Dokončení trasy A222 z Trojmezí na Roztyly

Publikováno: 26. října. 2015, 9 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 26. října. 2015, 9 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

V říjnu 2015 byla trasa A222 prodloužena přes sídliště Spořilov až do údolí Trojmezí. Trasa byla projektována už v roce 2009, nyní ale konečně došlo na její realizaci. 1,6 kilometru dlouhá trasa zahrnuje čtvrt kilometru nové cyklostezky, legalizaci dvou set metrů chodníku, úpravu dvou křižovatek a zřízení jednoho přejezdu pro cyklisty na navazujícím úseku.

Projekt vznikl na základě vyhodnocení projektu Bezpečných cest do školy gymnázia Postupická (více zde). Trasa byla sice v celoměstském systému, ale Praha 4 o ní snad ani nevěděla. Polovinu projektu se povedlo zrealizovat v roce 2010, druhou polovinu až s pětiletým zpožděním.

Trasa tak konečně propojuje síť značených cyklotras na jihu Prahy navazujících na trasu podél Kunratického potoka A22 s trasami v oblasti Vršovic, Nuslí, Záběhlic navazujícími na trasu A23. Sedlo při cestě od dolní Krče do Hostivaře má 272 metrů – pro průjezd od dolní Krče to není nejmenší stoupání (sedlo u Kačerova má 248 metrů), můžeme zde ale počítat s plně legálním značeným průjezdem – přes Kačerov chybí zlegalizovat pustý chodník a průjezd výstupní autobusovou zastávkou.

Díky nové cyklostezce na místě bývalé panelačky získává „městský komfort“ spojnice od Záběhlic na Chodovec. Vyhnete se jízdě společně s auty v ulici Ke Spořilovu a nepříjemné křižovatce Hlavní a Choceradské. K dokonalosti v tomto směru chybí voděvzdorné dotažení k Milínské nebo legalizace a sražení nějakých obrub ve směru na Chodovec.

Součástí trasy je v zásadě i doznačení trasy A41 mezi ulicí U Záběhlického zámečku a křižovatkou na Kulatém Chodovci, jakkoliv v horní části stále ještě zůstává nepříjemná strmá panelačka. Právě vzniklá cyklostezka ale nabízí tomuto stoupání částečnou alternativu.

A222_sporilov

Na cyklotrase najdete několik zajímavých řešení, dokonce i přesto, že projekt je poměrně starý. Podívejme se tedy na průjezd od Záběhlic.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trasa začíná v zásadě už zde, na vyústění trasy A23 do křižovatky ulic U Záběhlického zámku a Ke Spořilovu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

První novinkou je rozcestník na konci ulice U Záběhlického zámku s odbočením vlevo na novou trasu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Křižovatku nelze přehlédnout, je poměrně rozsáhlá a obsahuje i třetí rameno.

jm_A222

Následuje 250 metrů „klasické cyklostezky,“ stoupající mírně k sídlišti Spořilov (vyfoceno protisměrně). S ohledem na předpokládané intenzity je to adekvátní řešení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cyklostezka na místě původní panelové cesty dostoupá ke hrázi prostřední retenčky. Odsud vedou dvě vyšlapané cesty směrem k sídlišti nad Milínskou ulicí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stezka využije stávající hráze retenčky a odbočí do sídliště Spořilov k ulici Choceradské.

Následující stoupání Choceradskou ulicí není úplně klidné, zvlášť v odpolední špičce. Bylo by žádoucí doplnit zde ulici piktokoridory.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na konci Choceradské je třeba pokračovat po legalizovaném chodníku. Jednoduché řešení by patrně spočívalo ve zřízení čtvrtého ramene křižovatky. Realizované řešení s přejezdem pro cyklisty a pomocným kouskem zlegalizovaného chodníku není sice zrovna vrcholně elegantní, bude ale funkční. Koneckonců, zdatnější jezdci v klesání klidně mohou projet rovnou do Choceradské. V opačném směru se i počítá s možností nevyužít chodník a přejezd.

jm_A222_choceradska

Vyčkávací místo pro ty, kteří nepojedou po přejezdu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Následuje podjezd Spořilovské vytvořený legalizací průjezdu existujícím podchodem. Serpentina na konci byla doplněna o schodiště. Průjezd ale i tak vyžaduje ohleduplnost.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po průjezdu dvěma klidnými uličkami dojedeme k Lešanské ulici, kde byl zlegalizován průjezd přes chodník a doplněno bezpečné napojení na kus Lešanské, ze které se vpravo do dalších klidných ulic odbočuje až po několika metrech.

jm_lesanska_A222

Takto vypadá napojení shora. Sbírka baliset je poněkud přemrštěná, jedna řádka oddělovacích sloupků by postačila.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve starém Spořilově je třeba na vhodném místě odbočit. Značení vás uličkami provede celkem logickým způsobem. V tomto místě se také napojuje doporučený průjezd z Michle na Chodovec (který autor tohoto článku používá na své pravidelné cestě). Zde v zásadě končí nově vyznačená trasa, dále se už jede „po starém.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Součástí staršího úseku trasy je podjezd D1, který obsahuje tento nepřehledný roh s nepříjemným hrbolem. Toto místo bohužel již nebylo v rámci prodloužení trasy upraveno.

jm_A222_podjezd_dalnice

Z podjezdu pod D1 přijedete k obchodní zóně u metra Roztyly. Křížení s výjezdem od OBI je řešeno historicky signalizovaným přechodem – a zůstalo beze změny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Velkou změnu k lepšímu ale prodělalo křížení s frekventovanější ulicí Tomčíkovou. Přechod pro chodce byl o několik metrů odsunut a nahrazen přimknutým přechodem pro chodce a přejezdy pro cyklisty, umístěnými podél daného přechodu po každé straně zvlášť. Je to řešení velmi kreativní, využívající dostatečného prostoru k legálnímu průjezdu přes signalizované rameno křižovatky. Jelikož si v Praze zatím nikdo netroufl na sdružený přejezd a přechod, bylo toto řešení jediné možné. Společná signalizace pro pěší a cyklisty byla již v Praze využita na Argentinské a Evropské ulici a znamená značnou úsporu na signalizaci.

Trasa A222 pak pokračuje kolem metra Roztyly až ke křižovatce s trasou A22 v Krčském lese u penzionu Nosál.

Budoucnost tras v okolí

Tato tangenta je zajímavá, síť používaných tras v oblasti mezi Spořilovem, Záběhlicemi a Jižním Městem stále není ani zdaleka dokončena. Osobně považuji za nezbytné dokončit v okolí následující propojení:

Sporilov_budouci_trasy

1a,b: A41 Záběhlice – Jižní Město
Strmé stoupání na Kulatý Chodovec po stávající panelačce je použitelné prakticky jen za sucha. Trasa zde nicméně projíždí oblastí Trojmezí, jejíž osud je stále ještě nejistý. Je otázka, zda má vůbec smysl vést trasu přímo do strmého kopce. Možná by bylo lepší využít třeba právě dokončeného úseku stezky a s využitím dalších krátkých úseků se propojit skrz existující sídlištní komunikace.
Druhým kritickým úsekem je vedení trasy ulicí Mírového Hnutí, která by si také zasloužila chráněný bypass. Je zajímavé, že křižovatka ulic Ke Stáčírně a Mírového hnutí už má přípravu na chráněná cykloopatření, která však v rámci rekonstrukce v roce 2013 nebyla realizována.

2: A41/A42 Spořilov (tram) – A23
Cyklotrasa A41/A42 z Kačerova na Spořilov si žádá dotáhnout k Botiči, a to ve dvou ramenech: k lávce před Slatinami a směrem k Záběhlickému zámku. Zatímco první větev je víceméně záležitostí značení, druhá by si žádala vybudování cesty současným sadem, což je nejspíš možné v rámci revitalizace tohoto parku.

3: A41 U Labutě – Kačerov
Trasa napojující již existující trasu A41 na páteřní cyklotrasu A22 do Braníka by realizovala průjezd mezi Kunratickým potokem a Botičem nejnižším možným sedlem (248 metrů). Akce by spočívala v legalizaci prakticky nepoužívaného chodníku a vyřešení průjezdu dvojicí zastávek. Ta U Labutě je celkem bezproblémová, průjezd výstupními zastávkami u metra Kačerov asi není možné řešit jinak než úsekem s vedením kola.

4: A23 Záběhlice – Hostivař
Průjezd trasy A23 přes Trojmezí je zásadní pro napojení Hostivaře na centrum Prahy. Zřízení trasy bohužel brání developerské spory.

5: A225 Trasa podél Košíkovského potoka
Dále chybí trasa, která by propojila stávající stezky na Chodovci kolem bazénu Jedenáctka až na sídliště Košík. Část této trasy kolem bazénu se připravuje a bude realizována pravděpodobně v roce 2016. Výhledově vhodnější vedení trasy A225.

6: A227 Horní Spořilov – Starý Chodov
Propojení nové trasy podél Türkovy až do zástavby starého Chodova by zajistilo bezpečný příjezd na Jižní Město od Pankráce, Michle a Záběhlic. Vyžádalo by si legalizaci některých méně používaných chodníků, sražení několika obrub a patrně nějaké menší stavební úpravy (zřízení několika metrů cesty, krátká cykloobousměrka, průjezd parkovištěm, apod.).

7: Napojení sídliště Roztyly
Od metra Roztyly v současnosti neexistuje funkční napojení na sídliště nad stanicí metra. K dispozici jsou málo užívané chodníky, které by se daly několika propojkami zkompletovat v celkem mírně stoupající a použitelnou trasu.

Kdy budou tyto trasy upraveny, je ovšem otázka. Příprava cyklotrasy A222 trvala šest let, nerad bych je násobil počtem těchto konceptů…

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

Petr Dlouhý 26. 10. 2015, 13:27

Docela zajímavé mi přijde vyznačení toho vyčkávacího místa. Naznačit všem účastníkům provozu, kam si má cyklista stoupnout je skvělé. I jako zkušený cyklista občas trochu tápu. Akorát tam není naznačené, že to platí jen pro levé odbočení.

Také je skvělé, že se opravdu legálně řeší veškerá křížení se silnicemi. To je v Praze dost progresivní, bohužel, a bylo by potřeba takto systematicky dovyřešit všechny stávající stezky. Jmenovitě třeba A2 v Podolí.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat