Praha 2 dopustila uzavření páteřní trasy

Publikováno: 16. dubna. 2009, 1 min. čtení
Aktualizováno: 12. března. 2012

Pravobřežní náplavka byla na dva dny zcela uzavřena v souvislosti s připravovanou výstavou Lodě na vodě [link]. Cyklisté využívající nejpoužívanější cyklistickou spojnicí v centru města museli uzavřený úsek objíždět po frekventovaném Rašínově nábřeží. Pod tlakem občanských sdružení a lidí z Komise pro cyklistickou dopravu Rady HMP však byl průjezd již včera odpoledne opět umožněn.

Ještě včera přerušoval náplavku pod železničním mostem plot. Cyklisté jedoucí od Vyšehradu se museli vracet zpět až téměř k tunelu a pokračovat po frekventovaném nábřeží. Průjezdu opačným směrem bránila ochranka.

[zpráva Pražského deníku]

Průjezd bude omezen

Až do likvidace výstavy na začátku příštího týdne bude průjezd mezi Železničním a Palackého mostem značně omezený. Cyklistům bude průjezd výstavou povolen, ale o víkendu počítejte s velkým množstvím lidí, od pondělí pak s přítomností nákladních vozidel a těžké techniky. Proto buďte při průjezdu pozorní a ohleduplní.

Plánek výstavy.

Tohle by se stávat nemělo

Záštitu nad akcí má městská část Praha 2. Za viníka byl označen podnájemce náplavky, pořadatel akce Lodě na vodě. Bez viny zřejmě nebude ani hlavní nájemce náplavky, společnost Parking Praha a.s. Nebyl totiž dodržen bod nájemní smlouvy uzavřené mezi touto společností a Technickou správou komunikací, podle kterého (citujeme) Takto sjednaný podnájem …. nesmí být v rozporu s veřejným zájmem. Provoz cyklostezky je přitom deklarován jako prioritní, je zakotven ve smlouvě a nájemce je povinen zachovat její provoz za všech okolností.

Vysvětlení, jak k uzavření cyklostezky mohlo dojít, je zjevné: Nájemce, podnájemce, ani městská část si nebyli vědomi významu, který náplavka pro cyklisty má, K jistému pochybení tedy došlo na všech stranách.

V týdnech pěkného počasí, které může řadu cyklistů vylákat k vyzkoušení jízdního kola jako prostředku pro cestu do práce, je takové jednání přímo nehorázné. Ukazuje se, že cyklistika stále není mnoha městskými orgány považovaná za plnohodnotný způsob dopravy. Je nepředstavitelné, aby se podobným způsobem omezoval provoz například magistárály nebo metra. U cyklotras je to ale zcela běžné. Například trasa A1 je už čtvrt roku uzavřena mezi Hlubočepy a Velkou Chuchlí kvůli skalním sesuvům. Krátkodobé a často nad rámec dohody jdoucí uzavírky zasahovaly v loňském a letošním roce stezku A2 také mezi Komořany a Zbraslaví v místech výstavby Pražského okruhu. Naposledy pak byla výstavbou dálnice přerušena cyklisty často využívaná trasa v ose budoucí městské trasy A16 z Hostivice do Ruzyně.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

prt 17. 4. 2009, 17:47

Prosím, nezaměňujte termíny cyklotrasa x cyklostezka - termíny se pletou leckomu, tak to nepodporujte ;o)
Např. na náplavkách není cyklostezky ani metr - dopravní režim kombinuje zákaz vjezdu motorových vozidel, obytné a pěší zóny. Cyklotrasou je ale celá linie cyklotrasy A2 (a ta je v režimu cyklostezky jen v někerých úsecích...).
Dík a tlačte dál (ne kola :o)

Hynek Hanke 17. 4. 2009, 19:35

Tomáši, díky za připomínku. Ale náplavka je opravdu pro obyčejné lidi netechniky pro všechny praktické účely prostě cyklostezkou / smíšenou stezkou pro pěší a cyklisty. Jak je to zařízeno technicky (na úrovni dopravního značení atd.) je veskrze nepodstatný detail.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat