Cyklopruhy na magistrále?
Tohle se vejde bez omezení aut!

Publikováno: 27. července. 2022, 13 min. čtení
Publikováno: 27. července. 2022, 13 min. čtení

Březnový incident na magistrále otevřel téma absence cykloopatření na nejrychlejší severojižní propojce městem. V červnu návrh jejich zřízení podpořila i cyklokomise. Zbývá odpovědět na jedinou otázku: Co se na magistrálu vejde, aniž by se snížil počet jízdních pruhů? Něco ano, ale … není toho moc.

Severojižní magistrála je bolestnou bariérou v prostupnosti a současně spojnicí s velkým potenciálem, kterou ale používá jen malý počet cyklistů. Zejména kvůli naprosto příšerným podmínkám pro jízdu na kole. Březnový incident na magistrále, kde se nepohodl cyklista a městští policisté, toto téma znovu připomněl.

Téma se na jednání cyklokomise dostalo v červnu, komise nakonec schválila usnesení se dvěma podstatnými body:

Usnesení č. 35.6.:
1. Komise doporučuje zřízení dočasných úprav na Severojižní magistrále zlepšujících bezpečnost jízdy na kole v úseku, kde je jízda povolena.
2. Komise doporučuje zpracovat řešení dovolující bezpečnou jízdu na kole v souběhu se Severojižní magistrálou nebo v jejím těsném souběhu v úseku Vychovatelna – Spořilov  (např. lávka přes Masarykovo nádraží, Kačerov – Roztyly).

Opatření podle bodu 1 by měla by možná ihned. Na magistrále teď není průchozí dělat úpravy, které by omezovaly kapacitu pro automobily, například snížením počtu pruhů v řazení světelných křižovatek. Návrhy v prvním bodě se tak musí omezit na vkládání integračních opatření do stávajících pruhů, případně na mírnou změnu jejich šířky. Podívejme se tedy, co se za takto omezujících okolností na magistrálu vejde.

Stručné shrnutí

Ve stoupání od Muzea zhruba po Rumunskou lze nejprve zřídit vyhrazený cyklopruh a následně je možné využít pro jízdu na kole méně užívaný pravý jízdní pruh. Od Rumunské po Nuselský most lze kombinovat piktokoridory pro silnější jezdce a legalizaci chodníku (vyžaduje srazit obrubu před Wenzigovou). Křižovatku s Wenzigovou lze překonat vyhrazeným cyklopruhem. Nuselský most lze označit pouze piktokoridorem. V úseku od Pankráckého náměstí přes náměstí Hrdinů až po sjezd do ulice Hvězdovy lze zřídit souvislý vyhrazený cyklopruh.

Směrem do centra zůstane magistrála atraktivní jen pro zdatné cyklisty, integrace ale vytvoří podmínky pro bezpečné předjíždění kolon. Kvalitu řešení by dále zvýšily drobné stavební úpravy v podobě doplnění několika přejezdů mezi magistrálou a přidruženým prostorem, pro směr do centra je toto klíčové.

Pro získání obecné představy, co se na magistrálu „vejde“, aniž by se muselo zasahovat do signalizací či počtu jízdních pruhů, poslouží následující mapka, podrobnosti k jednotlivým úsekům uvádím níže.

Mezibranská a křižovatka s Žitnou

Vydatné stoupání od Václavského náměstí k Žitné komplikují při jízdě na kole prakticky trvalé kolony a následně nepříjemné řazení ve druhém jízdním pruhu. První část, stoupání od Václavského náměstí, má ale dostatečnou šířku na vyhrazený cyklopruh. Ukončí-li se těsně před řazením u Žitné, budou moct cyklisté celkem bezpečně projet do druhého pruhu, aniž by si museli řazení vynucovat.

Křižovatka s Žitnou, speciálně absence přechodu na rameni směrem ke Karlovu náměstí, je kapitolou sama o sobě. Pro chodce i cyklisty by tu samozřejmě bylo správným řešením přidat přechod a vést bezmotorovou dopravu mimo toto nepříjemné řazení. Dovedete si ale jistě představit, že když zde nejde udělat ani přechod pro chodce, kvůli cyklistům se tu ledy teprve nepohnou.

Alternativou příšernému řazení by mohl být průjezd Krakovskou. Na křižovatce s Žitnou je zde přechod, sice přes tři pruhy, ale dá se vyčkat na „díru“ mezi fázemi. Potom by se dalo dostat na Sokolskou zcela mimo řazení do druhého pruhu. Pokud by se ovšem Praha 2 uvolila nebránit legalizaci zhruba stovky metrů jižního chodníku Žitné (šířka kolísá mezi 3,5 a 4,0 metru a pěší frekvence zde není vysoká, jednosměrně ve stoupání by to mohlo být přijatelné).

Přes I. P. Pavlova

Od Žitné po náměstí I. P. Pavlova jsou čtyři jízdní pruhy vměstnané do dvanáctimetrové vozovky, rezerva na cykloopatření je tedy nula. Pravý jízdní pruh je ale méně užívaný a v podstatě dost volný na to, aby se v něm dalo jet celkem pohodlně. Zde tedy stačí doplnit piktokoridor. Na legalizaci chodníků jsou zde příliš stísněná nároží a vysoká frekvence chodců.

Za křižovatkou s Ječnou se až po ulici Na Bojišti také nevejde nic než piktokoridor. Stále ale platí, že pravý pruh není motoristy příliš oblíbený, vjíždí zde do něj autobus a auta z ulice Na Bojišti.

Sokolská za I. P. Pavlova

Mezi ulicí Na Bojišti a Rumunskou by se sice už ochranný cyklopruh vešel, ale stále platí, že pravý pruh je klidnější a ze své zkušenosti bych dal i zde přednost piktokoridoru a co nejmenší šířce pravého pruhu.

Totéž platí i pro navazující úsek od Rumunské po ulici Wenzigovu. Ochranný cyklopruh by se vešel, ale paradoxně by zde nejspíš přinesl menší ochranu cyklistů než piktokoridor. Pro srovnání ukazuji obě varianty. Zhruba od úrovně Rumunské by ale šel bez větších problémů legalizovat pravý chodník, nejsou zde žádné vchody a pěší provoz je minimální. Byť od Fügnerova náměstí je již chodník relativně dost úzký.

V „nové“ signalizaci před Wenzigovou se třemi jízdními pruhy se vejde vyhrazený cyklopruh. Za signalizací, v místě příjezdu k hotelu na opačné straně vozovky, už opět ale může být jen cyklopruh ochranný. Vyhrazený pruh zde může dávat smysl pro minutí kolony, a také pro objetí stísněných nároží křižovatky, pokud by se na začátku a konci pruhu udělaly sražené obruby dovolující vjezd z chodníku a zpět.

Tento průjezd by pomohl nejen cyklistům jedoucím po magistrále delší úsek, ale i těm, kteří jedou od Karlova náměstí na Nuselský most Apolinářskou. Třeba aspoň do doby, než se Praha 2 vzdá 1-2 parkovacích míst v ulici Ke Karlovu, potřebných pro zřízení cykloobousměrky, čehož se ale také nemusí nikdo z nás dožít.

Za Wenzigovou ulicí neexistuje legální způsob, jak se dostat na cyklostezky na Nuselském mostě. Zde by ale nevadila legalizace chodníku, na který opět, i přes malou šířku, nevedou žádné vchody a pěší frekvence je zde minimální. Pokud by se uboural a o půl metru zúžil ostrůvek před hotelem na opačné straně, a následně udělala „díra“ ve svodidlech na začátku mostu, šlo by vyhrazený cyklopruh dotáhnout až k cyklostezkám na Nuselském mostě. To jsou ovšem stavební úpravy. Případně by se díra dala udělat hned do ulice Boženy Němcové, zkrácení betonového svodidla o několik desítek metrů by zde nebylo od věci.

Nuselský most

Koncem Sokolské ulice také končí nejproblémovější úsek magistrály, pro který neexistují souběžné ulice s legálním průjezdem. Dál na Prahu 4 je sice magistrála stále časově výhodnější, objízdná trasa ulicí Na Pankráci zde ale aspoň vůbec existuje. Pokračování přes Nuselský most tedy považuji za o něco méně prioritní.

Vozovka Nuselského mostu je široká kolem 9,5 metru, což je málo i na ochranné cyklopruhy. Jediné možné řešení je zde piktokoridor.

Ulice 5. Května

Ulice 5. Května je, stejně jako Nuselský most, již obousměrná, a šířkové parametry jsou zde mnohem velkorysejší než na Praze 2. Standardní profil s parkováním má 14 metrů, parkování je široké 3,5 m, aby šlo bezpečně zajíždět a vyjíždět. Při realizaci cyklopruhu se dá z šířky parkování poněkud ubrat, protože jako buffer pro zajíždění a vyjíždění bude sloužit i samotný cyklopruh. I tak mohou na parkování zůstat až tři metry. I v řazeních (například směrem na náměstí Hrdinů) je prostor na vyhrazený cyklopruh.

Kde se vyhrazené cyklopruhy nevejdou, je řazení do ulic Hvězdovy a Na Strži směrem z centra. Zde se zřídily pruhy v malých šířkách, a vejde se pouze piktokoridor. Směrem do centra je ale v ulici Na Strži od podjezdu 5. Května na vyhrazený cyklopruh místa dost a dost.

Legerova do centra

Od Nuselského mostu po Wenzigovu se vedle přetrvávajících kolon vejde plnohodnotný vyhrazený cyklopruh. Potíž je v tom, že by na něj nebylo fyzicky jak najet, pokud se nevybourá kousek z betonových svodidel na severním předpolí. Je to možné už na konci chodníku na mostě, takže rychlí jezdci by ani nemuseli přes park.

Od Wenzigovy dále k Rumunské už to na vyhrazený cyklopruh nevychází, vejde se jen ochranný, a to aspoň k Tyršově. Na rozdíl od protějšího směru ho zde považuji za opodstatněný, protože bude dobře plnit cíl vymezení prostoru pro předjetí obvyklé kolony. Pohybujeme se v krátkém úseku mezi signalizacemi a komunikace je zde v rovině, nebezpečí od „úzkého“ předjízdného pruhu tedy není tak velké, respektive výhody za obvyklé situace převáží. Vlastně to vychází docela dobře, na posledním bloku před Rumunskou už bude piktokoridor poněkud více chránit před pravým hákem, který by zde za slabšího provozu hrozil.

Svižný průjezd přes I. P. Pavlova

Za Rumunskou i náměstím I.P. Pavlova by se kousek vešel ochranný cyklopruh. Zde již ale ulice začíná klesat, za kapacitním hrdlem na I. P. Pavlova se už příliš nečeká a cyklisté pojedou rychle. Je tudíž vhodnější zůstat v jízdním pruhu s auty. Ostatně, právě před signalizacemi, kde by ochranný cyklopruh jako předjízdný ještě trochu dával smysl, se právě nevejde. Jedinou výjimkou je křižovatka s Vinohradskou, kde je místa dost i na vyhrazený pruh, ale na ten zase už není dost místa hned za křižovatkou. Zkrátka a dobře, až k hlavnímu nádraží dává z kopce smysl proletět v pravém jízdním pruhu, kde pro ten účel může být nakreslený piktokoridor – a dost možná že klidně i prostředkem.

Co s tím dál?

Předložený koncept je skutečně minimalistickým řešením, které nesníží počet jízdních pruhů a nezasáhne tak do kapacity komunikací pro automobilovou dopravu. I tato „ubohá“ integrace by ale pomohla těm, kdo na kole po magistrále už jezdí. Jediné, co by zasáhla u automobilové dopravy, by byla představa části veřejnosti, že cyklisté nemají na magistrále co dělat, a to ani tam, kde to legálně nebo prakticky jinak nejde.

Samozřejmě by bylo lepší vzít to trochu víc z gruntu. Ale například pro souvislé vyhrazené cyklopruhy by už bylo nutné někde ubírat jízdní pruhy. A potom je otázka, zda by se už nevyplatilo provést cyklisty v koridoru magistrály více chráněným způsobem, jak lákavě vizualizoval Martin Šnobr ve svém loňském aprílovém článku. Když už by se měl na magistrále ubrat pruh, tak ať za to vznikne řešení, které cyklisty opravdu přiláká. A o kterém ani největší odpůrce cyklistické dopravy nebude moct říct, že on by po něčem takovém na kole rozhodně nejel.

Přesto, nelze-li do počtu pruhů zasahovat, aspoň minimální integrace zde bude lepší než nic a měla by se udělat.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

josuk 27. 7. 2022, 09:14
9
11

Omlouvám se, ale podle mého podpora těm, „kdo na kole po magistrále už jezdí“ není to, co bychom v Praze potřebovali. Auta bychom měli nechat frčet pryč, jako v Kodani i 60 km/h širokými pruhy a cyklodopravu podpořit jinak a jinde.
Magistrála se stala jedinou tepnou, kvůli které Praha nějak ještě funguje (po zaslepení Havlíčkovy) a čím snadněji tam všechno projede tím lépe. Jezdí se tam dost rychle (měří se jen velmi nahodile), pravý pruh od Žitné před I.P. Pavlova je po špuntu v Rumunské ten nejrychlejší, což všichni závodníci dobře vědí a jako věci znalý cyklista bych se tam vůbec neodvážil, zvlášť ve všední dny. Nuselský most, to samé, každou chvíli někdo neudrží nervy, mění rychlost a pruh, a jako cyklista nemusím být u toho. Čili nějaká legalizace jízdy na kole ano, na Pankráci určitě, tam je to široké a relativně klidné, i vyhrazený pruh by se vešel, ale oddělené řešení ala Kodaň by bylo stejně mnohem lepší. Abychom tou integrací cyklisty za každou cenu mezi auta (která se momentálně možná zdá jako jediná průchodná) vlastně na další léta nezazdili opravdu použitelnou a nové cyklisty tvořící strukturu.

Tomáš 27. 7. 2022, 09:32
10
5

Piktokoridor na magistrále mi přijde jako nešťastné řešení - pokud ho v dobré víře využije méně zdatny cyklista, riskuje život.

Tomáš 27. 7. 2022, 10:23

(Jiny nez ten Tomas vyse)

Ja na magistrale jezdim, i kdyz mi to je cim dal vic nekonfortni, ale i tak se bojim, že by to bylo spíš kontraproduktivní. Doufám v zazrak v nejbližších volbach.

Kuba 27. 7. 2022, 10:36
20
2

josuk: čím snadněji všechno po magistrále projede, tím víc je auty zaplavený celý centrum... A tím víc jsou brzděný tramvaje na křížení s Ječnou. Který jsou narozdíl od aut na magistrále tím skutečným důvodem, proč doprava v Praze ještě nějak funguje.

Jo, taky bych si na magistrálu teď na kole netroufnul. A souhlasím, že je dávno na čase, aby město začalo dělat infrastrukturu, která může na kolo nalákat řádově víc lidí a ne jen infrastrukturu, která má malej (a někdy i diskutabilní) přínos jen pro tu hrstku nejodvážnějších a nejmotivovanějších, kteří jezdí už dnes. Ale na druhou stranu, odvážní lidi na kolech na magistrále jsou realita. A mýtus, že tam nemaj co dělat, je bohužel stále silnej. Takže i čistě upozornění na možnost jejich výskytu může mít bohužel v takto hloupým městě nenulovej přínos. Je to velmi smutný, ale je to tak.

Ondra 27. 7. 2022, 11:21
20
2

Šel bych Martinovou cestou, jeden pruh se ubere, přibyde přímá dopravní cesta. Velké zlepšení pro cyklistickou dopravu, které by mohlo být jediné nepřerušené spojení pro sever-jih. A stejně jako v případě oprav na Baranďáku se zjistí, že se nic neděje a kolaps nenastal..

tik 27. 7. 2022, 11:41
4
8

A co myslet dal? Cyklopruh by mohl zacinat uz na Pankraci ci jeste lepe v Pruhonicich!

Ondra 27. 7. 2022, 12:17

@tik - na obrázku to začíná na Pankráci. Dál už je to silnice pro motorová vozidla

zangief 27. 7. 2022, 15:02

Souhlas s Josukem. Tohle je absurdní. V celém úseku od Pankráce po muzeum se kromě mostu vleze na každý směr dvoumetrový oddělený cyklopás, nerozumím tomu tam malovat 7m široký chodník a 1.5m široký cyklopruh.
Není pro to třeba ubírat jízdní pruhy. Myslím že nejlepší řešení je zúžit pruhy na šířku jako na mostě a zrušit aspoň jeden pás podélnýho parkování . Koukněte níže na Legerku - v jednom směru tři jízdní pruhy + další tři parkovací pruhy!! Navíc částěčně nevyužuté. Ta ulice je na komplet rekonstrukci, a může být krásná i skvělá pro cyklisty i se třemi jízdními pruhy v jednom směru - pokud zmizí parkování a upraví se uliční prostor a doplní mobiliář.
https://goo.gl/maps/5byCH623YoSpkzHd7

Vratislav Filler 27. 7. 2022, 16:35

zanigef: Co jsem to prověřoval, tak stavebně by šlo lecos, ale i kdyby se zaseklo do parkování a chodníků, tak bez ubrání jízdního pruhu se oddělené cyklo nevejde na Sokolské ani Legerově severně od I. P. Pavlova. Před Wenzigovou je ve výkresu chodník 7 metrů, o kus dál je v tom parkování, ale jsou tam i zařazovací a odřazovací pruhy, vjezd k hotelu a podobné věci, které se jen tak bez ztráty kytičky odstranit nedají.
Imho by šel ubrat pravý řaďák v Sokolské před IPP, a mít průběžné 3 pruhy až po Wenzigovu, co ale pak se zastávkou autobusu o blok dál, to sežere místo tří metrů na stezku hned osm metrů profilu (záliv+ostrůvek+stezka). Jako rozmalovat by se to mělo, což o to. Možná příště.

Vratislav Filler 27. 7. 2022, 16:38

Ale i když uděláme Sokolskou mezi Ječnou a Žitnou, tak je tam pořád ještě křižovatka Mezibranská - Žitná, která je co do kapacity a šířky naprosto limitující, směrem k Muzeu to nakonec možná půjde jen Legerovou...

Tomek 27. 7. 2022, 18:37
5
2

I ty blbý sharrows by byly ma magistrále lepší než drátem do oka...

Tomas 28. 7. 2022, 14:47
4
13

Tohle určitě cyklodopravě nepomůže akorát si znepřátelí další lidi. Dokud nebude hotový Pražský a Městský okruh, tak omezovat magistrálu je totální nesmysl. Podporuje vůbec Automat dostavbu těchto okruhů, nebo jaký je jeho postoj k nim?
Nechápu proč je tady pořád dokola omílá magistrála, jako kdyby to byl nějaký zlatý grál a jinak ta cykloinfrastruktura byla hotová. Přitom tam bude jezdit tak hrstka cyklistů, pokud to nebude oddělené od aut bariérou.

Vratislav Filler 28. 7. 2022, 20:18
12
1

@Tomas:
1. Výše popsané magistrálu neomezuje.
2. Naopak je totální nesmysl vázat úpravy na magistrále, kde je drtivá většina dopravy cílová ve vnitřním městě na stavby, které tam nevedou.
3. Postoj AutoMatu k okruhům viz web AutoMatu, jmenovtě stránky Laboratoře udržitelného urbanismu, případně podstránka https://ideal.auto.mat.cz .
4. Magistrála vede koridorem, který spojuje centrum s nejlidnatějšími městskými částmi a kde denně jezdí 300 tisíc lidí metrem a sto tisíc aut na magistrále. Tak asi bude mít nějaký potenciál i pro cyklodopravu. A ano, v článku píšu, že chráněná stezka je to pravé.

Václav Řehák 29. 7. 2022, 10:26
6
2

Já bych se docela bál, aby se piktogramy na magistrále (které reálně skoro nikomu nepomůžou) neodstartoval ještě větší mediální lynč na všechna cykloopatření (i tam, kde jsou hodně užitečná).

Jenda 29. 7. 2022, 11:57

josuk: Nedokážu si moc představit kudy jinudy protáhnout cestu v tomto směru, z hlediska přímosti, výškového profilu, a "přednosti v kolmých směrech" (aby se nemuselo 10x čekat na semaforu / dávat přednost). Byl by to megaprojekt na 10 let a za mě je lepší když se udělá alespoň něco teď než že budeme 10 let čekat na dokonalé řešení které pak stejně nepřijde.

Za mě:
- udělat použitelné nájezdy a sjezdy pro všechny endpointy mostních cyklostezek (Nuselského a Hlávkova)

- opravit chybné čáry https://www.cyklistesobe.cz/issues/1732-uprava-car-aby-slo-jet-po-krajnici, https://www.cyklistesobe.cz/issues/1769-uprava-car-razeni-v-pruzich, https://www.cyklistesobe.cz/issues/1758-prujezd-pres-cary-vpravo-predjeti

- zkusit nějak fixnout řazení před Bulharem abych se mohl rozumně zařadit do pruhu rovně dolu

- piktokoridory by byly super, protože to zruší lidi, co si myslí, že tam nemám co dělat

- udělat bezpečněji křížení sjezdu na Štvanici na stezce na Hlávkově mostě

Vyhrazené pruhy z článku nevyžaduji.

zangief 29. 7. 2022, 15:12
3
3

Velmi cením že tohle prověřujete a zkoumáte!!!

K vámi zmíněným problémům:
Mezibranská mezi Václávákem a Žitnou - autům přijíždějícim z Václáváku by se dal sebrat připojovák, následné parkování, a cyklisty poslat přes tu oddělenou vyvýšenou rampičku (auta by tam případně mohly parkovat stále). Ta křižovatka Mezibranská x Žitná je souhlasím velmi limitující a těžko hledat jiné řešení než sebrat odbočovací pruh do Žitné.

Na druhou stranu když pokračujete rovně do Sokolské - souhlas - tam pak je ten pravý (čtvrtý) pruh nyní téměř zbytečnej skoro až po most. Ze zkušenosti se do něj zařadí jen minimum aut, a čtyři průjezdné pruhy jsou podle mě už zbytečný luxus. Do Rumunské by bohatě stačil kratší odbočovací pruh, anebo jen odbočka z levého průjezdného pruhu.

Co s tou zastávkou I.P.Pavlova jak zmiňujete - dalo by se vést tu cyklostezku ve stávajícím pravém pruhu (ten co by se rušil ve prospěch stezky), záliv by zůstal tam jak je teď, s tím že po jeho délku by se stezka změnila na široký cyklopruh na silnici, a autobusy by do zálivu vjížděli přes něj. Snad si rozumíme - nakreslil bych to na satelitní snímek ale nevím jak vložit :(

Tedy pro úsek Muzeum->Pankrác, vidím kromě mostu jen jeden zásadní problém a to je přesně ta křižovatka Mezibranská׎itná.

Pro opačný směr, ve vjezdech do hotelů v Legerce osobně nevidím problém, lze je přece udělat tímto způsobem: https://goo.gl/maps/gewKcdep2VFM546y5 , ale možná jen přesně nerozumím co máte na mysli? :)

Na závěr, Legerova mezi IPP a Muzeem, ok souhlas tam se to od pohledu nevejde. V tom kousku za Anglickou ulicí se nabízí seknout to parkování po levé straně a dovést stezku aspoň do Čelákovského sadů. Mezi IPP a Anglickou nevidím řešení než vzít odbočovací pruh do Žitné a nechat auta odbočovat z průjezdnýho pruhu. Myslim že by se příliš nestalo. +předtím kouknout na tu šířku pruhů. Od pohledu se zdají dost velkorysé, třeba by se našlo nějaký místo jejich zúžěním. (https://goo.gl/maps/7mLZbR6ac36w5BwM9)

Brahma 1. 8. 2022, 09:17
3
1

Stoupání od Muzea na I.P. Pavlova je tak odporná zakouřená stoka, že tam nechodím ani pěšky. Tamtudy stoupat je o plíce. Ostatní části magistrály od Muzea po Vyskočilovu jsou obousměrně už dopravně hodně stejné a mimo opravdu ostřílených cyklistů se tam stejně nikdo jiný nevydá. Vyhrazený pruh se tam nevejde a cokoliv méně chránícího stejně většině nepomůže. Nepojedou tudy.
Opravdu vražedná křižovatka je za Hlavním nádražím směrem ke Štvanici odbočení doprava do Husitské. Auta tam jedou minimálně 70 a pruh rovně je až druhý zprava. S poloviční rychlostí si vynutit v Čechách dynamický přejezd do levého pruhu je opravdu pro odvážné. Ale jak tohle vyřešit opravdu nevím.
Magistrála je ikonický cylistický problém, ale na jeho řešení pražská cyklistická doprava nestojí a nepadá.

Kuba 1. 8. 2022, 10:43
4
2

Brahma: jsou tam každým směrem 3-4 (místy snad i víc) pruhy pro auta a poměrně široké chodníky. Takže v případě, že by k tomu byla vůle, se tam vejde leccos, včetně bezpečně oddělené cyklostezky. Stačí netrvat na zachování všech těch pruhů pro auta za každou cenu (což by i zlepšilo tamní ovzduší, nejen pro procházející a projíždějící, ale i pro ty, kdo tam bydlí a pracujou.)

Cyklistická doprava v celé Praze s tím nestojí a nepadá, to je pravda. Ale je to třeba jeden z důvodů, proč je horní část Prahy 2 na kole téměř neprůjezdná. A spoléhat pro spojení Prahy 10 a Prahy 4 (což jsou obří obvody) s centrem jenom na trasy podél Botiče a Vltavy (které mají svých problémů taky dost) je taky velmi, velmi omezující, pro značnou část těchto relací je to dost zajížďka.

Jo, ten sjezd k Bulharu je extrémně blbý místo, ale tam je naděje, že se to tam podaří zklidnit, pokud opravdu vznikne v těch místech úrovňovej přechod před Hlavákem v rámci rekonstrukce nové odbavovací haly. Obecně platí, že spousta problémů spojených s magistrálou vyplývá z toho, že k ní furt všichni přistupujou jako k dálnici, která má mít křížení mimoúrovňový (což ale nemá zdaleka všude), která má na I.P. Pavlova přednost před tramvajemi (takže tu auta blokujou a omezujou tramvaje, na kterých narozdíl od aut pražská doprava opravdu do značné míry stojí). Ze svýho okolí dělá naprosto nehostinný, hnusný místo, kde se nikdo nechce zdržet ani o minutu dýl, než nezbytně musí (a to na rozhraní historickýho a širšího centra). Jo, je jasný, že to asi vždycky bude hlavní ulice, kde doprava, včetně aut bude nezanedbatelná. Ale fakt není důvod, aby vypadala až takto strašlivě a navigace tam posílaly auta radši než po Jižní spojce a tunelama vnitřního okruhu. Tím si Praha jako město neuvěřitelně škodí.

Jenda 1. 8. 2022, 12:05

Brahma: Díky semaforům jsou tam díry. Takže pokud to zrovna nevyšlo (což se stává dost často), tak zajet ke kraji a počkat. Nikdy jsem nečekal déle než minutu a pak bylo prázdno do kterého se dalo vjet.

Kaskadéři se nově můžou zkusit vecpat do vzniklého prostoru se zakroucením prostředního pruhu.

Doprava na ní stojí a padá docela hodně, vždyť v tomto směru jezdí denně snad stovky tisíc lidí (auta+metro), je to doslova nejvytíženější směr v Praze. A pro kolo má navíc úplně ideální sklonové poměry.

Pavel Mašek 2. 8. 2022, 18:14
4
3

Je smutné, že tady prostě přeci nemůže fungovat něco, co funguje jinde. Máme stejná čísla, stejná data, stejné znalosti a stejně ubrání pruhu pro motory není možné, protože by Praha stála? Přitom když má zpoždění MHD, tak většinou kvůli nadměrné intenzitě IAD. I v Londýně nadávali na ubrání parkovacích míst, pruhů pro auta a po letech řidiči aut jsou na kolech a stejní respondentni jsou spokojeni. Ale ne, u nás to fungovat nebude.

Jenda 5. 8. 2022, 04:27

Tak se nám za posledních 14 dní magistrála trochu změnila (popisuji směrem nahoru)

- protáhli cyklopruh v Argentinské i kolem zatáčky pod viaduktem, což je hustý protože se tam teď asi bude dát podjíždět kolona na semafory

- nad Bulharem nainstalovali balisety a jedna z nich překáží tak, že se nedá skoro jet po krajnici a musí se na kousek vybočit do pruhu :(. Jak to řešit? Blbý je že to je v místě kde jsou ty hloupé šrafy, takže se tam vlastně jako jet přece stejně nesmí.

- před Nuselákem se propadl kanál, vyfotím a nahlásím na TSK

Je to teda tak +/- 0.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení