Auto*Mat zanalyzoval předvolební sliby v cyklodopravě

Publikováno: 14. října. 2010, 1 min. čtení
Aktualizováno: 25. března. 2012
Autor: redakce

Se svolením publikujeme část analýzy o.s. Auto-Mat zabývající se předvolebními sliby politických stran. Deset témat a otázek k cyklodopravě (na jejich formulaci máme drobný podíl), čtyřicet odpovědí od stran ČSSD, VV, SZ/SNK-ED a TOP09.

31. Zvýšíte podíl cyklistické dopravy na přepravním výkonu v Praze?

ČSSD: Naší ambicí je dvojnásobek současného stavu, přestože si uvědomujeme, že budování sítí cyklostezek je spojeno s dlouhodobým plánováním v oblasti infrastruktury.

VV: Zvýšit podíl cyklistické dopravy lze pouze tím, že cyklodopravu po městě učiníme přívětivější a bezpecnější. K tomu pomůže například větší koncepčnost při realizaci cyklostezek, které musí vést odněkud někam, realizace cyklopruhu, předsunutých cyklostanovišt v křižovatkách, budování stojanů pro kola apod. Je však třeba vzít v potaz limity pro cyklodopravu – pražský terén je poměrně členitý a možnosti budování pro cyklisty příznivé dopravní infrastruktury v samém centru města vcelku omezené. Dopravní potenciál cyklistiky je tak spíše v kratších přepravních vzdálenostech dále od centra.

SZ/SNK-ED: ANO, 5%

TOP09: ANO, ale konkrétní čísla se budou odvíjet od finančních možností města, rychlosti budování cyklostezek a cyklotras
a od ochoty lidí tento ekologický dopravní prostředek používat.

Shrnutí Všechny strany chtějí, aby se zvyšoval podíl cyklodopravy na přepravních objemech v Praze. Konkrétní cíle si stanovily SZ/SNKED (5%) a ČSSD (2-4%).

Komentář Auto-Matu Podle posledních průzkumů používá jízdní kolo alespoň jednou týdně asi 14 % obyvatel Prahy. Dalších 35 % jezdí na kole v Praze zřídka, ale v prípade zlepšení podmínek by jízdní kolo ve městě využívali. Jízdní kolo má v Praze značný potenciál, podíl cest vykonaných na jízdním kole už v Praze i přes nepříliš příznivé výškové poměry dosáhnout až 10 %.

32. Jak velký rozpočet věnujete na rozvoj mestské cyklistiky v Praze?

ČSSD: Podporujeme postupné navyšování rozpoctu v této oblasti. Úroven, které chceme dosáhnout, je minimálně 1% rocne z rozpoctu hl. m. Prahy pro oblast dopravy, další desítky milionu bychom chteli cerpat z evropských fondu.

VV: Domníváme se, že 1% pražského dopravního rozpočtu věnované na cyklistiku by usnadnilo realizaci opatření uvedených v bodu 31.

SZ/SNK-ED: 250 mil. Kč ročně

TOP09: Ročně rozhodně v řádu minimálně 100 miliónů korun.

Shrnutí: Všechny strany hodlají zvyšovat objem peněz věnovaných na rozvoj cyklistiky, TOP09 cca 100 milionu, ČSSD a VV cca 1% dopravního rozpoctu Prahy (200 milionů). SZ/SNK-ED budou prosazovat 250 milionů.

Komentář Auto-Matu Rozvoji cyklistiky dnes brání nedostatek peněz přidelených z rozpočtu Hlavního města. Výstavba cyklostezek se prakticky zastavila a peníze chybí i na další prvky potřebné infrastruktury, jako jsou například stojany.

33. O kolik kilometru rozšíříte sít pražských komunikací vhodných pro jízdu na kole (cyklostezek, cyklotras apod.)?

ČSSD: Naší prioritou je propojení současné sítě cyklotras tak, aby byl vytvořen systém, který bude skutečnou alternativou vůči automobilové dopravě. Přikláníme se k budování cyklostezek z centra na okraj města. Ke konci roku 2009 bylo v Praze 136 km cyklostezek, 368 km cyklotras a 49 km dalších dopravních opatření (cyklopiktokoridory apod.)- našim cílem je vystavět alespoň 200 km nových cyklostezek a cyklotras.

VV: Budeme klást důraz na kvalitu, nikoliv kvantitu cyklodopravních řešení.

SZ/SNK-ED: Sít by se mela rozrůstat o desítky km ročně.

TOP09: To lze těžko odhadnout, když velkým problémem je majetkové vypořádání majitelů pozemku.

Shrnutí: ČSSD chce přidat 200 km cyklotras a cyklostezek, SZ/SNK-ED počítá s růstem o desítky kilometru ročně (nárůst o 50-300 km). VV a TOP09 žádný závazek nestanovily.

Komentář Auto-Matu: Cyklodopravní sít v Praze trpí především nedostatečnou kvalitou celku, tj. fragmentací sítě tras a propojení na převážně izolované úseky cyklistické infrastruktury a bariérami v podobě problémových lokalit.

34. Posílíte pozici cyklistické dopravy na Magistrátu Hlavního města Prahy?

ČSSD: Nedílnou součástí každého dopravního projektu by mela být možnost realizace cyklotrasy ci cyklostezky, pokud to jen trochu umožňují okolnosti. Jsme pro posílení pozice komise pro cyklistickou dopravu, ve které musí být zastoupeni odborníci na cyklodopravu- tato komise musí mít právo vyjadřovat se k dopravním stavbám z hlediska integrace cyklodopravy a navrhovat radě HMP i další opatření.

VV: Je zapotřebí dosáhnout většího propojení mezi zastupitelstvem/radou, cyklistickou komisí a odborem dopravy Magistrátu.

SZ/SNK-ED: V odboru dopravy musí vzniknout pracovní místa speciálně pro cyklodopravu.

TOP09: Místo formálního posilování pozice se chceme zaměřit na opravdovou podporu budování sítě a propagaci tohoto způsobu dopravy.

Shrnutí: TOP09 pravděpodobně nebude formálně posilovat pozici cyklodopravy na Magistrátu. CSSD a VV chtějí posílit roli Komise RHMP pro cyklistickou dopravu. SZ/SNK-ED prosadí zaměstnání specialistu na cyklodopravu přímo na Magistrátu.

Komentář Auto*Matu: Cyklodoprava se nejlépe rozvíjí tam, kde jsou řešení pro cyklisty nedílnou součástí každé rekonstrukce či nové výstavby v území i všech dopravních staveb. Úředníci zodpovědní za cyklodopravu mají právo vyjadřovat se k připravovaným stavbám a zamítnout návrhy, které se jeví jako problematické.

35. Zvýšíte bezpečnost a pohodlí cyklistu v centru Prahy?

ČSSD: Cyklostezky je třeba primárně projektovat podle osvědčených evropských bezpečnostních standardu, aby cyklisté a motoristé nebyli vystaveni hrozbám vzájemných kolizí. S tím souvisí i úprava dopravního značení a světlených signalizací.

VV: Je potřeba dořešit problémová místa typu spojení mezi Národním divadlem a Rudolfinem, budovat stojany pro odložení kola, na vybraných místech zvážit zavedení obousměrného provozu cyklistu v jednosměrkách, které úspešně funguje v řade evropských měst.

SZ/SNK-ED: Zavedene zóny TEMPO 30, stojany.

TOP09: ANO, u velkých rekonstrukcí a nových staveb chceme zavést tzv. bezpečnostní audit .

Shrnutí: Bezpečnost a pohodlí cyklistu v dopravě hodlají ČSSD a TOP09 řešit zejména kvalitnější projektovou přípravou při nových stavbách a rekonstrukcích. VV a SZ/SNK-ED budou rozšiřovat cyklostojany. VV výběrově zavedou obousměrný provoz v jednosměrkách a odstraní problémová místa. SZ/SNK-ED zavedou zóny 30.

Komentář Auto*Matu: Povrchy ulic v centru Prahy nejsou pro cyklisty ani pohodlné, ani bezpečné, což lze vyřešit osazením pohodlnější dlažby a umožněním projíždět i jednosměrnými ulicemi v obou směrech. Cyklistická doprava by mela být plnohodnotně integrována i do problémových svetelně řízených křižovatek.

36: Předložíte návrh na novelu silničního zákona, která by umožnila bezpečnější vedení cyklistu v provozu?

ČSSD: Podporujeme přijetí jakýchkoli novel, které zajistí vetší bezpečnost cyklistu a lepší integraci cyklistické dopravy. Předložené záměry na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistu při hlasování na ZHMP podpoříme, jsme ochotni takový návrh předložit i sami a diskutovat s veřejností a občanskými sdruženími o vhodné právní úpravě.

VV: Budeme o tomto problému jednat s Ministerstvem dopravy.

SZ/SNK-ED: Úkol primárně pro parlament a Ministerstvo dopravy

TOP09: O tom jsme zatím neuvažovali.

Shrnutí: Vyjma TOP09 hodlají strany jednat s Ministerstvem dopravy na zlepšení. ČSSD možná sama zákon navrhne a prodiskutuje s veřejností.

Komentář Auto*Matu: Česká legislativa i odborná literatura značně zaostávají za současným vývojem ve vyspělejší části Evropy a značně tak ztěžují možnosti odpovídajících řešení. I přesto se však v posledních 2 letech podařilo Komisi RHMP pro cyklistickou dopravu vyvinout mnoho progresivních opatření a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy je přenést do platné české legislativy (novelizace vyhlášky 30/2001 Sb. platná od 14. září 2010).

37 Kolik stojanu na kola instalujete místo parkovacích stání u přechodů?

ČSSD: Cílem není rušit současná parkovací stání pro auta, ale vytvářet nová vhodná stání určená právě a jen pro jízdní kola. Tato stání by se mela nalézat u důležitých uzlu MHD, tedy stanic metra, důležitých zastávek tramvají a autobusu. Zároveň je potřeba motivovat zaměstnavatele, aby tato stání vytvářeli u kanceláří a sídel svých společností. Stojany na kola nejsou ve srovnání s ostatními investicemi města tak nákladnou položkou, abychom nemohli instalovat stojany v místech, kde o to bude ze strany občanů největší zájem. Počet nových stojanu určíme po vyhodnocení aktuálních potřeb ze strany cyklistu.

VV: Je třeba budovat místa pro bezpečné odložení kol formou nových stojanu v ulicích a větších hlídaných cykloparkovišt. Město musí jít příkladem a pro zaměstnance své a svých organizací vytvořit vhodné podmínky pro možnost přepravy do práce na kole.

SZ/SNK-ED: 800

TOP09: Budeme budovat zařízení pro cyklisty v rámci celé metropole.

Shrnutí: SZ/SNK-ED zřejmě bude usilovat o
plošné budování sítě cyklostajanů na místě parkovacích stání u přechodů. Ostatní strany chtejí budovat cyklostojany jinde, ČSSD a VV specifikují zejména přestupní uzly u stanic a zastávek veřejné dopravy.

Komentář Auto*Matu: Cyklisté mají problém zaparkovat tam, kam přijedou. Stojany by přitom mohly být téměř na každém rohu tak, že by kromě parkování kola zlepšily přehlednost přechodů pro chodce.

38. Spustíte programy podpory dojíždění do práce a škol?

ČSSD: Podpora cyklodopravy je zároveň podporou zdravého životního stylu obyvatel Prahy a proto dojíždění na kole do školy i do práce maximálně podporujeme. Zde je však nutná např. i součinnost ze strany zaměstnavatelů, kteří musí umožnit bezpečné umístění kol a základní hygienické možnosti v rámci pracoviště – Magistrát by mohl jít příkladem. Chtěli bychom podporovat tento způsob dopravy, ať už na webových stránkách města, tak i jinak. V této souvislosti ČSSD podporuje i rozvoj elektromobility v Praze.

VV: (?)

SZ/SNK-ED: Ano, ve chvíli dky bude dokončena instalace stojanů u všech škol.

TOP09: Ne.

Shrnutí: ČSSD, VV a SZ/SNK-ED chtějí spustit programy podpory dojíždění do práce a do škol na kole, TOP09 ne.

Komentář Auto*Matu: Obdobné programy jsou klíčovou formou podpory městské cyklistiky všude po světe a příznivě ovlivňují zdravotní stav obyvatel.

39. Podpoříte soukromé podnikatele v účasti na budování cyklistické infrastruktury?

ČSSD: Soukromý sektor by vždy měl být plnohodnotným a zodpovědným partnerem města v oblasti těchto obecně prospěšných projektů.

VV: Nové developerské projekty podpoříme pouze za předpokladu investice developera do veřejné infrastruktury, včetně řešení rekreační i dopravní cyklistiky.

SZ/SNK-ED: Ano

TOP09: Zatím s tím nepočítáme.

Shrnutí: ČSSD, VV a SZ/SNK-ED chtějí zapojit soukromé developery do budování cyklistické infrastruktury, TOP09 ne.

Komentář Auto*Matu: Ačkoli dnes mají developeři relativně přísnou povinnost k zeleni a jiným druhům dopravy, u cyklodopravy je stav poněkud benevolentnejší a tedy nedostatečný. Nutné je zrovnoprávnění a vymahatelnost požadavku cyklodopravy s ostatními veřejnými zájmy.

40. Prosadíte vybudování celoměstské sítě automatických půjčoven kol?

ČSSD: Podporujeme vytvoření sítě půjčoven jízdních kol po vzoru jiných evropských měst, realizace těchto půjčoven muže být výsledkem spolupráce města se soukromými subjekty.

VV: Ano, v místech hlídaných cykloparkovišt v centru mest by mela být možnost zapůjčení kola, půjčovny lze dále realizovat u významných stanic metra a železničních zastávek.

SZ/SNK-ED: Ano.

TOP09: Spíš bychom podpořili soukromé iniciativy..

Shrnutí: ČSSD, VV a SZ/SNK-ED chtějí iniciovat vybudování celoměstské sítě automatických půjčoven kol, TOP09 by spíše podpořila soukromé iniciativy.

Komentář Auto*Matu: Projekty celoměstské sítě půjčoven kol fungovaly vždy jen tam, kde projekt silně podporovalo město a kde se týmy odborníků věnovaly návrhům jednotlivých součástí systému. Půjčovny jsou výrazným katalyzátorem městské cyklistiky a měly velký vliv na využívání soukromých kol.

redakce
Redakční tým online magazínu Městem na kole

Jan Fiala 14. 10. 2010, 23:36

Jak tak čtu ty odpovědi, hlavně ty nejkošatější, vzpomenu na výrok kamaráda: "slibama se nemá šetřit". Takže "podporujeme cyklisty, hlavně nás zvolte".

Roman 15. 10. 2010, 12:00

Souhlas. Já už jsem se naučil volit na podle slibů, ale podle toho co kdo udělal za poslední 4 roky, s kým jsem se názorově neztotožnil. Ideální je si to psát na 1 A4 a každý 4 roky to vytáhnout a spočítat všem u voleb.

Jinak příliv "nových možností" volby se tím neomezuje, to zajišťují nové tváře, která jsou zvoleny "taknějak" automaticky.

Ovšem nejlepší je jít za politikem a zeptat se ho, "Tak co tam máte pro ... , Co byste chtěl u nás udělat.... "

Petra 19. 10. 2010, 11:24

proč mám z toho vždycky pocit, že sliby jsou to sice mnohdy krásný, ale dotyčný nepozná rozdíl mezi stezkou a trasou a už vůbec netuší, že by bylo dobré rozlišit cyklistiku rekreační a dopravní a že obě mají dost odlišné požadavky a potřeby

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat