Cyklostezka v ulici U Plynárny po rekonstrukci

Publikováno: 22. června. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 22. června. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Už několik měsíců je dokončena rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Nuselská a U Plynárny. V Nuselské ulici se ještě čeká na úpravy uličního profilu, U Plynárny už je ale hotovo, pojďme se tam tedy podívat s fotoaparátem.

Historické okénko a návaznosti

Ulicí U Plynárny vedla jedna prvních cyklostezek v širším centru Prahy, realizovaná kolem roku 2000 rozdělením širokého chodníku na prostor pro chodce a cyklisty. Cyklisté obdrželi půlku chodníku blíž k vozovce, pohříchu tu, ve které jsou všechny značky a sloupy. Vzhledem k minimálnímu provozu chodců to ale nijak zvlášť nevadilo. Jediné frekventované místo, zastávka Chodovská, byla řešena „nulově“, tedy ukončením stezky před zastávkou.

V současnosti jde o páteřní městskou trasu A23. Směrem do centra navazuje víceméně na stezku ulice Nad Vinným potokem, případně je možné odbočit po chvíli vlevo a Ohradní ulicí vystoupat na Pankrác. Trasa A23 je vyznačena až po ulici Michelskou, mezi koncem stezky a začátkem trasy zeje už pět let třičtvrtěkilometrová mezera. Směrem z centra navazuje za křižovatkou s Chodovskou ulicí cyklostezka a další cyklistická opatření na Záběhlické, odkud se dá jet směrem na Hamerský rybník a dále.

Z centra

Před samotnou ulicí U Plynárny se podíváme na křížení trasy A23 a ulice Nuselské, kde byl v rámci této rekonstrukce kompletně přestavěn most přes Botič. Cyklostezka zde bude přihnuta do přimknutého přejezdu a přechodu pro chodce. Před cyklostezkou vznikla zbytečně vysoká obruba, bránící mimo jiné odbočení na stezku z ulice Nuselské. Prý to snad bude opraveno s rekonstrukcí ulice. Jsem zvědav.

Posuňme se ale až ke křižovatce s ulicí Nad Vinným potokem. Z ní se na ulici U Plynárny napojují cyklisté od centra. Zde zaznamenáme změnu: tramvajové koleje se posouvají severně, aby vzniklo místo pro jízdní  pruh směrem z centra. A protože tu bývají kolony, pruh je od tramvajového pásu oddělen podélným prahem, takzvaným „bumlíkem“. Jak vidíte na další fotce, pruh je na vjezdu dost úzký. Není-li zde tedy zrovna kolona, je to skvělá příležitost k tomu, aby vás – bumlíku pozdě si všimnuvší – řidič nádherně namáčkl na obrubník. Pod mostem se na vás přitom šklebí čtyři metry šířky nelegalizovaného a zcela pustého chodníku.

Protože se v tomto úseku nesahalo do obrub, šířka jízdního pruhu v následující zatáčce kolísá. Vytváří tak krátké místo, které umožňuje předjetí – bohužel pouze jedním autem. Je-li jich za vámi balík, máte oprasení zcela jisté (viz následující obrázek, první řidič mne předjel ještě v širokém úseku, druhý už ne). A neznám zatím smělce, který by si zde troufl držet zabraný pruh. Dočkáte-li se nicméně začátku stezky, máte to nejhorší za sebou.

Cyklostezka, či spíše legalizovaný chodník, začíná, stejně jako dříve, u vrátnice plynárny. Původní dělená stezka byla nicméně nahrazena smíšenou. Vzhledem k okolnostem to dává smysl, v levé části stezky jsou lampy a v tomto místě i traťové sloupy (jinde bylo možné dát je z opačné strany, zde ale musí být vně oblouku). Konečně, dělená stezka by si, obávám se, vyžádala stovky metrů hmatného pásu. Mimo stezku si můžete všimnout, že bumlíky podél trati nejsou souvislé.

Rekonstrukcí si tedy prošla pouze vozovka, na povrch chodníků, zámkovou dlažbu z přelomu století, se nesáhlo. Pravda, jezdit se po tom dá, ale ve srovnání s opravenou vozovkou to působí ostudně a zanedbaně. Že se chodníky neudělaly znovu v celé délce, jako tomu bude v navazující ulici Michelské, považuji za chybné rozhodnutí, a to rozhodně ne jen kvůli rozházeným kostičkám.

Zastávka veřejné dopravy Plynárna Michle upravena byla. Zastávka je řešena jako vídeňská, přičemž dopravní režim jízdy na kole se nemění. Není se čemu divit, frekvence je zde minimální. Ostatně, i zachycená tramvaj zastávkou na znamení s klidem projela. Pro všechny platí omezení rychlosti na 30 km/h.

I když na zastávce vystupuje lidí minimum, jsou zde zřízené z obou stran výrazné optické brzdy. Předpokládám, že tohle fakt nikdo nepřehlédne. Celkově je tato zastávka vyřešena pro cyklisty asi nejvhodnějším možným způsobem. Zde dávám pět pomyslných hvězdiček z pěti.

Zastávka Chodovská je pak už docela nedaleko. V této horní části mizí i sloupy (trakce je zavěšena z druhé strany). Zastávka je mnohem frekventovanější než ta předešlá, chodí se zde do blízkého sídliště, Kauflandu a i se zde přestupuje. Je proto řešená jako mys, což jednak umožnilo bezpečné nastupování a vystupování, jednak zde prostorové poměry umožnily vedení cyklistů až za zastávkou.

Průjezd za zastávkou má minimální rozměry, a prostor pro pěší je oddělen zábradlím, barevně provedeném dle požadavků IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). Těsně před zastávkou je vjezd do areálu, na který je třeba dát si pozor. Obzvlášť proto, že cyklisté jedou těsně podél zdi a není zde vzájemná viditelnost. Bylo by žádoucí zřídit zde upozornění na projíždějící cyklisty a upravit prostor před vjezdem tak, aby cyklostezka u vjezdu nevedla těsně podél zdi, nýbrž alespoň s půlmetrovým odstupem. (dále upraveno na základě diskuse pod článkem). Jak je to s předností vůči vozidlům vyjíždějícím z areálu, není zcela jasné. Stezka je totiž směrem z centra značená jako souvislá, zatímco směrem je vyznačeno, že ji vjezd přerušuje. Tato nekonzistence dopravního značení by měla být opravena. Každopádně jde o potenciálně rizikové místo, kde je lepší, když bude cyklista vždy hlídat, aby mu tam nikdo nevjel.

Průjezd za zastávkou zužují také elektrické instalace. A chodci, kteří si vyhrazenou stezku pletou s pěším průchodem.

Důvodů, proč se zde vyskytují chodci, je několik. Svislá značka označující stezku je při příchodu od Kauflandu natočená o 90°. Cyklostezka je ve stejné výškové úrovni jako ostrůvek. Optická brzda je přetažená až do pěší části chodníku. Stezka není naznačena ani odlišnou barvou dlažby, přitom plynule pokračuje do vozovky, tato kontinuita ale není vůbec zřejmá. Samotné vodorovné značení přechodu pro chodce přes stezku (namalované dle názoru chodců zjevně „na chodníku“), to nespasí. A konečně, odpadkový koš, který zde zůstává útočištěm kuřáků, zůstal umístěný tak, že je z jedné strany přístupný právě z cyklostezky. Také lidé vystupující v těchto parných dnech „ze stínu“ k tramvaji (zastávka nemá žádný přístřešek) mohou cyklistovi skočit rovnou před kolo.

Obávám se, že z toho bude ještě dost zbytečných konfliktů. Promyšlenější návrh detailů v tomto místě by řadu z nich odvrátil. Na druhou stranu naprosto chápu, že lokalita je složitá a s tímto druhem zastávek u nás nejsou ještě prakticky žádné zkušenosti. I proto se tak rozepisuji s tím, co by se zde dalo zlepšit, případně co by mohlo být poučením pro jiná místa.

Takto umístěný koš zbytečně láká kuřáky a chodce do cyklostezky.

Cyklostezka ústí do křižovatky ke Kauflandu, zde už se dál nic neupravovalo. Cyklista tak ve směru z centra nezřídka najíždí do vozidla čekajícího na odbočení vlevo (viz modrá šipka). Nicméně toto řešení je jen dočasné. Alespoň v to doufám.

Nepříjemný výjezd skrz čekající vozidla.

Dále směrem z centra už je všechno jako dřív. Nadějí pro tento směr je připravovaná rekonstrukce světelné křižovatky U Plynárny – Chodovská, kde přibude přejezd na jižním rameni, za kterým už navazuje nová cyklostezka směr Záběhlice. Méně radosti přináší fakt, že se nepodařilo prosadit přejezd také na východní rameno křižovatky, který by mohl výhodně navazovat na starou Záběhlickou. Bohužel tam vznikne potřeba jezdit po přechodech a bude z toho mrzení. I po rekonstrukci křižovatky pak bude zbývat dořešit zbývající chodník před Kauflandem. Naštěstí je zde možnost vyhradit pro kola ten nejblíže k vozovce (na obrázku vpravo), protože pěší proudy směřují na ten druhý, k obchoďáku.

Do centra

Směrem do centra se až do dokončení souvislé cyklostezky jižně od ulice musí stále počítat s tím, že hlavní příjezd cyklistů je zde hlavním dopravním prostorem, tedy ve vozovce. Pro využití cyklostezky je vhodné se na ni dostat. To jde buď poněkud nepříjemným odbočením vlevo (nestojí-li zrovna v zastávce autobus či tramvaj, musí cyklista zpravidla čekat v tramvajových kolejích), nebo složitě přes přechod, na což se v okamžiku, kdy v zastávce do centra nestojí tramvaj, zdatnější člověk vykašle a pustí to dolů po silnici. Pokračování v provozu nicméně přináší oproti stavu před rekonstrukcí několik nových výzev. Tou první je hned na začátku řazení do kolejí.

Vraťme se ale ještě naposledy na stezku za zastávkou. Protože zde jsem fotil několik minut, zachytil jsem také nějaké projíždějící cyklisty. Trasa je frekventovaná víc, než jsem předpokládal. Kromě jezdce vpravo dole projeli všichni za zastávkou.

Vraťme se ale do provozu. Předpokládejme, že se vám nepovedlo odbočit vlevo před zastávkou, chcete ale stále ještě stezku využít. Mohli byste tedy odbočit vlevo za zastávkou? Mohli – ale absence přerušení plné čáry vám to zrovna naznačuje.  (Upraveno. Původně bylo nesprávně uvedeno, že křížení plné čáry zde není legální. Protože se zde nejedná o křižovatku, ale o odbočení na místo ležící mimo komunikaci, je křížení plné čáry v tomto místě legální.)

Svištíme tedy v hlavním dopravním prostoru dál. Posun kolejí severním směrem zde zásadně zúžil prostor vpravo od kolejí. Asi bychom rádi nechali předjíždět auta, což celkem jde, na to je ještě místo docela je.

Ale na tramvaj už skutečně ne. Když se vám dostane za záda, máte jen dvě možnosti: tryskový sešup padesátkou (pozor na křížení kolejí před zastávkou Plynárna Michle), nebo se v místě, kde je konečně alespoň na chvíli chodník, uklidit stranou.

Hlavní dopravní prostor tu zkrátka po rekonstrukci není pro cyklisty naprosto určen. Koneckonců, máme tu cyklostezku, akorát se nesmí prošvihnout ten vjezd na ní.

Co ale se sjezdem ze stezky? Do centra jsme se pohodlně svezli skoro tři čtvrtě kilometru mimo provoz, stezka ale končí před bránou plynárny. Zákona dbající cyklista by tedy měl pokračovat v hlavním dopravním prostoru. Jenže… už zase ta plná čára. Ano, dojedete-li směrem do centra na konec stezky, můžete si vybrat, zde pojedete po chodníku, nebo přejdete plnou čáru (upraveno. V tomto místě lze plnou čáru legálně přejíždět, protože vjezd do plynárny není křižovatkou, ale místem ležícím mimo pozemní komunikaci, ačkoliv na to vůbec nevypadá). Tipněte si, jak to asi vyřešil cyklista na fotce, když se chodník, který navazuje za vjezdem, neliší od cyklostezky ničím jiným než absencí dvou modrých cedulí.

Jestli tedy chceme dostat cyklisty z chodníků, co kdybychom pro ně nejdřív dělali řešení, kterým budou rozumět?

Jen pro úplnost, v této části před železničním podjezdem se na kole vedle tramvaje v pohodě vejdete. I cyklopruh by se tam vešel, kdyby ho tedy někdo vyprojektoval (a měli jste se na něj jak legálně dostat).

Za podjezdem už ale následuje křižovatka s ulicí Nad Vinným potokem, do které značná část cyklistů na této trase odbočuje. Za křižovatkou přibyly oproti dosavadnímu stavu bumlíky podél trati. I zde v šířkovém provedení, kde vás osobní auto předjíždí s nekomfortním bočním odstupem. Protože je to ale na rovině, můžete zde trénovat svou asertivitu při zabírání pruhu, zvlášť když na konci bumlíků odbočujete vlevo do ulice U Botiče, jako tak činívám já.

Co chtěla cyklokomise?

Lidé z cyklokomise si samozřejmě byli už během přípravy vědomi toho, že projekt neřeší cyklistickou dopravu v celé délce. Jednání o podobě rekonstrukce probíhala už od počátku přípravy někdy v roce 2013. Koncem roku 2015 bylo ale z projektové dokumentace zřejmé, že budeme rádi, pokud se zachová stávající rozsah cykloopatření. Dovolím si ocitovat část zápisu z 10. jednání, ze 12. 1. 2016.

Cyklo-opatření v souvislosti s RTT

Filler informoval KCD o plánovaných rekonstrukcích RTT v roce 2016. Jedná se zejména o II. etapu Vršovické, U Plynárny a Sokolovská u Invalidovny. Dále upozornil na skutečnost, že TSK při těchto rekonstrukcích nerealizuje, neobnovuje nebo realizuje nedostatečně cyklistická integrační opatření, která tam mají význam a přispívají k bezpečnosti průjezdu cyklistů.

Usnesení 10.2: Komise žádá TSK, aby v souladu s usnesením RHMP č. 0544 z roku 2003, realizovala potřebná cyklistická opatření v koordinaci s RTT. (8-0-2)

Jsem vděčný, že se povedlo vyjednat dobré cyklistické řešení alespoň tam, kde to bylo v kompetenci Dopravního podniku (obě zastávky). Souběžné vyřešení chodníkové stezky alespoň k ulici Nad Vinným potokem (když už ne dál) se ovšem nepodařilo. Společně s absencí integračních opatření a nevyřešenými návaznostmi na stezku směrem do centra zůstává tento neúspěch mementem dřívějšího nulového přístupu TSK k cyklistické dopravě. Bohužel, projekty poškozené tehdejší situací v TSK se projevují v terénu až s několikaletým zpožděním. A garance, že to bude v pořádku, když se dneska rekonstruuje a staví podle pět let staré DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí), není také téměř žádná.

Ale dost stížností, některé věci se tu naštěstí dají spravit.

Návrh k legalizaci

Je záhada, proč nebyla cyklostezka podél ulice U Plynárny dotažena na úroveň ulice Nad Vinným potokem už před patnácti lety, kdy vznikla. Z předchozích fotek je snad vidět, že by zde legalizace šla bez stavebních úprav. A proč se ty dva plechy nestanovily teď, společně s těmi všemi úpravami?

Dál směrem do centra se s trasou A23 potřebujete dostat do klidných ulic U Botiče a U Mýdlárny. Potom by šlo (po jistých úpravách jižního ramene křižovatky s Michelskou a s trochou integrace) dotáhnout trasu A23 na svůj vyznačený konec. Pro to je ale nutné chráněnou cyklotrasu podél ulice U Plynárny prodloužit až za parkovací dům v ulici U Botiče. To je docela dobře možné s pomocí stavebních úprav krajů vozovky – dokonce bez změny polohy tramvajových kolejí. Místa je tu dost, a ještě by přibylo legální parkování. Obávám se pouze, že vzhledem k délce pořadníku na záměry, které má TSK realizovat, by se na takovouto akci dostalo někdy kolem roku 2030. Bude-li se ale chtít do revitalizace pouštět Institut plánování a rozvoje, potom by neměl potřebnost tohoto bezmotorového spojení pouštět ze zřetele.

Shrnutí

Klady:

 • Zachování stezky mimo vozovku je zde vhodným řešením vzhledem k intenzitám, rychlosti a frekvenci tramvají a autobusů.
 • Legální průjezd cyklistů zastávkou Plynárna Michle.
 • Legální průjezd cyklistů za zastávkou Chodovská.

