Advokační manuál (2): Jak komunikovat s veřejností

Publikováno: 27. září. 2022, 11 min. čtení
Publikováno: 27. září. 2022, 11 min. čtení

Ať už jste spolek nebo skupina osob se společným zájmem v udržitelné mobilitě, komunikace s veřejností a příznivci bude vaší klíčovou aktivitou. Komunikace s veřejností je mnohem více než psaní statusů na internetu. 

Česká republika je demokratickým státem a zároveň občanskou společností. Jedná se o dva principy, které umožňují, aby státní správa a místní samospráva byly věcmi veřejnými a byla umožněna účast obyvatelstva v politickém životě státu, krajů a měst.

V rámci zastupitelské demokracie jako občané*ky můžeme kandidovat do politických funkcí a zároveň volit své zástupce*kyně do těchto funkcí. V případě obcí a měst se volby konají jednou za čtyři roky, kdy se politické strany a hnutí ucházejí s konkrétním programem o hlasy občanů*ek města. V tomto programu obvykle figuruje i téma dopravy se zaměřením na silniční motorovou a městskou hromadnou dopravu. Všechny strany typicky slibují dostavby městských okruhů, zajištění parkování soukromých automobilů z veřejných zdrojů a zkvalitňování MHD.

Advokační manuál

V online magazínu Městem na kole postupně vydáváme sérii článků „Advokační manuál“. Návody z pera Michala Šindeláře a spolku AutoMat popisují, jak z pozice aktivního občana podporovat rozvoj cyklistické dopravy a infrastruktury.

Manuál zprostředkovává know-how o tom, jak se zorientovat v celém procesu veřejné správy a zákonných možností ovlivnění svého nejbližšího okolí.

Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.

Udržitelná mobilita, potažmo vytváření bezpečného prostoru pro lidi na kolech, bývají v politických programech obvykle obsaženy, někdy jako politická priorita, jindy pouze symbolicky. V případě, že je udržitelná mobilita včetně cyklodopravy politickou prioritou a vládnoucí koalice se samosprávou ji aktivně a kvalitně prosazuje, pak je vše v pořádku.

V případě, že je vládnoucí koalice a samospráva v této oblasti pasivní, mohou občané požadovat řešení udržitelné mobility v rámci možností občanské společnosti i během volebního období. Ačkoliv by se mohlo zdát, že některým politikům*čkám vyhovuje po zvolení heslo “nerušit, vládneme”, v občanské společnosti je možné prosazovat dílčí zájmy kontinuálně a není třeba čekat na další volby a nové rozdání karet.

Komunikace je smysl existence

Jako spolek můžete formálně existovat, avšak je to až komunikace s veřejností, skrze kterou budete reálně existovat jako zájmová skupina, se kterou je třeba počítat. Dokud není zájem reprezentován, zastupován, tak je tento zájem rozdroben po izolovaných individualitách a nabývá formy vzájemného lamentování nad současnými poměry. Podle velikosti vašeho města mohou být těchto osob stovky, tisíce nebo i desetitisíce.

V případě udržitelné dopravy se bude jednat o významnou část seniorů*ek, kteří nejčastěji chodí pěšky a kteří jsou nejcitlivější vůči zhoršování podmínek pro pěší ve městě. Starší lidé jsou také nejzranitelnější fyzicky a při sražení automobilem jsou nejčastěji ze všech usmrceni nebo těžce zraněni. Rodiče s kočárky poznávají, jak je město kvůli obrubníkům, úzkým chodníkům a parkujícím automobilům plné bariér a těžko prostupné, a zažívají tak částečně pocity, které mají lidé s omezenou schopností pohybu a orientace. Širší a rozmanitou skupinou jsou pak lidé dopravující se na kole a lidé, kteří by po městě jezdili na kole, kdyby to pro ně bylo subjektivně bezpečné. 

Lidé v těchto skupinách mají stejný zájem na bezpečném pohybu pěšky nebo na kole po městě. Avšak je to zájem izolovaných jednotlivců. Zhmotňuje se sice v jejich soukromém životě: v komunikaci s jejich blízkými, kolegy*němi či rodinou, ale nepokračuje nikam dál. Příležitostně někdo napíše e-mail na vedení města či odbor dopravy. Lidé sice tuší, že ve městě jsou ostatní s podobnými zkušenostmi a zájmy, ale k propojení nedojde.

Obrat nastává, když jako spolek vstoupíte na scénu a aktivně hájíte téma udržitelné mobility a potřeby lidí z města. Nevystupujete jenom sami za sebe, za zakládající členy*ky spolku, ale zastupujete řadu jiných lidí, kteří mají stejné potřeby a zkušenosti. Vytváříte spolek nejen jako právnickou osobu, ale spolek jako uskupení reprezentující specifický zájem části obyvatelstva města o to, jak má být organizována doprava a jak má být uspořádán fyzický prostor v ulicích města. Stáváte se mluvčí*m skupinového zájmu. Svým hlasem zastupujete roztroušené, dosud nepropojené osoby.

Tím, že jako mluvčí zastupujete specifické potřeby lidí, a s těmito potřebami spojený zájem, zároveň vytváříte zájmovou skupinu. Pro jednotlivce nově existuje jiná možnost, jak naložit se svými zkušenostmi. Kromě rozhovorů se svými blízkými, kteří jejich zkušenosti mohou, ale nemusí sdílet, se nyní mohou obrátit na spolek, případně se ke spolku rovnou připojit a stát se jeho členem*kou. Spolek takto může růst, stává se platformou pro lidi, kteří sdílejí stejné zkušenosti a jejichž nespokojenost narostla natolik, že se rozhodnou připojit se ke spolku a nějakou formou pomáhat při naplňování cílů spolku.

Komunikační kanály

Komunikace je prostředkem k existenci. Dokud nebudete s lidmi komunikovat, tak se nikdy nedozví, o co usilujete. Nejdříve se podíváme, jakými prostředky lze komunikovat, následně probereme, co komunikovat, a na závěr se pobavíme o tom, jakým způsobem či stylem komunikovat.

Komunikace navenek

Webová stránka

Webová stránka je základ, bez kterého se váš spolek neobejde. Web je základní prezentací spolku obsahující několik klíčových informací:

  • smysl existence spolku, co je cílem spolku
  • kontakt na zástupce*kyni spolku pro média
  • informace o transparentním účtu spolku, pokud vás chce někdo finančně podpořit

Nelze se spoléhat pouze na Facebook, který je stále méně vypočitatelný. Pro ty nejdůležitější informace je potřeba disponovat vlastním webem, který má spolek plně pod kontrolou. Kromě klíčových informací vypsaných výše je web místem pro zveřejňování článků, analýz, kauz a obecně textů, které vyjadřují aktivity spolku. Díky zveřejňování článků na webu se tento obsah nikam neztratí. Internetové vyhledávače si obsah vašeho webu naindexují, a ten se bude zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. 

Facebooková stránka nebo skupina

Facebook je komunikační platformou umožňující především interakci s lidmi, kteří vás podporují, ale též s těmi, kteří s vámi nesouhlasí. Facebook je znám svou nízkou předvídatelností a zaváděním změn, jako bylo proslulé snížení dosahu stránek a filtrování obsahu, který se uživatelům*kám zobrazuje. Zároveň Facebook často polarizuje diskuze. Poslední dobou ze strany Facebooku probíhá strojová cenzura a rušení celých stránek, proti kterým nemá správce*kyně stránky nebo skupiny žádnou obranu.

Přesto je Facebook stále důležitým komunikačním kanálem pro interakci s vašimi příznivci*kyněmi a případně i širší veřejností. Na Facebooku jsou už skoro všichni (kromě těch, kteří z něj již odešli a zrušili svůj účet) a Facebook tak nabízí lákavou možnost oslovit svou podporující základnu. Jako spolek máte dvě možnosti, jak Facebook využít. Můžete buď založit stránku nebo Facebookovou skupinu.

Stránka na Facebooku slouží spíše k jednostranné komunikaci spolku směrem k veřejnosti. V Česku nalezneme stránky několika advokačních skupin:

a další.

Skupina na Facebooku se od stránky odlišuje vyšším důrazem na zapojení členů*ek skupiny, kteří do ní mohou v závislosti na nastavení skupiny volně přispívat a tvořit tak obsah. Skupiny tak typicky přinášejí více interakce a komunikace. Mezi zajímavými skupinami v Česku najdeme například skupinu CityChangers zřízenou spolkem Partnerství pro městskou mobilitu, která umožňuje komunikaci lidí se zájmem o udržitelnou mobilitu napříč Českem.

Twitter

Uživatelů*ek Twitteru je v Česku spíše méně. Využívat Twitter má smysl spíše pro řešení celorepublikové agendy, případně ve větších městech, kde lze očekávat dostatek uživatelů*ek této sítě z daného města.

Instagram

Instagram je nový Facebook ve smyslu rozšíření jeho uživatelské základny. Instagram je silně vizuální platforma a hodí se ke komunikaci skrze fotky a hashtagy.

Komunikace uvnitř spolku

Kromě komunikace s veřejností budete ve spolku řešit, jak komunikovat mezi sebou. Podle velikosti spolku a šíře agendy je dostupných několik vhodných platforem.

Google skupina

Google skupiny jsou již historickou platformou fungující jako e-mailová konference. Přes tuto skupinu lze udržovat komunikaci po tematických vláknech, přispívat je možné přes e-mail nebo přes webové rozhraní. Není dostupná mobilní aplikace. Platforma je inkluzivní do té míry, že pro zapojení stačí mít e-mail. Nové zprávy chodí v závislosti na nastavení na e-mail uživatele*ky. Využití skupiny je užitečné pro širší skupinu uživatelů*ek, pro které je primárním nástrojem komunikace e-mail.

Slack

Slack je moderní variantou Google skupin. Jedná se o mobilní a webovou aplikaci umožňující komunikaci podle tematických kanálů, v rámci kterých lze dále zakládat jednotlivá vlákna. Slack lze používat jak z telefonu, tak z počítače, neziskovky mohou požádat o bezplatnou verzi bez omezení.

Skupinový chat (Facebook, WhatsApp)

Skupinový chat, ať už přes Messenger nebo WhatsApp (obě platformy vlastněné Facebookem), je jednoduchým nástrojem rychlé komunikace. Neumožňuje třídit příspěvky podle témat nebo zakládat vlákna, jakákoliv kategorizace komunikace je tedy nemožná. Může se hodit jako doplňkový komunikační kanál pro rychlé dorozumívání se.

Skupina na Facebooku

Interní neveřejná skupina na Facebooku je něco mezi Slackem a skupinovým chatem. Lze zakládat jednotlivá vlákna (příspěvek a komentáře k němu), není možné vytvářet kategorie nebo kanály příspěvků. 

Obsah komunikace

V komunikaci směrem k veřejnosti můžete tvořit rozmanitý obsah. Může se například jednat o příspěvky v těchto oblastech:

  • novinky ve městě – co se chystá v tématu pěší nebo cyklistické dopravy, jaké opatření město plánuje realizovat
  • praktické rady – kudy jezdit, jak zamykat kolo atd.
  • informace o uzavírkách a objízdných trasách – kde lze očekávat uzavírku a kdy, jaké objízdné trasy existují
  • rekonstrukce ulic – pro jaké ulice chystá město rekonstrukci a jaká cykloopatření jsou plánována
  • informace o uskutečněných schůzkách a jednáních – v případě účasti na jednáních můžete informovat o jejích výsledcích
  • zprávy z domova a zahraničí – sdílení inspirativních zpráv z jiných českých měst nebo ze zahraničí
  • místní kauzy – zhoršování situace, odstraňování existující infrastruktury, chybějící objízdné trasy, opomíjení cykloopatření při velkých investičních akcích apod.

Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.

logo-osf

tik 27. 9. 2022, 23:20

Chybi tam, ze na sociálních sitich je treba blokovat nesouhlasne hlasy - pak to vypada, ze s vami vsechny uzivatele*ky*ko*ku (tvl, boze!!) souhlasi.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Advokační manuál