Projekt v Čimické: kde byl problém?

Publikováno: 14. srpna. 2013, 16 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 14. srpna. 2013, 16 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

Jak už víte, Na Čimické ulici se začaly malovat úpravy rušící pro chodce nebezpečný dvojpruh na trojici tamních přechodů a začínající šikanou pro řidiče, vynucující jízdu přiměřenou padesátkou. Z podnětu Prahy 8 se to hned smázlo, aby nebyla omezena svoboda udělat při předjíždění přes dvojpruhový přechod fatální chybu.

Co se doposud neobjevilo, byla prezentace a rozbor daného projektu. Všichni, kdo se realizaci bránili, viděli na ulici namalovaných pár čar, které sice mohly ledasco naznačit, ale rozhodně neukazovaly celý výsledek. Chaos podtrhla skutečnost, že nebyly současně odstraněny čáry staré. Ostatně, po odstranění nových čar je zde na vozovce ještě zmatenější čmáranice než předtím, protože nové čáry nebylo možné vybrousit kompletně a tak zde „svítí“ zhruba stejně intenzivně jako původní, desítky let staré vodorovné značení.

Ovšem, a to považuji za podstatné: nikdo se veřejně nezamyslel nad tím, zda bylo možné vymyslet realizovaný projekt lépe, o kolik, a kolik by to stálo. Radnice pouze prohlásila, že to bylo nesmyslné, ale nikomu celý projekt neukázala.

My ovšem projekt získali, takže se na něj můžeme podívat a pokusit se zodpovědět několik otázek:

1. Co vlastně bylo smyslem těchto úprav?

2. Mělo smysl stáhnout dopravu kvůli přechodům do jednoho pruhu?

3. Co na tom projektu šlo udělat jinak za stejné peníze?

4. Jaké řešení by záměr učinilo podstatně kvalitnějším?

5. Jakou kvalitu měl záměr z pohledu cyklistické dopravy?

Na celý projekt se můžete podívat s námi (kliknutím zvětšíte):
Než ale začnu odpovídat na předložené otázky, je nezbytné vyjasnit, proč se tento rozbor objevuje na cyklistickém webu, a nikoliv, například, na stránkách Auto*Matu. Nuže, důvod je prostě ten, že silný hlas za zrušení rozdělaných opatření zněl ve smyslu „co tam kvůli těm cyklistům udělali za zmatek?!“ Cyklodoprava byla do celé věci víceméně vmanipulována a tudíž je třeba vyjasnit situaci právě zde.

Záměr na českou jednotku dočasnosti

Záměr byl označen jako integrace cyklistické dopravy, a zahrnoval cyklopruhy: to mohlo vést k ukvapenému závěru, že se dané opatření dělá výhradně kvůli cyklistické dopravě. Skutečný důvod, proč se v Čimické ulici vůbec něco dělo, je existence tří nechráněných přechodů pro chodce přes dva pruhy v jednom směru. Takovéhle přechody neodpovídají současným normám, dnes by je na novou silnici nikdo nevyprojektoval. Problémové jsou, ať jsou kdekoliv, a ať na tom konkrétním přechodu k nějaké závažné nehodě došlo, nebo (zatím) ne. Místo bylo značně zmršené už teď. Tři přechody na třech stech metrech byly na tento typ komunikace dost nahusto a v této podobě znamenají už dnes značný nápor na pozornost řidičů. Zrušit některý ale není možné bez přemístění alespoň jedné z autobusových zastávek. Obtížnost přecházení na dvojpruhu už byla zmíněna. Řešení cyklistické dopravy odpovídající poloze ulice (viz dále) by se v místě udělalo téměř za všech okolností. Úprava daného místa byla tedy vhodnou příležitostí vyřešit jednou ranou hned několik problémů.

Jak ukážu dále, stavební řešení by bylo mnohem lepší — a ovšem také dražší. Započatý záměr se tak dal považovat za alespoň nějaké řešení bezpečnosti do doby, než budou prostředky na komplexní rekonstrukci, včetně třeba rušení čtyřpruhu, nebo dokonce v souvislosti se stavbou tramvajové trati, kdyby k ní došlo.

Zkrátka a dobře, mělo jít o řešení možné ihned, protože jinak by tam ty tři přechody zůstávaly v současné podobě ještě několik desítek let.

Dva pruhy nebo ne?

Odpověď na druhou otázku je poměrně jednoduchá. Intenzity na Čimické jsou v téhle části ulice tak slabé, že je zde řešení 2+2 pruhy naprosto zbytečné. V Praze máme dvojpruhy s 15-20 000 vozidly denně. Tady jezdí méně než 10 000 aut za den. Zaslechl jsem argument, že zde může zůstat čtyřpruh právě proto – a díky nízkým intenzitám není ani třeba zkracovat ty tři přechody, protože pravděpodobnost, že se zde budou auta na přechodu předjíždět, je malá. V tu chvíli je ale třeba se ptát, co je důležitější: zda takové zlepšení bezpečnosti všech chodců, a zejména těch, kteří nejsou schopni vyhodnotit s naprostou jistotou situaci ve dvou souběžných pruzích (děti na prvním stupni, staří lidé). Nebo zda máme dát přednost možnosti vzájemného předjíždění, které má smysl snad jen ve vzácném případě předjíždění pomalého vozidla (traktoru?), protože předjíždět auto či autobus jedoucí běžnou padesátkou zde znamená svévolné překročení dovolené rychlosti a to právě na přechodech, kde je to nejrizikovější. Výzkumy rizika dopravní nehody mimochodem jednoznačně prokazují, že překročení povolené rychlosti o 20 km/h je stejně riskantní jako jízda v opilosti, ovšem s těžšími následky v případě, že k nehodě dojde (více zde).