Kiksy:

 • Neřešení ulice v celé délce a profilu, nedošlo tudíž k prodloužení cyklostezky A23 až po ulici Michelskou.
 • Směrem do centra je vjezd na stezku vlivem etapizace v ne zrovna přehledném místě v křižovatce ke Kauflandu.
 • Směrem do centra neexistuje srozumitelný přejezd zpět do HDP (křížení plné čáry).
 • Na rozdíl od vozovky nebyl chodník obnoven, i když jeho stav není dobrý.
 • Nebylo využito příležitosti ani k prodloužení cyklostezky alespoň po ulici Nad Vinným potokem.
 • Mezi ulicí Nad Vinným potokem a začátkem stezky chybí opatření v HDP, ve směru z centra zde navíc vzniklo nebezpečné místo.
 • Mezi ulicí Michelskou a Nad Vinným potokem nebyla zřízena žádná integrační opatření

Návrh:

 1. Na stanovení prodloužit stezku západním směrem po křižovatku s ulicí Nad Vinným potokem.
 2. Zahájit přípravu stavební akce cyklo A23 Nad Vinným potokem – U Botiče – U Mýdlárny a úprav SSZ U Plynárny – Michelská, legalizující průjezd směrem k ulici U Michelského mlýna.

Hodnocení:

 • Koncept řešení: 90 %
 • Souvislost cykloopatření: 50 %
 • Řešení kritických míst: 30 %
 • Řešení návazností: 30 %
 • Celkové hodnocení z hlediska cyklodopravy:  50%
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

újezďák 22. 6. 2017, 12:13

V článku : odbočení zde zakazuje plná dělící čára (několik následujících fotek jsem bral z ruky v plné jízdě, takže omluvte rozostření).

Plná dělící čára NEZAKAZUJE ODBOČENÍ !

plná čára - "Podélná čára souvislá" (č. V 1a) a

Jednoduchou plnou čáru je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci

Vratislav Filler 22. 6. 2017, 12:28

Újezďák: Ok, opraveno. Přesto je v kraji zvykem mít v takovýchto místech úsek čáry přerušované, aby bylo zřejmé, že je zde odbočení možné. Zvlášť, když nejde o místo, kam se odbočuje jen výjimečně. Jo a ten vjezd do plynárny, to je odbočka na místo ležící mimo komunikaci jak stehno.

újezďák 22. 6. 2017, 13:25

Díky za opravu a opravdu netřeba stehnoslovíčkařit směrem k člověku, který to s cyklodopravou myslí dobře, akorát prostě není dostatečně oblíben některými, kteří to s ní , dle jejich úsudku. myslí ještě lépe:)

Neodbočení na plné je prostě hojně rozšířený omyl a neubrala mu na síle ani mediálně známá kauza havárie pana Hlinky u které měla média + lid také hned jasno s plnou čárou a řidičem " který na ní nesměl odbočovat" .

Buďme rádi za čáru,( asi je " v Praze méně zvykem to přerušovaně dělat u tramvajového tělesa" :) a kdyby tam nějaký idiot dal moderní bezpečností pomůcku, typu válec z kluzkého kovu po celé délce , tak si můžeme stehnem akorát tak trhnout....

No a zvyk je něco, co bych do dopravy netahal... většinou to smrdí krchovem.

Jiří Boháč 22. 6. 2017, 13:37

"Těsně před zastávkou je vjezd do areálu," ... "Samozřejmě, přednost dávají cyklisté, takže za případnou kolizi budou moct oni. To ale neznamená, že nepůjde o potenciálně rizikové místo."

Fakt tam cyklista nemá přednost? Přijde mi to trochu sporné vůči autům co odbočují z ulice, ale poměrně jasné vůči autům co vyjíždějí z areálu:

§ 23Vjíždění na pozemní komunikaci
(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

§ 5Povinnosti řidiče
(2) Řidič nesmí
g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání,

Tedy chodci tam přednost mají, a přijde mi, že analogicky by měli i cyklisti.

Nebo to snad není místo mimo pozemní komunikaci nebo účelová pozemní komunikace? To asi těžko, to by řidiči odtamtud vyjíždějící měli přednost před provozem na ulici.

Tomáš 22. 6. 2017, 13:46

Přijde mi, že by na té zastávce bylo lepší žádné zábradlí a jen vodorovné značení. A klidně doporučená/nařízená rychlost 10 km/h. To zábradlí vytváří úzký prostor, kde bude často nutné úplně zastavit, když tam někdo zrovna bude.

Vratislav Filler 22. 6. 2017, 14:02

Jiří Boháč: Jsou tu tři faktory:

1) Chodník se stezkou je součástí pozemní komunikace, není stavebně oddělen. Kdyby byla stezka s chodníkem na vlastním tělese, cyklista přednost nemá (viz http://www.cyklodoprava.cz/legislativa/tematicke-okruhy-zmen-predpisu#stezka-podel-komunikace ). Takhle ji mít může...

2) Dle §5 (2) g) řidič skutečně nesmí při vjíždění mimo pozemní komunikaci ohrozit chodce, cyklista tam ale není uveden, analogie neplatí. To se řeší taktéž v tom legislativním článku.

3) Při vjíždění na pozemní komunikaci řidič cyklistům přednost dává. Jenže stezka je ve směru do centra před vjezdem ukončena a je zahájena zase až za vjezdem. Z fotek v článku to není úplně patrné (je to vidět blbě na jedné z fotek cyklistů), ale díval jsem se na fotky, které jsem do článku nedal, a je to skutečně tak. Ve směru z centra toto ukončení chybí, je tu jen změna režimu.

Tedy cyklistovi jedoucímu z centra by řidič vjíždějící na ulici přednost měl dát, cyklistovi jedoucímu do centra nejspíš ne, protože stezka je vyústěním účelové komunikace v tomto směru přerušena.

Cyklista má tedy přednost v jednom případě ze čtyř, tato přednost není ale vjíždějícímu řidiči nikterak naznačena. V článku doplním, že je tam problém s nekonzistentním značením.

Vratislav Filler 22. 6. 2017, 14:11

Tomáš: Zábradlí by nemuselo být tolik, předpokládám požadavek PČR - který konflikty možná i zhorší, protože chodci odtamtud nebudou mít jak utéct. Přimlouval bych se daleko spíš za oddělení šikmou obrubou a pro stezku použít jinou barvu dlažby po nizozemském vzoru, proč vynalézat kolo, že. Ale kousek zábradlí bych tam nechal, tak 5-10 metrů těsně před přechodem. On by na té zastávce měl asi také vzniknout přístřešek, bude-li tam taková optická bariéra, musí tam zábradlí kolem něj být.

újezďák 22. 6. 2017, 15:20

Obecně jsou zábradlí nebezpečnější pro cyklisty než chodce :)

Ale na druhou stranu třeba ve stanici V zápolí to funguje bezvadně https://mapy.cz/s/1LPeq , tak proč to nepoužít na místě, kde spoléhání se na zdravý rozum nebo doporučenou rychlost 10 km nemůže přinést nic dobrého ( viz třeba náplavka, kde také vypadá, že maximální rychlost 20 km / h značnou část lidí nezajímá)

Kal-El 22. 6. 2017, 20:12

To je pěkný paskvil s těma přednostma. Jak dlouho vám trvalo vymyslet kdo kdy a kde má vlastně přednost? Určitě ne 2 vteřiny, které má přijíždějící řidič. A kolik těch řidičů asi tak ví jak to vlastně je? K tomuhle má sloužit dopravní značení, a ne aby se jím plýtvalo na zbytečné lesy značek jinde.
Jinak nevím jak přesně to místo vypadá, ale cyklostezka je podle zákona samozřejmě pozemní komunikace.

Vratislav Filler 22. 6. 2017, 22:36

Kal-El: Hehe, včetně nahlížení do literatury asi 10 minut. Takže zákona dbalý řidič po shlédnutí této situace zastaví pěkně na blikačky uprostřed silnice a v mobilu si dostuduje judikaturu. :-)

Možná by stačilo, kdyby platilo, že

1) Kdo kamkoliv odbočuje, musí dát přednost všem, kdo se pohybují stejným směrem nebo v protisměru (bez ohledu na to, zda je to vlevo, vpravo, tramvaj, chodec, cyklista nebo průvod Armády spásy).
2) Kdo vjíždí na komunikaci, musí dát přednost všemu na souběžných cestách zleva i zprava, ať je to tramvaj, trolejbus, kolečkový lyžař nebo kachna s mláďaty.

Taková pravidla by ale asi byla zbytečně transparentní... :-)

David 23. 6. 2017, 00:05

Tomáš + Vráťa: Add zábradlí? A co nevidomí a slabozrací? Neslouží zábradlí hlavně k zajištění bezpečnosti našich handicapovaných spoluobčanů, jimž zde cyklisté trestuhodně ukrojili jejich výsostného chráněného prostoru? :o)

Václav Římal 23. 6. 2017, 09:03

Zábradlí mi připadá zrovna v tomto místě celkem vhodné. Mohlo by ale být na několika místech přerušeno, aby se umožnil průchod (to jsem nedávno s překvapením uvítal v Suchdole, nově je zábradlí prořezáno). Počty chodců by určitě pomohlo zredukovat vodorovné značení v části pro cyklisty. I na té dlažbě by to vydrželo, ne?

Všiml jsem si dvojí invence ve svislém dopravním značení: 1. Dodatkovka „JEN MHD“ pod viaduktem na druhé fotce; 2. Jiný zákaz „Objíždění vozidel MHD zakázáno“ před zastávkou Chodovská na 8. fotce. To je roztomilé. A nadbytečné.

újezďák 23. 6. 2017, 11:08

V.Ř

to je právě ta invence, která jen dokazuje, že bílá čára není zeď :)

Popravdě si myslím, že výrazně jednoduší, levnější a pro bezpečnost provozu lepší by bylo zákonem zakázat objíždění vozidel MHD v zastávce celkově :)

Rostislav Adam 23. 6. 2017, 11:30

Tak nevím, jestli jde v tomhle místě spíš o zlepšení, nebo zhoršení. To zábradlí na Chodovské, nemožnost uvolnit místo tramvaji a nutnost zabírat celý pruh do stoupání (což mi silně připomíná nepříjemnou zastávku Baterie na P6) se mi fakt moc nezdá. Než vymýšlet jak sem nutně nacpat všechno, tak by spíš stálo za to vyloučit zbytnou IAD(zákaz vjezdu motorových vozidel vyjma dopravní obsluhy) s tím, že by byl provoz cyklistů normálně v hlavním prostoru a trať by mohla být v původním profilu. Odklonit IAD by fakt nebyl problém. Po zavedení tohohle režimu v Trojské, byť jen z jedné strany, toto opatření na okolní provoz nemělo vliv.
Ale jasně, pořád je tu úzus, že IAD se nesmí omezovat. :-(

Václav Římal 23. 6. 2017, 11:38

újezďák: objíždění tramvaje v zastávce zákonem zakázáno je. A pokud je v místě obousměrný tramvajový provoz, na protisměrnou kolej se nesmí vůbec vyjma objíždění překážky, což autobus v zastávce není.

David 23. 6. 2017, 11:39

Rád bych se zeptal, jak si správně vyložit § 15 odst. 1 zákona o provozu.
"§ 15
(1) Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastaví-li autobus nebo trolejbus u okraje vozovky."

Podle mě - když musí zastavit, tak nesmí objíždět. nebo si to vykládáte jinak?

Děkuji!

újezďák 23. 6. 2017, 12:41

Je zakázáno pokud není značkou povoleno :)
A když si člověk přečte další citace pravidel silničního provozu, tak je jasné, že prostý a všeobecný zákaz objížedění a podjíždění vozidel MHD v zastávkách je nejjednoduší řešení...

Ale trošku mě debata připomíná momentální hit " invečních značek" tedy značky, které různou formou říkají, že pokud platí přednost zprava, tak platí i v ,místě " zóny přednosti zprava" , případně v místě kde je na každém vjezdu a výjezdu z " neproznačkovaného prostoru" napsáno něco jako " vjíždíte do zóny přednosti zprava" opouštteí zónu přednosti zprava" .
Jinými slovy v místech kde nebyla nutná žádná značka je vytvořen mrak velkoplošných tabulí s obrázky značek křižovatky, rychlosti a případně dokonce i časových informací ve smyslu, přes den jezdíme max 30 a večer můžeme klíďo 50 a je to od 18,00-6,00 :)

Václav Římal 23. 6. 2017, 14:02

David: No je fakt, že v případě Chodovské jde o zastavení autobusu u okraje vozovky. Takže povinnost zastavil vozidlo za ním neplatí. Tudíž asi má smysl ta plná čára.
Ale nechci to rozpitvávat, někdo to snad chápe jednoznačně. Mně to připadá poněkud zamotané a ten zákon by se měl fakt zjednodušit.

Vratislav Filler 23. 6. 2017, 14:07

Václav Římal: Zábradlí v zastávce je v polovině přerušené.

Václav Římal 23. 6. 2017, 14:10

VF: díky, nevšiml jsem si. To je hned lepší. Ale klidně to mohlo být v každé čtvrtce (to abych si přece jen rýpnul).

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské
Praha,

Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské

10. července. 2024, 1min. čtení3