Aktualizace mapy z heatmapy DPNK 2017

Publikováno: 07. srpna. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021
Publikováno: 07. srpna. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 18. července. 2021

Stejně jako v loňském roce, i letos jsme kromě začleňování nové infrastruktury přistoupili k úpravám mapy na základě toho, kudy po Praze reálně jezdí účastníci soutěže Do práce na kole. V heatmapě přibylo 82 813 denních tras a 10 089 typických tras, počet tras v heatmapě se tak prakticky zdvojnásobil.

Balíček aktualizací mapy jsme připravili v červnu, v tomto článku najdete jejich shrnutí. A jako vždy uvítáme, když se s námi podělíte o další navrhovaná vylepšení, nebo o váš názor na vedení doporučené trasy tam, kde není ta nejvhodnější trasa zcela jednoznačně rozpoznatelná.

Nová infrastruktura v mapě

Nová cyklostezka v Holešovicích je samozřejmě to nejdůležitější, co v Praze v poslední době vzniklo. V době soutěže Do práce na kole (a psaní tohoto článku) ale ještě nebyla v provozu, v mapě již ale najdete.

Na trase 8100 podél ulice Ve Žlíbku v Horních Počernicích vznikla cyklostezka v úseku podél nových skladovacích areálů. Vzhledem k naprosto šílenému provozu, který tam panuje, je to žádoucí. Ostatně, v současnosti se pracuje na prodloužení chodníku směrem k železniční trati.

Na hranici centra bylo zakresleno krátké proznačení trasy A252 z Náměstí republiky k Florenci. Současně s tím byl odstraněn karlínský relikt cyklotrasy 1, která už v terénu dávno vyznačená není. U této dálkové trasy bude potřeba udělat pořádek i dál, stejně jako u EuroVelo 4, která ji v OSM v centru kopíruje. Konečně, na křižovatce Sokolovské a Ke Štvanici přibyla novinka – třetí pražský ochranný cyklopruh. V mapě jej značíme zatím stejně jako piktokoridor.

Dále přibyly piktogramy na křižovatce Řevnické a Sárské na Zličíně (v mapě zde) a také na křižovatce Vyskočilovy a sjízdné rampy z 5. Května (zde).

Vinohrady (opět) dosti překopány

Heatmapa potvrzuje, že na Vinohradech se jezdí prakticky všude. Je to pochopitelné: přirozené koridory (Vinohradská, Žitná, Ječná, Francouzská nebo ulice severojižní magistrály) nejsou pro kolo obecně zrovna vhodné, respektive jsou využitelné jen v určitých dílčích úsecích. Jezdit jednosměrkami ve vedlejších ulicích, které jsou navržené tak, aby průjezdu zabránily, je docela oříšek. I tak jsem ale právě s pomocí heatmapy, a ve snaze vytvořit trasy vyhýbající se nejhoršímu provozu, mapu v téhle oblasti opět výrazně překopal.

Podstatné změny jsou následující:

  1. Zrušil jsem trasu X410 Italskou (od Vozové), přes náměstí Míru, Londýnskou a Belgickou a po schodech do Perucké. Nástup na Vinohrady už několik let od jihozápadu zajišťuje průjezd Folimankou a od jihovýchodu Francouzská ulice vybavená cyklopruhem ve stoupání. Perucká tak postrádá svůj dřívější význam. V severní části Italské je trasa nahrazena trasou X421.
  2. Byla doplněna zcela nová doporučená trasa X421 Staré spojení – Italská – Riegerovy sady – Francouzská – Moskevská. Na video z průjezdů větší části trasy v obou směrech se můžete podívat v našem starším článku. V Italské ulici trasa nahrazuje trasu X410, na druhé straně byla po cyklopruzích v ulici Moskevské dotažena až k Vršovické ulici u Koh-I-Nooru.
  3. Doporučenou trasu A231, která kličkovala po chodníku Náměstí Míru a divoce okolo I. P. Pavlova, jsem ve směru do centra přenesl do Slezské, Anglické a Žitné (tedy i více podle generelu). Nebojte se toho, jediný problém je s Anglickou před magistrálou, kde někdy nebývá místo na předjetí. Pak to ale dolů pěkně sviští, pravý pruh je váš.

Další drobnosti nevyjmenovávám. Zásadní změny kličkování na kole přes Vinohrady se stejně nedají čekat, dokud se zde výrazněji nepohne s cykloobousměrkami a nevznikne dlouhodobě slibovaná lávka přes Bělehradskou.

Invalidovna

V Karlíně bylo potřeba zapracovat úpravu průjezdu přes Invalidovnu (psali jsme o ní zde). Rekonstrukce nám umožnila převést doporučenou trasu A252 (v souladu s heatmapou a vedením trasy v pražském generelu) před Invalidovnu  a do ulice Sokolovské. Trasa ulicemi U Sluncové a Na Kopečku byla opuštěna. To také proto, jelikož ulice Na Kopečku byla v rámci zřízení zón placeného stání zjedno0směrněna.

V heatmapě je užívaná trasa z ulice Za Invalidovnou a U Sluncové dále po schodech na Ohradu. Vzhledem k počtu schodišť si ji ale jako doporučenou trasu zakreslit netroufám.

Troja – nová stezka a přeložka

V Troji vznikl kousek nové stezky mezi ulicí Pod Hrachovkou a Na Salabce. Převedli jsme na ni (a pak dále ulicí Jiřího Jandy) doporučenou trasu X274 mezi trojskou lávkou a Lodžskou ulicí. Původní vedení po frekventované pěší cestě lesoparkem nebylo tak dobré. Cesta je nyní zpevněná a daleko méně frekventovaná. Dolní část trasy byla převedena do klidnější ulice U Trojského zámku.

K Troji máme otázku: Co si myslíte o trase ulicí Nad Kazankou? Má smysl vést ji jako doporučenou, nebo ji trasa A2 plně nahrazuje? Alternativně ji můžeme k trase A2 stáhnout u areálu Loděnic, tak se patrně jezdí více.

Kobylisy

Kobylisy jsou tak trochu gordický uzel, kde navržení přiměřeně klidných a legálních tras není za současné infrastruktury téměř možné. Přitom klidných ulic je tu celkem široký výběr. Přepracovávali jsme je myslím předloni, tentokrát jsem tedy provedl jen malou změnu: Trasa A42 je ve stoupání přetrasovaná do ulice Vršní. Mám to vyzkoušené, je to v pohodě, a horní část stoupání Horňáteckou se dá ještě trochu „ošulit“ přes parkoviště. Klapkovu do mapy úmyslně nedávám, souběh s tramvajovými kolejemi zde není tak fajn, jak by se mohlo zdát.

Druhou úpravou na obrázku je přeložka doporučené trasy A270 z průjezdu k metru Ládví (se schody) na vhodnější místo. Detail.

Celé ďáblické sídliště by si nicméně zasloužilo trochu více dopracovat, paradoxně zde chybí jednoznačná bezmorotová osa, chodníky v centrální části se různě křižují a nemají vhodnou šířku (sídlištním „necyklostezkám“ jsem věnoval tento nedávný článek). V mapě jsme kdysi tuto doporučenou trasu měli. Také spojení A289 ze starých Ďáblic na Střížkov za moc nestojí, jezdí se zde všelijak.

Prosek

Na Proseku jsem pouze převedl doporučenou trasu z protisměru ulice Dvoudílné do frekventovanější Litoměřické. Celý Prosek nestojí za mnoho, co do vhodných cyklotras. Dlouhodobě se nedaří najít nějaké doporučené trasy přímo přes sídliště, a ani heatmapa zde nepomohla.

Hloubětín

Z ulice U Elektry je možné dostat se na cyklostezku A26 po strmé, vyšlapané pěšince. Že zde chybí spojení do ulice, je dost nehoráznost. Dle heatmapy se dá projet bytovým areálem v ulici Jana Přibíka a použít branku na cyklostezku. Pokud vím, jsou tam ale nějaké schody a samotná branka nepůsobí dojmem, že by byla volně průchozí i v noci. Proto jsme tam doporučenou trasu nevedli.

Malešicce

Trasy v Malešicích a Malešickém parku byly upraveny podle heatmapy a výsledků rekonstrukce parku. To se týká i starých Malešic.

Z mapy jsme vyloučili také ulici Podle trati, která je sice velmi klidná, ale znamená poměrně velkou zajížďku kolem nákladového nádraží. Nahradili jsme ji přímým průjezdem ulicí Dřevčickou, která je relativně použitelná.

Hostivař

Doporučená trasa A43 mezi garážemi Hostivař a Rabakovskou ulicí byla podle heatmapy přetrasována na existující průjezd areálem. Bohužel, přímá cesta k lávce je už několik let zneprůjezdněna, doporučená trasa tak vedla nepříliš prostupnou lesní pěšinou. Nové vedení je praktičtější, tedy dokud ho zase někdo nezaplotí.

Jižní Město

Mezi Roztyly a Chodovem byla doplněna zkratka proznačené trasy (dříve ÚJ-BR) ulicí Babákovou. Díky novému parkovišti je trasa směrem do centra průjezdná legálně a směrem z centra jen jeden blok v protisměru.

Doporučená alternativa X22 s menším ztraceným spádem byla prodloužena do ulice Pod vodovodem a dále přes pěšinku (dle heatmapy frekventovanou) až na cyklostezku podél ulice Chilské. S tím se také upravilo napojení trasy X217 na trasu A22.

Trasa X411 (ze starého Spořilova přes Roztyly na trasu A22) byla prodloužena po asfaltové lesní cestě k ulici U Kunratického lesa, a pak dále až na doporučenou trasu A217 u ZŠ Campanus na Jírovcově náměstí. Současně s tím byla trasa X215 přetrasována z prostoru před poliklinikou Šustova na taktéž zrekonstruovanou lesní cestu podél ulice U Kunratického lesa.

Libuš

Alternativní vedení A21 převedeno na upravené chodníky k Sapě, kudy se podle heatmapy jezdí.

Kamýk

Doporučená trasa A210 mezi sídlištěm Modřany a Libuší byla přeložena na cestu, na které není ztracený spád. Doporučená trasa A215 byla přeložena do ulic Soukupovy a Durychovy. V tomto koridoru se připravuje realizace značené trasy.  Doporučená trasa X210 byla převedena do ulice Hasovy, kde není tak strmé stoupání.

Stodůlky – Zličín

Doporučená trasa mezi Stodůlkami a Zličínem byla převedena na nový chodník k OD Ikea. Dále směrem k metru byla trasa upravena tak, aby byla reálně průjezdná a pokud možno se vyhýbala frekventovaným chodníkům těsně kolem stanice metra. Současně s tím přibyly výše zmíněné piktogramy na křižovatce Řevnické a Sárské.

Poraďte nám, pomozte mapě

U následujících tras uvítáme komentář od místních: Buďto trasu heatmapa neregistruje jako používanou, nebo máme dojem, že v heatmapě naznačený průjezd není vhodný doporučit formou trasy v mapě.

  1. X284 v Čimicích. Cestu jsme zařadili poměrně nedávno. Prakticky v celé délce se neužívá, jezdí se jinak. Ale jako alternativu Čimické ji považujeme za vhodnou. Nebo ne?
  2. A220 přetrasování z ulic Lumírova a Krokova přes Vyšehrad. Byla by to výzva Praze 2, která tam ten průjezd nechce (cílová doprava a taxíky tam přitom jezdit mohou). Dovolím si k tomu poznamenat, že vídeňský Hofburg je normálně průjezdný.

Samozřejmě, i nadále uvítáme, pokud nám s cyklomapou pomůžete:

  • Aktualizací obsahu OpenStreetMap (zadáváte-li v Praze nová cykloopatření, uvítáme, když nám dáte vědět).
  • Zasláním podnětů na zlepšení mapy (naklikáme si sami).
  • Zasíláním fotografií nové infrastruktury, nebo kdekoliv víte, že naše fotky už jsou zastaralé.

K doplňování cyklomapy jsme navíc v květnu uspořádali cyklistický mapathon – setkání nad aktuálními otázkami cyklomapy Praohu na kole a cyklistického obsahu v OpenStreetMap – a určitě uděláme další.

Těšíme se na vaší pomoc!

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Mosquit 9. 8. 2017, 10:45

Nad Kazankou bych v mapě nechal. Při cestách Trojskou do/z Kobylis k lávce se nevyplatí zajíždět k mostu a dále po A2, ani skrz loděnici (i když tam je teď hezká cesta).

Opatrně lze i v protisměru, silnice je široká.

Honza 10. 8. 2017, 21:57

Pozor na tom Zličíně - směrem na západ je tam jednosměrka: https://mapy.cz/zakladni?x=14.2952943&y=50.0497078&z=18&pano=1&pid=33755167&yaw=5.344&fov=1.257&pitch=0.314

Vratislav Filler 11. 8. 2017, 07:51

Honza: Mapa s tím počítá, směrem z centra to obchází po chodníku. Alternativou může být hupsnout tam přes přechod k Mc Donalds, ale značil jsem chodník, protože z Helsinské ulice to už jinudy nejde.

Zuzka 11. 8. 2017, 11:24

Na te Libusi okolo Sapy se jezdilo IMO driv nez se tam vubec nejake trasy vyznacily. Na tom prechodu muzu slezt z kola a dostanu prednost, kdezto na prejezdu te same ulice kousek vyse cekam i par minut. Silnice je tam povetsinou "plynule ucpana". Navic me tam malem nedavno smetlo auto, ktere vyjizdelo z vedlejsi naproti a taky to chtelo stihnout.

Vratislav Filler 12. 8. 2017, 09:19

Zuzka: Také jsme to tak v mapě dřív měli. Pak se objevila oficiální trasa, tak jsme to překlopili na ni, navíc jsem si nebyl jistý, zda ten navazující chodníček na původní trase je OK. Po nové trase jsem jel o víkendu, to bylo volné, takže jsem neodhadl sílu provozu ve špičkách. Po letošním prověření z heatmapy bylo jasné, že některé staré trasy není třeba opouštět. :-)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Ohlédnutí za rokem 2022 v redakci
Redakční blog,

Ohlédnutí za rokem 2022 v redakci

06. března. 2023, 16min. čtení4