Dolní Chabry zůstaly po zjednosměrňění pro cyklodopravu průjezdné. Díky připomínkám

Publikováno: 08. července. 2022, 4 min. čtení
Aktualizováno: 28. listopadu. 2022
Publikováno: 08. července. 2022, 4 min. čtení
Aktualizováno: 28. listopadu. 2022

Městská část Praha 8 letos na jaře přišla s návrhem zklidnění rezidenční zóny v Dolních Chabrech pomocí jednosměrek a zóny 30. Cílem změn v dopravě je zamezení tranzitu aut i zlepšení průchodnosti chodníků.

Jak to obvykle bývá, při projektování jednosměrek se zapomnělo na to, že by nový dopravní režim neměl zhoršit prostupnost čtvrti pro dopravu na kole. Jak říkají k zónám 30 Technické podmínky 179 (TP 179) Ministerstva dopravy: „Má být zajištěna volná prostupnost území: v případě jednosměrných komunikací se standardně zajišťuje protisměrný provoz jízdních kol, nebrání-li tomu zvláštní okolnosti.“

Pokud byly ulice dříve obousměrné pro auta, není žádný důvod, aby cyklisté museli po úpravách využívat spletité síti jednosměrek, když se do ulic bez problému stále vejdou obousměrně. Důvodem zjednosměrnění ostatně bývá především zabránění tranzitu automobilové dopravy.

V původním opatření obecné povahy vydaném na úřední desce byla obousměrná jízda kol povolena pouze v ulici Kobyliská, kudy vede plánovaná městská cyklotrasa A42.

Na návrh opatření, který viselo na úřední desce 30 dní, tak byly podány připomínky. Ty požadovaly zachovat průjezdnost cyklodopravy plošně (tak, jak hovoří normy i městské strategie).

Plošná cykloobousměrnost díky připomínkám

Městská část na připomínky reagovala kladně a zobousměrnila pro cyklistickou dopravu také ulice Na Pěšině, Prunéřovská a Pernštejnská. Konec konců tak kromě Technických podmínek 179 dodržela i Manuál tvorby pražských veřejných prostranství, který říká: „V klidovém území je zpravidla vhodné umožnit průjezd jízdních kol všemi směry, a to bez zvláštních opatření nebo doplňkově pomocí integračních opatření.“

A nebo Českou technickou normu 73 6110, v které se píše: „Pro cyklistickou dopravu má být v obci vytvořena ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů.“

Mělo by to tak být všude

V Dolních Chabrech se tak stalo něco, co by mělo být běžné všude – ale zatím není. V rámci nových pěších, obytných zón či zón 30 má být průjezdnost pro lidi na kole zachována v maximálním rozsahu.

Cyklodoprava nezabírá příliš místa, nezpůsobuje znečištění, hluk ani jiné negativní dopady. Naopak – dělá města příjemnějšími, zdravějšími i čistšími místy k životu. Města by tak cyklistické dopravě neměla klást překážky, a naopak se ji každou úpravou snažit rozvíjet. Počínaje cykloobousměrkami, konče sítí cyklostezek i stojanů.

„Zázrak“ v Dolních Chabrech by nenastal, pokud by zdejší občané nesledovali úřední desku. Mohlo zde opět vzniknout klasické jednosměrkové „bludiště“, jehož náprava by pro cyklisitickou dopravu nastala třeba až po 10 letech.

Mějte tak oči na stopkách a sledujte kroky Vašich měst. Včetně toho, zda dodržují při podobných akcích normy i vlastní dopravní strategie. Úřední desku řady měst můžete sledovat i automatizovaně. Pokud funkci zasílání upozornění neposkytuje přímo Vaše město nebo městská část, můžete využít službu edesky.cz.

Martin Šnobr
Student architektury a urbanismu se zájmem o udržitelnou dopravu a zlepšování míst kolem sebe. Členem redakce od roku 2018.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat