Klecany: kocourkovská „stezka“ hned za Prahou

Publikováno: 16. června. 2014, 27 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl
Publikováno: 16. června. 2014, 27 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl

Několik kilometrů severně od Prahy vznikla jedna z nejbizarnějších „procyklistických“ realizací za poslední roky. Většina z toho se PROcyklistickým opatřením rozhodně nazvat nedá. S něčím takovým jsme se v redakci již dlouho nesetkali. Stezka od přívozu do Klecan je natolik inovativní a hrůzná, že jsme nic podobného v Praze a okolí snad ještě nikdy neviděli. Vůbec nám není zřejmé, jak mohla vzniknout.

Zbytečná dopravní segregace v místech, kde by stačila vyznačit obytná zóna, zóna 30, či několik piktogramů pro zlepšení orientace. Navíc segregace takového rázu, že její smysl skoro nikdo na místě nepochopí a nebude se podle ní dokázat chovat. Přesmyk „cyklostezky“ z jedné strany ulice na druhou v zatáčce, tak aby to bylo co nejméně přehledné? V Klecanech žádný problém.

Kdyby to zůstalo pouze na papíře, jistě by se dala ocenit snaha bořit konvence. Ale toto se skutečně zrealizovalo.

Záměr

Dle webu města Klecany bylo účelem stavby:

Město Klecany získalo dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 54, Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova na projekt „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“.
Celkové způsobilé výdaje: 6.705.107,00 Kč. Celková výše dotace: 5.364.085,60 Kč.

Projekt přispívá k využívání ekologické dopravy v rámci města. Konkrétní náplní projektu je vybudování cyklostezky, která propojí centrální část Klecan s místní částí Klecánky s napojením na přívoz přes Vltavu. Trasa je vedena po nově vybudovaném pásu souběžně s místními komunikacemi v zastavěném území a dále jako samostatná komunikace v nezastavěném území, kde bude vyloučena motorová doprava. Cyklostezka je určena pro cyklisty, pěší, in-line bruslaře a další (kočárky, koloběžky). Umožní občanům obou částí města bezpečné spojení do práce, za službami, na úřad a zároveň poskytne i možnost sportovního vyžití prakticky po celý rok. Trasa je plánována v délce 1,98 km s obousměrným provozem o šíři 2,50 – 3,50 m zpevněného povrchu. Napojuje se na trasy Pražského okruhu A50 a Praha – Drážďany. (tolik MÚ Klecany)

Jedná se tedy o lokální stezku, která má sloužit především místním, podpořit bezmotorovou dopravu v rámci obce. Zároveň z pražského pohledu by mělo přinést lepší napojení Klecan na trasu podél Vltavy a tak přispět k zlepšení podmínek pro dopravu na kole z Klecan třeba do Tróje.

Spojení Klecan s břehem v Klecánkách bylo již zajištěno běžnou silnicí. Klecany se sice rozprostírají v kopci nad řekou, ale silnice má poměrně kvalitní povrch a sklon není extrémní. Silnice je minimálně pro rekreační a sportovní cyklisty, kteří obcí projíždějí, použitelná. Z osobní zkušenosti zde provoz nebyl veliký. Touto silnicí jsou nadále značeny cyklotrasy A50 (značená jako 8100) a Eurovelo 7, která tudy odklonem od Vltavy obchází nepříjemný úzký úsek podél řeky za Řeží.

Eurovelo 7 v Klecanech zůstala na svém místě

Úpravy u řeky

Změny u řeky dopadnou i na ty, kteří Klecany projíždějí dle naučené trasy. U přívozu doposud vedla asfaltka, kde se dvě auta vyhnula. Byla sdílena jak auty, tak především cyklisty, bruslaři, pěšími. Bezmotorová doprava tu zvláště za pěkného počasí jasně převládala a převládá.

Segregace barvou bez legrace. I tam, kde je naprosto zbytečná a matoucí.

Na cestě vedoucí k přívozu a podél silnice až k nové odbočce do Klecan se objevila nová čárou oddělená obousměrná cyklostezka. Je zde navíc nově přejezd pro cyklisty pro odbočení směrem k přívozu, kam je stezka dovedena.

Skutečně je potřeba v místě, kde převládají cyklisté a chodci, mít přejezd pro cyklisty a v délce několika desítek metrů oddělenou stezku? Jsem přesvědčený o tom, že ne. Oddělenou stezku patrně cyklista jedoucí z Kralup do Prahy nevyužije. Nebo někdo předpokládá, že přejede na pár metrů k levému okraji silnice, pojede po stezkopruhu, aby poté opět pokračoval po konci stezky k pravému okraji? A pokud to někdo chce, jaký je k tomu důvod? A proč na tak krátkém úseku? Dle pozorování na místě chodci i cyklisté nadále využívají silnici v plné šíři. Pokud dané řešení má nějakou skrytou podstatnou příčinu, pak stejně nefunguje.

Po několika desítkách metrů však daná segregace končí, úzký most je překonán bez úprav, a pokud chcete vyrazit do Klecan po nové stezce, je třeba hned za mostem odbočit doprava. Nezaleknout se zákazu „průjezd zakázán“, ale naopak se uspokojit značkami cyklostezka a zákazem vjezdu motorových vozidel.

U mostku se ještě na chvíli zastavím. Pokud přijedete novou stezkou od Klecan, v místním inovativním řešení máte přejet tři metry po mostě u pravého okraje komunikace, abyste za mostem opět přejeli přes silnici vlevo na oddělenou stezku. Tedy pokud od vás autoři stezky očekávají dodržování dopravních předpisů. Když sleduji toto provedení, nebo i kombinace použitého dopravního značení, tak o tom silně pochybuji.

Není tu těch značek trochu moc?

Nová „pruhostezka“ do kopce

Po dalších pár metrech jízdy po cyklostezce narazíte na pozoruhodný „přejezd pro cyklisty“ zabírající svým červeným povrchem téměř celou křižovatku místních komunikací v Klecánkách. A dále se pokračuje opět po obousměrné oddělené stezce napatlané barvou na silnici. To vše v místní ulici, kde skutečně není téměř žádný automobilový provoz. Ano, občas zde projede někdo z místních. Nenapadá mě žádný důvod pro toto řešení, než že to má usnadnit navigaci cyklisty. To by snad vyřešilo několik piktogramů na silnici. Rozhodně není třeba mít celou křižovatku červenou a obousměrnou cyklostezku v místech, kde ani není chodník.

Takové barvy. Kdepak by se hodila lépe?

Vlevo silnice pro auta. Obousměrná stezka napravo.

Po projetí segregovaným úsekem, viditelným na předchozí fotce, se zanoříte do neosvětleného lesa a pokračujete až na začátek Klecan po zpevněné šotolinové cestě. Dříve v tomto úseku vedla běžná lesní cesta, která byla při stavbě stezky rozšířena a zpevněna. Stoupání je v některých úsecích poměrně prudké a v kombinaci se šotolinovým povrchem jsem se rozhodl kolo vést. Rozhodně je stoupání prudší než na již zmiňované silnici. Člověka při chůzi do kopce napadá, zda toto spojení má pro dopravní cyklisty nějaký přínos.

Cesta kolmo vůči kopci je samozřejmě prudší než údolím potoka po silnici.

Dej přednost u vjezdu do vrat napravo - ulice U Školky

Po vystoupání do Klecan a opuštění lesa opět přichází na scénu nový asfaltový povrch. V rámci výstavby stezky byla nově vyasfaltována celá ulice U Školky. Stezka je zde opět obousměrná a dle všeho značení odpovídá oddělené cyklostezce. Díky jejímu ztvárnění se ale zároveň člověk v první chvíli neubrání myšlence, zda to není cyklopruh. Ale není. Je to obousměrné a na všech křižovatkách cyklisté dávají přednost. Občas i u vjezdu do vrat. Co se předností u vjezdů do domů týče, zde je provedení značně nekonzistentní. Nevím, na čem záleželo.

Zúžení. Auta jezdí obousměrně nalevo, kola napravo.

Mírně bizarní (v porovnání se zbytkem) je v jednom místě extrémní zúžení jízdního prostoru pro auta, kde je nutno dávat přednost protijedoucímu vozidlu. Zde lze pro změnu předpokládat, že úpravu nebudou tentokrát naprosto oprávněně dodržovat řidiči aut, kteří budou nadále jezdit ve stoupání po cyklostezce.

Extrémně bizarní a hlavně nebezpečný je přesmyk stezky v zatáčce. Zvláště řidiči jedoucí shora skutečně do poslední chvíle nevidí, zda za zatáčkou nevyjíždí cyklista. A cyklista, který má dávat přednost, nevidí, zda jede nějaké auto. Nelze snad najít horší místo, kde vybudovat přesmyk. Ten (pokud musí být) by měl být v přehledném místě, kde se řidič i cyklista navzájem na větší vzdálenost vidí. Křížení je pak sice otravné, ale bezpečné.

Přesmyk v zatáčce na obousměrné stezce. Aneb dostředivá dráha pod kola aut.

Zároveň v této ulici prostě něco takového není potřeba. Proč to je budováno v místě, kde vedle nového asfaltu stačilo jen upravit dopravní značení. Třeba obytná zóna? Jestli někdo chtěl nějak zvlášť ochránit cyklisty, pak by snad stačil stoupací cyklopruh po jedná straně. A i bez toho by to šlo. Nebo zde mohly být piktokoridory. Pak by ani nebylo třeba zužovat vozovku pro auta a řidiči by věděli, že tam mají čekat cyklisty. Dokáži si představit mnoho řešení, ale to realizované by mě nikdy nenapadlo.

A ta stezka (pruh) je skutečně obousměrná. Cyklisté se tak objevují v křižovatkách v místech, kde by je za normální situace nikdo nečekal. Jedou vysokou rychlostí z kopce místy, kde lze očekávat, že pojede auto směrem do kopce, protože se bude intuitivně držet spíše vpravo. Takové řešení přináší snad jenom zápory a vůbec mu nerozumíme.

Značení by mělo být srozumitelné a intuitivní. Člověk bez znalosti věci nepozná, zda to je cyklopruh nebo cyklostezka. A očekává třeba někdo, že mu cyklopruhem pojede cyklista v protisměru? Štěstí tohoto paskvilu je, že v té ulici není provoz mnoha aut a cyklisté tudy nemusejí jezdit. To rizika alespoň trochu kompenzuje.

Ale zpět k prohlídce stezky. Po projetí ulicí U Školky stezka pokračuje (stále v obousměrném režimu) ulicí Do Klecánek až k autobusové zastávce u městského úřadu, kde je ukončena. V ulici Do Klecánek by vzhledem k obousměrnému režimu měla být použita i cyklisty jedoucími ve směru dolů projíždějícími pouze touto ulicí. Jak je i z pozorování na místě jasné, nikoho to ani nenapadne. Dle zákona by ale všichni cyklisté měli na zhruba 200 metrů přejet do protisměru a poté se opět vrátit.

To nejen že je nepohodlné a zdržuje v jízdě, ale zároveň naprosto zbytečně vytváří konfliktní situace, kdy by měl cyklista na pár desítkách metrů překonávat dvakrát komunikaci z jedné strany na druhou.

Na stezku nenajel. Chová se logicky.

Začátek u městského úřadu Klecany

Příprava na budoucí B+R nebo povolení převozu kol v autobusech

Další informace

Investorem stezky bylo město Klecany. Financována byla z vlastních zdrojů a z dotace ROP Střední Čechy. Dle stránek městské úřadu činily celkové výdaje přibližně 6, 7 milionu Kč. Projektantem daného řešení byl Ing. Jiří Kulič, Rail-Road Design, pozemní a dopravní stavby.

O vyjádření ke stezce byl e-mailem požádán starosta města. Zároveň jsme ho informovali o našem kritickém postoji. Především nás zajímalo, zda zvolené řešení nebylo výsledkem nějakých místních atypických požadavků – např. ze strany občanů. Zatím jsme žádnou odpověď neobdrželi. Rádi případné vyjádření města uveřejníme.

V červnovém Klecanském zpravodaji se ke stezce vyjadřuje její projektant Ing. Jiří Kulič. Zde především vysvětluje její vedení lesem – jako klidnou alternativu pro nejslabší účastníky provozu. Je pravda, že provoz je zde oproti silnici Do Klecánek ještě menší. Dále pak uvádí základní pokyny pro použití stezky a pro chování ostatních účastníků provozu.

Přikládáme usnesení městské Rady týkající se stezky. Je patrné, že rozhodně stavba stezky neprobíhala bez dozoru a v nějakém vzduchoprázdnu. Je s podivem, že si nikdo v procesu přípravy nevšiml, jaký paskvil vzniká.

Usnesení č. 3/2012 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 30. 1. 2012
2. Č.j. 21/2012 vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“. Projekt splnil kriteria přijatelnosti a formálních náležitostí a postupuje do dalšího kola procesu administrace, kterým je hodnocení.
Usnesení č. 14/2012 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 9. 5. 2012 
15. Č.j. 1058/2012 schválila podpis smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a.s. pro projekt „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“.
Usnesení č. 21/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 16.7. 2012
5. Č.j. 1927/2012 schválila nabídku lng. Jiřího Kuliče, RAlL ROAD DESlGN, dopravní stavby na zhotovení kompletní projektové dokumentace pro projekt ,,oprava části komunikace Do Klecánek a oprava části komunikace Do Kaštan v prostoru náměstí Třebízského“. Náklady na geodetické zaměření, projektovou dokumentaci, zajištění vydání stavebního povolení a autorský dozor jsou ve výši 75.000,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 33/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 17.10.2012
2. Č.j. 3175/2012 schválila nabídku Rail road design – lng. Jiřího Kuličena Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor po dobu výstavby projektu „cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“‚
Usnesení č. 7/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 18. 3. 2013
8. Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ – technický dozor investora“. Nejvhodnější nabídku za cenu ve výši 94.500,- Kč bez DPH podal Jan Suchomel, 250 67 Klecany 364.
Usnesení č. 9/2013 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 4. 2013
1. Dne 20. 3. 2013 se uskutečnilo otevírání obálek veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ a dne 4. 4. 2013 proběhlo další jednání komise. Dle § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rada schválila vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče COLAS CZ, a.s., sídlo: Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9, IČ: 26177005. Uchazeč v nabídce předložil návrh smlouvy, který nebyl podepsaný. Společnost COLAS CZ, a.s., tedy nesplnila požadavky zákona dle § 71 odst. 9 a komise jeho nabídku vyřadila dle § 71 odst. 11 zákona ze zadávacího řízení. Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno.
Rada dále schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Vyslystav s.r.o., sídlo: Žďárská 8, 34701 Halže, IČ: 28337271 s nabídkovou cenou ve výši 3.803.810,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 10/2013 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 15. 4. 2013
2. Č.j. 1175/2013 schválila podpis mandátní smlouvy s Janem Suchomelem na technický dozor investora projektu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“
Usnesení č. 14/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 27. 5. 2013
7. Vzala na vědomí oznámení o výsledku kontroly zadávací dokumentace projektu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“, kde je uvedeno, že byl schválen postup zadavatele při zadávání zakázky a zadavatel může přistoupit k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. V této souvislosti schválila podpis smlouvy o dílo se společností Vyslystav s.r.o. na zhotovení stavebního díla, služeb a dodávek „Cyklostezka Klecany- Klecánky přivoz“.
Usnesení č. 15/2013 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 3. 6. 2013
5. Z důvodu povodňového ohrožení přerušila do odvolání stavbu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“, která by ohrozila náhradní příjezdovou cestu do Klecánek. Poskytovatel dotace bude informován o nepředvídatelné situaci. Rovněž byla přerušena stavba „Oprava silnice Přemyšlenská“.
Usnesení č. 16/2013 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 10. 6. 2013
5. Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu poskytování poradenských služeb při realizaci projektu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“. Nejvhodnější nabídku podal Ing. Vladimír Klatovský, Družební 957, 285 22 Zruč nad Sázavou, I Č: 641 75 871 za cenu ve výši 153.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 18/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 24. 6. 2013
5. Č.j . 1799/2013 schválila podpis smlouvy o výkonu koordinátora BOZP pro projekt „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ s Ing. Janem Matelou.
6. Č.j. 1975/2013 schválila podpis smlouvy o poskytování poradenských služeb při realizaci projektu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ s Ing. Vladimírem Klatovským.
Usnesení č. 26/2013 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 16. 9. 2013 
5. Č.j. 3103/2013 projednala vyjádření společnosti Vyslystav s.r.o. o důvodech prodlení stavby „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“.
Usnesení č. 27/2013 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 23. 9. 2013
9. Č.j. 3242/2013 schválila cenovou nabídku a podpis mandátních smluv se společností AAA zakázky, s.r.o. na přípravu a zajištění průběhu veřejné zakázky malého rozsahu za cenu ve výši 25.000,- Kč bez DPH pro projekt „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ a soutěž o návrh úpravy objektu „Rychty“ za cenu ve výši 65.000,- Kč bez DPH.
11. Č.j. 3240/2013 schválila odstoupení od smlouvy o dílo č. 22/2013 ze dne 27. 5. 2013 se společností VYSLYSTAV s.r.o., se sídlem: Žďárská 8, 347 01 Halže na zhotovení stavebního díla, služeb a dodávek projektu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ z důvodu prodlení delším než 30 kalendářích dní s dokončením díla.
Usnesení č. 30/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 14. 10. 2013
6. Č.j. 3583/2013 schválila nabídku autorského a stavebního dozoru na akci „Oprava místních komunikaci ve městě Klecany“ se spol. RAIL-ROAD DESIGN – dopravní stavby Ing. Jiří Kulič v hodinové sazbě 420,- Kč/hod.
7. Schválila nabídku spol. RAIL-ROAD-DESIGN na vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby ul. Dlouhá za cenu ve výši 13.500,- Kč.
Usnesení č. 31/2013 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25. 10. 2013
1. Schválila podpis kupní smlouvy se společností HANES s.r.o. na dodávku zametacího vozu pro projekt „Čistý vzduch v Klecanech“. Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Dokončení cyklostezky Klecany – Klecánky přívoz“. Nejvhodnější nabídku podala společnost IMPERCOMM, spol. s r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, IČ: 49446479 za cenu ve výši 2.670.000,- Kč bez DPH.
2. Rovněž vylučuje uchazeče HALK stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150, z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu zadané ve výběrovém řízení „Dokončení cyklostezky Klecany – Klecánky přívoz“. Uchazeč v obálce doložil omluvný dopis. Tento dopis byl ovšem podán jako nabídka a zástupci zadavatele s ním tedy jako s nabídkou nakládali. Nabídka tudíž neobsahuje podepsaný návrh smlouvy a další dokumenty požadované zadavatelem. Uchazeč nesplnil zadávací podmínky, proto se vylučuje z dalšího řízení. Rozhodnutí o vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno.
Usnesení č. 32/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 4. 11 .2013
11. Pro projekt „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ schválila podpisy dodatků ke smlouvám s poskytovateli služeb či dodávek projektu o nutností spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jedná se o tyto smlouvy: mandátní smlouva s Ing. Evou Patákovou – TERST AV, smlouva o dílo s AQ plus, s.r.o ., smlouva o dílo s Architep HK s.r.o., mandátní smlouva s AAA zakázky s.r.o., mandátní smlouva s Janem Suchomelem, smlouva o poskytováni poradenských služeb s Ing. Vladimírem Klatovským. V dodatku ke smlouvě s Ing. Vladimírem Klatovským je rovněž uvedeno, že v souvislosti s prodloužením termínu realizace a nutnosti připravit 2 žádosti o platbu je doplněn způsob fakturace s rozčleněním na 2 dílčí faktury za služby.
Usnesení č. 34/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 18.11. 2013
14. Č.j. 4040/2013 vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o výsledku kontroly zadávacího řízení na stavební práce „Dokončení cyklostezky Klecany – Klecánky přívoz“, kde je uvedeno, že nebyly shledány nedostatky v postupu zadavatele a zadavatel může přistoupit k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Schválila podpis smlouvy na realizaci stavebních prací „Dokončení cyklostezky Klecany – Klecánky přívoz“ se společnosti IMPERCOMM, spol. s r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, IČ: 49446479.
Usnesení č. 35/2013 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 25. 11. 2013
3. Projednala návrh dohody o narovnání mezi městem Klecany a společností Vyslystav s.r.o. pro projekt „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ . Konečné znění dohody bude dořešeno se společnosti Vyslystav s.r.o
Usnesení č. 36/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 2. 12. 2013
1. Schválila podpis dohody o narovnáni mezi městem Klecany a společností Vyslystav s.r.o. pro projekt „Cyklostezka Klecany – Klecánky přivoz“.
11 . Vzala na vědomí dopis p. Ing. Jiřího Pekárka, který upozorňuje na krátkou vzdálenost vjezdu a výjezdu ze svého pozemku na trasu cyklostezky. Předá projektantovi Ing. Kuličovi s žádosti o návrh řešení dané situace.
Usnesení č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 13. 3. 2014
5) podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 045/2013 se společností Impercomm, s. r. o. pro stavbu „Dokončení projektu cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ a navýšení ceny ve výši 522.346,66 Kč bez DPH, což představuje celkové navýšení o 20%.
Usnesení č. 8/2014 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 17. 3. 2014
5) Č.j. 1043/2014 schválila cenovou nabídku Ing. Jiřího Kuliče na stavební a autorský dozor projektu „Cyklostezka Klecany – Klecánky přivoz“ za cenu ve výši 10.000,- Kč.

Zhodnocení

Při pohledu do záměru zveřejněného městem je patrné, že stezka měla být využívána i pěšími, in-line bruslaři, apod. Vyznačena je však jako stezka pro cyklisty. V ulici U Školky přitom nevznikl ani chodník. V takovém případě mi není jasné, proč stezka není alespoň označena jako stezka pro pěší a cyklisty. Zpevněný šotolinový povrch v lese je pak pro bruslaře naprosto nepoužitelný. A i pokud by zde byl asfalt, dovedu si představit lepší trasy na brusle, než velmi prudké stoupání.

Cesta lesem má smysl pro chodce. Rozšířená a zpevněná bude zřejmě schůdná i za horšího počasí. Může se jednat o hezčí cestu k řece či do Roztok než po současné silnici. Pro dopravní cyklisty je současná silnice rozhodně lepší volbou (povrchem i sklonem stoupání).

Cením si snahy města nějak řešit situaci, že ne všichni cyklisté se ve stoupání po silnici z Klecánek cítí bezpečně. Myslím si, že děti a důchodci se zde bezpečně skutečně cítit nemusejí, zvlášť pokud by zde jeli ve všední den ráno. Toto lze řešit různými způsoby i na samotné silnici.

Pokud jde o komfort pro pohyb na kole, komunikace s víceúčelovými pruhy by zde mohla být jedním z možných řešení (Nizozemsko)

Vytvořit zkratku jinudy pro místní nebyl špatný nápad, ale dopravní značení bylo provedeno příšerně a nebezpečně. Spoustu barvy už se do plechovek pro smysluplnější využití nikdy vrátit nepodaří. Nesmyslné značky ale demontovat a využít jinde jistě půjde. Realizované „řešení“ jen dokládá smysl vzdělávacího projektu Cyklistické akademiesbírání a diskutování podnětů či různých diskusí s veřejností. Než dojde k nápravě stavu, účastníci provozu se budou pohybovat v nebezpečném území. Místní řidiči se budou modlit, aby jim nikdo nevjel pod kola. Ti, kteří přes Klecany na kole projíždějí, udělají nejlépe, když se úseku v bočních ulicích vyhnou a pojedou po silnici, jak jsou zvyklí.

Rád bych dodal, že cyklistická doprava není jedinou obětí paskvilů. Viz neoblíbená tramvaj, klikaté metro, příliš moc semaforů či schody na přizabití. V komentářích by mě zajímalo, jak se cítíte na silnici do Klecánek sami, a jak s dětmi. Kudy se po Klecanech a okolí pohybujete a jaká zlepšení byste uvítali?

Jiří Motýl

V domovské Praze jezdí na starém trekkingovém kole předělaném na měšťáka. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku×

vlakno 16. 06. 2014, 10:28

Zatím jsem narazil jen na tu část v Klecánkách a moc chytrý jsem z ní nebyl... že to pokračuje nahoru jsem nevěděl, budu si to muset projet, když je to takový unikát :).

Epo 16. 06. 2014, 11:11

Tuhle jsem na to nahodne narazil, kdyz jsem projizdel Klecany od Reze s umyslem sjet to klasicky dolu k jezu. Rikam si, kam ten zarici pruh asi vede. Tak kdyz nic jineho, aspon vim o nove alternative, jak jezdik k rece a od ni - i kdyz docela jsem na sebe zvedavej, jestli ten krpal opacne dam :p
Jako kondicni trasa pro ty, co to berou kolem reky s vyjezdy a sjezdy jako trening na hory, je to dobre. Jako trasa odnekud nekam to neni a nikdy nebude, no s bruslema na nohou, to si musel pan architekt dat hodne vesely cigaro ;-)
Ale tak vyvoj se obcas ubira i cestami slepych ulicek... ted jsem v Rime videl taky usek, kde byl cyklopruh z niceho nic a stejne tak z niceho nic skoncil bez nejakeho dalsiho pokracovani. Stejne jako u nas - spousta barvy, pruhu, piktogramu a znacek. Nejake znaceni trasy nebo tak... to ani nahodou. On tudy stejne asi nikdo nejezdi a jezdit nebude...

Brahma 16. 06. 2014, 13:19

Nejspíše se jednalo pouze o využití dotace na opravu silnice ve městě. Ty barvy moc nestojí, tak se nějak vyplácaly, aby to jako "cyklostezka" vypadalo. O vybudování něčeho smysluplného zřejmě nikdy nešlo.

Stepan 16. 06. 2014, 14:00

3: Také jsem měl z čtení článku obdobný pocit. Nenechá se dát někde podmět na ROP, případně na orgány EU, aby provedli zhodnocení projektu a zda splňuje záměr? Tedy jestli je vlastně možné tento projekt proplatit?

Vím, že to odnese příslušná obec - a asi oprávněně, ale pokud na to někde někdo párkrát pořádně nevlítne, tak se to bude, s prominutím, ojebávat všude možně dál. A veřejnost pak zcela oprávněně bude nadávat, že pro cykloopatření se vydávají nesmyslné prostředky na nesmyslné věci k ničemu.

Brahma 16. 06. 2014, 14:01

Jak se ze značek pozná, zda se jedná o cyklopruh jedním směrem nebo obousměrnou cyklostezku? Z uveřejněných fotografií bych byl jako cyklista a zejména jako automobilista naprosto ve zmatku kudy mám vlastně jet. Protijedoucí cyklista v naprosto neočekávaném pruhu by mne vyděsil jako cyklistu i jako automobilistu. Z toho kopce to navíc může být docela rychlý cyklista jedoucí volně po své "oddělené" stezce.
To si může starosta obce vybudovat na veřejných komunikacích takto nebezpečný paskvil? To to nikdo kompetentní nemusí schvalovat?
Tato "cyklostezka" měla zřejmě jediný účel a to bylo získat dotaci na nový asfalt v několika Klecanských ulicích.

Stepan 16. 06. 2014, 14:31

Obec značení jen navrhuje, schválit to musí někdo kompetentní z PČR, obec si nemůže nastrkat značky jak se jí zachce.

Václav Kříž 16. 06. 2014, 14:44

4: předpokládám, že podnět na ROP se dát dá. Vůbec nevím, jak na ROP umění posuzovat kvalitu cyklistické infrastruktury. Zřejmě jako u policie a úředníků záleží na přístupu konkrétních lidí.

Zacyklení 16. 06. 2014, 14:47

[6] Ano, kde je teď ta policie, která zakazuje cykloobousměrky v přehledných úsecích ulic s nízkým a pomalým provozem motorových vozidel s ohledem na ,,bezpečnost cyklistů"?

Jiří Motýl 16. 06. 2014, 14:50

5 Brahma:
Cyklopruh je standardně označován především značkou IP 20a (vyhrazený jízdní pruh) a ve vozovce V14 (jízdní pruh pro cyklisty).
Cyklostezka mívá značku C 8a (na fotkách). Nejsem si zcela jist, zda se C 8a nedá použít i na cyklopruhy.
Každopádně tady jsou značky C 8a z každé strany a u přejezdů pro cyklisty jsou namalovány trojúhelníky z každé strany. Tudíž se to spíše chová jako obousměrná stezka křížící komunikace přejezdy pro cyklisty. Nikoliv jako vyhrazený jízdní pruh.
Toť moje interpretace tamní situace.

Zacyklení 16. 06. 2014, 14:58

[5, 9] Udivuje mě, že lze ,,cyklostezku" oddělit jen plnou čarou bez jakýchkoli dalších prvků.

Jiří Motýl 16. 06. 2014, 15:05

Jinak ke zmíněnému tématu výměny asfaltu lze do diskuze ještě přidat citaci z prosincového zastupitelstva Klecan:

12) Diskuze
Pí Nováková se zeptala, co zastupitele vedlo k tomu, že schválili cyklostezku, která vede od přívozu na náměstí a od náměstí nikam. Dle jejího názoru je zbytečná. Odpověděl starosta, že tato dotace i pomohla opravit některé komunikace. Přiznal, že kdyby věděl o komplikacích s firmou Vyslystav, pravděpodobně by se nepouštěli do dotace, ale realizovali by opravu silnic z rozpočtu města.

(zdroj: http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/zapisy-zme/2013/zapis-zme-6-2013.pdf)

Stepan 16. 06. 2014, 15:06

[10] Napadá mne, že cyklostezku možná ano, ostatně asi tam není velký rozdíl mezi Stezkou pro cyklisty a Vyhrazeným pruhem pro cyklisty. Ale to neoddělení by mohlo být už problém, když by se jednalo o Stezku pro chodce a cyklisty. Každopádně neznám normy, jen spekuluji.

A to je možná i důvod, proč oproti deklaraci v projektu výslednou realizací podle údajů z článku poněkud upustilo od deklarovaného řešení pro chodce. To by mohlo být porušení projektu a jeden z důvodů proč projekt neproplatit, případně proplacení zkrátit.

josuk 16. 06. 2014, 15:47

je to děs podle obrázků – vzájemné míjení mezi dvěma v protipohybu (trefit se mezi protijedoucí auto a protijedoucího cyklistu) oddělen pouze psychologicky, čárou, je podle mě pro kaskadéry a ne pro občany na bicyklech…! :-O

Brahma 16. 06. 2014, 17:02

Kdyby jenom v protipohybu, ale na opačné straně silnice než je běžně očekáváno. Kdyby to mělo sloužit standardně autům, tak se to musí oddělit svodidlem, nebo minimálně dvojitou čarou. Tohle je připrava na smrtelnou nehodu čelní srážkou.

Milan 16. 06. 2014, 18:13

Přiznám se, že způsob užití bych bez článku nepochopil. Řítit se po levé straně vozovky s kopce vstříc protijedoucím autům a ještě směrem ke středu vozovky, to se opravdu neodvážím. Naštěstí v těch místech autem nikdy nepojedu a na kole se tomu určitě vyhnu. Porušovat předpisy nechci a zmrzačit se při dodržování předpisů také netoužím. Děkuji za upozornění.

jonáš 16. 06. 2014, 21:11

Já bych nad tim moc nebádal. Obce v okolí metropole maj obecně žádný peníze na opravy komunikací (tambydlicí přinášej daně převážně magistrátu, ne místnímu zastupitelstvu) a tady se jim povedlo opravit pár obecních komunikací "šikovně" za peníze EU, akorát tam museli navíc přimalovat ty lajny a spotřebovali cisternu červený barvy, no .. je to takový český. Na chodníky asi z EU nevymámili nic.

Brahma 17. 06. 2014, 00:52

add Jonáš: Bohužel to je dokonalá nahrávka těm, kteří budou poukazovat na promarněných 5 000 000Kč za neprosto nesmyslnou, zbytečnou a nebezpečnou stezku pro cyklisty, kterou si ti hnusní cyklisté zase vymohli z kapsy dańových poplatníků. Nikdo nebude uvažovat o nějaké chudé obci, která si přilepšila na opravu své silnice před školou. Je to podvod a mělo by se s tím nakládat jako s podvodem, jinak to bude pokračovat stále dál. Po Čechách je mnoho takto nesmyslných cyklostezek od nikud nikam, které sloužily pouze jako zdroj EU dotací pro opravu či vybudování chodníku. To že je někdo chudý neznamená, že by se mu měl tolerovat podvod.

jonáš 17. 06. 2014, 10:53

Jistě, a z idealistickýho hlediska nesporně. Ale plamenejma výzvama či bonzovánim u EU se to nevyřeší. Stejně jako větší represe proti bezdomovcům nepovede k tomu, že přestanou smrdět.

Radúz Dostal 17. 06. 2014, 23:38

Připomnělo mi to Bukurešť, kde by splnili "plán", tak malují žluté proužky cyklostezky, vedoucí prakticky kdekoliv, v zastávce, zahradní restauraci. https://www.youtube.com/watch?v=UBLW58nJy30

Karel 19. 06. 2014, 11:32

Co nepochopím je ten šotolinový kus. Jel jsem na silničním kole od ZOO, vidím tu novou červenou nádheru a nový asfaltík, říkám si zkusím to. Pak přijedu k té šotolině, tak se otočím zpět k vodě a jedu po silnici nahoru jako vždy. To je myslím si také problém docela dost stezek - nekonzistentnost povrchů (pokud to neznám, nebo předem nenaštuduju v mapě)

Milan 23. 06. 2014, 01:35

Dopravní situace na obrázku s textem "Není tu těch značek trochu moc?"
Pochopil jsem to správně, že když jedu od Prahy přes mostek a zprava se vyřítí cyklista po nové cyklostezce, tak mu mám dát já (a i třeba auto) přednost, protože jede zprava? Stalo se mi to tuto sobotu. Značka žádná. Podle obrázku to vypadá jako křížení dvou ulic. Při jízdě od Prahy to ale vypadá jako výjezd z cyklostezky na ulici, tedy dávat přednost by měl cyklista jedoucí s kopce k řece, protože vjíždí z místa ležícího mimo komunikaci.

V sobotu jsem to odbrzdil já. Když jsem pak kolegu předjížděl, ptal jsem se ho, zda tam na jeho straně byla nějaká značka a jak tu přednost vnímal on. Odvětil, že to na horském kole neřeší. Když viděl, že jsem to na poslední chvíli zasekl, nebrzdil a jel.

Jeli jsme oba docela rychle, ale dvě kola se vždycky nějak vejdou. Kromě toho oba jsme měli kotouče, tak to na hladkém asfaltu slušně brzdí. Kdyby ale jelo místo mne auto, nemusel by prostor stačit. Moc bezpečné mi to tedy nepřijde.

Jak tam tu přednost v jízdě vidíte? Předem děkuji za názory a jejich zdůvodnění.

Jiří Motýl 23. 06. 2014, 02:03

Milan: Od Klecan tam dle mé paměti žádná další značka mimo fotku není.

Je tam namalovaný daný trojúhelník na vozovce, který je vidět i na fotce. Jelikož ten nikdo nemaloval na tu silnici podél řeky, tak moje logika mi říká, že se spíš očekává, že lidi od Klecan přijíždí po "vedlejší" a lidé jedoucí podél řeky "jsou na "hlavní".

Milan 23. 06. 2014, 16:45

Tyhle trojúhelníčky mi nepřijdou vhodné řešení. Když jedu podél řeky, netuším, že tam má někdo vpravo trojúhelníček. Při jízdě podél řeky to vypadá jako nějaká vyasfaltovaná kozí stezka. Normální řidič auta by to asi neřešil a prostě by jel. Tím, že jsem ale věděl, že je to ten nový "zázrak", jistý jsem si s předností nebyl. Když už nešetřili barvou a plechy, měli tam dát ceduli hlavní a na cyklostezku dej přednost v jízdě.

Ivoš 27. 06. 2014, 19:20

Děkuji autorovi za článek,
místem jezdívám často, několikrát měsíčně. Stezku jsem si projel jednou a stačilo mi to.
Takže ve shodě s autorem:
- opatření je, v místě kde aut je málo a jezdí pomalu, zbytečné
- opatření je nebezpečné, zejména pro nadšence, kteří mají snahu "dodržovat předpisy"
- nevím, zda značení je matoucí. Já se spíš zdráhám uvěřit, že to mohl někdo myslet vážně :-(
- kopec většina běžných cyklistů musí tlačit a i přitom se nadřou. A dolů bych si třeba s dětmi netroufl, protože by to nemusely ubrzdit.

Za sebe se řídím jako vždy zákonem o silničním provozu: „§ 4 ... své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, ..., situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu“
Tedy jedu podle svého zdravotního stavu, zejména zdravého rozumu a ignoruji nesmyslné opatření. Jezdím jako dřív, jen jsem opatrný, aby mě nesejmul někdo, kdo přecení mentální schopnosti své i ostatních účastníků silničního provozu a bude se snažit jet v souladu se značením.

Hlásný Trouba 27. 06. 2014, 21:30

Minulý víkend po té asfaltové části chodil chlapík a černou barvou zamalovával piktogramy cyklistů. Myslel jsem že někdo dostal rozum, ale kdepak: druhý den tam byly piktogramy nové, o polovinu větší. Zřejmě ty původní neodpovídaly nějaké dotační podmínce...

Ladia 27. 06. 2014, 22:32

Osobně si myslím že je to ukázkový příklad škodlivosti dotací.
Nevím co bylo záměrem, ale jako místní obyvatel vím, že bylo třeba přeasfaltovat kolem pošty a dolů do mexika.
No a dotace jsou na silnice s malůvkami.
Tak si (pozor jde o muj nazor nikoliv zjisteny fakt) patrne místní vedení navrhlo malůvky, dostalo dotaci a realizovalo pitomost, jen aby ziskalo asfalt uvnitr obce. Cesta lesem je nadale nesjizdna a osklivejsi nez byla, ten sterk prijede dolu pri nejblizsim desti atd. atd.

Brahma 28. 06. 2014, 15:09

Add Ladia 26: To není o škodlivosti dotací, to je naprostém zneužití dotací. Díky dotacím se přece jenom občas něco užitečného postaví. Tohle se postavilo patrně pouze kvůli tomu asfaltu v obci. Nějací cyklisté byli investorovi naprosto fuk.

místní 28. 06. 2014, 16:43

Na kole moc nejezdím, takže komentovat značení mi nepřísluší, ale co se týká cyklistů tak po silnici z Klecánek do Klecan je to dle mého daleko větší krpál než po cyklostezce lesem. Navíc si cyklisté směrem dolů dělají ze silnice závodní dráhu. Již několikrát zde došlo k vážným zraněním cyklistů! V místě obytné zóny kdy auta musí jet 20km/h jezdí cyklisté běžně 60km/h. To samé se děje i podle vody, sice ne v takových rychlostech zato v hojnějším počtu. Někteří cyklisté si myslí že jim silnice vysloveně patří a tak jezdí i 3 až 4 vedle sebe. Takže za mě čím dříve odbočí do lesa tím lépe, jak pro ně tak pro nás. Navíc provoz aut v místě ´´nebezpečného křížení´´ je takřka nulové oproti provozu v Klecánkách
Ano bylo to drahé,značek je tu taky dost, ale pokud se alespoň trochu omezí provoz cyklistů po silnici do Klecánek a nebude zde docházet ke zraněním pak to smysl mělo. A časem se určitě věci sladí dle zdravého rozumu což asi byrokracie v tuto chvíli nedovoluje.

Vratislav Filler 28. 06. 2014, 22:27

Obec Klecany zve 16.7. v 15:00 na slavnostní ukončení projektu. Slavnostní projetí stezky začne na náměstí Třebízkého a skončí v 15:15 u přívozu v Klecánkách za přítomnosti zástupců ROP SČ a partnerů projektu.

Tohle je pozvání, které se neodmítá! :-)

Milan 29. 06. 2014, 11:52

Ad 28 místní
Největší problém je v nebezpečnosti vzniklého řešení. Ano, značek je tam les, ale ty nejdůležitější tam chybí. U asfaltové cyklostezky není předem neinformovanému účastníkovi jasné, jak je to například s předností jízdy podél řeky. Že je dole zbytečná značka průjezd zakázán, to je debilizmus, ale aspoň to nikoho nazabije. Označení rozpůlené vozovky je velmi nejasné oproti obdobné úpravě na rozpůlených chodnících. Kromě toho je to velmi inovátorské, což pochopitelně ještě zhoršuje chápání účastníků provozu, co kde přesně platí a jak se kde má jet.

Celkově je to dokonalý Kocourkov a trestuhodné zneužití dotace. Peníze byly vydány za podmínky naplnění určitého účelu, přičemž výsledná realizace je na hranici použitelnosti. Je s podivem, že si toho nikdo nevšiml už při schvalování projektu. Stejně tak je s podivem, k jakému paskvilu se dotyčný projektant propůjčil. A to nemluvím o tom, co dělal ten potentát z PČR, který to musel schválit.

Argumentace, že až uplyne nějaký čas, dílo se přetransformuje do něčeho rozumnějšího, je zcela nepřijatelná. Není podstatné, kdy někdo porušil pravidla, ale je podstatné, že je porušil.

Z uvedených rychlostí bych poněkud slevil, tohle nejsou běžně dosahované hodnoty. Problém s dopravními předpisy je dlouhodobý. Na jednu stranu není cyklostezka bulvár nebo dětské hřiště, takže je třeba se smířit i s tím, že tudy někdo pojede relativně rychleji. Konec konců je to páteřní trasa evropského významu a když pojedete autem z Prahy do Hamburku, taky nepojedete pořád dvacítkou.

Jiná věc je, že cyklisté a chodci by měli dodržovat pravidla provozu. To jsou mimo jiné rychlosti, přizpůsobení stylu jízdy podmínkám, nebránění v předjíždění, umožnění průjezdu (tedy nezatarasit průjezd), schopnost ovládat své vozidlo (kolo, brusle) atd. Bohužel v ČR je historicky zažité, že když nejedu autem, mohu si dělat co chci. Tedy panuje dojem, že jsem na jakémsi chráněném prostoru, který patří jenom mně a ostatní se mi musí přizpůsobit.

Bohužel to také vypěstovala naše slavná policie, která dlouhá léta řešila jenom auta. Na motorky nestačila, cyklisté skoro nebyli, bruslaři už vůbec ne a chodce řešila jen na přechodech a nebo jen pokud je někdo zajel. Došlo to tak daleko, že samo se to nezmění.

Ladia 29. 06. 2014, 14:06

27 brahma:
Nesouhlasím, dotace škodí. Za svý by takovou blbost nikdo nestavěl. Dotace umožňují stavět věci, které by za běžných podmínek neobstály. To, že na něco nejsou peníze, mimo jiné znamená, že to nemá danou důležitost a prioritu.
Můj další oblíbený příklad je hangár pro soukromou partu pilotů hrubě předražený a přefouklý a nazvaný Muzeum Metoděje Vlacha. Po uplynutí dotace nebude mít ani na provoz.

28 místní:
Kdy naposledy byl někdo zraněn v ulici Do klecánek?
Kopec kudy vede cyklostezka nikdo soudný jako cestu nahoru nezvolí, je mnohem prudší než ulice Do Klecánek a cyklisti tudy nikdy nejezdili, když už tak do Zdib rovně, přes Černou skálu rozhodně ne.

Radní se touhle asfaltizací ulic v Klecanech pomocí cyklomalůvek hádám proslaví víc, než si kdy uměli představit.

Brahma 29. 06. 2014, 20:46

Já si stále myslím, že takovéhle zneužití dotace na cyklistickou infrastrukturu by se už konečně nemělo trpět. Pokud se neozveme, tak se nám to zase bude příznivci IAD otloukat jako jiné předražené cyklostezky. V tomhle případě jako výraz naprosté stupidity při budování cyklostezek.

Venca 29. 06. 2014, 22:02

Ahoj. Dnes zapršelo. Na těch červených malůvkách to dost klouže, takže bacha - nebrzdit. Krpál cyklostezky se nedá vyjet. Na šotolině to prokluzuje. Místní zmiňoval odklon od cesty do klecánek jako výhodu. Směrem nahoru leda pro pěší. Na mnoha místech je cesty vymletá od deště, takže za rok po zimě to asi bude nesjízdné také dolů. Fakt cyklostezka za všechny prachy. :-) A slavnostní otevření teprve bude? Tak to bude sláva. :-)

RadkaH 01. 07. 2014, 01:47

Zdravím, jsem z Klecan, na cyklostezku jsme se všichni těšili. Pak z toho vylezlo toto. Bohužel se po Klecanech pohybuju častěji autem nebo pěšky než na kole, jsem z cyklostezky rozčarovaná.
Vyhodnotila jsem, že je nebezpečná jak pro cyklisty, chodce, tak i řidiče aut. V ulici Do Klecánek jezdí autobus. Pokud proti jede auto, nevyhnete se. Málokdo ví, že stezka je obousměrná. Hlavně se cyklistům z Klecan do Klecánek nechce jezdit do kopce, ale svezou se dolů mimo cyklostezku. Řidičům to vzalo u pošty parkovací místa. Prostě šílenost. Nicméně důvod je prý ten, že se opravily silnice a cyklostezka byla nutné zlo. Sousedka mi vysvětlila, že nemám proti této absurditě bojovat, že všichni řidiči budou jezdit po cyklostezce, tak upozorňuji cyklisty, že jezdit po ní, je nebezpečné.
Dotazovala jsem se starosty i úřednice ze stavebního úřadu, vše je OK podle platných norem. Takže skřípu zuby, ale u nás, v ČR, je možné vše.

Milan 01. 07. 2014, 11:11

Je mi jasné, že jediné rozumné řešení bude jezdit, jako kdyby tam nic namalováno nebylo. Problém je, že až se tam něco někomu stane, odskáče to ten, kdo pojede logicky podle výše uvedeného, ale pojede v rozporu s předpisy.

Jako Pražákovi mi to může vadit, ale pořád to mohu objet po silnici. Pro místní je to ale tragédie, protože kdo tam bydlí nebo tam musí, ten jet jinudy nemůže. No a samozřejmě je to hlavně problém pro řidiče aut všeho druhu, protože motorka nebo kolo mají šanci se i v nouzi vyhnout, s autem to ale tak jednoduché není.

Brahma 01. 07. 2014, 11:25

Když se vyrobí něco nebezpečného, tak se to musí upravit do bezpečného stavu. Klecany s nevznášejí ve vzduchoprázdnu, ale jsou uprostřed České republiky a v Evropě. Nemohou si přeci tvořit dopravní infrastrukturu, která je primárně všem nebezpečná. Takováhle stavba přece podléhá kontrole. KDO A JAK TO KONTROLOVAL?? JAK SE MOHLO STÁT, ŽE JE TO ZPROVOZNĚNO V NEBEZPEČNÉM STAVU?

RadkaH 02. 07. 2014, 22:19

Byla jsem svědky zajímavé konverzace. Maminka stála na chodníku, dítě před poštou jelo po naší cyklostezce. Maminka na něj zakřičela: "To ses zbláznila, jet po cyklostezce, ještě Tě někdo přejede!" Smajlíka jsem smazala, moc směšné to není.

V aktuálním, tedy červnovém čísle Klecanského zpravodaje je na straně 10 - 11 vyjádření projektanta, jak jezdit po cyklostezce a jak mají jezdit auta. Moc jsem to nepochopila, ale prý je všechno OK. http://www.mu-klecany.cz/web/cs/zpravodaj

Stepaj 02. 07. 2014, 22:33

Už i jsem i pochopil, proč to není pruh vyhrazený pro cyklisty, jak by podle fotek pro minimálně část řešení bylo logické, ale je to značené jako stezka pro cyklisty. Aby se aut nedotkla změna v přednosti.

Brahma 03. 07. 2014, 12:16

Vyjádření pana projektanta ing. Kuliče v Klecanském zpravodaji (add 37 Radka H) je kouzelné.
Stezka oddělená od ulice Do Klecánek (standardní silnice) se musela vybudovat zejména z těchto důvodů:
1. V ulici Do Klecánek je téměř celoročně velká intenzita motoristické dopravy.
2. Šířkové parametry dopravního prostoru v ulici. Ulice je úzká, na jedné straně je vyhrazený pruh pro chodce a na druhé straně parkují automobily.
3.Podélný sklon je relativně velký a tato skutečnost je limitujícím faktorem pro méně zadatné cyklisty.

Hrabosh 04. 07. 2014, 00:31

Byl jsem se tam v rámci intervalového tréninku podívat. Je to jasný dotační podvod. Za peníze určené na cyklo si tam opravili silnice. Stejnou taškařici provedli například u cesty ke Sluneční zátoce.

Malůvky jsou pouze a jedině na novém asfaltu a nikde jinde. Jsou provedené od pohledu mizernou barvou, takže nejpozději za dva tři roky značení zmizí a zůstane jen hezký nový asfalt. Dokonce bych podezíral obec z toho že takhle demetní značení tam je kvůli tomu aby mohlo být co nejrychleji, jako "omyl" zrušeno.

Kromě nového asfaltu a nových obrubníků se z peněz také opravil mostek u přívozu. Ale co mě rozsekalo je nové cykloznačení tady.

Vráťo, mám sto chutí to slavnostní otevření navštívit. Myslím že to znáš jenom z vyprávění, ale možná se najdou pamětníci vypečeného otevření Štefánikova mostu... ? Připojí se někdo?

Vratislav Filler 04. 07. 2014, 11:43

Hrabosh: Já jsem ten týden mimo Prahu...

JJ 04. 07. 2014, 16:04

32: tohle je tak neskutečně blbé a absurdní, že bych si to Auto*Matu a spol. netroufl připsat dokonce ani já (a to máme na většinu věcí názory hodně rozdílné).

Ad slavnostní otevření: ani nevím proč, ale vybavil se mi film „Bílá paní“ a otvírání mostu :-D

Zacyklení 07. 07. 2014, 18:07

37 RadkaH: Pan ing. projektant to napsal moc pěkně. Líbí se mi, že skoro polovina úvodního textu je věnována parkování. A taky že je tam zdůrazněno, jak motoristé změnou nejsou nijak ovlivněni, přednosti zůstávají a cyklista na přejezdu samozřejmě musí dát přednost.

40 Hrabosh: ještě jsem se tam nebyl podívat, takže slavnostní otevření mě láká. Chystám se tam, snad mi to vyjde.

Brahma 07. 07. 2014, 18:48

To 40 Hraboš: Předpokládám, že bych se na to slavnostní otevření také přijel podívat.

Michal 08. 08. 2014, 10:09

Nedávno jsem se přistěhoval do Klecan a do Prahy jezdím na kole, přiznám se, že cyklostezku nevyužívám, byť bych mohl. Jet po silnici je jednoznačně rychlejší a pohodlnější. Ale ten úsek co vede ulicí Do Klecánek vypadá moc hezky, celkově je to spíš cyklostezka pro oko než pro kolo :-)

Jaromír Bratka 16. 08. 2014, 00:00

Do stručného komentáře bohužel nelze popsat celou problematiku cyklistiky. K "cyklostezce" Klecany : Jako bývalý člen komise životního prostředí a stavební v Klecanech jsem od počátku měl výhrady k záměru této stavby. Především pro její absurdní předražení, za druhé pro celkovou nepotřebnost. Za to jsem v zákulisí byl označen za kverulanta. Byly i další negativní názory, není tedy pravdou, že se nad záměrem nikdo nepozastavil. Cyklistika je - stejně jako mnoho jiných činností - věc prospěšná, ale v podmínkách ČR a za nesmyslného systému dotací se z ní bohužel do značné míry stalo jakési monstrum, pohlcující finance a původnímu účelu nesloužící. Kritizovaná stezka je toho přímo výstavním dokladem.
Co si myslíte, že se dále bude dít ? Po několika karambolech a úrazech se opravdu prokáže, že se jedná o nebezpečný nesmysl, a stezka bude muset být zrušena. Předkládám to max. do dvou let. No a kdopak bude vracet ty dotační finance, nebo dokonce vysvětlovat okolnosti dopravních nehod, ke kterým na stezce dojde ?
Jaromír Bratka, Klecany

Vratislav Filler 17. 08. 2014, 21:08

JB: Po konzultaci s právníkem jsme od dalších kroků zatím upustili. Bohužel to vypadá, že po formální stránce tomu nelze snadno nic vytknout. Kdyby byly důkazy, že jde o úmyslné zneužití dotace, bylo by to jednodušší.
Ta stezka je na asfalt namalovaná tzv. "vodovkou." (méně trvanlivou barvou, která se dělá například pro pilotní opatření nebo tam, kde moc nevadí, že to za pár let nebude skoro vidět) Tj. za dva roky to prakticky sleze a bude.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Otevřený dopis: apel na 1,5 metru
Blogy,

Otevřený dopis: apel na 1,5 metru10

12. dubna. 2021, 6min. čtení