Dopraváci dovolili zprovoznit přejezdy jen tehdy, budou-li mít zelenou ve zvláštní fázi (červená pro všechna auta) a bude-li zelená pro cyklisty pouze na vyžádání.

A tak se i stalo. Zatímco metr vzdálený přechod pro chodce má zelenou takřka polovinu cyklu, přejezd samotný jej může mít jen, když si zastavíte a zmáčknete tlačítko. Cyklista, který nemíní z kola sesedat, tak čeká výrazně déle než chodec a zastavit musí vždycky.

park_horni_prejezd
Horní z dvojice přejezdů. Určitým nedostatkem je zbytečné zkřížení tras chodců a cyklistů na nárožích.

Výsledek, jakkoliv je legislativně zcela v pořádku, znamená tedy naprosté popření smyslu obou přejezdů, které původně měly umožnit plynulé překonání obou křižovatek. Před dokončením přejezdů si cyklista kolo převedl nebo (nelegálně) přejel společně s chodci a byl tak šikanován pouhou nepřítomností přejezdu pro cyklisty. Současná úprava cyklistu přímo navádí k tomu, aby ignoroval buď přítomnost přejezdu nebo jeho světelný signál.

Podoba přejezdů V Parku v plné nahotě odhaluje, že i dobře míněná instalace přejezdu poblíž velkých světelných křižovatek, pokud má dodržet dnes platné zákony, je cyklistovi stejně platná jak mrtvému zimník.

Anketa

Přejezdy na světelných křižovatkách a blbec zákon

Ze zákona 361/2000 Sb.:
 
§21/5 Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům (…) a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
 
§21/6 Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen (…)
 
§70/2c: signál se zeleným plným kruhovým světlem ,,Volno“ možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty. (…)
e: signál se zelenou směrovou šipkou nebo šipkami (například „Signál pro přímý směr“, „Kombinovaný signál pro přímý směr a odbočování vpravo“) možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují * (…)
g: signál „Doplňková zelená šipka“ (…) možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.

Tak absurdní řešení, jaké máme příležitost vidět na Chodově, vznikají vlivem souhry nejasné legislativy a malého ohledu policie a úředníků odboru dopravy na cyklisty. Vysvětlení je patrné z následujícího příkladu: Představte si křižovatku dvou ulic, hlavní je čtyřpruhová. Po obou stranách jí vedou cyklostezky, vedlejší ulici tedy v těsné blízkosti křižovatky kříží dva přejezdy pro cyklisty. Jak to bude s předností cyklistů a aut odbočujících přes přejezd, když na ní nedáme nebo dáme světla?

b1_krizovatka_cks_1nerozlisene

a) Křižovatka není světelně řízená. Cyklista na přejezdu musí dát přednost všem řidičům. (Mimochodem, toto řešení křížení cyklostezek s frekventovanějšími ulicemi je dost nebezpečné.)

b1_krizovatka_cks_2plnysignal

b) Křižovatka je řízená dříve hojně užívanými nesměrovými signály. Řidič musí podle zákona při odbočování vpravo i vlevo dát přednost chodcům (pochopitelně). Kromě toho musí dát přednost cyklistům projíždějícím po souběžném přechodu. Chodci i cyklisté proto mohou mít zelenou současně s auty a vše je jasné.

b1_krizovatka_cks_3smerovesignaly

c) Křižovatka je řízena (nyní takřka bez výhrad instalovanými) signály směrovými. Řidič při odbočování vpravo i vlevo dává přednost chodcům. Přednost cyklistům ale dát nemusejí. Z toho vyplývá, že na světelné křižovatce se směrovými šipkami mohou mít zelenou ve směru souběžném s jedoucími auty pouze chodci; jiné řešení v Praze PČR a odbor dopravy nedovolí.

Projektant, který chce umožnit cyklistům průjezd na zelenou po přejezdu pro cyklisty souběžně s jedoucími auty, nemá dnes jinou možnost, než navrhnout křižovatku s pomocí plných signálů a doplňkových šipek. To je ovšem omezující a na řadě křižovatek prakticky nerealizovatelné. Řešením není ani použití cyklopruhů: Jejich vedení skrz světelné křižovatky je naší legislativou omezeno ještě drastičtěji.

Problém souběžné jízdy cyklistů po přejezdu je nejmarkantnější v hlavním směru, kde obvykle dlouho svítí zelená. Řidiči odbočují vpravo (,,do chodců“) naprosto stejně bez ohledu na druh signálu. Silniční zákon tak řidičům ve dvou takřka nerozlišitelných situacích ukládá, pokud jde o cyklisty, naprosto odlišné povinnosti. Je to hloupé znepřehlednění, zbytečně znemožňující navrhovat křižovatky pro cyklisty příjemněji.

Tlak na změnu zákona

Nedostatků je v současném silničním zákoně celá řada, jmenujme například obdobný problém s cyklopruhy přes které se směrovým signálem odbočuje vpravo, striktní příkaz cyklistovi jet vpravo i tam, kde je to nebezpečné, a především neexistenci řady zařízení běžných na západě: dvoubarevný signál pro cyklisty, společný signál pro chodce a cyklisty, společný a přiléhající přechod a přejezd, ,,blikající cyklista“ upozorňující na cyklisty v kolizním směru, víceúčelový pruh nebo nepřímé odbočení vlevo v křižovatce.

Členové pražské cyklokomise nedávno připravili návrh legislativních opatření pro cyklistickou dopravu. Ten se prakticky ihned hned po zveřejnění na cyklokonferenci 2009 dostal až na stůl ministra dopravy. Ministr Gustáv Slamečka se zdá být pozitivním procyklistickým změnám legislativy nakloněn. Jestliže se mu podaří nastartovat v rámci jeho působnosti nastartovat patřičné změny, bude to pro českou cyklistiku důležitý pokrok.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

MichalV 10. 8. 2009, 19:45

Nevím, jak mám hlasovat. V obou sloupcích ankety je na výběr "Co byste rádi viděli, aby web Prahou na kole nabízel?" místo možností hlasování.

Z této série bych volil (po těžkém rozhodování) Negativní nominace č. 5, Zmršení světelných přejezdů pro cyklisty na Chodově. I když ta Pelc-Tyrolka je také otřesná. Plynární jezdím pravidelně do práce (Strašnice-Kačerov) a už jsem si zvykl: směrem do Michle tu pseudostezku ignoruji a jedu s auty, protože z kopce je rozdíl rychlostí malý. Směrem na Záběhlice jedu po stezce, před zastávkou u Kauflandu sjíždím do vozovky a křižovatku jedu s auty. Je to daleko rychlejší, než se motat po chodnících.

Vratislav Filler 11. 8. 2009, 00:57

Opraveno, byla to naše chybka (důsledek upgrade redakčního systému). Už by to mělo jít.

Honza B. 12. 8. 2009, 21:44

Koho omrzí cyklopruh Pelc-Tyrolka může přejet přes most Barikádníků a zkusit ruskou ruletu ve sdíleném pruhu křižovatky Argentinská x Plynární. Malou doplňkovou tabulkou je nově cyklistům (také taxikářům a autobusům) povolen průjezd odbočovacího pruhu rovně, tento pruh za křižovatkou samozřejmě nepokračuje. Takže stačí v křižovatce zkřížit cestu autům ve zbylých pruzích. Původní značka zákaz vjezdu všem vozidlům je na začátku ponechána, vodorovné značení nezměněno. Tvůrci značení se evidentně nehodlají polepšit.

Vratislav Filler 13. 8. 2009, 11:10

:-)
Ale i v tom vidím dobrý úmysl: Cyklista se před křižovatkou nemusí řadit do druhého pruhu a na přechodu za křižovatkou by může po cyklostezkochodníku.
Jinak teď se v Praze dělá hodně vyhrazených buspruhů, kam mohou také taxi a cyklisté. Někdy je to na hodně frekventovaných ulicích, takže to působí zvláštně, ale pro ty, kdo jezdí v provozu, je to vydatná pomoc (nebejt ten pruh pro cyklo, museli by jet v pravé části levého pruhu).

Honza B. 13. 8. 2009, 23:24

Úmysl je možná dobrý, ale realizace opět hrozná a nebezpečná.

Ještě mně prosím vysvětlete novou značku "Stezka pro chodce a cyklisty" na výjezdu ze Stromovky do ulice Za elektrárnou (u mostu na Císařský ostrov). Tato značka se objevila těsně před křižovatkou uvedených komunikací, ale pouze na tom příjezdu ze Stromovky. Cyklistovi tedy začne cyklostezka a po pár metrech se srazí s autem jedoucím po ulici Za elektrárnou - po normální silnici (tedy po obytné zóně). Jak může být jedna komunikace zároveň silnice i cyklostezka?

Vratislav 14. 8. 2009, 07:29

Tak to už nevím, musel bych to vidět na vlastní oči.

Ondra 16. 8. 2009, 09:48

To řešení u Povltavské opravdu nechápu. Přitom by "stačilo" posunout svodidla (Povltavská je na to jako dvouproudá široká dost) a mezi ně a chodník umístit obousměrnou cyklostezku. Chodník by tak zůstal pro těch několik málo chodců, co tam chodí (jezdím tamtudy často Libeň-Střešovice a chodce jsem tam potkal jen jednou - a to byly nějaké ztracené turistky). Hmatový pás pro slepce je potom vrchol, sice se neumím vžít do kůže nevidomého, ale nedovedu si představit slepce, který by toužil po kličkování mezi lampami na úzkém chodníčku, z jedné strany křoví, z druhé hlučná ulice, kde nikdo nejede míň jak 90).

Tomáš 8. 9. 2009, 16:44

A já si pořád lámal hlavu proč je v Povltavské ten pás s boulema... Myšlenku, že by to mohlo být pro slepce jsem okamžitě zavrhnul, protože jsem si na tomto úzkém chodníku se silným cyklistickým provozem slepce bez doprovodu představit nedokázal. Jo a taky jsem se z článku dozvěděl o existenci cyklopruhu v Povltavské-i když tam jezdím často, nikdy jsem si ho nevšimnul, taky by mě ani ve snu nenapadlo vjet na této frekventované silnici mezi řítící se auta..
Jinak musím ale oponovat a ocenit zábradlí, které zde namontovali na svodidla. Sice to průjezd malinko zužuje, ale zase tím byla odstraněna jedna moje noční můra, že v případě pádu kvůli kolizi nebo defektu skončím s ksichtem naraženým na ostré zakončení svodidlových sloupků... Namontování zábradlí tady vnímám jako velký počin k bezpečnosti cyklistů.
Co ovšem nechápu, proč po celé délce stezky od Povltavské až k Voctářově je namontováno masivní železné zábradlí-zvlášt divně to působí v místech, kde za stezkou pokračuje mírný svah a spadnout není kam. Ta bariéra železa působí divně, a co teprve až to zrezne... Myslím, že nějaký kamarád úředníka z magistrátu vlastnící firmu na kovové produkty potřeboval trochu dát vydělat..

Simon Valentiny 9. 9. 2009, 09:56

Povltavská: slyšel jsem, že takhle umístněný hmatný pás je určený pro nevidomé cyklisty. Doufám že časem přibudnou v Praze i další stezky pro naše hendikepované spolujezdce!

:o)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat