Invalidovna: zlepšení, ale k ideálu daleko

Publikováno: 03. října. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 03. října. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Zprovoznění nové komunikace na Rohanském nábřeží kdysi současně přineslo i zaslepení  ulice Sokolovská v okolí metra Invalidovna. Tím byla sice odvedena tranzitní motorová doprava ze Sokolovské na novou komunikaci, zároveň ale i značně znepříjemněn průjezd cyklistů daným místem, což  se nyní společně s rekonstrukcí tramvajové trati změnilo a průjezd je opět umožněn.

Tady alespoň na koleje najet šlo (i když nelegálně).

Lidé na kolech neměli po dlouhá léta jinou možnost, než naskakovat na tramvajový pás nebo chodníky. V trase bývalé silnice se nacházely zatravněné nesjízdné pásy a jiné překážky. Bylo to nepříjemné místo, které naprosto bezúčelně omezovalo pohyb kol. Nutno podotknout, že k tomuto průjezdu existují a existovaly alternativy (pokud tedy člověk zrovna nesměřoval přímo k metru na Invalidovnu). Zároveň ale bylo opomenutí průjezdu kol naprosto zbytečnou komplikací a ukázkou, jak se při budování zátarasu nikdo nezamýšlel nad možností jízdy na kole.

vk_sokolovska_zaslepena

Jinde to bývalo horší: obrubníky a trávníky. Jeden cyklista na chodníku, druhý v dáli na tramvajovém pásu.

Jak již bylo řečeno, průjezd je v zásadě opět možný. V místě probíhala tento rok rekonstrukce tramvajové trati a s tím navazující úpravy zastávek a ulice. Dopředu bylo trochu záhadou, co se vlastně odehraje a zda dojde z hlediska cyklistické dopravy ke zlepšení. I přes četné vyptávání se nám v redakci nepodařilo zjistit ani během rekonstrukce, zda bude po dokončení průjezd kol umožněn. Nakonec se tak však stalo. Pojďme si shrnout, co se povedlo a co naopak méně.

Pozitiva

  • Byl umožněn legální průjezd kol celým úsekem ve směru z centra.
  • Ve směru do centra je průjezd mnohem komfortnější a téměř celý legalizovaný.
  • V tramvajové zastávce Invalidovna je položena drobná dlažba, sjízdnější než mnohde používané masivní kostky.
  • V celém úseku je Sokolovská hlavní ulicí a při jízdě tak máte přednost na křižovatkách.
  • Důstojnější vzhled zastávek Invalidovna a okolí tramvajové trati.

Negativa

  • Stále nelze legálně projet přímo Sokolovskou ve směru do centra skrz křižovatku s ulicí U Rustonky.
  • Vedení cyklistů tramvajovou zastávkou Invalidovna je zmatečné a zbytečně vede ke křížení kolejí.
  • Trasa vedení kol není v některých místech předvídatelná a názorná. A to jak pro cyklisty, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Průjezd lokalitou tam a zase zpátky

Jak to nyní vypadá, když jedete tímto kilometrovým úsekem od Kaizlových sadů po ulici U Rustonky a zpět?

jm_invalidovna_30

Kaizlovy sady: zátaras zmizel, průjezd kol povolen. Můžeme jet směrem k Invalidovně.

jm_invalidovna_01

Hladký nájezd, žádný nesjízdný obrubník. Palec nahoru.

jm_invalidovna_02

Trávník zmizel, lze jet rovně. Škoda, že značka slepé ulice nedostala dodatkovou tabulku, která by cyklistům napověděla, že tudy projedou.

jm_invalidovna_03

Piktokoridory ale za chvíli poradí, že to tudy jde.

jm_invalidovna_04

Pohodlný nájez, dlažba je v pořádku.

jm_invalidovna_05

Tady byste to měli vzít zastávkou mezi kolejemi, dlažba je vcelku dobře sjízdná. Místa na objezd zastávky by tu ale byla spousta. Škoda, že se nepovedlo zařídit přímý průjezd po cyklopásu mezi zastávkou a chodníkem. Celkově tu mohou být cyklisté mírně zmateni, zda mají jet rovně zastávkou, nebo mezi kolejemi: zabočení není zcela návodné.

jm_invalidovna_06

Za zastávkou jste stále na hlavní a máte přednost (stejně jako tramvaje).

jm_ivalidovna_16

Ještě pár metrů po piktokoridorech kolem parkování.

jm_invalidovna_17

A jste na křižovatce s ulicí U Rustonky. Rovně na Palmovku, doprava na Žižkov.

