Potřebuje Praha čistou cyklolobby?

Publikováno: 13. srpna. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 21. prosince. 2020
Publikováno: 13. srpna. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 21. prosince. 2020

Cyklistická doprava je na vzestupu, většina z nás se ale shodne na tom, že její podpora není dostatečná a soustavná. A stejně nesoustavné jako její podpora ze strany města, je i veřejný tlak na zlepšování podmínek pro cyklisty, reprezentovaný konglomerátem jednotlivců a neziskovek, z nichž většina má cyklo jako součást širší agendy. Potřebujeme tedy v Praze „cyklolobby,“ organizaci, která by se zastávala čistě zájmu městských cyklistů, která by díky orientaci na jediné téma mohla vytvořit soustavný tlak a lépe hlídat problémy, které nyní protékají ostatním hlídacím psům mezi prsty? Může taková organizace získat větší podporu veřejnosti, protože bude postrádat širší záběr organizací typu Auto*Matu nebo Oživení, který bývá některým lidem na obtíž? Nebo by omezení záběru jen na cyklisty znamenalo profesní slepotu a neúspěch?

Současná situace

V současnosti se podporou cyklistické dopravy v Praze zabývá především občanské sdružení Auto*Mat, s menší intenzitou také Oživení. Situaci v Praze se věnuje ještě několik osamocených střelců, kteří se na různých místech snaží bojovat s lokálními větrnými mlýny. Pouze bikesharing dělá čerstvá skupina Nikol. Jiné cyklistické organizace situace v Praze nezajímá, jejich zájmem je mít kde jezdit rekreačně (Klub pražských cyklistů) či horsky (Čemba).

Z organizací, které pro zlepšení podmínek pro cyklisty v Praze dlouhodobě pracují, je Auto*Mat zaměřený především na přehodnocení dopravních priorit města a cyklistickou dopravu chápe jako jeden z nástrojů proměny Prahy. To je věc, která řadě lidí nevyhovuje. Oživení (ze kterého se Auto*Mat v minulosti oddělil) staví na stejném ideovém základě, s větším důrazem na chodce. Hlavními tématy Oživení jsou udržitelná doprava a boj proti korupci.

Tyto neziskovky, které by mohly vlajku podpory cyklodopravy nést, mají téma cyklodopravy jako jedno z celé řady, věnují se mu v rámci vlastní agendy dosti nedůsledně. Všechny tyto organizace (včetně Prahou na kole, které postupně přešlo pod křídla Auto*Matu) nemají na důsledný cyklolobbing dostatek kapacity a současně nejsou řadou praktikujících cyklistů přijímány. Také dlouhodobý kontakt s organizačními strukturami města vede postupně ke tlumení požadavků. Abyste něčeho dosáhli, musíte chtít jen to, co jsou lidé v rozhodovacích pozicích schopni skousnout. Další problém je, že když se nedíváte na dopravu jen z pohledu cyklistů, nebudete prostě schopni požadovat věci, o kterých víte, že jsou neúnosné.  To je v tuto chvíli třeba i režim na náplavce, který by cyklistům zajistil volnou jízdu.

Nahradí někdo tento slogan heslem "Chceme pohodlný průjezd centrem, protože tamtudy jezdíme"?

Nová cyklolobby

A právě proto je zde prostor pro novou lobby, zaměřenou výhradně na zlepšování podmínek pro cyklisty. Zúžení pohledu jen na cyklodopravu by bylo výhodné. Nevymezování se vůči automobilům by mohlo přilákat podporovatele, kterým nevyhovuje pohled stávajících neziskovek. Konečně, vymezí-li se nová lobby jako spolek odmítající veřejné finanční zdroje, může získat ještě větší podporu. Cyklistů, kteří mají ideové výhrady vůči neziskovému sektoru nebo cyklojízdám, a nechtějí nic jiného, než vyřešit „ten svůj“ problém, je v Praze poměrně hodně.

Je třeba zvlášť upozornit, že bez jistých peněžních zdrojů se jakákoliv organizace, která chce dlouhodobě fungovat a mít úspěchy, stejně neobejde. Pro skutečně úspěšné a koncepční fungování potřebujete odvádět práci v objemu zhruba jednoho úvazku (byť rozděleného na více lidí a prováděného z větší části dobrovolnicky), potřebujete jednat s lidmi, kteří pracují od devíti do pěti, potřebujete docházet na schůze a výbory, které se konají v pracovní době, potřebujete občas vytvořit tištěné materiály, zaplatit něčí odbornou práci a minimálně spravovat vlastní web. Jakkoliv lowcost přitom budete, bez peněz to dlouhodobě opravdu nejde.

Dát se dohromady by museli i zarytí individualisté...

Co ale vlastně bude chtít?

Pro začátek bohatě stačí zaplnění „mezery na trhu,“ která je poměrně zřejmá. Stačí, aby nová lobby zřetelně chtěla cyklistům vyhovující řešení několika nejzásadnějších problémů (víme všichni kterých) a začala pořádně dohlížet na aktivitu města a městských částí. Pokud by tak činila důsledně, získala by rychle značnou podporu od současných cyklistů.

Podrobnou vizi rozhodně nepotřebuje. Nutno říci naštěstí, protože zájmy různých skupin cyklistů se už dnes výrazně liší. Dopravní cyklisté budou chtít rychlá řešení v provozu a vymetení chodců z cyklostezek. Začínající jezdci zase budou chtít chráněnou infrastrukturu na každém rohu. Převážně rekreační cyklisty nebude zajímat centrum, na které naopak cyklisté dopravní budou klást důraz.

Nová lobby může takové rozpory přehlížet, dokud se postupně vlastní aktivitou nevyprofiluje.

Jednoduchý tip, co chtít: třeba kvalitní parkování (ať už si pod tím každý představuje, co chce, od městských stojanů po hlídaná parkoviště na abonentku).

Největším rizikem je neúplný úspěch

Profilace, postupné získání odbornosti, kontaktů a vhledu do fungování města je postupem času nevyhnutelná. Ovšem deklarace jasného názoru na sporná témata může být pro takovou cyklolobby zcela neúmyslným hrobem. Současní jezdci jsou nadšení do jízdy na kole natolik, že jsou ochotni leccos překousnout. Jejich požadavky na infrastrukturu jsou tak často dost jiné než u těch, které je potřeba na kolo přilákat právě proto, aby se provedené úpravy začaly hromadně používat.

Ztráta podpory ortodoxních členů proto hrozí v řadě situací. Když cyklolobby vyřeší několik deklarovaných klíčových problémů a začne se zabývat věcmi (z pohledu členů) druhořadými. Když se v přiměřené době nedostaví žádný úspěch (a cyklolobby se začne zabývat realizovatelnými banalitami). Když se cyklolobby posune směrem k větší odbornosti, přitom ale dál od postojů své členské základny. Když se cyklolobby směrem k větší odbornosti neposune a magistrát ji začně tahat sem a tam na vařené nudli.

Zdatné vedení cyklolobby může ale poměrně dlouho tyto scénáře odsouvat. Napomůže bezpochyby neschopnost města realizovat kvalitně většinu opatření pro cyklisty, ať rekreační, městské nebo ortodoxní. Cyklolobby tak může být klidně i dlouhá léta úspěšným hlídacím psem, který přispěje k vyřešení řady problémových míst a při tom ani nemusí být její pohled na řadu témat souvisejících s cyklodopravou vůbec deklarovaný.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

josuk 13. 8. 2012, 10:40

Novinář Eric Best popsal těch pět „kmotrů“ (viz třeba zde http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=744543 ) a myslím, že pokud není pražská cyklodoprava primárně v jejich zájmu (naprosto netuším jak ohrozí třeba produkci biopaliv nebo těžbu uhlí..), tak to půjde, jedině tak, že cyklodopravu chtějí občani. Nejpravděpodobněji z ekonomických důvodů!
„Cyklisti“ jsou imho jako blechy. Každá jiná a nelze je nikdy nějak účinně sdružit. Taky myslím, že odmítat veřejné zdroje = své zdroje tajit; prohlašovat nezávislost = tajit svou závislost… ;-)
Myslím, že by teda zaměření mělo být primárně na občana! Pražana, slušného obyvatele Prahy, co nechce být různými hulváty (i třeba tč. na kole) omezován, ohrožován. Ať už jako pěší o víkendu na náplavce nebo jako řidič „cyklistou“ který vytváří nebezpečné situace zbytečně. (např. Vnislavova od řeky směr Nusle odbočuje na přechodu přejezdu doleva…!!?? – místo bezpečné trasy Neklanova) .
Co mám letmé zkušenosti z Prahy 11, kde vše fungovalo a asi pořád funguje na principu „kmotříčků“ (viz Best), kteří si kupují hlasy, lidi, členy dle potřeby… ale nic kloudného pro lidi neudělají, teda kromě sebe, slovu „lobbing“ moc nevěřím. Spíš věřím nenásilnou propagaci a popularizaci příkladem, nevymezování se proti ostatním, autům apod. Lidi, ta většina lidí, musí sami chtít. Před každým domem by měly být plné stojany na kola. Zatím to ale občani v Praze asi nechtějí!! Kmotříčci ať klidně vymřou.
Držím palce. Posílal bych i něco někam měsíčně třeba na podporu rozvoje Prahy ke slušnému žití (?), ovšem přiznávám zrovna Auto*Mat mě za srdce nechytá.. Důvod z mého pohledu: 1. cyklista 2. cyklista pak dlouho nic a pak zase cyklista ????? nevím)
Chci říct hlavně jakékoliv „CYKLO“ bych nezdůrazňoval a snad ani nepoužíval. Ke slušnému žití přece bicykl přirozeně patří. Není příčinou ani následkem, je normální součástí toho slušného žití a to nejen z ekonomických důvodů. Jak se říká, starý trik, když dochází argumenty uděláme z oponenta blázna (na kole)…..tak tomu bych se chtěl v zájmu věci co nejvíc vyhnout. :-) ((punk neeee))

Václav Řehák 13. 8. 2012, 11:09

josuk: Nevím, jestli jsem tvůj komentář pochopil správně, ale A*M už rozhodně není o hlavně cyklistice. Viz aktuální významná témata: zklidnění magistrály, překopání linek MHD, zóny 30, Blanka II, Zelená mapa, Zažít město jinak. Prostě: "Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut."

Tenhle článek je takovou Vráťovou odpovědí na pár diskutérů, kteří sice jezdí na kole, ale právě ta širší "zelená" agenda je pro ně jak rudý hadr pro býka.

Andy 13. 8. 2012, 13:03

Dobrá reklama na kola v Praze je vidět radostné, sebevědomé a slušné (!) cyklisty v ulicích. Lidé si pak začnou říkat: "Tak ono to asi jde - někdy to třeba zkusím".

Kolegové cyklisté, prosím, ZKUSME ZAČÍT U SEBE a lobbovat především svoji jízdou.

Respekt vůči provozu, dodržování a znalost předpisů, slušné chování k chodcům s používáním úsměvu + slovíček prosím, děkuji - to přece stojí jen špetku sebeovládání. Taková jízda je ta nejlepší reklama a lobby!

--

PS: Nebojme se omluvit chodcům, když je vylekáme rychlou jízdou, nestyďme se poděkovat gestem řidičům, kteří nám vyjdou vstříc. A především zapomeňme na rychlou jízdu mezi chodci, vytváření zmatku v provozu, jízdu po tmě bez světel apod. Kdo v provozu neumí jezdit, ať se to nejdříve naučí, než vyrazí na rušnou silnici.

Respekt si získáme především tím, že budeme sami respektovat okolí.

Kalimero 13. 8. 2012, 14:02

Andy, to je pěkné, ale asi zdlouhavé a nereálné. Třeba tunel Blanka se nezačal stavět kvůli usměvavým a slušným řidičům.

klovlo 13. 8. 2012, 14:46

Souhlasím s Andym, slušné chování cyklistů je nutnou podmínkou k uznání jízdního kola jako dopravního prostředku v Praze šiřší veřejností. Samozřejmě to samo o sobě nestačí na vybudování kompletní sítě cyklostezek a tras, ale musíme si lidi naklonit na svou stranu už jen tím, že pro ně cyklista nebude,,zase nějaké bezohledné hovado", nýbrž člověk.

S tou Blankou, Kalimero, je to povedená větička... Inu auta tu reklamu už nepotřebují.

Andy 13. 8. 2012, 15:11

Zdravím Kalimero. Změna chování alespoň většiny cyklistů z "free-rider" na standardní je nejen pěkná, ale i nutná. Ano, zdlouhavá, avšak reálná.

Jelikož jsou kolaři početně menší a slabší skupina než řidiči a chodci, musí se snažit ještě více. Netvrdím, že změna chování cyklistů stačí jako jediná lobby, ale je to bezplatná PR, která může výrazně pomoci v prosazení oprávněných zájmů cyklistů. To mi můžete věřit.

Mám respekt vůči všem cyklistům, kteří už pochopili jak se chovat. Je to nejen o zkušenostech a umu, ale spíše o postoji a pokoře. Velká část zatím bohužel jezdí na kole stylem "teď jedu JÁ a ty se s tím nějak vyrovnej".

... zažívám to denně a i já jsem tak začínal.

wanted 13. 8. 2012, 17:26

Ne, nepotrebuje. Nejlepsi a nejsilnejsi "lobby" jsou ti, co jiz jezdi. Jsou videt z aut, z chodniku a casem snad i z oken uradu. Vzhuru pratele, vzhuru do ulic! A slusne!!!

Vratislav Filler 13. 8. 2012, 23:18

Souhlasím s tím, že kola v ulicích a slušní cyklisté jsou nejlepší reklama a vážím si všech, kdo jezdí. Obávám se ale, že politik z okna neuvidí, že problém je na křižovatce ulic X a Y, to mu opravdu musí někdo říct a opakovat, dokud se to nevyřeší.

O tom, jak je tohle důležité, mě ještě víc přesvědčila jak červnová soutěž o cykloopatření (mimochodem, realizace slíbená, ale kde je?) tak nedávná zkušenost z jednání o možnostech řešení cykloproblémů na některých městských částech (za Auto*Mat).

Konečně jsem tak trochu doufal, že se zde v debatě ozvou tradiční skeptici a kritici, kterým jsem tímto předložil návrh na řešení jim vyhovující na stříbrném podnose. Snad po dovolených ;-)

Vratislav Filler 13. 8. 2012, 23:42

Josuk (2). Ze své práce v Auto*Matu můžu potvrdit tvrzení Vaška Ř (3).
Auto*Mat sice dělá cyklotémat spoustu (cyklojízdy, do práce na kole, lobbing v dílčích věcech), a cyklodoprava se propisuje do řady témet, jiná agenda už pár let značně převažuje (viz to, co Vašek vyjmenoval, přidávám vzdělávací projekt beroucí udržitelnou dopravu šmahem, spolupráce s Pražským urbanistickým klubem, zastoupení v Ozvučné desce, spolupráce se Smogovými dýchánky, komentování dopravního rozpočtu a další věci).

Právě to, že Auto*Mat nemá cyklo jako hlavní prioritu (ale řekněme jako jednu z 5-6), bylo jedním z důvodů pro napsání tohoto článku.

Milan 14. 8. 2012, 00:26

Souhlasím s tím, že největší reklama jsou cyklisté v ulicích, ale bez systematického tlaku na politiky to nejde. Městská cyklistika není politické téma, v programech politických stran je to Popelka. Politici řeší problémy, proto se platí Blanka. Musí se řešit i MHD, protože její kolaps by byl politickou sebevraždou. Ale kdo nedělá problémy, je na druhé koleji (chodci, cyklisté). Je chyba dělat politiku proti někomu (cyklisté proti autům atp.), ale je nutné dělat politiku (lobbing) pro něco. Prostě co nevadí, to se neřeší.

Do pražské cyklodopravy se toho nemálo investovalo, ale přesto zůstávají místa, kde je velký problém. No a v poslední době se rozmáhá místní politikaření. Kde budeme sbírat politické body? No přece tam, kde jsou lidé. Tak uděláme farmářské trhy na nábřeží. Že je tam také mezinárodní cyklostezka? No a co? Cyklisté budou zticha, v nejhorším tam postavíme policajta a bude to. Naopak kupující nás budou chválit a když to nějaký pisálek párkrát otočí v novinách, voliči to do voleb nezapomenou. Že se tím zmaří celopražský projekt je jedno, protože o tom bude ticho. Naopak rozšíření nákupních možností se mediálně provaří. Tohle vyřeší jedině důsledný cyklolobbing.

S parkováním kol je to složitější. Nechat kolo na ulici je riziko bez ohledu na kvalitu zámku. Zároveň je to ale velký limit pro rozvoj městské cyklistiky. Na venkově právě kvůli tomu používají plečky, které mají šanci, že odolají nenechavcům. Pražáci jimi ale moc nedisponují. Buď tedy jezdí na kole, které mají doma, ale pak zpravidla jen do práce a z práce, když je příznivá situace s parkováním v zaměstnání, anebo je třeba zakoupit skládací kolo, což je vícenáklad, který městskou cyklodopravu prodražuje. Na vesnici je kolo nutnost, protože MHD jezdí málo. V Praze má MHD hustou síť, tramvajenka stojí necelých 5 tisíc Kč. MHD je "pohodlná" stejně v létě jako v zimě, ale na kole to tolik neplatí. Za takových ekonomických podmínek není možné očekávat samovolný cyklistický boom, který vytvoří tlak na politiky. Bez lobbingu je to na generace.

josuk 14. 8. 2012, 08:09

10. technická: dobře tedy, skousnu celé cyklojízdy i s Bursíkem ;-) a zřídím trvalý příkaz na účet A*M... 150/měsíc je minimum nebo pokud členem Klubu být nechci, může to být méně? Asi ano, že?

Václav Řehák 14. 8. 2012, 09:23

josuk: Díky. 150 Kč/měsíc je minimum pro získání plastové kartičky, na kterou jsou slevy u partnerů, jinak lze samozřejmě libovolná částka. Viz http://www.auto-mat.cz/aktivity/klub-pratel-automatu/

jbohac 16. 8. 2012, 13:41

Vratislave, článek jsi napsal pěkně, po novinářsku bez osobních názorů a pocitů. Tvých názorů, nefanatického prosazování rozumnych věcí a rozumného poukazování na pražské problémy jsem si vždy cenil.
Ty, a zbytek redakce/serveru prahounakole.cz jste pro mne v oboru velkou autoritou, a nedokážu si představit nikoho, kdo by v článku popsanou cykllo-lobby mohl dělat lépe.

Jaký byle tedy skutečný účel toho článku?

- chceš vysondovat, jestli by tě lidi podpořili v tom, aby ses s prahounakole.cz takovou cyklo-lobby stal? S mým hlasem a případnou skromnou finanční podporou tedy počítat můžeš.

- chceš s tím seknout, bojovat a tak jen směřuješ nástupce tím správným směrem?

- z nějakého důvodu se ti osobně spíš líbí pozice Auto*Matu a chceš pracovat více pro něj? Jaký je ale pak účel článku?

Jsem zmaten :-)

Václav Řehák 16. 8. 2012, 14:08

jbohac: Projdi si pár historických diskusí s anti-aktivisty z nakole.cz a třeba pochopíš. Jsou lidi, kteří tvrdí, že Auto*Mat to dělá blbě, resp. nesouhlasí s tím, co A*M prosazuje. Toto chápu jako takovou úvahu, jak by se to dalo dělat jinak.

Osobně největší slabinu té myšlenky vidím v tom, že nelze radit ostatním, za co a jak mají lobovat. Pokud v článku zmiňovaná lobby zatím nevznikla, domnívám se, že po ní není poptávka a/nebo skupina schopná/ochotná ji dělat.

P.S.: Vráťa cyklolobby dělá, nejen zde na PNK, ale v rámci cyklokomise, jednání s různými úřady apod. Pokud bys ho v tom chtěl finančně podpořit, určitě víš jak :)

jbohac 16. 8. 2012, 14:26


Vráťa cyklolobby dělá, nejen
zde na PNK, ale v rámci cyklokomise, jednání s různými úřady apod. Pokud bys ho v tom chtěl finančně podpořit, určitě víš jak :)

Na A*M nemám nijak vyhraňěný názor, ale jejich činnost je pro mne příliš rozvolněná a neprůhledná. Semtam něco napíšou na web,
jednou za rok zorganizují Do Práce na Kole, a dvakrát Cyklojízdu (obojího se účastním) Věřím, že mezi tím dělají spoustu užitečných věcí, ale netuším jakých a jak.

Občas se objeví nějaké video, kde se snaží během dvouminutové interpelace přečíst primátorovi dvoustránkový dokument jak by se měla celá Praha zklidnit, ale jinak? Kdyby někde na webu publikovali co zrovna dělají, stejňě jako se zveřejňují na magistrátním webu zápisy z jednání cyklokomise, kdyby se k tomu dalo v nějaké diskusi vyjádřit, nebo s konkrétní věcí pomoci.

Je to příliš neprůhledné, abych jim na to chtěl přispívat.

PNK naproti tomu velmi trefně kritizuje co se kde udělalo špatně kolem nějaké cykloinfrastruktury a vždy nabízí jak to vyřešit lépe. I v diskusích se pak často sejde spousta zajímavých podnětů. Kdyby PNK ve stejném duchu jako píše na webu řešilo formálně věci s úředníky a informovalo o tom jak to šlo ... na takovou věc bych přispěl rád.

brax 16. 8. 2012, 14:26

Byť se článkem cítím osobně osleven (aby ne, když jej doprovází i moje foto :) ), tak preferuji spíše komplexnější přístup k problematice dopravy a života v Praze, v podobných intencích, jak se o něj snaží A*M, takže se konečně rozhoupám a přibude nový člen klubu.
Na kole jezdím primárně proto abych ušetřil čas, což mě s lety vede k tomu, že čím dál tím víc jezdím jako "auto" (i křižovatky typu Bulhar) a cyklistickou infrastrukturu prakticky nevyužívám (s výjimkou cyklopruhů na Vršovické) - ne že bych ji bojkotoval, spíš mi ta stávající v ničem moc nepomáhá (i když taková předsazená stání na semaforech a sem tam průjezdná jednosměrka potěší). Náplavku jsem například vyškrtl z "průjezdných tras" ještě před tím, než se z ní stala pěší zóna - kromě časného rána tam byl moc velký pohyb chodců (těch se "bojím" mnohem víc než aut) - a našel si efektivnější alternativy. Suma sumárum bych (podobně asi jako většina "zarytých individualistů", kteří si nějakou svou cestu vžycky najdou) v roli cyklo-lobisty nestál za nic :).

Vratislav Filler 16. 8. 2012, 14:37

jbohac: Václav na to částečně odpověděl. Vidím tady možnost, jak ještě víc ze strany veřejnosti tlačit na zlepšování podmínek pro cyklisty, ale způsobem, který nemůže zastřešovat Prahou na kole. Tohle byla udička hozená do proudu, třeba se do toho časem někdo takto pustí, já to ale v dohledné době nebudu. Dělám to, co dělám, v Prahou na kole a Auto*Matu a víc toho jaksi dělat nemůžu. Právě práce na věcech, které se netýkají jen cyklo, mi posunuly i pohled na cyklodopravu a její pozici ve fungování města. Paradoxně, víc teď možná může dosáhnout někdo, jehož vidění bude užší.

Vratislav Filler 16. 8. 2012, 15:22

jbohac: Tohle je docela zajímavý feedback. Spousta těch věcí se děje na pozadí a není úplně dobře vidět. Poměrně slušnou představu o aktivitách lze získat ve výroční zprávě (za rok 2010 na http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads-atm/2010/03/Automat-2010-final-web.pdf , za rok 2011 zatím na webu není). Pokud vím, tak Auto*Mat chystá přepracování webu tak, aby byl lákavější a nabízel jasnější informování o aktivitách organizace.

Václav Řehák 16. 8. 2012, 15:28

jbohac: A*M toho dělá opravdu dost, co není na první pohled vidět. Např. přivést k jednání o magistrále stolu radnice P2 a P4, které se do té spíše hádaly, kdo komu nahání víc aut do rezidenčních ulic vyžaduje hodně schůzek s oběma stranami.

Některé výsledky můžeš najít tady: http://www.auto-mat.cz/o-automatu/nase-uspechy/

Navíc ne všechno se dá zveřejnit. Pokud dáš na web zápis typu "na Praze X by šlo zřídit cyklopruh, ale zabránil tomu policajt YZ" můžeš si být jistý, že příště už se s tebou dotyčný nebude bavit vůbec a neprosadíš ani kompromisnější řešení.

"Kdyby PNK ve stejném duchu jako píše na webu řešilo formálně věci s úředníky..."
To se přesně děje. Hlavní představitel PNK je člen cyklokomise, sepisuje připomínky ke stavební dokumentaci Blanky II, jedná s městskými částmi atd.

josuk 16. 8. 2012, 16:23

pozn.
1. nevěřím, že něco dosáhne cykloblázen jehož vidění bude užší = omezený na hodnoty v cyklocomputeru
2. síla PNK byla a je v tom, že je tu toho spousta napsáno, jak jezdit, v čem jezdit, kde přivázat kolo – prostě praktické věci, které se dneska ukazují v praxi – i starší lidi na kolech, na skládačkách.. atd.
3. že se něco zázračného vysedí na schůzích moc nevěřím – prosazovat věci jdou prakticky jen hrubou silou!! Silou občanů, voličů..
4. štěpení čehokoliv myslím není nikdy dobrý. Pokud je A*M špatný, změňme ho at je lepší, hlavně by měl být silný. Určitě zatím.

jonáš 20. 8. 2012, 17:05

Jeden zajímavej materiál, myslim že jsem tu na něj odkaz neviděl .. nevim kam s tim, tak to dám sem i když je to trochu off topic. Ale svym způsobem je to taky věc pro cyklo lobby.
http://www.cyklostrategie.cz/file/novinky-legislativni-navrhy-procyklistickych-uprav/

Vratislav Filler 20. 8. 2012, 20:01

jonáš: To je důležitý materiál, pro zveřejnění ale potřebuje lidsky převyprávět. Asi další úkol ;-)

Hrabosh 21. 8. 2012, 08:50

Zajímavé.

Takže hned první rozpor. Má se nová cyklolobby vézt na populární vlně kritiky drahých opatření (a dobře víš, že jiná než drahá opatření v Praze z mnoha důvodů už nejsou realizovatelná)? Nebo je má podporovat (těm já dávat nic nebudu, akorát pomáhají úředníkům hrabat do kapsy! Nepochybně z toho taky něco mají, je to jen zástěrka pro vytváření dojné krávy).

Nevymezování se- zajímalo by mě jak chceš provést nějaké účinné cyklistické opatření v centru Prahy bez nějakého omezení IAD (tj. vymezení se).

Ti, kteří mají s Auto*matem negativní zkušenost (vykrádání témat), se mohou obávat opakování scénáře. V Auto*matu jsou už úplně jiní lidé, takže by se to snad stát nemělo. Snad. Je důležitá dohoda se současnými subjekty a vykolíkování území. To dříve nebylo možné.

Vratislav Filler 21. 8. 2012, 09:46

Hraboshi, vtip je v tom, že tohle právě vůbec nemusí řešit, když bude dostatečně "slepá". A do zelí nikomu nepoleze, když bude dělat věci po svém a jinak než stávající organizace. Na to tu prostor rozhodně je. "Vykolíkovat si území" tak, aby vznikly nějaké "pevné hranice", je nesmysl. Situace trvale mění. Aktuálně existuje řada mezer, které AM, PNK, Oživení ani Hrabosh nemohou vyplnit. Mohou jiní.

Hrabosh 21. 8. 2012, 09:56

Pamatuji situace, kdy jsme v Oživení začali něco dělat a "shodou okolností" za půl roku Auto*mat přišel s velmi podobným tématem (a třeba ho časem zase opustil). Je jasné, že úzce specializovaná nevládka bude na podobné kanibalizování mnohem citlivější než organizace s širším záběrem.

Všimni si, že nezmiňuji prostředky, ty by skutečně mohla mít jiné. Ale ať chceš nebo ne, cíle (požadovaný koncový stav) musí mít podobné jako současné organizace. Zas tak blbí, abychom přehlédli nějaké zásadní nové technické řešení jsme nebyli (a nejste).

Vratislav Filler 21. 8. 2012, 10:40

Ten koncový stav:
a) nemusí být stejný (ve smyslu způsobu prezentace cyklotématu)
b) i kdyby k tomu konvergoval, potrvá to několik let, kdy bude situace na městě zase úplně jiná

A ano, i cyklo se dá dělat z jiných pozic, než vymezování se vůči autům. Ne soustavně, jen výběrově. I tak se myslím dá dosáhnout dost konkrétního.

Jiná věc je, že z těchto pozic (cyklistů praktických, stávajících, konzervativněji založených) zatím nikdo tuhle aktivitu dělat nechce, tudíž tady mlátíme prázdnou slámu.

Hrabosh 21. 8. 2012, 11:05

A myslíš, že jsou lidi schopni rozlišovat jemnější, lokální (řekněme fyzické), vymezení se vůči automobilům od toho globálního (tj. politicko-ideologického)?

Já mám totiž pocit, že cyklolobby odpůrci to berou ode zdi ke zdi, nejsou schopni jakéhokoliv kompromisu.

Vratislav Filler 21. 8. 2012, 13:32

Hrabosh: Podporu cyklodopravy nelze hodnotit optikou odpůrců.

josuk 21. 8. 2012, 14:00

a co Řecko?? Tč. příklad nenásilné podpory cyklodopravy..??: prodej aut dolů o 40%, kola nahoru o 25% http://byznys.lidovky.cz/rekove-setri-a-meni-auta-za-jizdni-kola-dh5-/firmy-trhy.asp?c=A120815_163732_firmy-trhy_ase (Praha má prostě jenom tu smůlu, že byla vždycky "bohatá" a na kole se tu proto nejezdilo--- resp. nepamatuju žádného "bohatého" pražáka (= pražského veksláka), co jezdil na kole... v Praze! V centru ještě k tomu.. :-D).
Věřím na ekonomický tlaky a mám pocit, že se ještě na kole najezdíme až až... ;-)

Brahma 21. 8. 2012, 16:50

To 27 Vratislav Filler: Ano velký zbytek prakticých cyklistů sjednocuje štěkání na cykloaktivisty a honění Medvědů :) Nápad s další jinou lobby byl skvělý, prostor tu zřejmě je, ale zatím zůstane prázdný. Zaplať Pánbůh za zelený aktivistický Automat. Minimálně proto, že k němu není a asi hnedtak nebude alternativa.

Hrabosh 21. 8. 2012, 17:11

29 Vratislav: Asi jsem použil špatnou formulaci. Nejedná se o odpůrce, ale o lidi, kterým sice jezdí na kole, ale nevyhovují jim současné alternativy. Pak je legitimní uvažovat jak přizpůsobit činnost (nové) organizace jejich představám, aby ji podporovali. K tomu směřovala moje poznámka (28), že není možné vymyslet jakoukoliv životaschopnou aktivitu, která by jim vyhovovala.

Brahma 21. 8. 2012, 21:19

To 22 jonáš: ten odkaz Cyklostrategie.cz je odkud? Je to strašně zajímavý text opravdu nastinující problémy pohybu cyklistů po komunikacích. Asi jsou to připomínky k novému silničnímu zákonu. Kdo to předkládá? Kdy se to bude projednávat a na jaké úrovni? Kdyby se toto v novém silničním zákonu promítlo, tak by to řešilo mnohé problémy cyklistů, kteří se v současném znění zákona pohybují silně ilegálně a ve vzduchopráznu.

klovlo 22. 8. 2012, 09:15

Dobrou práci pro lákání lidi na kolo v poslední době odvádí Ropid. V souvislosti s překopáváním MHD (tj. zejména zkracováním a rušením autobusových linek) a novými jízdními řády od září 2012 už se dva moji kolegové chystají do sedel - jeden už si koupil citibike a druhý si snad pořídí kros. Obávám se ale, že všichni nebudou takoví a spíš je to přesvědčí k jízdě autem.

jonáš 22. 8. 2012, 11:49

Brahma: já ho objevil v cyklodiskusi na K-reportu. Většinou tam ale jsou jen výkřiky autíčkářů, jak jsou ti cyklisti děsný a aktivisti zvlášť ;-)
http://www.k-report.net/discus/messages/54342/203564.html?1345456798
O zákulisí a účelu nic nevim, ale autoři mi jsou povědomí. Homepage najdete snadno, http://www.cyklostrategie.cz/ .. možná taky dobrej příspěvek do cyklolobby.

Jiří 24. 8. 2012, 06:16

Ad 33brahma: Mě současný zákon z pohledu cyklisty vyhovuje a vyhovoval i před poslední novelou (vozíky). Rozhodně nemám pocit, že bych se na silnici pohyboval ve vzduchoprázdnu. Cyklista je dostatečně definován a jeho práva a povinnosti jasně definovány. Co Ti chybí?
Podle Tvého textu by se měla novela spíše týkat chodců a ostatních "chodců na technických prostředcích" - tedy skateboardy, kolečkové brusle a lyže, Segway a další. Mimochodem, byl jsem nechtěným posluchačem rozhovoru dvou pražských politiků o nutnosti zákazu rikš a a podobných pomalých věcí ve vnitřní Praze v zájmu zrychlení provozu.
Navíc mám obavu, že naši politici využijí novelizace zákona k omezení cyklistů pod praporem zájmu o jejich bezpečnost a chodců (kteří mi na českém bastardu(stezka pro chodce a cyklisty) vadí nejvíc, naprosto nerespektují svoji povinnost 53 odst.4 ....nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
Ale všichni mluví o této povinnosti jen u cyklistů, ale ona je i u chodců.

Brahma 27. 8. 2012, 17:24

Pro 19 Vratislav Filler: Ještě se vracím k té výroční zprávě AUTOMATU z roku 2010. Je to zajímavé čtení z doby, kdy se lecos dělo. Kdy (asi) bude zveřejněna loňská výroční správa? Vždyť nemusí být nijak graficky zpracovaná a snad by měla existovat a přikládat se například k žádostem o grant. Já chápu, že je to svým způsobem lezení do soukromí sdružení, ale když chcete působit otevřeným dojmem a už jste s tím začali a žádáte veřejnost o peníze...

Vratislav Filler 27. 8. 2012, 19:37

Včasné realizace výroček jsou dost velká bolest. Ke grantům se to dodávat nemusí, takže se to zpravidla nežene. S tím, jak se snažíme získat větší podíl zdrojů od přímých dárců, se ty výročky dotáhly aspoň do roku 2010. Na loňské se snad už pracuje.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat