Na kole ve městě (10): Dopravní nehody

Publikováno: 04. prosince. 2022, 12 min. čtení
Aktualizováno: 03. prosince. 2022
Úvodní foto: Ian Valerio, Unsplash
Publikováno: 04. prosince. 2022, 12 min. čtení
Aktualizováno: 03. prosince. 2022
Úvodní foto: Ian Valerio, Unsplash

Dopravní nehoda je záležitost, které se snažíme vyhnout. Když už ale nastane, je dobré vědět, jak se zachovat. Zkušenosti ukazují, že i velmi zkušený cyklista se po nehodě (v důsledku šoku a nepředvídané situace) může zachovat způsobem, který pro něj bude mít nepříjemné následky, a to jak pro jeho zdraví, tak pro následné vyšetření nehody v jeho neprospěch.

Tipy pro řešení událostí po dopravní nehodě proto předkládáme tak, abyste si na ně pokud možno vzpomněli i ve stresující a nepříjemné situaci.

Univerzální postup

Ať už se stalo cokoliv, měli byste se držet zhruba následujícího postupu, jak při nehodě postupovat:

  1. Zabezpečit místo nehody, aby se něco nestalo někomu dalšímu. Můžete i zastavovat vozidla.
  2. Ke zranění zavolat záchranku a policii a poskytnout první pomoc.
  3. Označit a zdokumentovat místo nehody.
  4. Obnovit provoz na pozemní komunikaci, zvláště, pokud tamtudy jezdí hromadná doprava.
  5. Dohodnout se s účastníky nehody na dalším postupu a předat si kontaktní údaje a případně údaje o vozidlech.

Magazín Městem na kole si pro sezónu 2022 připravil svou klasickou sérii návodů, jak správně a bezpečně jezdit na kole v městském provozu. Začneme úplnými základy a postupně se dostaneme k pověstným třešničkám na dortu pro pokročilé. Návody budou vycházet pravidelně po celou sezónu. Jedná se o adaptaci textů, které již byly publikovány.

Jezděte s námi! Jezděte bezpečně, správně, předvídatelně a ohleduplně.

Zranění při nehodě

V takovém případě vždy volejte policii a záchranku. I když jste sami zranění, svíjíte se bolestí, jste v šoku a vůbec nevíte, co se stalo, máte trochu černé svědomí, máte dojem, že to není nutné, i když vám jiný účastník nehody nebo svědek nabízí, že vás může k ošetření odvézt, na to všechno zapomeňte a volejte policii a záchranku. K nehodě se zraněním přijede policie během několika minut. Policejní auto je vybavené jako pohodlná kancelář, první šetření je velmi rychlé a ke zraněným ohleduplné.

Zabezpečte místo nehody, zavolejte 112 a poskytněte první pomoc

Uvědomte si, že těsně po nehodě vypovídají všichni nejpravdivěji a obvykle nemají čas si vymyslet sebeospravedlňující historku. Proto se snažte si vše pečlivě a začerstva zdokumentovat. Nespoléhejte na to, že zítra budou všichni danou situaci popisovat stejně.

Záchranku volejte, jakmile vás bolí víc než jen odřené koleno. I když jste tvrďáci, i tak je lepší záchranku volat, zvlášť pokud se plachtilo přes řídítka na asfalt a je rozbitá přilba. V šoku je vnímání bolesti potlačené a mysl zmatená. Takže když nevíte, jak na tom jste, raději záchranku volejte.

Stalo se něco někomu dalšímu? Zavolejte záchranku a poskytněte první pomoc. Základy by měl znát každý (více třeba zde).

Než přijede policie

Zabraňte ujetí. Vždy existuje riziko, že druhý řidič od nehody ujede. Zabraňte odjetí vozidla, dejte před něj kolo, případně i sebe. Jestliže už řidič ujíždí, zapamatujte si registrační značku, nebo aspoň barvu a značku auta. Máte-li mobil s kamerou, foťte nebo natáčejte.

Zajistěte si svědky. Jako cyklista jste většinou sami, naopak v autě často sedí víc lidí, jejichž pohled na věc nebude zcela nezaujatý. Když neoslovíte nezúčastněné svědky nehody hned, za chvíli budou pryč. Požádejte je o jméno a předběžný souhlas s dosvědčením. Policie přijede rychle.

Zavolejte někomu, na koho je spolehnutí, ať vám pomůže, poradí, nebo pokud je to možné, rovnou přijede. Lepší než partner nebo partnerka je kamarád, kterého jen tak něco nerozhodí, ideálně člověk zkušený, nebo i právník (znáte-li nějakého). Popište mu, co se stalo, a nechte si hned poradit. On není v šoku a tak vám skoro jistě poradí lépe, než jak si můžete v danou chvíli poradit sami.

Když druhý účastník od nehody ujede

Volejte policii a vyžadujte sepsání protokolu. Jestliže znáte alespoň registrační značku nebo můžete auto podrobněji popsat, a nerozhodnete se to vzdát, pak volejte policii. Ta se může z různých důvodů pokusit pokusit vás přesvědčit, abyste věc nechali plavat (např. proto, že případy, kdy proti sobě stojí jen tvrzení dvou účastníků nehody, se obtížně vyšetřují). V takovém případě vyžadujte sepsání protokolu. Pokud jednáte s městským policistou, který nemá pravomoc vyšetřovat dopravní nehodu, chtějte, aby zavolal policii státní.

Kamera na řídítkách

Kamera na řídítkách je stále populárnější a v případě nehody může poskytnout důležitý důkaz. Obzvlášť dobře poslouží ke zdokumentování zmiňovaných nehod, od nichž viník ujel. Úřad na ochranu osobních údajů ale upozorňuje, že i záznamy z těchto kamer podléhají zákonu o ochraně osobních údajů.

Pozor na adekvátní nakládání se záznamem

Kameru nemusíte na úřadu předem ohlašovat, záznam byste ale měli pořizovat co nejadekvátněji a nejpřiměřeněji ke splnění účelu, za kterým záznam pořizujete.

Je třeba dbát na co nejmenší narušení soukromí ostatních. Záznam byste měli předat jen policii vyšetřující nehodu, rozhodně ho nezveřejňujte sami na internetu a nepředávejte ho dalším osobám. Pokud natáčíte pravidelně, tak byste nerelevantní záznam měli uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu, časová smyčka uchování by tak při monitoringu možných dopravních nehod neměla přesáhnout řád maximálně několika dní.

Spoluvina?

V průběhu komunikace s policií po nehodě může dojít i na to, zda jste vy sami jeli v souladu s dopravními předpisy. Pokud jste si vědomi toho, že jste se sami dopustili něčeho, co k nehodě mohlo přispět, je na vás, jak se v této situaci zachováte. Doporučeníhodné je policii vylíčit vše tak, jak to ve skutečnosti bylo, protože tak je nejvyšší šance, že se nehoda skutečně vyšetří. Při tom však postupujte co nejobjektivněji a hodnocení své předchozí jízdy si nechte pro sebe.

I pokud jste si vědomi, že jste nejeli podle předpisů, nemusíte to na sebe říkat – ovšem s tím rizikem, že to policie může zjistit i jinak (z výpovědí ostatních účastníků či svědků nehody, z bezpečnostních kamer apod.) a pak bude důvěryhodnost všeho ostatního, co jste pravdivě vylíčili, oslabena.

Právní kvalifikace přestupkového jednání (ať už vašeho nebo ostatních účastníků nehody) je prací policie. Mějte však na paměti, že se při vyšetřování přestupku nemusíte sebeobviňovat a nikdo vás k tomu nesmí nutit. Nereagujte proto na případné návodné otázky policie a nenechte se zastrašit tvrzením, že za nehodu můžete vy svou předchozí jízdou; většinou má dopravní nehoda celou řadu faktorů (pokud vás srazil na plech opilý řidič, který jel nedovolenou rychlostí jednosměrkou v protisměru, těžko za to může skutečnost, že na vašem kole chybí bílá přední odrazka).

Pojištění „na blbost“

Pojištění obdobné povinnému ručení vozidla vám při jednání těsně po nehodě dodá jistotu. Nemusíte se obávat náhrady škody, a to ani když k nehodě došlo za okolností, které vám před zákonem přiřknou spoluzavinění.

Je vhodné se připojistit

Pro tyto případy je určené pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě. Poskytuje jej většina pojišťoven a v drtivé většině případů se vztahuje i na škody způsobené při jízdě na kole. Limit plnění se pohybuje řádově kolem 1 milionu Kč a stojí několik stovek korun ročně. Může se vztahovat na jednotlivce nebo všechny rodinné příslušníky. Někdy bývá nabízeno jako součást pojištění domácnosti. Vřele doporučujeme si toto pojištění pořídit.

Než ale smlouvu uzavřete, prostudujte si pojistné podmínky, ať neobsahují některé klauzule, které by platnost pojištění pro běžné městské cyklisty omezily.

Hmotná škoda

Dopravní policie se má volat pouze k nehodám, při nichž došlo ke zranění nebo celková škoda přesahuje 100 000 Kč. Pokud jste byl jako cyklista účastník nehody, je lepší na policii zavolat vždy. Nemějte obavy, že vám to pak někdo vytkne – není vaší povinností umět odhadnout škodu nebo posoudit závažnost zranění. Volat policii je tím spíše na místě v případě, pokud se s druhým účastníkem neshodnete na tom, jak k nehodě došlo – v tom případě je lepší, když vás policie oba co nejdříve po nehodě vyslechne, dokud jsou vzpomínky čerstvé.

Při malé škodě postačí sepsat záznam o nehodě

Situaci v každém případě důkladně zdokumentujte. Pokud voláte policii k nehodě bez zranění, očekávejte, že nebude příliš spěchat. Proto pokud možno ještě předtím než přemístíte své kolo, zdokumentujte, kde skončilo, kde jste stáli, než došlo ke střetu. Pokud nemáte foťák, nedovolte, aby se s kolem nebo autem hýbalo, dokud se jinak nezdokumentuje, kde vaše kolo po nehodě skončilo. Pokud má mobil funkci diktafonu, zapněte jej a nahrávejte. Dokumentace z místa nehody je velmi užitečná, včetně toho, co ostatní účastníci nehody v afektu řeknou.

Nedošlo k žádnému zranění a s protistranou máte stejný pohled na příčinu a průběh nehody? Ani stín pochybností? Pak policii volat nemusíte, ale měli byste sepsat společný záznam o dopravní nehodě. V ideálním případě by každý měl mít svou kopii. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Obě strany ho musí podepsat a předat pojistiteli. Využít můžete univerzální evropský formulář, dobré je vozit pár kusů s sebou.

Neobjektivní šetření

Pokud máte pocit, že šetření nehody není nestranné, buďte asertivní. Jestliže policie neodůvodněně přijímá verzi druhé strany, odmítněte souhlas s blokovým řízením (tedy nepodepisujte pokutový blok) a žádejte, aby byla věc vyřešena ve správním řízení. V takovém případě ale musíte dosáhnout toho, aby se vaše verze dostala do protokolu. Ve správním řízení bude totiž protokol klíčovým důkazem, po půl roce vyslovené výhrady budou vypadat jako účelové.

Podepisujte až protokol, se kterým souhlasíte

Pokud tedy se zněním protokolu nesouhlasíte, musíte k němu hned na místě doplnit své výhrady – pokud se protokol píše rukou, požádejte policistu, ať můžete vyjádření dopsat vlastnoručně, nebo trvejte na tom, aby vaše vyjádření napsal podle vašeho diktátu. Pokud to odmítnou, protokol nepodepisujte. Pokud podepíšete protokol, s jehož zněním nesouhlasíte, cokoliv později doplnit bude na hranici nemožného. Podpis znamená, že s protokolem v jeho podobě souhlasíte.

Nehoda bez hmotné škody i zranění

Je třeba zmínit i možnost se s druhým účastníkem nehody mimo záznam gentlemansky dohodnout, že se vůbec nic nestalo a že se rozejdete v dobrém. Taková dohoda má však různá úskalí. Největším rizikem je to, že se vám bezprostředně po nehodě může zdát, že se nic nestalo, ale večer se zranění rozbolí nebo zjistíte, že jste si v batohu rozbili počítač. Pokud jste nehodu nenahlásili a nemáte ani kontakt na druhého účastníka, žádného odškodnění se už nedomůžete.

Tik 4. 12. 2022, 19:49
1
6

"Uvědomte si, že těsně po nehodě vypovídají všichni nejpravdivěji a obvykle nemají čas si vymyslet sebeospravedlňující historku. Proto se snažte si vše pečlivě a začerstva zdokumentovat"

Jsem ucastnik nehody a mam vyslechnout a zdokumenotvat ostatni? Ja v moznem soku, ostatni taky...
Hele, nemam rovnou vynest rozsudek a vykonat ho?

Tik 4. 12. 2022, 19:52
1
5

pokr...
"I pokud jste si vědomi, že jste nejeli podle předpisů, nemusíte to na sebe říkat"

Aha, asi je rozdil mezi sebeospravedlnujici historkou a rovnou to frajersky zatlouct. Vysledek je dost podobny...

Zdenek X 9. 12. 2022, 12:23

Byl jsem ucastnikem dvou nehod na kole, kdy asistovala policie (ja byl ten na kole, ktery skoncil na zemi), a ani v jednom pripade jsem se nesetkal s tim, ze by setreni nehody nebylo nestranne, nybrz bylo profesionalni (mel bych dodat, ze se nejednalo o "vysetrovani", ale policiste se ocitli na miste nehody shodou okolnosti, v jednom pripade byli nejblizsi svedci, a v obou pripadech byl vysledek stejny: smirny rozchod, nebot mi nestoji za papirovani odreny loket a zada). Clanek zbytecne vyzniva trochu ve smyslu, ze cyklista je lovna zver, kdyz uz ne ridicu (kteri se navic snazi ujet), tak policistu, kteri nevysetruji nestranne. Prijde mi to zbytecne.

" Využít můžete univerzální evropský formulář, dobré je vozit pár kusů s sebou." Kolik vozi formularu autori tohoto navodu?

V srpnu/zari jsme byli pozadani o vyplneni ankety o nehodach na kole za poslednich 5 let s tim, ze vysledkem budou dva rozsahle clanky. To by me zajimalo vice nez tento navod.

Jiří Motýl 13. 12. 2022, 11:30

Zdenek X: Děkuji za zpětnou vazbu. Asi si to zaslouží v případné reedici přeformulovat. Cílem ani tak nebylo naznačovat, že se nevyšetřuje nestranně, nebo že řidič mají výraznou tendenci ujíždět od nehody, spíše poskytnout sadu rad k nejhoršímu možnému scénáři.
Ono to i trochu vychází z našich redakčních zkušeností, kdy nám píšou o radu spíše lidé, kde právě něco neproběhlo standardně, než lidé, kde bylo vše OK, ti příliš mnoho rad nepotřebují.

Formuláře vozím jednu sadu zasunout v batohu, nijak na něj nemyslím, prostě tam je. Je tam přibližně od té doby, co mi řidič taxi zničil zadní kolo, a jelikož spěchal se zákazníky na letiště tak se mi ho zželelo a přijal jsem od něj hotovost, která ani zdaleka, jak jsem následně zjistil, nepokryla náklady na opravu. Vyplnění předpřipraveného formuláře by nás zdrželo asi o 5 minut více a já bych byl v o něco výhodnější pozici, kdy bych za cizí chybu ještě nedoplácel (a to mluvím jen o ceně materiálu).

Co se ankety týče, tak tu zpracovává její autor Michal Šindelář, na tomto webu externí autor. Zjistím, jak je tento projekt na tom. Případně sem doplním, jak si to stojí.

Jiří Motýl 16. 12. 2022, 21:41

Zdenek X: Tak autor se zavazuje, že se pokusí článek na přelomu nového roku dokončit.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Na kole v provozu - návody 2022