Na kole ve městě (2): Základní předpisy pro cyklisty

Publikováno: 04. dubna. 2022, 8 min. čtení
Aktualizováno: 15. srpna. 2022
Úvodní foto: Martin Š.
Publikováno: 04. dubna. 2022, 8 min. čtení
Aktualizováno: 15. srpna. 2022
Úvodní foto: Martin Š.

I když cyklista není povinen mít řidičské oprávnění, je podle zákona řidič bezmotorového vozidla a účastník silničního provozu. Musí v potřebném rozsahu ovládat zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu a rozeznat základní cyklistickou infrastrukturu.

Následující díl naší letošní série návodů představí ty nejpodstatnější paragrafy, které se dotýkají specificky lidí na jízdních kolech. Obecný přehled dopravních předpisů pro ty, kteří si již z autoškoly pamatují jen velmi málo, pak přinese díl následující.

Magazín Městem na kole si pro jarní sezónu 2022 připravil svou klasickou sérii návodů, jak správně a bezpečně jezdit na kole v městském provozu. Začneme úplnými základy a postupně se dostaneme k pověstným třešničkám na dortu pro pokročilé. Návody budou vycházet pravidelně, alespoň jednou týdně, po celou jarní sezónu. Jedná se o adaptaci textů, které již byly publikovány.

Jezděte s námi! Jezděte bezpečně, správně, předvídatelně a ohleduplně.

Co by měl cyklista každopádně znát

Obecnou povinností řidiče, tedy i cyklisty, je chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani ten svůj. Řidič také musí přizpůsobit své chování stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, svým schopnostem a zdravotnímu stavu a technickým vlastnostem vozidla – což pro jízdu na kole víceméně znamená nepouštět se v provozu do situací, které nezvládne. Ze zákona vyplývá také povinnost brát zvláštní ohledy na děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Cyklista musí

 • Jezdit při pravém okraji vozovky. Cyklista ale současně nesmí ohrozit sám sebe ani ostatní při jízdě ohrozit. Cyklista tak může jet v odůvodněných případech v bezpečné vzdálenosti od pravého okraje vozovky.
 • Užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo vymezený prostor pro cyklisty. Tato povinnost je ale významně zúžena jak prostorově, tak účelově. Povinnost se uplatní pouze v daném místě a směru (například v místě přímého napojení stezky pro cyklisty na jinou pozemní komunikaci). Neuplatní se, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. Typicky se jedná o nevhodnou trasu, špatný technický stav komunikace nebo množství chodců, které činí vyjmenovanou infrastrukturu v danou chvíli nepoužitelnou.
  Tato povinnost se pak vůbec nevztahuje např. na chodník s povolenou jízdou cyklistů nebo stezku pro chodce a cyklisty.
 • Mimo cyklistické zóny jet jen jednotlivě za sebou.
 • Před přejetím přejezdu pro cyklisty dávat přednost projíždějícím vozidlům; výjimkou je signalizovaný přejezd.
 • Používat cyklistickou přilbu, je-li mladší 18 let.

Cyklista zejména nesmí

 • Ohrozit chodce jdoucí po stezce pro chodce a cyklisty, na oddělené stezce chodce v pruhu vyznačeném pro chodce.
 • Jezdit v protisměru jednosměrných ulic, není-li to dovoleno dopravní značkou.
 • Jezdit po chodníku. Zažitý výklad dovoluje jízdu po chodníku u dětí do 10 let.
 • Na jednomístném kole jezdit ve dvou (s některými výjimkami u dětí).
 • Jezdit pod vlivem alkoholu.

Další, méně podstatná omezení najdete v § 57 zákona č. 361/2000 Sb.

Cyklista může

 • Jet po pravé krajnici, nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci.
 • Předjíždět nebo objíždět z pravé strany vozidla pohybující se pomalu nebo stojící za sebou při pravém okraji vozovky. Musí při tom dbát zvýšené opatrnosti a manévr nemůže provést, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.

Za dopravní přestupky spáchané při jízdě na kole se držiteli řidičského oprávnění neodebírají body.

Základní cyklistická opatření

Abyste věděli, jak se máte chovat, a jaké jednání můžete očekávat od ostatních, musíte vědět, na jakém typu komunikace se pohybujete.

Cyklotrasa vs. cyklostezka

Cyklotrasa je vyznačena žlutými cedulemi. Ty jsou ale pouze orientační. Samy o sobě nepovolují jízdu cyklistů, to řeší jiné dopravní značení. Cyklotrasa není cyklostezka, stejně jako turistická značka není lesní cesta.

Cyklostezky jsou označené modrými kruhovými značkami. Často se jako “cyklostezka” nesprávně označuje cokoliv určeného pro cyklisty. Cyklostezkou ale není ani pěší zóna s povolenou jízdou kol, ani vyhrazený jízdní pruh ve vozovce. Cyklostezky jsou vždy mimo vozovku, i když někdy vedou těsně podél ní.

Cyklostezky a ne tak docela cyklostezky

Cyklostezky kříží vozovku přejezdy pro cyklisty, na kterých cyklista nemá přednost, pokud mu nesvítí zelená na semaforu. Přes cyklostezku vedené vjezdy do domů vyznačené pouze barvou neznamenají pro cyklisty ztrátu přednosti.

Cyklotrasa a cyklostezka nejsou totéž

Rozlišujeme tři základní druhy cyklostezky. Stezka pro cyklisty je vyhrazena primárně cyklistům, mohou se zde ale také legálně pohybovat bruslaři, jezdci na osobních přepravnících a další uživatelé obdobných zařízení. Stezka pro chodce a cyklisty umožňuje společný provoz chodců a cyklistů. Je-li prostor pro cyklisty oddělen, musí chodci i cyklisté používat svou část stezky. Do druhé části mohou vstoupit jen při obcházení, objíždění nebo křížení a nesmí tím ohrozit ostatní. Na smíšené stezce se pohybují všichni společně, chodec nesmí ohrozit projíždějící cyklisty a naopak.

Chodník s povolenou jízdou cyklistů je označen jako stezka pro chodce s dodatkovou tabulkou kola. Cyklisté smí jezdit jen do 20 km/h a musí v případě potřeby zastavit. Chodci ale musí umožnit cyklistům průjezd. Stejná pravidla, jako pro legalizovaný chodník, platí při jízdě na kole také pro pěší zónu s povolenou jízdou cyklistů a obytnou zónu. Zde se navíc chodci mohou pohybovat plošně všemi směry, zatímco cyklisté by neměli vjíždět na chodníky (jsou-li vymezeny).

Relativně vzácně vznikají cyklistické zóny. Zde je rychlost omezena na 30 km/h a cyklisté mohou výjimečně jezdit ve dvou vedle sebe.

Cyklopruhy

Cyklopruhy jsou prostorem ve vozovce, určeným pro jízdní kola. Ostatní vozidla je smí křížit pouze při odbočování, objíždění a v rámci manévru parkování. Vozidla nesmí v cyklopruhu zastavit a stát. Existují dva základní druhy: Vyhrazený cyklopruh a ochranný cyklopruh. Ochranný cyklopruh se zřizuje ve stísněných poměrech. Osobní auta a menší dodávky se zpravidla vejdou vlevo od něj, velká vozidla jím mohou pojíždět, neohrozí-li cyklistu. Ochranné cyklopruhy se malují tenčí čarou a neznačí se svislou dopravní značkou.

Jiné

Piktokoridory pouze upozorňují na možnou přítomnost cyklistů a nezakládají nikomu žádná zvláštní práva nebo povinnosti. V minulosti často vznikaly namísto ochranných cyklopruhů, které je nyní v řadě míst postupně nahrazují.

Ve světelných křižovatkách může být vyhrazen prostor pro cyklisty, ve kterém může cyklista čekat mimo exhalace v koloně a vyjet z něj do křižovatky jako první, a být tudíž lépe vidět, což mu zajišťuje vyšší bezpečí.

Cykloobousměrky

Cykloobousměrky dovolují cyklistům jízdu v protisměru jednosměrné ulice. Frekventované cykloobousměrky se řeší cyklopruhem, v klidné uličce zklidněné na 30 km/h stačí dodatková tabulka. V cykloobousměrkách je potřeba dávat si pozor na vjezdu a na výjezdu, obavy z jejich nebezpečnosti jsou ale neopodstatněné.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Kuba Turek 8. 4. 2022, 11:58

S těmi body to není zase tak úplně jasné.

Milan Mík 8. 4. 2022, 18:52

Jelikož mi dle "off the record" slov Policie nyní odebrání bodů hrozí (více zde: https://twitter.com/MilanMik11/status/1511721910303920133 či zde: https://www.horydoly.cz/cykliste/auto-srazilo-cyklistu-na-pohorelci-a-magistrat-dava-vinu-cyklistovi.html –⁠ ještě jednou díky, Kubo), tak mě toto téma docela zajímá. Kubo (či kdokoliv jiný), máte ohledně nejasnosti bodů nějaké bližší informace nebo zkušenosti, prosím? Co jsem teď rychle hledal, tak podle těchto dvou článků na webu PČR: https://www.policie.cz/clanek/cykliste-a-jejich-povinnosti.aspx –⁠ 10 let starý; https://www.policie.cz/clanek/zakladni-predpisy-pro-cyklisty.aspx – velmi podobný článek tomu zde :), se body cyklistům (k mému překvapení) opravdu neodebírají.

Jiří Motýl 8. 4. 2022, 22:12

Kuba Turek a Milan Mík: Z čeho pramení Vaše přesvědčení, že to není zase až tak jasné? Nebo dokonce překvapení, že se cyklistům neodebírají?

Celé to upravuje zákon 361/2000 Sb. Konkrétně §123a & §123b. V obou dvou paragrafech se hovoří o tom, že se body udělují řidičům motorových vozidel.
Viz §123b (odstavec 1): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#p123b-1

Pokud máte nějaký právní komentář nebo rozsudek správního soudu, který by tento výklad nějak problematizoval, rád nastuduji a případně článek aktualizuji. Myšlenky jednoho řadového policisty mi ale v tomto nepřijdou příliš relevantní.

Jinak děkuji za odkaz, kopírování našeho obsahu policií bez uvedení zdroje mě pobavilo.

Milan Mík 9. 4. 2022, 10:04

@Jiří Motýl: Po pravdě řečeno, nikdy jsem se o tuto problematiku nezajímal. Takže když mi na policii řekli, že mi hrozí ztráta bodů, přijal jsem to jako fakt. Za a) mi to přišlo celkem logické (mám řidičák a je údajně možné, že jsem spáchal přestupek) a hlavně za b) mě nenapadlo rozporovat informaci od příslušníka PČR. Možná jsem naivní, ale úplně automaticky jsem předpokládal, že dopravní policista zná zmíněný zákon jako své boty. Respektive že nebude tvrdit něco, co je se zákonem v rozporu. Proto tedy mé překvapení.

Jinak za odkaz není vůbec zač. Nějak se začínám cítit jako Alenka v říši divů. Toto prosté plagiátorství ze strany PČR bych totiž také vůbec nečekal, achjo.

MaT 15. 4. 2022, 18:04

Jestli to chápu správně, článek je recyklován už někdy z dřívějška. Pokud tomu tak je, prošel ho před tímhle "refreshnutím" někdo?

U stezek pro cyklisty mě zarazila věta: "Použití stezky pro cyklisty je povinné ze zákona." Jsem právě myslel, že od letoška už ne...

Kuba Turek 16. 4. 2022, 12:49

Je to povinné, ale existují výjimky, kdy to povinné není. Přečti si novelu Silničního zákona.

MaT 16. 4. 2022, 16:52

Ano, to je to "...ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích." na konci odstavce 1 paragrafu 57. Ale to jsem právě myslel, že mohlo být do článku doplněno. Současné znění článku vypadá, jako by žádné výjimky z tohoto pravidla možné nebyly (což by odpovídalo právě předchozímu znění zákona).

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat : Na kole v provozu - návody 2022
Na kole ve městě (10): Dopravní nehody
Pokročilí,

Na kole ve městě (10): Dopravní nehody

04. prosince. 2022, 12min. čtení5