Za stejné peníze jedině bez parkování

Projekt ukazuje, jak mělo vypadat výsledné řešení. Doprava byla převážně stažena do levého pruhu, s přidáním parkování a cyklopruhu (pokud se vešel). Zastavím se na okamžik u cyklopruhů, které zjevně přilily nejvíc oleje do ohně a významně přispěly ke vzniku fámy, že tato věc vzniká kvůli cyklistům. Na komunikaci široké 7,5-8 metrů (což je případ Čimické) můžete stáhnout dopravu do jednoho pruhu a buďto udělat „stíny“ vlevo, nebo přidat parkovací místa vpravo. Díky tomu, že parkovací pruh je široký jen 2-2,5 metru, se zde cyklopruh v obou případech bez větších problémů vejde – tak proč ho nenamalovat? Když to neuděláte, dostanete buďto jízdní pruh široký pět metrů (tento koncept se léta používal jako „cykloopatření“ v USA, ale v posledních letech se od něj jako od nevhodného upouští), nebo ho stáhnete „stínem“ na už přiměřenou šířku (například na původních 3,75 metru) a jediné, čeho dosáhnete je, že ohrozíte cyklisty, které tím donutíte jet těsně podél parkujících aut.

Cyklopruh je v zásadě naprosto přirozeným výsledkem řešení, kdy se mění dvojpruh na jednopruh s parkováním a není důvod ho nezřizovat víceméně bez ohledu na stávající intenzity cyklistické dopravy. Kvalitní řešení pro cyklodopravu v případě, že není souběžná klidná komunikace, má navíc předpoklady přilákat nové cyklisty.

Tolik k obecnému principu a nyní se můžeme věnovat druhé zásadní výhradě, která zněla směrem ke „kličkování“ pruhů pro IAD. To je způsobeno zcela objektivní okolností: Zastávkové zálivy zůstávají na původním místě (za malé peníze a na stanovení je betonem nezalejete), stejně tak přechody, které k zálivům těsně přiléhají. Bylo-li cílem záměru zkrácení přechodů, bylo v tomto záměru nezbytné při zastávkách uhnout průběžný pruh z levé strany komunikace na pravou.

Ovšem, dalo se to udělat i jinak: Ve stoupání by bylo nepochybně možné nevytvářet nová parkovací místa, ale vést vlevo dva metry široký „stín“ souvisle, v délce asi 300 metrů, od křižovatky s ulicí Podhajská pole až po řazení před ulicí K Pazderkám. Do zmíněného stínu by nejspíš bylo nutné rozmístit další citybloky, aby se zamezilo svévolnému předjíždění mimo vyhrazený jízdní pruh, případně parkování zde.

Řešení by možná bylo výhodnější z hlediska cyklistické dopravy, protože by umožnilo vést souvislý cyklopruh namísto opakovaného střídání cyklopruhu a piktokoridoru. Na druhou stranu naprosto chápu snahu projektanta umístit co nejvíc nových parkovacích míst, a to možná i nad rámec skutečné potřeby (podle vyjádření starosty Prahy 8 zde nová parkovací místa nejsou zapotřebí). Mohlo to být součástí zadání, snaha co nejméně omezit autodopravu nabídkou dopravy v klidu, aplikace názoru, že řešení pro cyklisty je třeba řidičům nějak kompenzovat, nebo dojem, že bez parkovacích stání nebude možné ospravedlnit snížení počtu pruhů pro IAD.

Ještě mě napadla ďábelská alternativa spočívající v posunutí zastávky směrem do centra o padesát metrů níže (naproti stávající zastávce z centra). Pruh by pak zůstal přímý a bývalý zastávkový záliv by se dal použít třeba na parkování šikmé (fuj!) ;-) . Ovšem to už by nebylo tak levné.

Ve směru z centra nebyl projekt rozhodně tak divoký, jak by se zdálo z fotek. „Šikana“ před přechodem u Lindavské je pro většinu vozidel jen poloviční, protože přijíždějí od centra a tedy už jsou v pravém pruhu. Pro ně se tedy žádné kličkování neděje. Kdyby se to ale někomu zdálo moc, mohl tam oželet cca 18 parkovacích míst a jedno uhnutí si ušetřit.

Posledním problémem se zdá být umístění přechodů „za šikanami,“ což je považováno za zhoršení přehlednosti a tím pádem zvýšení nebezpečnosti přechodů. Týká se to tří křížení z šesti. Z nich dvě (do centra před zastávkou a u Lehnické) šlo odstranit výše zmíněným vynecháním parkovacích míst. Poslední místo (před zastávkou z centra) by bylo nepochybně možné řešit ukončením parkovacího pásu dále před přechodem. Ubrání 1-2 parkovacích míst by bohatě stačilo.

Jak je tedy vidno, i za stejné peníze by se to dalo udělat o něco lépe, ovšem za cenu toho, že zde na obou stranách vznikne stovky metrů dlouhý středový stín. Zda by si pak motoristická veřejnost nestěžovala na to, že byla promrhána příležitost vytvořit zde třicet parkovacích míst, ponechám na zvážení ctěných čtenářů. Cyklopruh by ale vznikl tak jako tak, ten by ničemu nevadil v žádné z variant.

Stavebně, lépe… a dráže

Předpokládejme nyní, že by TSK měla na tento záměr poněkud více peněz a troufla si na projednání formou stavebního řízení (úmyslně teď neřeším, zda by na to potom byly prostředky, protože v hromádkách „údržba“ a „investice“ se veřejnost nevyzná).

Potom by nepochybně bylo možné zrušit zastávkové zálivy a zastávky i přechody stavebně vysunout do vozovky. Také by se dal odstranit odbočovací pruh do Lindavské, který by pak vznikl z pravého pruhu zde končícího dvojpruhu. Komunikace by byla i v jednom pruhu přímá jako střela, cyklopruhy by vedly souvisle přes přechody i zastávky. Celkové náklady na toto řešení by nejspíš vyšplhaly někam k milionu.

Ještě nákladnější alternativou je pak zřízení tří světelných přechodů. Na křižovatce s Lindavskou by ovšem bylo nezbytné vytvořit kompletní světelnou křižovatku, včetně ramene pro cyklisty vyjíždějící z Lehnické. Pro cyklisty by se možná vešly piktokoridory, spíš ale ne. Daleko pravděpodobněji by se muselo hledat stavební řešení cyklostezky mimo komunikaci. Velmi zhruba odhaduji, že světelné signalizace by stály víc než milion, cyklostezka a věci kolem ní (rozplety na přejezdy, úprava stávajících signalizací) spíš víc. Celkem tedy nejméně tři miliony.

Která z těchto variant je pro většinu uživatelů vhodnější, ponechávám opět na zvážení.

Z pohledu cyklodopravy

Čimická ulice v tomto úseku tvoří koridor plánované trasy celoměstského systému A284. Absence jakýchkoliv cykloopatření jej v současnosti netvoří příliš lákavým. Přitom se jedná o nejkratší spojnici Čimic s centrem, jejíž význam ještě vzroste po zprovoznění Trojského mostu: budoucí spojení Čimická – Nad Trojou – Trojská – Trojský most má potenciál konkurovat trase přes Trojskou lávku a Stromovku. Čimickou ulici lze sice komplikovaně objet sídlištními chodníky, to ale není trasa pro každodenní dojíždění. Z pohledu celoměstského systému cyklistické dopravy je tak Čimická ulice nedílnou součástí sítě hlavních městských tras a základní cykloopatření v navržené podobě bylo řešením naprosto odpovídajícím.

Alternativa v podobě cyklochodníku by byla možná jen v případě, že by na zastávkách Podhajská pole byly zrušeny zálivy. I tak je to ale vzhledem k počtu chodců u těchto zastávek řešení spíš nevhodné. Směrem ke křižovatce s ulicí Lodžská se navíc na obou stranách dostanete do situace prakticky neřešitelné bez velkých stavebních úprav a přestavby světelné křižovatky – a stejně by se vedení stezky nejspíš nevyhnulo přechodům pro chodce nebo příkazům k vedení kola. Cyklochodníky tak, zejména v dolní části ulice poblíž křižovatky s Lodžskou, můžeme považovat v současnosti za zcela nereálné řešení.

Vyprojektované řešení ovšem nebylo z pohledu komfortu cyklistů optimální. Střídání cyklopruhu a piktokoridoru není rozhodně žádný zázrak – cyklopruhů mohl být souvislý prakticky v celé délce řešeného úseku s výjimkou výjezdů od Lidlu. Dokonce i řazení mohlo být řešeno důsledněji. Výsledek tedy nebyl dostatečně kvalitní a řešení s menším počtem parkovacích míst mohlo zajistit lepší výsledky i pro cyklisty.

Závěr

Značná část kritiky motoristické veřejnosti byla způsobena nulovým označením rozdělané, a na víkend opuštěné stavby. Vyprojektovaný návrh sice trpí několika nedostatky a mohl být kvalitnější i víceméně za stávající peníze, z projektu by se ale muselo odstranit zhruba třicet parkovacích míst. Hlavním „viníkem“ problémovosti stávajícího projektu je tak kromě šlendriánu při realizaci také nepovedená snaha o maximální uspokojení požadavků automobilové dopravy!

Záměr se dal udělat podstatně lépe v případě, že by byly zrušeny zastávkové zálivy a přechody zkráceny stavebně. Cena takové realizace by sice byla několikanásobná, považuji ji ale za nejkvalitnější dostupné řešení. Světelné přechody a cyklostezka by byly možné, ale velmi, velmi drahé. (Výsledná cyklostezka by navíc nepochybně dopadla tragicky.)

Námitky ohledně šikany na začátku a nepotřebnosti stahovat komunikaci do jednoho pruhu, jsou víceméně neopodstatněné. Cyklopruhy by byly do záměru začleněny v každém případě (výjimkou by byla jen nejdražší možná alternativa s cyklostezkou). Námitka, že nejde o prioritní lokalitu, a že jsou v Praze důležitější místa (ano, to jsou), neobstojí jako důvod pro odstranění záměru, když už se realizuje.

Realizované a následně zrušené řešení plnilo požadavky, na základě kterých vzniklo (tedy zabezpečit levně zmíněné tři přechody), naprosto dostatečně. I když bychom jej tady na Prahou na kole v případě dokončení realizace nejspíš hodně strhali za zbytečnou nesouvislost a přerušování v zastávkách a křižovatkách, považuji jej i přes veškeré nedostatky stále za vhodnější než zachování současného stavu. Na Čimické zůstávají i nadále v těsné blízkosti tři přechody pro chodce v provedení 2+2 pruhy a je na městské části Praha 8, co s tím teď udělá.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

Epo 14. 08. 2013, 15:52

Jsem si rikal, co to tam vyvadeli...

Dalsi parkovaci mista? Pro koho? Kolem te ulice nikdo nebydli a nic tam neni. Lidl ma parkoviste svoje, vsechny panelaky okolo taky... navic je tam velke hlidane parkoviste primo nad ulici Podhajska pole.

Cyklopruh z Cimic proc ne, ale pak by logicky musel navazat dalsi smerem do Kobylis k metru (stacilo by opravit prakticky nepouzivany chodnik a vest tudy smisenou stezku) s navaznosti na prioritni pruh od Sutky dolu... resp. vyznacit trasu pres sidliste Velka skala k byvale Tresnovce a tudy pak dolu na stavajici stezku k Trojske lavce. To by davalo vetsi smysl, nez ta stavajici varianta Dunajeckou, ktera je cela takova divna a prilis prekombinovana, i kdyz diky i za to malo...

Osobne bych s radosti dal zakaz zastaveni u te trafiky pred zastavkou MHD smer Kobylisy, ale to by majit a motoguerilla asi nerozdychali ;-)

Schmouddle 14. 08. 2013, 20:01

Chápu, že se cyklolobby se musela k této věci ozvat. Jako občan Prahy 8 co v dotyčné lokalitě bydlí mám k tomu následující otázky:

1) Je pravda co tvrdí, TSK, že úprava vznikla za účasti nebo dokonce přímo v cyklokomisi magistrátu Hlm Prahy, jejíž je p. Filler členem?
2) Pokud ano, měl pan Filler tento projekt k dispozici před jeho akceptací na TSK? Proč tedy zde tvrdí, že jej "získal"?
3) Proč p. Filler ve svých vyjádřeních za Auto*Mat tvrdí, že radnice Prahy 8 vydala souhlasné stanovisko, když nad dopravně-správní odborem jako úřadem státní správy nemá místněsprávní úřad pravomoc?

A nyní komentář člověka, co bydlí blízko, takřka denně tam jezdí autem a chodí (s kočárkem!)

Co není rozbité, nezaslouží si opravovat. Na dotyčném úseku se v úpravě z posledních 30 let vejdou cyklisté, chodci i MHD společně a nikdo nikomu nepřekáží a nehodu jsem tam nezaznamenal hodně dlouho. Na Praze 8 existuje mnoho jiných míst, kam by se mělo těch pár statisíc investovat (a lépe), třeba propadlina nad kanalizací na křižovatce ulic Čimická/Mlazická/Na zámkách, která z kopce a těsně před přechodem dokáže prodloužit brzdnou dráhu o pěkných pár metrů či v řádu milionů pak dovybudování chodníku a instalace veřejného osvětlení v ulici K Ládvi mezi Bauhausem a čimickou vilkovou čtvrtí, kde poslední dobou značně narostl provoz pěších a cyklistů a kde velice nedávno došlo ke smrtelné nehodě chodce.

Jak si má občan Prahy 8 vysvětlit tento přímý rozpor, kdy na peníze na naprosto zbytečnou úpravu jsou, ale silnice kolem se flikují jako prodřené tepláky? Stačí se podívat kdekoliv na Praze 8, jak vypadají kanálové vpustě, jak se (například u Bauhausu) kličkuje přes několik děr po celé šírce silnice, které se tam objevují každý rok a každý rok trvá šest měsíců než jsou zalepeny, vidí jak na Žernosecké byla nemalým nákladem vyrobena cyklostezka, kterou sami cyklisté vesele ignorují a jezdí mezi auty souběžně po ulici (každý týden tam někoho takového potkám!), zatímco ulice posledních několik let vypadala, že po ní přejela rota tanků (úsek od bývalého obratiště autobusů u křižovatky s Famfulíkovou až ke křižovatce s Burešovou a obrovská jáma proti tenisovým kurtům u křižovatky s Čumeplíkovou).

Takže se nedivte, že p. starosta jednal jak jednal, protože občané Prahy 8 ještě nezblbli z cyklopropagandy, která se (jak vidíme i v tomto v tomto případě) zaštiťuje bezpečností chodců - Vidí denně jakým marginálním zůsobem jsou využívány milionové investice do cyklostezek a cyklopruhů zatímco problematická místa jsou TSK flikována nebo rovnou ignorována. Již zmiňovaná Žernosecká budiž tím zářným příkladem.

Vratislav Filler 14. 08. 2013, 23:41

1. Aby bylo jasno, jak funguje cyklokomise: Jednak od února 2013 jejím členem nejsem, jednak v předmětném období (cca 2012) cyklokomise na svých schůzkách o Čmické nejednala, což je zřejmé ze zápisů. Cyklokomise se v té době zoufale snažila přesvědčit svou předsedkyni, ať nastaví systémové fungování podpory cyklistické dopravy v mechanismech města, a na nějaké jednotlivosti typu Čimické tam rozhodně nebyl prostor. Když se to nepovedlo, práskli jsme jí v únoru 2013 dveřma. Když už se na KCD v té době řešily konkrétní záměry, tak to byly třeba rampy v Komořanech (padesátimilionová investice), a ne každá údržba TSK v řádu stovek tisíc.

2. Projekt jsem získal tak, že jsem si napsal na TSK žádost o informace, jakmile se kauza rozjela - a získal jsem ho. Předtím jsem ho neviděl, což je asi patrné i mých z úvodních, poněkud nedostatečně informovaných prohlášení typu "čtenář nám napsal, že v Čimické se malují cyklopruhy." a to ještě předtím, než jsem se dozvěděl o nějakém rušení.

3. Stanovení spolupodepsal Odbor dopravy Prahy 8, což je státní správa. A to pro stanovení podle současných předpisů stačí. Ostatně, státní správa je na Praze 8 na radnici tak "nezávislá", že okamžitě potom, co se starostovi nelíbí její výrok z loňského roku, tento ruší a podniká kroky téměř nepochybně mimo svou pravomoc. Za takových okolností je velmi naivní předpokládat, že státní správa a samospráva nejsou na Praze 8 propojeny alespoň do té míry, aby si starosta ošéfoval, co potřebuje, a dostal echo o všem, co by se mu mohlo hodit. Jestli tedy starosta vloni nevěděl, co se děje na vlastními lidmi obšlápnutém odboru, je to pouze a jedině jeho chyba.

Je asi zapotřebí vyložit, proč nejde udělat opravu povrchu, zatímco malovat čáry a šoupat značky je možné. Každá z těch věcí jde z jiných peněz (tohle šlo třeba z údržby TSK), a na některých hromádkách peníze jsou, na některých nejsou. Z peněz, které šly na tohle, by kanál opravit nešel. Protože kdyby šel, tak se to na Čimické udělá pořádně, jak popisuju v článku.

Jestli silnice na Praze 8 připomínají tankodromy, tak je to maximálně tak vizitka bývalého starosty osmičky Noska, který pro odstranění takových problémů udělal na pozici radního pro dopravu akorát to, že dvakrát za sebou přiškrtil rozpočet TSK o desítky procent.

Konečně, jestliže je někde cyklostezka a cyklisté přesto jezdí po silnici, je to znamení, že byla cyklostezka vyprojektována blbě. Což ta podél Žernosecké nepochybně byla. A to není vina lobingu za zlepšení podmínek pro cyklisty, ale těch, kdo mají o tom, jak se mají cyklisti chovat, právě takovou představu, jako vy: tedy, že třeba budou dobrovolně jezdit po zmršené cyklostezce, která není ani napojená na komunikační síť, když můžou jet nepřerušeně a rychleji po souběžné silnici. Zmršené cyklostezky tu na webu pranýřuji opakovaně a opakovaně poukazuji na to, že dokud ta řešení nebudou pro cyklisty souvislá, ať v hlavním dopravním prostoru nebo mimo, nebudou dostatečně atraktivní.

vlakno 15. 08. 2013, 00:21

"Takže se nedivte, že p. starosta jednal jak jednal, protože občané Prahy 8 ještě nezblbli z cyklopropagandy"
Pokud bych toto měl považovat za reprezentativní hlas občana Prahy 8, tak bych asi konstatoval, že možná nezblbli z cyklopropagandy, ale z něčeho jiného určitě ano...
I když tedy chápu, že lidé jsou nespokojení, když vidí rozbité silnice a chodníky, ale nechápu proč mají tendenci svádět vinu (samozřejmě jen někteří vybraní jedinci) na příznice cyklodopravy po městě... My ty rozbité silnice přece taky cítíme na vlastní zadek (zde ovšem chvála odpuženým vidlicím a sedlovkám :)). Proč se hněv neobrací proti nesmyslným dopravním monstrprojektům typu Blanky, které odsávají tisíce a tisíce milionů z městské kasy/našich daní, které pak chybí po celém městě? Co si od ní slibujete, že vyřeší dopravu v Praze, že najednou nebudou nikde kolony, vše pojede hladce, bez exhalací, vše bude "sluníčkové"?
A nejlepší jsou argumenty typu: "Blanka zatím nic neřeší, ale počkejte až postavíme další tunel, a další, a potom ještě jeden, a ještě další...(za naše-vaše peníze), to pak bude úplný dopravní ráj". Do centra už asi nikdo nepojede, všichni budou kroužit po okruhu, všem se nám tu bude krásně žít a dýchat, všichni se všude dostanou autem bez negativního vlivu na okolí...

Jinak tohle je krásný nový výdech z tunelu v Myslbekově, vedle těch vilek to tam úplně sedí http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvoj-fotogalerie.php?action=2&year=2013&gallery=665
Pokud to teda není podstavec pod sochou Pavla Béma.

Vratislav Filler 15. 08. 2013, 00:28

vlakno: Příznivci cyklodopravy můžou v Praze úplně za všechno, i za největší dopravní překážky, jaro, léto, podzim a zimu. To je známá věc.

Jako postavec by to bylo excelentní, protože umístěná socha by okamžitě zahučela do tunelu, kam patří.

mczk 15. 08. 2013, 09:51

Nejlepší bylo vyjádření pana starosty Janků (idnes), že v Bohnicích bývají dost široké chodníky, kde cyklisté můžou jezdit. Nelegální v drtivé většině. Na druhou stranu probíhala na P8 kampaň namířená proti zneužívání chodníků cyklisty, kteří jezdí po chodníku i tam, kde to není legální.
Kocourkov. Nikoliv P8.

jonáš 15. 08. 2013, 11:38

Socha by mohla bejt vyšupovací, čimž by se to funkčně přiblížilo správnýmu orgánu pro označení dotyčnýho politika.

josuk 15. 08. 2013, 12:03

Pěkný článek, s vtipem i technickými detaily!
některé výrazy v diskuzi jako např.: „cyklopropaganda“,“ sluníčkový“, „Blanka a Pavel“, nebo „přívrženec“ bych v zájmu domluvy mezi občany a dosažení pokroku nejraději vynechal. Za lepší a údernější považuju slova třeba jako: bezpečnost, občané, děti, pracovní příležitosti, přilákání investorů, udržení konkurenceschopnosti (viz předchozí článek).
Mimochodem cyklodoprava mě občas taky pěkně štve! Hlavně do kopce! Čili přívrženec cyklodopravy nejsem ani náhodou, i když nejen její zdravotní výhody (nižší tlak i cholesterol) pozoruju! ;-)

mJožka 16. 08. 2013, 01:29

U nás podobná akce skončila podáním trestního oznámení na neznámého pachatele (pro zájemce http://ostrava.idnes.cz/odstraneni-zpomalovacich-pruhu-v-ostrave-porube-vysetruje-policie-11v-/ostrava-zpravy.aspx?c=A120727_1809169_ostrava-zpravy_sot).
Také bych rád (hlavně členy samospráv, kteří se pyšní tím, že jim stačí zvednout telefon a někomu zavolat) upozornil, že umístění nového dopravního značení předchází určitý správní postup, který má svá vyjádření, žádosti a stanovení silničního úřadu dle zákona a existují zde i nějaké časové lhůty. Zrušit projednanou, schválenou a stanovenou změnu místní úpravy na pozemní komunikaci během tří dnů je dle mého názoru možné možná pro odvrácení katastrofických ztrát nebo ve státě, který není tak úplně právní. Nechám na čtenáři, kterou variantu si vzhledem k dění na ul. Čimická vybere ...

Schmouddle 16. 08. 2013, 03:37

@p. Filler:
Děkuji za vyčerpávající odpověď.

Jen dva body bych měl k poslednímu odstavci:
Jak asi víte zákon o provozu na pozemních komunikacích explicitně říká, že pokud existuje podél pozemní komunikace cyklostezka, je cyklista povinnen ji použít. Ten zákon platí pro cyklisty stejně jako pro automobilisty a tedy to není pohledem lidí jako já (mimochodem už jsem zaškatulkován - překvapení...taky jezdím na kole :) ) ale pohledem zákonodárce. Pokud to totiž budete takto stavět, tak tím říkáte že toto ustanovení je zbytečné, protože cyklista může jet svobodně po silnici a já pak dodávám, že pokud cyklista může jet plynule po silnici, není třeba stavět cyklostezku.

Necíte, jako jeden z představitelů Auto*Matu , který je v pražských reálich leadrem cykloaktivismu s průnikem na Magistrát a hojně citovaný v médiích, určitý díl odpovědnosti za to, že jste vytvořili tlak na orgány státní správy, jejiž výsledkem jsou právě podobně zmršené cyklostezky jako je ta na Žernosecké, která je zaplacena z daní všech aby ani ty dvě procenta dopravních výkonů, co v Praze připadají na cyklistickou dopravu nebyly na ní realizovány, protože vám cyklistům to není pohodlné?

Protože mám takový pocit, že takové plýtvání po Magistrátu žádný automobilista nechtěl.

epo 16. 08. 2013, 09:51

Schmouddle: nechci dělat VF tiskového mluvčího (on jistě zareaguje sám), ale bohužel v této zemi už to tak chodí, že pokud se má provést někde nějaká úprava, ti nejvíce zainteresovaní jsou bráni v potaz až na posledním místě - alespoň takový dojem mám ze všech těch realizací a informací, jak fungovala KCD a jaký měla na výsledná řešení vliv...
Postaví se něco, proinvestují se nemalé prostředky, ale bez rozmyslu, pouze proto, aby se mohlo před volbami říct, podívejte, jak se o vás staráme.

Neznám ten konkrétní úsek v Žernosecké, ale třeba se jednou dočká rozumného propojení s dalšími a dojde v budoucnu k plnému využití. Když nic jiného, je to tedy investice do budoucna...

Mimochodem, jak řešíte jako cyklista, pokud jedete po silnici a znenadání se vedle Vás objeví cyklostezka, aniž by na ní byl z oné silnice nějaký nájezd, resp. značka přikazující Vám na ní odbočit / zakazující Vám další pohyb po silnici?
Řekl bych, že ten zákon, není v mnoha případech příliš vymahatelný, protože existují objektivní důvody, proč jej nelze dodržet...
A ještě jednu si neodpustím. Tón Vaší argumentace mi připomíná jistou skupinu, která naopak podporuje myšlenku, že špatné a svobodu omezující zákazy a nařízení je třeba ignorovat a bojovat proti nim ;-)

Vratislav Filler 16. 08. 2013, 11:01

Schmouddle:

Zrušit povinnost používat (často ubohou) cyklistickou infrastrukturu je jedním návrhů, které dala už někdy v roce 2010 pracovní skupina pro cyklodopravu při ministerstvu dopravy.

Potíž s domácí infrastrukturou je, že prostě nevyhoví širokému spektru způsobu jízdy na kole. Neumíme, nemůžeme nebo nechceme stavět věci tak, aby po nich mohl jet stejně dobře šestiletý kluk do školy, i rekreační sportovec vyrážející na podvečerní švih. Takže tvrzení "pokud cyklista může jet plynule po silnici, není třeba stavět cyklostezku." je pravdivé jen potud, pokud to znamená "pokud každý cyklista, jaký jezdí ve vyspělých zemích, tedy i školák nebo důchodce, ... " - pak se ztotožňujeme. Žernosecká bohužel na jízdu osmiletých školáků není, takže zde má i takhle zpatlaná stezka jakés-takés oprávnění.

Viz https://mestemnakole.cz/2010/06/nizkoprahova-infrastruktura/ a https://mestemnakole.cz/2011/08/tri-skupiny/ .

Otázka toho, nakolik je "sebevražedné" připouštět výstavbu mizerné infrastruktury, je hodně zajímavá. Definovat tu hranici je obtížné, protože spoustu "creepy" věcí pro cyklisty běžná populace nechápe jako špatné, jiné věci jsou pak pro většinu na pohled děsivě, ale jinak udělat nešly, nebo by šly, ale dopadly by ještě hůř. Skoro si někdy říkám, jak by to bylo skvělý, kdybych těm věcem nerozuměl, jako tomu bylo někdy v roce 2008 (mrkněte třeba na článek o metru na Ládví), a mohl vše hodnotit s hlavou nezatíženou znalostí podmínek v pozadí.

Je dost možné, že jsme odsouzeni projít si stejné fáze rozvoje cyklistické infrastruktury, jako kdekoliv jinde, kde jsou dneska dál, protože z cizích chyb se při stavbě poučit nemůžeme, musíme udělat vlastní. Cyklostezka podél Žernosecké byla ostatně odbornou veřejností podrobena zdrcující kritice už v roce 2009, kdy vznikla: http://picasaweb.google.com/pracyclop/CyklotrasaA283UsekLadviDablickyHaj?authkey=Gv1sRgCNGR1Kvt7_6IQA#

jonáš 16. 08. 2013, 22:37

[11] to jsem řešil zrovna včera, jeda z Doxu .. po najetí na Hlávkův most jsem zjistil, že na pravym chodníku je namalovaná stezka, ale 20 cm obrubník skákat neumim a nemínim, tak jsem holt najel až na ostrově u stadionu. Pokud neni nájezd, jako by souběžná stezka neexistovala.

Vratislav Filler 16. 08. 2013, 23:48

jonáš: A co teprv na Nuseláku, tam by člověk musel přehazovat ten cityblok :-)

Rostislav Adam 18. 08. 2013, 13:57

Co říct? Opakuje se nám situace z 90. let, kdy tehdejší starosta Musílek, tehdy ještě též člen ODS, odmítal semafory na křížení Čimické, Písečné a Přemyšlenské, z důvodu, že budou neúčinné, protože tam řidiči překračují povolenou rychlost. Po letech pan starosta Janků opakuje stejnou chybu a doufejme, že to bude mít stejný konec, tedy starosta půjde do háje.

Hrabosh 11. 09. 2013, 01:53

Zde je názorná vizualizace za co místní organizace ODS bojuje: http://www.novinky.cz/krimi/312920-devce-vbehlo-ridici-pod-auto-ten-srazku-vyresil-petistovkou-a-odjel.html

15: Semafory tam dali až poté co tam auto jedno dítě zabilo a druhé zmrzačilo. http://respekt.ihned.cz/c1-36136160-fencluv-majak-ukazuje-cestu

Frantisek Cech 11. 09. 2013, 07:39

16. U clanku ktery odkazujete je video. Spolu s Vasim prispevkem to vice nez nazorne vizualizuje to, za co bojujete Vy. Regulace, omezeni, mantinely. kterymi Vy chcete postihnout vse a vsechny, samozrejme pro jejich dobro.

Nehoda popsana tak, ze devce srazil, devce vbehlo pod auto a pod....... probehla tak, ze se dite rozebehlo v okamziku, kdy uz auto bylo na prechodu, rychlost odhaduji do 10km/h a nabehlo do nej nekde v urovni B sloupku. Podle stinu na snimku vybihalo ridicovi do zorneho pole "ze slunce", nemel sanci ji videt, ani kdyby se na ten smer peclive podival. Devce muze mluvit o stesti, ze jen poraneny kotnik, byl jsem kdysi u velmi podobne srazky a tam to skoncilo otevrenou zlomeninou obou lytkovych kosti - ac se to nezda, nohy maji tendenci spadnout pod zadni kolo, zaroven ridic uz slysel ranu a brzdi, kolo je ve smyku a co zachtne, tak neprejede, ale vlaci s sebou.
Divce brzke uzdraveni a priste vice opatrnosti.

Hrabosh 11. 09. 2013, 09:04

Popis jsem četl a je nesmyslný. Jednoznačným viníkem je motorista, porušil:
§5 Povinnosti řidiče
h) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,

který je v zákonu přesně kvůli této situaci. Nějaké stíny nebo slunce je nerelevantní, to že auto v levém pruhu zastavilo před přechodem vidět musel. Chybělo velmi málo a dopadlo by to stejně jako v roce 2000 na Čimické nebo 2006 na Patočkově.

Na videu skutečně vidím regulace, omezení a bariéry (pro chodce- regulován jejich pohyb po silnici, jsou povinni použít přechod, je tam bariéra bránící jim ve volném pohybu). Ale že by to bylo to o co stojím nebo bych to prosazoval si nějak nevybavuji.

Když odhlédneme od ideologických pindů (navíc v tomto případě nepravdivých), jaké řešení této situace OSBID nabízí, když laciné stažení vozovky do jednoho pruhu v místech kde to s ohledem na intenzity nevadí (primárně se bavíme o Čimické) je ekl? Na obecná výroky o osobní odpovědnosti kašlu, to nikomu život nevrátí. Předpokládám že to nebude regulace pohybu chodců a další bariéra která se jim postaví do cesty (tj. ani SSZ ani nadchod). Prosím, seriózní odpověď bez vytáček.

Frantisek Cech 11. 09. 2013, 09:40

Muj popis? Je nesmyslny. A co tedy chcete vysvetlit?
To prosim neni vytacka, to je smutne konstatovani.

Velmi obecne a bohuzel to nellze oprostit od veci, ktere neakceptujete, na ktere kaslete: v tomto pripade se auto i chodec (dite) moc priblizili k hranici povinnosti stanovenych jim zakonem. Stejne jako auto(ridic) porusil svuj dil povinnosti, tak i chodec (dite, potazmo osoba za nej zodpovedna) porusili ustanoveni, ktere rika "Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem." A trasy se protaly, namisto aby se minuly. Nechtel bych byt v kuzi soudce zavaleneho znaleckymi posudky z obou stran.
Ona Vami tolik zavrhovana osobni zodpovednost a ne jen slepe spolehani na zakony a vyhlasky (ktere Vy a Vam podobni sypete z rukavu pro blaho nas vsech) by pravdepodobne devceti usetrila zlomeny kotnik.

Ocekavam, ze muj nazor opet strhate, je to logicke. Ja budu vzdy uprednostnovat svobodu vlastniho rozhodnuti a zvazovat mozne nasledky pro sebe a pro okoli pred kazdym svym krokem. Vy budete vymyslet omezeni a zakaz, ktere to maji vyresit za me.

Hrabosh 11. 09. 2013, 09:56

Mě tyhle vykecávací vytáčky nebaví. Tvrdíte že dítě dítě vstoupilo na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem když ke kolizi došlo ve vzdálenosti přinejmenším 3m od nejbližšího obrubníku.

Místo nějakých obecných keců napište co byste s nebezpečným přechodem na Čimické dělal. Já navrhuju aby tam stáhli silnici do jednoho pruhu, intenzity tam jsou a budou jak na vsi v neděli ráno, nikoho to nezpomalí, čtyřpruh není potřeba. Jestli tomu rozumím Vy budete preferovat semtam nějakou mrtvolu, zničenou rodinu, eee proč vlastně? Chápu že Vám to riziko kolize s chodcem nevadí, Vám hrozí maximálně potlučený plechy a krátký trest. Mě (jako cyklistovi), případně chodcům jde o život, zničená rodina atp., takže jsme v tomto ohledu o dost citlivější.

Luděk 11. 09. 2013, 10:47

[18] Viníci jsou tam tři, zrovna včera jsem to video pouštěl synovi a rozebírali jsme, kdy kdo udělal jakou chybu (stačilo, aby jen jeden z nich tu chybu neuděl a nehoda by se nestala).

Hrabosh 11. 09. 2013, 11:28

Jsem nerad že to je v tomto tématu, ale týká se to i Čimické. Tohle relativizování jednoznačného zavinění řidiče mi vadí. Od vstoupení skupiny chodců do vozovky a srážkou uběly 3 vteřiny.
Ano, chodci tomu mohli předejít (a bohužel mnozí automobilismu na to spoléhají), ale nenesou za tu kolizi sebemenší odpovědnost- ta je pouze a jedině na motoristovi.

prt 11. 09. 2013, 11:53

Ad Sokolovská: nějakou chybu udělaly tři (možná čtyři) osoby: řidič, holčička, chlapec (a spolujezdkyně). Největší chyby udělal řidič: před nehodou (vozidlo v levém pruhu před přechodem stálo a další 2 za ním zastavovala - on přesto s nimi nesrovnával rychlost) i po nehodě (ujel od nehody se zraněním). Pro mně je řidič lumpem více za to druhé (chybu může udělat každý, ale takhle se zdejchnout...).
Tak ať se holka uzdraví, řidič najde a soud koná.

Hrabosh 11. 09. 2013, 12:08

Asi bychom si měli ujasnit: já rozlišuji "udělat chybu" a "zavinit nehodu".

Souhlasím s tím že chyby se občas stávají a když se to špatně seběhne, dopadne to ošklivě. Tento typ nehody je pro čtyřpruh typický- macho které nepotřebuje brzdit a dítě které se rozeběhne. To děti občas dělají. Proto bychom měli stavět (silniční) infrastrukturu tak, aby podobné chyby znemožňovala (v jedopruhu by se to stát nemohlo) a pokud by měla být ponechána ve stavu který tuto možnost nevylučuje mělo by to být jasně a dobře vyargumentováno proč (a rozkládání o utahování šroubu, omezování a další obecné výroky k tomu opravdu nestačí). Například chápu že stahovat Strakonickou do jednoho pruhu je nesmysl s ohledem na mnohem vyšší intenzity IAD a mnohem nižší intenzity IChD, ale to na Čimické neplatí.

Luděk 11. 09. 2013, 13:19

[24] V jednopruhu by se to mohlo stát taky, obzvláště pokud je vedle stojícího auta dost místa na to, aby se tam protáhly kolo či motorka (mám odpozorováno, že například u Flory jen minimum chodců při přecházení kontroluje, zda za vozidlem stojícím před přechodem nejede ještě i někdo v cyklopruhu - přitom cyklisti tam často přednost nedávají). Naštěstí zranění holčičky, která v běhu narazí do kola, nebudou tak velká, jako když narazí do auta.

aish 11. 09. 2013, 15:04

ad video v příspěvku 16 - mě to přijde naprosto jednoznačné, auta ve vedlejším pruhu očividně zastavují (dokonce je zřetelné, že vepředu je doprava žádná celá nic, tudíž se to nedá zaměnit za zastavování kvůli koloně), což je přímo učebnicová situace.

ad 25 - u Flory to neznám, ale obecně vzato taky často nedávám přednost, zejména pokud jde o děti, protože situace "cyklista zastaví před přechodem, řidič nějakého cyklistu ignoruje, děcka vběhnou do silnice" je jen variací na to samé téma.

aish 11. 09. 2013, 15:13

ad 10 - "Jak asi víte zákon o provozu na pozemních komunikacích explicitně říká, že pokud existuje podél pozemní komunikace cyklostezka, je cyklista povinnen ji použít."
To se týká cyklostezky, nikoli "stezky pro cyklisty a chodce", což je naprostá většina "takových stezek" (alespoň v rámci Prahy).

Což je pochopitelné, protože není cyklista jako cyklista, a pokud po rovině jezdím obvykle rychlostí 30+ km/h, tak opravdu není vhodné, abych jezdila na stejné stezce, kde jsou pobíhající děti a spousta psů.

"a já pak dodávám, že pokud cyklista může jet plynule po silnici, není třeba stavět cyklostezku"
Ale opět, on není cyklista jako cyklista, a že někdo, kdo je mladý, zdravý, netěhotný a má naježděno jezdí v daném úseku přes třicet a jeho pobyt na cyklostezce je mírně řečeno nevhodný, to ještě neznamená, že v témže úseku nechce jezdit malé dítě, infarktózní osoba nebo čilý důchodce.

To je totéž, jako když si navážu kola na střechu, odmítám jet víc než stovkou (protože by mi to moc žralo) a tak jedu po staré benešovské... jo, postavili mi tam D1, ale nejsem debil, abych si ničila auto v pravém pruhu, a nejsem prase, abych courala stovkou v levém pruhu.

Frantisek Cech 11. 09. 2013, 15:42

20 a 22 - spojuji.
Zadne vytatcky. Zadne relativizovani.
Muj nazor neakceptujete. OK. Ja si kvuli tomu zily rvat nehodlam.
Zavineni: nema smysl se s Vami dale bavit. Ocitoval jsem Vam kus tehoz zakona, ktery ridici prikazuje dat chodci na prechodu prednost. Je to o kousek vyse, najdete si to. Je jednoznacne zakazano vstupovat pred prijizdejici auta, i kdyz jsem na prechodu. Kde je Vam v tom co nejasneho? To jste posledni clovek v CR, ktery veri, ze chodec na prechodu ma _absolutni_ prednost?

Upravy: jasne rikam, ze jakakoliv uprava (jednopruh, retarder, semafor, proste cokoliv) nezajisti chodci na prechodu bezpeci. To by udelal je cityblok napric ulici, a to jeste mozna.

K tomu konkretnimu mistu: neupravovat. Nechat jednoduche pro auta a pokud to pujde, zjednodusit to chodcum i cyklo.

jonáš 11. 09. 2013, 16:12

Ale ten samej zákon praví, že je řidič povinen zastavit před přechodem, pokud zastavuje auto v sousednim pruhu. To je už ze souslednosti časové první a hlavní příčina a zavinění a neni na tom co dalšího rozebírat.

Hrabosh 11. 09. 2013, 16:16

28 zkusím to naposledy: Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Vsoupení na přechod/vozovku proběhne tehdy když zvednete nohu z místa mimo přechod/vozovku a položíte ji na přechod/vozovku. Poté již stojíte na přechodu/vozovce a již na přechod/vozovku nemůžete vstoupit. Neboli to co tvrdíte by šlo použít když by dívku srazilo první auto, které ji pustilo. U druhého to aplikovat nejde, rozdíl 3s mezi vstoupením na přechod/vozovku a kolizí nelze interpretovat jako bezprostředně. Vaše tvrzení že chodec nesmí vstupovat před přijíždějící auta pokud již stojí na přechodu nemá oporu v žádném zákoně, je to jen a pouze Vaše fabulace.

Zúžení na jeden pruh samozřejmě chodci na přechodu absolutní bezpečí nezajistí. Ale výrazně ho zvýší. Vy takovou možnost ovšem odmítáte- ptám se na důvody, argumenty. Zatím jste nic neuvedl (kromě "já to tak chci", což není za argument). (přilba na kole nebo pásy v autě mi také nezajistí že se na nezabiju, ale přesto přilbu vozím a v autě se poutám)

Hrabosh 11. 09. 2013, 16:19

Ještě jednou polopaticky- je rozdíl mezi:
vstoupit na vozovku
vstoupit před vozidlo

Zákon za určitých podmínek zakazuje chodci vstoupit na vozovku, druhá možnost je pouze františkův výmysl, nic takového zákon neupravuje.

Frantisek Cech 11. 09. 2013, 16:57

Rezignuji. To nema smysl ....
Ano, Hraboshi, uznavam Vase argumentacni vitezstvi. Ja se mylil.

Rekapitulace: zadny zakon nezakazuje, ani neupravuje moznost chodci vstoupit pred prijizdejici auto. Je zcela v souladu se zakonem se nechat rozmasirovat na kasi.

K tem upravam. Take uznavam Vase argumenty. Urcite existuje nejedna studie, draha, certifikovana a peclive propracovana, ktera doklada, ze na dvouproudovce je sance na to byt srazen nepozornym ridicem o 0,065% vetsi nezli na jednoproudovce a ze pridavny retarder to score dale vylepsuje o 0,0041%.

Nemuzem se nikdy shodnout na vysledku, takze se jen demagogicky zeptam - skoncite u betonem vylite zavory ovladane chodcem, nebo planujete auta zakazat uplne a ridice strilet na miste bez soudu? A kde jeste se dale hodlate srat ostatnim do zivota pod vlajkou te jedine spravne (tedy sve) pravdy?

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Otevřený dopis: apel na 1,5 metru
Blogy,

Otevřený dopis: apel na 1,5 metru10

12. dubna. 2021, 6min. čtení