Pět členů komise pro cyklistickou dopravu rezignovalo

Publikováno: 05. února. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 05. února. 2013, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Foto Wikipedia

Komise pro cyklistickou dopravu Rady hlavního města Prahy dostala dnes ránu z milosti. Po návrhu na personání vyčištění komise složilo pět odborníků KCD svůj mandát s tím, že se nadále nechtějí podílet na maskování neschopnosti předsedkyně cyklokomise.

Mandát v KCD složili v úterý Pavel Polák, Petr Introvič, Tomáš Cach, Vratislav Filler a Daniel Mourek. Edit: Dodatečně rezignovali ještě Květoslav Syrový a Zbyněk Sperat. Tím se počet členů KCD, kteří složili mandát zvýšil na sedm.

Tomuto finálnímu aktu předcházely dva roky nekoncepčnosti a sporů. Hřebíkem do rakve byl dnešní tisk, který prošel Radou HMP a vyměnil sedm členů komise.

Vzhledem k tomu, že jsem od roku 2008 na komisi docházel, dovolím si stručné osobní prohlášení:

Nejsem přesvědčen, že by obměna cyklokomise mohla přispět ke zlepšení současné tristní podpory cyklistické dopravy v Praze. Jako člověk, který dochází na cyklokomisi od roku 2008, nehodlám nadále svou účastí v komisi krýt její neúčelnost.

Vratislav Filler, bývalý člen cyklokomise za Prahou na kole.

Přináším prohlášení dalších rezignujících členů KCD:

Cyklokomise zásluhou působení současné předsedkyně neplní své poslání a dosavadní rozvoj cyklistické dopravy je její činností paralyzován. Byť je to pro mě po mnohaletém působení těžké rozhodnutí, nevidím v mém členství za současné situace žádný smysl.

Ing. arch. Tomáš Cach, urbanista, specialista na bezmotorovou dopravu.

V roce 2006 začal působit v oboru dopravy a prostorového plánování se specializací na cyklistickou dopravu a urbanismus, nejprve v neziskovém sektoru a následně jako poradce předsedy Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu. Společně dalšími členy komise a úředníky začal v roce 2007 přímo rozvíjet cyklistickou infrastrukturu v Praze, v letech 2007 a 2008 připravil nyní již realizovaná pražská pilotní integrační opatření. Od roku 2009 až do současnosti koncepčně a metodicky zastřešuje integraci cyklistické dopravy v Praze, včetně součinnosti na přípravě a koordinaci projektů až po realizaci. Je aktivně činný v týmu národního kooordinátora pro cyklistickou dopravu.

Byl jsem odvolán z důvodů mého veřejného nesouhlasu s nekoncepční prací předsedkyně komise Moniky Krobové Hášové. Hlavní můj nesouhlas byl s odvoláním (vyhozením) „otce zakladatele“ komise pro cyklickou dopravu a neúnavného propagátora pražské cyklodopravy ing. Pavla Poláka.

Petar Introvič, cyklokoordinátor Technické správy komunikací Praha.

U cyklodopravy na magistrátu jsem byl prakticky od začátku. V posledních dvou letech nevidím žádný posun dopředu, veškerá naše snaha jde vniveč, když něco vymyslíme, město s tím stejně nic neudělá.

Daniel Mourek

Byl členem Pracovní skupiny pro cyklodopravu a pak od začátku existence členem cyklokomise. V současnosti je viceprezidentem Evropské cyklistické federace (ECF).

Poslední dva roky se v oblasti cyklistické dopravy jednalo pouze o přetahování, vyřizování účtů a jakékoliv smysluplné aktivity postupně ustávaly. Funkce Komise je nyní paralyzována, což se ukázalo i na jejím únorovém zasedání. Než této krizi pouze nečinně přihlížet bez možnosti jakkoliv pomoci či zasáhnout, tak raději začít znovu a lépe – opět zvenku.

Květoslav Syrový
(rezignoval dodatečně ve středu 6.2.), jeho úplné prohlášení zde

samostatný dopravní projektant a konzultant v oboru cyklistická doprava,
legislativní cykloKomise MD ČR, poradce národního koordinátora, cyklostrategie.cz, cyklokoordinátor Prahy 11

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

josuk 5. 2. 2013, 19:07

omlouvám se, ale málo chápu o co jde. Veřejně nacházím jen toto http://www.praha.eu/public/84/60/50/1476254_313455_Prg_5_Rada.pdf , že to navrhuje radní Nosek.. a víc momentálně víme asi o Kodani..

Vratislav Filler 5. 2. 2013, 19:15

Ja to složité a smutné. Odborné věci se nakonec zřčásti přesunuly na osobní rovinu a děly se tam věci, které byste mi nevěřili. Jednou o tom napíšu román.

Vítek Masare 5. 2. 2013, 19:26

Obsah jsem řešili dostatečně. Myslim, že lepší ilustrační fotku jsi už dlouho nenašel:)

Robin Lupač 5. 2. 2013, 20:03

Naprosto chápu, že pokud někdo není schopen vykonávat práci, ve které od začátku viděl jisté cíle, protože z vyšších míst není nejmenší snaha o realizaci těchto cílů, je zjevně třeba s tím něco udělat. Co se ale změní poté, co všichni schopní odejdou? Není snad lepší snažit se o to, aby lidé co jsou za neúspěchy zodpovědní, odstoupili? Je toto řešení?

Vratislav Filler 6. 2. 2013, 07:30

Robin: Neschopní prokázali jedinou schopnost - setrvat. Včera jsem to psal na Facebook: Průšvih se klubal rok a půl. Nyní je rok a půl do voleb. Osobně se nehodlám dál diskreditovat přítomností v obměněném spolku kejvalů, který se bude používat k tomu, aby se záštitou "nezávislých odborníků" legitimizovalo to, nakolik věci vlastně nefungují. Kdybych si měl hodit popel na hlavu, tak to, jak komise nefunguje, mělo nepřímo za následek například podělané Letenské náměstí nebo Michelskou. Kdyby komise fungovala na alespoň dobře, tak obě tyto realizace dopadnou pro cyklisty podstatně líp.

Robin Lupač 6. 2. 2013, 09:54

Není tedy nějaká možnost veřejné výzvy k odstoupení těch opravdu zodpovědných osob? Máte nějaké nápady, řekněme protestní happening cyklistů? Jasně že jste znechuceni a nehodláte nyní ještě víc vířit vodu, jenže bude určitě spousta lidí, kterým toto hromadné odstoupení bude vadit a nebudou chtít přijít o své vize budoucnosti cyklistiky. A že nás je hodně...

josuk 6. 2. 2013, 10:22

veřejné výzvy jsou hezké. Jiná věc je, že neschopní, s máslem na hlavě, příp. zadlužení lidé (jinými slovy snadno ovladatelní) jsou v politice žádaní. A je jich tam už dávno většina. Neřízení, nezávislí jenom narušují hladké fungování moci. ;-)

Vratislav Filler 6. 2. 2013, 10:29

Robin: Jestli chcete něco udělat, tak pište na magistrát. Dopisy adresujte panu náměstku pro dopravu Noskovi a na vědomí Radě hlavního města Prahy a cyklokomisi. Formulujte je jako otevřené a formulujte je jako dotazy.

(Edit: další text tohoto komentáře jsem přesunul do tohoto článku: https://mestemnakole.cz/2013/02/nekolik-tipu-co-delat-pokud-vas-rozhorcil-posledni-vyvoj-kolem-cyklokomise/)

Jiří 7. 2. 2013, 10:38

Vráťo, vy skutečně nemáte text toho usnesení, na jehož základě jste rezignovali?
Nesmí se zveřejnit?
To Vám máme věřit?

Vratislav Filler 7. 2. 2013, 11:14

Jiří, nerozumím. Nerezignovali jsme na základě toho, že by nám někdo v komisi tlačil nepřijatelné usnesení, ale proto, že paní předsedkyně rok a půl odmítá nastavit koncepční rozvoj cyklodpravy v Praze. (viz https://mestemnakole.cz/2012/12/prinos-cyklokomise/ ).

Můžu tě ujistit, že o rezignaci jsem uvažoval (a nejen já) už v říjnu 2011 v případě, že by to usnesení tehdy komisí neprošlo. Pak jsme v březnu schválili přímo před Noskem nicneříkající blábol, který nám milostivě slíbil propustit Radou. Nedivím se, že si to v úterý na KCD nepamatoval, kdo by si taky po deseti měsících pamatoval, že tehdy půlku komise utáhl na nějaký planý slib...

Komise zkrátka hnila víc než rok a půl. Vzhledem k tomu, jak zřídka se komise schází, jsem na příležitost skončit čekal čtvrt roku. Že se první jednání KCD po dvou a půl měsíci konalo ve stejný den jako Rada, která sedm členů komise obměnila, to je bezpochyby jenom náhodička, která tomu ale rozhodně dodala spád.

Jiří 7. 2. 2013, 11:25

Díky za odpověď, Vráťo.

Vratislav Filler 7. 2. 2013, 11:25

Přikládám ještě mail, kterým jsem včera rezignaci potvrzoval:

Zdravím všechny členy komise,

Potvrzuji svou včerejší rezignaci.

Současně bych vám chtěl poděkovat za to pozitivní, co jsme dokázali v KCD i nad rámec svého angažmá v ní.

Ztotožňuji se s prohlášením Květoslava Syrového. Naposledy apeluji na to, aby KCD v novém obsazení iniciovala koncepčnější přístup k rozvoji cyklistické dopravy v Praze. Zejména aby všemi silami požadovala rozpracování stávající koncepce rozvoje cyklodopravy do takové podoby, aby vznikly technické dokumenty (metodiky guidelines, vzorníky dobré praxe, zásady, pokyny k cyklogenerelu, nazvěte si to jak chcete), které budou pro zástupce cyklodopravy účinnou oporou při jednáních o konkrétní podobě rekonstrukcí a dopravních staveb.

Nepovedená řešení typu Michelské nebo Letenského náměstí nejsou výsledkem neúspěšného lobbingu. Daleko spíš jsou přímým důsledkem neexistence těchto závazných podkladů. Můžete mi tvrdit, že by se takový dokument steně často porušoval a nemá proto cenu. Jsem ale přesvědčen, že bez existence takové metodiky budou výsledky podstatně horší.

Přeju těm, kdo při magistrátu zůstávají, aby jim mezi prsty proklouzlo co nejméně nepovedených řešení. Současně upozorňuji, že v rámci Prahou na kole budu případné nezdařilé realizace soustavně vyhodnocovat a medializovat.

Jinak jsem i nadále ochoten zapojovat se do aktivit vedoucích k rozvoji cyklistické dopravy v Praze, pokud nepůjde o aktivity cyklokomise jako takové.

Vratislav Filler

Jiří 7. 2. 2013, 11:31

Vítek Masare: Vítku, 11. 12. 2012 jste na stránkách Auto*Matu - viz:
http://www.auto-mat.cz/2012/12/kdo-se-na-magistratu-realne-stara-o-cyklodopravu/
zveřejnili doplňující dotazy na pana radního Noska.
Předpokládám, že jste je poslali i písemně. Pokud ano, odpověděl na ně?
A pokud odpověděl, tak jak?
A zveřejníte tu odpověď?
Díky.

Vratislav Filler 7. 2. 2013, 11:46

Odpovím za Vítka: odpověď jsme dostali, byla ve stylu, že je to přece všechno v pořádku. Na web jsme ji zatím nedali, určitě můžeme (pracuju na tom).

Vratislav Filler 7. 2. 2013, 15:23

Tak ještě oprava. Odpověď jsme zatím nedostali. Díky za připomenutí, někdy honíme moc zajíců najednou, budeme to muset zaurgovat.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat