Úpravy v Kyjích a na Černém mostě

Publikováno: 05. listopadu. 2015, 9 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl
Publikováno: 05. listopadu. 2015, 9 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Jiří Motýl

Dění na pražských periferiích se věnujeme poměrně sporadicky. Na jednu stranu si to uvědomujeme, na druhou musíme přiznat, že není v naší moci zachytit samostatně úplně každou změnu. Proto jsme rádi, když nás upozorníte na jakoukoli aktivitu v oblasti cyklistické infrastruktury, které si v Praze povšimnete.

Praha 14 (tedy okolí Černého Mostu a Kyjí) je trochu jiným případem. Rychlým pohledem do archivu jsem v uplynulých dvou letech zaznamenal dva články týkající se dění v této městské části. Tamní cyklokoordinátor nás seznamoval s proznačením cyklotrasy A26 až k Černému Mostu, Vašek Kříž zase na jaře na základě poznatků ze své bakalářské práce psal o strategickém plánu Prahy 14 z hlediska bezmotorové dopravy. Na Praze 14 se odehrálo několik změn i letos na podzim, a proto přichází čas na další (a doufejme, že nikoli poslední) článek.

Při příležitosti tohoto článku se také sluší dodat, že právě na Prahu 14 odešel pracovat dlouhodobý člen naší redakce a autor mnoha set fotek v naší mapě Vašek Kříž. Bohužel tedy naše řady prořídly a s články od Vaška Kříže se setkáte již jen velmi výjimečně. Noví nadšení redaktoři jsou vítáni.

Co se na Praze 14 děje?

Na začátek drobné shrnutí. Praha 14 má celkem jasno v tom, co potřebuje, a má plán, kudy by koridory pro cyklisty měly vést. Tento plán se snaží postupně naplňovat, ať již značením v terénu, nebo třeba žádostmi o cyklostojany. Zároveň je ale po projížďce městskou částí patrné, že finance nejsou bezedné, a většina řešení proto probíhá na kvalitativně provizorní úrovni.

jm_lavka_rokytka_a26_schod

A26 vedená po staré lávce přes Rokytku. Provizorní nájezd mnoho pohodlí neposkytuje, ale projet se dá.

Již kdysi popisovaná A26 vás tak na své trase z Vysočan na Černý Most provede i poměrně vlhkými úseky, kde se rozhodně blatníky nyní na podzim neztratí. Provizornost čiší i ze zprůjezdněných chodníků kolem Poděbradské a Kbelské – do budoucna si tu lze představit krásné stezky oddělené od provozu, v současnosti je tu ale nová pouze barva cyklopiktogramů, které kontrastují se starým, mnohokrát záplatovaným asfaltem.

jm_hloubetin_03

Prozatím barvou realizovaný průjezd. Nepříliš elegantní, ale přijatelné provizorium.

Tato situace však nese i pozitivní sdělení –  totiž že postupně se i s nižšími prostředky dá realizovat mnohé, i když to na začátku oné dlouhé cesty nevypadá zrovna vkusně nebo pohodlně.

jm_podebradska_prumyslova

U Poděbradské si dovedu představit, že se z provizorní nevzhledné barvy může při rekonstrukci stát pěkná stezka.

A25: Hostavice – Hrdlořezy

Novinkou je proznačení cyklotrasy A25 z Hostavic až na dohled Hrdlořez. Na pětadvacítce se tak letos událo mnohé. Byla proznačena centrem města, byla zprovozněna cykloobousměrka v Hybernské, značením byly propojeny Kyje s Dolními Počernicemi. Na pražské poměry by se dalo říci, že nechybí tak moc, aby z celého koridoru A25 vznikla skutečně pohodlná trasa.

Současná realizace na A25 v podstatě obnášela především nové směrové značení, pár legalizací a vyznačení jednoho přejezdu. Jízdu po nově proznačené A25 můžeme začít v Hostavicích a pokračovat do centra. Trasa v zásadě kopíruje původní trasu KČT č. 1. Značení původní cyklotrasy 1 bylo na celém území Prahy 14 odstraněno. K odlišnému vedení A25 oproti původní trase dochází u Kyjského rybníka, který nová trasa obchází ze severovýchodu.

A25_2015

Aktuálně vyznačený úsek A25 a oficiální cyklotrasy v jejím okolí.

Při jízdě od Hostavic změnu trasy zaznamenáte na odbočce z Hodějovské vpravo přes mostek do ulice Za Rokytkou. Dále pokračujete docela malebnou, ale bahnitou cestou kolem Rokytky až k Broumarské. Zde byl vyznačen cyklopřejezd, ale zatím nedošlo ke sražení obrub, které bude patrně součástí budoucích navazujících úprav. Obruby nevypadají příliš staře a jsou a dost vysoké, navíc je tu silný provoz. Zatím lze doporučit spíše vedení kola.

jm_a25_most

A25 zde uhýbá vpravo.

jm_prejezd_kyjsky_rybnik

Doufejme, že přejezd v této podobě nezůstane dlouho. Edit: v prosinci 2015 byl upraven, obruba v celé délce sklopena.

Po překonání Broumarské projedete kolem rybníka a mírným stoupáním Oborskou ulicí se dostanete až k Průmyslové. Původní průjezd Lánskou ulicí už není nijak proznačen. U Průmyslové nové značení končí. Máte možnost pokračovat různými stezkami přes Hrdlořezy dále na Žižkov, nebo odbočit vpravo na A26 a po pohodlné vysočanské stezce se pak dostat až do Libně a k Vltavě.

jm_rybnik_kyje_a25

jm_zkraceny_prah

O zpomalovací práh v Oborské si již kolo rozbít nemusíte.

jm_a25_a26

Druhá odbočka vpravo a jste ve Vysočanech.

Současné trasování pětadvacítky do kopce Oborskou je nutno brát jako prozatímní řešení. V plánech vede pokračování od Kyjského rybníka do Hrdlořez rovinou podél Rokytky zhruba v úrovni Morušové ulice. Této podobě ale v současnosti brání nevyřešené majetkové problémy.

V místech, kudy vedla původní jednička a nová A25 je obchází, byly vyznačeny lokální „přibližovací“ trasy bez číselného kódu. Vyskytují se nejen tam, na místní směrové značení lze narazit na více místech Prahy 14 – celkově je značení spíše hojné a v této městské části se na ně můžeme docela spolehnout.

jm_podchod_kyje

Alternativa k A25 u nádraží v Kyjích.

jm_broumarska_kyje_stezka

Nová stezka podél Broumarské. Pohled směr Staré Kyje.

Takovým lokálním zlepšovákem jsou směrovky navádějící ke značeným trasám z míst, kudy žádná trasa nevede. Takto byla směrovkami k A26 označena například rampa z Poděbradské na vysočanskou stezku. Původně guerillový průjezd se tak dočkal oficiálního označení.

jm_rampa_podebradska

Odbočka ze stezky směrem ke guerillové rampě na Poděbradskou.

jm_rampa_podebradska_02

Svépomocí zbudovaná rampa byla osazena oficiálními cedulkami.

Odbočka k Černému Mostu

Kromě propojení z A25 na A26 u Průmyslové byla nově vyznačena i spojka A256 vedoucí Vajgarskou od nového cyklopřejezdu Broumarské až na Rajskou zahradu k přejezdu přes Cíglerovu.

jm_A256_kyjsky_rybnik

A256: podél rybníka k Vajgarské

jm_ciglerova_broumarska_01

Přes přejezd Cíglerovy a rovně po A256 ke Kyjskému rybníku.

Dále byl nově od nánosů bahna a trávy vyčištěn a na cyklostezku upraven pustý chodník vedoucí podél Broumarské k Ocelkově. Je na něm vyznačena lokální trasa, která vás přivede k sídlišti Černý Most a podél Ocelkovy až k A44.

jm_broumarska_oisteni

Očištěné chodníky. Ten vlevo se stal cyklostezkou.

V Ocelkově je značení na standard Prahy 14 trochu zmatečné a po projetí není vůbec zřejmé, zda je legalizován celý chodník komplet, či zda jsou některé bloky vynechány. Chodník by také zasloužil v některých místech opravu a informační piktogramy kol a chodců občas vypadají krapet bizarně. Zvlášť když jsou například namalovány těsně před lavičku na autobusové zastávce.

jm_ocelkova

Legalizace podél Ocelkovy.  Edit: v prosinci 2015 upraveno-obruba sklopena.

Vzorově značená objížďka

Objížďka po trase A246 Jahodnicí z důvodů rekultivace Štěrboholského potoka stále trvá. Už se ale zdá, že se práce blíží do finále. Každopádně objízdná trasa je skutečně vzorně označena. Taková péče se vidí málokde, ani objížďky na A2 takového standardu většinou nedosahují.

jm_objizdka_pocernice

jm_objizdka_pocernice_02

Závěr

Na Praze 14 je vidět, že i „s málem“ se dají dělat poměrně velké věci. V současnosti se dané realizace mohou jevit jako značně nedokonalé, ale pokud je bereme jako pouhý začátek, jsou krokem správným směrem. Skvělým příkladem jsou dva roky stará zlepšení na cyklotrase A26. Ta propojila již dlouhé roky „funkční“ stezku na tubusu metra nejen s jejím bezprostředním okolím, ale i s celoměstskou sítí cyklotras. Co se nezvládlo při obří investici do výstavby metra, bylo tedy realizováno o mnoho let později, ač na mnoha místech s nádechem provizoria.

A26_2015_schematicky

Na tomto webu jsme to ani dostatečně oslavně nereflektovali, ale A26 vás dovede v minimálním kontaktu s provozem od Černého Mostu až do centra.

Samozřejmě bychom našli problémy. Vysoké obruby na cyklopřejezdu, přechody přerušující adaptované chodníky, nevzhledné vodorovné značení na chodníku u křižovatky Poděbradské a Kbelské a mnohé další. Pokud ale jde pouze o začátek celého snažení a při budoucích rekonstrukcích se dočkáme nahrazení provizorií elegantnějšími realizacemi, vidíme dle mého názoru vývoj správným směrem.

jm_podebradska_kbelska

Budoucí rekonstrukce křižovatky a okolí snad přinese něco estetičtějšího a funkčnějšího.

Jiří Motýl

V domovské Praze jezdí na starém trekkingovém kole předělaném na měšťáka. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku×

Pavel 05. 11. 2015, 17:17

Mně zaráží, jak tvrdošíjně je A1 vedena po lávce se schody přes Průmyslovou. Tudy by hlavní cyklotrasa neměla být vedena. Přitom po trase A25 by to bylo jednodušší.

Vratislav Filler 05. 11. 2015, 19:57

Pavel: Potíž je v tom, že i již používaná trasa pod zahrádkářskou kolonií není majetkově vypořádaná a tudíž tam nejde nic proznačit, i když se tamtudy léta jezdí. A25 by měla výhledově vést areálem bývalých skleníků podél Rokytky.

Honza 23. 11. 2015, 16:28

Nevi se, jestli se planuje nejaka zastavba misto skleniku? Kolem Kyjskeho rybnika jsou neprijemne ty panelove cesty. Pekne to drnca a hlavne pro deti - pro ktere je jinak daleke okoli vzhledem k rovinatosti terenu idealni - jsou panely hodne neprijemne.

Vratislav Filler 23. 11. 2015, 21:21

Honza: Nějaké bytovky, ale nepamatuji si nic určitého.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat