Jak vypadají cyklopruhy na Evropské?

Publikováno: 29. června. 2020, 5 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Martin Šnobr
Publikováno: 29. června. 2020, 5 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Martin Šnobr

Letos byla dokončena rekonstrukce Evropské třídy v délce 1,5 km. Konkrétně v úseku Gymnasijní–Horoměřická. Celá vozovka získala nový povrch i nové vodorovné značení, jehož největší novinkou jsou ochranné cyklopruhy.

Realizace cykloopatření vyvolala poměrně velký rozruch. Část veřejnosti namítala, že podobné opatření na místní komunikaci I.
třídy nepatří – kvůli příliš velkému provozu a stísněným šířkovým poměrům. Hlavní město, respektive městská akciová společnost TSK, vycházelo ze strategických usnesení Rady hlavního města Prahy z let 2003 a 2016 – ty nařizují integraci cykloopatření, pokud je to možné. Vzniklo tak uspořádání pruhů o rozměrech přibližně 2,75 m, 2,50 m + 1,25 m ochranný cyklopruh.

Ochranný cyklopruh (v zákoně nazvaný jednoduše jako jízdní pruh pro cyklisty) mohou na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty pojíždět rozměrnější vozidla, která se do svého jízdního pruhu nevejdou. Musí dát ale přednost cyklistům jedoucím v cyklopruhu. Pro méně rozměrná vozidla se pak ochranný cyklopruh chová stejně jako vyhrazený cyklopruh. Jde o ochranné integrační opatření, které lze používat i ve stísněnějších podmínkách, zároveň ale poskytuje větší ochranu než obyčejný piktokoridor.

Bez větších stavebních zásahů vznikl koridor, na kterém se jede cyklistům komfortněji. Cyklopruh se vešel i podél tramvajových zastávek. Autům pruh neubyl, kolům přibyl.

Mnoho lidí může namítat, proč podél komunikace nevzniklo chráněné řešení pro cyklisty, kterým silnější provoz nesvědčí. Hlavní město to označilo za nevhodné řešení, jelikož by stezka byla křížena vjezdy k domům, navazujícími ulicemi a navíc by kvůli úzkému profilu ulice nemohla být realizována v celé délce.


Komentář redakce: Jak by se to dalo vylepšit?

Za Prahou na kole přinášíme pár postřehů a tipů, které by zlepšily podmínky pro cyklisty i ostatní uživatele Evropské:

  • Evropskou kříží historická cyklotrasa 201 (A32). Ta během rekonstrukce nezískala žádné řešení, byl zachován stávající přechod pro chodce. Přitom by stačilo přechod změnit na přechodopřejezd.

Na křížení trasy 201 (A32) se zapomenulo? Nebo se snad v dohledné době dočkáme jejího obousměrného provedení Thákurovou, jak je plánováno cyklogenerelem?

  • Ve stoupání v úseku ulic Šárecká až U Hadovky mohl být chodník přeci jen legalizován, alespoň pro stoupání. Na těchto 700 metrech má chodník dostatečnou šířku a vyskytuje se zde minimum chodců. Stačilo by jen doplnit přechod málo vytížené ulice Na Vlčovce o přejezd. Cyklista by si mohl vybrat mezi variantou stoupání po silnici a klidnější variantou na širokém chodníku pod alejí stromů. Směrem dolů to není potřeba, cyklista zde nabírá příjemnou rychlost.

Zde vlevo na chodníku mohla být povolena jízda cyklistů

  • Tam, kde cyklopruh končí a ústí do Dejvic (křižovatka s Gymnasijní) chybí symboly kola. Někteří řidiči aut si tak poměrně široký pruh „přivlastnili“ a začali ho používat jako odbočovací. Domalování symbolů kola by předcházelo tomuto nedorozumění.

Cyklopruh ústí do Dejvic. Před křižovatkou dokonce s poměrně velkorysou šíří. Povšimněte si oddělení plnou čarou.

Cyklopruh řidiči využívají jako třetí odbočovací pruh. Foto: Roman Gazarek

Ani před cyklopruhem zde třetí odbočovací pruh nebyl. Nový cyklopruh nikde neubral pruh autům. Zdroj: Mapy.cz

Evropská třída je díky své přímočarosti i mírnému stoupání koridorem s velkým cyklistickým potenciálem. Toto opatření za minimální peníze pozvedlo bezpečnost lidí na kolech. Pruhy pro cyklisty jsou použitelné, vedou skrz křižovatky, což je současným celopražským trendem. Západněji od cyklopruhů ulice chráněné řešení již má, ač velmi nekvalitnípřerušované – na toto téma doporučujeme článek na webu Nakole.cz. Směrem do Dejvic bude v budoucnu potřeba opatření pro cyklisty dodělat a je otázkou, v jaké podobě to proběhne.

Pro zájemce doporučujeme přečtení přílohu cyklogenerelu Prahy 6, kde je návrh řešení tohoto území (především strany 30–33).

Novinky ze září 2020: většina zde kritizovaných nedostatků byla odstraněna, došlo k protažení cyklopruhů i legalizaci chodníků, vznikly cyklopřejezdy.

Martin Šnobr

Student architektury se zájmem o urbanismus, udržitelnou dopravu a fungování měst. Členem redakce je od roku 2018.

Komentáře k článku9

Mus 29. 06. 2020, 22:16

Je to v obou směrech? (Hlavně z Dejvic?)

LukášM 30. 06. 2020, 14:40

@Mus ano, je to v obou směrech. Pokud někdo jede pomaleji k Dědině, obzvláště na třeba malé koloběžce, chodník by měl být nahoru ofiko pěší stezka s povolenou jízdou kol. Je tam sdílená a sdružená stezka ale nesouvislá.

Pražský cyklista 01. 07. 2020, 17:50

pro cestu dolů ok, ikdyž jsem zásadně proti aby byli širší jak 1,5m to co se vytváří je neudržitelný a šílený - je zajištěná údržba? Jestli to dopadne jako na cyklopruzích z let loňských, tak se jeďte podívat a přesvědčit přátelé - nic moc se neuklízí a jízda po nich je možná pouze s brýlemi, respirátorem a pláštěnkou, jinak si koledujete o plnou hubu štěrku, v očích prach na těle kapičky odletávající z výfuků, případně voda z odstřikovačů.
Tomu říkám cyklistika - hlavně pak u voleb si počkejme - to bude keců o nových cyklostezkách - a hle oni to jsou spíš cyklopruhy.
Nic proti, ale do kopce budu jezdit vždy radši v pásu, kde auta nejezdí - zadýchávám se jízdou do kopce a nejsem pacman abych ty smrady inhaloval do plnejch.
mimochodem jsem měl noční můru - protože na nových cyklopruzích na městským okruhu (Modřanská, Jeremiášova, Argentinská,...) byly najednou umístěné značky B8 (zákaz vjezdu jízdních kol) na chodníky, takže jediná možnost byla cyklopruhem - šok, ale vyděšením jsem se vzbudil. Doufám, že nejsem nějaký prorok.
PS: jezdit uprostřed vozovky je podle mě blbost, má se jezdit u krajnice vozovky, ideálně vedle krajnice v bezpečnostním odstupu. To samý u tramvají, najíždět si mezi koleje, abych je pak po 50m přejel zpět ke kraji je nebezpečný a trapný a arogantní vůči motoristům. A hlavně naše zdraví.
Mimojiné tato vaše filozifie jízdy na kole je použitelná pouze pěkného počasí. V dešti, sněhu jsou všechny tyhle cyklopruhy k ničemu, takže postrádám logiku rozvoje cyklistické dopravy v Praze.
Zatím to vypadá jako boj policie, politiků městských části s magistrátem a Prahou sobě.

Pro zklidnění přidávám ke kouknutí video čoudila z minulého týdne, potkal jsem ho v Revoluční. Takže že hezký zbytek dne

https://www.youtube.com/watch?v=bNsUfF5H-5g

David 02. 07. 2020, 00:21

Pražský cyklista:
Musím ocenit, že video už není "po chodníku", nebo alespoň po obrubníku. Ale z pravého pruhu rovně tam, kde to není dovoleno - no, to by se taky dalo "ocenit" :o)

Můžu uklidnit, že na chodník nikdo značku zákazu vjezdu kol umisťovat nebude. Jízda na kole po chodníku je zakázána zákonem (pokud není místní úpravou výslovně povolena) a dopravnim značením se zákonné povinnosti zpravidla nedubluji. Ale na pokutu to bude pořád... ;o)

Dgr 05. 07. 2020, 15:54

Trošku problém je, že „chodník“ není nikde definovaný. A hledání hranice mezi chodníkem, parkovou cestou, polní cestou, lesní cestou (je rozdíl pěšina / dvoustopá cesta?), účelovou komunikací apod. je značně netriviální.

Zcela jednoznačný je zpevněný oddělený pás podél ulice (není-li označen jinak). Ale jinde je to vždy k diskuzi. Něco spíš ano, něco spíš ne. Ale jednoznačné to není.

Marek Palička 19. 07. 2020, 12:53

K textu "Mnoho lidí může namítat, proč podél komunikace nevzniklo chráněné řešení pro cyklisty, kterým silnější provoz nesvědčí. Hlavní město to označilo za nevhodné řešení, jelikož by stezka byla křížena vjezdy k domům, navazujícími ulicemi a navíc by kvůli úzkému profilu ulice nemohla být realizována v celé délce."

S tímto pohledem absolutně nesouhlasím. Zaprvé, současné řešení je také kříženo vjezdy k domům a navazujícími ulicemi. Kdyby se stejně uvažovalo v případě chodníků, nikdy by žádný nevznikl. Zadruhé, při stoupáních je jakýkoliv metr chráněné cyklostezky lepší než cyklopruh. I kdyby to na půli cesty mělo sjet zpátky do silnice.

Nightrider 27. 07. 2020, 15:52

Projel jsem zatím jednou směrem do kopce, v porovnání s předchozím stavem (který jsem projel mockrát) se mi to líbí víc. Místa je sice pořád stejně málo a když jsou dva pruhy plné aut, předjíždění je stejně těsné jako dřív, ale už aspoň každý ví, že tam má s koly počítat a že nemá jezdit těsně u obrubníku, pokud nemusí. Výhoda je to hlavně před semafory, kdy se dá šlapat vedle stojící kolony a ušetří se tím moře času.

Směr dolů zatím projetý nemám. Před rekonstrukcí jsem tam jezdil padesátkou středem pruhu a mojí jedinou starostí byl slalom mezi kanály a puklinami. Jsem zvědavý na ten nový povrch.

loupek 02. 09. 2020, 02:26

Okolí Evropské znám jako cyklista, tak i řidič. Bohužel stávající řešení s 1,25metrovými cyklopruhy na komunikaci, kde se standardně jezdí 60kou, je pouze pro asertivní ekvilibristy. Osobně budu pro cestu z Vokovic do Dejvic dále volit spojení po Kodaňské-Velvarské. V opačném směru po chodníku podél Evropské, kde až ke křižovatce s Horoměřickou potkám leda tak zaparkované auto. Problematická je na této trase autobusová zastávka před Uniqou. Zde je opravdu pro všechny bezpečnější být chvíli za pěšáka.

loupek 02. 09. 2020, 02:32

oprava: Kladenské-Velvarské

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat