Kauza pěších zón jde do finále

Publikováno: 15. prosince. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 15. prosince. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Omezení vjezdu cyklistů do centrálních pěších zón, o kterém jsme vás prvně informovali na jaře, postupně získává jasné obrysy. Rada městské části Praha 1 na svém zasedání v úterý 5. prosince souhlasila s návrhem odboru dopravy, jak režim v pěších zónách zpřísnit. Cyklisté by měli mít omezen vjezd od 10. do 17. hodiny do míst jako je Můstek, Staroměstské náměstí, náměstí Republiky a do několika dalších ulic v centru města. Spolek Auto*Mat (PNK je nezávislým projektem A*M, pozn. red.) s návrhem nesouhlasí. Auto*Mat představil alternativní koncept řešení, proti současnému návrhu omezení cyklistické dopravy uspořádal 11. prosince demonstraci a inicioval petici s 1300 podpisy, která se na konci listopadu dostala na program pražského zastupitelstva.

Vývoj kauzy a argumenty

Rada městské části Praha 1 letos v prosinci souhlasila s návrhem, který připravil odbor dopravy městské části na základě jejího květnového rozhodnutí. Více o tehdejším vývoji jsme psali v květnovém článku. Praha 1 tehdy především reagovala na tzv. elektrokoloběžky a pivní cyklobusy, kdy zástupci městské části argumentovali, že s těmito turistickými nešvary v rámci současné legislativy nemohou nic dělat. Radní Prahy 1 Richard Bureš (ODS) návrh na jaře komentoval, že cílem je především vyvinout tlak na Ministerstvo dopravy: „Pokud předložení materiálu vyvolá diskuzi a povede k tomu, že Ministerstvo dopravy ukončí svou nečinnost a začne městu a městským částem pomáhat při řešení dané problematiky, bude to výborný výsledek.“ Ministerstvo dopravy zástupcům Prahy 1 dle jejich vyjádření nevycházelo vstříc a tudíž jim nezbývalo jiné řešení problému než zvolit zákaz jízdních kol. Zástupci městské části totiž říkají, že tzv. elektrokoloběžky, které nahradily segwaye, jsou z hlediska zákonů jízdními koly a nemohou je bez zákazu jízdních kol, nebo změny legislativy, vykázat pryč z pěších zón.

Ministerstvo dopravy naopak argumentuje, že v případě tzv. elektrokoloběžek se jedná o motorová vozidla, která na cyklostezkách, chodnících a pěších zónách nemají co pohledávat a toto porušení předpisů má být pokutováno. Pivní cyklobusy navíc Ministerstvo dopravy městské části doporučovalo postihovat podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Ten říká, že osoby vykonávající činnost, při které může být poškozeno zdraví nebo majetek, by před a během této činnosti neměli požívat alkohol ani jiné návykové látky.

Podle ministerstva moped, podle Prahy 1 jízdní kolo. (foto: Prahou na kole)

I přes prvotní spouštěč debaty v podobě elektrokoloběžek/mopedů a pivních cyklobusů se v průběhu kauzy začaly intenzivněji řešit vztahy mezi pěšími a cyklisty a celkový režim pěších zón a dopravy v centru obecně. Spolek Auto*Mat navrhl oddělení pěší a cyklistické dopravy za pomoci koridorových průjezdů a odlákání tranzitujících cyklistů z pěších zón zatraktivněním objízdných tras (psali jsme zde). V debatě o nehodovosti pak argumentoval mizivou nehodovostí mezi pěšími a cyklisty v řešených místech (nehodovost mezi pěšími a auty je v pěších zónách dle policejních statistik vyšší než právě nehodovost pěších s cyklisty).

Koridorový průjezd navržený spolkem Auto*Mat. (zdroj: Auto*Mat)

Tomu ale jiní oponovali s tím (například při projednávání petice spolku Auto*Mat na pražském zastupitelstvu), že zveřejněná statistika o počtu nehod je manipulativní, protože nehody s cyklistou nikdo nehlásí. Také zaznívaly názory, že se povolení vjezdu kol do pěších zón neosvědčilo a vše se tak jen vrací do původního stavu, či že již dle názvu by do pěších zón měli mít přístup pouze pěší. Na to druhá strana naopak odpovídala, že statistická fakta nelze zpochybňovat na základě domněnek, že většina cyklistů davem slušně prochází či jezdí krokem a že do pěších zón mají již nyní přístup i tramvaje, autobusy, či auta zásobování, tedy nejen pěší nebo cyklisté.

Policejní statistika zveřejněná Auto*Matem. Dochází mezi koly a chodci k systematicky většímu počtu méně závažných kolizí, které lidé nehlásí, než je tomu u jiných dopravních módů? Nebo je údajná nebezpečnost kol v pěší zóně nafouknutou bublinou? (zdroj: Auto*Mat)

Ministerstvo dopravy se na dotaz magistrátu vyjádřilo i k všeobecné problematice fungování pěších zóna a v této věci připomíná, že v pěších zónách s povoleným vjezdem cyklistů mohou cyklisté jet maximální rychlostí 20 km/h a musejí přitom dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, a v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Ministerstvo dopravy tak na volání Prahy 1 po nové legislativě všeobecně odpovídá, že podle ministerstva je řešením v problémových lokalitách především důsledná kontrola dodržování platných předpisů a v případě jejich porušování uložení pokuty.

Kontrola dodržovaní platných předpisů je ale častým terčem pochyb. Zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek (ČSSD) v této věci vyjadřuje skepsi. Říká, že snahou Prahy 1 je skutečně primárně řešení cyklistické dopravy a nikoliv elektrokoloběžek/mopedů. A dodává, že vytlačení elektrokoloběžek z pěších zón bude možná jen pozitivním synergickým efektem zákazu cyklistů, ale pouze v případě, že bude dobře fungovat městská policie, k čemuž je ale skeptický.

Současný návrh omezení

Odbor dopravy Prahy 1 představil možnou podobu omezení a přesměrování cyklotras. Přesné detaily, především tedy rozsah všech doprovodných opatření, stále nejsou zcela známy, ale veřejně se ví zhruba toto: průjezd cyklistů by měl být zakázán od 10 do 17 hodin v oblasti zlatého kříže (Můstek a okolí), náměstí Republiky, Celetné, Železné, Melantrichovy, Michalské, Jilské, Vejvodovy, Karlovy a Maiselovy. Objízdné trasy jsou vedeny především postranními uličkami centra, případně Vodičkovou a Jindřiškou. Téměř jistě vzniknou nové cykloobousměrky v Dušní a Široké. Kromě Vodičkovy a Jindřišské lze samozřejmě danou oblast objet i po dalších vnějších obchvatech – Smetanově nábřeží, případně magistrále. Konkrétní objízdná trasa se bude vždy odvíjet od zasažené individuální trasy.

Nejnovější podoba dokumentu navrhujícího rozsah navrženého omezení vjezdu a schéma stávajících i objízdných cyklotras. (zdroj: Auto*Mat)

Kritiku návrh vyvolal křivolakým a neintuitivním vedením objízdných tras a znemožněním dojížďky na kole za cíli uvnitř pěší zóny. Návrh byl také kritizován za špatný povrch na zvolených objízdných trasách, ale třeba i za bizarní trasování objížďky skrz průjezd domem mezi Celetnou a Templovou. Spolek Auto*Mat nešetřil ani kritikou nad zachováním jednosměrnosti Husovy ulice, čímž by ze západu šla neprůjezdná zóna objet při jízdě směrem na jih pouze po rušném Smetanově nábřeží. Auto*Mat tak v prosinci zorganizoval již třetí demonstraci, kterou chtěl vyjádřit nesouhlas s připravovaným zákazem a poukázat na nebezpečnost jedné z možných přímých objízdných tras centra. V průjezdu Karlovými lázněmi demonstranti symbolicky zalehli na několik minut vozovku k připomínce 18 nehod cyklistů, které se tu staly.

Průjezd mezi Templovou a Celetnou, kudy by měla vést objízdná cyklotrasa. (foto: Google Streetview, 2014)

Protest před Karlovými lázněmi. Cyklisté znázorňují dopravní nehody, které se v místě udály. (foto: Tomáš Cach)

Obhájci navrženého řešení naproti tomu argumentují, že vznikne několik nových cykloobousměrek a situace pro cyklisty se tím z jejich pohledu zlepší. Dodávají, že navržené objízdné trasy cestu prodlužují jen o jednotky minut a že k cílům uvnitř pěší oblasti lze kolo dovést pěšky. Zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek (ČSSD) k tomu dodává: „Praha 1 má sofistikovaný návrh řešení, který bude bezesporu bezpečnější pro cyklisty. (…) Nikomu to neuškodí a neublíží a těžko se najde rozumný cyklista, kterému to bude vadit.“ 

S demonstranty tak zatím Praha 1 hledá společnou řeč petrně jen velmi obtížně.

Další vývoj

Věc má nyní v kompetenci státní správa, tedy odbor dopravy Prahy 1. Lze předpokládat, že v nadcházejících týdnech a měsících připraví konkrétní projekt na opatření obecné povahy, které pak projde klasickým schvalovacím procesem, včetně možnosti připomínkování, a následnou realizací.

Chcete vědět víc?

Přečtěte si série článků:

Vyjádření Ministerstva dopravy:

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

MM 15. 12. 2017, 09:31

Čistě technická ... ten navrhovaný koridor v ulici Na příkopě vypadá sice hezky, ale v praxi fungovat nebude, pěšáci na něj budou kašlat už podstaty, protože zejména turisti pod nohy fakt nekoukají (navíc mám pocit, že před příjezdem do Prahy všichni podstupují povinně lobotomii), po těch dvou hladkých pásech vám půjde každá ženská na podpatcích ... protože proti dlažbě je to jasná volba a já ji plně chápu ... a když tam vezmu počet chodců ve srovnání s počtem cyklistů, tak je ten pás jasný overkill. Sorry jako, ale tohle tu už bylo. Nicméně opakování jest matkou moudrosti, takže .... 49.852 vs. 352 .... http://www.cistoustopou.cz/sites/default/files/archive/pages/files/2016-05/Profilov%C3%BD%20pr%C5%AFzkum%20cyklistick%C3%A9%20a%20jin%C3%A9%20bezmotorov%C3%A9%20dopravy%202015.pdf

Na druhou stranu uznávám, že pokud jsem to dobře pochopil a P1 navrhuje jako objízdnou trasu třeba ten průchod z Celetné do Templové, tak ... no, je to rozhodně výzva:-).

David 15. 12. 2017, 10:08

Jo, ten průjezd mezi Celetnou a Templovou je opravdu vtipný. Rozbitá dlažba v něm se dá opravit, copak o to. Když se jede z Celetné, tak je za ním taková celkem široká zahrádka. Omezí ji MČ P1 kvůli tomu, že se tam teď bude jezdit? Už vidím, jak v létě projíždí cyklisté mezi ochmelky. Bezpečnost sama...:o)

Lei 15. 12. 2017, 10:15

Ale tak samozřejmě cyklisti jsou zdaleka nejnebezpečnějším živlem na P1 - kam se hrabou všechna ta auta parkující z obou stran ve dvou řadách v křižovatkách (či na vjezdech do kruháče, jako je ten v Dlouhé), všechny ty vyhlídkové autobusy a koňská spřežení, chodci náhodně vrávorající po ulicích a padesátihlavé čínské zájezdy spolehlivě a bez uzardění či snahy ustoupit byť i auta (třeba v Týnské).

Prostě si myslím, že to vývoj bude takový, že dopředu a zpátky ani krok a brzo už budu v centru všichni v bezpečí a vůči sobě ohleduplní...

Vratislav Filler 15. 12. 2017, 13:17

MM: vizoška je ilustrační, pásy po krajích by byly hmatné a patrně jiné šířky. Když to nebude někdo respektovat, tak ať si pak nestěžuje, že ho cyklista vyzvoní. Mimo koridor bude od cyklistů pokoj, a to je podstatné. Jestli máte jiné řešení než tohle nebo zákaz, tak sem s tím.

újezďák 15. 12. 2017, 15:49

V tom podchodu z Templové do Celetné jsem si v " ďolíku na dlažbě", letos málem, cestou z divadla Ungelt , zlomil nohu... normálně jsem sebou flákl na zem abych nezničil kotník....
Navíc mám dojem, že tam expanduje i nějaká restaurace večer předzahrádkou....

Ohledně vizošky bych to moc neřešil, ať bude vizoška jakákoliv, tak to pěšáci prostě respektovat nebudou, stačí se podívat na postiženou zónu na náplavce, kde by se člověk odpoledne uzvonil a a uhalekal stejně je mu to prdplatný. Někdy mi přijde, že třeba frontu na loď ti lidi stojí podél cyklopruhu s tím, že je to jediný pruh kam se dá postavit. Ostatně někdy člověk musel dávat majzla i Bajkazylu, když si někdo " posunul židlu a natáhl nohy k řece " nebo slunečník přesahoval až nad cyklopás....
No a věta " mimo koridor bude od cyklistů pokoj a to je to podstatné" možná platí pro 2/3* cyklistů kterým je přirozeně egál prasení a kteří nejedou závod s časem a konkurenceschopností :)

* po zkušenostech z cyklostezek si myslím, že je to hodně optimistický a naivní odhad

tik 16. 12. 2017, 00:01

@ujezdak: na naplavce (manes-vysehrad) je nejakej cyklopas ?

David 16. 12. 2017, 00:13

Újezďák: Náplavky jsou v převážné části obytnou a pěší zónou či pěší zónou. Cyklista by se zde měl pohybovat vpravo ve směru jízdy. Že je tam uprostřed nějaký pruh hladší dlažby ho vůbec nemusí zajímat. A pokud už po něm objíždí nějakou přepážku, musí dbát zvýšené ohleduplnosti k chodcům a v případě potřeby zpomalit nebo i zastavit své vozidlo. Použít zvukové znamení může ve městě jen k odvrácení hrozícího nebezpečí (které ale chodci on sám nesmí způsobit, jelikož ho nesmí ohrozit). To je tuším to podstatné, co k hladkému pruhu na nápravce říká zákon...

újezďák 17. 12. 2017, 19:07

Takže tady si někteří stále myslí, že až bude na pěší zoně " řádný cyklopruh", že na něm my cyklisté budeme mít od pěšáků pokoj :):):):)

David
ahá, takže zvonek je úplně stejná kategorie jako klakson auta je zvukové znamení jen pro " mimoměsto" a za jeho použití se ve městě pokutuje policií, která tedy toto vybavení sice jen doporučuje, ale schválně :):):) a prahanakole nás mate

https://mestemnakole.cz/2014/05/budte-videt-slyset-a-schopni-brzdit/

David 18. 12. 2017, 00:36

Újezďák:
Tak jedna věc je, zda je zvonek povinná výbava, či ne. I když to povinná výbava není, o zvukové výstražné znamení dle § 31 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. bezesporu jdej - a to je věc druhá. Zvonek vydává zvuk proto, aby někoho na něco upozornil - definice je naplněna. Článek na Prahou na kole jsem nepsal, ale situaci, kdy bude cyklista prozvánět chodce na náplavce jen proto, že jdou po hladkém pásu a dostane za to pokutu, tu si představit dovedu. Osobně bych přivítal, kdyby policie byla tak akční, aby takovou pokutu skutečně udělila. Už proto, že kdyby policie tak akční skutečně byla, už dávno bychom neměli problém s elektrokoloběžkami na pěších zónách :o)

josuk 18. 12. 2017, 09:31

Podle mě zvonek kola není výstražné zvukové zařízení, a o nadměrný hluk se převážně určitě nejedná. A protože policie není akční ani u dalších, a imho mnohem závažnějších, porušení §7 - zřejmě tam nikdo ani necítí ten správný "materiální aspekt"... ;-)

zákon o provozu říká: § 7 Řidič nesmí:
b) obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu..

MM 18. 12. 2017, 10:52

Pokud není zvonek výstražné zvukové zařízení, co to tedy je?
Zvuk to vydává a ten zvuk by měl být vydáván především pro výstrahu ...

Vratislav Filler 18. 12. 2017, 12:00

Hodně do toho rejpejte a někdo cyklistům zvonky zakáže :-) .

Neo Moucha 18. 12. 2017, 12:34

VF: Přesně! :) Beztak je to nerozum nedržet pevně řidítka a věnovat se činnostem jako zvonění :oP

josuk 18. 12. 2017, 12:38

pozn. nikdo rozumný nezakáže! Chybí materiální aspekt, že by to někomu mohlo vadit a přínos bezpečnosti je jednoznačně pozitivní!!
S použitím rozumu nemusíme za každou cenu všechno pasovat do zákonů, navíc určených k úplně jinému účelu.
Zakáže snad zvonek někdo rozumný dětem? A zakážeme i výstražné zvolání..?? ;-)

David 18. 12. 2017, 13:38

Josuk: Neříkám že použít rozumně zvonek je proti zákonu. Jen jsem napsal, že bych přivítal, kdyby někdo kdo prozvání zvonkem chodce aby vypadli z hladkého pásu na náplavce, kde mají ze zákona o level vyšší ochranu než cyklisti, tu pokutu dostal. A že podle zákona to možné je - a já myslím, že i správné. Když si cyklista nevěří na provoz na nábřeží, nechť se dole chová slušně. Odpo je to tam stejně úplně zabitý a dopoledne se tam dá jezdit tak, abych nikoho prozvánět nemusel...

A zpět k věci. Myslím, že "koridor" hladké dlažby na náplavkách se s tím, co navrhuje A*M na Příkopech nedá srovnávat. Náplavka je hladší dlažba, na které cyklisté de jure nemají co dělat. Příkopy navrhují stejně hrubý povrch jako okolí, který by byl cyklistům vyhrazen. Ten už má lepší šanci na úspěch, byť to co je u Husákova ticha, v Podolí či na Buďárně taky nefunguje na 100. Ale lepší než zákaz, nebo drátem do woka...

Vratislav Filler 18. 12. 2017, 14:00

David: Ve vizualizaci je dokonce na cyklopásu mírně "horší" povrch, což ale není úmysl. Povrch by měl mít stejnou kvalitu, aby se nikdo necítil lákán na plac toho druhého.

Petr 18. 12. 2017, 16:42

David: A zavolat na chodce "s dovolením, prosím" smím, nebo to je také přestupek? A záleží na tom, jak hlasitě poprosím? Nějak nechápu, kudy vede přesně v tomto případě hranice toho tzv. nelegálního.

David 18. 12. 2017, 19:18

Petr: Tak pokud cyklista nemá kudy jinudy projet, potom se jistě ozvat může. Chodci jsou povinni mu umožnit průjezd, ale cyklista musí dbát zvýšené ohleduplnosti a v případě potřeby zastavit vozidlo. Přeložte si to, jak uznáte za vhodné. Ale prozvánění chodců jdoucích po hladkém pásu, když cyklista má po náplavce ve většině úseků jet jinde a jinde je např. zrovna dokonce i volno ("překvapivě"), za zvýšenou ohleduplnost nepovažuji. Je to ale samozřejmě věc osobního názoru. A co říká zákon je dostupné třeba zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361
v §39.

Saša 19. 12. 2017, 09:45

David:
"Ale prozvánění chodců jdoucích po hladkém pásu, když cyklista má po náplavce ve většině úseků jet jinde"

Na tom hladkém pásu na náplavce je piktokoridor, který sice nedává žádné práva a povinnosti, ale znázorňuje doporučenou trasu pro průjezd.

David 19. 12. 2017, 11:03

Saša: Pokud tam někdy piktokoridor byl, tak už dávno není obnoven a obnovován. Jestli mě paměť neklame, tak před časem běžela informace, že byl dokonce vybroušen. I pokud by tam byl, tak stále platí že chodce nemá cyklista ohrozit a má vůči nim dbát zvýšené ohleduplnosti.

Vratislav Filler 19. 12. 2017, 11:51

Cyklistické piktogramy na cyklopásech náplavky byly odstraněny v roce 2013 se změnou dopravního režimu, údajně proto, aby nevedly k agresivnímu chování cyklistů vynucujících si průjezd.

újezďák 19. 12. 2017, 12:56

https://www.cyklomania.cz/clanek/Povinna-vybava-kola-dle-Policie-CR

Mimochodem když už tady máme lidi milující " co je psáno to je dáno" tak pokud dobře rozumím zákonu v celé jeho nejasnosti, tvrdím, že v pěší zóně je přesně definováno využívání jejího prostoru pouze chodcům, ostatní účastníci provozu, kteří tam smějí dle dodatků pod značkou pěší zóny, nemají definováno, kudy a jak mají jet, zákon definuje pouze jakou maximální rychlostí se mohou pohybovat:)

Jinými slovy jsem dospěl k názoru,že v pěší zóně nikdo nemůže po účastnících provozu vyžadovat aby jezdili vpravo a předjížděli vlevo :)

Ps ohledně zvukových znamení , opravte mě jestli se mýlím, ale tuším ,že třeba hrabosh určitou dobu propagoval tůtadlo o výkonu lodní sirény jako cyklovýbavu.

David 19. 12. 2017, 13:14

Újezďák: Jezdí se vpravo (všichni). Zákon o provozu na PK:

§11
(1) Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

Cyklista může jet i po pravé krajnici.

§57
(2) Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Nikde a nic nestanoví výjimku, že by se v pěší či obytné zóně mělo jezdit jinak. Pouze v obytné si děti mohou hrát. Pokud si hrají na kole, mohou kdekoliv. Pokud se někdo z vás považuje za dítě...

újezďák 19. 12. 2017, 15:28

Krajnice nebo pravé okraje vozovky, prosím pěkně, najdu na pěší zóně kde přesně ? :) Třeba konkrétně na náplavce, třeba tady https://goo.gl/maps/2P8BALZDPxt

Zvláštních okolností je tam plno, v tom poradit nepotřebuji ...ale přijde mi, že ten " pruh pro chodce" je v tomto směru spíše leckde v jeho průběhu krajnicí :) tady tedy naprosto bez diskuse https://goo.gl/maps/nBC19cwnAVE2

David 19. 12. 2017, 23:26

Újezďák: No, potkat Vás na náplavce, a navíc jako chodec, to může být asi zážitek...

MM 20. 12. 2017, 09:37

Jak čistě virtuálně znám újezďáka, tak poslední místo, kde by jej na kole bylo možno potkat, je právě náplavka:-).

pražsky cyklista 21. 12. 2017, 10:25

zdravím, kdyžtak jsem setříhal celé zasedání do půl hodinky, tak kdyby je to tu adrese:

https://youtu.be/21X8VIPxN_s

pražsky cyklista 21. 12. 2017, 10:27

Jo a ještě Vráťo při změně správce náplavek do společnosti TCP :-))

Vratislav Filler 19.12.2017 - 12:51 napsal:
Cyklistické piktogramy na cyklopásech náplavky byly odstraněny v roce 2013 se změnou dopravního režimu, údajně proto, aby nevedly k agresivnímu chování cyklistů vynucujících si průjezd.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co chystají městské části: Praha 11
Praha,

Co chystají městské části: Praha 11

29. září. 2023, 6min. čtení3