Největší legalizace v Praze: předpolí Nuselského mostu

Publikováno: 29. dubna. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 29. dubna. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Na jižním předpolí Nuselského mostu došlo k dlouho očekávané legalizaci jízdy na kole z cyklostezek na mostě do ulice Na Pankráci. Rozsah akce je impozantní: celkem bylo zlegalizováno cca 2200 metrů chodníků a průjezdů pěšími zónami. Právě realizovanou akci tak můžeme bez ostychu označit za největší cyklistickou legalizaci v Praze za posledních několik let.

Akce byla realizována Technickou správou komunikací (TSK). Ještě není vše ve finálním stavu, už teď se ale můžeme podívat, jak se podmínky pro jízdu na kole na Vyšehradě změnily.

Předehra a příprava

Chodníky Nuselského mostu byly pro cyklisty legalizovány už v devadesátých letech minulého století. Je s tím spojena městská legenda, že jeden z tehdejších policejních dopravních inženýrů po nich jezdil na kole do Kongresové a jeho nadřízení se na to nemohli dívat – tak to raději dovolili dopravními značkami. Legalizace poměrně dlouho zahrnovala oba chodníky a lávku přes ulici 5. května, na lávce se ale časem vytratila.

Další předehrou, která mohla mít s realizovanou akcí něco společného, je článek na blogu Cyklisté sobě z roku 2016, představující cyklotrasy v okolí vídeňského kongresového centra při stanici metra Kaisermühlen. S malým schémátkem na konci ukazujícím, co by šlo udělat kolem Kongresového centra v Praze. Článek byl nenápadným naznačením prvotních pokusů o vyjednání legalizace na jižním předpolí Nuselského mostu, u kterých byl i autor tohoto článku.

Akce se reálně rozjela až poté, co Praha 4 v roce 2017 získala cyklokoordinátora – referenta odboru dopravy. Od konceptu, přes předjednání s Policií ČR a všemi odbory dopravy, po dokončení projektu a jeho předání, uplynuly měsíce. Realizace nebyla zcela triviální. Stanovení dopravního značení vydaly – pro každou stranu mostu odděleně – odbory dopravy na Praze 2 a 4 na podzim roku 2018. Jisté zdržení realizace způsobila rekonstrukce dlažby nad stanicí metra Vyšehrad, během které nemělo smysl značky instalovat. Na realizaci tak došlo až teď, v dubnu 2019.

Podmínkou pro realizaci bylo nové odizolování stropů stanice metra, které skončilo v prosinci 2018 (foto ze staršího článku).

Dva kilometry legalizací

Jaké legální průjezdy tedy vznikly? Nejbolestivějším nedostatkem dosavadní úpravy byla nemožnost dojet ze západního chodníku Nuselského mostu do ulice Na Pankráci. K tomu vede kolem Kongresového centra vhodný chodník těsně podél magistrály, který se pěším jdoucím do Kongresového centra zcela vyhýbá a s cestou od metra do zástavby se spojuje až na lávce přes nájezd na magistrálu. Tento průjezd byl legalizován v režimu stezky pro pěší a cyklisty.

Trasa A41 byla proznačena přes celý Nuselský most – a nejen tam. Značení začíná na křižovatce ulice Na Pankráci s ulicí s ulicí Sinkulovou u kostelíka sv. Pankráce a končí na křižovatce ulice Wenzigovy a Ke Karlovu na Praze 2. Celkem v délce 1,6 kilometru. Trasa A41 je – pro směr na Vinohrady – značena i po východním chodníku mostu, kde navazuje na starší značení na konci ulice Lublaňské.

Druhý, příčný průjezd vede od gymnázia Na Vítězné pláni po lávce přes ulici 5. května a předprostorem Kongresového centra až na křižovatku před vstupem do pevnosti Vyšehrad.

K tomu se připojuje plošná legalizace pěší zóny okolo Kongresového centra a další návaznosti: průjezd do ulice Štětkova a Lounských. Celkový rozsah legalizací je zřejmý z následující mapky (růžově):

Rozsah legalizace je ohromující.

Jak to funguje?

Stezky na Nuselském mostě a jižní pokračování až k postranní lávce jsou v režimu stezky pro pěší a cyklisty. Tam, kde je větší frekvence chodců, se střídá režim chodníku s povolenou jízdou cyklistů a pěší zóny s povolenou jízdou cyklistů. Zde má chodec větší prioritu, může se pohybovat volně, cyklista jej nesmí ohrozit a smí jet rychlostí nejvýš 20 km/h.

Upozorňuji důrazně na toto rychlostní omezení. A apeluji na všechny, kdo zde projíždějí, aby v úsecích, kde se míchají s chodci, skutečně zvolnili – zejména pod sjezdy ze svahů. Legalizace není stavební, cyklisté nemají oddělený prostor a je tak potřeba, aby chodce maximálně respektovali. Týká se to zejména celého „příčného“ průjezdu od ulice Na Vítězné pláni k ulici V Pevnosti.

Vyústění ulice Na Pankráci

Podívejme se teď na nejzajímavější místa celé legalizace. Dle informací od TSK bylo do 15. dubna, kdy jsem fotky pořizoval, osazeno svislé a vodorovné dopravní značení. Nejsou ale ještě stažené obruby a doplněné drobné dopravní prvky tam, kde je to potřeba.

Nepřehlédnutelným prvkem je sdružený přechod a přejezd na příjezdu ulicí Na Pankráci směrem do centra. Značná šířka přejezdu je dána tím, že při rekonstrukci přechodu se ještě počítalo se vznikem souběžného přejezdu (na pravé straně, kde je patrné rozšíření). Severozápadní chodník ulice Na Pankráci je legalizován na obě strany:

Směrem z centra (v kroužku ukončení legalizace) slouží legalizace jako nenápadná možnost pokračovat směrem do centra přímo – byť s nepříliš jednoduchým odbočením přes relativně silný provoz. Na značce si také můžete všimnout, jak povolení jízdy na kole zřetelně ukončeno.

Směrem do centra je legalizace ukončena u ulice Štětkovy. Dá se tak objet protisměrný úsek ulice Na Pankráci. Až po ulici Mikuláše z Husi se chodník nelegalizoval, protože v druhém bloku vede těsně podél domů.

Vjezd na legalizovaný chodník směrem do centra je zatím možný jen přes přechod-přejezd, což není zcela vhodné. Proto bude sražená obruba také vpravo od přejezdu (a vlevo od nové značky na snímku), aby bylo možné najet na legalizovaný chodník přímo z vozovky.

Na Bitevní pláni

Legalizovaný je samozřejmě i příjezd od ulice Na Bitevní pláni. Můžete si tak odpustit jeden blok ulice Na Pankráci a kousek chodníku.

Vjezd na chodník je přes přechod. Na snímku ho neuvidíte, protože ho zakrývají auta parkující zde na chodníku. Vůbec, tato auta zde značně znepřehledňují situaci, takže bylo asi žádoucí zde parkování pro budoucnost fyzicky znemožnit.

Trasa A41 vede po lávce přes přivaděč, tedy nahoru a vlevo. Samotná legalizace ale pokračuje po chodníku směrem k ulici 5. května.

Přímý sjezd do ulice 5. května ale možný není. Pokud zde tedy ještě nedojde k nějaké stavební úpravě, kterou ale v tomto místě nepovažuji za pravděpodobnou.

Podél Kongresového centra (A41)

Lávka přes přivaděč ke Kongresovému centru má piktogramy doporučující rozdělit průjezd.

Směrem z centra je vidět, že je pro to dobrý důvod, lávka je přepůlena nosnou stěnou. Pokud vím, tak se na lampu vpravo nebo do její blízkosti uvažovalo o umístění dopravního zrcadla. Nevím ale, zda k tomu nakonec dojde. Rozhodně bych to doporučoval.

Za lávkou už začíná klasická stezka pro pěší a cyklisty bez zákonem daného omezení rychlosti. I zde je ale dbát na vzájemnou bezpečnost. Odbočka vlevo vede jednak k pěší zóně, jednak k lávce přes ulici 5. května a směrem do centra tedy na Vinohrady.

Piktogramy na volné ploše nad vestibulem metra radí jet co nejdéle po asfaltu. V praxi se jezdí šikmo již od tohoto místa a pak vlevo od betonového objektu. Je to přímější.

Směrem z centra vás orientační cedule navigují buď přímo směr Pankrác, nebo vpravo směr pevnost Vyšehrad a lávka na opačnou stranu do Nuslí.

Kolem Kongresového centra

Okolo Kongresového centra je zřízen režim pěší zóny s povolenou jízdou na kole.

Týká se to celého předprostoru, na příchodu od metra nad i pod schodištěm – pro některé relace to bezbariérově jinak nejde.

Kritické místo je tento malý sešup od budovy směrem k metru. Zde chodí hodně lidí a je potřeba tu projíždět velmi ohleduplně.

Zóna pokračuje až k ulici Na Bučance a dál až k obslužné komunikaci za Kongresovým centrem. Vjezd z vozovky je tu trochu problémový, blokuje jej vyznačená zóna placeného stání. Předpokládám ale, že tu dojde k nějaké drobné úpravě a vjezd na legalizovaný chodník bude vytvořen.

Ještě poměrně nedávno se to dalo bez komplikací projet přes parkoviště, ale správce centra zde upravil vjezd tak, že teď se mezi závoru a nově instalovanou zábranu vejdete na kole jen velmi těsně (na obrázku vpravo).

Kongresová ulice

Na straně u hotelu Corinthia je jedna velká změna na dosavadní cyklostezce: chodník od metra směrem k zástavbě je nově také pouze legalizovaný chodník s jízdou cyklistů (tj. s rychlostním omezením 20 km/h). Odpovídá to ale dobře pěšímu provozu a považuji to za korektní změnu.

Přechod přes přivaděč k magistrále byl upraven na přejezd pro cyklisty. Zde zatím nebyly sníženy obruby, se stavební úpravou se ale počítá.

Legalizace za přejezdem pak vede daleko, předaleko… až do rohu ulice Lounských. Další dva odbočné chodníky – k ulici 5. května a k budově Policie v Kongresové jsou zde cyklisticky „slepé“.

Směrem do ulice Na Vítězné pláni vede chodník až k jednosměrnému úseku této ulice.

Ulice je upravena jako cykloobousměrka legalizací chodníku směrem k mostu. Směrem od mostu jedete ve vozovce.

Směrem k mostu projíždíte ulici po chodníku. I zde bude snížena obruba, takže vjezd bude plynulý.

Zde si ale nejsem jistý, zda bylo zvoleno nejlepší možné řešení. Před devátou ráno, kdy jsem snímky pořizoval, byl chodník tak zaplněný, že jsem raději zpátky k mostu projel v nezlegalizovaném protisměru – kde během asi dvou minut, co jsem zde fotil, neprojelo jediné auto. O řešení této cykloobousměrky se údajně vedly obšírné debaty, realizována byla takto. Osobně bych doporučil spíše cykloobousměrku ve vozovce a v režimu 30 km/h. Kde je to možné, měl by cyklista zůstávat v provozu a neměl by být zbytečně veden mezi pěšími.

Na Praze 2

Zkultivován byl i průjezd na Praze 2. Nezdokumentoval jsem změny mezi východním chodníkem a Lublaňskou. Na západním chodníku došlo k doplnění piktogramů a vyjasnění vedené trasy.

Trochu škoda, že se zde také nesrovnal povrch. Ty podélné spáry jsou při jízdě do zatáčky velmi nepříjemné. O betonové zídce, která byla nedávno zrekonstruována v podobě, která z hlediska cyklodopravy rozhodně nevyhovuje, nemluvě.

Trasa pokračuje obousměrně ulicí Boženy Němcové a Ke Karlovu.

Protože ulice Ke Karlovu je ve střední části jednosměrná, je směrem z centra na této straně mostu jediný legální příjezd ulicí Legerovou. Kdo byste čekali, že bude legalizován tento přímý sjezd, budete protentokrát zklamáni.

Trasa byla proznačena tak, že cyklista si – na místo zlegalizování třiceti metrů málo užívaného chodníku – objede blok, a to pěkně dlážděnými ulicemi. V ulici Boženy Němcové jsou navíc křemencové kočičí hlavy tak nesjízdného typu, že stejně tři čtvrtiny cyklistů pojedou po chodníku – delší úsek než kdyby mohli přijet z Legerovy rovnou. Zatímco na druhé straně mostu byly v rámci této akce zlegalizovány více než dva kilometry pěších cest, zde se pro jízdu na kole nově nedovolil ani metr.

Závěrem

Nechci ale končit negativisticky. I když bych uvítal, kdyby některé věci byly řešeny trochu jinak, z akce jako celku mám velmi dobrý dojem.

Legalizace na jižním předpolí Nuselského mostu a v okolí Kongresového centra je svým rozsahem, komplexností a schopností zajistit cyklistům nově legální průjezdy místem, které s nimi při návrhu nepočítalo, naprosto unikátní. Tato legalizace může být inspirací pro řadu podobně problematických lokalit v jiných částech Prahy.

Velký dík bych na tomto místě rád věnoval všem, kteří dokázali převést tento návrh od myšlenky v čin – ať již na městské části Praha 4, na Policii ČR nebo na Technické správě komunikací.

Ještě jednou pak apeluji na cyklisty, aby se v nově legalizovaných úsecích chovali co nejvíc ohleduplně. I na nich závisí, zda bude takto provedená legalizace úspěšná či nikoliv.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Tomáš 29. 4. 2019, 09:51

Ad ta nosná stěna na mostu před nájezd na magistrálu: já tam tedy jezdíval spíše opačně v případě, že jsem viděl, že na té straně stěny, na kterou při příjezdu vidím, nikdo není, jel jsem jí jakoby v protisměru - ono tam totiž chodí docela dost chodců a ta stěna to docela pitomě snižuje. Ale jeto fajn,když jsem bydlel na budějovické a než jsem se naučil jezdit magistrálou, jezdíval jsem tam nelegálně několik let. Praha 2 hezky ukazuje, o co jsme nedávným odvoláním rady na Praze 4 přišli :-(.

Neo Moucha 29. 4. 2019, 11:18

Pro mne velké plus pro legální průjezd do ulice Lounských - používám párkrát za rok a vzhledem k tomu, jak se tam všude pohybuje policie, vždycky jsem se snažil být neviditelný svou ohleduplností, kdyby někoho třeba napadalo, že by mne měl zastavit...

Pražský cyklista 29. 4. 2019, 13:25

https://youtu.be/Yh34Luu7VzA

Zdravím, připojuji video z průjezdu.
Hezký den

Pavel Mašek 29. 4. 2019, 15:40

Tohle je super počin, protože se jedná o komplexní projekt - legalizace, proznačení, stavební úpravy, zapojeno několik organizací. Jinde stačí rozhodnutí "jednoho úředníka" o doplnění "jedné značky" a nejde to, taká veliký potlesk. Bohužel nemohu nezmínit, že lidé na kolech silničního typu budou muset být daleko opatrnější než zbytek, protože přeci jen ne všude je to ideální, už jen viz jedna fotka a neuklizený posyp na chodníku :-)

Mě hodně trápí, že v daném projektu není žádná příprava na napojení na magistrálu po její "humanizaci", na kterou se leta leta leta čeká. Jednou k tomu stejně dojde a ten jeden pruh pro začátek ubrán bude, takže před mostem bych čekal přípravu na sjezd do silnice. Ale nevím, co to stavebně papírově obnáší, tak asi to teď není třeba řešit. Nemožnost nájezdu na chodník na Nuselském mostě z centra je taky zoufalost, žlutá cedule mě neinformuje nijak o tom, jak probíhá o ulici dál napojení na chodník na mostě a tudíž se fakticky na most nemám jak legálně dostat. Zajímalo by mě, jak by to dopadlo pak u soudu, když bych měl platit pokutu, že jsem nevyužil stezku, kterou mám využít, ale nemám se na ni jak napojit...

@Tomáš
- nemyslel jsi: ...co jsme odvoláním rady na P4 získali? Teď je tam "dosazeno" tupé čumilstvo ovládané lobbisty (můj osobní názor) pracující za nepřiznané peníze (můj osobní názor), soudím tak na základě průběhu jednání, úšklebků přítomných lobbistů atd. Takže místo zlepšování podmínek na 4 se bude stavět na 4...

@Pražský cyklista
- videa jsou vždy dobrá, ale často mám smíšené pocity, zejména kvůli tomu, že je na nich vidět nědodržování předpisů - v tomto např. čas 00:08:, 01:22...

Václav Římal 29. 4. 2019, 17:34

Dobrá legalizace. Jen tak dál, Praho. Snad se někdy dočkáme času, kdy budou podobně průjezdné oblasti samozřejmostí a ne jen důsledkem výjimečně zdařilé a dlouze chystané události.

Marek Turnovec 29. 4. 2019, 22:42

No jo, autistická Praha 2 se opět (ne)předvedla. Ja mám pořád problém hlavně s tím, že když dojedu po vychodnim chodníku Nuselského mostu na Karlov s chtěl bych pokračovat na Vinohrady, tak to pak moc elegantně nejde - kvůli jednosměrkám v Lublaňské a Koubkově. Fajn, klidně pojedu ten kousek k Rumunské po magistrále, ale ať mě na ní aspoň nechají někde najet. Teď snad jedině na té světelné křižovatce s Wenzigovou. Ale proč ne hned za mostem? Bylo by to rychlejší... Nebo to mám chápat tak, že mám raději celý Nuselský most jet raději v provozu? Ale nebudou se pak ti autisté (nejen z Prahy 2) zlobit, že jsem si dovolil narušit jejich výsostný prostor?

Tomáš 30. 4. 2019, 00:44

@Pavel Mašek: víceméně, myslel jsem to tak, že Praha 2 ukazuje, kam se teď Praha 4 dostala. Ta změna je samozřejmě špatně, TOPka se hezky odkopává snad i pro ty, co v ní vkládali jakési naděje.

Neo Moucha 30. 4. 2019, 11:00

@M.T.: Z toho důvodu radši magistrálu překonávám u Kongresového centra nadjezdem a jezdím výhradně po chodníku/stezce západní...

Kuba Turek 30. 4. 2019, 12:52

Přijel jsem jako obvykle z Pankráce podjezdem k hnízdu polišů a chtěl pokračovat po Nuseláku do centra. Nějak mě zákazy / legalizace nikdy moc nezajímaly. Ale teď o víkendu jsem vůbec nepochopil, co mi chtějí říci ty podivné malůvky na chodníku a kudy podle nich mám jet. Tak jsem jel zase jako obvykle podle intuice.

Pavel Mašek 30. 4. 2019, 16:20

@Kuba Turek
- ty malůvky na chodníku vyznačují vhodnou stopu, kudy na kole po chodníku jet, zároveň ostatním přítomným ukazují místo, kde se cyklista může vyskytnout a může tak dbát zvýšené opatrnosti.

Marek Turnovec 11. 5. 2019, 15:22

@Neo Moucha: No pokud pak chci na Vinohrady (konkrétně směrem k nám. Míru), tak pokud bych jel od Kongresáku po Nuselském mostě po západním chodníku, tak je to pak pro mě ještě horší, ne? Nebo v čem to má být lepší? Stejně bych se pak na Karlově potřeboval dostat na východní stranu magistrály, tzn. někde bych jí musel překonávat. Wenzigovou by to bylo v protisměru, přes Fügnerovo náměstí se dostanu do Koubkovy, kde je pak také problém s jednosměrkami... Jedině projet skoro celou ulicí Ke Karlovu a pak ulicí Na Bojišti najet na magistrálu a přejíždět ty 3 pruhy... To mi o moc lepší nepřijde.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské
Praha,

Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské

10. července. 2024, 1min. čtení3