Otevřený dopis primátorovi ke zlepšení podpory cyklodopravy v Praze

Publikováno: 08. listopadu. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 21. prosince. 2020
Publikováno: 08. listopadu. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 21. prosince. 2020

Magistrát snížil personální zajištění cyklodopravy na třetinu.
V rozpočtu 2013 bude na cyklodopravu s vysokou pravděpodobností čistá nula.
Nezávislí odborníci z komise pro cyklistickou dopravu žádají primátora o výměnu předsedkyně cyklokomise.

Pokud nechceme, aby podpora cyklistické dopravy a cyklistiky vůbec v Praze v příštím roce definitivně skončila, měli bychom vyjádřit svůj názor. Skupina pražských cyklistů znepokojených současnou situací iniciovala vznik otevřeného dopisu pražskému primátorovi. Dopis jsme zformulovali společně a předáme jej primátorovi v pátek 9.11. tak, aby si jej mohl přečíst v pondělí před zasedáním Rady, na které se bude schvalovat rozpočet hlavního města na rok 2013.

Žádáme proto každého, komu není lhostejné, že město zastavuje rozvoj cyklistické dopravy v Praze, aby se k výzvě co nejrychleji připojil. Nejsnáze tak učiníte napsáním svého jména a povolání na adresu redakce@prahounakole.cz .

Edit 13.11: Děkujeme všem, kdo se pod dopis podepsali. Rada schválila návrh rozpočtu s investicí pro cyklistickou dopravu ve výši 25 milionů Kč. Více zde.

Vážený pan
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Primátor hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Na vědomí:
– Rada hlavního města Prahy,
– Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu,

V Praze dne 8. 11. 2012

Věc: Výzva ke zlepšení podpory cyklodopravy ze strany hlavního města Prahy

Vážený pane primátore, vážení členové a členky Rady hl. m. Prahy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Praze není ze strany Magistrátu dostatečně podporován. Současná nízká podpora cyklistické dopravy a cyklistiky vůbec ze strany nejvyšších představitelů města nestačí na naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy (usnesení Rady HMP č. 1776 ze dne 26. 10. 2010), ani na plnění vlastního programového prohlášení Rady hlavního města v této oblasti (viz příloha).

Nejvíce znepokojující jsou pro nás ovšem zprávy z nedávné doby: jednak neočekávané personální oslabení tématu cyklistiky zrušením pozice referenta cyklo na MHMP, jednak prozatím nepotvrzené informace, podle kterých má být z rozpočtu hlavního města pro rok 2013 cyklistická doprava zcela vyřazena.

Dovolujeme si Vás oslovit přímo, protože nejsme přesvědčeni, že náměstek Josef Nosek, v jehož gesci se cyklistická doprava nachází, situaci zvládá a je v tomto okamžiku schopen být cyklodopravě a cyklistice v Praze dostatečnou oporou.

Vyzýváme Vás proto, abyste se pokusil o nápravu této nevítané situace pokud možno následujícím způsobem:

1. Uložit náměstkovi pro dopravu, aby začal skutečně naplňovat koncepční dokumenty hlavního města a programové prohlášení současné Rady v oblasti cyklistické dopravy, a zajistil pro to odpovídající personální, organizační a finanční zázemí.

2. Pokusit se najít v návrhu rozpočtu hlavního města na rok 2013 alespoň nějaké finanční prostředky na zvláštní kapitolu cyklodopravy. Domníváme se, že částka by měla odpovídat zhruba podílu cyklistické dopravy na pražském přepravním výkonu, a být tedy jedním procentem rozpočtu na pražské dopravní investice. Vzhledem k obtížné finanční situaci města uznáváme nutnost úspor, ovšem domníváme se, že právě investice do cyklistické dopravy je jednou z nejvhodnějších forem úspory výdajů na městskou dopravní infrastrukturu.

Tento dopis vyhlašujeme jako otevřený a vyzýváme veškerou veřejnost, aby se k němu připojila formou souhlasu vyjádřeného jakýmkoliv způsobem.

Podepsáni

 • Ing. Vratislav Filler, Ph.D.,
  komise RHMP pro cyklistickou dopravu, Prahou na kole, Auto*Mat
 • Vít Masare,
  výkonná rada iniciativy Auto*Mat (zastupující tímto iniciativu Auto*Mat)

Spoluautoři dopisu

 • MUDr. Matěj Bílek, lékař
 • Ing. Milan Bouda, ekonom
 • Ing. Daniel Mourek, vicepresident ECF, Nadace Partnerství Praha
 • Ing Jiří Ptáček, stavební inženýr
 • Ing. Květoslav Syrový, dopravní inženýr, poradce národního cyklokoordinátora, cyklokomise MD ČR

Příloha 1. Citace z programového prohlášení Rady hlavního města Prahy v bodech týkajících se cyklodopravy
Rada (…)

 • bude podporovat, při respektování požadavků občanů hl. m. Prahy a za použití bezpečnostních auditů kolizních míst, realizaci technických a stavebních opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů;
 • bude pokračovat v propojování izolovaných úseků cyklotras do funkčního celku.

Příloha 2. Čerpání investic do cyklodopravy z rozpočtu hlavního města Prahy v letech 2001-2012

Čerpání investic do cyklodopravy z rozpočtu hlavního města Prahy v letech 2001-2012

K výzvě se dále připojují

(Tento seznam je průběžně doplňován, jak přicházejí další podpisy.)

   • Petr Introvič, cyklokoordinátor Technické správy komunikací
   • Pavel Polák, referent MHMP pro cyklistickou dopravu
   • Ing. arch. Tomáš Cach, dopravní urbanista, poradce národního cyklokoordinátora, cyklokomise MD ČR
   • Ing. Vojtěch Jirsa, cyklokoordinátor města Pardubic
   • MUDr. Jan Trnka, Ph.D., MPhil., VŠ učitel, zastupitel MČ Praha 9
   • RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR
   • Ing. Petr Dlouhý, programátor
   • Ing. Ondřej Velek, zastupitel MČ Praha 5
   • Mgr. Petr Kučera, Centrum pro výzkum měst a regionů, PřF UK
   • Jan Němec, student VŠE
   • Daniel Čáha, Grafik
   • Ing. Václav Řehák, programátor
   • Jan Šebek, student fakulty dopravní ČVUT
   • Jakub Cikhart, IT specialista
   • Václav Kříž, student, dopravní specialista
   • Lukáš Pokorný
   • Marie Faturová, PR manažerka
   • Štěpán Cirkl, IT Konzultant
   • Ondřej Hofmeister – stavební inženýr
   • Mgr. Renata Lišková, produkční manažer
   • Michal Kuzmič, student
   • Petr Fašianok, graphic designer
   • Martin Kábele, programátor
   • Ing. Vladimír Novák, IT analytik
   • Bc. Zuzana Bednaříková, Finance & Controlling
   • Kamil Vlček, vědec
   • Kateřina Grünerová, obchodní asistentka
   • Prokop Stralczynský, student
   • Jiří Boháč, programátor, Praha 5
   • Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty MČ Praha – Újezd
   • Martin Břach
   • Vítězslav Musílek, student
   • Anna Veverková, studentka
   • Petr Velek, živnostník
   • Daniela Deutelbaum, produkční
   • Václav Skoupý, GNSS specialista
   • Veronika Schneidrová, t.č. na mateřské dovolené
   • Novák Jaroslav, hudebník
   • Lucie Vančurová, studentka
   • František Pfann, student
   • Vladimír Kusbach, vyzkumný pracovník, GFÚ AVČR v.v.i.
   • Jan Keprta, student
   • Martin Černý, student
   • Ing.arch.Barbora Mluvková, architekt
   • Mgr. Karin Řeháková, řidička tramvaje
   • Jiří Kudrnáč, Fotograf / obchodní zástupce
   • Tomáš Vokatý, grafik
   • Tomáš Koplík, student
   • Kamil Vančura, programátor-analytik
   • Ing. Jan Vysoký, student
   • Ida Čapounová, architektka
   • Kamila Samková, produkční v kulturní neziskové organizaci Nová síť.
   • Magda Šimonová, referentka
   • Štěpán Kučera, novinář
   • Jakub Zvěřina, programátor
   • Ondřej Žítek, student
   • Rosťa Zapletal, fotograf
   • Tomáš Hřebabecký, obchodní manažer
   • Jakub Forejt, eLearning specialista
   • Jaroslav Slámečka, VŠ student
   • Zdeněk Ornst, student
   • David Murphy, konzultant
   • Martin Reichelt, student
   • Lenka Kubisková, studentka
   • Emil Linka, bývalý reprezentant ČSSR v dráhove cyklistice, nyní filmař
   • Martin Matoška, ekonom
   • Martin Kratina, technik
   • Ing. Pavel Rittmann, bankovní úředník
   • Bodorin Dmitrij
   • Sidorin Viatcheslav
   • Stanislav Popel, bankovní úředník
   • Zbyněk Trojan, bankovní úředník
   • Jindřich Čejka, bankovní úředník
   • Lucie Doubravová
   • Jan Plička
   • Jan Zedníček
   • Shpakava Nona
   • David Hrdlička
   • Skarynava Yuliya
   • Matoušková Ludmila
   • Ing. Eva Špelinová, projektantka dopravních staveb
   • Ing. Filip Jiřík, projektant dopravních staveb
   • Andrew Heil, redaktor a novinář
   • Luděk Mohr – student
   • Mgr. Jaroslava Petra Siváková, učitelka gymnázia
   • Jan Kotek, jednatel soukromé společnosti
   • MgA. Alice Klouzková, oděvní designer
   • Martin Čížek, projektant
   • Mgr. Maria Belinson, lektorka jazyků
   • Matěj Pluhař, student
   • Adriana Plotzerová, studentka
   • Erik Čipera – sociální pracovník
   • Tatiana Konrádová, studentka VŠ
   • Daniel Ryšavý, montér věžových jeřábů
   • Eva Kubíčková, projektová manažerka
   • Jan Votoček, programátor
   • Bc. Jiří Marek, student
   • Anna Brzobohatá, studentka
   • Karel Uher, nezaměstnaný
   • Ing. Miroslav Málek, projektant dopravních staveb
   • Brian Francis Reagan, jednatel
   • Adéla Seidlová, studentka
   • Josef Horák, cyklista, cestovatel, fotograf
   • Martin Meluzin, Student 1.LF UK
   • Jiří Svrček, student
   • Zuzana Semerádová, studentka
   • Miroslav Semerád, trenér
   • Irena Semerádová, učitelka angličtiny
   • David Vodička, student
   • Anna Lemberková, studentka
   • Petr Kratochvíl, Jinočany
   • Denisa Rossi, asistentka
   • Ing. Filip Ježek , odborný asistent FEL ČVUT
   • Ondřej Roztomilý, zaměstnanec
   • Petr Kratochvíl, politolog
   • Martin Lamač, Ph.D., vědecký pracovník
   • Bc. Miroslava Sutnarová, koordinátor projektů IT
   • Petr Křemen, výzkumník
   • Zuzana Fuksová, programátorka
   • Robert Bem, MD, PHD, lékař
   • Petr Voříšek, ornitolog
   • Jakub Podlešák, programátor
   • Ilona Malá, t.č. organizátorka MTB pohárového závodu Krakatit Dobříš, personální ředitelka Sodexo
   • Milena Jägerová, Specialista výkaznictví
   • Ing. Tomáš Hála, Linux Teamleader
   • Barbora Kreuzerová, novinářka
   • Patricie Veselá, referent ve státní správě
   • Lukáš Tomek, softwarový analytik, lektor
   • JUDr. Karel Codl, advokát
   • Zdenek Hoffmann, ředitel GEPRO, spol. s r.o.
   • Karel Hlaváček, konzultant
   • Eva Tušková, akademická pracovnice
   • Markéta Svobodová, referent teritoriálního pojištění
   • Ing. Martin Kučera, programátor
   • Lucia Tarbajovska, podnikatelka
   • Vladimír Martinovský, technik
   • Mgr. Josef Kalčík, IT analytik
   • Eva Zakoucka, studentka PriFUK
   • PaedDr. Jan Tupý, výzkumný pracovník
   • Radek Mihalik, IT Consultant
   • Jana Pírková, metodička jazykového vzdělávání
   • Zdeněk Pešek, strojník energetického zařízení
   • Vladislav Bareš, product manager
   • Anna Strejcová, živnostnice
   • Alžběta Baránková, studentka
   • Vojtěch Marek, fotograf
   • Anna Lemberková, studentka
   • Mariana Koutská, postgraduální student, člen akademického senátu Pedagogické fakulty MU
   • Tomáš Matoušek, student
   • Vít Hnilica, Analytik/Programátor
   • Jiří Pecina, student
   • Michal Dušek, vědec
   • Marcela Raková –  korektorka
   • Kamila Murphy, maminka tří dětí, podnikatelka
   • Kateřina Svatoň Gillárová, výzkumnice
   • Alena Vacátková, státní úředník
   • Ing. Pavel Peterka, Ph.D., výzkumný pracovník
   • Nada Rozenska, výkonná asistentka
   • Veronika Výprachtická, lektorka NG
   • David Yilma, pedagog
   • Bára Mudrová, filmový distributor
   • Pavel Dušek, student medicíny
   • Vavřinec Hradilek, profesionální sportovec
   • Pavel Kordík, VŠ pedagog
   • Vít Přindiš, student
   • Ondřej Balík, Praha, učitel
   • Mgr. Petr Štěpánek CSc., v letech 2006-2009 radní hl.m. Prahy pro ŽP a cyklodopravu
   • Martina Kalinová, studentka
   • Ing. Tomáš Květoň, odborný referent vodohospodář
   • RNDr. Irena Horáčková, vývojový pracovník
   • Lenka Jírovcová – HR Manažer
   • Ladislav Holík – student
   • Jakub Hornek, informační asistent
   • Anna Kotková, PR manažerka
   • Lukáš Kotek, finanční manažer
   • Daniel Srb, interakční designer
   • Hanka Matoušová, programátorka
   • Lenka Prokopová, architektka
   • Pavel Himl, vysokoškolský učitel
   • Ladislav Pelcl, informatik
   • Jiří Staněk, učitel
   • Jaroslav Semančík, IT specialista
   • Jakub Smolík, prodavač
   • Mgr. Robin Ante, programátor
   • Radek Šindel, Ing. – Konstruktér dopravních prostředků
   • Jarmila Volfová, účetní
   • Mgr. Jakub Hlaváček, programátor
   • Michal Vokáč, IT konzultant
   • Marek Scholz, Ph.D. student fyziky na MFF UK
   • Julie Kárová – studentka
   • Nikola Cabanová – studentka
   • Jiří Jokl, v důchodu, průvodce cykloturistiky a certifikátor Cyklisté vítáni
   • Ing. Ludek Farsky, IC Design Engineer
   • Tomáš Dvořák, archivář
   • Martin Pavlů, student
   • Martin Kontra, Novinář
   • Tomáš Sýkora, student
   • Václav Mucala, student
   • Jan Skovajsa, student a senátor ve SKAS DAMU
   • Jan Grym, vědecký pracovník
   • Josef Anatole Křepela, student sociální práce
   • Ondřej Dušek, student
   • Lukáš Cerman, vědecký pracovník
   • Alexandr Kazda, student
   • Barbora Urbanová, lékařka
   • Ing. Petr Klimeš –  projektant, vodohospodář
   • Tereza Basařová, studentka
   • Barbora Kverková, studentka
   • Aleš Špičák,vědecký pracovník
   • Robert Káldy, programátor
   • Alena Čechová, studentka
   • Mgr. Renatra Nováková, redaktorka
   • Kristina Mezereková, projektová manažerka
   • Igor Gomboš, grafik
   • Marek Míka, IT administrátor
   • Alex Hajdu, programator
   • Ing. Štěpán Klimeš, grafik
   • Zbyněk Vondra, správa tel.& dat. sítě
   • Mgr. Dana Svobodová, grafik
   • Markéta Kabůrková, překladatelka
   • Jiří Motýl, student, obsluha v infocentru
   • Tomáš Mráček, biolog
   • MgA. Lucie Tóth, hudebnice
   • Václav Valášek, osvc, finanční konzultant
   • Barbora Hanžlová, koordinátorka koalice neziskových organizací
   • Tomáš Zeman, student, programátor
   • Tomáš Růžička, pojišťovací a realitní poradce
   • Miroslav Řezníček, obchodní analytik
   • Daniel Kotecký, student
   • Jana Ecksteinová, studentka
   • Petr Hryz, strojvedoucí
   • RNDr. Václav Novák, Ph.D., systémový architekt
   • Ondřej Horký-Hlucháň, výzkumný pracovník
   • Marek Fišer
   • Hana Tenglerová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
   • Kamila Šebková, Office Manager
   • Mgr. Tereza Montagnier Jezkova, klinicky psycholog
   • Barbora Venkrbcová, servírka
   • Ing. Kateřina Skanderová, odborný referent
   • Ing. Attila Bial, informatik
   • Adam Fendrych, designer
   • Michal Sýkora, IT administrátor
   • Antonín Matějovský, fotograf, výtvarník
   • Pavel Zelinka, hudební redaktor, ČRo – Radio Wave
   • Vojtěch Kračmar, student, sociální pracovník
   • Jakub Pavelka, překladatel
   • MgA. Silvestr Špaček, jazykový korektor
   • PhDr. Tereza Vandrovcová, socioložka
   • Bohumil Čáp
   • Nina Baše – překladatelka
   • Anna Medková, konzultant
   • Roman Rogner
   • Václav Perlík, student
   • Zuzana Kochová, studentka
   • Petr Pufka, prodavač
   • Ing. Radka Matoušková, Zahradní a krajinná architektka
   • Jaroslav Navrátil, pečovatel
   • Ing. Lenka Hrubá, zahradní architektka
   • Albert Máška, hotelnictví – ekonomický úsek
   • Lada Pazourková, prodavačka
   • Veronika Pechová, studentka
   • Vojtěch Vondra, programátor
   • Tomáš Johanovský, technický produkční
   • Vojtěch Liška, živnostník
   • Zdeněk Přidal, novinář
   • Ondřej Černý, softwarový inženýr
   • Michal Kosák, editor
   • Ing.Jaroslav Shejbal, technik
   • Lukáš Kabelka, Account manager Telefonica Czech Republic a.s.
   • Mojmír Kopečný, učitel
   • Martin Chadim, chemik
   • Lenka Krausová, ekonom
   • Mgr. David Hradiský, konzultant
   • Barbora Fabiánová, produkční
   • Vladimír Vyhnal, lékař ARO Bulovka
   • Tomáš Hnyk, student
   • Olga Staňková, studentka, Americká studia FSV UK
   • Robert Gewissler, IT
   • Petr Studený, programátor
   • Dalibor Plzák, řidič
   • Alice Boušková, bakalářka architektury
   • Petr Hlušička, programátor
   • Jan Jindra, student UK
   • Ondřej Turek, student gymnázia
   • Přemysl Semorád, IT specialista
   • Romana Smolkova, urednice
   • Zuzana Křemenová, lékařka
   • Petra Fryšová, studentka
   • Petra Mocová terapeut
   • Martina Kalinová, student
   • Michal Kuchár, učitel v mateřské škole, laborant
   • Ing. Rastislav Kováč, bankovní úředník
   • Emilie Jilemnická, studentka
   • Mgr. Julie Marešová, tlumočnice, překladatelka
   • Bohumil Šmucr, státní zaměstnanec
   • Dagmar Stráníková, asistentka
   • Markéta Kopková, na mateřské dovolené
   • Tamara Kováčová, PR manažerka
   • Švec Martin, student
   • Matyáš Bartoň, student, grafický designér
   • Josef Špetlák, konstruktér v automotive
   • Pavel Sedlák, programátor
   • Jolana Mokrá, kulturní manažer
   • Jana Hradilková, lektorka a zakladatelka
   • Tomáš Rohrbacher, ekonom
   • Václav Vencovský, student
   • Petra Šourková, právník
   • Michael Rohrbacher, QA Engineer
   • Martin Fencl, vodohospodář
   • Ing. arch. Matouš Erban, architekt
   • Bohdan Maslowski, programátor
   • Tereza Mašková, studentka
   • Michal Kokta, živnostník
   • Jan Meduna, herec
   • Veronika Kommová, architektka
   • Blanka Polášková, učitelka
   • Bc. Jiří Kubát, student ČZU.
   • Jakub Plachý, student
   • Martin Poppr, student
   • Jan Horčík, šéfredaktor www.hybrid.cz
   • David Münich, grafik
   • Ondřej Soukup, student
   • Ing. Přemysl Brýl, podnikatel, IT konzultant
   • Ludmila Šindlerová, Praha 4
   • Petr Weber, programátor
   • Ing. Jaroslav Červený, Ph.D., vyzkumný pracovník, MBÚ AVČR v.v.i.
   • Jitka Vrtalová, předsedkyně občanského sdružení NaKole
   • Mgr. Vítězslav Praks, PhD. IT analytik
   • Martin Hanuška, projektant
   • Ing. Josef Laža, dopravní inženýr
   • Petr Šimánek, technik
   • Ing. Jan Thomayer, manažer PKO
   • Jan Al-Amel, cyklista a výzkumník
   • Jan Beneš, bankovní úředník
   • Dagmar Janouchová, bankéř
   • Ján Svitek, Electronical Equipment Technician
   • Ing. Jakub Kutílek, dopravní projektant, člen o.s. Město na kole, Pardubice
   • Ing. Viktor Mareš Ph.D., projektový manažer
   • Lenka Špičáková, výzkumná pracovnice GFÚ AVČR
   • Barbora Růžičková, laboratorní pracovník
   • Roman Dostál, obchodník
   • Rudolf Plzák, výzkumný a vývojový pracovník
   • Martin Jedlička, konstruktér
   • Dagmar Čadková, Incoming Control Specialist
   • Bc. Michaela Žaludová, marketing
   • David Mertha, překladatel
   • Jakub Elstner, student
   • Jana Hercíková, Specialista materiálového zajištění
   • Ing.Petr Budínský, Praha 6,
   • Ladislav Blaha, majitel prodejny skládacích kol Velorama.cz
   • Petr Martínek, řidič MHD
   • Ing. Jan Kolář, stavební inženýr
   • Miroslav Čermák, IT
   • Martin Zemek, ref. specialista st. správy
   • Jan Hájek, projektový kontrolor
   • Jana Hlavničková, sekretariát společnosti Pragoprojekt
   • Jarmila Ničová, Praha 10, technolog
   • Ing. Josef Nistler, úředník, Ministerstvo životního prostředí
   • Miroslav Ottomanský, soudní tlumočník
   • Petr Beránek, IT specialista
   • Michal Dušek, specialista IT
   • Roman Mrózek, analytik,
   • Jan Krejčík, IT analytik
   • Mgr. Martin Zlomek, programátor
   • Michal Doležal, konzultant – specialista
   • Miloš Hrdlička řešitel, technik
   • Jiří Tuček, auditor
   • Petr Korec, IT Analytik
   • Kateřina hnátková, ekonom
   • Ing. Jan Černý, programátor
   • Ondřej Burkert, programátor
   • Dagmar Konvičná sekretářka
   • Tomáš Čadil, interní auditor v bance
   • Milan Šefl, novinář
   • Mgr. Aleš Kemr, programátor
   • Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. vysokoškolský pedagog
   • Stanislav Přibyl, PR konzultant
   • Eva Bobonicova, Delegatation consultant
   • Michaela Mixová – manažerka
   • Michal Beluský – Advokátní koncipient
   • PhDr. Petr Rusý, učitel jazyků
   • Richard Horký, senior programátor, analytik obchodních systémů
   • Petr Frydrych, bankovni urednik
   • Stepan Zelinger, projektový manažer v NNO
   • Petr Sedláček, student VŠE
   • Jan Chvátal, ředitel neziskové organizace
   • Karel Zíka, učitel
   • Ing. Petr Popelka, bankovní analytik
   • Zdenka Almerová, finanční ředitelka
   • Tereza Suchá, Senior Executive Assistant
   • Ing. Marek Hudík, programátor
   • Jaroslav Vybíral, finanční analytik
   • František Nyklíček, dispečer
   • Jan Staněk, analytik
   • Ondrej Kviz , projektant
   • Ing. Roman Polák, specialista přípravy a hodnocení výroby
   • Ivo Peřina, arborista
   • Petr Sitař, technik
   • Václav Ptáčník, lékař
   • Jan Nespor, analytik
   • Petr Špánek, www.labska-cyklostezka.cz
   • Libor Ondřich, zaměstnanec banky
   • RNDr. Marcela Stárková, geoložka
   • Petr Hlisnikovský, bankéř
   • Daniel Martinovský, Controller
   • Bc. Jana Nová, Assistant
   • Marek Třešňák, IT Project Manager
   • Michal Nosek, analytik
   • Jiří Janků, geotechnik
   • Matěj Šmíd, PhD student na FEL ČVUT
   • RNDr. Jitka Jenšovská, Česká inspekce životního prostředí
   • Barbora Čermáková, freelancer
   • Ondřej Bok, key account manager
   • Bc. Jitka Brázdová, fundraiser
   • Ing. Karel Stejskal, projektant
   • Tomáš Koblížek, student FF UK
   • Pavlína Cermanová, historik
   • Marie Kavanová, administrativní pracovnice na univerzitě
   • Luďka Hodanová, analytik QC
   • Petr Harzer, Pod Zvonařkou 12
   • Ing. Pavel Procházka, bankovní specialista
   • Martin Svoboda, technik správy sítě
   • Ing. Pavel Vaniček, metodik expert
   • Šárka Korečková, redaktorka
   • Michal Bezděka, industrial agent
   • Jitka Rajdlová, pracovnice NO
   • Bc. Kateřina Hacarová, účetní
   • Ing. Petra Nakládalová, projektová koordinátorka, Česká národní agentura Mládež
   • Jan Lipold, novinář
   • Antonín Zlínský, státní zaměstnanec, Hlavenec
   • PhDr. Adam Geršl, Ph.D., ekonom
   • David Zbytovský, Linux administrátor
   • Ema Krejčová, studentka MFF UK
   • Jakub Křivánek, ekolo.cz
   • Jan Havlíček, ekolo.cz
   • Luděk Bárta, ekolo.cz
   • Jakub Krátký, ekolo.cz
   • Kusová Regina
   • Lenka Černochová
   • Jakub Ditrich, ekolo.cz
   • Tereza Vinšová – lektorka
   • Renata Havlová, orientální tanečnice.
   • Vojtěch Drahorád, koordinátor projektu
   • Jakub Dlohoš, Únětice
   • Ondřej Dlohoš, Únětice
   • Štěpán Dlohoš, Únětice
   • Ing. Václav Čadek, chemik
   • Adam Lux, Produkcni firma
   • Jan Veselý, produktový specialista
   • Markéta Kunešová, projektová manažerka
   • Ing. Tomáš Nagaj, IT analytik
   • Ing. Zdeněk Fořt, projektant
   • Ing. David Kotě
   • Ing. Radek Síla, projektant
   • Mgr. Ondřej Votava, Ph.D., vědecký pracovník AV ČR
   • Roman Zandler, servisní technik
   • Jan Ptáček, šéfredaktor
   • Ondrej Vrabec, programátor
   • Václav Vojíř, Výpadová, Praha 5
   • Barbara Janíková, adiktolog
   • Vojtěch Mlynář, student právnické fakulty
   • Jiří Hromádka, IT specialista
   • Tomáš Otradovec, IT vývojář
   • Ivana Kufárová, marketing
   • Ing. Attila Pál, programátor
   • Jiří Vidlička – Obchodně technický specialista
   • Vojtěch Holoubek, Internetový specialista
   • Oto Klír, IT konzultant
   • Matěj Švrček, konzultant a podnikatel
   • Ing. Matěj Dvořáček, podnikatel – stavebnictví
   • Radka Tyslová, finanční manažerka, studentka
   • Martin Jírovec, Market Research and Business Development Manager
   • Ondřej Špaček, editor
   • Petr Manda, učitel.
   • Radka Vašíčková, projekt Badatelé.CZ
   • Oldřich Bureš, delfinoterapeut
   • MgA. Radek Doskočil, osvč
   • Ing. arch. Monika Prostředníková, architektka
   • Ing. arch. David Macháček, architekt
   • Helena Marikova, Art director
   • David Kramář, ICT
   • Martin Vrabec, obchodník
   • Lukáš Kubesa, reportingový specialista
   • Ondřej Skála, biomedicínský inženýr
   • Vladimir Kotal, programator
   • Ing. Pavel Heimlich, softwarový inženýr
   • Ing. Martin Šícha, programátor
   • Martin Šembera, IT specialist
   • Ing. František Papoušek, CSc., vědecký pracovník
   • Jana Cífková – koordinátorka výukového programu EATS
   • Ondřej Černoš, IT architek
   • Ing. Dana Stará, chemik
   • RNDr. Jiří BENDL, CSc. , VŠ učitel, zastupitel na Praze 4
   • Jan Drobil, systémový administrátor
   • Ing. Ivo Raisr, programátor
   • Ondřej Štindl, grafik a designér
   • Marie Juptner Medková, farářka mládeže CCE
   • Alena Pleštilová, programátorka
   • Dana Ulrichová, restaurátorka
   • Jiří Řechtáček, Software Engineer
   • Martina Šuh, projektant
   • Jaromír Eliáš, specialista
   • Václav Vokatý, vedoucí skladu
   • Jan Růžička, procesní manažer
   • Ondřej Kučera, vědecký pracovník
   • David Lehovec, Projektant
   • Mgr. Jakub Hauser, muzejník
   • Petr Musil, sociální geograf, úředník ve státní správě
   • Ing. Karel Jech, Praha 2
   • Jiří Klíma, pracující důchodce – vědecký pracovník,
   • Bára Semeráková, environmentální vzdělávání
   • Petr Hnátek, architekt
   • Michal Čižmár, obchodní zástupce
   • Jana šmídová, Logistic Manager
   • Alžběta Kubátová, student
   • Petr Štěpančík, Warranty Manager
   • Radka Koudelová, Marketing Manager
   • Helena Holoubková, účetní
   • Jaroslav Pecháček, Sales
   • Bernard Tomáš, Sales
   • Jiří Pokorný, konzultant
   • Pavel Štědrý, SRAM
   • Tomáš Jančárek, Marketing
   • Michal Berka, reklamace
   • Martin Šťastný, mechanik
   • Mirek Mestek, mechanik
   • Zdeněk Pól, Marketing Manager
   • Ondřej Koutský, novinář
   • Barbora Mrázková, projektová koordinátorka
   • Vojtěch Hrabal, programátor, člen komise pro cyklistickou dopravu 2002-2010
   • Pavel Vychodil, lékař
   • Mgr. Jana Hessová, redakce časopisu Staletá Praha
   • Martin Čekal, student
   • Lucie Rút Bittnerová dipl. um. – programátorka
   • Miroslav Hroch, procesní inženýr
   • Jakub Novak, IT Analytik
   • Alžběta Milerská
   • MUDr. Herman Mann, revmatolog
   • Tomáš Pračka, analytik
   • Pavla Gloserová, konzultant
   • Ivana Hajíčková
   • Robert Náhlý, odborný prodejce
   • Jan Fiala, OSVČ
   • MUDr. Jan Havlín, lékař
   • Romana Růžková, Property Financial Analyst
   • Ing. Martin Patočka, IT architekt
   • Daniel Musil, invalidni duchodce
   • Mgr. Jan Pešice, středoškolský učitel
   • Vít Gloser, poradce, majitel firmy
   • PhDr. Michal Hlaváček, PhD., vysokoškolský pedagog
   • Olga Špačková, výzkumná pracovnice
   • Ing. Jiří Dlouhý, vědecký pracovník, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život
   • Martin Faltys, mechanik
   • RNDr. Jana Dlouhá, PhD, vědecká pracovnice, šéfredaktorka časopisu Envigogika
   • Tomáš Kothera, ekonomický manažer
   • Jan Kvasnička, ekolog
   • Michal Lukas, programátor
   • Robert Novotný
   • Zdeněk Jahoda, jednatel společnosti
   • Jan Pernet, účetní
   • Michaela Müllerová, bankovní sektor – senior auditor
   • Daniel Hauser, grafik a fotograf
   • Mgr.art. Radko Palic
   • Jan Schier, Ing., vědecký pracovník
   • Pavel Holubec, urbanista
   • Jana Nová
   • Karolina Špačková, manažerka cestovní agentury
   • Ing. Ladislav Farský, technický pracovník
   • Martin Tomek, Stresovicka 37, Praha 6
   • Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí
   • Lukáš Macháček, programátor
   • Jakub Hloušek, EVS volunteer
   • Mgr.Martin Ryba, OSVČ
   • Eva Žáková
   • Marcela Raková, korektorka
   • Jan Marian, státní zaměstnanec
   • Dmitrij Pankov, zaměstnanec banky
   • Otakar Frankenberger
   • Ondřej Blaha, produktový manažer
   • Václav Urbánek, programátor
   • RNDr. Jan Kára, diplomat, pracovník MZV ČR
   • Jiri Brada, technik
   • Markéta Koštejnová, státní úředník
   • Iva Nevečěřalová
   • Jakub Hradilek

   • Bc. Petr Hošek – kurátor
   • Linda Kriegerbecková, grafička
   • Jan Bockstefel, Brand Manager
   • Fernando Davila, ředitel, Praha
   • Richard Sadílek, student
   • Petr Svoboda, ucitel anglickeho jazyka
   • Mgr. Michal Ulrich, státní úředník
   • Jakub Jelínek, Černošice
   • M.A. Dragan Pasovský, reklamní tvůrce
   • Zuzana Zagarová, studentka (PF UK, FSS MU)
   • Bc. Anna Orcígrová, studentka
   • Eliska Svobodova, studentka
   • Aleš Drahokoupil, administrátor
   • Marek Hladík, provozní vedoucí kavárny
   • Tereza Kučerová, projektová metodička
   • doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., lékař
   • Ing. Radka Neubergová, Specialist HVAC
   • Ing. Kateřina Kliková, inženýr životního prostředí
   • RNDr. Helena Vágnerová, CSc., kulturní asistentka
   • Adela Horakova, advokátka
   • Ilona Fábry, zubní technik
   • Štefan Fábry, úředník
   • RNDr. Jan Martinec, CSc.,vědecký pracovník, Praha
   • JUDr. Eva Šoltísová
   • advokátní koncipientka
   • Anna Vondráčková, studentka
   • Barbora Landová, koordinátor programu Les ve škole
   • Vít Janeček, dokumentarista a VŠ učitel
   • Klára Vajchrová, studentka
   • Jana Zelinková, úřednice
   • Vit Vacenovsky, nezamestnany
   • Petr Vadas Mazanec, učitel na gymnáziu
   • Renata Dudková, úřednice
   • Helena Koblihová, botanik
   • Michael Šubrt, student
   • Roman Kováč, reklamační technik, Alza
   • Tomáš Větrovský, SW inženýr.
   • Petr Mašát, knihovník
   • Jiří Sedlák, OSVČ, kultura
   • Jan Marek, programator
   • Ondřej Pašek, koordinátor kampaně klima a energie
   • Martin Jyrkinen, novinář, Praha 8
   • Mareš jakub, architekt
   • Jiří Dragon, IT administrator
   • Václav Hrtan, kameraman, střihač
   • Jan Kvíz student
   • David Pfann, student
   • Doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc, lékař
   • Ing. arch. Lukáš Vacek, autorizovaný architekt
   • Ondřej Pašek, energy and climate campaigner, CEE Bankwatch Network
   • Ing. arch. Tomáš Vích, člen dozorčí rady ČKA, člen o.s. PragueWatch
   • Michal Švarný studentJosef Lepša student
   • Anna Šolcová fotografka, t.č. na rodičovské dovolené
   • Jakub Vrba student
   • Ondřej Černý student
   • Lukáš Fritz grafik
   • Jan Votoček student
   • Zora Pauliniová Konzultantka pre verejné priestory
   • Martin Fleischmann student
   • Petr Tomíček stavební inženýr – projektant
   • Dita Hanzelova urednice
   • Jan Matoušek analytik
   • Olga Havlíčková studentka
   • Eva M. Hejzlarová t. č. na rodičovské dovolené
   • Shamot Whiskey Tomas Brandysky – spravce site
   • Michael Procházka Konstruktér
   • Alena Dobiasova studentka
   • Lucie Bauerová studentka
   • Linda Wagnerová t.č. na rodičovské dovolené
   • Jáchym Kyclt Student
   • Milota Sidorova organizatorka festivalu o mestskom planovani
   • Viktorie Škvarková učitelka žijící v Ženevě
   • Aleš Linhart  redaktor
   • Štefan Ľupták IT – developer
   • Maruška Kolesarova studentka
   • Hana Janišová redaktorka, nyní na rodičovské dovolené
   • Zdeněk Jahn obyvatel Prahy
   • Jan Blažek SW inženýr
   • Lukas Drbohlav Systemovy inzenyr
   • Marek Dvorak občan
   • Jakob Wilke student
   • Vladan Brož advokát
   • Kateřina Dolenská pedagog
   • Filip Hrůza Student
   • Petr Velek opravce karbonových cyklorámů a příslušenství.
   • Michal Šmíd správce internetového portálu
   • Vladimír Škultéty filmař
   • Hanka Malaníková herečka, pedagog
   • Madla Králová hydrogeolog, t.č. na rodičovské dovolené
   • Ivana Ikynka Meierová dokumentátorka
   • Martina Curdova režisérka
   • Tomáš Hájek test analytik
   • David Sterbacek programový manažer
   • Klaudia Sauerová překladatelka
   • Lucie Bláhová studentka Psychologie, UK
   • Tereza Klímová architektka
   • Žok Atomů degustátor olejů
   • Misha Zrala …do motoru
   • Jan Kurz student architekturyZdeněk Matouš, analytik
   • Ing. Petr Kašík, stavební inženýr
   • Erika cicmanova , OSVC, scenograf a pedagog
   • Markéta Fillerová, na mateřské dovolené
   • Jaroslav Svátek, PhD., vysokoškolský učitel
   • Matouš Záruba, nádeník
   • Marek Pour, Student VŠE
   • Bc. Hynek Horký, DiS. – učitel
   • Jan Tomášek, IT specialista
   • Pavel Rak, kreslíř
   • Armin Perič, student
   • Michal Vronský, podnikatel
   • Sylva Švihelová – studentka
   • Ing. arch. Matěj Boháč, architekt
   • Prof. MUDr. Pavel Seeman Ph.D., lékař, vědecký pracovník, univerzitní profesor
   • Christoph Amthor, projektový manažer
   • Kamila Prousková, t.č. na rodičovské dovolené
   • Mgr. Terezie Hradilková, sociální pracovnice
   • David Nádvorník, vedoucí ITOndřej Pospíšil, student
   • Mgr. Marie Dlouhá, odborná pracovnice SOÚ AV ČR
   • MUDr. Jakub Závada, Ph.D lékař
   • Ing. Jana Motýlová, referentka ESF a finanční spolupráce se zahraničím
   • Tomáš Audy, Praha 12
   • Petra Landergott, lektorka jazyků
   • RNDr. Jarmila Ranošová, Ph.D., pojistný matematik
   • Štěpán Srdečný, Praha 8, product manager & trainer
   • Sylva Švihelová – studentka
   • Ing. Matěj Dvořáček, podnikatel – stavebnictví
   • Petr Vacek, herec
   • Mgr. Michaela Valentová, advokátní koncipient
   • Bětka Kovandová studentka
   • Martin Kolář student
   • Anna Dvorackova studentka
   • Veronika Pevná mzdový controling, t.č. na rodičovské dovolené
   • Vaclav Voverka Student
   • Michaela Buchtová spoluzakladatelka m77.cz
   • Michal Jakob Výzkumný pracovník, Praha
   • Olga Vokurkova t.č. na rodičovské dovolené
   • Misa Cerna průvodce
   • David Outrata Student
   • Tadeáš Bělík Student
   • Martin Hudák OSVČ
   • Ondřej Kavan student
   • Jana Baumruková bankéřka
   • Tadeáš Polák student
   • Ondra Wünsch grafik
   • Petr Lamač, OSVČ
   • Jana Šťastná Operátor
   • Michal Staša OSVČ / student
   • Jakub Voverka cyclist,student..
   • Andi AS manažer
   • Kristýna Tomšů studentka
   • Petr Brožek architekt
   • Ivana Behounkova fakturantka
   • Radka Marta Dvořáková PhD studentka, lektorka environmentálních výukových programů
   • Michal Pařízek učitel
   • Lucie Kohoutová studentka
   • Edita Hornová produkční
   • Jan Vaner stavbyvedoucí
   • Tomáš Polášek, Projektant VZT
   • Irena Moudrá Wünschová, lekarka
   • Karel Fridrich, zdravotni sestra
   • Michaela Milatová studentka
   • Ondrej Souček, Textař
   • Vladimíra Marianovská, úřednice
   • Matěj Pilát, freelancer
   • Radka Posltova, Controlling Specialist
   • Petr Hromek, čajovník
   • David Slaby, Software Developer
   • Olga Richterova, překladatelka a tlumočnice
   • Šimon Špidla,filmový střihač
   • Anna Zvěřinová, advokát
   • Jan Kremer
   • Vladimír Kolář, konstruktér
   • Ondřej Soukup, novinář
   • Miroslav Timura, Právník
   • Ing. Jiri Sykora, PhD., ekonom
   • Filip Zrůst, programátor
   • Rachůnek Josef,Praha,
   • Karchutová Lenka
   • Jiří Kužel, Resslova 7, Praha 2 – IT
   • Richard  S t o c k a r
   • Dušan Hradil středoškoský učitel AJ
   • Michal Skalanákupčí (úředník)
   • Eva Šuchmanová, projektová koordinátorka
   • Bc. Robert David, student a programatorIvana Kanhauserová, scénografka
   • Adéla Jirků, MgA.
   • Tomáš Řehoř, programátor
   • Jiří Dohnal, člen Kolalice Trojmezí
   • Jan Pěč, Student LF1
   • Jan Solpera, DTP operator
   • Tomáš Gelnar, analytik
   • Jakub Šimák, projektový koordinátor
   • Mgr. Daniel Hauzner, reditel BTGreen sro
   • Tomáš Holub M.A., Praha 2
   • Aleš Kratochvíl, vysokoškolský učitel, Praha 4
   • Sebastian Simon Quality Assurance
   • Martin Chytráček student čvut
   • Barbora Žemličková Asistentka
   • Jaromir Holy Systems Engineer
   • Vojtech Kijensky Senior developer
   • Martin Marusinec Kreativní ředitel
   • Eva Holz Asistentka
   • Patrik Pařík VŠ učitel
   • Libor Kobrle kytarář
   • Eliska Zemanova prodejce kol a oblečení scott
   • Jan Brčák Programátor
   • Claire Giffen Učitelka angličtiny
   • Tomáš Simon Klapka Provisioning Administrator
   • Helena Jura webeditorka
   • Czeslaw Walek Pravnik
   • Marie Čermáková OSVČ na rodičáku
   • Alžběta Slabá , MUDr., na rodičovské dovolené
   • Karolina Subrtova studentka
   • Kateřina Kamarádová Lékařka
   • Klára Donathová – advokátka
   • Lucie Otahalova – regulatory affairs project manazerka
   • Michal Kešner – student
   • Pavla Redlova etnolozka
   • Viktor Peska Manazer
   • Matěj Pína Student
   • Mariana Formanová student
   • Michal Jokeš Michal Jokeš – student, vedoucí dramatických kroužků
   • Michal Karas teolog, psychoterapeut,  Praha 8
   • Jana Korábová učitelka
   • Honza Tlustý zeměměřič
   • Pavel Weber student
   • Eva Haisová koncipientka
   • Ing. David Snopek, Ph.D. vědeckotechnický pracovník v AV ČR, živnostník
   • Lucie Trlifajová
   • Petr Sobotka, řidič bus.
   • MUDr. Marek Turnovec, výzkumný pracovník, lékař
   • Kathrina Baur, Contract Manager
   • Bc. Tereza Kučerová Key account manager
   • Jana Chladna, referent na Ministerstvu pro mistni rozvoj
   • Zuzana Matouskova
   • Gabriela Kotoučková, projekový manažer
   • Jan Ungrád, procesní technik, Lipsko (DE)
   • Luděk Švehla, vývojový pracovník, Praha 4
   • Matěj Halouska – Student
   • Anežka Novotná, projektová koordinátorka
   • Tomáš Štěrba, IT analytik
   • Mgr. Sylvie Šimánková, projektová manažerka, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
   • Hana Valentová, účetní
   • Jaroslav Moravec, student, Praha 2
   • Radka Josková, scénografka a výtvarnice
   • Kristýna Obdržálková, projektová asistentka
   • Pavel Vašut, zdravotnický záchranář Hana Škopková
   • Vojtěch Máca – výzkumný pracovník
   • Martin Zahradník – výzkumný pracovník
   • Bedřich Moldan – ředitel COŽP UK
   • RNDr. Miroslav Prokeš, prezident turistického sdružení Přátelé přírody ČR, bývalý člen ZHMP (1991-2006)
   • Jan Adamec, student FHS
   • Mgr. Lukáš Zádrapa Ph.D.), sinolog, odborný asistent a ředitel Ústavu Dálného východu FF UK
   • Jana Vojířová, studentka
   • Emílie Vojířová operátorka
   • Jan Kabát, technik
   • Mgr. Soňa Sílová, na mateřské dovolené
   • Ilona Picková, zastupitelka MČ Praha 14
   • Eva Votockova, Asistentka klinickych studii
   • Kamila Neumannová, projektant ve firmě Pudis as.
   • Lenka Nechvátalová, novinářka
   • Ing. Stanislav Goliáš, programátor
   • Lucie Patáková, studentka umění
   • Štěpán Zikmund, programátor
   • Jiří Völfel a jsem strojník
   • Ing. Jiří Tomášek, Service Desk Specialist
   • Dominik Aubrecht, Sociální pracovník v NZDM
   • Marika Mazáková, produkční, novinářka
   • Malinová Anna, produkční
   • Petra Handlová sociální pracovnice
   • Jakub Zeman, student politologie
   • Petr Hanzel, publicista, lektor
   • Michal Č. Šembera, pedagog, sochař
   • Kamila Blažková, koordinátorka ve společnosti P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.
   • RNDr. Tomáš Fiala, CSc. odborný asistent VŠE
   • Petr Štěrba, student
   • Alina Mirakjanová, studentka

Edit 13.11. 8:30: Děkuji všem za podporu, přestali jsme sbírat podpisy.

Edit 23. 11. 14:46: Několik podpisů jste nám zaslali i zpětně. Děkujeme za podporu.

 • Ing. Eva Tylová, místostarostka Praha 12
 • Ing. Jan Knyttl, povolání: obchodní ředitel
 • Jana Červenková
 • Roman Matoušek, vědecký pracovník
 • Miroslava Urbanová, vychovatelka
 • Andrea Szczuková, kultura v Praze

Informace k připojení se k výzvě

K výzvě se můžete připojit nejsnáze zasláním zprávy na mail redakce@prahounakole.cz. Seznam signatářů, kteří se k výzvě připojí před doručením dopisu primátorovi (do pátečního poledne), bude předán současně s dopisem. Seznam všech, kdo se k výzvě připojí, bude prezentován na webových stránkách iniciativy Auto*Mat a zde. Pro připojení se k výzvě uveďte prosím své jméno a pokud možno, povolání, případně veřejné funkce . Nejedná se o petici, není tudíž potřeba adresa.

Dopis můžete připodepsat také uvedením jména na podpisovém archu, který oscanujete a pošlete na adresu redakce. Je velmi žádoucí, aby se podařilo získat co nejvíce podpisů nejpozději do pátku 9.11., 12 hodin. Dopis už jsme podali, ale přidávat se stále můžete. Rada jedná v úterý 13.11. Dopis v PDF a podpisový arch najdete zde .

Edit 9.11. Ve 13:30 jsme uzavřeli sběr podpisů pro výzvu, která bude doručena dnes, k dopisu se zatím připojilo přes 580 lidí. Nepřestávejte ale psát, čas na nasbírání co největšího počtu podpisů je v zásadě až do úterní ho jednání Rady. Všem moc děkuji, Vratislav Filler.

Edit 13.11: Děkujeme všem, kdo se pod dopis podepsali (celkem 860 lidí). Rada dnes schválila návrh rozpočtu s investicí pro cyklistickou dopravu ve výši 25 milionů Kč. Více zde.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat