Setkání Cyklisté sobě na Praze 11

Publikováno: 20. června. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 20. června. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
! Toto je komerční sdělení. Městem na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.

V neděli 19. května proběhlo na Praze 11 neformální setkání zájemců o řešení cyklistické dopravy na této městské části, a to za účasti zastupitele MČ Ladislava Kose ml. (Piráti). Na schůzce se sešlo šest lidí: několik místních, já jakožto iniciátor schůzky a rezident Prahy 11 a krátce se zastavil také jeden z asistentů radního pro dopravu Adama Scheinherra. Setkání bylo jedním velkým brainstormingem, kdy jsme diskutovali možné cyklistické záměry na Praze 11, chybějící propojení a nové cyklostezky, které by bylo vhodné začít připravovat.

Toto je sdělení spolku Auto*Mat.
Prahou na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.

Foto L. Kose


Podkladem pro setkání byly také podněty Cyklisté sobě, kterými se na Praze 11 dlouhodobě zabývám. Realizací setkání se propojila dlouhodobá snaha pomoci cyklodopravě na městské části, kde bydlím, aktuální angažmá v dopravní komisi Prahy 11, které dovoluje dopravní témata řešit, a řešení vybraných podnětů Cyklisté sobě, kterým se věnuji v Auto*Matu. Zprávu proto pojmu jako stručný popis toho, co se vymyslelo, že se udělá s některými podněty ze stránek Cyklisté sobě, a na závěr doplním jen stručnou informaci o ostatním.

Nebezpečný úsek A41 v ul. Mírového hnutí

Na stránkách Cyklisté sobě zde.

Jde o „mezeru“ na jinak klidné trase A41, po zprovoznění stezky Košíkovský potok ještě daleko citelnější. Trasa zde vede asi půl kilometru po frekventované ulici Mírového hnutí. Před několika lety byla přitom zrekonstruována křižovatka Mírového hnutí – K Horkám, kde vznikla prostorová rezerva na přejezdy pro cyklisty a chodník podél ulice K Horkám byl rozšířen. Cílem u této akce tedy bude legalizovat chodníky obou ulic přinejmenším v rozsahu trasy A41, tedy v ulici K Horkám od výjezdu od bowlingu, přes křižovatku a dále podél ulice Mírového hnutí až do ulice Dubnovy. Akci by měl po dohodě zadat magistrát.

Křižovatka Mírového hnutí – K Horkám, prostorová rezerva na přejezd pro cyklisty je dobře patrná. Foto Václav Kříž.

Chybějící chráněné propojení Chodova a Šeberova

Na stránkách Cyklisté sobě zde.

Rušným silnicím mezi starým Chodovem a Šeberovem se lze vyhnout po velice bídných pěších chodnících a pěšinách. Problémový úsek má tři části – spojení mezi Šeberovem a ulicí Na Jelenách, chodník Chilské na přemostění D1 po Opatovskou a panelovou pěšinu od křižovatky Chilská – Opatovská po konec ulice Starochodovské. Na první úsek existuje studie cyklostezky připravená městskou částí Praha – Šeberov. Druhý úsek je na nestavební legalizaci. Křižovatka Opatovská – Chilská má být brzy přestavěna, přitom by měly vzniknout bezbariérové přechody a přejezdy.

Poslední úsek do ulice Starochodovské jsme identifikovali jako věc, kterou je potřeba zadat. Úsek je součástí na celoměstské cyklotrasy (dokonce dvou, A427 a A219). Pro další přípravu akce jsem proto připravil stručné zadání a v následujících týdnech se na dopravní komisi, s panem radním pro dopravu a zástupcem magistrátu dohodneme, zda bude stezku projektovat městská část nebo magistrát.

Pro realizaci stezky je zde potřeba vykoupit pozemky. Stávající vlastníci pozemky právě prodávají, na dopravní komisi v červnu 2019 jsme proto řešení tohoto záměru odložili do doby, než bude možné začít vyjednávat s novým vlastníkem.

Vyústění panelové pěšinky od Starochodovské do křižovatky Opatovská – Chilská. Foto Václav Kříž.

Bezmotorová cesta Jižní Město – Petrovice

Na stránkách Cyklisté sobě zde.

Bezmotorové spojení Petrovic a Jižního Města je nedůstojné, rušnou ulici Výstavní doprovází vyšlapaná pěšina, na které se tísní chodci, běžci i cyklisté. Cesta ovšem vede přes několik soukromých pozemků s různými vlastníky a dosavadní pokusy o výkup pro budoucí smíšenou stezku selhaly.

K řešení tohoto propojení jsme proto přistoupili kreativně. K Petrovicům se dá dostat i jinak než od autobusové smyčky Jižní Město, a sice po cestách od statku Milíčov. Zde chybí jen asi sto padesát metrů cesty od retenčky Šáteček k ulici Výstavní. Zásadní výhodou je, že cesta se zde dá kompletně postavit po městském pozemku. Navíc by směrem do sídliště vznikly cyklistické návaznosti daleko pohodlnější a s mírnějším stoupáním. Spojka je nově v celoměstském systému, zda ji zadá magistrát nebo městská část, bude opět dohodnuto v nejbližších dnech.

Na červnovém jednání dopravní komise byl tento záměr doporučen k zadání, městská část tedy skoro jistě požádá magistrát o záhájení jeho přípravy.

Ochranný cyklopruh ul. U Kunratického lesa

Na stránkách Cyklisté sobě zde.

Ulice U Kunratického lesa nemá žádná cykloopatření a postrádá i vhodnou souběžnou stezku. Cyklistická veřejnost si zde žádá ochranné cyklopruhy, což by bylo rychlé a elegantní řešení. Jsme si ale vědomi jejich obtížné projednatelnosti. Na městské části je současně dlouhodobě zájem na zřízení cyklostezky podél ulice. Tuto stezku jsme už na komisi několikrát podpořili a v tuto chvíli je pro městkou část v podstatě prioritou.

A ochranné cyklopruhy? Omlouvám se, ale v situaci, kdy na Praze 11 nejsou realizovány prakticky žádné cyklopruhy vyhrazené, nepovažuji za vhodné pustit se do projednávání cyklopruhů ochranných na ulici se silným provozem autobusů veřejné dopravy.

Možná etapizace stezky podél ulice U Kunratického lesa.

Legalizace průjezdu – chodník ul. Jihovýchodní IX – Türkova

Na stránkách Cyklisté sobě zde.

Toto je další s akcí, které jsme na setkání stručně diskutovali. Ne vždy se ale povede vyřešit všechno najednou a tak se o tom, zda a jak zadat tuto – převážně nestavební – akci, budeme bavit dál.

Další akce a stojany

Na schůzce jsme probrali i další možné akce. Toho s největší prioritou je celkem úzký výběr, chcete-li ale něco začít, nemůžete chtít všechno najednou. Věci, které aktuálně leží na stole, ukazuje následující mapka („černé“ akce).

Na schůzce jsme dále vytipovali přes třicet míst, kde by se daly zřídit městské stojany. Žádosti pro TSK dotáhneme společně s úřadem městské části. Předpřipravené formuláře byly městské části dodány v prvním červnovém týdnu.

Závěr

Setkání, na kterých se sejdou lidé se snahou zlepšit podmínky pro jízdu na kole s lidmi z radnice a magistrátu, jsou velmi produktivním způsobem, jak něco začít. Nedávný rozhovor redakce Prahou na kole s radním pro dopravu Martinem Duškou vyzněl pro cyklodopravu na jedenáctce poněkud rozpačitě. Jak je ale vidět, nic není tak horké, jak se na první pohled zdá. Věřím, že u nás na jedenáctce teď začínáme s něčím, co během několika let přinese zajímavé výsledky.

! Toto je komerční sdělení. Městem na kole není jeho autorem a neodpovídá za jeho obsah.
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

újezďák 20. 6. 2019, 08:45

Jihovýchodní IX – Türkova používám už asi 10 let :) a klidně můžu říct, že potkat tam chodce je prakticky událost na šampus :), událost ve smyslu 1-2x za měsíc ?
Stejně tak na návazném chodníku Türkova Senohrabská.

Pro mě by byl spíš přínos, kdyby někdo namaloval z úrovně Archivní podél Türkova piktokoridor zalomený na přechod Jihovýchodní IX – Türkova a někdo konečně srazil obrubníky na Senohrabské i když tam nahoru po chodníku občas jezdím maximálno k servisu a pak skrz servis, tenhle chodník je taky celkem bez lidí. :)

Ohledně Mírového hnutí K horkám, je pro mě záhadou, proč někdo už dávno nepožádal o chodník od Matůškovi až po K horkám a pak až k Brodského, lidi tam chodit prakticky nevidíte, zastávky autobusů tam nejsou, je to široké a víc ve stínu než silnice , vždycky na to z Mírového hnutí koukám, když jedu a paří sluníčko :)
No a obecně vzato ta nová stezka s horskou prémií od Horkám až k 11ce mi Mírového hnutí nenahradila ani náhodou, zbytečná zajížďka a navíc přidaný kopec...

Pavel Mašek 20. 6. 2019, 14:32

Jucheeej, jsem hodně zvědav na tu U Kunratického lesa, to by byla veliká akce :-). Druhá lávka přes D1 je úžasnost sama, vyhnout se OC Chodov je nádhera, škoda, že tamní lávka se uzavře a opraví dřív, než se tato postaví.

zangief 22. 6. 2019, 11:31

Nebylo by v ulici U Kunratického lesa lepší vést stezku opravdu podél silnice a ne tak jak tvrdí mapka, spíše v sídlišti? Etapa 2 a 3 jsou evidentní zajíždka, přitom kolem zastávky Volha místo je. Mezi zastávkami Volha a U Kunratického lesa stačí zastřihnout ty divoké keře. Od zastávky k přechodu do lesa taky je místa dostatek a chybí tam i pěší spojení. Od přechodu dál už chodník je - doufal jsem jen že bude širší a udělá se z něj smíšená stezka.
Tahle cesta podél silnice je navíc mnohem přímější, nabízí výhodnější sklonové poměry a přinesla by méně konfliktních míst, než při průjezdu blíže sidlišti, kde chodí víc lidí (což je důležité, protože věřím že kvalitni stezka od kolejí k metru by byla poměrně frekventovaná a klidně by tam pak mohl nějaký bike share rozhodit kola).
Obecně by přece stezky měly spíše kopírovat silnice než se klikatit někde podél nich a hlavně etapy 2 a 3 mi přijdou špatně protože to je uplně zbytečně do kopce a z kopce a ještě delší cestou. Takhle plno cyklistů po stezce prostě nepojede.

Martin Šnobr 22. 6. 2019, 17:39

Moc díky za tenhle článek, Praha 11 se v cyklistice potřebuje pohnout, oproti ostatním sídlištím je pozadu. Ohledně rekonstrukce Křižovatky Opatovská – Chilská, co znamená, že se bude rekonstruovat „brzy"? Není známo přesnější datum?
@zangrief – souhlasím, stezka by měla být vedena co nejpřehledněji podél silnice. Bylo by super, kdyby byla oddělena např. travnatým pásem se stromořadím. Místa tam je bohatě.
A moc nechápu připravovanou fázi A215 Šustova, vždyť tam vede chodník, který by stačilo zlegalizovat. Určitě už bych tam nedláždil další cestu, stačí jen menší zásahy a je to.

Pavel Mašek 24. 6. 2019, 20:44

Ten výkres kolem U Kunratického lesa bych bral jen jako "návrh", s Vratislavem jsme se o tom bavili a upozorňoval jsem ho na nerovnosti tam a vysoká převýšení. Zítra ho zkusím chytit na Mapathonu a pobavit se o tomto více, případně aby se vyjádřil. Osobně bych to vedl také nejblíže silnici samostatně, zejména kvůli tomu, že kdyby směr Chodov byl po pravici pás keřů, mohlo by to zabránit psům vběhu na cyklostezku, chodcům se vlezení na stezku asi nezabrání, stejně si myslím, že to bude jako smíšené :-(, na druhou stranu pak zmizí možné napojení přímo do ulic dle obrázku a nevyužije se už existující stezka kolem areálu ZS Campanus.

Zbyněk 24. 6. 2019, 23:21

Když může pod VVN být parkoviště (Nademlejnská a jinde), tak tam může vést i cyklostezka, takže by se dalo využít ochranného pásma, kde stejně nemůže růst nic vyššího než tůje. Odbočky řešit jako čtvrté rameno křižovatek s ul. U Kunratického lesa.
Jistě se najdou i jiná místa, kde se takový precedens bude hodit. Ať už v Praze nebo mimo ní.

Vratislav Filler 25. 6. 2019, 12:11

Pavel Mašek: Trasování se určitě bude prověřovat v různých variantách, budu se snažit, aby to moc nekličkovalo a nebylo nahoru dolů.

Uvidíme se na mapatonu.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení