Pomozte zachránit karlínské cykloobousměrky!

Publikováno: 20. ledna. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 20. ledna. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
! Toto je komerční sdělení. Městem na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.

Ano, už zase! Snaha některých úředníků a alibismus Prahy 8 si vybraly svou daň v září, kdy došlo ke zrušení třetiny karlínských cykloobousměrek. Cykloobousměrky byly zrušeny podle projektu, který byl v jasném rozporu s veřejně projednaným návrhem stanovení dopravního značení — tedy pravděpodobně nelegálně. Úřad městské části si je svého přešlapu jasně vědom: pokouší se proto nyní svůj nesprávný postup dodatečně zalepit. Na úřední desce Prahy 8 tak visí nový návrh stanovení — opět bez obousměrnosti části Pobřežní a okolí Lyčkova náměstí.

Jestliže vás zrušení plošného průjezdu třetinou karlínských ulic poškodilo, máte do 10. února možnost jej opřipomínkovat. Vyzývám vás, abyste tak učinili. Čím více věcných připomínek bude muset úřad řešit, tím větší je šance, že stanovení neprojde, nebo že bude možné formální a věcně nepodložené vypořádání připomínek napadnout soudně.

Toto je komerční sdělení spolku Auto*mat.
Prahou na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.

Chobotnice proti cykloobouměrkám vítězí

Cykloobousměrky v Karlíně fungovaly od roku 2012, kdy je vyprojektoval Tomáš Cach a po projednání (které od počátku trvalo dva roky) a patřičném schválení byly legálně umístěny. Nicméně od toho okamžiku byly trnem v oku několika konkrétním úředníkům: Zejména pověřenému řediteli Technické správy komunikací Ladislavu Pivcovi, externistům TSK (p. Adámkovi) a policejnímu náměstkovu Klausovi. Z různých důvodů.

Ladislav Pivec je známý odmítáním řešení zlepšujících podmínky pro cyklistickou dopravu. Pod jeho vládou TSK v letech 2012-14 zastavila soustavnou přípravu investic cyklo, takže teď se vše musí znovu pracně rozjíždět. Pravidelně s ním bojují i lidé z branže veřejné dopravy. Úředníci TSK a někteří policisté považují cykloobousměrky za nebezpečné, i když to naprosto není pravda. Skutečným důvodem je myslím to, že vnímají jízdu cyklistů v protisměru klidných ulic jako neadekvátní zvýhodnění cyklistů. Neberou přitom ohled na to, že v takových ulicích zpravidla dopravní režim zvýhodňuje automobilovou dopravu tím, jak ulici kvůli parkování zjednosměrnil. Svou roli hrály také osobní animozity vůči Ing. Arch. Tomáši Cachovi, jehož důslednost při prosazování cykloopatření v Praze v letech 2007-2012 byla mnohým trnem v oku.

Výsledkem těchto animozit tak byla čtyřletá snaha cykloobousměrky v Karlíně zlikvidovat. Likvidace plošné prostupnosti Karlína byla na programu desítek jednání pracovní skupiny PLYN (to je každotýdenní porada zástupců městských organizací s cílem zajišťování plynulosti automobilové dopravy). Úředníci TSK vypustili v roce 2014 pro odborný časopis Silniční obzor článek, údajně prokazující drastický nárůst nehodovosti po zřízení cykloobousměrek. Sice si to vymysleli, ale odborná veřejnost tím byla uvedena v omyl.

Jako záminka pro nezbytnost upravit dopravní značení cykloobousměrek se našlo skutečně poněkud nešťastné řešení jednosměrnosti formou zákazů vjezdu všech motorových vozidel. To už Policii nezajímalo, že požadavek provést Karlín takto neobvykle vzešel v roce 2012 z projednání právě od nich.

Příležitost přišla se zřizováním zón placeného stání v roce 2016. Jakkoliv nebylo nutné do dopravního režimu cykloobousměrek vůbec zasahovat, projektant to v zadání od TSK dostal za úkol a učinil tak. O záchranu cykloobousměrek se následně na květnové cyklokomisi pokusil (mimo jiné) náměstek pro dopravu Petr Dolínek, který přikázal zpracování nového projektu, dokonce za cenu rizika zpoždění zón placeného stání. Nový projekt byl vyvěšen v srpnu, veřejně projednán… aby se v září 2016 v terénu začala realizovat likvidace cykloobosměrek podle dříve zamítnuté dokumentace. To vše za přihlížení starosty Prahy 8 Romana Petruse, který si vzal Karlín do kompetence kvůli zónám placeného stání, a jak jsem se dozvěděl, význam cykloobousměrek jednoduše nechápe. Zelený radní Petr Vilgus, který má mít na starosti cyklodopravu byl tak od řešení Karlína víceméně odříznut.

Rušení cykloobosměrek vedlo k protestu, kterého se účastnilo asi 70 lidí, Auto*mat napsal otevřený dopis Petru Dolínkovi (nyní s více než 200 podpisy – nepodepsali-li jste, učiňte tak prosím). Auto*mat začal připravovat žalobu. S jejím podáním jsme otáleli, chtěli jsme nejprve zkusit vyjednat stanovení, které situaci napraví. Úřad Prahy 8 ale mezitím začal jednat a výsledkem je návrh stanovení z desátého ledna, potvrzující skandální zrušení třetiny karlínských cykloobousměrek.

Co můžete udělat?

Projde-li toto stanovení úspěšně projednáním, bude likvidace plošné prostupnosti v Karlíně potvrzena a chobotnice proti cykloobousměrkám zvítězí. Úspěch projednání přitom závisí výrazně na tom, zda se úřadu povede vypořádat věcně připomínky, které k návrhu stanovení dostane.

Jste-li tedy zjednosměrněním karlínských uliček dopravně dotčeni, napište připomínku k současnému návrhu stanovení. Tu je možné podat do 9. února. Nevíte-li si s tím rady, použijte speciální návod na stránkách Auto*matu, nebo přijďte na workshop psaní těchto připomínek v úterý 31. ledna večer, kde vám pomůžeme vyřešit formální náležitosti (místo konání workshopu bude upřesněno).

Kromě toho je žádoucí:

Napsat mail či dopis starostovi Prahy 8 Romanu Petrusovi (roman.petrus@praha8.cz), ať nechá aktuální návrh stanovení stáhnout a nahradí jej verzí, která bude zachovávat cykloobosměrky ve stavu platném od roku 2012. Do kopie můžete dát zeleného radního pro cyklo Petra Vilguse (Petr.Vilgus@praha8.cz), aby byl též více motivován s tím něco dělat.

Stále také můžete podepisovat výzvu Auto*matu za zachování cykloobousměrek> http://www.auto-mat.cz/petice) Výzva je sice adresována náměstku Petru Dolínkovi, v tuto chvíli je ale kruciální postoj městské části, kam s těmito podpisy také půjdeme. Čím více vás podepíše, tím větší váhu bude výzva mít.

Co udělá Auto*mat?

Sami připravujeme připomínku na lednový návrh stanovení, kterou konzultujeme s právníky (jakmile bude hotová, dáme ji k dispozici). Pana starostu Petruse jsem požádal o osobní schůzku, požádáme také Odbor dopravy Prahy 8 o stažení návrhu. Případné další kroky konzultujeme s advokátní kanceláří.

! Toto je komerční sdělení. Městem na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Karlín
Karlín: odpověď policie
Názory,

Karlín: odpověď policie

11. ledna. 2017, 1min. čtení