Cesta zpět z Palmovky

jm_ivalidovna_19

Cesta zpět: křižovatka Sokolovské a U Rustonky je asi největší současnou překážkou celého úseku. Jízdu přímo tu mají legální jen tramvaje.

Při jízdě od Palmovky do Karlína vás čeká asi největší překážka, kterou se nepodařilo při rekonstrukci tramvajové trati odstranit: křižovatka Sokolovské a ulice U Rustonky. Jízdu přímo zde mají legální jen tramvaje. Cyklisté jedoucí přímo mohou pro jízdu rovně s největší opatrností využít levý odbočovací pruh, jinak se do zprůjezdněné Sokolovské nedostanete.

Pokud tuto prasící variantu zvolíte, tak vždy dejte přednost MHD, místa kolem ostrůvku za křižovatkou není dost. Ostatně volno pro tramvaje naskakuje o něco dříve než zelená na semaforu a většinou vás tak tramvaj mine v předstihu. Auta v protisměru mají přikázaný směr jízdy rovně a vpravo, trasu by vám tak křížit neměla.

jm_invalidovna_20

Určitě by to sneslo minimálně legalizaci jízdy cyklistů přímo jako MHD. Pár takových míst již v Praze máme –třeba nájezd z Čechova mostu k Právnické fakultě – a žádné děsy se tam nedějí. Pár piktokoridorů pro lepší orientaci by také nebylo na škodu, ale povolení jízdy kol přímo by bohatě stačilo.

jm_ivalidovna_18

Kolem ostrůvku je málo místa, vždy MHD pusťte. Auta přijíždějící zprava mají následně přednost.

Ideálně se měl ostrůvek samozřejmě o kus zmenšit a umožnit komfortní přímý průjezd podél kolejí. Vměstnat tam třeba jen pár cyklopiktogramů nebo cyklopruh. Dovedl bych si představit, že na takovéto zásahy by se mohly používat peníze na rozvoj cyklo. Ty by se dosypaly do rozpočtu rekonstrukce tramvajové trati a s tratí by se při jednom zlepšilo i související cyklo.

jm_invalidovna_21

Po projetí křižovatky jedete dále Sokolovskou až k zastávce Invalidovna.

jm_invalidovna_25

Průjezd zastávkou řešen i v tomto směru jízdou v kolejišti. Lepší by byl objezd zprava, ten by v tomto směru navíc ani nekřížil frekventovanou pěší trasu mezi zastávkou tramvaje a stanicí metra (sídlištěm).

jm_invalidovna_15

Prostoru pro pěší i objezd zastávky by tu bylo hodně. Vybudovaný mys je obrovský. Dříve tu bývala vozovka, do budoucna je v okolí plánovaná výstavba. Nyní při změně statu quo a vzhledu místa byl ideální čas na vybudování cyklistického objezdu zastávky, všichni by si na něj přirozeně zvykli.

jm_invalidovna22

Kostky v zastávce jsou na pražské poměry skutečně nadprůměrně příjemné. My pokračujeme dále k Invalidovně a do Karlína.

jm_invalidovna_24

Piktokoridor správně napovídá, že průjezd je již možný. Jste na hlavní a máte přednost.

jm_ivalidovna_25

Design průjezdu tomu ale moc neodpovídá, žádná přímá trasa, ani nijak zdůrazněná. Prokličkovat to jde, ale počítejte s tím, že můžete některá auta tímto slalomem překvapit.

jm_invalidovna_26

Z pohledu člověka přijíždějícího z vedlejší ulice. Značka „Dej přednost v jízdě“ je nadstandardních rozměrů a byla posunuta od tratě před celou křižovatku. To je jednoznačné plus a cyklisté jedoucí po Sokolovské tu mají přednost. Design celého místa ale naprosto zatajuje, že by tu cokoliv mimo tramvaje přímo projíždělo. Tady si kdekdo může myslet, že prasíte, i když jedete naprosto správně dle předpisů.

jm_invalidovna_27

Pohled zpět: v místě tohoto mysu měl být samozřejmě zřízen cykloprůjezd. Šel by vybudovat i skrz mys, pokud by tu měl zůstat.

jm_invalidovna_28

Při jízdě dále do Karlína již žádné zásadní změny nenajdeme.

jm_invalidovna_29

Kaizlovy sady: příjezd do Karlína.

Shrnutí

Celkově došlo k velkému posunu vpřed: projet se to dá. A to legálně a v rámci možností i pohodlně. Jediným oříškem v tomto ohledu zůstává směr z Palmovky do centra na křižovatce s ulicí U Rustonky. To rozhodně není legální průjezd.

Celý nově průjezdný úsek nelze považovat za ideální příklad zlepšení, kterým bychom se mohli v Praze chlubit. Spousta drobností se docela povedla, ale průjezd není dvakrát názorný a blbuvzdorný. Pořád to po vás vyžaduje docela dost přemýšlení a kličkování, žádný přímý a na první pohled jasný koridor tu nenajdete. Tramvajová zastávka Invalidovna sice získala vcelku sjízdné kostky v kolejišti, měl tu ale být vybudován objezd zprava kolem vyčkávacího prostoru zastávky a ne zbytečné „navádění“ cyklistů k přejezdu kolejnic. Navádění je v uvozovkách, protože to moc návodné není.

Jednoduše a krátce: povedlo se napravit dávnou chybu a alespoň tento úsek Sokolovské pro kola zprůjezdnit. Lidem, kteří tudy pravidelně jezdí, vzrostl komfort jízdy. Nic víc. Je to úspěch? V Praze možná ano.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

vlákno 3. 10. 2016, 11:55

Na té křižovatce Švábky je dominantní samostatná fáze vpravo, tak se asi bojí toho, že by na ní cyklisti jeli rovně do Sokolovské a dostali se do kolize s proudem aut od Rustonky. Proto to není porovnatelné s Právnickou fakultou, kde je jen jedna fáze pro všechny směry. Nicméně udělat by to šlo, nejspíš se zvláštními cyklosemafory, ale není to úplně jednoduché, z pravého pruhu rovně by dost hrozil pravý hák.
Jezdím to pár let z toho levého a neměl jsem tam nikdy problém, nicméně je to nelegální a není to pro každého.
Při té rekonstrukci odstranili na zemi namalovaný pruh kolem ostrůvku podél kolejí, takže se to opticky trochu rozšířilo.

Jinak pochybuju, že tam cyklisti budou na zastávce vjíždět do kolejí, zvlášť když ty chodníky nemají obrubník, jde na ně plynule najet a místa je tam až dost. To je takové typicky pražské ne-řešení.
Kostky jsou tam možná na pražské poměry sjízdné, ale asi jak na čem, na silničce to není nic moc...

Jiří Motýl 3. 10. 2016, 13:54

vlákno: no nevím, samostatná fáze vpravo je prostě doprava, myslím, že by se to klidně obešlo bez speciálního cyklosemaforu. Lidem, kteří by to na ní prasili přímo, by byl i cyklosemafor ukradenej.

Nemusí se to tam nutně hnát přes pravý odbočovací pruh a ten nějakým čekajícím cyklistou brzdit. Povolit jízdu přímo z levého řaďáku, tak jak se to jezdí teď.
Nahoře od Palmovky je to jen jeden pruh, kde se ani kolo moc předjet nedá. "Zůstat" v levém řaďáku není tak složité, stačí, aby o tom dotyčný cyklista neznalý místa měl včas přehled. Podpořit se to dá, kdyby se to nahoře přemalovalo a jízdní pruh by plynule pokračoval do levého řaďáku a ten pravý řaďák by vybočoval. (teď to je přesně naopak).

Jiří Motýl 3. 10. 2016, 13:59

Když jsem tam byl fotit, tak to bylo 1:1 - jedna slečna projela zastávkou a jeden pán kolejištěm.

Jo, toho o těch kostkách si jsem vědom, ale tak nějak neustále balancuji, nakolik chválit/kritizovat každou drobnost.

vlákno 3. 10. 2016, 15:46

JM: Z levého řadicího by to šlo upravit rychle, mohl by se tam vyznačit piktokoridor podobně jako Dukelských hrdinů -> Kapitána Jaroše. Z pravého pruhu jsem to myslel tak, že by cyklista na zelenou fázi v pravo jel rovně, ale měl by čekací místo a semafor před protisměrem. Ale uvědomil jsem si, že je to nesmysl, mj. by byl problém, pokud by se tam sešlo cyklistů víc.

Tomáš 3. 10. 2016, 23:14

Já teda Invalidovnu projíždím přes zastávku. Zvlášť ve směru z centra tam nikdo není, ale obecně pokud zrovna nepřijela tramvaj, tak je tam liduprázdno.

Článek ještě zapomněl na cybějící cyklovídeň na Urxově.

Caidel 4. 10. 2016, 10:20

Bohužel zrovna na té Invalidovně (a myslím že i dál) jsou nově ty koleje s širším žlábkem, takže jakékýkoli manévr typu do kolejí a zpátky je podstatně víc o ústa, než dřív.

vlákno 4. 10. 2016, 11:54

Musí se křížit o něco větším úhlem. Zkoušel jsem si to a 2,1" plášť do toho v pohodě zapadne.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava
Názory, Praha,

Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava

11. března. 2024, 3min. čtení5