Tramvaj na Dědinu: proběhlé připomínkování

Publikováno: 08. srpna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 27. prosince. 2020
Publikováno: 08. srpna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 27. prosince. 2020

Veřejná představení staveb a plánovaná participace nemají v Praze úplně rozsáhlou tradici. Někdy se ve srovnávacím článku podíváme, jak k těmto záležitostem přistupují v zahraničí a jak na různých místech v ČR, dnes se ale pojďme soustředit na proběhlé připomínkování hojně diskutovaného prodloužení tramvajové tratě na sídliště Dědina. To byla příhodná možnost, jak se vyjádřit k plánům z oblasti cyklodopravy, které jsou součástí projektu.

Připomínkování proběhlo v režii Prahy 6 a IPRu. Dozvědět jste se o něm mohli z informačních kanálů městské části i z nového pražského participačního webu Spolupraze.cz. Projekt tramvajové trati na Dědinu je letitý, v poslední době se ale značně přiblížil realizaci a dle mnou zaznamenaných veřejných ohlasů vyvolal značné kontroverze. Projekt byl tedy v reakci na silný odpor částečně přepracován, městská část spustila širší informační kampaň a zároveň strukturovaný online dotazník/anketu pro zasílání připomínek.

rozvoj_uzemi

Rozvojové záměry v oblasti (zdroj: infoleták Prahy 6)

Nebudu se věnovat samotné tramvaji, ale neboť se v dané oblasti pohybuji občas na kole, zajímalo mě, co se případně postaví pro kola. Zdrojem informací byl letáček vydaný Prahou 6, kde byl naštěstí zakreslen i projekt v dostatečném rozlišení pro získání základního přehledu (pokud jste si tedy stáhli elektronickou verzi). Pracovní pohodlí s takovouto podobou projektu bylo sice nulové, ale zvládnout to šlo.

Rekapitulace situace

Ještě než se dostaneme k tomu, co představený projekt obsahoval, co jsem připomínkoval a jak mé připomínky dopadly, pojďme se podívat na to, co různé plány k cyklodopravě na Dědině říkají. Některé jsou zcela nezávazné, některé naopak závažnější. Něco již zastarává a máme to tu mnoho let, některé vize teprve vznikají. Dohromady nám ale vytvoří obrázek, k čemu všemu může město a projektanti přihlédnout, když zvažují, jak cyklodopravu do projektu zakomponovat. Odlišnosti najdeme, ale v zásadě se shoda napříč různými vizemi a plány nalézt dá. Povšimněte si také, kolik různých dokumentů a vizí existuje.

dedina_stav

Současný stav dle městské cyklomapy. Šrafovaně doporučené průjezdy, plná čára značí vyznačené cyklotrasy. Některé z doporučovaných průjezdů se zatím ani nepovedlo legalizovat. (zdroj: Geoportalpraha.cz)

uzemni_plan_dedina

Aktuálně platný územní plán, výkres doprava. Světle zelené tečky značí zamýšlené/existující cyklotrasy. Do Dědiny zasahuje plánovaný chráněný severojižní koridor podél Drnovské přetínající Vlastinu. Dále vidíme plánované trasy na západ mimo Prahu a plánovanou trasu po severním okraji Evropské navazující na současnou chodníkovou stezku, končící u konečné tramvaje Divoká Šárka. V pravém horním okraji jsou dále vidět existující cyklotrasy v Šárce.

celomestske_cyklotrasy_dedina

Návrh celoměstského systému cyklotras. (zdroj: Geoportalpraha.cz)

metropolitni_plan_dedina

Dopravní schéma z připravovaného a aktuálně hojně diskutovaného Metropolitního plánu. Cyklotrasy jsou v zásadě převzaty z celoměstského systému z předchozího obrázku. Pro zřetelnost jsem je zvýraznil světle zeleným tečkováním.

cyklogenerel_dedina

Cyklogenerel Prahy 6 z roku 2010 – plánované stavby. Výkres není bez doprovodného textu příliš návodný, nicméně opět vidíme plán na chráněný severojižní koridor podél Drnovské a chráněný koridor navazující na Vlastinu vedoucí směrem na západ k Hostivicím. Přímo v provozu Drnovské cyklogenerel navrhoval vyznačit piktokoridor a ve Vlastině pak cyklopruh.

cyklogenerel_aktualizace_dedina

Připravovaná aktualizace cyklogenerelu Prahy 6. Snímek z pracovní březnové verze. Červeně jsou vyznačena integrační opatření (např. pohyb v provozu, cyklopruhy, piktokoridory), zeleně chráněné stezky, modře zklidněné oblasti (např. zóny 30). (zdroj: Tomáš Cach, Generel bezmotorové dopravy Prahy 6)

Z plánů v zásadě vidíme, že hlavní toky cyklodopravy jsou předpokládány v koridoru Drnovské, Vlastiny a podél Evropské.
Z územního plánu nastiňujícího cyklotrasy, tedy hlavní koridory cyklodopravy, nemůžeme úplně usoudit, jaké opatření by v místě přesně vzniklo. Samozřejmě lze ale předpokládat, že pokud je cyklotrasa předpokládána v koridoru, kde v současnosti nic není (severně od Evropské), půjde spíše o chráněnou stezku. Pokud je naopak navržena Vlastinou a Drnovskou, tak se (realisticky vzato) bude jednat o vyznačení žlutých cedulek s pár integračními opatřeními.
Pokud všechny možné vize sumarizujeme, tak se v budoucnu patrně vyznačí integrované cyklotrasy do provozu Drnovské a Vlastiny. Severně podél Evropské, a pravděpodobně i v severojižním směru podél Drnovské, pak vznikne chráněný koridor pro jízdu mimo provoz.

Proč jsem připomínkoval

Dané oblasti jsem se již dříve věnoval, jsem obyvatelem Prahy 6 a občas se Dědinou na kole pohybuji. Dlouhodobě mě trápí napojení Vlastiny na Evropskou a Divokou Šárku a napojení Prahy 6 na Středočeský kraj, v budoucnu bych si rovněž přál chráněnější propojení tak, aby se při jízdě severojižním směrem dalo vyhnout Drnovské. Spolupracoval jsem na návrhu, díky kterému se snad v blízké době podaří zlegalizovat průjezd sídlištěm Dědina podél rušné Drnovské (možný chráněný koridor budoucí cyklotrasy A34).

Stavba tramvajové trati může mnohé z těchto problémů vyřešit, nebo navždy zabetonovat.

Projekt a moje připomínky

Projekt stavby tramvajové trati je z pohledu cyklodopravy značně nedotažený. Celkový stav dobře shrnuje tato pasáž z mé připomínky (pro článek lehce upraveno):

Současný návrh opomíjí jakékoliv plánované cyklistické vazby. Ignoruje jak právě vznikající generel bezmotorové dopravy Prahy 6, tak návrh sítě páteřních a hlavních cyklotras pro nový územní plán, a dokonce i územní plán stávající. Dědina je významnou rekreační oblastí obklopenou zelení Šárky a Hvězdy, vedle cyklo-dopravního potenciálu lze tudíž očekávat i cyklisticko-rekreační. Je velká škoda, že připravený projekt tyto vazby ignoruje.

Nejenže v projektu není pořádně podpořena cyklistická doprava, projekt ignoruje i významná propojení, kterými by se mohli obyvatelé dostat na kole do přírody přímo od svých domovů na sídlišti. Pominu-li vedení cyklistické dopravy podél plánované trati Vlastinou ulicí, kde bych ocenil mnohem komfortnější řešení, než jakým je pouhá integrace na vozovce o šířce 3,75 m (to ale ponechme stranou), přijde mi jako mnohem zásadnější propojení cyklodopravy z/do Vlastiny ulice a okolí.

profil_vlastina

3,75 m je minimální šířka pro jízdní pruh s piktokoridorem. Žádná výhra, zvlášť s parkováním po straně, kde by měl být navíc ještě půlmetrový bezpečnostní odstup. Na nově budovanou ulici (po které má vést páteřní cyklotrasa) to je ostuda, ale nechtěl jsem na změnu šířky jízdního pruhu v celé ulici marnit energii potřebnou jinde. (zdroj: infoleták Prahy 6)

Co mě skutečně zvedlo ze židle, byla cyklistická napojení Vlastiny ulice na jejích obou koncích. Osobně považuji elegantní vyřešení křižovatek a komfortní napojení chráněných stezek na opatření v provozu za zásadnější, než boj o 50 centimetrů v profilu ulice. A právě křižovatky a plynulá napojení mezi stezkami a provozem se nám v Praze zoufale nedaří.

Napojení na Evropskou

vlastina_evropska

Připomínkovaný projekt v oblasti napojení Vlastiny ulice na Evropskou. (zdroj: infoleták Prahy 6)

Na této křižovatce byste se z mého pohledu měli být schopni dostat z provozu Vlastiny na chráněnou stezku vedoucí po severní straně Evropské (a naopak). Stezka již dnes vede až ke konečné tramvaje, ale podle téměř všech plánů by měla být do budoucna prodloužena dále na západ (škoda, že se to nezvládne s výstavbou tramvaje). Snad toho nechci tolik, jen se prostě na stezku nějak dostat, čert vem pohodlnost.

Podle projektu křižovatku asi máte přeletět. Ne pardon, vzít to hezky pražsky po chodníku a přechodu pro chodce. Nebo že by provozem Evropskou? Žádný med, ale dobrá, akorát tam již není levé odbočení k McDonald’s. Takže buďto asi nepřímo skrz Libockou – pěkně na pankáče, protože nepřímé odbočení na světelné křižovatce ještě v legislativě nemáme, nebo dále rušnou Evropskou – na onu chráněnou stezku byste asi pravděpodobně dokázali legálně odbočit až u tramvajové zastávky Nad Džbánem, tedy po kilometru jízdy.

Nechápejte mě špatně, nebojuji za odbočovací pruh vlevo z Evropské do Šárky, jeho absence tomu dodává jen absurdní ráz. Samozřejmě by měla být pro oba směry možnost bezpečného překonání křižovatky bez nutnosti přeřazovat se v řadicích pruzích na Evropské.

Napojení na Drnovskou

Co říci k napojení Drnovské? V zásadě dnešní stav doplněný o tramvajovou trať a předsunutá stání. Zůstává možnost bezpečného překonání křižovatky jižně, přes nedávno zbudovaný chráněný ostrůvek. Je to tedy zajížďka, ale minimálně bych očekával, že chodníkostezka bude při rekonstrukci částečně rozšířena oproti dnešním chabým parametrům a bude více připomínat stezku než chodník. Projekt tomu ale nenasvědčuje.

vlastina_drnovska

Navrhovaná podoba křižovatka Vlastiny a Drnovské. (zdroj: infoleták Prahy 6)

No a když se již celá křižovatka staví nově, tajně jsem doufal v její přímější překonání. Přeci jen se jedná o jednu z budoucích hlavních tras do Středočeského kraje, a tak by zbytečně nemusela vytvářet další bariéry.

Plus jsem neopustil myšlenku na chráněný severojižní koridor v linii Drnovské, který by zde křižovatku v její východní části patrně křížil. Ideální příležitost se se stavbou tramvaje rozhodnout, jak budoucí cyklotrasu A34 pojmout, zda integrací v provozu Drnovské (jak předpokládá nejnovější koncepce cyklotras), nebo jako chráněnou stezku, a jak ji případně křižovatkou provést. Dle projektu to vypadá spíše na minimalistickou variantu v provozu s vyznačení předsunutých stopčár. Nemusím říkat, že mi to přijde nedostatečné. Mně osobně se líbí variantní chráněné spojení, tak jsem za něj ve své připomínce také trochu zaloboval a upozornil na platný územní plán, který s cyklotrasou v podobném koridoru počítá. Nehledě na různé cyklogenerely, které ji také zanášejí.

Je trochu smutné vidět, že projekt nerespektuje v oblasti cyklodopravy ani aktuálně platný územní plán.

Parkovací domy

Poslední má připomínka mířila k navrhovaným lokalitám nových parkovacích domů. Lokalita A a lokalita B mohou kolidovat s možnými trasami chráněné stezky (koridor trasy A34) vedoucí podél Drnovské. Domnívám se, že parkovací domy nemusí být s cyklostezkou v kolizi a že ji lze zakomponovat do jejich stavby, nicméně je nutné s ní při jejich přípravě počítat. Proto jsem chtěl na tuto potenciální kolizi upozornit.

parkovaci_domy_dedina

Navrhované lokality parkovacích domů. (zdroj: infoleták Prahy 6)

Vypořádání připomínek

Níže naleznete odpověď na všechny připomínky z oblasti cyklodopravy. Celý dokument s odpověďmi na všechny podněty lze nalézt na webu Prahy 6. Dle mých informací se k cyklodopravě vyjádřil přes online anketu jediný člověk,  já. Tři připomínky byly k automobilové dopravě, dvě k zeleni, jedna k mobiliáři, osm k parkování a devatenáct z kategorie jiné. Je však možné, že někdo ještě zaslal připomínky písemně mimo online anketu.

32. Šířka jízdního pruhu ve Vlastině (u sídliště Dědina) 3,75 m je nedostatečná tam, kde je povolena rychlost 50 km/h, optimální šířka je 4,0 m.
Šířka 3,75 m je dostatečná pro vyznačení cyklopiktokoridoru, nicméně pro zvýšení bezpečnosti a komfortu cyklistů bude šířka jízdního pruhu zvětšena na 4,0 m.

Nevím, zda výše uvedený text reaguje na mou krátkou poznámku k šířce jízdního pruhu, protože jsem se k optimální šířce ani k rychlosti provozu vůbec nevyjadřoval. Nicméně podél parkování by měla mít vozovka alespoň 4,25 m (3,75 m + 0,5 m bezpečnostní odstup), bez parkování po straně 3,75 m pro bezpečné předjíždění cyklistů stačí, i když to hitparáda v progresivitě není. U jízdního pruhu o šířce 4 metry si pruh úplně nezaberete a zároveň vás mohou těsně předjíždět nákladní automobily.

33. Projekt ignoruje napojení cyklistické dopravy z/do Vlastiny ulice na severní chodník/stezku podél Evropské u restaurace McDonald‘s, není zde naplánován žádný přejezd pro cyklisty, který by posloužil k nájezdu na již existující cyklostezku podél ul. Evropská, respektive na její plánované prodloužení.
Cyklotrasa A33 vede ulicí Libocká a pokračuje do Divoké Šárky. V napojení ul. Vlastina na Evropskou jsou v křižovatce navrženy předsazené STOP čáry pro cyklisty. Samostatné cyklistické přejezdy navrhovány nejsou.

Nejsem si jist, proč je k mé připomínce tahána cyklotrasa A33, která s ní souvisí dosti vzdáleně. Ale ona se v zásadě celá odpověď mou připomínkou příliš nezabývá. Prostě přejezdy nebudou a existující stezku podél Evropské a nějaké napojení na Šárku v této křižovatce ať vezme čert.

34. Současné napojení cyklostezky vedoucí od Hostivic do Vlastiny a možnost překonání Drnovské je provizorní a projekt tramvajové trati tento nevyhovující provizorní stav zachovává. Projekt je příležitostí pro vybudování komfortního cykloprůjezdu přes křižovatku Vlastiny a Drnovské směrem do Středočeského kraje.
Toto řešení rozhodně nevnímáme jako nevyhovující provizorní stav, byť na něm dochází k částečnému zpětnému pohybu cyklistů. V době zpracování projektu se jednalo o nově vybudovanou část cyklotrasy, která byla velice složitě projednávána a prosazena. Vlastník pozemků, Výzkumný ústav rostlinné výroby, po ukončení soudních sporů o vlastnictví zrealizoval oplocení, kterým stávající cyklotrasu přerušil. Další vedení cyklotrasy směrem do Středočeského kraje bude dále řešeno ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Letištěm Václava Havla a Středočeským krajem.

Samozřejmě jsem rád za vybudované spojení a nechtěl jsem urazit ničí práci tím, že ji nazvu provizorním stavem. Nevěděl jsem o složitých pozemkových poměrech a jsem rád za tuto informaci. Doufám, že se povede najít optimální trasu ještě během přípravy tramvajové trati, protože jde skutečně o vhodnou dobu pro zapracování všech (nejen) cyklodopravních napojení v jejím okolí.

Domnívám se nicméně, že současný stav má k ideálu hodně daleko, a přestože by bylo zachováno současné umístění cyklistického křížení Drnovské, navazující cyklochodníkové úseky bych značně upravil. Radši bych ale spíše hlasoval nějaké přímější řešení bez tak markantní zajížďky, i když samozřejmě záleží, kudy bude v budoucnu cyklotrasa vedena.

Jako dost zásadní vidím fakt, že se odpověď nevěnuje mým připomínkám k plánování budoucí trasy A34, případně k jejímu variantnímu chráněnému koridoru, který by zde měl křižovatku překonávat. Ostatně tak to ukazuje i současný územní plán.

35. Celkově se dá říci, že projekt naprosto ignoruje chráněné cyklistické napojení Vlastiny na její okolí na obou koncích ulice.
V napojení ul. Vlastina na Evropskou jsou v křižovatce navrženy předsazené STOP čáry pro cyklisty. Samostatné cyklistické přejezdy navrhovány nejsou. Na opačné straně bude napojení vyřešeno v okamžiku, kdy bude zřejmé, kudy povede cyklotrasa směrem do Středočeského kraje. Řešení uvedených napojení bude tématem v dalších fázích projektu.

Jsem rád, že křižovatce s Drnovskou bude ještě věnována patřičná pozornost. Cykloboxy jako řešení pro překonání Evropské, pro to nemám slov. Jsem rád za možnost veřejného připomínkování, mé podněty nemusí být schváleny, avšak v případě jejich zamítnutí bych očekával věcné zdůvodnění, které jsem u napojení Vlastiny na Evropskou nedostal.

Shrnutí

Shrnutí připomínek nepřineslo odpovědi na všechny otázky, které jsem vznesl. Chápu dobře možnou snahu o šetření místem? Třeba mé připomínky k umístění parkovacích domů byly vyloženě formou doporučení, takže na ně ani nutně odpověď nepotřebuji a stačí mi, když vznikne odpovídající výsledek. Nezodpovězeny nicméně stále zůstávají mé otázky ohledně A34 v Drnovské a její chráněné varianty a rovněž je mi velkou záhadou, jak se dle projektu budu dostávat z Vlastiny na stezku podél Evropské a naopak. Třeba bude cyklobox fungovat jako teleport.

Nerad bych byl zlý, ale řešit cyklodopravu hrátkami se šířkou ulice a malováním cykloboxů… v Praze jsme na to asi povětšinou přivyklí. Nové projekty kolem Karlova náměstí nebo koncepce Bělohorské mě ale namlsaly na krapet odlišný přístup. Takto významná infrastrukturní stavba by si rozhodně zasloužila něco více, neboť takovou šanci vyřešit cyklistické vazby v této části města za našeho života již asi mít nebudeme.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Lukáš M 8. 8. 2016, 10:45

Budoucnost cyklodopravy-rekreace v těchto místech vypadá dost bídně. Moje oblíbená cesta je z domova na Přední kopaninu a touto oblastí projíždím rád (přes Hvězdu k OC Šestka) a beru to po dosud neznačené A168 (s nerespektovíním miničásti jednosměrky U silnice).Jízdu po Drnovské si myslím, že je jen po ultras, kteří mají dost času (přejezd u vlakové zastávky Ruzyně (dole závory jen proto, že stojí vlak v zastávce). Velmi mě zaujal obrázek profilu ulice z infoletáku P6. Pokud to bude zrealizováno stejně, tak si myslím, že pro někoho bude jako nelegální cyklopruh sloužit vybudovaný 1,75 m široký pás pro předjíždění vedle kolejového povrchu. Já to asi teda možná budu využívat, ale jak skutečně budu jezdit ulicí Vlastina rozhodne, jak bude tento předjížděcí pás od tramvaje.

Vratislav Filler 8. 8. 2016, 22:39

K řešení ve Vlastině ulici se snad vyjadřovala i cyklokomise. Už si to nepamatuju, podobných průšvihů se na nás valí desítky a když je nikdo neodchytí, neřeší se. Případně se neřeší ani tak, protože se to prý projektanti mají naučit, aniž by je cyklokomise potažmo RFD vodilo za ručičku, jenomž když se jim nechá volné pole činnosti, dopadne to takhle.

Ve Vlastině má vést páteřní cyklotrasa. Takže tam má být chráněná stezka, ať auta jezdí po tramvajovém pásu, intenzity tam na to jsou naprosto v pohodě. A nebo ať se zruší jedna řada parkování, když tam mají vzniknout ty parkovací domy.

Takhle bude výsledek ten, že cyklisti budou zčásti jezdit po chodníku a laická veřejnost uvidí jen zase ty hnusný cyklozmrdy, co v krásné nově upravené ulici masakrují chodce.

Hrabosh 8. 8. 2016, 23:11

TLDR - boha jeho, proč musím dopisovat ještě nějaká další písmenka?!?

Neo Moucha 10. 8. 2016, 10:44

Ten obrázek profilu ulice je mimochodem vlastně krásný stroj na masakrování chodců jdoucích po přechodu jedoucí tramvají...
Jinak tento projekt sleduji průběžně i na http://tram-forum.prazsketramvaje.cz/viewtopic.php?f=17&t=1629
a je to z cyklohlediska konzervativně řečeno šílená bída. Osobně ale Vlastinu nepoužívám, jezdím většinou ulicí U Prioru a pak Libockou do Šárky, nebo Drnovskou až nakonec do podjezdů směrem na Přední kopaninu.

Lei 10. 8. 2016, 18:30

Já tu poblíž bydlím, takže se mě to docela dost týká - navíc denně vozím/vodím dítko do školky z Ruzyně na Dědinu.

Co bych dodal - jednak, i když to souvisí jen částečně, nové rozvoje území na východ od Drnovské naštěstí padá, protože vojáci hodlají díkybohu zůstat. To může ledacos ovlivnit aspoň do budoucna. Jednak, trasa A34 v současném provedení, tj. po blátivém chodníčku před kasárny, a potom nejspíš po těch rozpadajících se schodech pod Vlastinou, je nepoužitelná - už pro ty schody, takže jezdím po Drnovské. Samotnému mi to nevadí, ale s dítětem na sedačce to zas tak příjemné není (přes ten hluk a smrad není ani nic slyšet). Zdá se mi, že ty schody tam mají zůstat navěky - a jediné řešení, tj. cyklopruh na či vedle Drnovské, nejspíš bude tak za 100 let.

Jestli to správně chápu, za severní větev A16 okolo VÚRV je neprůjezdná "díky" ústavu? Potěš. Zatím se dá pod estakádu dostat podél trati jižně od ústavu - aby pak mohl člověk okusit krásy průjezdu mezi plotem letiště a plotem dálnice, překonat blátivý trháček nahoru k prvnímu kruháči a před druhý kruháč a ilegálním odbočením přes chodník a kolem zábrany se dostat k hostivickému hřbitovu. Opravdu padni do mdlob, až konečně P6, letiště, VÚRV a Středočeský kraj vytvoří nějaké spojení P-Středoč. kr., které by vůbec jako nějaké spojení vypadalo. Ale možná je to zážitková turistika - zažij cyklistický androš!

No, aspoň že osobně jsem se ničím neměl příležitost na svých trasách namlsat - stará blbá Praha zůstává starou blbou Prahou.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava
Názory, Praha,

Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava

11. března. 2024, 3min. čtení5