Na kole ve městě (7): Jezdíme v cyklopruzích a provozu

Publikováno: 20. června. 2022, 13 min. čtení
Aktualizováno: 26. července. 2022
Publikováno: 20. června. 2022, 13 min. čtení
Aktualizováno: 26. července. 2022

Cyklopruhy na řadě míst zprůjezdňují dříve prakticky nepoužitelné ulice. Na druhou stranu jsou na mnoha místech Česka stále často přerušované a chybí zejména v místech, kde by komfort a pocit bezpečí cyklistů zvýšily nejvíce, tedy před křižovatkami a v nich. Proto i jejich využívání mnohde vyžaduje jisté pokročilejší dovednosti.

Vyhrazené cyklopruhy, ochranné cyklopruhy i piktokoridory pomáhají lidem k tomu, aby se jim lépe jelo na kole v provozu. Čas od času díky nim prostě získáte komfort navíc, jinak v nich ale stále platí obecné zásady jízdy v provozu:

  • Držte si odpovídající odstup od krajnice nebo parkujících aut.
  • Přednosti máte stejné jako ostatní souběžně jedoucí vozidla.
  • Při odbočování se řadíte do odpovídajících řadících pruhů.
  • V místech, kde žádná cyklistická opatření nejsou, jedete dál společně s auty.

Magazín Městem na kole si pro jarní sezónu 2022 připravil svou klasickou sérii návodů, jak správně a bezpečně jezdit na kole v městském provozu. Začneme úplnými základy a postupně se dostaneme k pověstným třešničkám na dortu pro pokročilé. Návody budou vycházet pravidelně po celou jarní – letní sezónu. Jedná se o adaptaci textů, které již byly publikovány.

Jezděte s námi! Jezděte bezpečně, správně, předvídatelně a ohleduplně.

Cyklopruhy

Cyklopruh je prostě jízdní pruh určený pro bicykly. Vyhrazený a ochranný cyklopruh se liší dopravním značením a některými pravidly užívání. Praxe při používání obou druhů pruhů je víceméně stejná. Pro vyhrazený cyklopruh platí, že jej vozidla mohou přejíždět pouze při odbočování, křížení nebo parkování. V ochranném cyklopruhu budete muset někdy při předjíždění nákladního auta nebo autobusu stojícího v koloně uhnout směrem k zaparkovaným autům, pozor pak na dveřní zónu. Někdy se může stát, že budete muset v ochranném cyklopruhu počkat za autobusem nebo rozměrnějším vozidlem, protože jeho předjetí nebude možné. Rozhodně pozor na mrtvé úhly ve kterých vás řidič rozměrnějšího vozidla nevidí. Mnohdy je v křižovatce bezpečnější počkat za větším vozidlem, než se ho snažit předjíždět.

Naopak „předjetí“ cyklisty širším vozidlem je zcela na jeho řidiči, který by neměl cyklistu v ochranném cyklopruhu ohrozit. Nemá-li ale velké auto při „předjíždění“ možnost uhnout do dalšího pruhu, můžete mu udělat místo, pokud to situace umožní. Vzájemné zdvořilosti se meze nekladou. Ve vyhrazeném cyklopruhu pak budou mít i řidiči rozměrnějších vozidel vždy dostatek prostoru na „předjetí“.

Předjíždění je v tomto kontextu schválně v uvozovkách, protože nutno podotknout, že z hlediska zákona se při míjení lidí jedoucích na kole v cyklopruhu nejedná o předjíždění, neplatí zde tedy nutnost dodržovat odstup 1 až 1,5 metru.

Ulice s cyklopruhy zpravidla nejsou určeny úplným začátečníkům. S dětmi pojedete spíš vedlejšími ulicemi a po cyklostezkách. Ale všechno záleží na zkušenostech a věku. Kdo své děti na provoz učí, ten s nimi cyklopruhy za čas bez potíží zvládne.

Doporučené místo pro jízdu cyklopruhem je přes střed piktogramů cyklisty umístěných v levé části pruhu tak, aby vznikl bezpečnostní odstup parkujících aut. Ten může být při rychlé jízdě stále příliš malý – v takovém případě se posuňte v rámci cyklopruhu co nejvíce vlevo. Klidně „lízejte“ jeho levou čáru.

Když cyklopruh skončí, pokračujete v jízdě dále s auty. Řidič nesmí ohrozit cyklistu vyjíždějícího z končícího cyklopruhu, můžete tedy pokračovat v navazujícím jízdním pruhu přímo.
Stojí-li v cyklopruhu auto, zařaďte se do sousedního pruhu pro auta a překážející auto objeďte. Manévr může být nepříjemný, často musíte vyčkat na mezeru v proudu vozidel jedoucích v sousedním pruhu. Objíždění proto zahajte včas, ideálně 20 – 30 metrů před překážkou. Není-li dost místa, zaberte při předjíždění jízdní pruh. Že někdo parkuje v pruhu vyhrazeném pro cyklisty, opravdu není vaše vina. Vždy signalizujte rukou, že hodláte změnit směr jízdy a cyklopruh při předjíždění překážky opustit. Řidiči za vámi by vás měli v takový moment pustit, ale je třeba si to vždy vizuálně ověřit.

Piktokoridory

Piktokoridory byly hojně používány v místech, kde je nyní možné zřídit ochranný cyklopruh – praxe jízdy po piktogramech je tedy totožná jako v ochranném cyklopruhu. Doporučená poloha pro jízdu jsou opět středy piktogramů. Piktokoridory dále slouží pro znázornění doporučeného průjezdu cyklistů v místech, kde to je potřeba (např. v komplikovaných křižovatkách). V takových případech piktokoridory ukazují například vedení cyklistů do středu jízdního pruhu nebo šikmo přes pruh.

Piktogramy ale pouze upozorňují řidiče na možnou přítomnost cyklisty, jinak ale nezajišťují vůbec nic. Dávejte si tedy pozor, když na doporučení piktokoridoru zabíráte pruh, nebo jej dokonce křížíte: přednost předjíždějícím autům dáváte stejně, jako kdyby tam žádné piktogramy nebyly, kontrolujte proto vždy situaci za sebou rychlým ohlédnutím.

Vyhrazené Cyklo + Bus + Taxi pruhy

Vyhrazené pruhy pro autobusy, taxíky a jízdní kola nejsou příliš atraktivním řešením a jsou vhodné jen pro zkušené cyklisty. Zpravidla nejde o cykloopatření zvyšující komfort – v řazení před křižovatkami, kdy by vám takové pruhy poskytly výhodu, se vyskytují dost zřídka. Pokud by ale do těchto pruhů neměli povolen vjezd cyklisté, museli byste na kole jet vlevo od pruhu vyhrazeného taxíkům a autobusům, což je poloha pro cyklistu velmi nebezpečná.

V pruzích pro autobusy berte na autobusy ohled, sledujte provoz za sebou a je-li vyhrazený pruh úzký, udělejte autobusům místo pro předjetí. Více se jízdě mezi autobusy a většimi vozidly budeme věnovat v dalších pokračováních této série

Předsunuté stopčáry

V některých městech je hojně užívaným prvkem integrace cyklistů tzv. prostor pro cyklisty, nazývaný také jako cyklobox nebo předsunutá stopčára. Ta zajišťuje cyklistovi bezpečný prostor po předjetí kolony, aby nemusel při čekání v koloně dýchat exhalace a křižovatkou následně projel jako první. Jízdní kolo reaguje na prvních metrech rychleji než většina aut, takže je průjezd křižovatkou rychlejší a bezpečnější, protože cyklista na první pozici je dobře vidět i protijedoucím odbočujícím řidičům, čímž se minimalizuje riziko, že jej přehlédnou.

V předsunuté stopčáře se řaďte pokud možno přímo před řidiče vozidla za vámi: jednak vás tak nepřehlédne, jednak necháváte místo případným dalším cyklistům. Stává se, že první auto v koloně zabere část předprostoru. Ani v takovém případě nezůstávejte vpravo, ale postavte se ještě před něj tak, abyste byli vidět. Být viděn je hlavní bezpečnostní devíza zřizování předsunuté stopčáry.

Řazení ve větší křižovatce bez cyklopruhů

Cyklopruh ani piktokoridor nemusí vždy vést až k předsunuté stopčáře. V takovém případě se nemusíte nutně snažit dojet až k ní, závisí hlavně na prostoru, který řidiči nechají. Předjíždění kolon zprava je povolené, jedná se ale o náročnější dovednost. Pokud o předsunuté stopčáře předem víte, může vás to povzbudit, dbejte ale maximální opatrnosti.

Pokud musíte (například pro odbočení vlevo) přejíždět do jiných jízdních pruhů, maximálně signalizujte svůj záměr rukou a kontrolujte situaci za vámi, zda vás řidiči registrují a pouští. Nezapomínejte, že v komplikovaných křižovatkách můžete odbočit i nepřímo, nebo převést kolo přes přechody pro chodce.

Další varianty řazení v křižovatce a na co si v nich dát pozor

Některé druhy řazení v křižovatce jsou komfortnější než jiné. V některých případech může být průjezd problémový.

Souvislý cyklopruh přes křižovatku s odbočením vpravo

I když je takové řešení relativně bezpečné (rozhodně bezpečnější než cyklostezka schovaná někde za parkujícími auty, lampami a reklamními panely), nespoléhejte na řidiče, kteří zvláště v méně cyklistických městech nejsou naučeni dívat se do pravého zrcátka, zda je právě nepodjíždí cyklisté. Jste-li tedy rychlejší než projíždějící auta vlevo, srovnejte se do tempa s nimi a umístěte se do mezery mezi auty tak, aby vás náhle odbočující auto nevzalo do odbočení vpravo s sebou.

Cyklopruh vlevo od jiného jízdního pruhu

Někdy cyklopruh pokračuje přímo a vpravo od něj se objeví odbočovací pruh. Jakkoliv vás nikdo nesmí ohrozit, řidiči, kteří kříží váš pruh, vás nemusí vždy zaregistrovat. Problémové místo je na začátku odbočného pruhu. Na začátku řazení proto ohlédnutím kontrolujte situaci za sebou (nebo, je-li vlevo pomalu jedoucí kolona, hlídejte si auta před vámi, zda některé nedává pravý blinkr).

Jízda přímo až z druhého jízdního pruhu

Poměrně nepříjemný druh řazení, protože musíte měnit pruh, kdykoliv jedete kamkoliv jinam než doprava. Na všelijaká „křidélka“ navazující na pravý pruh narazíte na velkých křižovatkách či na kruhových objezdech.

Nechcete-li se řadit do druhého pruhu, můžete jet vpravo a pro jízdu přímo využít přechod v obdobě nepřímého odbočení vlevo – pokud tam samozřejmě je. Je-li křižovatka malá, může stačit, když zaberete pravý pruh a křižovatkou projedete rovně.

Jízda přímo z pravého odbočovacího pruhu

Některé menší křižovatky dovolují, aby cyklista z pravého odbočovacího pruhu pokračoval přímo. Někdy pravý odbočovací pruh přímo navazuje na cyklopruh, ve kterém jedete.

Zde je třeba jet před křižovatkou středem pravého pruhu, aby bylo řidičům za vámi zřejmé, že nebudete spolu s nimi odbočovat vpravo. Zamezíte tak tomu, aby vás auto za vámi vzalo při odbočování v křižovatce tzv. pravým hákem. Někdy jsou v řadícím pruhu nakreslené piktogramy při pravé straně, nenechte se jimi zmást a pruh zaberte.

Piktokoridor šikmo přes pruh

Jak už bylo zmíněno, piktokoridor pouze upozorňuje řidiče a cyklisty, že je zde vhodné místo na překřížení pruhu. Řidičům stejně musíte dát přednost, nebo se rychlým ohlédnutím přesvědčit, že vás skutečně pouští.

Jízda v proudu vozidel

Jsou-li jízdní pruhy příliš úzké, nebo jedete-li s kolonou, která se pohybuje přibližně vaší rychlostí, bývá vhodné jet společně s auty. Jízda se zabráním pruhu je v takových situacích dokonce přirozenější než se držet vpravo těsně u obruby.

Bezpečná poloha v jízdním pruhu je z řady důvodů v těchto případech uprostřed až vlevo, zvlášť jedete-li třeba z kopce, nebo je-li rychlost omezena na 30 km/h a vy se této rychlosti při jízdě blížíte. Čím více vlevo jedete, tím jste pro řidiče viditelnější a při průjezdu křižovatkou se protijedoucím vozidlům neskryjete. Ve chvíli, kdy se kolona rozjede a před vámi vznikne místo, můžete přesunutím se do pravé části pruhu naznačit, že teď už je vaše předjetí bezpečné. O jízdě v kolách si ale povíme ještě více v následujících dílech této série.

Detekce cyklisty v signalizovaných křižovatkách

V některých křižovatkách padne zelená až, když detekční čidlo (kamera, nebo magnetická smyčka ve vozovce) zaregistruje přijíždějící vozidlo. Detekce jsou zpravidla nastavené na auta, takže nemusí na osamoceného cyklistu vždy zareagovat.

Šanci na to, aby vás křižovatka zaregistrovala, můžete zvýšit. Řaďte se několik metrů před křižovatkou do středu pruhu. Někdy jsou před křižovatkou rýhy v asfaltu vytvářející šikmý obdélník magnetické detekční smyčky. Zkuste jet přímo po rýze. V nejhorším může pomoct kolo na detekční smyčku položit. Na detekční kameru se dá v noci posvítit (bývá zpravidla na sloupu světelné signalizace). Když vás ani tak čidlo nevezme, můžete použít souběžný přechod, nebo chvíli počkat, zda vás z bezvýchodné situace nevysvobodí nějaké auto. Špatně fungující detekci je potřeba nahlásit na Policii ČR nebo správci světelné signalizace.

Mlezitom 23. 6. 2022, 11:32

Díky za super článek, mnoho užitečných informací i pro zkušenější městské jezdce!

Zvol 23. 6. 2022, 15:51

Ale přece není pravda, že byste museli dávat přednost řidičům za vámi, když chcete přejet na levou stranu pruhu. Když rukou ukážete vlevo, tak vás už nesmí předjíždět. (Samozřejmě necháme dokončit předjíždění ty, co už ho zahájili.)

§17 5 a) Řidič nesmí předjíždět [...] dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy.

Jiří Motýl 28. 6. 2022, 11:38

Zvol: Jestli je to někde takto formulované, tak prosím o zkopírování konkrétní pasáže a opravíme to.
Návod se snaží být především praktický - bohužel na dostání přednosti nelze vždy 100% spoléhat, proto ten důraz na tu kontrolu, zda člověk přednost dostává. Cílem ale nebylo tvrdit, že musíte dávat přednost, pokud to někde je takto napsáno, tak prosím o danou pasáž a pokusím se přeformulovat.

K6 28. 6. 2022, 20:52

V části "piktokoridor šikmo přes pruh" a u připojené fotky je skutečně uvedeno, že je třeba při manévru přejíždění do středu pruhu dát přednost vozidlům za námi. Taková přednost ale neexistuje - naopak, řidič vozidla nesmí předjíždět jiné vozidlo, které dává znamení vlevo, jak píše Zvol. Jiná situace by byla změna jízdních pruhů, kdy je pak třeba dát přednost vozidlům v pruhu, do kterého se řadíme.

Zvol 29. 6. 2022, 19:57

Jiří Motýl: Ano, myslel jsem to, jak píše K6 - "Zde musíte řidičům za vámi dát přednost, ...".
Děkuji za článek a komentáře.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Na kole v provozu - návody 2022
Na kole ve městě (10): Dopravní nehody
Pokročilí,

Na kole ve městě (10): Dopravní nehody

04. prosince. 2022, 12min. čtení5