Magistrát propustil cyklokoordinátora, údajně pro nadbytečnost

Publikováno: 24. října. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021


Tento týden MHMP pro údajnou nadbytečnost propustil svého jediného výkonného úředníka (referenta odboru dopravy), který měl cyklodopravu na starost. Jeho pozice má být nahrazena referentem rozvoje a organizace dopravy, který bude mít za úkol starat se ještě o dopravu pěší a odstraňování bariér pro vozíčkáře.

Zdá se, že toto opatření je v naprostém rozporu s naplňováním usnesení Rady HMP ze dne 26.10.2010 č. 1776, tedy Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020. Tato koncepce vyžaduje:

vytvořit kompetentní a dostatečně pravomocný městský úřad nebo část úřadu stávajícího, odpovědný za rozvoj cyklistické dopravy a rekreace v Praze

Podle přílohy 2 této koncepce je vhodné personální obsazení 3-4 pracovníci. Nyní to bude třetina úvazku, tedy desetina potřeby definované koncepcí.

Následují citace z koncepce rozvoje cyklistické dopravy z roku 2010 ( sem + přílohy, originál zde):

B) Podpůrné cíle:

(…) vytvořit kompetentní a dostatečně pravomocný městský úřad nebo část úřadu stávajícího, odpovědný za rozvoj cyklistické dopravy a rekreace v Praze Je lhostejné, na jaké úrovni řídící nebo spravující struktury tento „cykloúřad“ vznikne, bude-li mít dostatečnou odbornou i politickou podporu a bude vybaven vysokou koordinační pravomocí a odpovědností. Navrhované složení a náplň „cykloúřadu“ je v příloze 2.

Příloha 2

Návrh organizačního a personálního zajištění „cykloúřadu“:
oddělení 3 – 4 pracovníci (Odbor kanceláře primátora, odbor dopravy, TSK apod.)

Sekretářka – databáze:
1. základní pasport cyklotras, cyklostezek, cyklointegrací (veškerá integrační opatření včetně stojanů)
2. rodné listy všech prvků cyklistické infrastruktury včetně majetkoprávních vztahů a problémů
3. filmový pasport základní sítě cyklotras, cyklostezek a integračních opatření

Technický koordinátor (vnitřní, TSK):
– investiční akce, správa a údržba včetně zimní, logistika, koordinace s projektanty, pasport závad, stálá terénní kontrola stávající sítě, kontrola vznikajících staveb a původních i nových DZ

Strategický koordinátor (vedoucí oddělení + pokud možno ještě jeden technik)
1. koordinace TSK s DOP a ŽP MHMP, s památkáři aj.
2. naplňování koncepce, generelu a další rozvoj v koordinaci
s městskými i vnějšími investory, oběma policiemi,
projektanty městských investičních akcí atd.
3. propagace, výchova (MD ČR, BESIP, PR MHMP, školy atd.)
4. metodické příručky, databáze vzorových řešení, úprava
technických předpisů, event. novel vyhlášek a norem,
metodická výchova projektantů
5. stálý monitoring rozvoje i stavu cyklistické dopravy a rekreace
a aktuálních potřeb cyklistické veřejnosti s využitím pevných
sčítačů, pravidelných průzkumů i diskuze na různých úrovních
6. projekt městských kol, projekt úschoven
7. informační a servisní centra (i pro zahraniční návštěvníky)
8. atd.

Radním zodpovědným za dopravu je Josef Nosek, předsedkyní komise pro cyklistickou dopravu Monika Krobová Hášová.

Nové informace, 25.10.

Auto*Mat interpeloval na zastupitelstvu náměstka pro dopravu Noska a položil mu následující otázky:

Proč a na základě čeho byla tato pozice zrušena?

Proč je namísto ní vypsána pozice nová (… která) bude ovšem mít za úkol starat se naráz nejen o dopravu cyklistickou, ale i dopravu pěší a odstraňování bariér pro vozíčkáře, rodiče s kočárky nebo starší spoluobčany?

Jestliže dosavadní zkušený cyklokoordinátor přes vaši minimální politickou a finanční podporu zvládal s maximálním nasazením zlepšovat alespoň něco pro cyklodopravu v Praze, myslíte že nový člověk zodpovědný i za další opomíjené oblasti dopravy bude schopen dosahovat lepších výsledků?

Můžete nám vysvětlit, jak je možné, že dosavadní úvazek cykloordinátora, byl namísto doplnění o další lidské zdroje ještě více omezen?

Můžete nám vysvětlit, jak bude možné s takto nedostatečným personálním zajištěním naplňovat Koncepci rozvoje cyklistické dopravy?

Můžete nám vysvětlit, jak je možné, že zavádíte nově pozici, jejíž kompetence se kryjí se stávajícími pracovníky na magistrátu? To se chystáte zrušit i pozice referentů pro pěší dopravu a vozíčkáře a nechat to na hřbetě jednomu úředníkovi?

Můžete nám sdělit, kdy a jakým způsobem bude naplněn (…) bod usnesení Rady z roku 2010 požadující, opakuji „vytvořit kompetentní a dostatečně pravomocný městský úřad nebo část úřadu stávajícího, odpovědný za rozvoj cyklistické dopravy a rekreace v Praze?“

A konečně protože se domníváme, že toto není jen okrajové přehlédnutí, ale systematické projevování nekompetentnosti buď od vás nebo od předsedkyně Komise pro cyklistickou dopravu, jaké personální důsledky z toho pane Nosku vyvodíte?

Náměstek Nosek odpověděl, že odpoví písemně do 30 dnů. Pro ČTK následně uvedl, že s prací cyklistického koordinátora nebylo město spokojeno. „Za jeho působení nebyl rozvoj cyklodopravy takový, jak bychom si představovali. Doufáme, že nový koordinátor situaci zlepší.“ (zdroj ČTK)

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Lei 24. 10. 2012, 14:11

Jako co k tomu dodat. Jen snad, že koho si lidé zvolí, toho tam mají - toho tam máme...

josuk 24. 10. 2012, 14:27

1. :-D tak zvolíme jiný a oni budou uplně stejný.. to už jsme přece taky zažili ne? Podle mě to chce dlouhej bič a malej dvorek (= důslednou kontrolu a odpovědnost resp. sankce za neodpovědnost)!

Lei 24. 10. 2012, 14:32

Bohužel, v případě městské cyklistiky se jedná o kombinované síly idiotských úředníků s podporou většinové společnosti automobilismu, resp. nepodporou kolu. Při dostatečném tlaku těch dole na politiky se ještě tak občas dá nějakých drobných ústupků dosáhnout, ale ve chvíli, kdy má takový politik za zády masu, těžko očekávat něco jiného, než co se tu děje.

josuk 24. 10. 2012, 15:00

netvrdil bych snad, že automobilistů je masa. V reklamách to možná tak vypadá (a kdo nemá auto, dům a pořádnou hypotéku není ani člověk..) a reklamu na bicykl v mainstreamovém mediu si už vůbec nevzpomínám.
Je fakt, že z cyklistů moc peněz nekouká, infrastruktura pro ně je směšně levná, ve srovnání s auty a víc peněz kouká i z cestujících MHD (s povinnou opencard) a dokonce zřejmě i z návštěvníků ZOO ;-). Nemyslím, že lidi chtějí jezdit auty. Nechtějí. Musí..??

Lei 24. 10. 2012, 15:06

Já zas myslím, že chtějí. Toť můj dojem z lidí okolo, z příbuzných. O reklamě škoda slov.

A o "musení" bych nerad rozvíjel debatu, která už proběhla několikrát :o)

Štěpán 24. 10. 2012, 15:59

To nám ta zima nezačíná moc hezky. Asi napíšu Noskovi co si o tom myslím i když asi bez šance na odezvu. Je po volbách a tak následující měsíce nebude volič potřeba.
BTW: Rozhodně jsem přesvědčen, že v té obří budově magistrátu jsou určitě zaměstnány desítky lidí, kteří sedí v komisích, které rozhodují o složení komisí pro rozhodování o tom koho vyrazit = velice by mě zajímalo kdo dělal ten audit o nadbytečnosti.

Honza 24. 10. 2012, 23:55

jo šetřit se musí a jako první jsou na řadě otravný štěnice který akorát pruděj a nic užitečnýho z nich nekouká :-)

Kuba 25. 10. 2012, 10:59

Za stávající situace je určitě třeba, aby vznikla silná lobbistická organizace zaměřená čistě na pražskou cyklodopravu, o čemž se tady už mluvilo.

Karel 25. 10. 2012, 14:59

Vím, že tenhle můj příspěvek neprojde moderací, ale stačí mi, když si ho přečte pan Filler, pan Hanke, pan Masare, pan Hrabal či jiný cykloterrorista - ochutnejte vlastní meducínku, takhle chutná omezování.

Vratislav Filler 25. 10. 2012, 21:08

Štěpán: Rozhodně je dobré psát, jak Noskovi, tak šéfce cyklokomise Krobové. Zrovna ona si s Polákem mírně řečeno nerozuměla.

Kuba: Několikrát jsem psal, že by to bylo vhodné. Chce to do začátku tak 3-5 lidí, kteří se sejdou a proberou možnosti. Rozhodně to všemožně podpořím. Kdyby bylo víc zájemců, tak by to chtělo nějakou hospodu.

Honza 25. 10. 2012, 21:11

Silná lobbistická organizace :-) to je dobrej fór. Vítejte v realitě. Lobbista musí mít buď konexe a nebo spoustu prachů, no naštěstí kolo-mat ani jiné podobné sluníčkové sdružení nediponuje ani jedním ani druhým. Členská základna podle návštěvnosti stránek a počtu příspevků v diskuzích je prachmizerná, takže zbývá jen to otravování a prudění. Jak vidíme právě to asi překročilo hranici kterou jsou zvolení zástupci lidu ochotni tolerovat.

pylma 26. 10. 2012, 10:32

2Karel: Já mám teda každodenní pocit, že automobilová doprava mě omezuje ve snaze dopravovat se na kole. (Ona mě teda omezuje i ve snaze dopravovat se pěšky.) Takže to s tou vlastní meducínkou jsem asi nepochopila.

Václav Řehák 26. 10. 2012, 10:48

Pylma: Opakovaná zkušenost ukazuje, že většina návštěvníků z dfens přijde jednou, napíše nějaký zlostný příspěvek a už se nevrací a místo nich přichází další. Takže nějakou smysluplnou debatu bych neočekával, leda by tě to bavilo jako debatní cvičení.

Lei 26. 10. 2012, 17:30

Já jsem pro lobování, i když si teda fakt nechám vysvětlit ty možnosti :o)

Honza 26. 10. 2012, 19:22

To Plyma: Jak konkrétně automobilová doprava omezuje cyklisty? Jsou nějaké silnice jsou nějaká pravidla, řidič motorového vozidla stejně jako nemotorového vozidla má stejná práva a povinnosti. Spíše jde asi o to že se vy osobně necítíte bezpečně. Touto logikou ovšem můžeme zakázat třeba výtahy protože 1000 lidí v republice má klaustrofobii a ve výtahu se necítí bezpečně.

Honza 26. 10. 2012, 19:25

To Plyma: PS slyšela jste někdy o nejakých řidičích jednostopých motorových vozidel, že by lobbovali pro motostezky protože se mezi kamiony necítí bezpečně? A že těch motorkářů bude řádově více než cyklistů.

újezdák 26. 10. 2012, 21:16

Mě osobně vadí víc řidiči jednostopých motorových vozidel než kamiony, navíc ty menší mají ve světě tendence cpát se mezi cyklisty....

Honza 26. 10. 2012, 21:36

tohle by mě zajímalo podrobněji. Na kole jsem toho samozřejmě najezdil taky spoustu, ale nikdy by mě nenapadlo, že někomu bude příjemnější když ho předjíždí kamion místo motorky.

pylma 26. 10. 2012, 21:37

Nějaká pravidla říkají, že vozidla se předjíždějí s dostatečným odstupem. Nějaká pravidla říkají, že při předjíždění cyklisty se používá blinkr. Nějaká pravidla říkají, že není-li možno předjet bezpečně, tak se nepředjíždí. Nějaká pravidla říkají, v jaké vzdálenosti od křižovatky se smí parkovat, aby se nebránilo řidičům vozidel (i jednostopých) ve výhledu při vyjíždění z vedlejších ulic (btw, podobné pravidlo platí pro přechody pro chodce). Nějaká pravidla říkají, že na třicítce se jezdí třicet, na padesátce padesát.

Velká část mého pocitu bezpečí závisí na tom, jak řidiči automobilů dodržují právě ta pravidla, na která se odvoláváte. Co pro ně znamená drobné porušení, které je bude stát maximálně natlučené plechy, je pro mě problém, který může znamenat týdny v nemocnici.

Co se týká motorek, silné motorky mají proti kamiónům výhodu rychlosti. Předjíždí motorka kamión a to tam, kde sama uzná za vhodné, nikoli naopak. Co se týká mopedů apod, tak se potkávají ve městě, kde jsou rychlosti obou srovnatelné.

P.S.: Omlouvám se za offtopic, jen jsem chtěla vědět, co někoho vede k tomu, aby k článku o zrušení úřednické pozici plivnul cosi omezování a vlastní medicíně, čemu nerozumím. A místo toho se to zvrhává úplně někam jinam.

újezdák 26. 10. 2012, 21:58

Klidně, na většině mých pražských tras potkávám kamiony většinou stojící v kolonách mezi kterými se proplétají ze všech stran motorky a překáží mi v rozletu.
Navíc kamion vetšinou dřív slyším než vidím u motorky tohle pravidlo neplatí. Kamion navíc je docela slušný buldozer, na některých ulicích se za ním pěkně jede na kole.:)
Na víkendových výletech na žiletce mě pak kamiony vadí výjmečně, motorkáři téměř vždy...

Když to shrnu tak mě štvou i elektrokola s pěkně česky odladěnou regulací omezovače. Potkávám je na cyklostezkách čím dál víc a štastný z nich teda nejsem.

Honza 26. 10. 2012, 22:29

to Plyma: no jo ale to mluvíme o voze a o koze. Dodržování předpisů minimálně těch které jsou pro bezpečnost všech účastníků provozu zcela zásadní je pro normální slušné lidi samozřejmost. Podle statistiky nehod za loňský rok se taky žádná jatka nedějí jak se nám kolo-mat a media snaží namluvit za ucelem utazeni šroubu. Na procenta dopravního výkonu jsou to hlavně cyklisté kteří by si měli zamést před prahem. Kdyby řidiči motorových vozidel prasili tak jako šlapači tak během jednoho týdne není s dopravou žádný problém protože by všichni byli mrtví. Jízda na červenou, po chodníku, po přechodu, v pěší zóně, žádné znamení o změně směru jízdy, pod vlivem alkoholu, bez základní povinné výbavy kola. To jsou věci které vidím každý den kdy musím někam jet, každý den vidím několik cyklistů kteří se dopustí takto závažných přestupků za které by řidiči motorového vozidla dostali mnohatisícovou pokutu a v některých případech zákaz řízení. Jasně teď příde argument jak hazím všechny do jednoho pytle, ale já s tím nezačal. To cykloteroristi oddělili lidi od dopravních prostředků. To vy říkáte že tamhle auta a tady auta. Ale ty auta mají řidiče. Frantu Vonáska instalatéra kterej trubky na vodu nemůže vláčet ani na šlapce ani v mastný tyči. Marii Novákovou, která musí děti odvézt do školky, vyzvednout v práci dokumenty a dostavit se na poradu se zákazníkem na druhém konci Prahy a pak stihnout zase svoje děti ve školce. Kdo vám šlapačům dal právo rozhodovat o tom kolik lidí jezdí autem zbytečně ? Jak můžete vědět, že zrovna tenhle člověk kterej jede v autě sám, právě nejede třeba z Brna a v kufr tři servery který jede instalovat, nebo že za rohem si k němu další tři nepřisednou.
No a dřívější veselá tolerance kdy jsem neměl problém udělat místo je ta tam, cyklopošahanci mě prostřednictvím svých buzeračních kampaní radikalizovali. Jako příznivec venkova jsem byt v praze pronajal a koupil barák na venkově, Když se někomu tak strašně líbí Kodaň, že si nad fotkou Gehla honi brk tak proč se tam neodstěhuje? Jak to vlastně je s tou Kodaní? Všichni jsou tam strašně sluníčkoví a šťastní, že můžou jezdit na kolech, tak proč sám vševědoucí Gehl potajmu pokoutně aby si nikdo nevšiml ruší 2% parkovacích mít ročně? Proč je nerušej plošně když jsou tam z těch kol všichni tak nadšený a šťastný? Protože kdyby ty dánský žáby vařil moc rychle tak vyskáčou z hrnce na nakopou mu prdel, takhle si to prostě nechaj líbit.

Honza 26. 10. 2012, 22:37

to ujezďák: no jo tak ale tohel už je mimo realitu :-) sami se kolonama proplejtat jo ale běda jak někdo další bude chtit taky? to beru jako vtip. To lekání po rychlim předjetí motorkou není nic moc, to znám sám dobře, ale to se ve městě tak často neděje. Mě přišel ten kamion nebezpečnej svoji neohrabanosti, řidič si malo nadjede a cyklista je roznáznutej raz dva a kamioňák ani neví že se něco stalo. No a poladěný elelktrokolo věřim že bude jezdit podobně jako malej skutřik takze na ty cyklostezce asi nic moc. Takze ted to shrnu ja. Vsichni jdete do prdele, krom mě proste po silnicich nemáte co jezdit :-)

Jose 26. 10. 2012, 22:53

Městští cyklisti potřebují lobby a pomalu si začínám myslet, že nějaké pokojné cyklojízdy se tváří tvář současné aroganci moci míjejí účinkem. Co začít zvonit pod okny magistrátu pravidelně třeba jednou za měsíc na zvonky a všechno možné? Dát o sobě vědět a poukazovat na další rozkrádání veřejných peněz, ze kterých se financuje předražená IAD infrastruktura.

pylma 26. 10. 2012, 23:08

Tak teď už jsem ve vozách a kozách úplně ztracená. Otázka zněla, jak mě omezuje automobilová doprava. Tak jsem popsala, jak mě omezuje automobilová doprava. A vy mi řeknete, že mě omezuje automobilová doprava, co porušuje předpisy. No, ano, ta automobilová doprava, co jí denně potkávám. Stále nechápu, co vadí vám.

Ad dodržování předpisů. Cestou do práce potkávám asi tak 2 chodníky, po kterých se běžně jezdí. To jsou tak 2-4% chodníků, co cestou potkám. Stejnou cestou potkám asi tak 2-4 křižovatky, ve kterých se neparkuje, kam až to jde a asi tak 2-4 přechody, u kterých auta nestojí prakticky v nich (a to se nezmiňuji o té jedné tramvajové zastávce, na které auta běžně "parkují na blinkrech"). Takže parkuje se tak asi v 96% křižovatek a u 96% přechodů. A to zřejmě podceňuju. Z toho usuzuji, že zatímco cyklisté páchají přestupky občas, řidiči kdykoli je k tomu příležitost. . Osobně mi jako chodci vadí víc auto zaclánějící u přechodu, než pomalu jedoucí cyklista na chodníku (rychle jedoucího cyklistu neřeším, to je imho přestupek srovnatelný se stovkou v obytné zóně a stejně by měl být trestán).

Ad procenta dopravního výkonu. Pokud mají automobilisté 96% přepravního výkonu (nevím, hádám) a každý čtvrtý prasí, pak to znamená, že prasí 24% přepravujících se lidí, což je masa, která už znamená ohrožení běžného života. Pokud mají cyklisté 2% přepravního výkonu a každý druhý prasí, pak to znamená, že prasí 1% přepravujících se lidí, což je statistická chyba . Osobně by mě zajímalo, jestli pro to své rozdělení máte data, protože já jsem přesvědčená, že procento debilů je konstantní napříč všemi skupinami obyvatelstva (řidiči motoroví i bezmotoroví), jen jsou nejvíc vidět.

Ad zbytečné ježdění aut: Zcela jistě je část jízd vykonána zbytečně. Ve svém okolí můžu na pár takových ukázat prstem. Dělat to nebudu, to je jejich rozhodnutí. Frantu Vonáska, Marii Novákovou a Pepu Zárubu bych do toho netahala. Nikdo snad neříká, že Pepa jezdí zbytečně a měl by toho nechat, aby Franta nemusel stát v kolonách. To si Pepa musí vyřídit se svým svědomím.

pylma 26. 10. 2012, 23:11

Tak teď mi formulář sežral označení nadsázky ve formě XML tagů. Tak holt bude na inteligenci čtenáře uhodnout, kde to bylo. Jen doufám, že tím nevyvolám flame.

jonáš 27. 10. 2012, 00:55

No vono mu vadí, Pylmo, že prej cyklistická doprava porušuje předpisy .. v těch autech jsou jen lidi, ale tady je porušuje celá "doprava", ne pár TDF blbounů. Rozumíme si, že .. a navíc vytvářej řádově nebezpečnější situace než ty chudáci Novákové v autech, co nemůžou jinak ;-)
Vono vůbec nemá cenu se bavit s tak krutě objektivníma a nezaujatejma jedincema .. "Jsou nějaké silnice jsou nějaká pravidla" a ty jsou tady zjevně od Boha, ty ani náhodou nedávala dohromady nějaká parta, co se sama dopravuje co největšíma plechovkama s majákem a šoférem, že ;-)

újezdák 27. 10. 2012, 12:10

Milý Jene , motorky se kolonama proplétají rychlostmi a hlavně s akcelerací které kola nedosahují a běžně, opakuji běžně to berou i v protisměru a hlavně předjíždí i v místech kde třeba auta stojí na přechodu, pokud přecházíš s dítětem s kolem vedle sebe a přijede podle stojící kolony motorka ( v ůjezdě nad lesy běžný jev už i se smrtťákem) tak je ti úplně k prdu, když ti kamion dává přednost, pouští tě přez přechod nebo ti zakrývá výhled při přecházení a za ním se 60kou+řítí mašina.... tož tak Jendo...

Karel 27. 10. 2012, 13:11

Vážená Pylmo, ne, že bych byl tím, co "plivne a už se neukáže",ale musím se také něčím živit, nejsem z dotací placeným fukcionářem nějaké oživovací buzerparty, takže na povídání mám taky jen omezený čas.
Ano, sama správně píšeš, že jsou určitá pravidla. Právě z těchto pravidel například vyplývá, že cyklista je "řidič bezmotorového vozidla" a chodníky jsou pro chodce. Doporučuji shlédnout napřílad lávku přes Vltavu v Tróji, z obou stran ještě dojemně opatřenou dopravními značkami (pravidla!) "Cyklisto, sesedni z kola". Proč já se tam, sakra, nejdu projet na mašině, jednostopé jako jednostopé ...
Stejná pravidla nám například říkají, že v noci je nutné každé vozidlo osvítit. Tato pravidla řidičům motorových vozidel kocourkovsky nařizují svítit i v červenci v poledne, zatímco "stealth" cyklistů, v tmavých oděvech a bez jakéhokoli světýlka, potkám každý večer na silnici hned několik. Proč nejezdím taky potmě?
Cyklismus (ne jednotliví cyklisté, ale cyklismus, cyklofašismus) že nikoho neomezuje? A proč tedy na ulici Jugoslávských partyzánů, v místě, kam jezdím pracovat, kvůli nesmyslné cyklostezce ubylo 75% parkovacích míst (změna šikmého stání na podélné)?
Ne, neobhajuji žádné prasení. Ale jsem zásadně proti tomu, aby ani ne desetiprocentní minorita omezovala skoro sedmdesátiprocentní majoritu (viz modal split pražské dopravy).

Jiří 27. 10. 2012, 17:15

Vážený Karle, snad jen věcná:
Po ulici Jugoslávských partyzánů jsem jezdil od 2003 do namalování cyklopruhu z Podbaby k Vítěznému náměstí. Za celé toto období tam NEBYLO ŠIKMÉ STÁNÍ, jen ve špičce tam stáli auta občas ve dvou řadách (to druhé na blikačkách), dnes když tak stojí nebo zastaví porušuje zákon. Abych předešel polemice, letecké mapy od roku 2003 jsou na následujícím odkazu k nahlédnutí; občas je to zajímavé "kochání se vývojem."
Takže tam Vás nikdo neomezuje.

Jiří 27. 10. 2012, 17:16

Ještě odkaz:
http://mapy.cz/#x=14.396005&y=50.103944&z=16&c=t-c&l=8&t=s&q=jugosl%25C3%25A1vsk%25C3%25BDch&qp=10.578697_48.397103_20.309006_51.032374_6

Karel 27. 10. 2012, 17:33

Jiří, došlo k nedorozumění, možná mojí vinou, nevím přesně, kde se ulice Jugoslávských partyzánů stává ulicí Podbabskou ... možná jsem použil špatné jméno ulice.nicméně pracovat jezdím do hotelu Crowne Plaza (International), a zde, tedy od křižovatky s ulicí Pod Juliskou po křižovatku s Koulovou bylo naopak šikmé stání všude ... Stačí se po mapě kousek posunout na sever od Vámi vyznačeného bodu ... Takže omezuje, a to velmi, protože krok luceren je zde takový, že čtyři auta se do zálivu podélně nevejdou, tři mají kolem sebe místa na tanec. Těch 75% je reálných, bohužel.

Václav Řehák 27. 10. 2012, 18:18

Bohužel se Vám toho pomotalo víc, než jen jméno ulice. Ve svém pobouřenismu proti cyklismu patrně nejste schopen vnímat, že kvůli cyklistům se v Praze parkovací místa neruší, žádná městská část by k tomu nedala souhlas. Na Podbabské došlo v souvislosti s prodloužením tramvajové trati k dočasnému úbytku míst.

„Projekt předstihl hlavním městem avizované podzemní garáže pod náměstím a to si Praha 6 uvědomuje,“ uvedl radní J. Záruba, podle kterého ubude v lokalitě asi 90 parkovacích míst. „Proto bude na naši žádost náměstí provizorně řešeno z poloviny pro parkování a druhá polovina jako zeleň. Městská část pak připraví architektonickou soutěž o výsledné podobě náměstí včetně garáží pod zemí a zahájí jednání o realizaci,“ dodal J. Záruba."

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_praze/mhd/tramvaj_je_nachystana_az_do_podbaby.html

Jiří 27. 10. 2012, 18:20

Ano, na Podbabské v souvislosti s posunutím tramvajové smyčky od Hotelu Crowne Plaza do ulice Pod Paťankou došlo k redukci více stání (které nezmiňujete) likvidací parkoviště na středu ulice. a k nové úpravě v souvislosti s úpravou dopravního režimu.
Ale to jsou dopady především v souvislosti s preferencí MHD a uvolněním náměstí od tramvajové smyčky.
Pokud se podívám na Street view Googlu, je vidět, že parkovací záliv byl projektován pro autobusy hotelu stojící podélně a šikmé stání osobních aut tu bylo tolerované - viz přečnívající zádě stojících vozidel.
Rozměry parkingů viz též: http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=16538
Myslím si však, že toto ale není podstatné.
Na cyklisty si prostě musíme zvyknout a oba bychom měli připustit, že ten pruh pro cyklisty alespoň trochu brání v parkování ve dvou řadách a omezování prostoru v lém pruhu neukázněnými individui.

jana 27. 10. 2012, 19:58

Myslím, že každý, kdo s ním jednal, to částečně chápe. Nedá se s ním domluvit, je to arogantní člověk, který si myslí, že s ním cyklistika v Praze padá. To je hloupost, nikdy nebyl úředníkem ani koncepčním člověkem...

Karel 27. 10. 2012, 20:30

VŘ, Jiří: ale nic jsem nepomotal, to jen Vy, pánové, odvádíte pozornost. Samozřejmě, že bylo naprosto hloupě zničeno i parkoviště pod smyčkou, nyní redukované na ani ne polovinu původní kapacity, ale proč bych o tom hovořil, když to s cyklismem nemá nic společného?

Faktem je to, že ať byly zálivy před hotelem projetovány jak chtěly, v předposlední místní úpravě dopravního značení umožňovaly šikmé, tedy optimální, stání. Žádné tolerováno, místní značení. A faktem je i to, že s vytvořením cyklostezky bylo nutné tuto místní úpravu změnit a redukce nastala. Jde tedy o omezení, z toho se nevymluvíte.

Opravdu nemám nic proti slušným cyklistům a sám mám za sebou dlouhou řadu let ježdění po Praze na kole, v mém mládí :) Ale vadí mi protěžování minority a umělá mocenská regulace druhů provozu. Všichni víme, jak dopadají režimy, které lidem příliš regulují život, šel tam bolševik a dá-li Bůh, půjde tam za ním i Kalousek ... a cyklismus by měl jít tamtéž. Jediným způsobem, jak zamezit rostoucí averzi mezi cyklisty a "petrolheady" je naopak s umělou regulací přestat a důsledně všem měřit stejným metrem, bez umělých preferencí.

Občané totiž svým chováním hlasují, co je pro ně zajímavé. A statistiku tohoto hlasování (onen modal split) je nutno respektovat, ne se snažit za každou cenu ovlivnit. Cyklistů je pod 1%, IAD 33%, silniční MHD (bez tramvají a metra, tam ke kolizím s cyklisty moc nedochází) odhadem dalších dobrých 25%. A má jedno procento právo omezovat skoro šedesát?

Honza 27. 10. 2012, 21:11

to Plyma: No a jsme u toho, 2% dopravy tvoří cyklisté a dle Vašeho odhadu pokud 1% prasí tak to neznamená statistickou chybu ale to že každej druhej cyklista je dobytek. To je trochu silný kafe ne? Nakonec ještě začnu být rád že jezdíte na kolech. Ani si radši nepředstavuju jak by to vypadalo kdybyste do ruky dostali auta :-). No dobrá to byla ironie věřím že tech totálních fanatiků kteří nikdy nejezdí autem je zanedbatelné množství. I ten největší fanatik potřebuje něco jíst a řadu dalších služeb které jsou podporované automobilovou dopravou. Ostatní cyklisté nejspíš trpí klasickým dopravním syndromem kdy chdec nadává na prasata v autech, načež sedne do auta a nadává na debilní zabržděný chodce.
Já se zas tak uplně nechtěl hádat. Špatně zaparkovaný auta jsem popravdě uplně přehlídnul a je pravda že jich jsou mraky. Otázka je jestli těch 5m místa zachránilo alespoň jeden jedinný život. Pokud je někdo vocas a vleze přímo před auto tak mu nepomůže ani 50 metrů. Stejně tak nesvéprávná kráva která sonduje bezpečnost přechodu tím, že tam nejdřív vystrčí kočárek. Jasnej průser je řidič-dement, kterej si nevšimne na dvouproudovce že v jednom pruhu auto zastavilo a pouští chodce. Samozrejme chodec bez pudu sebezáchovy přechází a jako by mu bylo jedno kdy dodejchá. Shodou okolností jsem to za poslední týden zažil třikrát z čehož dvakrát to udělal nehorožený highway king s MHD autobusem. Debata nad tím kteý předpisy jsou užitečný a který jsou debilní buzerace by byla asi nekonečná. Řidič motorového vozidla má větší zodpovědnost, protože potencionálně může způsobit větší škodu to je bez diskuze, že praxe vypadá jinak je věcí policie a dohledem nad předpisy. To by ale sami policisté nesměli v nejrůznějších prasárnách kralovat. Vzhledem k tomu jak dramaticky klesá počet nehod, zraněných i mrtvých je to, ale určitě na dobré cestě.
Mě nejvíc vadí to sociální inženýrství. Někdo se ráno vzbudí a řekne si hmmm od teď jsou auta špatný a všichni budou jezdit na kolech i kdyby nechtěli, já jim ukážu jak je to radostné a veselé. Specielně teda dneska jako by se po cyklistech slehla zem :-), takže alternativa to opravdu není. Může to sloužit jen jako doplněk za příznivého počasí. Jistě jistě, známe heslo že není špatné počasí jen špatné oblečení. Ovšem kde teda dnes byli ti správně oblečení?
Největší osobní rozpor mám s tím, že dřív by mě ani ve snu nenapadlo myslet si o cyklo nadšencích cokoliv špatného. Postupen času díky různým cyklo jízdám, které zaručeně nemájí jako hlavní cíl zablokovat řidiče motorových vozidel jsem začal být ve střehu. No a tímhle případem se to úplně zlomilo a cyklistům jsem to přestal usnadňovat a striktně si hledím svého. http://www.bike-forum.cz/forum/havarka-motorky-do-pelotonu-cp.html?styl=dark prostě přetekl můj osobní pohár trpělivosti. Dobře vím že se nemají házet všichni do jednoho pytle ale na rovinu říkám že s tím prostě nemůžu nic dělat takový pocit odporu ke šlapačům mám a hotovo. Neberte to osobně mě vadíte jako celá skupina. stejně tak jako cyklistům vadí celá skupina automobilistů. Naštestí pro mě je mi zatím do smíchu protože jsem ve veliké přesile, uvidíme co přinese budoucnost.
Infrstruktura která omezí jakýkoliv další provoz a zároveň je výrazně sezonní je prostě nahovno, chtělo by to něco adaptabilního. Je hezky hodíme tam nějakej cyklopruh, je hnusně přepneme cyklopruhy na neco použitelnějšího, to by bylo férový řešení.

pylma 27. 10. 2012, 23:19

Karel (29):
Ad omezený čas: Čas omezený zaměstnáním, rodinou, koníčky považuju za standard. Pokud to byla omluva za pozdní reakci, tak já ji tedy za pozdní nepovažuju. Pokud to bylo něco jiného, tak to radši nechci vědět.

Ad svícení: Svítit v červenci v poledne je zhovadilost a zbytečné vytváření světelného smogu. Pokud budete pořádat petici za zrušení tohoto pravidla, dejte vědět, věnuju podpis. Neosvětlené vozidlo za snížené viditelnosti řídí sebevrah a měl by být potrestán nezávisle na počtu stop.

Ad "Cyklisto sesedni z kola": Trojský most neznám. Znám podobné cedule na cyklostezce A2. Stezka pro chodce a cyklisty je najednou přerušena přechodem a touhle cedulkou. Zatímco chodec může nerušeně pokračovat a navíc má na přechodu přednost, cyklista má sesednout, 20 m vést kolo a pak pokračovat v jízdě. Jediný důvod, co mě napadá je, že se cyklista blíží k přechodu rychleji než chodec a tudíž na něj řidič složitěji reaguje. Cedule "Cyklisto, dej přednost v jízdě" by tedy splnila účel a nebyla zbytečnou buzerací od někoho, kdo má právo vyvěsit ceduli.

Upřímně, zajímalo by mě, čím přesně vás ti cyklisti ohrožují, omezují, nebo proč vám vadí. Možná že plakát informující o příkoří páchaném na ostatních by je přesvědčil k sesednutí spíš než buzercedule. Třeba by to městská část uměla zařídit...

Ad ostatní pravidla a jejich dodržování: Jedu-li domů na kole, upřímně bych si připadala jako debil, kdybych na ulici zastavila a zbývajících 20-30 m kolo vedla po liduprázdném chodníku (stojí-li tam skupina pejskařů, tak to mění situaci). Na druhou stranu, jedeme-li domů autem, zaparkuje se na nejbližším volném místě a zbývajících 200-300 m se dojde pěšky. Přijde mi to přirozené, protože auto s sebou domů nevedu. Přesto pravidelně přímo před domem na chodníku stojí dvě auta. Takže přestupky evidentně páchají i cyklisté i automobilisté. A myslím, že nemáme šanci se dohodnout, kdo víc. A asi to ani nemá smysl. (Výčet dalších přestupků, jen namátkou, v příspěvcích výše.)

Ad omezování: Když jsem naposledy byla v Dejvicích, stavěly se tam na místech bývalých parkovišť Národní Technická Knihovna a Fakulta Architektury. Řekl byste, že vysokoškolské vzdělání omezuje automobilovou dopravu? Asi ne, že? (Doufám, že ne.) Prostě prostor je omezený a musíme se o něj podělit. Kola, auta, i vysoké školy. Tady bylo aktuálně rozhodnuto o tom, že auta mají prostoru hafo, tak ho budou mít trochu míň na úkor ostatních.Co je pro vás omezení, je pro jiného narovnání poměrů, to je o úhlu pohledu. Pokud si někdo myslí, že kola mají málo prostoru a řeší to pořádáním kampaní, cyklojízd, lobováním apod, tak podle mě jen využívá svobody projevu. Nazývat ho za to, že má jiný názor než vy, fašistou, nezlobte se na mě, ale to mi přijde ubohý. Tím spíš, že snahu zbavit se těch, co jsou jiní, považuju právě za znak fašismu.

pylma 27. 10. 2012, 23:45

Honza (37):

Hmm, ta statistická chyba, to byla právě ta nadsázka, co se nevyznačila. Nemyslím si, že prasí každý druhý cyklista a stejně tak si nemyslím, že prasí každý čtvrtý řidič. Myslím, že to procento bude nižší a u obou skupin stejné. A hlavně nezjistitelné. Chtěla jsem tím říct, že zatímco auta, která mě více či méně omezují, potkávám na každém rohu (jestli více či méně závisí na přehlednosti křižovatky po té, co tam zaparkují), tak cyklistů potkám pár a pokud někde cestou zaprasí, tak v naprosté většině případů ne zrovna ve chvíli, kdy je potkám. Proto mi omezování přestupky cyklistů přijde zanedbatelné.

Nezlobte se, ale otázka nestojí, jestli neparkování u přechodu zachrání život nebo ne. Pokud musím vystrkovat zrcátko zpoza dodávky, aby mi projíždějící auto neurazilo hlavu, tak právě řidič dodávky omezil mojí svobodu přejít. To, že jsem to přežila, neznamená, že to je hloupé pravidlo a měli bychom ho zrušit. To jen znamená, že někdo, pro koho bylo příliš velkou životní komplikací zaparkovat ve vedlejším bloku, komplikuje život mě.

Ad dnešní cyklisté: No, asi v sobotu nepotřebovali do práce a zbytné cesty odložili na dobu, kdy to bude pohodlnější ;-). Uvidíme se v pondělí.

No a k tomu závodu, nedočetla jsem se, jak dopadlo vyšetřování. Dočetla jsem se, že někdo evidentně udělal chybu, podle všeho buď pořadatel nebo policista na motorce, téměř jistě média. Odsoudit kvůli tomu cyklisty jako skupinu? To jsem asi ještě něco přehlédla, že?

A že cyklojízda chce hlavně blokovat řidiče? Niky jsem tam nebyla, protože mě děsí ta představa spousty lidí pohromadě, nesnáším davy. Ale podle popisu lidí, co jezdí, to chápu, že jim se to líbí. Je to pro ně speciální zážitek. Prostě si na chvíli půjčí společný prostor a využijou ho tak, jak se jim líbí. Myslím, že je to správné, stejně jako když odboráři pořádají na Václaváku stávku, Nova tamtéž Silvestr, Na Vypichu byl tuším koncert Kabátů... Prostě si jedna skupina na chvíli a po předchozím upozornění půjčí prostor, který je všech, jindy si ho půjčí jiná. Předpokládat, že hlavním důvodem je omezování řidičů, mi přijde podobné, jako předpokládat, že hlavním důvodem koncertu je budit okolo bydlící lidi.

Karel 28. 10. 2012, 00:27

Pylma: [nadsázka] S Váma je houby hádání, nejste dostatečně přepjatá cyklofašistka. [/nadsázka]. Ano, díváte se na věci kolem sebe trochu jinýma očima, ale kdyby všichni cykloaktivisté (a všichni umělou preferencí minority naštvaní automobilisté) používali mozek jako Vy, nebylo by tolik nenávisti mezi oběma tábory. V jádru nejsme ve při.

Jádro pudla je totiž v té sociálně-inženýrské regulaci toho, "co chceme ať chceme nebo nechceme". Až bude v Praze přetlak cyklistické dopravy a automobilová doprava v minoritě, chápu, že bude namístě této majoritě vytvořit odpovídající podmínky a přemalovat pusté jízdní pruhy na cyklostezky. Zatím to ale vypadá opačně, přes křečovitou snahu kocourkovských radních vysvětlit plebsu, co vlastně chce a neví o tom.

A stejně, jako považuju za kreténskost dle Vašeho modelu tlačit domů kolo jen proto, že mi nevede cyklostezka až do obýváku, považuju za kreténskost obotičkovat auto, které nikomu nepřekáží, jen za to, že stojí jedním kolem na obrubníku, případně ve jménu cyklostezky ubírat parkovací místa tam, kde chybí tak urgentně, že bude nutné zavést modré zóny (viz výše, Praha 6). Všechno je to o zdravé vzájemné toleranci ... která je ale komerčně velmi málo nosná.

To, že jste nikdy nebyla na cyklojízdě (takové, jakou pořádají různí auto*mati), jedině hovoří o vašich duševních kvalitách. Vaše důvody zcela chápu ... A jak jsem už před časem pod jiným fórem napsal - "pokud byste pořádali cyklojízdu v sobotu odpoledne, například ze Stromovky přes Suchdol do Šárky, nikdo Vám neřekne křivého slova. Ale svévolně zablokovat hlavní městskou dopravní tepnu ve čtvrtek v půl páté odpoledne, může jen idiot - nebo zlomyslné hovado."

Ne, nepovažuji každého, kdo má jiný názor, než já, za fašistu - ale považuji za něj každého, kdo vykazuje známky chování tohoto ideového směru, ať už třeba jen tím, že podporuje socálněinženýrské experimenty v dopravě, nebo plánuje cyklojízdy ku nasr**ní tisíců, už tak pražskou infrastrukturou vystresovaných lidí za volanty.

Dobrou noc :)

jonáš 28. 10. 2012, 01:26

36: aneb největší bolovník proti cyklismu je ten, kterej zamlada sám prasil, a pak "vyrost" takže už prasí buď na mašině nebo v plechovce. Nepřekvapilo by mě to, z polepšenejch zlodějů se rekrutujou nejlepší policajti a z bejvalejch komunistů největší antikomunisti.
Jj a pokud potřebujete k uspokojení nějakýho "pořádně zapálenýho cyklofašistu", tak si ho namalujte a vystřihněte. Zapálit si ho pak můžete taky ;-)

Karel 28. 10. 2012, 01:53

jonáš: co to meleš, pitrís? když já jezdil na kole, Tebe ještě táta čural na plot. Víš houby, kritizuješ a soudíš - právě takoví jsou nejlepší. Když já měl své cyklistické období (1970-75), tak si žádný cyklista prasit nedovolil, totiž buď by na to poměrně hbitě umřel, nebo by ho řádně vykostili esenbáci, jejichž nástupci se dnes na cyklistu sáhnout bojí.

jonáš 28. 10. 2012, 02:00

Tak to nevim, mladej, ale asi bys spíš chodil pro pivo mně. Naštěstí se snad v reálu nepotkáme, protože pokud tě to teda ve tvym věku nepustilo, bude to jen čim dál horší. Servus ;-)

Vratislav Filler 28. 10. 2012, 08:15

Debata je zábavná, ale točí se opět kolem věcí, které se některým obtížně chápou. Na pondělí chystám obsáhlejší článek o problémech s infrastrukturou, který dost věcí vysvětluje.

Jinak nemá smysl polemizovat s lidmi, kteří si pletou vytváření podmínek a přikazování, mají zvrácenou představu, že svoboda postrádá zodpovědnost za své činy, odmítají přijmout efekty externalit, nevědí nic o vnímané bezpečnosti a jejím vlivu na používání dopravních prostředků, a nechápou, že město je složitý mechanismus, který je třeba plánovat. Namísto toho nabízejí kolovrátek psychyclých zkratek a zjednodušení, který se nedá narušit, protože informace a způsoby uvažování, které do tohoto paradigmatu nezapadají, jsou potlačovány nikoliv rozumově, ale podvědomě.

jonáš 28. 10. 2012, 10:56

No mně hlavně dává zabrat to argumentování nějakym "sociálnim inženýrstvim", když dobře vim jak si každej kousek trasy a úpravu pravidel musej cyklisti vydržkovat .. osvícený sociální inženýři na městě spíš vymejšlej městský ulice který se nedaj přejít a honěj obyvatele do nesmyslných a ochcaných tunelů a schodišť. Ale snažim se to chápat jako svýho druhu handicap a deficit .. holt ten kdo si vyloupne voko to vidět nemůže, musíme k nim bejt schovívaví ;-)

Ale někdy to fakt nejde. Dojatě vzpomínám, jak jsem v tom sedmdesátym m-tym jezdil prasíce vyšehradskym tunelem po chodníku (to snad byly ještě u kolejí kostky) a parkem na Kampě, a furt mě ti policajti odmítali sejmout. Ani tam žádný měšťáci od PS-VB nehlídkovali. Vono tam taky bejvalo pusto a prázdno, ne davy jako teď. " Víš houby, kritizuješ a soudíš" .. to byla dobrá sebekritika ;-)

Vratislav Filler 28. 10. 2012, 16:47

Ještě se opravím, slibovaný článek o tom, proč selhává pražská cyklistická infrastruktura, zítra nevyjde, potřebuju ho ještě nehcat projít oponenturou. Takže až za týden.

Honza 28. 10. 2012, 19:10

musím dát z apravdu panu Fillerovi. Ne všechna omezení která podvědomě spojuji s cyklisty mají opravdu cyklisté na svědomí. Třeba parkovací zóny nic moc nevyřešily a jak je viděť třeba na praze 8 hlasovat se bude asi tak dlouho dokud to občané neodhlasují jak v irsku lisabonskou smlouvu. Dílem za to může policie která buzeruje za náplasti v lékárničce a zároveň je neschopná postihnout skutečně nebezpečné jednání. Práci si usnadňuje fízlováním na dálku kvuli čemuž pak nemá důkazy, navíc výchovný aspekt trestu je mizivý, protože přichází měsíce po spáchání přestupku atd, atd. Prostě se pak začne vkrádat pocit nespravedlnosti když jedné skupině dopravy vše prochází ( schválně jestli se mezi Vámi najde někdo kdo dostal pokutu za porušení předpisů ).
Pro Plymu tady mám záznam oné nehody s pelotonem cyklistů. Jen tak na vysvětlenou proč mě konkrétně tento případ tak radikalizoval v postoji ke skupinám cyklistů. K výsledku vyšetřování jsem se také nedostal, nicméně zavinění jedné nebo druhé strany nebyl hlavní důvod. Daleko více jsem si všímal chování cyklistů po nehodě. Ne jednoho nebo dvou ale skupiny cyklistů. V propozicích měli jasně napsáno že jedou dle silničního zákona a ten zcela zjevně porušili a ještě vyhrožují? To je pro mě prostě nepřekousnutelný důkaz zmrdství nejvyšího kalibru.

http://www.youtube.com/watch?v=hfDBgDn9Zfk

stejná nehoda z jiného pohledu. Opět vidíme samozvané špuntaře kteří bez jakékoliv pravomoci regulují provoz, mě se prostě vaří krev, kurva kde berou pocit že jsou něco víc než běžný občan, co jim do prdele dává právo něco regulovat a přikazovat kdo jak má jezdit? Anarchie tady snad neni ne? Proč si kvůli tomu svýmu šlapkozávodu tu silnici nezavřou jako se to dělá při automobilových závodech s požehnáním zvolených zástupců lidu?
http://www.youtube.com/watch?v=xOZTUQ2S5GQ&feature=related

Jako perličku na závěr můžu uvést že můj otec se zapojil do akce " Do práce na kole " takže rozhodně mám možnost sledování pohledu z druhé strany.

jonáš 28. 10. 2012, 19:36

No možná to spolu souvisí, protože holt všechny doprovodný vozy "bojovaly" vzadu s motorkářema, co musely ty šlapkaře předjet za každou cenu, a tudíž jim uniklo že maj vepředu skupinku v úniku a maj mít nejmíň jedno auto tam. Voni ti kluci co se tam pomlátili nejspíš žili v domění, že je to "zajištěný jako obvykle" tj že se jede TDF stylem, protože propozice jsou pro jejich oddíly a bafuňáře, sami jedou "na krev" spíš dle toho, co jim řekne kouč.
Takže jestli někdo selhal, tak pořadatelská služba a laxní policajt vepředu, a taky ten veteránista co nezná policejní "pokyn k zastavení" a nenapadne ho, že se asi něco bud v protisměru dít. Taky tam moh jet kombajn se šestimetrovou lištou nebo tatrovka s hrncema pro Temelín. Al holt jste asi mladej zajda a nikdy jste neviděl jak to tady okreskama brousí P-W-B peleton v plný parádě, tak máte jasno do smrti smrťoucí. Teď ještě přemluvit toho starýho ;-)

Tomik 28. 10. 2012, 19:49

Jeden každý vyhozený úředník je pozitivní zpráva! Jen houšť a větší kapky.

Honza 28. 10. 2012, 20:04

takze debata bude asi bezpředmětná. Co má jako znamenat "bojovaly vzadu s motorkářema? Jak se asi ty motorkáři měli dozvědět o probíhajícím závodu? Co má jako znamenat TDF style? Asi Tour de France? Tam mají ale silnici zcela uzavřenou pro provoz nesouvisející s TDF. Nechtějte mi namluvit že je to vina funkcionářů? To jsou ti závodníci nesvéprávní analfabeti že nečtou propozice vlastních závodů? Proč se jimi tedy neřídí? Proč by je nemohli předjet? Cyklisté mají jezdit u pravého kraje silnice a pouze za sebou, dokonce ani dva vedle sebe nemají co dělat. Pokud nelze splnit podmínky zákona tak to mají pořádat na uzavřené silnici. Stát se nemuselo vůbec nic.
To jako příště budeme sledovat jak někdo jinej postřílel na václaváku 100 lidí protože měli závody ve střelbě na pohyblivej cíl?? Co to je jako za názor že serem na zákony protože vole závodíme?????
Navíc jsem jasně říkal že mi primárně nejde o viníka ale o tu rekaci a vyhrožování zabitím.
Starýho přemlouvat nebudu přeci jen je to otec a mám k němu úctu. Sice s některými názory nesouhlasím ale to je také všechno co proti tomu mužu dělat.

jonáš 28. 10. 2012, 20:10

Jo, to máte pravdu. Vono má obecně smysl debatovat jen s jedincema, co se nějakej děj či fenomen snažej pochopit, a zjistit jeho příčiny a mechanismus, ne s těma co maj hned hotovej "názor". Jak řikká jeden kolega, každej kdo má do zadku díru má "názor" ;-)

Jestli tam něco nechápete, tak nad tim zkuste chvíli přemejšlet. Obšas to pomáhá.

jonáš 28. 10. 2012, 20:16

Jinak "vole závodíme .. co tady dělaj ti mrtví?" je bohužel poslední dobou celkem běžnej jev i v závodech, kolem kterejch se točej podstatně větší sponzorský a pořadatelský prachy. https://www.google.cz/search?q=mrtvi+rally&ie=utf-8&oe=utf-8&lr=lang_cs .. si to nějak přeberte, tady je tak jako tak silniční cyklistika mrtvá, ti kluci radši budou jezdit v nějaký tý cizinecký legii. A možná si pletete závod s odpolední rodinnou vyjížďkou ;-)

pylma 28. 10. 2012, 20:49

Honza (47): V diskuzi, kterou jste mi linkoval včera jsem se dočetla, že sice propozice psaly cosi o silničním zákonu, ale také to, že se jede podle pravidel asociace, která vyžadují, aby silnice byla uzavřena. Takže z pohledu těch kluků to vidím následovně: Jedou závod jako každý jiný. Silnice vypadá uzavřeně a nemůžou tušit, že organizátor selhal a ve skutečnosti uzavřená není. Fyzická aktivita, stres ze závodění, vyplavený adrenalin, endorfiny a kdo ví jaké další hormony. Najednou se na jejich uzavřené trati vyskytne někdo, kdo tam nemá co dělat. Z jejich pohledu je vlastní nedbalostí ohrozil a zranil. Stres se stupňuje. Do toho vstupuje do hry trocha davové hysterie. Neobhajuju jejich reakci, nebyla správná. Jenom se obávám, že v daném okamžiku byla naprosto přirozená. Netvrďte mi, že kdyby k něčemu podobnému došlo na ralley, tak ti vzorní a hodní motoristé začnou starostí, jestli náhodou si motorkář neublížil. Jsem už moc stará na to, abych věřila na absolutní dobro. Zdůvodňovat svoji nenávist ke skupině osob přehnanou a příliš emotivní reakcí pár jejích členů pod obrovským stresem ... no, je to vaše volba. Konec konců, taky mám odpor ke kuřákům na základě pár špatných zkušeností (ačkoli váš slovník bych proti nim nepoužila).

A co se týká špuntování po nehodě... co si pamatuju z autoškoly, dojde-li k nehodě nebo jiné nepředpokládané situaci (třeba strom přes cestu), má právo omezovat a řídit provoz za účelem zmírnění následků a zamezení dalších škod kdokoli, kdo se k tomu zrovna naskytne. Takže pokud přijedu k nehodě, kde na silnici u středové čáry leží zranění a posádka auta přede mnou je ošetřuje, tak půjdu zastavit provoz a stojící auta srovnat tak, aby mohla projet sanitka, protože auta projíždějící zraněným kolem hlavy situaci asi moc nepomůžou. Z videa nepoznám, jak moc bylo v daný okamžik možné již silnici uvolnit, nebo kolik tam bylo policistů, aby řízení převzali. Na základě takhle kusé informace odmítám dělat závěry, imho to mohlo být tak i tak.

Honza 28. 10. 2012, 20:52

muj nazor na cyklistiku nebyl rozhodne hned hotovy. Vyvijel se mnoho let a prave lide jako Vy a Vase argumentace mne v nem jen utvrzuji. Oponovat srmtí diváka rally na uzavřené trati je slaboduché. Diváci jsou tam dobrovolně a i když si to nepřipouští berou na sebe riziko že budou v nesprávný čas na nesprávném místě. Ono taky už to není co to bývalo a závodníkem se stane každej kdo má prachy. FIA take neustale pracuje na zvyšení bezpečnosti. Schválně se podívejte jak to vypadalo ještě začátkem devadesátých let. ( nudný začátek - posunout na 0:40 ) http://www.youtube.com/watch?v=eeE5wzHxdqw
Mnohem horší mi přijdou akce typu gumball 3000 kde jsou diváci nedobrovolně. Prostě závodit na normální silnici s normálním provozem je proti zákonu a navíc i zcela logický nesmysl. Což Vám ale nebrání to obhajovat.
Jinak v plný parádě jsem videl už závod míru za komanče. Rozhodně nepolemizuji o tom že to je v pelotonu pořádnej šrumec. Už z pohledu diváka to vypadalo velice poutavě. Postupem času nám ty profesionální závodníci sice začali trošku smažit ( jak jinak když vzorem všech byl Lance Armstrong ) ale nejspíš se to netýká všech. Další důvod dívat se na takové podvodníky skrz prsty je na světě. No sklouzlo to trochu od běžného ježdění k závodění, ale já s tím nezačal to CK Windoors se tvářil jako odpolední předpisová vyjížďka a jako bonus si malinko poprasili. Nštěstí to všichni přežili a jestli mám správné informace tak nakonec i bez trvalých následků. Bohužel se obávám, že tady už se nedá použít " Když nejde o život jde o hovno", prtože dopravní nehody často životy stojí.

Honza 28. 10. 2012, 21:02

To Plyma: to furt jak dokolečka. Mě nezajímají pravidla nějaké cykloasociace pro mě jako pro občana je závazný zákon a ten jasně porušili. Špuntování v místě nehody je bez výhrad, to mě ani nenapadlo zpochybňovat. Já poukazuji na začátek videa kde civilní auto jede v protisměru kličkuje a brání v předjíždění. Výmluva, že si někdo mohl myslet, že se jede na uzavřené trati je nesmyslná, účastníci propozice podepisovali a pokud někdo podepíše něco co si nepřečetl tak je to prostě blbec a musí za své činy nést odpovědnost

pylma 28. 10. 2012, 21:06

P.S.: Z toho pro mě vyplývá poučení, že bych svůj postoj ke kuřákům měla přehodnotit, protože nechci na lidi působit dojmem, jakým na mě působíte v této diskuzi vy, bez urážky.

pylma 28. 10. 2012, 21:26

Honza (55): Vy nečtete ani vlastní odkazy. Podle toho fóra bylo v propozicích, že se jede podle pravidel asociace. A pravidla asociace říkají, že trať je uzavřená. Že vás nezajímají pravidla asociace je logický. Že závodníka zajímá pravidlo, které říká, že trať bude uzavřená, je podle mě zcela fatální pro pochopení jejich úhlu pohledu (ale ten vás zřejmě taky nezajímá, takže vám jenom přeju, abyste se do situace podobné té jejich nedostal).

Honza 28. 10. 2012, 21:31

jako vždycky je to o lidech. když si někdo zapálí na stanici MHD nebo kdekoliv jinde kde je pohromadě s nekuřákama nebo vůbec jakoukoliv skupinou lidí, tak je to bezohlednost a za mě jako za kuřáka Vám radím klidně do něj :-)
Diskuze se nám malinko hrotí, protože nedokážu pochopit proč dokola obhajujete chování které by nemělo být obhajováno a zlehčováno.

Stejně tak pokud mi budete agrumentovat třeba Trpišovským a vysvětlovat že motoristé jsou blbci, tak nebudu mít žádný důvod obhajovat jeho asociální jednání. Zlehčovat, že šlo přeci jen o plechy a nic se nikomu nestalo. Prostě řeknu bohužel ano v autech jezdí i blbci a mrzí mne, že chodci a cykliste kvuli němu němu koukají na motoristy skrz prsty. Prostě nebudu obhajovat něco co je neomluvitelné a nemorální.

Navzájem si v rámci cyklistiky obhajujete svoje prasárničky, proto vás cyklisty házím do jednoho pytle protože se jako jeden pytel chováte.

Víte jak to dopadne? Špatně, čím víc bude cyklistika populární tím vzdálenější to bude Kodaňskému ráji. Žjieme v čechách a podle toho se to bude vyvíjet. Statní správa zaregistruje nové ještě nevykradené kapsy a začne šátrat. Nejdřív v zájmu zdraví ( povinné helmy aby se zachránil aspoň jeden život ) a pak přijdou na řadu registrační značky na kola aby se dalo rejžovat na banálních přestupcích. Registrace byciklu zprvu dobrovolná ( aby se přece našly ty ukradený kola ) bude časem povinná a hned v zápětí placená ( jako u motorového vozidla ). Následně se zavede bodový systém, protože se u motorové dopravy osvědčil ( podívejte se jak klesá počet nehod ) no a někdy v průběhu tohohle procesu budou muset dělat lidi řidičák na bycikl.
Takhle nějak to skončí a čím víc lidí bude jezdit tím dřív to bude státní správa řesit. Na slovensku už začali mediální přípravu a osvětu aby to lidi s potleskem přijali.
http://spravy.pravda.sk/babety-zostanu-bez-spz-co-vsak-bude-s-bicyklami-ci-so-stvorkolkami-1cu-/sk_domace.asp?c=A121017_180846_sk_domace_p60

Honza 28. 10. 2012, 21:58

to: Plyma

Svoje odkazy čtu, díky informacím ke kterým se dostanu se jako člověk utvářím. Samotný odkaz by byl nelogický ( jak bych mohl vědět čemu se dané téma věnuje kdybych to nečetl )

Jestliže z následujícího textu vyvodíte, že můžete prasit podle ČSC jak chcete tak byste se měla nad sebou zamyslet.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Předpis Závod se koná podle platných Pravidel cyklistiky ČSC, rozpisu Českého poháru mužů 2010 a podle ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci závodu musí dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Je to všechno v jednom odstavci, žádná poznámečka miniaturním písmem někde na konci. Aktuální pravidla nařizují pořadateli trať uzavřít, jestli tomu tak bylo i v srpnu 2010 nevím. Jestli ano tak tím hůř. Znamená to že ČSC mlčky tolerovala výrazné bezpečnostní riziko.
Mě jako pilota učili že jedině já jsem odpovědný za konečné rozhodnutí o provedení letu. Tak se ta zodpovědnost za vlastní jednání asi prokousala i do všedního života. Ty závodníky také jistě nikdo nenutil se zbraní v ruce aby naskákali na šlapadla a jeli jako o život. Pokud závodník podepíše že pojede podle 361/2000 Sb tak to musí zcela jasně brát na vědomí a chovat se podle toho.

pylma 28. 10. 2012, 22:12

Karel (40): [nadsázka] To máte blbý. Mě totiž nebaví hádání stylem "Ty jsi debil a víš o tom hovno". Člověk se pak nic nedozví. A jelikož nejsnazší způsob, jak může člověk zjistit, že dělá chybu, je, že mu to někdo řekne, tak takový způsob hádání ani nikam nevede. Btw, ještě jste mě nepřesvědčil ;-). [/nadsázka]

Parkovací místa na Praze 6 ... je tam málo parkovacích míst, nebo moc parkujících aut? V Praze žije nebo sem dojíždí za prací cca 1,5 milionu lidí. Troufám si prohlásit za fakt, že tolik aut se na pražské silnice prostě nevejde. Takže podporovat IAD do té doby, než si každý bude moci zaparkovat svoje auto, je cesta do pekel. Dvě historky ze života. 1) Letos v létě v týdnu s největšími vedry jsem měla to štěstí, že jsem musela projít Štěpánskou ulicí. V celé ulici je jeden jediný strom (který sám moc chladu neposkytne), ale plechovky stojí po celé délce ve dvou řadách. Centrum se tím stává v létě neobyvatelné. Já bych ocenila méně plechovek a více stromů. 2) Můj děda měl auto a garáž, já si vlastně ani nepamatuju kde. Přes týden auto nepotřeboval, tak bylo v garáži, ve které pochopitelně platil nájem. Když chtěl jet na víkend, musel nejprve dojet pro auto do garáže, pak ho před domem naložil a jel. Možná, že tohle je model pro Prahu šest. Jenže dneska si každý myslí, že má PRÁVO parkovat přímo před domem, a to zadarmo, maximálně za symbolický poplatek pro rezidenty (700 Kč/rok, myslím). Jenomže v ústavě se nepíše nic o tom, že člověk má nezcizitelné právo na život, bezplatnou zdravotní péči a parkování na Praze 6. Parkování je zábor veřejného prostranství jako každej jinej, a pokud budou např. rezidenti parkovat ve vlastních placených garážích za Prahou, tak na Praze 6 zbyde místo pro auta lidí, co tam MUSÍ dojíždět za prací, nebo tam jedou na nákup. A to neberte jako striktní řešení, odsunout rezidenty. Tím jenom říkám, že aut je moc a problém se nedá řešit přistavováním silnic a parkovišť, protože prostor je omezený a zakázání cyklostezek vám nebude stačit. Prostě se někdo bude muset vzdát svého pohodlí a přijet metrem, nebo místo 1 auta přijede 10 lidí na kole a zaparkují na stejné ploše.

Ad jedno kolo zaparkované na chodníku: Jste si jistý, že po vašem zaparkování po tom chodníku projde maminka z kočárkem s dvojčatama? Pokud ne, tak asi víte, co si myslím o tom vašem nepřekážení. Pokud ano, tak vám držím palce. Měla jsem známéno, co šel místo zaplacení pokuty s lístečkem vysvětlovat na úřad, že si uvědomuje, že svým zaparkovaným vozem blokoval vjezd do garáže. Ale jelikož šlo o JEHO vjezd do JEHO garáže, tak nečekal, že by v tom někdo mohl vidět problém.

Ad zhovadilé cyklojízdy a jiné zlomyslné akce: Víte, kdybych neměla vzor ve svých kolezích, kteří také do práce jezdí na kole (a dokázali mi tím, že to jde) a lidí na tomhle serveru, kteří poradili jak na to, nikdy bych se k tomu neodhodlala. Každé ráno a každý večer bych se mačkala v metru (a už jsem psala, že nesnáším davy), na kolegy a manžela byla otrávená a nepříjemná. To, že neschvaluju kompletně všechny metody, některé ve filmu o automatu byly dost drsné, neznamená, že si neuvědomuju, že právě těmito metodami vydobili prostředí, do kterého jsem ochotná vyjet a že bez nich by to v Praze asi vypadalo jinak. Takže asi tak...

A tip na zamyšlení před spaním: Demokracie neznamená, že všichni budeme dělat to, co dělá většina. Jak by to vypadalo, kdybychom byli všichni nuceni chovat se stejně a podle většiny, krásně popsal George Orwell v knize 1984. Demokracie a hlavně svoboda je o tom, že dáme menšinám prostor k seberealizaci. Velikost prostoru by pak podle mě měla proporcionálně odpovídat velikosti menšiny. Někdo tu napsal, že modal split IAD je 33%. U cyklistů je to tuším 2%, tedy 16x méně. Postavili jsme si Blanku, která je pro IAD a cyklista tam tak maximálně zabloudí, určitě tam nepojede schválně. Blanka nás stála cca 40 miliard. Neměli bychom tedy postavit infrastrukturu pro cyklisty za cca 2,5 miliardy, tedy 16x méně? Možná, že bychom pak nepotřebovali to, co vy nazýváte "sociálněinženýrskými experimenty v dopravě".

Honza 28. 10. 2012, 22:28

to Plyma:

dalsi oblibeny demagogicky argument. Blanka neni jen pro IAD, prostě je to silniční tunel spojující dva dopravní uzly. Slouží celé AD. Ted zkuste přepočítat modal split, na výsledek jsem zvědavý.
Demokracie neni o svobodě a realizaci menšin. Démos - kratos je vláda lidu. V našem případě si lid zvolí zástupce a ti potom vykonávají vůli lidu. Nikde ani písmenko, že po volbách ať je tam kdo je tam, pištíme, vyhrožujeme a sajeme veřejné finance do neziskových kapsiček.

pylma 28. 10. 2012, 22:36

Honza (58+59): Jak jste proboha přišel na to, že mezi sebou navzájem hájíme prasárničky? Jestli vy nehodláte obhajovat Trpišovského, tak si prosím všimněte, že například přímo tady v diskuzi tvrdím, že neosvětlený cyklista by měl být trestán. O výzvách k neježdění po chodníku, které tu čas od času redakce zveřejňuje, se ani nebudu zmiňovat, jaké další prasárny tam máte? Věřím, že i k nim se tu najde odsouzení...

Taky si všimněte, že neobhajuji chování těch cyklistů po nehodě. Píšu, že nebylo správné. Jen tvrdím, že jako stresová reakce je pochopitelné. To, že lidé ve stresu nereagují, jak by měli, je bohužel fakt, který nezmění nikdo a nic.

A co se týká pravidel ČSC a jejich znění před dvěma lety, nevím, neznám, nejsem členem a jejich soutěže nejezdím, resp. nesoutěžím na kole vůbec. Pokud v onom fóru někdo psal, že to povinností pořadatele bylo a zárověň to bylo běžné na ostatních závodech tohoto typu, tak nemám důvod mu nevěřit. Jinak považuji za běžné, že pravidla asociace jsou nadřazena pravidlům pořadatele, takže pokud si dá do propozic bezpečnostní poznámku o silničním zákoně, tak mě to nepřivede k myšlence, že oproti pravidlům asociace neuzavřel trať. Možná je to tím, že nejsem právník a tudíž předpokládám, že se lidé budou vyjadřovat tak, aby byli pochopeni. nikoli tak, aby se dalo vydělávat na tom, že se dostanou k soudu.

pylma 28. 10. 2012, 22:44

Honza (61): Jelikož metro ani tramvaj do Blanky asi nedostanete, tak to s tím modal splitem budu mít složité. Pomůžete mi? Případně tam zkuste připočítat i prodloužení metra A, po kolejích se taky špatně jezdí.

Pokud demokracie není o svobodě menšin, ale bezhlavém naplňování vůle většiny, tak se řítíme přesně tam, kam Orwell popsal. Budiž nám to přáno.

A vytýkat někomu demagogický argument, kterému se, jak vidno, dá oponovat a zakončit to "naprosto nedemagogickým" argumentem o pištění a sání veřejných financí... co vám na to asi tak mám říct? S touhle formou diskuze jděte do háje, nebo i do horších míst.

Honza 28. 10. 2012, 23:21

MHD neni jen metro a tramvaj, ale také autobusy, dále tam tudy budou jistě jezdit i nákladní automobily, takže tvrzení že Blanka je jen pro IAD je demagogie

jonáš 28. 10. 2012, 23:29

Omyl, Honzo, k tý 61 si račte přečíst aktuálně platnou ústavu, stačí preambule. To že vládne většina a menšina drží hubu neni demokracie, ale bolševismus (od bolšinstvo, většina).

Jinak se s váma shodnu v tom, že to u Milevska asi zvrzali pořadatelé a spolupracující policie, protože to běžný a obvyklý "pohyblivý uzavření" kolem pelotonu odflákli. Možná nebylo dost škváry a policie měla málo lidí ochotných spolupracovat. "Statický" uzavření nějaký stovky km komunikací asi moc schůdný neni, v případě etapovek i třeba několika stovek, to by se plechovkáři a mastný trubky asi podělaly úplně.

Na druho stranu nepochopim, jak může nějakýmu motorkáři, kterej z konvoje pořadatelských aut se závodníma žiletkama na střeše nepochopí, že se před nim jede závod, vůbec někdo dát řidičák, když je zjevně v pokročilym stadiu demence ;-) a vlastně ani toho veteránistu, kterej dle vlastního sdělení pochopil, že má zastavit, ale protože mu nikdo nedal písemně proč a na jak dlouho, tak se hned zas rozjel. Jestlipak byste ho stejně hájil, kdyby za tou zatáčkou potkal žací lištu, proti "nesvědomitýmu" kombajnérovi?

No a co se týče těch závodníků (šlapači je termit, kterej neznám, možná si to vymejšlíte u dfense nebo kde) pro ty by pochopitelně nemělo žádnej smysl jezdit na závod, kde nemůžou využívat celou šířku komunikace. Tak se prostě golf nehraje, to by mohli v ušetřenym čase zajít radši na pivo nebo si vyjet na vejlet s babama.

Vratislav Filler 28. 10. 2012, 23:39

Honza: Jenže ta veřejná a nákladní doprava by se bez Blanky docela dobře obešla. Takže argumenty jako náklaďáky (pozor, určitě ne ty nad 6 tun, které potřebují most v Řeži) nebo jedna bus linka po deseti minutách, to je akorát hledání, jak ten průšvih v očích oprávněné kritiky alespoň trošku legitimizovat.

Mimochodem, nakonec pro ten "danajský dar" alespoň nějaké smysluplné využití bude. Po otevření Blanky tam půjde nahnat těch 25 000 aut, co tranzituje po SJM mezi Jižní Spojkou a Holešovicemi, a dalších cca 15 000 aut, co vně památkové rezervace tranzituje po Smetanově nábřeží a Karmelitské. Tohle jsou věci, pro které Blanka teď, když už se staví, jistý smysl má, ale není to žádný úspěch, spís snaha vyzískat i z největšího pražského dopravního omylu současnosti alespoň něco pozitivního.

jonáš 28. 10. 2012, 23:40

Bane, přecenil jesm ho, aspoň v týhle výpovědi se k neznalosti zákona doznal .. ale asi nebyla ofiko a pak to zas odvolal ;-)
" Zhruba po sto metrech vidím proti mě policistu na motocyklu, který má levou ruku směrem dolu a dlaň k zemi – nezastavoval mě žádným znamením a pokračoval dál ve směru své jízdy bez zastavení. Já samozřejmě zpozorněl a jelikož jsem jel velmi pomalu,zastavil jsem během okamžiku na 10ti metrech a navíc za okrajovou čárou vozovky, ohlížím se za policistou a ten už je pryč… jel dál.
Si ty znamení k zastavování vozidel najděte ;-)

Rostislav Adam 28. 10. 2012, 23:48

Pylmo, to nemá smysl. Tihle lidi prostě viděli nějakého TDF, který se choval jak ... . A protože jak se chová jeden cyklista, chovají se všichni, tak jsou dle nich všichni cyklisti špatní.(Podle jejich zvrácené logiky: Jeden špatný příklad = důkaz.) Takže, ať jim napíšete cokoliv, vysvětlí si to po svém.

Honza 29. 10. 2012, 00:12

vládnou ti, které si zvolíme, o většinách nebo menšinách jsem nemluvil. Vyjma toho že nesouhlasim s tim aby menšina vydírala blokováním obyčejných lidí vládnoucí zástupce a vynucovala si výhody na úkor ostatních.

Kde konkrétně, v jakém zákoně je v současné době cokoliv co by diskriminovalo cyklisty? Ani ten škopek na hlave nemusí nosit, narozdíl od motorkářů nebo bezpečnostních pásů v autě. A přitom kolik by to zachránilo životů :-)

Takže pořadatelé a doprovod přesunuli svoji odpovědnost za uzavření trati na ostatní účastníky provozu, kteří se musí stát věštci aby vyčuchali že parta zmrdů sere totálně na zákony a svévolně si zablokuje silnici a hraje si na Tour de France. Jedno jediný policejní auto na konci kolony by to bez problémů vyřešilo. Jestli ani tohle nejsou schopný si organizátoři zajistit tak by se na to radši měli vybodnout uplně. Problém bude spíš v tom že si asi funkcionáři chteli ušetřit něco do kapsičky.

Veteránista se rozjel až po té co projela skupinka cyklistů, jelikož zajištění bylo bídné tak se klidně mohl domnívat že je to jen nějaký trénink. Sám bych nečekal nic jiného kdyby mě minula policejní motorka a policista s dlaní k silnici ( což není nikde a nijak popsáno jako jakýkoliv dopravně regulační úkon, mezi motorkáři je to běžný kamarádský pokyn " dávej bacha " )tak to beru jen jako upozornění že se něco může dít, já osobne bych asi jen zpomalil a dával pozor nejspíš na nějakou nehodu nebo práci na silnici. Kdyby potkal žací lištu tak se nic neděje protože lištu táhne kombajn za sebou a dle videa je vidět, že jel po své straně silnice, takže by se minuly motorkář by si rekl ty jo to byla ale velká mašina a pokračoval by do cíle své cesty. No a kdyby se srazil s kýmkoliv jiným kdekoliv jinde tak je to proste dopravní nehoda.

Honza 29. 10. 2012, 00:18

Z jedoucího vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Policista nebo strážník obecní policie může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.

ještě jednou si pusťte to video a s čistým svědomím řekněte jestli to byl jasně a zřetelně provedený signál tak jak by měl vypadat.

Honza 29. 10. 2012, 00:39

hlavní na tom je že zastavení z jedoucího vozidla předpokládá že zastavující i zastavovaný jednou stejným směrem. Stav kdy policista chce zastavovat portijedoucí vozidla zákon vůbec nezná.

silně mi to připomíná tonoucího se stéblem v ruce. Chytat se takovejch kravin :-)

Jinak pan Filler jako jedniný v této diskuzi ve mě vyvolává dojem že to není černobílé, což podpírá logickými argumenty. Když bude takových cyklistů více situace se jistě zlepší.

K té Blance, no co říct jako každý daňový poplatník me sere jak drahý to je. Veřím že to dopravě v praze prospěje, nakonec i ti cyklisté by z toho mohli profitovat. Více se těším až bude jednou dokončen vnější okruh (propojení D5-D8 - D8-D1 ) tu bude teprv paráda.

josuk 29. 10. 2012, 08:22

nejvíc dopravních konfliktů jsem měl s cyklistama! Jako chodec, jako motorista a dokonce i jako cyklista. To je holý fakt. Na kole, které nesplňuje ani elementární výbavou vyhlášku ohrožují ostatní motoristy, chodce, děti.. . Asi 3x došlo i na trochu fyzického násilí ;-) A co? To přece neznamená, že kolo, jako dopravní prostředek, a zvlášť ve městech, je úžasná věc. :-D

jinak nemyslím, že cyklista je menšina. Cyklistou může být skoro každý z většiny..

Petr Dlouhý 29. 10. 2012, 08:32

Honza (61): Tohle je Klausismus nejvyššího kalibru. Takhle to ale prostě nemůže fungovat a celé to akorát posiluje moc Jeho majestátu; Lituji každého, kdo přebírá takto bezhlavě přebírá Jeho názory. Pokud by opravdu každý, kdo chce změnit nějakou drobnost musel založit politickou stranu a vyhrát volby, tak se nezmění nikdy nic.

Ve většině západních demokratických zemích se naopak přikládá názorům občanů a jejich sdružení velký význam. Konečné slovo mají samozřejmě volení politici, ale je pokud by jim do toho občané nemohli mluvit, tak by šlo o režim totalitní.

josuk 29. 10. 2012, 11:13

73. Petr: pan profesor nemůže přece za všechno.. ;-) bohužel lid napapaný a spokojený přestává myslet vlastní hlavou, tudíž není schopen vlastního názoru natož potom nějakého vládnutí! V tom jsou imho limity "demokracie".

Honza 29. 10. 2012, 14:57

máme svobodu ( nebo aspon vláda se tak tváří ) takže zakládat sdružení a prosazovat společné zájmy není proti zákonu jako dříve. Ovšem je třeba čekat že když vlastní zájmy přijdou do kontaktu se zájmy jiné skupiny a budou v rozporu, bude třeba věcně argumentovat a obhájit důvody proč tohle nebo tamto prosadit. Dokonce si myslím, že by ani nebylo třeba zakládat extra politickou stranu. Po pečlivém prostudování programu těch současných by se nejspíš přišlo na to, že stačí po politicích šlapat a nutit je aby plnili to co slíbili a nehledali výmluvy proč to najednou je jinak.
Klausismus je trosku silne slovo, priznam se ale ze v jednom aspektu je mi chování pana prezidenta velice sympatické a to je konzistence názorů. Oceňuji, že si za svými názory stojí a neohýbá se podle toho odkud zrovna fouká. Navíc se často stává že i přes kritiku má nakonec pravdu, což svědčí o všeobecném přehledu a schopnosti správně vyhodnocovat vstupní informace. Pravdou je že za sfušovanou privatizaci a divoká devadesátá léta na sebe asi hrdý být nemůže. Koneckonců v té době nevládl sám, podílelo se na tom spousty dalších politiků, kterým to nyní vytýkáno není. Táké ODS se bez Klause postupně od pravicové politiky odklonila a v současné době je to čistá novo evropská levice jako celá EU. Na levici nevidím nic špatného je to prostě názorový proud zastávaný celou řadou lidí, ale nechápu proč slyšíme o souboji levice a pravice když celá parlamentní scéna je do leva. Někdo míň někdo víc, ale skutečná pravicová strana není ani jedna.

pylma 29. 10. 2012, 22:43

Honza (69): Tady se fatálně mýlíte. Demokracie neznamená, že někomu podepíšu bianco šek, pak se 4 roky dívám, jak odklání veřejné finance, držím hubu a krok a za 4 roky podepíšu bianco šek někomu jinému.

Jinak, historické okénko. Minulé pražské volby vyhrála strana, jejíž lídr v pozici top manažera jezdil do práce na kole (hádejte, co měl v programu o cyklopruzích...). Všichni očekávali, že vytvoří koalici s druhou nebo třetí stranou, které před volbami slibovaly, že spolu do koalice určitě nepůjdou, protože ta druhá z nich má na magistrátu kmotry, které je třeba vymést. Po volbách koalici vytvořily, na magistrátu si nechaly kmotry obou stran a cyklista zmizel z politické mapy města. Ano, měly společně většinu, ale kdyby neslibovaly, že nepůjdou do společné koalice, tak by jí nejspíš neměly. Podle těch vašich pravidel je to naprosto v pořádku a předvolební sliby jsou nevymahatelné, ale jinak je to hnus, velebnosti.

pylma 29. 10. 2012, 22:43

Honza (64): Výrokem, že do Blanky nepojede ani metro, ani tramvaj, jsem pochopitelně nechtěla říct, že jsem v životě neviděla autobus. Chtěla jsem tím říct, že metro a tramvaje jsou natolik podstatnou částí dopravního výkonu, že si je netroufnu jen tak namátkou odečíst. Větou "Pomůžete mi?" jsem se pak ptala na Váš názor, kolik z onoho pomyslného koláče by tedy mělo na cykloopatření zbýt. 1,5 miliardy? Jenom jedna?

Takže shrnutí: Pokusila jsem se vyjádřit svůj pocit, že proporce mezi tím, kolik se invesuje do toho, aby se mi lépe cestovalo způsobem, který mi vyhovuje, a tím, kolik se investuje do toho, aby se mi to znepříjemnilo (ano, čím dál tím víc aut jezdících čím dál tím rychleji mi to znepříjemňuje) nejsou v pořádku. Místo toho se mě systém pokouší unifikovat s masou. Tento pocit jsem vyjádřila nepřesnými čísly na nejprofláknutějším případu, protože je to pocit, ne přesné měření. Místo vysvětlení, proč si myslíte, že se ve svém pocitu mýlím, jste mě nazval demagogem. Dvakrát. Debata s vámi je někdy opravdu přínosná.

pylma 29. 10. 2012, 22:43

Václav Řehák (14): Jsem přesvědčená, že pokud se názory lidí výrazně rozcházejí, musejí mít výrazně rozdílná vstupní data. Natolik výrazně, že data alespoň jednoho z nich jsou zřejmě alespoň částečně nesprávná. A taky různé úhly pohledu. A že je přínosné využít vzájemné výměny vstupních dat a úhlů pohledu.

A jednou za čas dospěju k názoru, že když budu s lidmi slušně diskutovat, budou i oni se mnou diskutovat slušně a já se něco dozvím.

Dozvěděla jsem se, že Karla trápí, že nemá v zaměstnání kde parkovat. To chápu, to by mi taky vadilo (naštěstí mi zaměstnavatel toleruje parkování vozidla přímo v kanceláři ;-) ). Dozvěděla jsem se, že není sám a radnice Prahy 6 to bude muset řešit. A řešení se zřejmě nebude líbit ani mě, ani Karlovi. Oba bychom volili jiné a při delší diskuzi bychom možná došli i ke konsenzu, jaké řešení by se líbilo nám oběma. A nejspíš by bylo mimo finanční možnosti republiky ;-).

Kromě toho jsem se dozvěděla cosi o cyklounech, cyklofašistech, cyklozmrdech, demagozích, cykloteroristech, cyklopošahancích......

Takže se omlouvám za zatrolení diskuze.

Ostatním děkuji za účast a poučení. Zase jste mě na dlouho z těchto nápadů vyléčili.

Honza 29. 10. 2012, 23:37

politika je celkově hnus, s tím souhlasím a nedivím se že cyklisté řvou pokud je zvolen někdo kdo před volbami nasliboval hory s horákama a pak na to dlabe. Kvuli tomu že mě, ale serou politici nemusím blokovat dopravní tepny v odpolední špičce, logicky pujdu pod okna tomu politikovi a budu zvonit a zvonit a bombardovat otázkama proč tohle sliboval a sliby neplní.

Podíl investic do dopravy by určitě měl být v přímém poměru s podílem daného typu dopravy. Ovšem jakým zázrakem se došlo k něčemu co je pojmenováno modal split to netuším. Rozhodně to venku na ulici nevypadá, že by na každých 100 vozidel IAD připadal jeden cyklista. A to nemluvím o autobudesch dodávkách a náklaďácích, sanitkách taxikářích, policistech atd, kteří silnice také využívají takže ten 1% podíl na dopravě je poměrně diskutabilní. Nehledě na to, že pokud se budou brát jasné dopravní výkony ( což je bez pochyby ujetý kilometr ) tak už to nebudou ani promile ale ještě něco mizivějšího.

josuk 30. 10. 2012, 07:46

79. Honza: hlavně neplést „jasný“ dopravní výkon v km s časem stráveným dopravou!! Kolo kromě ve městech řádově lepší prostupnosti provozem navíc projede (legálně) řadu míst, která musí auta a motorky objíždět.

Vratislav Filler 30. 10. 2012, 09:05

Dopravní výkon je docela pochybná veličina, protože favorizuje dlouhé cesty. Je to veličina doby, kdy "dál, víc, rychleji" znamenalo pokrok a bylo chápáno jednoznačně pozitivně. Jenže dneska jsme v jiné situaci. Město je přetížené dopravou, pozitivem je snížení dopravní zátěže, a to si prostě vyžaduje jinou metriku. Přepočet na cesty neměří objem dopravy, ale to, pro které dopravní prostředky se lidé rozhodují.

Kdybych chtěl vytvořit veličinu, která se někomu fakt nebude líbit, tak navrhnu "objem přepravené hmoty na cestu" alias tunokilometry hmoty sloužící k přepravě na jednu vykonanou cestu - to by auta skončila teprv špatně ;-)

josuk 30. 10. 2012, 09:38

81. aby to bylo spravedlivé, tak efektivně přepravená hmotnost by měla být hmotnost nákladu mínus hmotnost dopravního prostředku.. ;-) a auta se rázem dostávají do záporných čísel... ;-) (kam vzhledem k dalším efektům ekonomicky asi opravdu patří -- totiž tím, že se jezdí sem a tam, sice roste hrubý domácí produkt, ale neznamená to, že nutně vzniká něco nového, naopak celkové bohatství země přece může klesat a často tak i klesá...ekologické škody atd atd..) :-(

pro mě má kolo velký dopravní výkon, protože na něm mohu v Praze skutečně vykonávat dopravu a hodně toho vyřídím a stihnu.. ;-)

Honza 30. 10. 2012, 18:19

z hlediska efektivity je auto zoufalost to je bez diskuze, kvůli 80kg živé hmoty sebou táhnout 1500kg železa je proste znouzecnost. Auto se prostě snadno používá a nic lepšího co by splnilo požadavky v současné době nemáme. Pěkně to vysvětlil James May v TopGearu, když testoval v Californii Hondu Clarity ( elektromobil poháněný vodíkovými palivovými články ), elektromobil je zoufalost, která se nerozsirila porotoze po ujetí par desitek km se celou noc nabíjí. Sice provoz je levnej ale cela koncepce je pro dnesní pozadavky nepouzitelna. Nejde v tom zatopit a skoro ani svítt nemůžete. Palivové články řeší to že za pár minut natankujete energii na dalsích pár set km. Jen se naucit izolovat ten vodik. Je ho vsude dostatek, akorat se potvora desne silne váže skoro na všechno co najde :-)
Ovšem aby se vyřešil problém s prostorem a efektivitou chtelo by to něco lehčího a menšího to určitě nezpochybňuji, ale ekonomika zvlášť ta česká ( Škoda Auto, Hyundai, Kia, TPCA, DPH a spotřební daň na palivo, náhradní díly, pojišťovnictví a další navázané obory ) je na autoprůmyslu do značné míry závislá. Prostě teď momentálně nic lepšího nemáme. A ani nikdo nechce nic měnit. Ropy je jeste na spoustu let dost a az bude docházet zacne se tezit z vetsi hloubky a bude trochu drazsi. Žádná apokalypsa za 20 let nehrozi.
No a k té efektivitě kdyby se to pocítalo jako poměr užitečné a mrtvé váhy tak například osobní vlaky můžeme rovnou dát do sběru :-) MHD karosa co veze tri lidi to same.
Prostě svoboda cestovani, které není téměř vůbec závislé na počasí, cizí vůli v rozhodování kdy a kam se pojede a umožňuje překonat velké vzdálenosti nebo přibrat spolucestující a pohodlně je dovézt do cíle i když znenadání začne pršet má pro lidi dostatečnou cenu aby za to byli ochotni platit. Vláda je na těchto penězích závislá, takže odpůrci aut to nemají snadné. V podstatě to bude vypadat asi jako s cigaretama opatrně se to bude zdražovat sem tam kosmeticky omezovat aby se vic vybralo a zavrela huba křičícím odpůrcům. Sem tam někdo začne využívat kolo/mhd, ale všichni se budou děsit toho, že by tento masivní zdroj peněz vyschl, nedej bože aby kvuli tomu nebyli znovu zvoleni ti kdo sedí na radnici teď.

Karel 30. 10. 2012, 18:38

Inu, poté, co jsem se odvěděl, že nic nepochopím, protože mám vyloupnuté oko a v mládí jsem určitě prasil na kole jen proto, abych nyní mohl prasiti na motocykletě či automobilu, nějak mne přestala tahle debata bavit, vzhledem k takto demonstrované úrovni diskutujících.

Ale úvaha z [82] mne přeci jenom vyprovokovala ... Vážený pane, vysvětlete mi, jak bude po městě jezdit libovolný řemeslník na kole? Chápu, nadační aktivista, co zavře pusu a má po práci uklizeno, může takovéhle pohádce o králi bicyklovi podlehnout. Ale existují zedníci, natěrači, topenáři, zámečníci, elektrikáři, instalatéři, telefoňáci, počítačáři a fůra dalších, kteří s sebou vozí i opravdové pracovní prostředky, narozdíl od základního výrobního prostředku aktivisty, tedy kravaty a nablblého úsměvu. A ti, samozřejmě, nejsou blázni, aby o kole, jako vážně míněném pracovním dopravním prostředku, byť jen uvažovali.

A pořád jsem se nedověděl jediný rozumně uchopitelný argument, podporující to, že když jednoprocentní menšina omezuje více, jak padesátiprocentní většinu, nejde o manipulaci a sociální inženýrství. Nemám nic proti budování cyklisticky přívětivého města, naopak, ale ne za cenu omezování ostatních. A také ne za cenu toho, že cyklisté si musí své požadavky "vydržkovat", jak bylo kýmsi výše konstatováno. Už ten fakt sám ukazuje na to, že se jedná nikoli o přirozenou, ale o umělou, nucenou a vylobbovanou regulaci a její ovlivňování.

Karel 30. 10. 2012, 18:55

[78, pylma]: Ke konsensu se samozřejmě dojít dá, základní podmínkou je ale odstranit zdroje napětí a naschválů. A při vší úctě - nadace typu Auto*Mat, Oživení a podobně právě na vytváření rozporů, napětí a naschválů svoji existenci prakticky založily. Ono, ryba smrdí od hlavy a když se člověk podívá na pražskou dopravu jako na celek, najde v něm většinu naschválů vedených právě proti IAD. Nelze se pak divit, že ta třetina naštvaných uživatelů pražské dopravy se obrátí právě proti těm, kdo tyto naschvály podporují, iniciují a vymýšlejí. Proč není taková nevraživost mezi řidiči IAD a chodci?

Jaké že to mám na mysli naschvály? Ubírání jízdních pruhů, umělé zužování ulic, jednosměrkové pasti, likvidace pojízdných tramvajových pásů (zeptejte se kohokoli od záchranky a uslyšíte slova...), betonové bloky, šikany ...

Měli jste někdy někdo ve sklepě vodu? Tím, že jí budete překážet, dosáhnete jediného - zůstane tam a bude škodit dál. Jedinou správnou cestou je, nechat ji v klidu odtéct a vyrobit jí tak lákavé obchozí cestičky, že se sklepu dobrovolně vyhne. S IAD je to stejné - auta tu byla, jsou a budou, nezávisle na sociálním inženýrství. Šikanováním a omezováním jen poroste agresivita a budou houstnout zácpy v ulicích.

Takže - budovat přívětivé město? Ano. Přívětivé vůči cyklistům? Ano. Přívětivé vůči IAD? Ano. Totéž MHD ... Jedinou cestou je naslouchat a vyhovět přirozenému vývoji, každá jiná filosofie, která tuhle pravdu ignorovala, po právu skončila, či skončí na smetišti dějin. A pro cyklismus (ne pro zdravou, normální cyklistiku!) tam jistě dost místa taky bude.

pylma 30. 10. 2012, 18:59

Karel (84): Tak na tohle se nedá nereagovat ;-).

Pochopitelně, topenář nepoveze topení na kole. Taky ho k tomu nikdo nenutí. Ta myšlenka je obráceně. 1,5 milionu stojících nebo jedoucích aut se do Prahy prostě nevejde. Takže je třeba dostat lidi, kteří nepotřebují sedět po jednom v autě (každé topení počítejte, řekněme, za 3 osoby ;-) ) do jiných dopravních prostředků. Pokud prodavačce stačí kabelka a denní nákup, vejde se jí na nosič. Pokud školák má pár učebnic, vejde se na nosič (nebo do autobusu, to je jedno). Pokud školák zvládne dojet na kole ze školy na kroužek a z kroužku domů, jeho maminka právě ušetřila jízdu autem z práce ke škole, na kroužek, na nákup, na kroužek a domů, takže právě ušetřila 3 jízdy. A možná, že když se nebude muset štvát pro dítě, tak to zvládne i v klidu na kole. Nebo v autobuse. A tihle všichni právě udělali na silnicích místo tomu topenářovi, který bude mít kratší kolonu a ano, nebude potřebovat tolik pruhů na silnicích.

Jenomže tohohle nedosáhneme tím, že budeme budovat cyklopruhy odnikud nikam a metrolinkizovat MHD. Je třeba tyto způsoby dopravy zpříjemnit, aby o ně lidé měli zájem. Opačnou cestou pak je znepříjemnit jim cestu autem, čímž nikoho nenavádím.

A nebo můžeme fungovat tak jak teď, křičet, že auto je přece nejpohodlnější, a když může jet autem topenář, tak proč ne sekretářka, ona taky chce dopravu ode dveří ke dveřím v pohodlí a teple, že jenom blázen by jezdil po Praze na kole, že cykloopatření jsou na nic, protože 5 dní v roce sněží, že mi cyklopruh zabral mé parkovací místo, že menšina nemá nárok. Můžeme nazývat snahu to změnit sociálním inženýrstvím. Můžeme zkoušet, kolik těch aut se sem vejde, než nás všechny vytlačí. Mě osobně přijde tohle jako ten správný sociální experiment (kéž bych se ho mohla neúčastnit).

pylma 30. 10. 2012, 19:13

Karel (85): Cože? To mi chcete říct, že ta úzká silnice, na které mě auto nemůže předjet, takže jsme vystreslí oba, já že je za mnou, on že ho zdržuju, byla zúžena kvůli cyklistovi? Tak to asi někdo vymyslel nějaký "pozměňovací návrh", ne? Takle to nemohlo být vymyšleno.

Tramvajové pásy, na které se nedá najet při předjíždění, to je totéž (ačkoli znám spoustu prasat, co to po nich střihnou při objíždění kolony a pak zaclání té tramvaji ve vedlejší koloně, takže pochybuju, že motivací byl cyklista, mě to spíš vadí).

Jednosměrkové pasti? Já měla za to, že jejich účelem je vyvést řidiče na hlavní tah, aby "obytné čtvrti" byly klidnější. Protože se opět najde spousta expertů, co si udělají hlavní tah vedle a proženou se v klidné vedlejší ulici 70tkou. Side efektem je na hlavní silnici vyveden i cyklista, který tam fakt nechce (nebo holt pokračuje protisměrem, že?). Opět, tohle snad není cykloopatření.

Možná to ubírání pruhů a nahrazováním cyklopruhy bylo dobře míněné cykloopatření. Ale dokud takový pruh končí 20 m před křižovatkou, tak jediným výsledkem je nadávání, co ten pruh stál (ať už financí nebo místa) a cyklisté ho stejně nepoužívají.

Což mě přivádí k také již známé otázce, jestli náhodou autoři těchto poloopatření nechtějí přesně onen výsledek. Automobilista vidí cyklopruh, co mu zabral místo a nadává cyklistům. Cyklista vidí cyklopruh, na jehož konci stejně neprojede křižovatkou a nadává automobilistům. A autor opatření si někde v klidu odklání (nebo jak se tomu říká v tomto volebním období). Co s tím uděláme? (A já přiznávám, že nemám tušení.)

Honza 30. 10. 2012, 19:32

to Plyma :

to zní přenádherně : Je potřeba dostat lidi kterí nepotřebují sedět po jednom v autě :-) do jiných prostředků.

Kdo jako bude rozhodovat o tom kdo co potřebuje? Strana? nebo neziskovej kolo-mat? A jak se ty lidi buou z těch aut dostávát? heverem, nebo jim pohrozímě vězením? Buď ten člověk potřebuje jet autem kvuli spolucestujicim, nebo nakladu. Zbytecne jezdej autem hlavne lidi ktery maj dostatek penez a zaroven se neradi mackaj ve smrduty MHD. Kolo je nespolehlivé a silně zatížené počasím, takže počítat s ním jako s alternativou je blbost. Leda by omezení ostatní dopravy bylo flexibilní a při nevhodných podmínkách by se kvuli cyklistům zklidněné silnice zkapacitnovali a opačně. Při vhodném počasí by se silnice zklidňovaly pro potřeby cyklistiky. Kdo by tohle byl ovšem schopný uregulovat to netuším, dle mého by to byl paskvil který by nefungoval ani tak ani tak.

Mimochodem, prodavačka je typický uživatel MHD protože to prostě není moc dobře placené místo. Začít musíte od manažerů, když zaměstnanec uvidí že majitel fabriky s příjmem v řádech milionů měsíčně jezdí do práce na kole tak to bude vypadat uplně jinak než když přišlape prodavačka protože nemá už ani na tu openkrad. No a s přesvědčování manažera že kolo je pohodlnější doprava než sedmičkovej bavorák za tři a půl mega Vám přeju hodně štěstí. Pracovně jsem v jednom takovém autě seděl a i ty kolony jsem si báječně užil čtením emailů a sledováním BBC. :-)

pylma 30. 10. 2012, 19:52

Vy jste to nedočetl, to je pak těžký. Ono je tam totiž napsáno, že je třeba investovat do zpříjemnění těch druhů dopravy. Tedy do toho, aby ta MHD nebyla smrdutá. Manažer v pohodě může jezdit na kole, pár takových znám, o kandidátovi na primátora už jsme se bavili. Neuváděla jsem manažera jako příklad, protože vzít na nosič notebook si na pražských silnicích netroufám ani já. Až se zbavíme kočičích hlav na doporučených cyklotrasách, tak ho tam připíšu.

Další možností je zavřít magistrálu ;-). Těch bavoráků není tolik, aby samy vytvořily kolonu, a ostatní to vzdaj sami.

Já jenom nechápu, jaký výsledek si představujete vy. Přidávat auta a donekonečna je posílat na čím dál tím větší vzdálenosti, protože čím dál tím větší plocha bude neobyvatelná? Udělat ze skoro nezbytnosti opravdu nezbytnost? Věříte, že to bude fungovat?

Honza 30. 10. 2012, 20:42

ale já jsem to dočetl, ovšem vy vycházíte ze zcela špatných předpokladů, přád je dokola omíláte jako flašinet a odmítáte zapojit hlavu k vymyšlení jiného způsobu jak dosáhnout svého cíle místo neustálého napadání ostatních účastníků provozu. Proto Vás cyklisty nemá nikdo rád :-)

Nemůžeta jako 1% zkoušet omezovat zbytek společnosti to se ten zbytek naštve a vymáčkne vás jako bolavý pupínek.

Auto je drahé, provoz stojí peníze a jelikož západní civilizace počítá úspěch v penězích tak je známkou prestiže, když si můžu dovolit jezdit autem ( u těch co jezdí zbytečně ). Takhle na to drtivá většina lidí kouká. Často sice na zbytečné ježdění nadávají ale to je jen takovej opar závisti. Znám řadu lidí s Vašimi názory, kteří začali po škole vydělávat ( celkem slušně ) a čáry máry z auta prdel nezvednou :-) a to měli plnou hubu zelenejch keců o udržitelnosti. Navíc je to pohodlné, odpočinu si, netrápí mě počasí. Dokonce ani v minus 20 nemusim drkotat zubama a mam příjemných 22 nad nulou.

Z cyklistiky musíte udělat módu a pak se sami lidi budou chtít přizpůsobit stádu a budou jezdit na kole klidně třikrát tolik než v Kodani. Proste jsou to ovce. Co jim ukážete to napodobují. Teda většinou to funguje skoro na všechno. V případě cyklistiky teda nevím, možná je to tak nepraktický že to využije max těch 1-5% lidí a tedy ani jako módní záležitost nemá smysl se tím zabývat, alespoň v Praze.

Ovšem jako daňový polatník na to odmítám dávat peníze to je proste moje volba. Proto protestuju. Silnice jsou, pravidla taky a kdyz se budou dodrzovat tak ani cyklisti nemaj žádnej problém. Z tohoto pohledu velice vítám články podporující mírové silniční soužtí aut a kol. Sdílení existující infrastruktury je zadarmo. Není třeba ukrojit celý jeden pruh pro cyklodopravu kvůli tomu aby byl půl roku prázdný a dalšího půl roku tam projelo 100/den když by kapacitně ten pruh zvládl přepravit 10000osob/den.

Vratislav Filler 30. 10. 2012, 21:54

Honza: Já vidím cyklodopravu jako součást dobře fungujícího města. Jestliže nedovede vytvořit dobré podmínky pro cyklisty, tak asi neumí udělat víc věcí. Potíž je ta, že na stávajících silnicích a za stávajících pravidel je cyklodoprava jen pro jedno otrlé procento. Jinak cyklopruhy zpravidla vznikají v místě, které by jinak nepřepravilo ani osobu, protože další pruh pro auta by se tam nevešel. Konečně, těch pár procent cyklodopravy je sakra dobrých ve chvíli, kdy jsme na hranici kapacity komunikací a veřejné dopravy, víc jich postavit nemůžeme (ledaže bychom si město rozkrájeli rychlostními komunikacemi) a každé procento intenzity provozu navíc znamená o 10% delší čekání v kolonách.

Karel 30. 10. 2012, 22:23

Ještě k omezování a neomezování: Tak mne tak napadlo se kouknout na stránku s údaji cyklosčítačů. Nyní pozor, milí skautíci - vrátíme se před náš oblíbený hotel Crowne Plaza v Praze 6. Kvůli cyklostezce tu zařvalo dobrých 15 parkovacích míst. A kolikpak nám sype cyklosčítač dnes, v běžný pracovní den, Podbabská směr Jugoslávských? 8 průjezdů. Takže aby 8 lidí někudy mohlo jen a jen projet, minimálně 15 lidí nemůže zaparkovat. A to beru nejpesimističtější variantu, 1 člověk / 1 auto. Při obvyklé obsazenosti cca 1,5 je to ještě smutnější číslo, počítat umíte sami.

stránka sčítačů

Jestli tohle není omezování, tak co pak omezováním je?

pylma 30. 10. 2012, 22:25

A mimochodem, Karle, když vodě ve sklepě vybudujete pohodlné cestičky, možná zjistíte, že to zkratkou přes váš sklep vezme i voda ze sousedova sklepa. V lepším případě, ta alespoň chce odtéct. V horším případě to bude voda ze sousedova zahradního jezírka a on ho bude marně dopouštět. Takže já bych nejdřív zjistila, kudy a proč chce voda jezdit přes váš sklep, jestli jí k tomu třeba jen nenutí síly které nemůže ovlivnit.

pylma 30. 10. 2012, 22:30

Honza (90): Co přesně je špatně na předpokladu, že se sem 1,5M aut nevejde, a pokud vejde, tak tím donutí k pokusu se sem vejít pár stovek tisíc dalších?

Občas mám pocit, že automobilisté si myslí, že pro ně fyzikální zákony neplatí. To si neberte osobně, jen jsem si při té příležitosti asociací, která ani mě není jasná, vzpomněla na automobilistu, který tvrdil, že pro rychlosti maximální 110, 130 a 160 km/h není potřeba různých silnic.

Karel 30. 10. 2012, 22:34

[87, Pylma] Pardon, poněkud jsme si nerozuměli. Pokud moje lamentace nad naschvály vůči IAD vyzněla tak, že si myslím, že za ni mohou cyklisté, pak jde o nedorozumění. Pokud vyzní tak, že za ně mohou cykloaktivisté, jsme pravdě blíž. Pokud vyzní tak, že za ni mohou úředníci pražského magistátu, jsme u jádra pudla. Ano, ti úředníci, kteří jsou, díky různým *Matům, Černochovým, postižené bábě Rejchrtové z Pankráce a blahodárnému Bruselskému vlivu na cokoli, udržováni v přesvědčení, že "auta jsou špatná, ááááno" (kdo nepoznal, viz seriál Southpark).

Kdyby na odboru dopravy magistrátu seděli lidé, kteří vnímají realitu života a ne fantasmagorie květinových dětí, které si spletly dobu o půl století, k žádným naschválům by nedocházelo.

Ale to je, jak Pylma napsala, mimo možnosti tohoto světa ...

Karel 30. 10. 2012, 22:37

[93, Pylma] ... Takže já bych nejdřív zjistila, kudy a proč chce voda jezdit přes váš sklep, jestli jí k tomu třeba jen nenutí síly které nemůže ovlivnit. ...

Jo, naprostý souhlas, hlavička a hřebíček. Ale tím se nikdo nezabývá. Pohodlnější je buzerovat.

Honza 30. 10. 2012, 22:51

špatný není předpoklad že se do prahy nevejde 1,5 M aut. Špatný předpoklad je že silou donutíte lidi dělat něco co nechtějí. Prostě je vás tak málo že doopravdy vážně Vás nikdo brát nebude. Nejdříve budete muset muset překecat kámoše aby jezdili na kole, tedy musí stoupnout počet cyklistů natolik aby to alespoň vzdáleně vypadalo že se někdo na kole seriozně dopravuje, zatím je to zcela v turisticko-rekreační rovině. Až to bude volebně zajímavé začne se něco dít, takhle to jsou úpravy aby se vlk nazral a koza zustala cela. Navic podle zdejsich reakci kdykoliv magistrat nekde neco namaluje tak to stoji za hovno. Coz teda neni zadny prekvapeni tenhle magistratni syndrom se vyskytuje ve vsem co ridi statni organizace :-)

Apokaliptické řečí o blížícím se kolapsu dopravy už poslouchám 15 let a furt to vypadá stejně. Auta se lidi nevzdaj ( v dohledné době ) a jestli si myslíte, že hyper super markety na okrajích prahy budou podporovat nakupování na kole v centru tak doporučuju chocholouška. Osobně jsem jednal kvůli pozemkům s Ikeou na zličíně a asi by vás překvapilo kde všude mají podobné řeťezce prstíky a jak mocné jsou to organizace. Zavřením centra města se odtamtud odstehuji firmy, tím padem tam nebudou potrebovat jezdit ani zamestnanci a bude to turisticky skanzen. O tom že by se do centra vratili běžní obyvatelé silně pochybuji, to si ty byty spíš nakoupí rusáci a machomedáni.
Sestra bydli v Bentkách ( italie ) tam neni mozne vjet autem z principu a taky je centrum mesta ziva mrtvola, pouze miliony turistu, zadny vlastni zivot to mesto nema. Turisti a zmrzlinari to ma byt budoucnost Prahy? Díky, pristi rok se stejne stehuju na venkov :-) a dojizdet budu zase autem jak jinak.

Honza 30. 10. 2012, 22:57

Nakonec i v te vaší Kodani se víc lidí dopravuje autem než na kole. Abych nebyl špatně pochopen, určite nejsem proti cyklistům, jen chci aby infrastruktura korespondovala s dopravou. V soucasné době to tak podle mě je, ale do budoucna cítim silný tlak na omezování mnou potřebné IAD na úkor cakloaktivistů za pomoci falšování statistik a odhadů počtu cyklistů.

Vratislav Filler 30. 10. 2012, 23:38

Karel - sčítače, člověče, kdybyste to aspoň přečetl správně. Podbabská, 23:30: směr ul. Roztocká : 43, směr ul. Jugoslávkých partyzánů : 37 Karlín: dc 116, zc. 124, Vršovická 68/62, Podolské nábřeží 194/159 (tudíž zc. taky kolem 200, protože ven se jezdí víc po tramvaji).

Takže jednak houby 6 cyklstů, jednak je v Praze sezónnost cyklodopravy větší než třeba v Kodani prostě proto, že je tu daleko větší hostilita a menší komfort za nepříznivého počasí.

Honza ("Nakonec i v te vaší Kodani se víc lidí dopravuje autem než na kole.") - A to je tvrzení na základě čeho? Oficiální kodaňská čísla z roku 2010 jsou tato:
- Podíl cyklodopravy v Kodani 35% ( pěší 7%, auto 26%, veřejná doprava 32%)
- Podíl cyklodopravy, pouze obyvatelé Kodaně 50% (pěší 13%, auto 13%, veřejná doprava 24%).
A s dopravním výkonem na mě nechoďte, to není veličina vyjadřující dopravní chování, leda tak zátěž komunikací.

Vratislav Filler 30. 10. 2012, 23:47

A dovolím si dodat, že tohle není o tom, aby se všichni vzdali auta. Tohle je o tom, aby města fungovala, jejich obyvatelé se v nich nedusili a nezdrhali do suburbanu, odkud se pak vracejí autem ničit to, co z jimi opuštěného města zbylo. Jakkoliv uznávám právo každého zvolit si bydlení a dopravní prostředek podle toho, jak mu to nejlépe vyhovuje, každý by také měl uznat, že aby se to celé nerozpadlo, je třeba vytvářet co nejlepší podmínky pro všechny dopravní prostředky, které automobilům kompenzují prostorový zábor a negativní dopady na charakter uličního prostoru, zástavbu jako takovou a fungování města jako celku.

Karel 30. 10. 2012, 23:57

[99] Ano, máte pravdu, odečítal jsem z grafu a měl ho za histogram ... je pravdou, že v denním úhrnu zde projelo 37 cyklistů, 8 kusů je nejvyšší hodinový součet. Omlouvám se za chybu. Takže úvahu opravíme:

Jeden průjezd cyklisty danou oblastí trvá, řekněme, minutu ... parkovací místa jsou zde zničena trvale. Takže pro 37 minut cyklodopravy bylo zničeno 21600 minut možného parkování.

Děkuji za upozornění, takhle je úvaha o omezování ještě názornější.

Honza 30. 10. 2012, 23:58

modal split není statistický údaj, je to účelově naohýbaný výpočet který pokřivuje realitu. Doprava znamená, že se určitý počet osob a nákladu potřebuje dostat z bodu A do bodu B. U osob se dají počítat osobokilometry u nákladu tunokilometry. To je měřítko dopravního výkonu. Nemůžu srovnávat jako stejný dopravní výkon pokud soused zašel do trafiky pro cigára s tím že já musím navštívit tři zákazníky , kteří jsou jako na potvoru každý na jiném konci města. Tímhle přístupem drtivě vyhrajou chodci protože si udělaj fajfku pokaždý když si někdo dojde z obýváku přes předsíň na záchod.
Regulaci dopravy nevidím v tom že budeme lidem znepříjemňovat cestování, ale v tom že analyzujeme proč potřebují tolik cestovat a pokusíme se omezit samotnou potřebu cestování, když už se do toho teda mermomocí chceme srát.

josuk 31. 10. 2012, 08:15

Chápu to tak, že Honza a Karel chtějí jezdit v Praze autem a nejradši bydlet na parkovišti. Inu, proč ne? :-D

Lei 31. 10. 2012, 09:35

Přiznám se, že nechápu, že vás baví tuhle "diskuzi" přikrmovat - vůbec reagovat na ty první provokace, natožpak ještě dokola a dokola vysvětlovat. Takových jsem viděl desítky, ale řekl bych, že nebyla snad jediná, kdy by to přineslo cokoli jedné či druhé straně, leda perverzní potěšení z flamingu. Když spor spočívá v úplně jiných ideových východiscích, není způsobu, jak se něčeho rozumného dobrat, ať jsou "tvrdá data" jakákoli.

Akorát na okraj si nemyslím, že má mít člověk principielně přiznanou svobodu volit jakoukoli dopravu a jakékoli bydliště, protože nežije sám na Marsu, ale svými volbami docela podtstaně zasahuje do života jiných lidí. Kdybychom byli opravdu důslední a dodržovali takové ty jednoduché poučky o tom, kde končí svoboda jednoho, žádné auto by ani nemohlo vyjet. Realita je ovšem pestřejší, ale to, že si automobilista osobuje právo mi foukat jedy do plic, je dáno jen tím, že je v davové převaze (a dalšími sociokulturními komplexními vlivy).

Karel 31. 10. 2012, 17:38

[104, Lei] .... Akorát na okraj si nemyslím, že má mít člověk principielně přiznanou svobodu volit jakoukoli dopravu a jakékoli bydliště ...

A pak, že George Orwell nemá následovníky. Dlouho jsem přemýšlel, jak té Pylmě vysvětlit, co považuji za cyklofašismus. Děkuji za pomoc.

Vratislav Filler 31. 10. 2012, 19:28

Honza: Než se tu začne spekulovat o tom, co je to modal split, nebylo by od věci zjistit, jak se měří a které cesty se do něj počítají.

Karel: Ten poměr času jen ukazuje, jak nepoměrně víc prostoročasu zabírají parkující auta ;-)

Lei, Karel: Člověk má samozřejmě svobodu vybrat si bydliště i způsob dopravy podle libosti. Jiní lidé ale zase mají právo na to zajistit, aby je způsob, jakým se ti, kdo se rozhodli pro nejagresivnější dopravní prostředek, neohrožovali na zdraví. Aby město fungovalo, nemůžou do něj všichni, kdo chtějí, jezdit autem, prostě proto, že ho tím přemění v něco, co už nebude město. Když se někdo přestěhuje do suburbanu, nezískává tím automaticky právo jezdit autem do místa, ze kterého se odstěhoval, protože tím přispívá ke zhoršení životních podmínek těch, kdo tam bydlí i nadále. Když budou autem jezdit všichni, kdo chtějí, tak se nakonec nikdo nikam nedostane. Tudíž je naprosto v pořádku, když si města plánují vývoj dopravního chování na svém území. Dělají to města jako je Vídeň, Kodaň nebo New York, což jsou samé totalitní státy, že? ;-)

Vratislav Filler 31. 10. 2012, 19:45

Honza: Na to, jak se změnila ucpanost Prahy se stačí podívat do dopravní ročenky (http://www.tsk-praha.cz/static/webbooks/Rocenka2010CZ/index.html, strana 14 ). To moc nevypadá, jako by se situace nezměnila... ;-)

Honza 31. 10. 2012, 19:48

uznávám, že ideový rozpor je na mě asi příliš veliký a pokračování v diskuzi by bylo dokolečka dokola jako u blbejch na dvorečku. Vyhrožování dopravním kolapsem a bydlením na parkovišti poslouchám už 20 let a nepřipadá mi že by se to nějak zhoršovalo, Naopak jako desetiletej si pamatuju dlouhé kilometry kolon před prahou při nedělním návratu z chaty, smrdící trabanty a zimní smogy kdy se nedalo dýchat. Pořádnej smog už nebyl ani nepamatuju a díky diferenci v pracovních dobách a flexbilitě lidí je ta doprava mnohel líp rozprostřená v čase, takže nekolabuje pravidelně v šest ráno cestou do kolbenky a odpoledne ve tři cestou domů. Motoristů je hodně, peníze z IAD si stát jen tak utéct nenechá, takže se budoucnosti nebojím. Mnoho vody jeste utece nez se vubec zacne menit zajetej system a jeste dyl bude trvat nez to pocitime opravdovym omezenim IAD.
Alespoň jsem si vypůjčil ve zdejších diskuzích pár příspěvků o úmyslném kroužení kolem cyklosčítačů a přesném ščotu cyklojízdy, kdy se nám auto-mat pokoušel namluvit, že se účastnilo třikrát tolik lidí než byla skutečnost. Poslal jsem to panu Noskovi, aby ti naši volení zástupci měli přesnější inormace o tom kdo co chce a jak mají tu naší pražskou dopravu plánovat.

Václav Řehák 31. 10. 2012, 20:00

díky diferenci v pracovních dobách a flexbilitě lidí je ta doprava mnohel líp rozprostřená v čase, takže nekolabuje pravidelně v šest ráno cestou do kolbenky

Dneska jsem vyjímečně musel jet autem od Ďáblic do Vršovic. Kolem deváté hodiny Kbelská od sjezdu z dálnice po Poděbradskou v podstatě stála (stupeň 4-5). Cesta vyšla na 50 minut a v Zelené vlně k tomu řekli jen "v Praze kolony na obvyklých místech". O 2 hodiny dřív témeř stejná trasa MHD zabrala na 30 minut. To jen k té nekolabující dopravě.

Tvrdit, že za posledních 20 let nedošlo ke zhoršení, tomu říkám opravdová zaslepenost.

Honza 31. 10. 2012, 20:16

Měl jste to zkusit obráceně, v sedm ráno autem a v devět MHD, mohl jste být o hodinu bohatší :-), pokud jen vyjímečně jezdíte autem tak se k autodopravě nevyjadřujte :-)
Hlavně Vás autem nikdo nenutí jezdit, máte přeci ty bycikly.

Honza 31. 10. 2012, 21:02

takže hned na straně 6 zjistíme že od roku 2005 IAD roste jen velmi mírně, téměř by se to v kontextu předchozích let dalo nazvat stagnace ( oproti letům 1990-2005 ) a díky dokončení některých klíčových staveb ( okruh D1_D5, pokračování hradecké dálnice až ke Kbelské , atd. ) se situace mírně zlepšila, například Jižní spojka před Barandovským mostem stojí celkem vyjímečně přičemž dříve to bylo pravidelně parkoviště již od Krče, někdy už od brněnskské.

Honza 31. 10. 2012, 21:21

mimochodem když už koukám na ty čísla a vidím, že praha před revolucí byla prakticky bez aut, bylo by možné říct jaký byl tenkrát modal split. Když cyklistů nepřekážela ta ošklivá auta a všude bylo tak bezpečno??

Jose 31. 10. 2012, 21:30

109: Když dojdou argumenty, tak mají cyklisti radši mlčet? Někdo (už se v tom fakt neorientuju) tady použil termín cyklofašisti, ale teď to vypadá na totalitní praktiky na vaší straně.

Ohledně smogové situace si stačí vzpomenout na loňskou zimu. Kdyby sem někdo hodil odkaz na historii znečištění ovzduší Prahy, budu moc rád, hodí se to pro další diskuse. Za znečištěným vzduchem stojí hlavně IAD - tuším, že Pražské matky si na to nechaly dělat nějakou analýzu. Nedávná zpráva Státního zdravotního ústavu mluví jasně: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2362666 Takže plechovky smrdí, zabírají místo a dělají kravál. Otázka je proč se jim dává tolik prostoru a jestli by nebylo lepší ten prostor využít jinak, aby se v něm cítily lépe jiné skupiny obyvatel Prahy, než zrovna automobilisti. Podle mě auta do města nepatří (až na vyjímky) a je v zájmu jeho obyvatel IAD omezit. Na jakou míru - to je otázka. Ale tady se zatím rozkrádají miliardy v Blance, další tunely se směle připravují (Radlická a Libeňská radiála) a metro D se konzervuje z důvodu nedostatku peněz! Supermarkety a dojíždění do nich je další věc, která souvisí s plánováním města, ale to - jak už tady napsal někdo výše - šlo dávno do kytek díky úplatkům developerů. Ale proto (nejen) my cyklisti řveme a poukazujeme na to, co je špatně.

Vratislav Filler 31. 10. 2012, 21:47

Honza: Kde není infrastruktura, není patřičný druh dopravy. Je to docela vidět na tom, že lidí na kolech začalo v Praze pořádně přibývat až, když se začalo pro cyklisty něco aspoň trochu dělat.

Od roku 2005 nepřibývaly dopravní stavby, které by nárůst IAD technicky umožnily. Potom, co se otevřel SOKP na jihu, zmizelo z Jižní Spojky cca 15 000 těžkých vozidel, což vytvořilo prostor pro dalších cca 40 000 osobních vozidel - částečně přesun tras, částečně přesun cílů, částečně dopravní indukce. V roce 2011 IAD poprvé po dlouhé době poklesla, ovšem spíš z ekonomických důvodů než kvůli regulaci. I to je ale nadějné, znamená to, že IAD může sama od sebe stagnovat a není tudíž třeba budovat další stavby nabízející vyšší kapacitu. Proti zrychlování IAD toho zase až tolik nemám - to "jenom" snižuje konkurenceschopnost veřejné dopravy a přímo zvyšuje hluk a emise, v kontextu je to ale spíš drobnost. Problém všech Blanek a spol. je, že vytvářejí novou kapacitu a tím dávají prostor k dopravní indukciu a vytvářejí prostor pre zvětšení celkového objemu IAD.

Honza 31. 10. 2012, 21:47

to Jose:

myslel jsem to tak že když někdo argumentuje proti IAD na základě toho že si v nejhorší možný čas vybere nejdebilnější možnou trasu a tím pádem k přecpanosti prahy sám přispěje a ještě si stěžuje že je to pomalý, tak by neměl komentovat pohyb autem po měste. Za posledních 5 let se mi dvakrát stalo že bych v cíli své cesty byl autem pomaleji než MHD ( a že jsem toho pomocí MHD najezdil po praze spoustu, takže přehled mám), chce to trochu optimalizovat časový plán a trasy vybírat hlavou a ne navigací.

Václav Řehák 31. 10. 2012, 22:17

Poslední příspěvek k tématu, protože diskuse s Vámi je zcela zbytečná: Nejdřív napíšete, že doprava je líp rozprostřená v čase a když uvedu konkrétní trasu (jejíž start, cíl a čas jsem nemohl ovlivnit), najednou je to nejbilnější čas a trasa (stejně jako ve stejnou dobu příjezd od Benešova a dalších mnoho směrů, které v rádiu hlásili jako ucpané). Skvělá argumentační ekvilibristika, ale tady tím asi nikoho nedojmete.

Honza 31. 10. 2012, 22:25

114: uliční infrastruktura byla takřka totožná, sám si pamatuju jak jsme s kámošema lítali na kolech všude možně, ale do práce nejezdil nikdo. Proč? Aut bylo skutečně minimum a sloužily hlavně o víkendech k chataření. Jasně pamatuju jak jsme přes týden dávali naší hundrtku pod plachtu. Přes týden zely ulice téměř prázdnotou, zvlášť u nás v Břevnově a potom v Řepých. Holt byla prostě asi jiná doba no. Nebo ta IAD zas tak uplne nesouvisí s tím že lidi jsou líný a na kole by do práce nejezdily ani kdyby tu nebyla jediná plechovka. Věřim že cyklo poroste, spíš jsem si tím uplně jistej, ale masivní změnu ve stylu Kodaně prostě nečekejte jinak budete sklamaný.
Dopravní indukci nepopírám je to logické, pokud díky novému spojení ušetřím čas využitím auta tak se může stát, že auto využiju. Reálně na to ale uplně nevěřím, protože ti kdo autem chtějí jezdit s ním už dnes jezdí. Problém vidím spíše v tom že když někdo dojebe MHD do toho stavu že je nepoužitelná pro někoho kdo dřív MHD jezdil, může ho to přivést k ježdění autem.
Krásný příklad je manželka, do nedávna výhradní uživatel MHD a zapálený turistický cyklista. Narodila se nám dcera a zjistila že MHD je pro ni s kočárkem tak komplikovaný, že jsme koupili druhý auto a najednou je to uplně bez problémů, k doktorovi, na nákup do hyper super, za kamarádkou do Pardubic, proste pohodicka. Nejdřív vedla takový ty řeči o konzumu a zbytečnosti druhýho auta no zvykla si tak rychle, že jsem tomu sám nevěřil. Ta svoboda pohybu kdy si může zajet kam chce kdy chce a nemusi se děsit že ji zas nekdo bude vyhazovat z autobusu protoze malá zacala brecet to je k nezaplacení. A to to jeji auto basti po městě 10l / 100km benzinu takze to neni levnej provoz, ale zas pořizovačka byla za babku takže se to vyrovná holt Volvo je Volvo.
Jen pro ilustraci hodim fotku svyho kola ( http://www.vtt-occasion.fr/vente-vtt/occasion/upload/photo-1293462970.jpg teda bohužel jen ilustrační, zjistil jsem že jsem málo uchylnej na to abych si extra fotil vlastní kolo ) abyste si nemysleli že na kolo ze zasadny nelezu tak to zas ne, na kole v prirode jezdim velice rád, jen na tu městskou dopravu a život mám jinej nazor. Město vidím jako efektivní ekonomický organismus, takové centrum obchodu. Přesně tak jak to ode dávna bylo, pokud chce někdo žít radostně a kytičkově tak může stát za pluhem na farmě, ale to by zas bylo moc daleko k tomu neziskovému státnímu cecíku.

Honza 31. 10. 2012, 22:38

116: omlouvám se za příliš hrubé pojmenování volby trasy. Chtěl jem důrazně demonstrovat, že trasa rozhodně nebyla optimální, což přisuzuji Vašemu vyjímečnému pohybu automobilem po Praze. Sám vím, že každodenní zkušenosti mi umožňují projet výrazně efektivněji než svátečním uživatelům automobilu. Lépe rozložená v čase rozhodně neznamená "ideálně rozložená v čase" už to skoro vypadá, že si sedíte na vedení. Faktem také je, že některé dny ( zcela nahodile ) se to proste zaseká všude a pak prujezd prahou trvá výrazně déle než obvykle i při znalosti zkratek a prodlužek. Například čtvrteční odpoledne se zavřenou magistrálou je takový tipycký kolaps, kdy nepomůže ani svěcená.
Nakonec můžete být rád, že jste tím autem vůbec mohl jet, protože záležet čiste na kolo-matu tak možná vůbec žádné auto nemáte, protože jeho vlastnictví by bylo zakázané :-) . Navíc nikdo netvrdí, že situace je ideální, sám dobře víte proč jste tím autem musel jet a já zas dobře vím proč vám ta cesta netrvala místo 50 minut dvě hodiny. Je to proto že naštestí šlapači nemají natolik velký vliv aby se doprava v Praze plánovala podle nich. Problém s dopravou nevyřešíte prostě tím že jí natlačíte do menšího prostoru. Prvně je třeba vyřešit proč je potřeba tolik cestovat a až klesne poptávka může se omezovat prostor ne opačně.

Václav Řehák 31. 10. 2012, 22:58

Tak ještě jedna poslední reakce: Možná, že bych cestou např. přes Ohradu ušetřil 5 minut, ale nemyslím si to. Trasu D8-Vršovice jezdím i několikrát měsíčně (byť nejčastěji jako spolujezdec), protože varianta vézt sebe a notebook např. do Ústí n.L. vlakem je u mých (na auto navyklých) kolegů naprosto nepředstavitelná. Podle toho, kdo řídí a jakou má náladu jezdíme různé varianty, ale bez kolony to nebývá skoro nikdy (byť to dnešní ráno bylo výrazně horší než obvykle).

Kdyby se realizovaly představy Auto*matu, tak bych v té koloně nestál, protože značná část té řidičů by tam vůbec nebyla, protože pro satelitníky by bylo pohodlnější nechat auto na P+R u metra nebo třeba u vlaku (v Čakovicích, Neratovicích apod.), nebo by se jim nechtělo platit parkovné v širším centru, nebo by použili kombinaci kolo+MHD, nebo...

"je třeba vyřešit proč je potřeba tolik cestovat" - s touto částí věty naprosto souhlasím, jen si nemyslím, že poptávka klesne samovolně a už vůbec ne tím, že budeme navyšovat kapacitu pro IAD a finance na to získávat potlačováním dalších způsobů dopravy.

pylma 31. 10. 2012, 23:04

Honza (102): Jojo, už Winston Churchill říkal, že věří jen té statistice, kterou si sám zfalšuje ;-).

Pokusím se vysvětlit, proč mi osobokilometry přijdou jako zhůvěřilá metrika. Představme si modelovou situaci. Prodavačka A (Anna) pracuje v hypermarketu na kraji města. Do práce to má 20 km a jezdí autem. Prodavačka B (Božena) pracuje v supermarketu na sídlišti. Do práce to má 2 km a jezdí na kole. Anča jezdí do práce kolem Božčina domu, takže jí zasmradí zahrádku, ohodí prachem omítku a probudí manžela, co zrovna usnul po noční. Ale nejsme ekofašisti, takže se vrátíme ke statistice. Anča denně urazí 40 osobokilometrů a do statistiky jí započítáme 40 bodů, Božka dostane 4. Podle vaší statistiky je Ančina doprava pro město 10 krát důležitější a do jejího zvelebování by tedy mělo investovat 10x více. To je přece blbost, jedna prodavačka, jedna cesta, jeden bod.

Navíc, pokud budeme zvýhodňovat Anču, začne kolem Božčina domu jezdit takových víc a tím donutíme Božku, aby po práci místo sezení na zahrádce sedla do auta (když už jí tam vede ta pěkná silnice) a odjela do lesa. Takže financování podle osobokilometrů má navíc ještě silnou pozitivní zpětnou vazbu a jak nás naučili ve fyzice, pozitivní zpětná vazba znamená průšvih.

Rozumný argument je, že nukleární fyzik asi nebude pracovat v supermarketu na sídlišti, ale potřebuje se dostat do Akademie Věd. To má ale dvě "ale": 1) Těžko budou sčítače od projíždějících požadovat doklad o vzdělání, daňové přiznání, nebo posuzovat míru specializace jejich zaměstnání. 2) Dostaneme se do sporů, jestli je pro město důležitější marketingový ředitel nebo chirurg. Takže bych to nechala, jak to je, je to takové demokratické: jedna osoba, jedna cesta, jeden hlas. Prosím, povšimněte si, že neomezuju IAD. Jen jí nadále nezvýhodňuju neúměrnými finančními prostředky.

Nedostatek takové statistiky pochopitelně znamená rozumný náklad (řekněme nad 10 kg). Ten by bylo dobré zohlednit. Ale i tady odmítám metriku tunokilometrů. Ančina postel z Ikey prostě není důležitější, než Božčina postel od souseda truhláře, kterou jí přiveze na rudlíku, protože nemá cenu se s ní skládat do auta. Obě mají jednu čárku. Kdybych chtěla zvýhodňovat místní podnikatele, dám Božčině posteli dvě čárky. Ale to bych považovala za sociální inženýrství, takže zůstaneme u jedné. Pozorný čtenář si všimne, že se ve statistice musí projevit (kdo ví kolika čárkami) avie, co přiveze sousedovi truhlářovi dřevo. Naopak se tam neprojeví kamion, co přiveze do Ikey zásoby, protože nemá co dělat ve městě, má jet po okruhu, který (pokud vím) financuje ministerstvo dopravy.

To je důvod, proč mému selskému rozumu je bližší modal split, než osobokilometry. A teď do mě. Kde udělal můj selský rozum chybu?

A ještě jedna věc: [citace] ...když už se do toho teda mermomocí chceme srát. [/citace] Vzhledem k tomu, že magistrály, radiály, hlavní silnice a nakonec ani ty cyklostezky nevznikají tam, kde si je auta/kola vyjezdí, ale tam, kde je někdo vyprojektuje, tak otázka není, jestli se do toho srát, ale jak a kdo.

Václav Řehák 31. 10. 2012, 23:20

pylma: Vloudila se ti tam chyba - neříkal to Churchill, ale šířil to o něm Goebbels.

Honza 31. 10. 2012, 23:23

modal split není uplně špatné číslo, já jen řekl že je účelově přiohnuté pro potřeby cyklistů. Hlavní problém v úvaze modal splitu je, že počítá cestu a ne její délku. To že Božena má štěstí a podařilo se jí najít práci 2km od baráku neřeší problém Anči která prostě potřebuje deně urazit 40km kvuli práci aby ji mohl stat na konci mesice pulku vejplaty shrábnout do kapsy. Nebo by snad měli dostat obě stejně peněz na svojí dopravu když jedna musí dojíždět 10x dále? Osobo kilometry jako samostatná veličina zcela jistě také není ideální měřítko, ale mnohem lépe odráží výkon dopravy kteří občané potřebují vykonat.

josuk 1. 11. 2012, 09:03

poznámečka: dělit lidi podle užitečnosti jejich práce se nemá. Protože například: zaměstnání „skoro nezaměstnatelného“ a tudíž jeho socializace může být pro společnost mnohem větší přínos( když nic neprovede), než kupř. vysokoškolák, který krade. V prestižním zaměstnání. Ve velkém. ;-)
Dopravu obecně chápu spíš jako důsledek spousty věcí a vlivů (bydlení a vzdálenosti od vzdělávacích a pracovních příležitostí atd. atd.). Byty na „zelené louce“, kde není jinak nic jsou špatný příklad. Určitě budou vždycky lidé, co budou jezdit denně třeba 50 - 100 km denně do práce, ale neměla by k tomu být nucená většina. To je špatně. Ty lidi za to vlastně nemůžou a regulace dopravy jim přinese jenom další stres. (i v diskuzích se ten stres a strach motoristů evidentně velmi projevuje.. ;-)) Doprava je důležitá, aby všechno fungovalo, ale nemyslím, že je možný a správný regulovat jenom dopravu jako takovou. Dnes je, bohužel, doprava asi nejlevnější v historii (auta nejsou na pořadník a nejlevnější nestojí 40-50 průměrných platů). Obchodníci mají nejbližší sklady na Slovensku, v Polsku. K záručním opravám se věci posílají do Polska i dál, cesta přitom trvá jediný den a ekonomicky se vyplatí…!! Jak je to možné?? V tom to přece musí být. Anča by určitě ráda taky pracovala blízko domova, nejsem jistý, jestli je to takhle její volba a jestli proto má být „horší“ než Božena. Jinými slovy, kdyby tam silnice 40 km nebyla, kdyby Anča neměla auto, byla by bez práce. Kdyby si nekoupila 3x levnější postel v Ikea než Božena u truhláře.. byla by asi bez postele.. truhlář bez konkurence(!)… jsou to těžký, vážně těžký otázky..
Nezávidím nikomu, kdo musí jezdit autem. Pravda, často jedinci nemusí, ačkoli to tvrdí. ;-)

Lei 1. 11. 2012, 09:58

Tak když vás to teda opravdu baví... I přesto, že mluvíme jinými jazyky, jen slova na povrchu zůstávají zdánlivě stejná. Teda např. "silnice" nebo "semafor", tam si ještě rozumíme, ale jak se dostaneme od technikálií, je to v háji.

Vezměme si jen pojem "sociální inženýrství": má to být nadávka pro věci, které jsou v celém světě úplně normální a považují často za znak civilizovanosti. Asi by se uživatelé tohoto slova podivili, kdybych řekl, že pro mě má pozitivní konotace (to by bylo zas floskulí o Orwellovi a cyklofašistech). Přitom posměšné poukazování na jakoukouli snahu o systémovou změnu coby "sociální inženýrství" je základním kamenem tvrdého konzervativismu. Tentýž "argument" padal v 18.-19. století ze strany privilegovaných kruhů proti demokratizaci společnosti, proti volebnímu právu, později proti všeobecnému volebnímu právu. Vždyť to, že nám poddaní zadarmo robotují na polích a nemůžou se stěhovat ani ženit, jak chtějí, je věc odvěká a přirozená, a ti zpropadení pokrokáři by chtěli provádět "sociální inženýrství".

Nebýt "sociálního inženýrství" posledních 200 let, většina těhle konzervativních typů by tloukla hlavou před svojí vrchností a třásla se před důtkami komorníka.

Vratislav Filler 1. 11. 2012, 10:16

Honza: doprava je sice důsledek řady vlivů, ale tyto vlivy lze docela výrazně ovlivňovat řadou věcí, zejména rozumným územním a dopravním plánováním. Tudíž se dá třeba během nějakých deseti až dvacetil let cílené snahy docílit toho, že podíly v cestách do 10 km, nad 10 a nad 20 km v nějaké aglomeraci nebudou (vymejšlím si teď) 30% 40% 20%, ale třeba 60% 35% 5% - a hned se nám část dopravy (a problémů s ní spojenou) prostě vytratí. A tomu se říká sociální inženýrství v tom smyslu, který to v ČR nemá ;-)

jonáš 1. 11. 2012, 13:27

No mladej už toho na sebe vykecal dost, a nezdá se, že by byl tak chudej, abyste ho tady museli krmit zadarmo ;-)

Jirka 1. 11. 2012, 15:45

Honza:
Ještě krátce argumentace vlastní zkušeností k onomu dopravnímu plánování (sociálnímu inženýrství). Chápu, že Vás v Praze nic na kolo nedostane a považujete to za zbytečnost. Z vlastní zkušenosti se mi ale zdá, že lepší infrastruktura by skutečně nové uživatele kol přivedla.

Dlouhá léta jsem chtěl po Praze jezdit na kole, ale vadilo mi, že nejsou cyklisticky vyřešené křižovatky a musel bych jezdit často v provozu v přímém kontaktu s auty.
Na kolo mě někdy před rokem dostal primátor Svoboda, když říkal cosi o tom, že levná řešení již byla postavena a dokud nepřijdou cyklisté, tak se nic dalšího stavět nebude. Do té doby mi bylo proti mysli zbytečně zpomalovat auta svou přítomností, nechat se denně ohrožovat nebezpečným předjížděním, apod., ale když mě k tomu vyzval primátor, tak jsem se obrnil trpělivostí a vyjel.

Zrovna někdy před týdnem jsem se pak bavil se svou matkou, která mi mimoděk říkala, že by i občas jezdila někam po Praze na kole, kdyby ty pruhy pro cyklisty pokračovaly i skrze křižovatky a nekončily uprostřed mostu. A to rozhodně není žádný sportovní typ - již je pomalu v penzi a celých posledních 20 let dojíždí do práce každý den v pohodlí svého auta. Sice jsou to pouze dva lidé - jeden sebevrah, co zcela náhodou začal jezdit, i když podmínky mu jsou stále nepříjemné, a jedna paní, co asi v současné Praze nikdy nevyjede. Nicméně se z této zkušenosti domnívám, že takových lidí by mohlo být víc, které by lepší infrastruktura přitáhla. Proto více sympatizuji s argumentací pana Fillera, že nová infrastruktura přinese cyklisty, než s tou Vaší, že infrastruktura má vzniknout teprve, až když přijdou cyklisté (i když Vám dává v současnosti za pravdu primátor). To tu podle mě ale nikdy nic kromě aut nebude.

A rozhodně nechci nutit Vás, Karla, ani svou matku, aby na to kolo sedli. Vy a Karel asi dál budete jezdit v autě, ale třeba moje matka, nebo někdo další použije tu cyklostezku.

A plně si uvědomuji, jak je argumentace vlastní zkušeností metodologicky problematická a neprůkazná (krom zaznamenání konkrétních dvou postojů). Pouze mi to přijde jako přínosné informační rozšíření diskuze - zaznamenat i postoj dalších lidí, co kolo nepoužívají. Zatím je tu postoj pouze Váš a Karla a pak lidí, co kolo již používají.

Honza 1. 11. 2012, 20:27

popřečtení posledních pár příspěvků musím konstatovat, že tento web má jako podpora cyklistiky smysl. Otevřel u mě mojí vlastní vnitřní soukromou diskuzi o využití auta. Zatím to nevypadá na zásadní zlom, ale povedlo se vám alespoň přinutit mě nekoukat tak zarytě svým pohledem. Musím uznat, že pokud se ty silnice zůží a udělají se cyklopruhy, díky kterým IAD klesne natolik, že i těmi sklidněnými ulicemi projedu tak jako dnes - Proč ne, proti tomu nemám nejmenších výhrad.
Sociální inženýrství chápu jako snahu úzké skupiny přesvědčené o správnosti vlastního životního stylu tento silou natlačit všem ostatním a ještě navíc s pocitem jak budou rádi i když o to nikdo nestojí. Pokrokáři prosazující konec roboty a volební právo zastupovali drtivou většinu společnosti proti vrchnosti.
Nejlepší by bylo udělat široké referendum obyvatel Prahy o tom kam chtějí směřovat pražskou dopravu. Ovšem referendum musí být transparentní a ne mlžné s otázkami typu " Chcete žít radostněji v čistším prostředí? " Je jasné, že na takovou otázku odpoví NE jen uplnej idiot nebo Ropák. Musí být jasně napsáno chcete omezit IAD a tím dosáhnout čistšího prostředí? apod.
Proti cyklistice jako takové prostě nic nemám, mě vadí to že cyklisté jsou v naprosté menšině a chtějí prosazovat omezování většiny, i když není zcela jasné, že se výrazně větší množství cyklistů přidá Možná že nakonec by ta většina změny uvítala, ale nyní nemá nikdo jasné informace, že většina lidí tato omezení chce.
Hlavně by to chtělo vyházet ty pitomce z radnice kteri tu cyklistiku podporují už teď, protože snad ani na jediné cykloopatření jsem zde nenašel chválu a například cyklo-pěšo stezka podel evropské skrz autobusovou stanici a přes přechody pro chodce bez přejezdů pro cyklisty, to je demence a plýtvání penězi, které šlo využít mnohem lépe.

Vratislav Filler 1. 11. 2012, 21:58

Honza: Tak tenhle závěr mě těší :-)

S dopravou je to složité. Počítám, že by každý chtěl bydlet v čistém prostředí s tím, aby místa, která potřebuje pravidelně navštěvovat, měl pokud možno do deseti minut, a bude mu jedno jak, třeba helikoptérou, pokud si to může dovolit. Toho se ale ve městě nedá docílit, a souhlasím i s názorem, že ve městě to bez hluku a špíny nejde. Je k tomu ale potřeba dodat, že se musíme snažit hledat postupy, jak tyhle věci co nejvíc omezovat. Když bude prostředí ve městě přiměřeně obyvatelné, bude odtamtud míň lidí utíkat hledat klid jinde -- a prostor města nebudou tolik zatěžovat dlouhé cesty do suburbanu. To je taky pozitivní vazba, která může dostat dost lidí zpátky do města a tím jej učinit obyvatelnějším. Jinak studie z USA ukazují, že "downtown" bude vždycky "špinavější", i při vysokých podílech VHD, pěší a cyklo, ale současně tím dává větší svobodu rozhodování o způsobu pohybu než suburban, kde je člověk odsouzen ke "svobodě" nuceného používání auta (nebo dvou, nebo tolika, kolik členů rodiny smí řídit -- a nákladů s tím spojenými). Auto je super věc, která toho hodně umí, nikdy ale nebude pohodlně použitelné pro všechny (technicky spousta lidí nemůže být řidiči, sem tam na auto i někdo nemá nebo ho nechce z ideologických důvodů). Pak nastupuje veřejná doprava, která ale vyžaduje jistou hustotu osídlení -- a při kratších vzdálenostech, které taková vyšší hustota osídlení generuje, se začíná vyplácet i kolo, které spojuje maximální svobodu (regulace týkající se kol jsou ve srovnání s auty směšné) a totální dostupnost - pokud jsou pro to alespoň trochu podmínky. Cyklistou se technicky i nákladnově může stát víc lidí než řidičem.

K tomu, proč jsou cyklostezky a cyklopruhy v Praze tak ubohé, chystám na pondělí velmi rozsáhlou analýzu. Ti, kdo se o něco na magistrátě snaží, za to z větší části nemohou, oni moc dobře vědí, jak to má fungovat, ale jsou omezeni takovými faktory, že nebýt osobního nasazení některých z nich, není tady dneska nic kromě cyklostezky ve Stromovce.

pylma 1. 11. 2012, 23:41

Honza (122): No, vida, jak zajímavého filosofického sporu jsme se dobrali. A já si myslela, že v takto ad absurdum zjednodušeném případě se nemůžeme neshodnout. Dvě ženy, dvě stejné půlky platu odevzdané státu, dva druhy dopravy, oba dva stejně financované městem. Na jedné straně zanedbáváme spotřební daň z benzínu (no, náklady na benzín obecně), na straně druhé cenu nového nátěru fasády a cenu klidného spánku Božčina manžela.

Jenže co je v mém světě Ančinou SVOBODNOU volbou zaměstnání a bydlení, do které jí nesmí nikdo mluvit, jinak bude nazván cyklofašistou, je ve vašem světě smůla, že nenašla práci poblíž domu. Co je v mém světě oprávněný Božčin požadavek nedotovat Ančinu zálibu v cestování, je ve vašem světě dožadování se desetkrát menší menšiny něčeho, na co nemá nárok. A jestli se Božka rozhodne svůj nesouhlas vyjádřit cyklojízdou, tak bude záměrně blokovat rozvoj IAD.

No nic, oba víme, že Anča s Božkou nežijí ve městě o dvou osobách, jejich cesty ovlivňuje spousta dalších faktorů a jejich financování spousta dalších lidí. Bohužel hlavně lidí, kteří peníze na cyklostezku investují do úseků mezi křižovatkami a to, co se mělo investovat do křižovatek, odkloní.

Třeba nám někdy někdo vymyslí lepší metriku. Do té doby budou cykloaktivisté argumentovat modal splitem, protože se jim nelíbí, že v osobokilometrech cyklistu snadno porazí automobilista, který to do práce vezme po okruhu a najede tak mezi bodem A a B dvakrát tolik, co jeho soused a kolega cyklista. A automobilisté budou argumentovat osobokilometry, protože oni přece nemůžou za to, že musí jezdit tak daleko a na kole to ani náhodou nejde ujet (a někteří z nich budou mít i pravdu), proto potřebují spoustu místa, které jim ti křičící cyklisté chtějí svévolně zabrat.

pylma 2. 11. 2012, 00:00

Honza (128): Na odborné rozbory stavu cyklostezek a jejich důvody určitě nemám tak dobrou kvalifikaci jako pan Filler, ale neodolám nepřidat vlastní zkušenost.

Já prostě miluju cyklostezku (smíšenou stezku pro chodce cyklisty) podél Botiče mezi ulicemi Nuselská a Vršovická. Ta jízda kolem vody a stromů je prostě úžasný zážitek. Vybudování půlky téhle cyklostezky spočívalo ve vysunutí laviček mimo profil cesty (dříve chodníku) a namalování pár pruhů. Druhá půlka má nový povrch. Řada lidí mi tu radila, ať radši jedu ulicí K podjezdu, že to budu mít rychlejší. Ale to bych přišla o tu projížďku u vody. A rozhodně tam nejezdím sama. Na druhou stranu ale nemám pocit, že by si tam cyklisté a chodci překáželi. Všichni se vejdou (aspoň zatím ;-) ).

Na rovinu, v jednom směru jsem tam jezdila i před tím, než tam byla cyklostezka vybudována. Takže díky vysunutí laviček a nakreslení pruhů, jsem jednou denně zbavena špatného svědomí, že jezdím, kudy nemám. A pocitově mě chodci nechají projet ochotněji, než dřív. Takže za mě skvělý počin.

Na druhou stranu, na tuto cyklostezku se z Nuselské ulice dá legálně najet jen ve směru do centra (a prý ne moc pohodlně), z Vršovické jen ve směru z centra (v opačném směru o snad ani nejde technicky). Mezi těmito ulicemi je ulice U Seřadiště, kde je cyklostezka přerušena přechodem, kde by měl cyklista kolo vést. Obecně se to nerespektuje, takže technicky to problém není. IAD to taky neomezuje. Takže skvělý počin je tak nějak znehodnocen tím, že není napojen na okolní komunikace a uprostřed je zcela zbytečně přerušen. Nevím, jestli došel rozpočet, byl to problém legální, politický, nebo se na to návrhář prostě vykvák. Ale určitě by byla škoda zrušit celý dobrý počin kvůli tomu, že není dotažen do konce. Na druhou stranu, pokud by byla vůle odstranit nedodělky...

Karel 3. 11. 2012, 01:19

[127] ... Z vlastní zkušenosti se mi ale zdá, že lepší infrastruktura by skutečně nové uživatele kol přivedla...

Já bych se nedržel tolik při zemi ... vytrhejme ze všech silnic kostky či asfalt, vydlabejme je pěkně až na hlínu - a to by v tom byl čert, aby to nepřivedlo nové jezdce na koních ... Cítíte tu absuditu své myšlenky? Protěžovat stěží jednoprocentní menšinu, vnucovat jí nákladně budovanou "infrastrukturu", vybudovanou na ůkor většiny? A to jen proto, že "se mi to líbí"? Co budeme dělat, až bude chtít koloběžkopruhy kolběžkoaktivistická organizace? Už vidím, jak zaberou půl cyklostezky kvůli koloběžkostezce ...

Tuhle jsem jel po Rohanském nábřeží a sledoval výbornou a užitečnou cyklostezku, plnou navátého listí, větví a pouličního bordelu ... zjevně je v permanenci.

Řešení? Přirozený vývoj a jeho podpora. Platím snad dost účelově orientovaných daní, v souvislosti s motorismem (spotřební daň paliva, silniční daň, dálniční známka atd.) na to, aby se úředníci, žijící z těchto mých daní, postarali především o mne, jakožto jejich živitele... a ne o vřískající parazity, nepřinášející do financování dopravní infrastruktury formou daní v souvislosti s cyklistikou ani korunu - ale kladoucí požadavky.

Každá umělá regulace čehokoli je v principu škodlivá, jediné, co opravdu funguje, je klasická evoluce. nebo si myslíte, že lidé jsou fakt blbí a čekají na Vaše cyklistické evangelium jako na spásu?

jonáš 3. 11. 2012, 13:13

No vono je na tom zajímavý, že když ta evoluce přijde, tak se tváříte jak slepej a šmátráte hůlkou.

Vratislav Filler 4. 11. 2012, 10:31

132: Já bych se, být vámi, také nedržel při zemi, zrušil všechny zákony, které máme, ať se lidi přirozenou evolucí navzájem povraždí a přežijí jen ti, kteří jsou na to dostatečné svině. V provozu se například může jezdit podle zvykového práva, a přednost určovat podle hmotnosti vozu a velikosti nárazníku.

Ideologická argumentace proti faktům je věc, o které jsem doufal, že s koncem minulého režimu vymizí. Namísto toho ji slyším čím dál víc. Stavět územní a dopravní plánování na ideologii je normální omezenost.

Karel 4. 11. 2012, 17:02

[134]: Chápu, že zrovná Vám moje argumentace nechutná. Abych se přidržel Vašich příkladů, jako obrovská novinka se teď v některých místech zkouší odstranění dopravních úprav na křižovatkách - všude pak platí přednost zprava, tedy jednoduché, takřka zvykové právo. A funguje to líp, než lesy dopravních značek. Názorná ukázka účelného odbourávání regulace.

Paralelu k Vámi popsané metodice určování přednosti lze, zase, nalézt například ve vztahu železniční/silniční doprava. Pročpak mašinky nejezdí pěkně do 15 km/h a nepouští na přejezdu maminku s kočárkem? Protože je to volovina. Stejná volovina, jako nutit IAD přizpůsobit se uživatelům rachitických trubek s pohonnou jednotkou o výkonu 0.101 koňské síly.

Představu, že evoluce spočívá v tom, že se lidi povraždí a vyhrají jen největší svině, přičtěte, prosím, jen myšlenkovým vzorcům svým a svých souvěrců - nemáte pro to jediný reálný podklad. Naopak, všimněte si, že ve společnostech, kde přehnaná regulace není, většinou svině nevítězí (primitivní kmeny), naproti místům, kde je regulace přehnaná (komunismus, socialismus, vlhké sny Auto*Matu) svině bezkonkurenčně vítězí.

A poslední dotaz - proč sám stavíte požadavky na územní plánování na své ideologii (cyklismus, tedy omezování většiny menšinou bez reálné potřeby), ač sám - a správně - tvrdíte, že je to omezenost?

Vratislav Filler 4. 11. 2012, 17:25

Karel: On ten Shared space funguje, pokud se v něm nenechají vládnout auta - což se bohužel často děje. A regulace značkami se tam nahrazuje regulací poněkud subtinější, tedy organizací prostoru (šířkou, prostorovými předěly, rozmístěním mobiliáře jako jsou stromy, lavičky, odpadkové koše, atd.). Proto jste si toho asi nevšiml, což mě docela mrzí, protože teď budete nejspíš muset požadovat shared space bez jakkoliv organizovaného prostoru, čímž jej samozřejmě zcela znehodnotíte.

Železniční argumentaci jsem ke svému pobavení slyšel mnohokrát. Ovšem vlaky jezdí na signalizaci, zato auta na rozhled. Vlaky mají vyhrazené železiční trati bez přístupu veřejnosti, auta jezdí po ulicích, kam mají přístup všichni. Dva rozdíly, které vám to rozbijou. Respektive - Vy byste si přál, aby auta jezdila na signalizaci a chodci neměli na ulicích co dělat, to vám z toho argumentu přímo čouhá.

Myšlenkou, že bez regulace se lidi povraždí jsem tam dal schválně, abyste se chytil. Obrátil jsem v ní to, co přisuzujete vy nám. Oba víme, že když půjdeme do detailu, zjistíme, že ani jedno není tak docela pravda. Ale je to skvělý způsob, jak se sebeutvrzovat v tom, jak jsou ti druzí úplně mimo. Jinak s tím příkladem z primitivních kmenů jste mě taky pobavil. A pak že jsme to MY, kdo chceme návrat k opicím ;-)))

Kdybych měl tvrdit, že stavím požadavky na územní plánování na nějaké ideologii, tak je to nejspíš ta, že města se mají plánovat tak, aby se v nich lidem dobře žilo. Jestli je to ideologie, tak prosím, zastávám ji v otázce územního plánování velmi pevně.

Karel 4. 11. 2012, 18:31

[136]: Zato Vy jste mne na oplátku pobavil metodikou řízení dopravy rozmístěním odpoadkových košů. Dost dobré ... oba dva víme, že nic z Vámi uváděné "subtilní regulace" nemá charakter zákonných pravidel ... takže je to defacto, jak říkají Cimrmani, "než ku létání". U nehody nebude nikdo vyšetřovat, kde byl "subtilní prostorový předěl", ale kdo jel zleva a nečuměl.

Nevím, komu odkud jaký argument čouhá, ale stačí si přečíst libovolnou cykloaktivistickou publikaci, a termínů "vyženeme auta", "zakážeme vjezd", "omezíme parkování" apod. je tam jako máku. Žeby IAD neměla na ulicích co dělat? Pane, něco Vám čouhá.

Nevím, jak jsem se "chytil", ale přirovnání primitivních kmenů k opicím hovoří o úrovni Vaší, nikoli mé. A na ignorování moudrosti předků už dojeli i daleko větší hráči, než cyklistický aktivista.

Ano, stavíte své požadavky - dokonce přesně na Vámi popsané ideologii. Aby se v nich lidem dobře žilo ... jen vám u počtu těch lidí vypadla číslovka "pár". Nebo je jedno procento nějak hodně?

Shrnuto, podtrženo - ani jeden použitelný argument.

Milan 4. 11. 2012, 19:23

Ad Karel:
Já bych se tu evolucí tak neoháněl, jednak ne vše, co přinesla, bylo dobré (například Hitler a II. světová válka) a také pojem času je z titulu evoluce relativní. Těžko se dá dnes tvrdit, že dnes jsme nad úrovní primitivních kmenů, protože zatímco tyto kmeny ve svém prostředí přežily, naše civilizace ještě nemá všechny důsledky svých konání sečteny a tedy ani zvládnuty. Jinými slovy kdo ví, zda jednou sami sebe ve své dokonalosti nezahubíme.

Růst IAD je neúměrně nákladný. Už dnes je Praha na mnoha místech téměř neprůjezdná (dosahovaná rychlost mezi rekreačním cyklistou a chodcem). Ulice nestačí a buď část města kvůli silnicím vybouráme nebo podtunelujeme. To není vůbec levná věc a neobejde se to bez velkého omezování ostatních obyvatel. A to nemluvím o parkování, protože nejde jen o to někam dojet, ale taky vystoupit a zařídit, co je potřeba.

Pokud jde o mne, rozhodně nejsem zastáncem štvaní jedněch proti druhým. Řada problémů cyklistů je navíc shodná s problémy řidičů. Rovněž nesouhlasím s přemírou regulace natož s tím, že je někdy nastavena tak, že ji zejména cyklisté nemohou dodržet. Například semafory seřízené tak, že cyklistu nepustí, dokud za ním nezastaví aspoň jedno auto. Nebo seřízené tak, že cyklista, traktor a další pomalejší stihnou vjet do křižovatky, ale semafor pustí druhý směr, když jsou právě uprostřed. Podotýkám, že mluvím o případech, kdy cyklista do křižovatky vjíždí jako první, jede rychlostí 20 - 25 km/h a jede v přímém směru. Možná se, Karle, divíte, ale zkuste si to někdy projet jako cyklista a budete se divit.

Vratislav Filler 4. 11. 2012, 19:33

Karel: Ještě nikdy nikdy nevymyslel shared space, kterým se procpe víc než tři tisíce aut za den. Takže jestli chcete uvolnit regulaci v chování řidičů, nejprve musíte regulovat objem IAD.

Nechtěl bych psát, co čouhá jako sláma z bot vám. Shrnu to asi takhle: svoboda je fajn věc, ale bez převzetí zodpovědnosti za své činy se to zvrhává v tyranii silnějšího.

Dovodlím si tedy upřesnit, aby bylo jasné, pro které lidi mají města být stavěná: Jsou to ti lidé, kteří v nich žijí. A města by měla být co nejpříjemnější pro co nejvíce z nich a současně alespoň přijatelná pro všechny, včetně tak otravných "menšin" jako jsou vozíčkáři, matky s dětmi nebo cyklisti. Krom toho, oktrojování menšin bych z pohledu automobilisty v Praze moc nevytahoval. Bez auta se totiž v Praze realizuje 67% přepravní práce (ročenka dopravy 2011, str.5).

Karel 4. 11. 2012, 21:09

[139]: Opět si protiřečíte. Pominu-li pubertální narážku na slámu z bot (všimněte si, že se takovýchto osobních útoků důsledně vystříhávám - že by to bylo o té úrovni?), jakpak jde Vaše úvaha o "tyranii silnějšího" do, opět Vámi, zmiňovaného objemu přepravní práce "bez auta" - tedy 67%? To najednou není "tyranie většiny"? Najednou se většina hodí? Jen proto, že "auta jsou špatná, ááááno"?

... pro které lidi mají města být stavěná: Jsou to ti lidé, kteří v nich žijí. A města by měla být co nejpříjemnější pro co nejvíce z nich ... Ano, máme namysli ty, kteří svým rozhodnutím a svojí peněženkou hlasují, který druh dopravy v Praze chtějí?

Karel 4. 11. 2012, 21:48

[138]: Milane, příměr o pomalém vyklízení křiovatky kulhá na obě nohy. Pokud řidiči v uvedené situaci respektují světelné signály (oranžovou), pak mají na opuštění křižovatky dobu trvání jejího svitu, plus tzv. vyklízecí dobu křižovatky (červená všude). Zkuste někdy sledovat cyklus typické světelně řízené křižovatky a zjistíte, že to stihne i babka s roštím (tedy pokud do křižovatky nevjede na červenou, nejlépe po přechodu pro chodce, oblíbená to kratochvíle pražkých citybikerů).

Po Praze jesem toho ve svém mládí najezdil na kole poměrně hodně. Nebyl cyklismus, nebyla agresivita, sedmdesátá léta. Dodržovala se pravidla, že vozidla patří na silnici, chodci na chodníky. Sám jsem jednou nesl na zádech asi dva kilometry kolo (galuskového F12), protože mne esenbáci hned za zákazem vjezu na začátku Stromovky nekompromisně sebrali oba ventilky a nechtěl jsem si zničit galusky. Dneska ... pche ...

Jen tak mimochodem, já jsem myšlení primitivních kmenů naopak hodnotil pozitivně, k opicím je přirovnal tady pan cykloaktivista. Já bych si to nikdy nedovolil ... žeby opět odlišné myšlenkové vzorce?

Ano, růst IAD je nákladný. Jedná se ale o náklady, vynaložené v souladu s přáním - minimálně - jedné třetiny pražských dopravovatelů. Opuštěné cyklostezky s průjezdy jednotek a že desítek cyklistů za den pak v kontrastu s ucpanou infrastrukturou, přístupnou IAD, tento rozpor v účelnosti investic jen podtrhují.

wanted 4. 11. 2012, 22:17

132: Každá umělá regulace čehokoli je v principu škodlivá, jediné, co opravdu funguje, je klasická evoluce.

Mel byste prestat chodit k doktorovi anebo brat leky. Nechte tomu volny prubeh a klasicka evoluce se o Vas postara. A, receno Vasimi slovy, nedrzte se pri zemi ale udelejte to same i s Vasi rodinou. Jinak tu placate pitomosti ktere ani Vy sam nedodrzujete.

132: ... nebo si myslíte, že lidé jsou fakt blbí a čekají na Vaše cyklistické evangelium jako na spásu?

Mozna, ze to pro Vas bude prekvapenim ale lide JSOU blbi. Staci se podivat na vladnouci vrstvu. Kazdy narod ma totiz presne takovou jakou si zaslouzi...

Vratislav Filler 4. 11. 2012, 22:59

Karel (141): člověče, vy teda máte žaludek stěžovat si na invektivy a přitom jimi svůj příspěvek komplet prošpikovat. Naštěstí mi nedělá problém snížit se na váš level, na hrubý pytel totiž platí hrubá záplata a vyše kydy si jinou než povrchní argumentaci nezaslouží. Pokud jde o délku celočervené, tak jste buďto po městě nejel na kole od doby, co vám policajti sebrali ventilky, nebo tady zcela nepokrytě lžete. Od sedmdesátých let se totiž křižovatky poněkud zoptimalizovaly. Zkuste si projet nějakou rozsáhlejší křižovatku rychlostí "báby s nůší" (třeba 15 km/h) těsně před padnutím oranžové, a uvidíte na přechodu za ní naskakovat zeleného panáčka (to v lepším případě), v horším případě už do vás může najíždět auto zprava.

Ano, náklady na volnější silnice jsou vynaložené v souladu s přáním zhruba třetiny Pražanů. Předpokládám, že 99% Pražanů by také uvítalo, kdyby nemuseli platit žádné daně. Myslet si, že je to únosné, je asi stejná blbost jako si myslet, že bez prioritního vytváření podmínek pro jiné druhy dopravy než IAD bude tohle město za dvacet let ještě fungovat. Nakonec i ti, kteří v autě z objektivních důvodů zůstat musí (protože vozí něco, co jinak nejde), ocení fungující veřejnou a cyklistickou dopravu, protože za každé procento modal splitu, které přebírají kola nebo MHD, mají kolony o deset procent kratší. A dokonce i přímá investice do 1% modal splitu cyklo nebo veřejné dopravy (bez uvážení externalit) je v Praze pořád ještě levnější než investice do stejného zvýšení nabídky dopravního prostoru u aut.

Milan 4. 11. 2012, 23:20

Zkušenosti z let minulých opravdu nestačí. Dříve byla zelená vlna, na kterou většina aut projela. Dnes je červená vlna, na kterou neprojede ani většina aut, ani cyklisté. Například Vršovická je průjezdná jen pro závodníky, kteří to od jednoho semaforu k druhému vytáhnou na 80 km/h. Kdo to takhle blbe nastavil a proč, netuším. Takže to je
jeden ze společných problémů IAD i cyklistů.

Špatně nastavené jsou například tyto křižovatky:

K Horkám x vjezd do sídliště Sluneční vrch (tady padne červená v polovině křižovatky, a to jedu první a zelená ze sídliště). Jezdím tudy prakticky denně a kolem půlnoci to tohle dělá.

Maraťák - tady to cyklistu ignoruje ze směru od Průmyslové při odbočení vlevo směr Jižní Město.

V Rybníčkach x V Olšinách (snad nekomolím název), tady to ignoruje cyklistu a dokonce i litrovou motorku.

Václav Řehák 5. 11. 2012, 10:05


Například Vršovická je průjezdná jen pro závodníky, kteří to od jednoho semaforu k druhému vytáhnou na 80 km/h. Kdo to takhle blbe nastavil a proč, netuším.

Stále více křižovatek je vybaveno preferencí MHD (především tramvají, někde snad i autobusů) a dávno už neplatí optimalizace na určitou rychlost. Faktem ale je, že jet kolem 25 km/h v pozdní večer po Vršovické je jak za trest - stavět na prázdné silnici snad na všech semaforech je psychologicky hodně nepříjemné.

Jinak nechápu, že ještě reagujete na Karla. Buď ho baví cíleně provokovat, nebo je úplně vypatlanej. Takovým lidem bych přál delší pobyt v Somálsku nebo jízdu po indické dálnici, aby si užili prostředí bez regulace. Mimochodem, ta absence regulace na indických silnicích jim přináší 15x vyšší úmrtnost na počet počet aut než u nás.

jonáš 5. 11. 2012, 13:47

No co jsem si všim tak absence /nebo spíš nerespektování) regulace vede v čínský provincii k tomu, že i na zelenou se jede do křižovatky maximálně 30, aby byl čas reagovat na ty co to střihnou před váma z protisměru doleva a nebo napříč. Čili jev celkem pozitivní (nikdo nikoho nesejme), akorát se tim propustnost stávajících šesti- až osmi-proudovek snižuje někam hluboko pod polovinu. A to ještě ty třicetipatrový baráky kolem nejsou obydlený (některý ještě ani postavený) a nestojej před nima suta. Co s tim budou dělat za dva, tři roky, bůh suď .. už teď bejvá ve špičce město neprůjezdný .. a to maj naši "magistrálu" doslova na každym kilometru ;-)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Další nové cykloobousměrky v Praze
Praha,

Další nové cykloobousměrky v Praze

23. května. 2024, 2min. čtení1